Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Николай Атанасов Дончев намери 1 резултата / The search Николай Атанасов Дончев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Агент; секретен сътрудник; резидент "Владимир" Любомир Костадинов Лазов

Дата на раждане: 30.12.1947
Място на раждане: гр. Сливен
Любомир Костадинов Лазов Дата на раждане 30.12.1947 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител подп. Христо Тенев на 18.02.1969 г., регистриран в ПГУ на 23.05.1969 г.; възстановен от о. р. Николай Томов Колев на 22.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Христо Тенев; о. р. Величко Николов Атанасов; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Минко Генов; о. р. Илия Недев; кап. Антон Петков Антонов; о. р. Стефан Дончев; о. р. Людмил Тончев; о. р. Николай Томов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII; ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник; резидент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2506 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1408/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 32/ 08.03.1990 г. материалите на рез. "Владимир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г. до 21.01.2008 г. Зам. ректор от 22.01.2008 г. до 30.01.2012 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More