Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за СТЕФАН КИРИЛОВ СТОЕВ намери 3 резултата / The search СТЕФАН КИРИЛОВ СТОЕВ found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Огнянов" Юлий Борисов Стойчев

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Мартен
Юлий Борисов Стойчев Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 31.10.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Т. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1287 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РИО-Търговище от 29.04.1992 г. до 31.12.1993 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка Асен Кръстев Георгиев Началник на отдел "ТЕАТЪР"   Бойка Георгиева Василева директор 01.03.1988 - 31.07.1991 Валерия Алекс. Александрова     Виолета Иванова Иванова Началник на управление "ПРАВНО ПО КУЛТУРАТА"   Георги Йорданов Бонов началник на РИ   Екатерина Пашалиева началник на инспекторат 01.08.1991г. - 01.04.1992г. Мария Петрова Пенкова Началник на отдел "СЧЕТОВОДСТВО" 1993 Начо Найденов началник на ИО   Николай Горанов Йорданов Началник на главно управление "СЦЕНИЧНО И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО"   Пенка Сивева началник инспекторат 1989 Самуил Стойков Стоев началник инспекторат 05.1992 - 06.1992 Стефан Иванов Лазаров Началник на отдел "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 1993 Стефка Великова Гергова Началник на отдел "ФИНАНСИ"   Стефка Спасова Иванова началник 10.11.1989 - 01.07.1991 Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 296/ 12.01.2012 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; осведомител; секретен сътрудник "Асенов" Стефан Кирилов Андреев

Дата на раждане: 27.03.1942
Място на раждане: гр. София
Стефан Кирилов Андреев Дата на раждане 27.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Здравец Михайлов Милчев на 16.11.1968 г., регистриран на 26.11.1968 г.; регистриран в ПГУ от ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев на 21.07.1972 г. Ръководил го служител кап. Здравец Михайлов Милчев; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Страхил Балов; о. р. Емил Кузманов; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Симеон Стоев; о. р. Георги Палмов; ст. лейт. Бранимир Грозданов Добрев; майор Александър Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI; ПГУ; управление II-Х-III; управление II 10А-I; управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2750; лично дело IА-32349; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Институт по физика на твърдото тяло
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоев " Стефан Кирилов Петров

Дата на раждане: 02.06.1959
Място на раждане: Гр. Дупница
Стефан Кирилов Петров Дата на раждане 02.06.1959 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител Иван Баймаков на 28.11.1977 г., регистриран на 09.12.1977 г. Ръководил го служител Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-800; протокол рег. № 18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-526; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ГЛАС ЗА ДУПНИЦА“(Новото време и двежение Гергьовден)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More