Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ намери 134 резултата / The search ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ found 134 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Осведомител "Вълчев" Димитър Цветков Цонков

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: с. Курново, обл. Враца
Димитър Цветков Цонков Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане с. Курново, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-44 (Вр) и работно дело IР-794 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ослен Криводол от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Резидент "Лозанов" Иван Жеков Вълков

Дата на раждане: 04.05.1940
Място на раждане: с. Блатец, обл. Сливен
Иван Жеков Вълков Дата на раждане 04.05.1940 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Димитър Тодоров на 19.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г. Ръководил го служител кап. Димитър Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Лозанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–879 /Бс/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Блатец от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "" Димитър Костадинов Пеев

Дата на раждане: 25.05.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Костадинов Пеев Дата на раждане 25.05.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ген. майор Стоянов; полк. И. Йовчев; полк. Русев; полк. Тодоров на 06.03.1965 г. Ръководил го служител ген. майор Стоянов; полк. И. Йовчев; полк. Русев; полк. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 1932; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 19.12.1990 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Пламен" Димитър Филипов Серафимов

Дата на раждане: 04.01.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Филипов Серафимов Дата на раждане 04.01.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 25.10.2007 г. до 14.10.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Кмет на кметство Копривлен от 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Тодоров Великов

Дата на раждане: 05.08.1933
Място на раждане: с. Попина, обл. Силистра
Димитър Тодоров Великов Дата на раждане 05.08.1933 г. Място на раждане с. Попина, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г. е назначен за н-к отделение следствено. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Силистра
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Резидент "Боевой" Димитър Тодоров Великов

Дата на раждане: 05.08.1933
Място на раждане: с. Попина, обл. Силистра
Димитър Тодоров Великов Дата на раждане 05.08.1933 г. Място на раждане с. Попина, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Н. Ценов на 15.11.1988 г., регистриран на 29.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боевой Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Силистра За Димитър Тодоров Великов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Тодоров Митев

Дата на раждане: 09.02.1952
Място на раждане: гр. Грамада
Димитър Тодоров Митев Дата на раждане 09.02.1952 г. Място на раждане гр. Грамада Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 886/ 03.05.1991 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Видин от 25.08.1980 г. до 01.06.1992 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в община Хаджидимово, издигнат от Партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – частични избори на 11.03.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Осведомител "Тодоров" Димитър Иванов Койчев

Дата на раждане: 03.03.1951
Място на раждане: гр. Казанлък
Димитър Иванов Койчев Дата на раждане 03.03.1951 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Драгоев на 17.02.1971 г., регистриран на 03.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Драгоев; о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-500 (Ст.З) Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.1993 г. до 28.04.1998 г.
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Димитър Тодоров Димитров

Дата на раждане: 19.09.1945
Място на раждане: с. Влахи, обл. Благоевград
Димитър Тодоров Димитров Дата на раждане 19.09.1945 г. Място на раждане с. Влахи, обл. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 413/ 02.09.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 178/ 18.04.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 124/ 10.06.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2358/ 03.07.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 14.11.1997 г.
Решение N° 2-671
от 21.06.2016 г.
община Ценово

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Караманово от 06.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Приморско, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Тодоров" Божидар Стефанов Леонов

Дата на раждане: 16.06.1941
Място на раждане: Гр. Карлово
Божидар Стефанов Леонов Дата на раждане 16.06.1941 г. Място на раждане Гр. Карлово Вербувал го служител Димитър Кръстев Николов на 19.07.1968 г., регистриран на 16.10.1968 г. Ръководил го служител Димитър Кръстев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-4134 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-началник Централна техническа база – с. Соколово от 15.06.1993 г. до 01.11.1993 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Резиденция" Божидар Николов Шопов

Дата на раждане: 20.11.1946
Място на раждане: гр. Добрич
Божидар Николов Шопов Дата на раждане 20.11.1946 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров на 29.05.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Резиденция Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 487/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Резиденция". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Божо Божков" Нурхан Зия Риза

Дата на раждане: 26.08.1961
Място на раждане: с. Трем, обл. Шумен
Нурхан Зия Риза Дата на раждане 26.08.1961 г. Място на раждане с. Трем, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 25.10.1985 г., регистриран на 01.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божо Божков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3125 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване лично дело ІА-3125 (Рс) (налично); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение да се прегледа за унищожаване работно дело ІР-809 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ценово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на кметство Копривлен, общ. Хаджидимово, издигнат от Партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – частични избори на 11.03.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Караманово, общ. Ценово, издигнат от партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Бяла паланка, общ. Твърдица, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Методи" Володя Василев Кенарев

Дата на раждане: 11.08.1951
Място на раждане: гр. Русе
Володя Василев Кенарев Дата на раждане 11.08.1951 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител майор Димитър Тодоров Ненов на 09.08.1989 г., регистриран на 18.09.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Методи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3865 (Рс) и в работно дело IР-1123 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 19-и МИР-Русе Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Володя Василев Кенарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Лале" Димитър Тодоров Ролев

Дата на раждане: 09.08.1948
Място на раждане: гр. Сърница
Димитър Тодоров Ролев Дата на раждане 09.08.1948 г. Място на раждане гр. Сърница Вербувал го служител о. р. Альоша Ковачев на 16.11.1977 г., регистриран на 23.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 32/ 20.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Лале"; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване делото на Я/К "Лале". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от Партия "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1990 г.
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Маринов" Георги Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 20.10.1955
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Георги Тодоров Тодоров Дата на раждане 20.10.1955 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител НОР Димитър Христов Баракеров на 22.09.1980 г., регистриран на 07.10.1980 г. Ръководил го служител НОР Димитър Христов Баракеров; о. р. Николай Радев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35573 и в работно дело IР-17349; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кайнарджа, издигнат от ПП "БДЦ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Тодоров Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Резидент "Камен" Веселин Василев Заяков

Дата на раждане: 08.02.1945
Място на раждане: гр. Русе
Веселин Василев Заяков Дата на раждане 08.02.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 04.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3401 (Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Русе от 01.10.1990 г. до 31.10.1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Методи" Володя Василев Кенарев

Дата на раждане: 11.08.1951
Място на раждане: гр. Русе
Володя Василев Кенарев Дата на раждане 11.08.1951 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител майор Димитър Тодоров Ненов на 09.08.1989 г., регистриран на 18.09.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Методи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3865 (Рс) и в работно дело IР-1123 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Русе от 13.12.2005 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Володя Василев Кенарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 338/ 28.03.2012 г. – Русенски университет "Ангел Кънчев"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Доверена връзка; доверено лице; секретен сътрудник "Боков; Буков" Димитър Тодоров Димитров

Дата на раждане: 04.07.1946
Място на раждане: гр. Хасково
Димитър Тодоров Димитров Дата на раждане 04.07.1946 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител регистриран на 27.04.1973 г. Ръководил го служител майор Дамян Кръстев Пазийски; о. р. Орлин Г. Владиков; подп. Иван Божиков; кап. Димитър Чалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Боков; Буков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3677; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК до 22.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Димитър" Лазар Тодоров Бъчваров

Дата на раждане: 06.11.1931
Място на раждане: гр. София
Лазар Тодоров Бъчваров Дата на раждане 06.11.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Цв. Алексиев на 06.11.1983 г., регистриран на 22.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Цв. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-02-07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35688; работно дело IР-16313-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 01.06.1992 г. до 24.11.1994 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Лазар Тодоров Бъчваров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Петров" Алексей Стоянов Тодоров

Дата на раждане: 09.11.1950
Място на раждане: Гр. Русе
Алексей Стоянов Тодоров Дата на раждане 09.11.1950 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Майор Димитър Тодоров Касапов на 17.10.1981 г., регистриран на 23.10.1981 г. Ръководил го служител Майор Димитър Тодоров Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-4976 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Горско стопанство – Старосел от 14.02.1990 г. до 13.04.1990 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник; Агент "Криптон; Иво" Димитър Стоянов Карпузов

Дата на раждане: 13.12.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Стоянов Карпузов    Дата на раждане 13.12.1940 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев на 12.07.1977 г., регистриран в ПГУ на 18.07.1977 г.; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 30.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Ан. Димитров; ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Криптон; Иво Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3812; лично дело IА-26486; работно дело IР-11747. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по електроника от 28.04.1993 г. до 20.10.1993 г. Обявява установената с решение № 197/ 09.03.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Резидент "Камен" Веселин Василев Заяков

Дата на раждане: 08.02.1945
Място на раждане: гр. Русе
Веселин Василев Заяков Дата на раждане 08.02.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на 04.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3401 (Рс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на област Русе от 01.02.1995 г. до 01.02.1997 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор "Томов; Димо" Димитър Петров Попов

Дата на раждане: 19.11.1932
Място на раждане: гр. София
Димитър Петров Попов Дата на раждане 19.11.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров на 16.05.1950 г.; о. р. Илия Христов Динев на 06.07.1971 г., регистриран в ПГУ на 21.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Тодоров; о. р. Илия Христов Динев; о. р. Иван Гьонов Иванов ; о. р. Борис Гюров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Стефан Енев; о. р. Коста Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ на МВР-София-ДС, ДС, отдел IХ, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Томов; Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 3167 – 2 тома; протокол № 1322/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-17440. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 06.09.1990 г. до 21.01.1992 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Пламен" Димитър Филипов Серафимов

Дата на раждане: 04.01.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Филипов Серафимов Дата на раждане 04.01.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Торонто от 31.08.1992 г. до 01.02.1999 г. Постоянен представител, посланик в Женева от 30.06.2005 г. до 30.06.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Маринов" Димитър Петров Пешев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Димитър Петров Пешев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 18.03.1968 г., регистриран на 23.03.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – I армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 19.04.1997 г. За Димитър Петров Пешев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Димитър" Лазар Тодоров Бъчваров

Дата на раждане: 06.11.1931
Място на раждане: гр. София
Лазар Тодоров Бъчваров Дата на раждане 06.11.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Цв. Алексиев на 06.11.1983 г., регистриран на 22.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Цв. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-02-07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35688; работно дело IР-16313-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 14.07.1992 г. до 01.02.1994 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Лазар Тодоров Бъчваров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Копривлен, общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на дело ІО-4 вх. №. 14/ 29.03.1990г. и на работно дело ІР-4 № 12/ 29.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Караманово, общ. Ценово, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Осведомител; резидент "Серьожа" Антон Асенов Кърцов

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Антон Асенов Кърцов Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 15.12.1971 г., регистриран на 23.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов; о. р. Нейчо Мяхов; о. р. Костадин Анг. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление III-I-V, управление III-VIII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; резидент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36323 и в работно дело IР-17622; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 02.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Асенов Кърцов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Осведомител "Сашо" Байрям Алиев Махмудов

Дата на раждане: 15.10.1949
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Байрям Алиев Махмудов Дата на раждане 15.10.1949 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 07.02.1973 г., регистриран на 17.02.1973 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Николов " Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривнен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривнен, обл. Благоевград Вербувал го служител Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г. Ръководил го служител Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бойчо " Цони Маринов Цонев

Дата на раждане: 05.03.1954
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Цони Маринов Цонев Дата на раждане 05.03.1954 г. Място на раждане с. Градско, област Сливен Вербувал го служител Димитър Тодоров на 19.06.1985 г. Ръководил го служител Димитър Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1316 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Градско, общ. Сливен, издигнат от партия "Българска социалдемокрация"
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.11.1995 г. до 06.11.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-132/ 29.01.2013 г. – община Приморско - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; резидент "Серьожа" Антон Асенов Кърцов

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Антон Асенов Кърцов Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 15.12.1971 г., регистриран на 23.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов; о. р. Нейчо Мяхов; о. р. Костадин Анг. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление III-I-V, управление III-VIII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; резидент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36323 и в работно дело IР-17622; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" - Доспат Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Асенов Кърцов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Богдан" Димитър Георгиев Тодоров

Дата на раждане: 04.12.1949
Място на раждане: с. Караманово, обл. Русе
Димитър Георгиев Тодоров Дата на раждане 04.12.1949 г. Място на раждане с. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев на 23.11.1967 г., регистриран на 04.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ив. Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел IV, отделение V – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; протокол вх. №. С 14/ 29.03.1990 г. за унищожаване на дело ІО-4 (Рс) и протокол № С 12/ 29.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-4 (Рс) доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в община Ценово, издигнат от партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-287
от 15.01.2014 г.
община Роман

Осведомител "Вълчев" Димитър Цветков Цонков

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: с. Курново, обл. Враца
Димитър Цветков Цонков Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане с. Курново, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-44 (Вр) и работно дело IР-794 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димитър" Манол Тодоров Манолов

Дата на раждане: 30.07.1961
Място на раждане: гр. Ямбол
Манол Тодоров Манолов Дата на раждане 30.07.1961 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 30.11.1986 г., регистриран на 16.12.1986 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО- 8 ГО-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36119; работно дело IР-17526. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Приморско, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Манол Тодоров Манолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-142/ 27.02.2013 г. – община Царево Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Бойко" Георги Йорданов Лазаров

Дата на раждане: 26.12.1940
Място на раждане: гр. Долни чифлик
Георги Йорданов Лазаров Дата на раждане 26.12.1940 г. Място на раждане гр. Долни чифлик Вербувал го служител лейт. Димитър Тодоров Димитров на 30.07.1971 г., регистриран на 05.08.1971 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Тодоров Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-996 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-996 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-306 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БИСЕРА" АД, гр. Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 245
от 20.07.2011
Изпълнителна агенция по горите

Агент "Петров" Алексей Стоянов Тодоров

Дата на раждане: 09.11.1950
Място на раждане: гр. Русе
Алексей Стоянов Тодоров Дата на раждане 09.11.1950 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител Майор Димитър Тодоров Касапов на 17.10.1981 г., регистриран на 23.10.1981 г. Ръководил го служител Майор Димитър Тодоров Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-4976 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Горско стопанство – Старосел от 14.02.1990 г. до 13.04.1990 г. Зам. директор на Регионална дирекция по горите гр. Пловдив от 01.07.2008 г. до 31.03.2009 г. Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бяла паланка от 08.10.1990 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate