Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ГЕОРГИ @SecondName КЪНЧЕВ @ThirdName ПОПОВ намери 6 резултата / The search @Name ГЕОРГИ @SecondName КЪНЧЕВ @ThirdName ПОПОВ found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1075
от 03.10.2017 г.
Българска федерация Джудо

Секретен сътрудник "Китин" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 27.12.1988 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Китин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 177; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.09.1999 г. до 23.08.2002 г.
Решение N° 2-1075
от 03.10.2017 г.
Българска федерация Джудо

Нещатен служител "" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 5/ 20.03.1989 г. Псевдоним: "Китин" Документи за получено възнаграждение Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.09.1999 г. до 23.08.2002 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1057/ 19.09.2017 г. - РЕАЛ ФИНАНС АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Секретен сътрудник "Китин" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 27.12.1988 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Китин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 177; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 05.07.2002 г. до 17.07.2003 г.
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Нещатен служител "" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 5/ 20.03.1989 г. Псевдоним: "Китин" Документи за получено възнаграждение Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 05.07.2002 г. до 17.07.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Кънчев Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1057
от 19.09.2017 г.
Реал Финанс АД

Секретен сътрудник "Китин" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 27.12.1988 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Китин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 177; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.09.1999 г. до 23.08.2002 г.
Решение N° 2-1057
от 19.09.2017 г.
Реал Финанс АД

Нещатен служител "" Георги Кънчев Попов

Дата на раждане: 15.12.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Кънчев Попов Дата на раждане 15.12.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 5/ 20.03.1989 г. Псевдоним: "Китин" Документи за получено възнаграждение Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.09.1999 г. до 23.08.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Кънчев Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More