Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за бензин намери 2327 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общ. администр. гр. Гълъбово и второст.разп.
241889 #935849 Община Гълъбово
Obshtina Gylybovo
ЕИК: 817696
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Евро Оил ООД - Гълъбово
Evro Oil OOD - Gylybovo
ЕИК:123513917
Инфо в ТР/Info Registry: 123513917
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-02 900 000,00BGN
Договор: Периодични доставки на горива за нуждите на Лесотехнически университет в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н или А-100
235598 #911069 Лесотехнически университет /ЛТУ/
Lesotehnicheski universitet /LTU/
ЕИК: 670634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-16 334 508,33BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин;дизелово гориво; газ-пропан-бутан и гориво–смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД и дизелово гориво за отопление
231590 #909131 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-02 60 207,50BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин;дизелово гориво; газ-пропан-бутан и гориво–смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД и дизелово гориво за отопление
231593 #909131 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-03-26 688 817,50BGN
Договор: „Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане”
242821 #899038 Община Козлодуй
Obshtina Kozloduj
ЕИК: 193250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
КОСАНЯ ЕАД
KOSANQ EAD
ЕИК:202624413
Инфо в ТР/Info Registry: 202624413
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-13 125 654,00BGN
Договор: Покупка на Бензин А-95Н, Бензин А-98Н и дизелово гориво: доставка чрез карти за безналично плащане
248237 #892844 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София
"Stolichen avtotransport"EAD - Sofiq
ЕИК: 121683408
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-01 180 000,00BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; метан; газ - пропан - бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
186869 #783764 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-04 38 738,00BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; метан; газ - пропан - бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
186870 #783764 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-04 427 193,00BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; метан; газ - пропан - бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
186871 #783764 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Роу Бак България ЕООД
Rou Bak Bylgariq EOOD
ЕИК:201819093
Инфо в ТР/Info Registry: 201819093
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-04 19 678,00BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; метан; газ - пропан - бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
186872 #783764 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-04 113 882,00BGN
Договор: Доставка на горива: безоловен бензин (бензин А - 95 Н и бензин А - 98 Н); дизелово гориво; метан; газ - пропан - бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен
186873 #783764 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Курт Ойл ООД - с. Никола Козлево
Kurt Ojl OOD - s. Nikola Kozlevo
ЕИК:200970780
Инфо в ТР/Info Registry: 200970780
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-04 15 608,00BGN
Договор: "Периодични доставки на горива /бензин и дизелово гориво/ за МПС собственост на Община Свиленград и ВРБ за 2017/2018 год." Прогнозни количества: Бензин А95 - 41 000 литра; Дизелово гориво - 141 000 ли
199682 #773459 Община Свиленград
Obshtina Svilengrad
ЕИК: 000903825
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пи Ем Ойл ЕООД - Стара Загора
Pi Em Ojl EOOD - Stara Zagora
ЕИК:203014217
Инфо в ТР/Info Registry: 203014217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-02-17 305 760,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95 Н, газ пропан - бутан, евро дизел, както и на масла, антифриз, спирачна течност и течност за чистачки за ТП ДГС„Славейно" по позиции
203806 #773606 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Славейно към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Slavejno kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800351
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иридика ЕООД - гр. Пловдив
Iridika EOOD - gr. Plovdiv
ЕИК:115847461
Инфо в ТР/Info Registry: 115847461
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-23 18 459,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95 Н, газ пропан - бутан, евро дизел, както и на масла, антифриз, спирачна течност и течност за чистачки за ТП ДГС„Славейно" по позиции
203807 #773606 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Славейно към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Slavejno kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800351
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Миха Ойл ЕООД
Miha Ojl EOOD
ЕИК:202405896
Инфо в ТР/Info Registry: 202405896
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-23 52 993,00BGN
Договор: Доставка на Автомобилен бензин А95Н . С количествата Автомобилен бензин А95Н ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.
164711 #731863 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Тандем ойл ЕООД
Tandem ojl EOOD
ЕИК:203308012
Инфо в ТР/Info Registry: 203308012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-27 193 180,00BGN
Договор: «Доставка на течни горива - бензин А95Н - 20 000 л.,бензин А98Н - 5 000 л. и дизелово гориво - 30 000 л. за нуждите на Община Белослав за срок от две години.»
173517 #732828 Община Белослав
Obshtina Beloslav
ЕИК: 000093403
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пиелком 300 ЕООД
Pielkom 300 EOOD
ЕИК:201034484
Инфо в ТР/Info Registry: 201034484
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-27 49 140,00BGN
Договор: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28000 литра, автомобилен бензин А-95Н ЕКТО ПЛЮС - 1000 литра, дизелово гориво - 4500 литра, газ пропан-бутан - 100000 литра, съгласно спесификация, неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 /три/ години, считано от 02.08.2016 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.
180053 #731376 Регионална дирекция на горите/РДГ/ - Варна /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Варна/
Regionalna direkciq na gorite/RDG/ - Varna /Staro naimenovanie - Regionalno upravlenie na gorite /RUG/ - Varna/
ЕИК: 000071129
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-21 111 530,00BGN
Договор: Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения през 2016 г.
179516 #721777 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-16 257 479,00BGN
Договор: Доставка на автомобилен бензин чрез доставка до територията на Възложителя: бензин А-98H, бензин А-95H , дизелово гориво за автомобили и чрез карти за безналично заплащане: бензин А-98H, бензин А-95H, дизелово гориво за автомобили.
173089 #731611 Национална служба за охрана /НСО/
Nacionalna sluzhba za ohrana /NSO/
ЕИК: 000698427
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-12 664 500,00BGN
Договор: Доставка на автомобилен бензин чрез доставка до територията на Възложителя: бензин А-98H, бензин А-95H , дизелово гориво за автомобили и чрез карти за безналично заплащане: бензин А-98H, бензин А-95H, дизелово гориво за автомобили.
173090 #731611 Национална служба за охрана /НСО/
Nacionalna sluzhba za ohrana /NSO/
ЕИК: 000698427
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-12 1 816 764,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н) чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане”.
184465 #709415 Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
centralen organ za pokupki /predishno - Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF//
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-12-29 7 538 160,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н) чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане”.
184466 #709415 Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
centralen organ za pokupki /predishno - Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF//
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-12-29 14 511 840,00BGN
Договор: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 8000 литра, автомобилен бензин А-98Н - 300 литра, дизелово гориво - 1100 литра, газ пропан-бутан - 23000 литра, съгласно спецификация неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от една година, считано от 01.08.2015 г.
76423 #681051 Регионална дирекция на горите/РДГ/ - Варна /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Варна/
Regionalna direkciq na gorite/RDG/ - Varna /Staro naimenovanie - Regionalno upravlenie na gorite /RUG/ - Varna/
ЕИК: 000071129
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-30 36 169,00BGN
Договор: Доставка на гориво за автомобилите на Община Варна и бюджетните й звена, при командировка в страната и чужбина на автомобилен бензин с октаново число 98, автомобилен бензин с октаново число 95, Дизелово моторно гориво 0,001% S и Газ пропан - бутан
53231 #659487 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-18 1 730 083,00BGN
Договор: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев”; 2-ра обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Якоруда, гр. Белица, гр. Добринище, с. Сатовча”; 3-та обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, на територията на гр. Хаджидимово, с. Марчево”
7808 #646735 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-15 0,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н) чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане”.
13036 #642386 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 15 548 400,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н) чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане”.
13037 #642386 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 8 076 600,00BGN
Договор: Доставка на горива (Автомобилен бензин А98Н, Автомобилен бензин А95H, Дизелово гориво и Пропан - бутан) за зареждане на автомобилите, собственост на Община Шумен и нейните подразделения, през 2015 г.
71627 #641477 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-10 271 180,00BGN
Договор: Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП - Благоевград през 2015 г., чрез периодични покупки- безоловен бензин А95Н и дизелово гориво по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на безоловен бензин А95 Н" , Обособена позиция № 2:"Доставка на дизелово гориво".
100691 #636880 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Благоевград
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 101045985
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-05 164 956,00BGN
Договор: Доставка на горива за Община Суворово за срок от една година, както следва: - автомобилен бензин А 95 Н, автомобилен бензин А 96 и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и домашен социален патронаж гр.Суворово; - дизелово гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОУ "Христо Ботев" с.Чернево, ОДЗ "Буратино" гр.Суворово и СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Суворово.
69205 #629943 Община Суворово
Obshtina Suvorovo
ЕИК: 000093684
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 55 200,00BGN
Договор: „Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел, по следните обособени позиции: 1.1. бензин А-95 Н;1.2. бензин А-96; 1.3. дизелово гориво;1.4.Газ пропан бутан".
69493 #629181 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-14 222 905,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане за нуждите на Министерство на вътрешните работи”.
12760 #621900 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-01 6 598 997,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане за нуждите на Министерство на вътрешните работи”.
12761 #621900 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-29 3 601 002,00BGN
Договор: "Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане, по обособени позиции както следва: 1-ва обособена позиция: "Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Благоевград и гр. Симитли"; 2-ра обособена позиция: "Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, с. Места, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча"; 3-та обособена позиция: "Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Хаджидимово, с. Гърмен".
7806 #619557 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-01 0,00BGN
Договор: "Доставка чрез карти за безналично плащане на горива по обособени позиции А) Бензин А-95Н, бензин А-98Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив"
7032 #614139 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-03 0,00BGN
Договор: Доставка на 240 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 80 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 252 000 литра дизелово моторно гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС) - Велинград, както и доставка на 260 000 литра газьол за отопление (маркиран) със съдържание на сяра - 0.1 %, на място - в гр. Велинград, за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград, за срок до 24 месеца.
46412 #614444 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 1 195 100,00BGN
Договор: Доставка на 40 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 10 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 42 000 литра дизелово моторно гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС) - Велинград, както и доставка на 15 000 литра газьол за отопление (маркиран) със съдържание на сяра - 0.1 %, на място - в гр. Велинград, за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград.
46400 #591816 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-12 191 600,00BGN
Договор: "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище, Омуртаг и Антоново". Позиция №1 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище". Позиция №2 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан за район Омуртаг и Антоново".
7291 #585705 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-11 116 188,00BGN
Договор: "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище, Омуртаг и Антоново". Позиция №1 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище". Позиция №2 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан за район Омуртаг и Антоново".
7292 #585705 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Озирис - 2002 ЕООД, Търговище
Oziris - 2002 EOOD, Tyrgovishte
ЕИК:125537436
Инфо в ТР/Info Registry: 125537436
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-11 363 597,00BGN
Договор: „Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел, по следните обособени позиции: 1.1. бензин А-95 Н;1.2. бензин А-96; 1.3. дизелово гориво;1.4.Газ пропан бутан.
69453 #573122 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-29 207 812,00BGN
Договор: „Доставка - чрез покупка, на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Дирекция „Транспорт“ и Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия” към Столична община”. Обособена позиция № 1 - Доставка на 10 (десет) броя товарни автомобили - тип „Хечбек” с нормална проходимост, 4+1 врати, 3+1 места, бензин с газова уредба, предназначени за нуждите на Дирекция „Транспорт“ и доставка на 2 (два) броя високопроходими автомобили 4х4, товарен - тип „SUV”, 4+1 врати, 4+1 места, бензин с газова уредба, предназначени за нуждите на Дирекция „Транспорт“, Обособена позиция № 2 - Доставка на 1 (един) брой лекотоварен бордови автомобил с двойна кабина, с 4 врати, минимум 5+1 места, вид гориво - дизел, предназначен за нуждите на Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“.
83368 #563169 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Литекс Моторс АД - гр. София
Liteks Motors AD - gr. Sofiq
ЕИК:200164247
Инфо в ТР/Info Registry: 200164247
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-30 263 599,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива (бензин А-95H, бензин А-98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Провадия с периодична покупка от търговски обект (бензиностанции) чрез карти за безналично плащане”
65561 #559614 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-05 360 000,00BGN
Договор: "Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане, при условията на безналично плащане".
12753 #558134 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-23 9 158 760,00BGN
Договор: "Доставка на течни горива (дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н), чрез картова система за зареждане, при условията на безналично плащане".
12754 #558136 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-23 4 785 040,00BGN
Договор: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Благоевград (община Благоевград и община Симитли)”; 2-ра обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Разлог (община Разлог, община Банско, община Якоруда и община Белица)”; 3-та обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Гоце Делчев (община Гоце Делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча)”.
7797 #555304 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-08 0,00BGN
Договор: „Доставка на резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за багери Fiat Hitachi FB100, NEW HOLLAND LB 110B, и FIAT KOBELCO B95”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ISUZU NRP 66”; 3-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ГАЗ 330 273 и ГАЗ 27527 314/СОБОЛ”; 4-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ВАЗ и ВИС”; 5-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Форд Рейнджър /2003г./ 4x4, 90 kw; Форд Джъмбо /2003г./ 4x2, 92 kw /дизел/; Форд Мондео /2003г./, 107 kw /бензин/; Форд Конект /2004г./, 66 kw /дизел/”; 6-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ситроен Берлинго - 2006 г., 52 kw, дизел; Ситроен Джъмпер Д – 2008 г., 74 kw, /дизел/”; 7-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ивеко Еврокарго МL180E28-2008 г., 205 KW, /дизел/; Ивеко Еврокарго МL80E18, 130 KW /дизел/, 2008 г.; Ивеко Дейли 4х4 Е4 -55S18DW, 130 KW, 2008 г./дизел/”; 8-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили КИА Соренто - 2006 г., 103 KW /дизел/; КИА Спортидж-1998 г., 95 KW, /бензин/; КИА К 2700-1998 г., 61 KW /дизел/”; 9-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ОПЕЛ Комбо Ц ЦНГ /Евро 4/ - 1598 см3; 69 Kw”; 10-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили „УАЗ“ 469 Б”; 11-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ЗИЛ“ 130 – сaмосвал”; 12-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ГАЗ“ 53 А – самосвал”; 13-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил Мерцедес Аксор 1829 К, /Евро 4 и Евро 5/ - самосвал”; 14-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили - каналопочистващи АВИА Д90, /Евро 4 и Евро 5/”.
7790 #554316 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Метро ООД - Благоевград
Metro OOD - Blagoevgrad
ЕИК:101077164
Инфо в ТР/Info Registry: 101077164
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-31 0,00BGN
Договор: „Доставка на резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за багери Fiat Hitachi FB100, NEW HOLLAND LB 110B, и FIAT KOBELCO B95”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ISUZU NRP 66”; 3-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ГАЗ 330 273 и ГАЗ 27527 314/СОБОЛ”; 4-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ВАЗ и ВИС”; 5-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Форд Рейнджър /2003г./ 4x4, 90 kw; Форд Джъмбо /2003г./ 4x2, 92 kw /дизел/; Форд Мондео /2003г./, 107 kw /бензин/; Форд Конект /2004г./, 66 kw /дизел/”; 6-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ситроен Берлинго - 2006 г., 52 kw, дизел; Ситроен Джъмпер Д – 2008 г., 74 kw, /дизел/”; 7-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ивеко Еврокарго МL180E28-2008 г., 205 KW, /дизел/; Ивеко Еврокарго МL80E18, 130 KW /дизел/, 2008 г.; Ивеко Дейли 4х4 Е4 -55S18DW, 130 KW, 2008 г./дизел/”; 8-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили КИА Соренто - 2006 г., 103 KW /дизел/; КИА Спортидж-1998 г., 95 KW, /бензин/; КИА К 2700-1998 г., 61 KW /дизел/”; 9-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ОПЕЛ Комбо Ц ЦНГ /Евро 4/ - 1598 см3; 69 Kw”; 10-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили „УАЗ“ 469 Б”; 11-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ЗИЛ“ 130 – сaмосвал”; 12-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ГАЗ“ 53 А – самосвал”; 13-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил Мерцедес Аксор 1829 К, /Евро 4 и Евро 5/ - самосвал”; 14-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили - каналопочистващи АВИА Д90, /Евро 4 и Евро 5/”.
7794 #554316 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Емил Китанов - Благоевград
ET Emil Kitanov - Blagoevgrad
ЕИК:101062835
Инфо в ТР/Info Registry: 101062835
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-31 0,00BGN
Договор: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Благоевград (община Благоевград и община Симитли)”; 2-ра обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Разлог (община Разлог, община Банско, община Якоруда и община Белица)”; 3-та обособена позиция: „Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на Регионално поделение Гоце Делчев (община Гоце Делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча)”.
7796 #553261 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-22 0,00BGN
Договор: „Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив”
6992 #550359 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол - клон Пловдив АД
Petrol - klon Plovdiv AD
ЕИК:8314962850067
Инфо в ТР/Info Registry: 8314962850067
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-12 0,00BGN
Договор: Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности : бензин A95-H - 65 000 л., дизелово гориво F-54 - 76 000 л., авиационен бензин 100 LL - 5 000 л., авиационен керосин Jet A-1 - 44 500 л., етиленгликол - 840 л., масло двигателно М16Д - 1 050 л., смазка "Унилит" У3В - 180 кг.
46556 #540626 Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново
Nacionalen voenen universitet /NVU/ "Vasil Levski" - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 129009094
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Интерскай АД - с. Лесново
Interskaj AD - s. Lesnovo
ЕИК:200493755
Инфо в ТР/Info Registry: 200493755
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-09 20 000,00BGN
Договор: Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности : бензин A95-H - 65 000 л., дизелово гориво F-54 - 76 000 л., авиационен бензин 100 LL - 5 000 л., авиационен керосин Jet A-1 - 44 500 л., етиленгликол - 840 л., масло двигателно М16Д - 1 050 л., смазка "Унилит" У3В - 180 кг.
46553 #538840 Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново
Nacionalen voenen universitet /NVU/ "Vasil Levski" - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 129009094
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Полисан АД - Русе
Polisan AD - Ruse
ЕИК:117693631
Инфо в ТР/Info Registry: 117693631
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-24 125 840,00BGN
Договор: "Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради” - бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4),- 12 000 л., дизелово гориво CPV код 09134200-9),- 55 000 л. и газьол - за отопление (CPV код 09134000-7) - 11000 л. Срок на доставката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка.
6448 #538244 "Бяла" ЕООД - Севлиево
"Bqla" EOOD - Sevlievo
ЕИК: 817022393
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Херос ЕООД - Габрово
Heros EOOD - Gabrovo
ЕИК:817047610
Инфо в ТР/Info Registry: 817047610
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-17 169 872,00BGN
Договор: Доставка на 150 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 30 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 90 000 литра дизелово моторно гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС)- Велинград, както и доставка на 130 000 литра газьол за промишлени и комунални цели със съдържание S - 0.1 %, на място - в гр. Велинград за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград.
46350 #525148 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-15 582 300,00BGN
Договор: –„Доставка на гориво с опция за зареждане в безниностанции чрез закупуване при условия на отложено плащане чрез използването на Карти за регистрация и авторизация на покупките на автомобилен Бензин А 95H, автомобилен Бензин А 98H и Дизелово моторно гориво за Моторните превозни средства (МПС) към община Шабла-Общинска Администрация Шабла и второстепенните разпоредители към нея”; 4.Количество: - автомобилен Бензин А 95Н, количество 24000 литра ± 20% ; - автомобилен Бензин А 98Н, количество 2000 литра ± 20% ; - Дизелово моторно гориво, количество 80000 литра ± 20%.
71411 #524562 Община Шабла
Obshtina Shabla
ЕИК: 000852957
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-15 232 400,00BGN
Договор: „Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на община Брусарци” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на Евро Дизел” - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на Бензин А 95”.
51668 #523597 Община Брусарци
Obshtina Brusarci
ЕИК: 000320580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол Елит ООД
Petrol Elit OOD
ЕИК:111550360
Инфо в ТР/Info Registry: 111550360
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-11 10 000,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции” : Позиция 1 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилният парк и друга техника на община „Тунджа”, Позиция 2 „Доставка на течни горива/бензин и дизел/ и смазочни материали за изпълнението на проект,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/17.01.2012г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
70136 #519714 Община Тунджа, област Ямбол
Obshtina Tundzha, oblast Qmbol
ЕИК: 000970457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Омакс ЕООД - Ямбол
Omaks EOOD - Qmbol
ЕИК:128011345
Инфо в ТР/Info Registry: 128011345
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 124 760,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции” : Позиция 1 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилният парк и друга техника на община „Тунджа”, Позиция 2 „Доставка на течни горива/бензин и дизел/ и смазочни материали за изпълнението на проект,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/17.01.2012г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
70137 #519714 Община Тунджа, област Ямбол
Obshtina Tundzha, oblast Qmbol
ЕИК: 000970457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Омакс ЕООД - Ямбол
Omaks EOOD - Qmbol
ЕИК:128011345
Инфо в ТР/Info Registry: 128011345
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 15 864,00BGN
Договор: „Доставка на горива за транспорт /бензин А95Н, бензин А98Н и дизелово гориво/ за автомобилите на ГД”ОХРАНА" за 2013 г”.
11230 #517446 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/
Glavna direkciq "Ohrana" kym Ministerstvo na pravosydieto /GDO kym MP/
ЕИК: 129010011
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-09 0,00BGN
Договор: Доставка на Горива (Автомобилен бензин A95H, Автомобилен бензин А98Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Шумен и нейните подразделения - за срок от 2 (две) години.
71505 #514175 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бент ойл AД - София
Bent ojl AD - Sofiq
ЕИК:200852966
Инфо в ТР/Info Registry: 200852966
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-13 507 500,00BGN
Договор: „Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел, по следните обособени позиции: 1.1. Бензин А-95 Н;1.2. Бензин А-96 1.3. Дизелово гориво ”
69421 #511476 Община Тервел
Obshtina Tervel
ЕИК: 000852925
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-28 210 573,00BGN
Договор: Борсова сделка за доставка на: Горива (автомобилен бензин А95Н, автомобилен бензин А98Н, дизелово гориво и пропан-бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Стара Загора, Газьол за отопление за нуждите на Община Стара Загора.
68740 #500815 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автогарант ООД - Стара Загора
Avtogarant OOD - Stara Zagora
ЕИК:40037145
Инфо в ТР/Info Registry: 40037145
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-05 713 138,00BGN
Договор: "Доставка на автомобилни горива: Бензин 995Н; Бензин А98Н; Дизелово гориво; Автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити"
55315 #483502 Община Гълъбово
Obshtina Gylybovo
ЕИК: 000817696
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евро Оил ООД - Гълъбово
Evro Oil OOD - Gylybovo
ЕИК:123513917
Инфо в ТР/Info Registry: 123513917
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-08 1 096 464,00BGN
Договор: “Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово” с 7 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на течни горива за нуждите на общинска администрация, гр.Оряхово; Обособена позиция № 2 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Селановци; Обособена позиция № 3 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Остров; Обособена позиция № 4 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Лесковец; Обособена позиция № 5 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Горни Вадин; Обособена позиция № 6 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Галово; Обособена позиция № 7 Доставка на течни горива за нуждите на кметство Долни Вадин;
63221 #480637 Община Оряхово
Obshtina Orqhovo
ЕИК: 000193414
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-23 145 345,00BGN
Договор: "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище, Омуртаг и Антоново" Позиция №1 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище" Позиция №2 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан за район Омуртаг и Антоново"
7274 #469727 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Озирис - 2002 ЕООД, Търговище
Oziris - 2002 EOOD, Tyrgovishte
ЕИК:125537436
Инфо в ТР/Info Registry: 125537436
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 354 187,00BGN
Договор: "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище, Омуртаг и Антоново" Позиция №1 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище" Позиция №2 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан за район Омуртаг и Антоново"
7275 #469727 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 97 648,00BGN
Договор: " Доставка на горива / дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н / чрез зареждане на МПС, собственост на Община Хитрино".
70915 #466435 Община Хитрино
Obshtina Hitrino
ЕИК: 000931422
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-18 138 140,00BGN
Договор: Доставка на 3 000 литра бензин А 98 Н, 33 000 литра бензин А 95 Н, дизелово гориво /евродизел/ - 5 000 литра, дизелово гориво за отопление - 9 000 литра. Доставката е за нуждите на Митница Русе.
956 #465178 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-11 84 121,00BGN
Договор: Доставка на 13 000 литра бензин А - 95 Н, дизелово гориво - 11 000 литра, газ пропан - бутан -8000 литра, дизелово гориво за отопление - 10 000 литра за Митница Варна.
954 #464528 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-05 57 196,00BGN
Договор: Доставка на 30 000 литра бензин А-95 Н, 60 000 литра дизелово гориво и 33 000 литра гориво за отопление за нуждите на Агенция "Митници - Митница Бургас.
951 #461525 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 180 990,00BGN
Договор: Доставка на 77 000 литра гориво за отопление и 50 000 литра бензин А-95 Н за нуждите на Агенция "Митници - Митница Лом.
948 #461523 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-30 97 330,00BGN
Договор: Доставка на 300 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 90 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 35 000 литра дизелово моторно гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС)- Велинград, както и доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание S - 0.1 %, на място - в гр. Велинград и в гр. Банско, в количества съответно 175 000 литра и 60 000 литра за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград и на почивната база на Народното събрание - гр. Банско.
46297 #457230 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-09 838 450,00BGN
Договор: "Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив"
6940 #445351 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 3 000 000,00BGN
Договор: Доставка на гориво (бензин А95Н, бензин А98Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на МС.
26343 #436749 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-26 0,00BGN
Договор: Доставка на горива, осъществена чрез покупка на петролни продукти от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на Държавногорско стопанство Генерал Тошево ДП, по позиции, както следва: Първа позиция-Доставка на бензин А 95Н за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП,приблизително количество – 5200 литра+/-10%/ Втора позиция - Доставка на дизелово гориво за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 500 литра+/-10%/; Трета позиция- Доставка на газ пропан- бутан за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 7600 литра+/-10%/; Четвърта позиция- доставка на бензин А 95Н за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 11600 литра+/-10%/; Пета позиция- доставка на дизелово гориво за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 3700 литра+/-10%/; Шеста позиция- доставка на газ пропан- бутан за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП ,приблизително количество – 200 литра+/-10%/.
15770 #424791 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Генерал Тошево - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Генерал Тошево
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - General Toshevo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - General Toshevo
ЕИК: 834021984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 30 138,00BGN
Договор: Доставка на горива, осъществена чрез покупка на петролни продукти от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на Държавногорско стопанство Генерал Тошево ДП, по позиции, както следва: Първа позиция-Доставка на бензин А 95Н за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП,приблизително количество – 5200 литра+/-10%/ Втора позиция - Доставка на дизелово гориво за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 500 литра+/-10%/; Трета позиция- Доставка на газ пропан- бутан за направление с.Крушари, обл.Добрич- горскостопански участък "Крушари" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 7600 литра+/-10%/; Четвърта позиция- доставка на бензин А 95Н за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 11600 литра+/-10%/; Пета позиция- доставка на дизелово гориво за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП, приблизително количество – 3700 литра+/-10%/; Шеста позиция- доставка на газ пропан- бутан за направление гр.Генерал Тошево, обл.Добрич- горскостопански участък "Генерал Тошево" при ДГС Генерал Тошево ДП ,приблизително количество – 200 литра+/-10%/.
15771 #424791 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Генерал Тошево - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Генерал Тошево
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - General Toshevo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - General Toshevo
ЕИК: 834021984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов - с. Крушари
ET Renesans-KPDT - Kiril Zhendov - s. Krushari
ЕИК:30169974
Инфо в ТР/Info Registry: 30169974
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 10 982,00BGN
Договор: Доставка на горива, осъществена чрез покупка на петролни продукти - бензин А95, дизелово гориво, газ пробан-бутан и гориво-смазочни материали,необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на Държавно ловно стопанство Паламара,по позиции,както следва: Първа позиция - доставка на дизелово гориво,франко следния адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. "Република" №4, Втора позиция - доставка, осъществена чрез покупка на бензин А95 и газ пробан-бутан и гориво - смазочни материали от бензиностанции на изпълнителя. Място на изпълнение: първа позиция- франко следния адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. "Република" № 4, втора позиция - бензиностанции на изпълнителя.
16651 #422051 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Паламара - с.Венец - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Паламара" - с. Венец
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Palamara - s.Venec - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Palamara" - s. Venec
ЕИК: 837068262
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-21 140 000,00BGN
Договор: Доставка на горива, осъществена чрез покупка на петролни продукти - бензин А95, дизелово гориво, газ пробан-бутан и гориво-смазочни материали,необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на Държавно ловно стопанство Паламара,по позиции,както следва: Първа позиция - доставка на дизелово гориво,франко следния адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. "Република" №4, Втора позиция - доставка, осъществена чрез покупка на бензин А95 и газ пробан-бутан и гориво - смазочни материали от бензиностанции на изпълнителя. Място на изпълнение: първа позиция- франко следния адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. "Република" № 4, втора позиция - бензиностанции на изпълнителя.
16652 #422051 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Паламара - с.Венец - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Паламара" - с. Венец
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Palamara - s.Venec - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Palamara" - s. Venec
ЕИК: 837068262
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-21 50 000,00BGN
Договор: "Доставка на дизелово гориво, бензин А-95-Н,бензин А-98-Н и пропан бутан за нуждите на дейност "Чистота", общинско предприятие "Горска компания", отдел "ОКМС", общинско предприятие "Превенция, благоустройство и строителство" и общинска администрация-Харманли"
146631 #404546 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЛОРИ, гр. Харманли
LORI, gr. Harmanli
ЕИК:836026670
Инфо в ТР/Info Registry: 836026670
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-07 352 360,00BGN
Договор: “Доставка на течни горива: бензин А – 95, дизелово гориво , газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз за зареждане на транспортните средства на Община Малко Търново - по обособена позиция № 1: „Доставка на Бензин А-95”, по обособена позиция № 2: „Доставка на дизелово гориво(евродизел) и по обособена позиция № 3: „Доставка на газ пропан – бутан” .
140300 #399212 Община Малко Търново
Obshtina Malko Tyrnovo
ЕИК: 000057086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: Доставка на горива и гориво-смазочни материали за нуждите на Община Елхово, Общинска Просвета и Служба "Социални дейности" по обособени позиции, както следва: позиция 1 доставка, осъществена чрез покупка на горива /дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А96Н/; позиция 2 доставка, осъществена чрез покупка на гориво-смазочни материали /моторно масло, антифриз, спирачна течност/
137666 #386118 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-11 65 400,00BGN
Договор: „Доставка на гориво (бензин А95Н, бензин А98Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане”.
120520 #384259 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-28 0,00BGN
Договор: “Доставка на бензин А-95Н, Бензин А-98Н, Бензин ЕФ-96Н и дизелово моторно гориво".
110124 #383788 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-16 1 294 257,00BGN
Договор: „Доставка на течни горива /автомобилен бензин 95Н, автомобилен бензин 98Н и дизелово моторно гориво/ за нуждите на Община Стара Загора ”.
145694 #373787 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автогарант ООД - Стара Загора
Avtogarant OOD - Stara Zagora
ЕИК:40037145
Инфо в ТР/Info Registry: 40037145
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-16 1 421 904,00BGN
Договор: "Зареждане на автомобилите и друга моторна техника собственост на Община Тутракан с бензин А 95Н, бензин А 98Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан на територията на града"
146374 #369771 Община Тутракан
Obshtina Tutrakan
ЕИК: 000565626
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Моника-92 ООД - Тутракан
Monika-92 OOD - Tutrakan
ЕИК:118583561
Инфо в ТР/Info Registry: 118583561
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-29 115 586,00BGN
Договор: “Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив”
105822 #369472 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-23 0,00BGN
Договор: "Доставка на дизелово гориво, бензин А-95-Н, бензин А-98-Н и пропан бутан за нуждите на дейност "Чистота", Общинско предприятие"Горска компания", отдел "ОКМС", Общинско предприятие "Превенция,благоустройство и строителство" и Общинска администрация Харманли"
146611 #345917 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЛОРИ, гр. Харманли
LORI, gr. Harmanli
ЕИК:836026670
Инфо в ТР/Info Registry: 836026670
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-06 250 000,00BGN
Договор: "Доставка на гориво (бензин А92Н, бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво за МПС) чрез карти за безналично плащане"
120478 #193570 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-29 0,00BGN
Договор: “ДОСТАВКА НА БЕНЗИН А-95Н, БЕНЗИН А-98Н И ДИЗЕЛОВО МОТОРНО ГОРИВО"
110100 #188107 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-10 1 347 500,00BGN
Договор: "Доставка на горива: бензин А 95,бензин А 98,дизелово гориво и газ пропан бутан за нуждите на "В иК" ЕООД гр. Добрич"
106366 #187758 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Добрич
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Dobrich
ЕИК: 834026369
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автотрейд ООД - Варна
Avtotrejd OOD - Varna
ЕИК:41066865
Инфо в ТР/Info Registry: 41066865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-09 400 000,00BGN
Договор: Доставка на 350 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 80 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 40 000 литра дизелово гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на лечебно-възстановителната база (ЛВБ) на Народното събрание във Велинград, както и доставка на място на 130 000 литра промишлен газьол с 0.2 на сто сяра с адитив за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на ЛВБ на Народното събрание във Велинград
129640 #195095 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-05 917 400,00BGN
Договор: “Периодични доставки на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане, чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите на Болница "Лозенец": бензин А95Н - 36000 литра, бензин А98Н - 6000 литра и дизелово гориво 67500 литра, отговарящи на стандартите за качество, действащи на територията на Република България"
103996 #171504 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-22 245 970,00BGN
Договор: Доставка на горива - бензин А - 95Н, бензин А - 92Н, дизелово гориво, моторни масла за служебните автомобили на ОПУ София в бензиностанциите на Изпълнителя във всеки от градовете - София, Годеч, Сливница, Ботевград, Елин Пелин, Златица, Костенец, Ихтиман, Самоков. Бензиностанциите да са с денонощен режим на работа, с ползване на лимитни карти и банково разплащане.
132368 #157155 Областно пътно управление /ОПУ/ - София
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Sofiq
ЕИК: 6950890260
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-23 150 000,00BGN
Договор: Доставка на автомобилни горива - бензин А95Н и дизелово гориво за нуждите на Областно пътно управление - Бургас, по райони както следва: район Приморско, район Карнобат, район Царево, район Средец и район М. Търново.
132210 #157206 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 6950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-21 8 591,00BGN
Договор: Доставка на горива за транспорт - бензин А-95-Н и бензин А-98-А за нуждите на Агенция за следприватизационен контрол
102389 #143329 Агенция за следприватизационен контрол /АСК/
Agenciq za sledprivatizacionen kontrol /ASK/
ЕИК: 130930512
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-09 66 470,00BGN
Договор: "Доставка чрез покупка на горива - дизелово гориво, бензин А 92Н, бензин А 95Н, бензин А98Н за зареждане с гориво автомобилите на община Варна на територията на града и при командировки в страната и чужбина”
134833 #134925 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шел България ЕАД - София
Shel Bylgariq EAD - Sofiq
ЕИК:831915840
Инфо в ТР/Info Registry: 831915840
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-02 208 333,00BGN
Договор: Доставка на гориво (бензин А 92Н, бензин А 95Н, бензин А 98Н, дизелово гориво за МПС) чрез карти за безналично плащане.
120427 #129728 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-17 0,00BGN
Договор: "Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н и дизелово гориво, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, обособена по позиции:А/ Пловдив и с. Труд; Б/ Карлово и Хисар; В/ Кричим и район Родопи; Г/ Асеновград и Лъки; Д/ Район Първомай; Е/ Район Раковски; Ж/ Район Съединение”
105754 #123199 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-20 0,00BGN
Договор: "Доставка на горива: бензин А-92, бензин А-95, бензин А-98, дизелово гориво и газ пропан бутан"
106342 #122043 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Добрич
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Dobrich
ЕИК: 834026369
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автотрейд ООД - Варна
Avtotrejd OOD - Varna
ЕИК:41066865
Инфо в ТР/Info Registry: 41066865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-12 400 000,00BGN
Договор: " Доставка на петролни продукти , горива , смазочни масла и антифриз за общинските МПС . Доставка на дизелово гориво за отопление " със следните обособени позиции : 1 / Бензин А95 , 2/ Евродизел , 3/ Газ пропан - бутан , 4/ Дизелово гориво за отопление , 5 / Смазочни масла и антифриз .
141224 #120331 Община Нови пазар
Obshtina Novi pazar
ЕИК: 000931575
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-29 21 667,00BGN
Договор: Доставка на автомобилни горива - бензин А-92, бензин А-95 и дизелово гориво за нуждите на Областно пътно управление - Бургас
132209 #111690 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 6950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - клон Бургас
Petrol AD - klon Burgas
ЕИК:8314962850014
Инфо в ТР/Info Registry: 8314962850014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-02-23 7 849,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 101 006 886,45 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 22 октомври 2020
МА

Миглена Авгарски

10.40€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
DG

Dimitar Goshev

5.54€ 15 октомври 2020
ND

Nadejda Daskalova

20.00€ 13 октомври 2020
KK

Kiril Kaloyanov

5.54€ 12 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 5 октомври 2020
ИИ

Иван Иванов

20.00€ 2 октомври 2020
KD

Kaloyan Dachev

5.54€ 2 октомври 2020

благодаря

EB

Emil Bachvarov

20.54€ 2 октомври 2020
YD

Yulian Dimitrov

5.54€ 22 септември 2020