Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ намери 3 резултата / The search КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент; секретен сътрудник "Кольо" Веселин Сейков Василев

Дата на раждане: 24.02.1936
Място на раждане: Гр. Берковица
Веселин Сейков Василев Дата на раждане 24.02.1936 г. Място на раждане Гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 05.09.1975 г., регистриран на 25.09.1975 г.; полк. Йото Йотов Пашов на 05.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; Красимир Миладинов; Владимир Динев; полк. Йото Йотов Пашов; Кръстьо В. Кръстев; майор Марин Николов Маринов; лейт. Орлин Георгиев Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-IХ-I; ПГУ, отдел IV; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Кольо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4637; протокол рег. № IV-670/ 30.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27752 и работно дело IР-13220; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Наука и техника" от 10.02.1982 г. до 01.02.1992 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Красимир Георгиев Кръстев

Дата на раждане: 27.05.1964
Място на раждане: гр. София
Красимир Георгиев Кръстев Дата на раждане 27.05.1964 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор в ОСлС-Плевен
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тихов " Красимир Иванов Кръстев

Дата на раждане: 03.11.1950
Място на раждане: С. Бъзовец, обл. Русе
Красимир Иванов Кръстев Дата на раждане 03.11.1950 г. Място на раждане С. Бъзовец, обл. Русе Вербувал го служител Иван Георгиев Георгиев на Решение № 22/ 29.01.2008 г. 23 01.04.1974 г., регистриран на 15.04.1974 г. Ръководил го служител Иван Георгиев Георгиев; Спас Спасов; Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тихов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24239 и работно дело IР-9060; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от партия "Политически клуб Тракия"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate