Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ВИКТОР @SecondName - @ThirdName ВАЛЕНТИН намери 20 резултата / The search @Name ВИКТОР @SecondName - @ThirdName ВАЛЕНТИН found 20 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Панайотов" Виктор Витков Ангелоев

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: гр. София
Виктор Витков Ангелоев Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дечко Дечев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайотов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28697 и работно дело IР-14286. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 04.03.2013 г. до 04.09.2014 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Осведомител "Пеев" Виктор Борисов Кулов

Дата на раждане: 15.05.1952
Място на раждане: с. Забърдо, обл. Смолян
Виктор Борисов Кулов Дата на раждане 15.05.1952 г. Място на раждане с. Забърдо, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Кръстю Бабамов на 12.01.1972 г., регистриран на 22.01.1972 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Бабамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Забърдо от м. април 2000 г. до м. юли 2001 г. За Виктор Борисов Кулов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Боев" Виктор Пламенов Хаджиев

Дата на раждане: 18.09.1958
Място на раждане: с. Хвойна, обл. Смолян
Виктор Пламенов Хаджиев Дата на раждане 18.09.1958 г. Място на раждане с. Хвойна, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Бончо Гигов Димитров на 26.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Гигов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1286 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело ІР-913 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. септември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "МЕРБИ" ЕТ, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Пеневски" Виктор Крумов Алексиев

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: Гр. Пловдив
Виктор Крумов Алексиев Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Пеневски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1; предложение рег. № 1604/ 30.01.1990 г. относно заличаване на дело № 18472 на секретен сътрудник "Пеневски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Щатен служител "" Виктор Крумов Алексиев

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: Гр. Пловдив
Виктор Крумов Алексиев Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане Гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на Генералният щаб - МНО Документи, свързани с кариерното му развитие Решение вх. № 060/ 11.01.1977 г. на Комисията за приемане на офицери в системата на РУ-ГЩ - лейтенант Алексиев. Със заповед Р-022/ 28.09.1978 г. е назначен за помощник началник на отдел. Със заповед Р-012/ 09.07.1980 г. е назначен за секретар на военно аташе на НРБ в Брюксел, Белгия. Със заповед Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VІ степен. Със заповед Р-050/ 20.09.1984 г. е в разпореждане на управление "Кадри"-МНО. Лично дело № 13070. Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Малинов" Виктор Илиев Панайотов

Дата на раждане: 09.01.1932
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Виктор Илиев Панайотов Дата на раждане 09.01.1932 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Георги Ст. Гърлянски на 08.08.1962 г., регистриран на 20.08.1962 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ст. Гърлянски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-14381; работно дело IР-2496. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 12-и ИР-Монтана
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 9-и ИР-Кърджали Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Секретен сътрудник "Сплавов" Виктор Христов Анчев

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: гр. София
Виктор Христов Анчев Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Виолет Димитров Григоров на 09.03.1968 г.; възстановен от ст. лейт. Евгени Грънчаров на 15.03.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Виолет Димитров Григоров; майор Николай Райчев; ст. лейт. Илия Гайдаров; ст. лейт. Стефан Маджаров; ст. лейт. Евгени Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сплавов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.4013 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1278/ 22.06.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 23-и ИР-София
Решение N° 2-435
от 03.12.2014 г.
община Бобошево

Агент "Драганов" Виктор Кирилов Самарджиев

Дата на раждане: 13.01.1935
Място на раждане: гр. Рила
Виктор Кирилов Самарджиев Дата на раждане 13.01.1935 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител о. р. Стойчо С. Груйчев на 30.09.1959 г., регистриран на 03.11.1959 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо С. Груйчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-498 (Кн); протокол вх. № 128/ 26.07.1972 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-230 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Сплавов" Виктор Христов Анчев

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: гр. София
Виктор Христов Анчев Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Виолет Димитров Григоров на 09.03.1968 г., регистриран на 09.03.1968 г.; възстановен от ст. лейт. Евгени Грънчаров на 15.03.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Виолет Димитров Григоров; майор Николай Райчев; ст. лейт. Илия Гайдаров; ст. лейт. Стефан Маджаров; ст. лейт. Евгени Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сплавов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4013 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1278/ 22.06.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 2003 г. до 2006 г. Зам. председател на научна комисия по машинни науки от 2006 г. до 2009 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бойко " Виктор Кирилов Сотиров

Дата на раждане: 17.07.1953
Място на раждане: Гр. Перник
Виктор Кирилов Сотиров Дата на раждане 17.07.1953 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Кап. Йордан Славчев Симеонов на 22.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител Кап. Йордан Славчев Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана и Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 установена принадлежността към органите по чл. 1 подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1067 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП "Българско движение Национален идеал за единство"
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Панайотов" Виктор Витков Ангелоев

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: гр. София
Виктор Витков Ангелоев Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дечко Дечев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайотов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28697 и работно дело IР-14286. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ новини в БНР
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Пеневски " Виктор Крумов Алексиев

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: Гр. Пловдив
Виктор Крумов Алексиев Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Пеневски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1; предложение рег. № 1604/ 30.01.1990 г. относно заличаване на дело № 18472 на секретен сътрудник "Пеневски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Щатен служител "" Виктор Крумов Алексиев

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: Гр. Пловдив
Виктор Крумов Алексиев Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане Гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на Генералният щаб - МНО 4 Документи, свързани с кариерното му развитие Решение вх. № 060/ 11.01.1977 г. на Комисията за приемане на офицери в системата на РУ-ГЩ - лейтенант Алексиев. Със заповед Р-022/ 28.09.1978 г. е назначен за помощник началник на отдел. Със заповед Р- 012/ 09.07.1980 г. е назначен за секретар на военно аташе на НРБ в Брюксел, Белгия. Със заповед Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VІ степен. Със заповед Р- 050/ 20.09.1984 г. е в разпореждане на управление "Кадри"-МНО. Лично дело № 13070. Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Иванов" Виктор Александров Борисов

Дата на раждане: 21.06.1948
Място на раждане: С. Мърводол, обл. Кюстендил
Виктор Александров Борисов Дата на раждане 21.06.1948 г. Място на раждане С. Мърводол, обл. Кюстендил Вербувал го служител Ст. лейт. Тенчо Желязков Тодоров на 17.07.1981 г., регистриран на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тенчо Желязков Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 2 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-882; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Невестино от 23.04.2001 г. до 18.09.2001 г.
Решение N° 2-387
от 12.08.2014 г.
чл. 28-Виктор Вълков

Агент "Пенчо; Пенчев" Виктор Георгиев Вълков

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Васил " Виктор Благоев Добринов

Дата на раждане: 19.09.1950
Място на раждане: Кресна, обл. Благоевград
Виктор Благоев Добринов Дата на раждане 19.09.1950 г. Място на раждане Кресна, обл. Благоевград Вербувал го служител Никола Благоев на 09.12.1980 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Ръководил го служител Никола Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на работно дело ІР-1669 № 2/ 10.05.1990 г. и на лично дело ІА-2052 № 4/ 03.07.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Д. Градешница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Марица" Виктор Исак Самуилов

Дата на раждане: 10.05.1946
Място на раждане: гр. София
Виктор Исак Самуилов Дата на раждане 10.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петър Илиев Петров на 11.10.1965 г., регистриран на 18.10.1965 г. Ръководил го служител о. р. Петър Илиев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1986 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Марица" – IА-19181. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г.
Решение N° 334
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България

Агент "Николай" Виктор Тодоров Вирчев

Дата на раждане: 01.10.1950
Място на раждане: гр. София
Виктор Тодоров Вирчев Дата на раждане 01.10.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Причкапов на 22.02.1983 г., регистриран на 01.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Причкапов; о. р. Костадин Русенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34645 и в работно дело IР-12686; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-81 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на Съюзното ръководство от 2006 г. до 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Тодоров Вирчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate