Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ЧАВДАР АНТОНОВ ЧЕРНЕВ намери 2 резултата / The search ЧАВДАР АНТОНОВ ЧЕРНЕВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Антонов Чернев

Дата на раждане: 08.02.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Антонов Чернев Дата на раждане 08.02.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1284/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 598/ 03.09.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-542/ 01.02.1982 г. е преназначен за зам. началник ДС в Коларовско РУ; със заповед № К-2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № К-2618/ 17.07.1986 г. е преназначен за н-к на Коларовско РУ; със заповед № К-4114/ 26.09.1990 г. е преназначен за директор на СДВР. Публична длъжност или публична дейност Директор до 26.11.1991 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Свилен" Асен Атанасов Чаушев

Дата на раждане: 06.10.1948
Място на раждане: гр. Варна
Асен Атанасов Чаушев Дата на раждане 06.10.1948 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Антонов Чернев на 01.07.1980 г., регистриран на 07.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Антонов Чернев; о. р. Димитър Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30283 и в работно дело IР-16050; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate