Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за РУСЛАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ намери 2 резултата / The search РУСЛАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Руслан" Румен Петков Михайлов

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: Гр. Елена
Румен Петков Михайлов Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане Гр. Елена Вербувал го служител Филип Филипов Кръстев на 11.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител Филип Филипов Кръстев; М. Йотов; Пламен Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; управление III; управление II-IХ; управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руслан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25507 и работно дело IР-8936. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 17.07.1995г. до 11.03.1998 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Бобито" Руслан Русланов Бозов

Дата на раждане: 24.07.1946
Място на раждане: с. Голямо Църквище, обл. Търговище
Руслан Русланов Бозов Дата на раждане 24.07.1946 г. Място на раждане с. Голямо Църквище, обл. Търговище Вербувал го служител майор Йордан Радев Йорданов на 03.01.1976 г., регистриран на 24.01.1976 г. Ръководил го служител майор Йордан Радев Йорданов; лейт. Петко Неделчев Петков; подп. Петър Георгиев; о. р. Б. Божилов; о. р. Ив. Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бобито Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1345 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване работното дело на "Бобито". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голямо Църквище до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Руслан Русланов Бозов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate