Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name Иван @SecondName Георгиев @ThirdName Иванов намери 3 резултата / The search @Name Иван @SecondName Георгиев @ThirdName Иванов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Информатор "Стефанов" Иван Георгиев Иванов

Дата на раждане: 27.11.1928
Място на раждане: Румъния
Иван Георгиев Иванов Дата на раждане 27.11.1928 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител вербуван на 14.12.1948 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; писмо вх. № 764/ 24.07.1964 г. за заличаване дело IИ-9236. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър председатели, заместник министър председатели, министри и заместник министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Кондов" Иван Георгиев Иванов

Дата на раждане: 19.08.1944
Място на раждане: с. Лесново, обл. Софийска
Иван Георгиев Иванов Дата на раждане 19.08.1944 г. Място на раждане с. Лесново, обл. Софийска Вербувал го служител майор Асен Кирилов Танев на 21.10.1985 г., регистриран на 13.11.1985 г. Ръководил го служител майор Асен Кирилов Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кондов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34545; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по молекулярна биология от 04.11.1999 г. до 10.11.2003 г. Директор на Института по молекулярна биология от 10.11.2003 г. до 17.02.2005 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Георгиев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Иван Георгиев Иванов

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Иван Георгиев Иванов Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5258/ 11.11.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 429/ 12.12.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 566/ 29.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 65/ 10.05.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 41/ 10.03.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 43/ 10.03.1986 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1662/ 27.05.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-3032/ 24.10.1988 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 13.07.1995 г. до 13.05.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate