Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ намери 6 резултата / The search ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680-а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Бяла от 17.03.2004 г. до 19.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 254/ 16.08.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.05.1997 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Просвета " Цвятко Георгиев Йоргов

Дата на раждане: 13.04.1945
Място на раждане: С. Любенова махала, обл. Сливен
Цвятко Георгиев Йоргов Дата на раждане 13.04.1945 г. Място на раждане С. Любенова махала, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Олег Димитров Атанасов на 08.08.1984 г., регистриран на 28.08.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Олег Димитров Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 08, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Просвета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело ІА-1210; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Нова Загора, издигнат от БСП
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Иванов" Димитър Василев Димитров

Дата на раждане: 25.10.1950
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Василев Димитров Дата на раждане 25.10.1950 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител кап. Олег Димитров Атанасов на 29.12.1988 г., регистриран на 09.01.1989 г. Ръководил го служител кап. Олег Димитров Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1123. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.12.2004 г. до 23.05.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Василев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 20.10.2009 г. до 15.06.2010 г. Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иван" Кирил Николов Арсов

Дата на раждане: 30.10.1946
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Кирил Николов Арсов Дата на раждане 30.10.1946 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител вербуван на 05.03.1966 г., регистриран на 16.05.1966 г.; възстановен от о. р. Гаврил Тр. Гаврилов на 22.01.1975 г. и регистриран на 29.01.1975 г. Ръководил го служител о. р. Гаврил Тр. Гаврилов; о. р. Кирил Гутев; о. р. Апостол Мичков; о. р. Патриков; о. р. Цветко Горанов Цеков; о. р. Кунчо Димитров; о. р. Олег Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-І-ІІ, управление ІІІ-VІІ-ІІІ, управление ІІІ-VІІ-ІV, управление ІІІ-ІІ-І, управление ІІІ-Х-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-6308; картон обр. 4; рег. дневник; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Николов Арсов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More