Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за НИКОЛАЙ АНАТОЛИЕВ ПЕНЕВ намери 1 резултата / The search НИКОЛАЙ АНАТОЛИЕВ ПЕНЕВ found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Николай Анатолиев Пенев

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: гр. София
Николай Анатолиев Пенев Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 25.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; о. р. Владимир Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I, управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" агент "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-169 от 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-460/ 04.02.2015 г. – община Ловеч - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More