Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ намери 2 резултата / The search БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Арсенов" Александър Христов Ганчев

Дата на раждане: 17.10.1955
Място на раждане: гр. София
Александър Христов Ганчев Дата на раждане 17.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Ст. Тошев на 01.09.1982 г., регистриран на 17.09.1982 г. Ръководил го служител кап. Ст. Тошев; о. р. Борис Несторов; о. р. Борислав Георгиев; о. р. Николай Станков; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Арсенов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6211. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2003 г. до 2006 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Христов" Венцеслав Христов Съйнов

Дата на раждане: 22.11.1945
Място на раждане: гр. Кочериново
Венцеслав Христов Съйнов Дата на раждане 22.11.1945 г. Място на раждане гр. Кочериново Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Константинов Захариев на 05.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г.; о. р. Борислав Живков Георгиев, регистриран в ПГУ на 26.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Константинов Захариев; о. р. Борислав Живков Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II; ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33068; дело Ф1, а.е. 5097; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More