Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ОЛЕГ @SecondName ДИМИТРОВ @ThirdName АТАНАСОВ намери 3 резултата / The search @Name ОЛЕГ @SecondName ДИМИТРОВ @ThirdName АТАНАСОВ found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680-а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Бяла от 17.03.2004 г. до 19.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 254/ 16.08.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.05.1997 г.
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 20.10.2009 г. до 15.06.2010 г. Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More