Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за НИКОЛАЙ МАНОЛОВ МАНОЛОВ намери 6 резултата / The search НИКОЛАЙ МАНОЛОВ МАНОЛОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Габър" Благой Илиев Русков

Дата на раждане: 07.04.1932
Място на раждане: с. Чокманово, обл. Смолян
Благой Илиев Русков Дата на раждане 07.04.1932 г. Място на раждане с. Чокманово, обл. Смолян Вербувал го служител полк. Любомир Коцев на 10.03.1971 г., регистриран в ПГУ на 10.05.1971 г. Ръководил го служител полк. Любомир Коцев; лейт. Любомир Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; майор К. Михалев; о. р. Николай Данаилов; ст. лейт. Недялко Недялков; лейт. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Габър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5338. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 15.03.1990 г. до 01.10.1991 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Резидент, Агент "Камен" Петър Ненов Близнаков

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Пловдив
Петър Ненов Близнаков Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Тенчо Манолов на 02.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител майор Тенчо Манолов; о. р. Николай Енев; о. р. Ваню Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-2144. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Калояново, издигнат от ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Ненов Близнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни и избори – 2011 г.
Решение N° 2-796
от 13.12.2016 г.
община Своге

Агент "Николай" Христофор Асенов Симов

Дата на раждане: 29.03.1939
Място на раждане: с. Заселе, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Ларгов" Емил Атанасов Манолов

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. Габрово
Емил Атанасов Манолов Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 12.08.1976 г., регистриран на 27.08.1976 г.; възстановен от о. р. Петър Павлов на 12.04.1979 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Нейков; о. р. Петър Павлов; о. р. Николай Андреев; о. р. Иван Далибалтов; о. р. Кирил Милев; о. р. Чавдар Димитров Капитанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ларгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3777 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. февруари 2008 г. до м. ноември 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент, Агент "Камен" Петър Ненов Близнаков

Дата на раждане: 07.04.1948
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Пловдив
Петър Ненов Близнаков Дата на раждане 07.04.1948 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Тенчо Манолов на 02.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител майор Тенчо Манолов; о. р. Николай Енев; о. р. Ваню Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-2144. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Песнопой, общ. Калояново, издигнат от Партия "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Ненов Близнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Георги" Димитър Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 15.06.1948
Място на раждане: гр. Смолян
Димитър Михайлов Михайлов Дата на раждане 15.06.1948 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Петър Костадинов Величков на 14.11.1973 г., регистриран на 23.11.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Костадинов Величков; ст. лейт. Христо Вас. Калайджиев; кап. Георги Иванов Стоянов; майор Анастас Тодоров Балев; ст. лейт. Николай Манолов Бояджиев; о. р. Простов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1794 (См); работно дело IР-1324 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Кмет на община Смолян от 22.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Михайлов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More