Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ намери 1 резултата / The search НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Соколов" Неделчо Станчев Неделчев

Дата на раждане: 29.08.1944
Място на раждане: с. Осенец, обл. Разград
Неделчо Станчев Неделчев Дата на раждане 29.08.1944 г. Място на раждане с. Осенец, обл. Разград Вербувал го служител подп. Никола Христов Симеонов на 13.12.1975 г., регистриран на 26.12.1975 г. Ръководил го служител подп. Никола Христов Симеонов; о. р. Спас Спасов; о. р. Братован Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206/ 1990 г. материалите на аг. "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 10.11.1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More