Апартаментгейт

Примерни търсения за политици, чиновници и магистрати за които е известно, че са придобили имоти на непазарни цени или с неясен произход на средствата, или не са декларирани: Бойко Борисов (премиер), Радослав Иванов (братовчеда Ради на Бойко Борисов), Цветан Цветанов (бивш шеф на ПГ на ГЕРБ), Цецка Цачева (бивш министър на правосъдието), Ваня Колева (бивш зам.-министър на спорта), Вежди Рашидов (депутат), Красимир Първанов (бивш зам.-министър на енергетиката), Владимир Туджаров (гл. секретар Министерство на икономиката), Делян Добрев (бивш депутат от ГЕРБ), Красимир Каракачанов (вицепремиер от ВМРО), Сотир Цацаров (главен прокурор), Иван Гешев (зам. главен прокурор), Гергана Мутафова (член на ВСС). Георги Ушев (шеф на Апелативен Специализиран Съд). Пламен Георгиев (шеф на КПКОНПИ), Антон Славчев (зам. шеф на КПКОНПИ), Борислав Сарафов (шеф на НСлС), Румяна Монова (зам.-председател на ВАС), Веселин Божков (бивш шеф на КРС)…

Търсенето за ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ намери 23 резултата

Име Дв. входящ. Дата Цена
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 32123 2017-05-30 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката1
№ от входящ рег32542
Дата от входящ рег30/05/2017
№ от дв. вх. рег32123
Дата от дв. вх. рег30/05/2017
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктПоправка на нот.акт за правна сделка
Акт Том73
Акт номер13
Година2017
Условие
№ от описна книга23160от30/05/2017
Свързани актове
СтраниПродавач - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост), условие:на стр.първа на ред шести от долу на горе след израза "квартал 28" да се добави израза и да се чете " в жилищен блок № 169" - ЕГН 74******** СТОЯН ДОНЧЕВ ЙОРДАНОВ
Купувач(Частна собственост), условие:на стр.първа на ред шести от долу на горе след израза "квартал 28" да се добави израза и да се чете " в жилищен блок № 169" - ЕГН 77******** АСЯ ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 405 406, парцел - 14, площ по док. - 103.300 кв. м., гр.София, ул - РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, АПАРТАМЕНТ; Стара имотна партида: 10339; ИДЕНТ. 68134.4359.190.1.14 /С МАЗЕ 14 И ТАВАН 8/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, ЛЮЛИН 10, бл.169, вх.Б, ет.6, ап.34
Идентификатор
Имотна партида номер229557
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 23753 2017-04-26 189500.00
Deed:
Пореден № по справката2
№ от входящ рег23980
Дата от входящ рег26/04/2017
№ от дв. вх. рег23753
Дата от дв. вх. рег26/04/2017
КнигаЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип АктУчредяване на законна ипотека
Акт Том4
Акт номер175
Година2017
Условие
№ от описна книга16904от26/04/2017
Свързани актове
СтраниКредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Ипотекарен длъжник, идеални части:общо 14,38% ид.ч. - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Ипотекарен длъжник, идеални части:общо 14,38% ид.ч. - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Поземлен имот, пл.No - 253, парцел - 20, площ по док. - 540.000 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Стара имотна партида: 223799; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ, No:21, ГЕО МИЛЕВ
Идентификатор
Имотна партида номер4957
СтраниКредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 253, парцел - 20, площ по док. - 0.000 кв. м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 7; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 320435; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ГЕО МИЛЕВ, ет.ПП, ап.17
Идентификатор
Имотна партида номер473066
Transaction: Справка за документ / акт: Служба по вписванията - София Книга: ЗАКОННИ ИПОТЕКИ № от дв. вх. рег.:23753 Акт том: 4 Тип Акт:Учредяване на законна ипотека Акт номер: 175 Дата на вписване: 26.04.2017 Година: 2017 Страна – отчуждител, кредитор, ищец, наемодател, съделител: Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Страна – приобретател, длъжник, ответник, наемател: Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА Идентификатор: Описание: Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 0.000 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 7; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 320435; Партида №: 473066 Идентификатор: Описание: Поземлен имот, пл. № 253, парцел 20, площ по док. 540.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ, No:21, ГЕО МИЛЕВ, местност ГЕО МИЛЕВ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Стара имотна партида: 223799; Партида №: 4957   Материален интерес: 189500 BGN Такса вписване: 189,5 BGN
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 20250 2017-04-10 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката5
№ от входящ рег20410
Дата от входящ рег10/04/2017
№ от дв. вх. рег20250
Дата от дв. вх. рег10/04/2017
КнигаОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип АктЗаличаване на договорна ипотека
Акт Том20
Акт номер169
Година2017
УсловиеЗАЛИЧАВАНЕ НА Договорна ипотека, Двойно-входящ номер:29043, Дата:09.07.2012, Том:13, Номер:177
№ от описна книга
Свързани актовеТип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Учредяване на договорна ипотека, № от входящ рег. 29526, Дата от входящ рег.09.07.2012, Двойно входящ номер:29043, Дата:09.07.2012г., Том:13, Номер:177
СтраниКредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, предназначение - Жилище, апартамент, парцел - 7, площ по док. - 99.410 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, /АПАРТАМЕНТ 1.2 /, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ет.4, ап.1 2
Идентификатор
Имотна партида номер225034
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 8129 2017-02-21 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката6
№ от входящ рег8237
Дата от входящ рег21/02/2017
№ от дв. вх. рег8129
Дата от дв. вх. рег21/02/2017
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктПокупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том16
Акт номер143
Година2017
Условие
№ от описна книга5481от21/02/2017
Свързани актове
СтраниПродавач - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 77******** АСЯ ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 74******** СТОЯН ДОНЧЕВ ЙОРДАНОВ
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 405 406, парцел - 14, площ по док. - 103.300 кв. м., гр.София, ул - РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, АПАРТАМЕНТ; Стара имотна партида: 10339; ИДЕНТ. 68134.4359.190.1.14 /С МАЗЕ 14 И ТАВАН 8/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, ЛЮЛИН 10, бл.169, вх.Б, ет.6, ап.34
Идентификатор
Имотна партида номер229557
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 49626 2014-10-07 17157.70
Deed:
Пореден № по справката7
№ от входящ рег50070
Дата от входящ рег07/10/2014
№ от дв. вх. рег49626
Дата от дв. вх. рег07/10/2014
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктПокупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том121
Акт номер70
Година2014
Условие
№ от описна книга38109от07/10/2014
Свързани актове
СтраниПродавач - ЕИК / БУЛСТАТ 202687424 Плиска Инвест
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, парцел - 7, площ по док. - 12.500 кв. м., гр.София, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, ПАРКОМЯСТО 3, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ГЕО МИЛЕВ, ет.С
Идентификатор
Имотна партида номер289344
Transaction: Справка за документ / акт: Служба по вписванията - София Книга: ПРЕХВЪРЛЯНИЯ № от дв. вх. рег.:49626 Акт том: 121 Тип Акт:Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. Акт номер: 70 Дата на вписване: 07.10.2014 Година: 2014 Страна – отчуждител, кредитор, ищец, наемодател, съделител: Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 202687424 Плиска Инвест Страна – приобретател, длъжник, ответник, наемател: Купувач - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Купувач - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА Идентификатор: Описание: Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 12.500 кв. м., ПАРКОМЯСТО 3 Партида №: 289344   Материален интерес: 17157,7 BGN Такса вписване: 17,16 BGN
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 34668 2012-08-10 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката8
№ от входящ рег35239
Дата от входящ рег10/08/2012
№ от дв. вх. рег34668
Дата от дв. вх. рег10/08/2012
КнигаОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип АктЗаличаване на договорна ипотека
Акт Том24
Акт номер141
Година2012
УсловиеЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА ТОМ 55/39/2007
№ от описна книга
Свързани актовеТип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, № от входящ рег. 579937, Дата от входящ рег.29.08.2007, Двойно входящ номер:62120, Дата:29.08.2007г., Том:055, Номер:39
СтраниКредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Длъжник - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Имот(вид, адрес)Поземлен имот, пл.No - 405 406, парцел - 14, площ по док. - 103.300 дка, гр.София, ул - РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, АПАРТАМЕНТ; Стара имотна партида: 10339; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, ЛЮЛИН 10, бл.169, вх.Б, ет.6, ап.34
Идентификатор
Имотна партида номер229557
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 29043 2012-07-09 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката9
№ от входящ рег29526
Дата от входящ рег09/07/2012
№ от дв. вх. рег29043
Дата от дв. вх. рег09/07/2012
КнигаДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип АктУчредяване на договорна ипотека
Акт Том13
Акт номер177
Година2012
Условие
№ от описна книга13966от09/07/2012
Свързани актовеТип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека, № от входящ рег. 20410, Дата от входящ рег.10.04.2017, Двойно входящ номер:20250, Дата:10.04.2017г., Том:20, Номер:169
СтраниКредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Ипотекарен длъжник - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, предназначение - Жилище, апартамент, парцел - 7, площ по док. - 99.410 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, /АПАРТАМЕНТ 1.2 /, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ет.4, ап.1 2
Идентификатор
Имотна партида номер225034
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 29041 2012-07-09 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката10
№ от входящ рег29525
Дата от входящ рег09/07/2012
№ от дв. вх. рег29041
Дата от дв. вх. рег09/07/2012
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктПокупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том67
Акт номер65
Година2012
Условие
№ от описна книга13965от09/07/2012
Свързани актове
СтраниПродавач - ЕИК / БУЛСТАТ 200093280 НЮ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, предназначение - Жилище, апартамент, парцел - 7, площ по док. - 99.410 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, /АПАРТАМЕНТ 1.2 /, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ет.4, ап.1 2
Идентификатор
Имотна партида номер225034
СтраниПродавач - ЕИК / БУЛСТАТ 200093280 НЮ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, предназначение - Гараж в сграда, парцел - 7, площ по док. - 12.500 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО 17, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ет.С
Идентификатор
Имотна партида номер225035
СтраниПродавач - ЕИК / БУЛСТАТ 200093280 НЮ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Купувач(Частна собственост) - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 446, предназначение - Гараж в сграда, парцел - 7, площ по док. - 12.500 кв. м., гр.София, местност - ГЕО МИЛЕВ, ул - КОСТА ЛУЛЧЕВ, ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО 12, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ, No:2В, ет.С
Идентификатор
Имотна партида номер225036
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 65478 2007-09-13 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката11
№ от входящ рег583297
Дата от входящ рег13/09/2007
№ от дв. вх. рег65478
Дата от дв. вх. рег13/09/2007
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Акт Том164
Акт номер72
Година2007
Условие
№ от описна книга44955от13/09/2007
Свързани актове
СтраниПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131376400 ЕЛИДИ
КУПУВАЧ - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
КУПУВАЧ - ЕГН 76******** ИРЕНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА
Имот(вид, адрес)Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 1484, парцел - 20, площ по док. - 28.070 кв.м., гр.София, Описание: МАГАЗИН 8; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 455877; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, МЛАДОСТ, ет.П
Идентификатор
Имотна партида номер
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 62120 2007-08-29 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката12
№ от входящ рег579937
Дата от входящ рег29/08/2007
№ от дв. вх. рег62120
Дата от дв. вх. рег29/08/2007
КнигаДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип АктУЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА
Акт Том055
Акт номер39
Година2007
Условие
№ от описна книга41716от29/08/2007
Свързани актовеТип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека, № от входящ рег. 35239, Дата от входящ рег.10.08.2012, Двойно входящ номер:34668, Дата:10.08.2012г., Том:24, Номер:141
СтраниКРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Имот(вид, адрес)Поземлен имот, пл.No - 405 406, парцел - 14, гр.София, ул - РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 10339; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, ЛЮЛИН 10, бл.169, вх.Б, ет.6, ап.34
Идентификатор
Имотна партида номер229557
Transaction: empty
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ [Виж сделката] 14408 1998-08-25 Не е въведена
Deed:
Пореден № по справката13
№ от входящ рег16730
Дата от входящ рег25/08/1998
№ от дв. вх. рег14408
Дата от дв. вх. рег25/08/1998
КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип АктДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Акт Том047
Акт номер78
Година1998
УсловиеДВАМАТА ДАРИТЕЛИ ДАРЯВАТ ПО 1/2 ИД.Ч. НА ПЛАМЕН
№ от описна книга11446от03/09/1998
Свързани актове
СтраниДАРИТЕЛ - ЕГН 48******** ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАРИТЕЛ - ЕГН 50******** ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАРЕН - ЕГН 76******** ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Имот(вид, адрес)Поземлен имот, пл.No - 405 406, парцел - 14, гр.София, ул - РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 10339; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. РАЗОРАНАТА ЦЕЛИНА, ЛЮЛИН 10, бл.169, вх.Б, ет.6, ап.34
Идентификатор
Имотна партида номер229557
Transaction: empty

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)