Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ намери 9 резултата / The search КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Норис" Красимир Иванов Костов

Дата на раждане: 17.04.1957
Място на раждане: гр. Дупница
Красимир Иванов Костов Дата на раждане 17.04.1957 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров на 25.04.1989 г., регистриран на 27.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров; ст. лейт. Антон Мирчев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Норис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7278. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 08.12.2009 г. Обявен с решение № 101/ 25.11.2009 г. - министър-председател, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 101
от 25.11.2009
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен сътрудник "Норис" Красимир Иванов Костов

Дата на раждане: 17.04.1957
Място на раждане: гр. Дупница
Красимир Иванов Костов Дата на раждане 17.04.1957 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров на 25.04.1989 г., регистриран на 27.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров; ст. лейт. Антон Мирчев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Норис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7278. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. министър на външните работи
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Пенев" Красимир Романов Асенов

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: гр. Асеновград
Красимир Романов Асенов Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Христо Василев Димитров на 22.02.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Василев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-5015 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1854 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 16-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; секретен сътрудник "Ивайла" Пенка Спасова Илиева-Балтова

Дата на раждане: 24.07.1942
Място на раждане: с. Юлиево, обл. Стара Загора
Пенка Спасова Илиева-Балтова Дата на раждане 24.07.1942 г. Място на раждане с. Юлиево, обл. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Димитър Димитров на 31.10.1975 г., регистрирана на 03.11.1975 г.; регистрирана в ПГУ на 29.06.1977 г.; възстановена на 03.05.1982 г. и регистрирана на 18.05.1982 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Красимир В. Кондев; полк. Иван Великов; полк.. Йото Пашов; полк. Кръстю Василев Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV, ПГУ, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ивайла Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-8331 – 2 тома и в дело Ф1, а.е. 4268; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване делата на "Ивайла". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1991 г. до 1992 г. и от 1994 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Дулов" Георги Пенев Василев

Дата на раждане: 21.05.1947
Място на раждане: гр. Дулово
Георги Пенев Василев Дата на раждане 21.05.1947 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител лейт. Манол Димитров Копаров; на 01.09.1982 г., регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г. Ръководил го служител лейт. Манол Димитров Копаров; о. р. Михаил Димитров; кап. Николай Ангелов Андреев; о. р. Марин Павлов; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Красимир Шарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дулов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5913. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Норис" Красимир Иванов Костов

Дата на раждане: 17.04.1957
Място на раждане: гр. Дупница
Красимир Иванов Костов Дата на раждане 17.04.1957 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров на 25.04.1989 г., регистриран на 27.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров; ст. лейт. Антон Мирчев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Норис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7278. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 12.11.2009 г. Обявен с решение № 101/ 25.11.2009 г. - министър-председател, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Василев" Красимир Миланов Георгиев

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Миланов Георгиев Дата на раждане 01.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 31.10.1978 г., регистриран на 10.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол за унищожаване на лично дело IА-25477 и работно дело IР-10601. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пенев" Красимир Романов Асенов

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: гр. Асеновград
Красимир Романов Асенов Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Христо Василев Димитров на 22.02.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Василев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-5015 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1854 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 16-и МИР-Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Красимир" Светлан Василев Дюлгеров

Дата на раждане: 10.05.1963
Място на раждане: гр. Ямбол
Светлан Василев Дюлгеров Дата на раждане 10.05.1963 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Златизар Димитров Попов на 29.05.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Златизар Димитров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1215; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение по контрол на въздушното пространство в Корпус за бързо развръщане на НАТО в Гърция (NRDC-GR) от 30.11.2007 г. до 30.11.2010 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлан Василев Дюлгеров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate