Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name МИХАИЛ @SecondName ИВАНОВ @ThirdName МИХАЙЛОВ намери 4 резултата / The search @Name МИХАИЛ @SecondName ИВАНОВ @ThirdName МИХАЙЛОВ found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Съдържател на явочна квартира "Липа" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. София
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 21.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Златанов на 28.10.1981 г., регистриран на 30.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. И. Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-I-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3613. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2003 г. до 01.12.2009 г. Директор от 01.12.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 20.11.1957
Място на раждане: гр. София
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 20.11.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2790/ 26.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 65/ 18.04.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.07.1994 г.
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Осведомител "Камен" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 12.02.1950
Място на раждане: гр. Белене
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 12.02.1950 г. Място на раждане гр. Белене Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев на 23.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев; о. р. Иерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Михаил Иванов Михайлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Липа" Михаил Иванов Михайлов

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. София
Михаил Иванов Михайлов Дата на раждане 21.02.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Златанов на 28.10.1981 г., регистриран на 30.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. И. Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-I-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3613. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2002 г. до 2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More