Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за 130463628 намери 133 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Текущ ремонт на улична мрежа на територията на район "Триадица".
248646 #935367 Столична община - Район "Триадица"
Stolichna obshtina - Rajon "Triadica"
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-20 416 666,67BGN
Договор: „Текущ ремонт на общински пътища с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции:"
244824 #932173 Община Руен
Obshtina Ruen
ЕИК: 57211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-02 133 333,33BGN
Договор: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНСКА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ“ ДО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР.ЦАРЕВО“ ОБЩИНА ЦАРЕВО“
246269 #926309 Община Царево
Obshtina carevo
ЕИК: 57097
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-31 538 126,85BGN
Договор: “Доставка на асфалтобетон"
248300 #928148 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
"Stolichen elektrotransport" EAD - Sofiq
ЕИК: 121683785
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-23 52 830,00BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Община Приморско
244449 #925342 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-05 660 000,00BGN
Договор: “ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.”
246091 #921500 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-01 123 200,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“
240599 #915133 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 56814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-28 10 000 000,00BGN
Договор: „Основен ремонт на ул. “Солунска“ от бул. “Христо Ботев“ до бул.“Витоша“, район „Триадица“
248385 #909575 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-24 641 354,89BGN
Договор: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември” по две обособени позиции
245245 #886266 Община Септември
Obshtina Septemvri
ЕИК: 351825
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-17 486 869,30BGN
Договор: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември” по две обособени позиции
245246 #886266 Община Септември
Obshtina Septemvri
ЕИК: 351825
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-17 128 070,01BGN
Договор: “Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2018г.”
222884 #884516 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-29 76 426,25BGN
Договор: Изпълнение на СМР по части „Пътна“, вкл. „ВОД“ и „ПОД“, „Отводняване“ и „Паркоустройство“ за обект „Тролейбусна линия по ул. "Бяла черкава" - бул. „Арсеналски“ - бул. "Фритьоф Нансен"
225304 #879510 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-11-20 876 995,19BGN
Договор: "Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Община Приморско"
221310 #867194 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-21 436 000,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции"
221246 #861585 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-30 900 000,00BGN
Договор: “Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2018г.”
222877 #857975 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-17 68 684,98BGN
Договор: Ремонт на съществуващи детски площадки, междублокови пространства и локални градини на територията на СО - район „Подуяне“ по две обособени позиции
225416 #852220 Столична община - Район "Подуяне"
Stolichna obshtina - Rajon "Poduqne"
ЕИК: 0006963270530x
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-18 164 716,54BGN
Договор: Ремонт публична инфраструктура ул. Младост - кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово
218650 #852193 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-15 916 666,67BGN
Договор: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“
223034 #842102 Община Хасково
Obshtina Haskovo
ЕИК: 000903946
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-11 200 000,00BGN
Договор: Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 20+504 (п.в. Созопол
194382 #809642 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 0006950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-29 80 795,44BGN
Договор: Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в.Приморско
194383 #809623 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 0006950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-29 136 324,30BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А 50/70 за нуждите на Община Приморско
198966 #799764 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-07-31 436 000,00BGN
Договор: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДА ЗА КОНГРЕСЕН, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, С ПРИЛЕЖАЩИ ОФИС ПЛОЩИ, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА ПУП-ПРЗ ОТ 1 к.м. ДО 4 к.м - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“
188679 #786155 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София
Dyrzhavno predpriqtie "Pristanishtna infrastruktura" /DPPI/ - Sofiq
ЕИК: 130316140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-03 13 603 638,30BGN
Договор: Доставка на асфалтобетон
202661 #785488 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
"Stolichen elektrotransport" EAD - Sofiq
ЕИК: 121683785
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-25 74 260,00BGN
Договор: „Изграждане на четириброя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"
188074 #785747 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-19 5 479 408,08BGN
Договор: Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област
194215 #776618 Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Nacionalna kompaniq industrialni zoni EAD, gr. Sofiq
ЕИК: 121706255
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-03-08 1 609 318,48BGN
Договор: „Изграждане на четириброя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"
188071 #773982 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-02-03 2 282 195,75BGN
Договор: „Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Сливен“, по три обособени позиции
178607 #755119 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-17 198 083,33BGN
Договор: „Строително ремонтни работи на общински пътища и улици на територията на Община Малко Търново по Обособена позиция №1 „Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090/І-9/- с.Звездец-Евренозово-Близнак /ІІІ-908/; път№BGS3093/І-9/ м.Босна-Звездец-Младежко;път №BGS3096 /ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3095/І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново” и Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в гр. Малко Търново, Община Малко Търново ““
176738 #744764 Община Малко Търново
Obshtina Malko Tyrnovo
ЕИК: 000057086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-11 12 117,18BGN
Договор: „Обновяване на парк Борисова градина – етап ІІІ” по обособени позиции: 1. Изграждане на обществена тоалетна и водопровод; 2. Изграждане на детска площадка; 3. Ремонт и възстановяване на настилки; 4. Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
181075 #739577 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-28 1 352 895,36BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А50/70 за нуждите на Община Приморско
177802 #737654 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-14 440 000,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи по обект: Ремонт на общински пътища"
176271 #718388 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-29 177 279,41BGN
Договор: „Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България”, PPS15-136
184887 #715102 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-02 0,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за изграждане на канализационни мрежи на територията на Община Костенец"
176270 #706428 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-08 80 671,67BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 13/321/01520 на община Лесичово със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на общински път PAZ 1102/III-803 Калугерово – граница община Лесичово Панагюрище Елшица Левски (II-37) в участъка до граница община Лесичово Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в община Лесичово.
60999 #684244 Община Лесичово
Obshtina Lesichovo
ЕИК: 000351693
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-25 434 987,00BGN
Договор: "Извършване на строително- монтажни работи по Проект:„Реконструкция на кръстовище на ул.“Капитан Петко Войвода“ и бул.“Цар Симеон Велики, гр.Стара Загора“
68957 #681537 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 1 734 593,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на ул. Христо Ботев от бул. Република до стопански двор /бензиностация/ в град Гълъбово
55334 #679323 Община Гълъбово
Obshtina Gylybovo
ЕИК: 000817696
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-06 1 371 539,00BGN
Договор: "Изграждане на част от улица "Стара планина" от о.т. 219 до о.т. 222, по плана за регулация на гр. Приморско"
65530 #674339 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-18 464 048,00BGN
Договор: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци; поддръжка и подмяна на съдове за битови отпадъци; Лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на райони Зона Шеста - райони "Красно село", "Красна поляна".
83954 #671986 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Щрабаг Умвелтсървиз
DZZD Shtrabag Umveltsyrviz
ЕИК:175960036
Инфо в ТР/Info Registry: 175960036
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-10 0,00BGN
Договор:
68564 #667526 Община Созопол
Obshtina Sozopol
ЕИК: 000057236
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Страбилд
DZZD Konsorcium Strabild
ЕИК:176667588
Инфо в ТР/Info Registry: 176667588
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 113 707,00BGN
Договор: „Изграждане на част от улица „Иглика”, от кръстовище с ул. „Стара планина” до кръстовище с ул. „ Стамополу” о.т. 9 до о.т. 34, по плана за регулация на гр. Приморско.
65531 #670467 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-08 234 893,00BGN
Договор: Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“
52417 #665440 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 10 000 000,00BGN
Договор:
65529 #670566 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-05 448 000,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68901 #666351 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 310 383,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68905 #666355 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 274 562,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68907 #666358 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 296 929,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68908 #666359 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 332 854,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68909 #666361 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 127 915,00BGN
Договор: Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улични пътни настилки в гр. Карлово и по населените места в Община Карлово, по обособени позиции.
59115 #660577 Община Карлово
Obshtina Karlovo
ЕИК: 000471365
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Геновстрой - ИАА ООД - Карлово
Genovstroj - IAA OOD - Karlovo
ЕИК:200387809
Инфо в ТР/Info Registry: 200387809
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-06 0,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“
52380 #652468 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-18 577 985,00BGN
Договор: „Рехабилитация и възстановяване на улици и тротоарни настилки в кв. „Малко солено езеро” в гр.Поморие“
65224 #630913 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 517 211,00BGN
Договор: „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград” се провежда в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица“, ”, финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР.
51451 #628954 Община Ботевград
Obshtina Botevgrad
ЕИК: 000776089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 4 494 628,00BGN
Договор: „Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър; Обособена позиция № 2 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър; Обособена позиция № 3 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; Обособена позиция № 4 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър; Обособена позиция № 5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър”
62784 #621176 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-22 1 000 000,00BGN
Договор: Строителство на централна автобусна спирка, включителу ул. Стефан Стамболов и ул. христо Ботев, както и реконструкно реконструкция на пътно платно на бул. Сан Стефано в участъка между ул. Стефан Стамболов и ул. Христо Ботев, както и реконструкция на светофарни системи и съпътстваща техническа инфраструктура
52299 #609693 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-12 2 673 510,00BGN
Договор: „Изграждане на част от ул. „Стара Планина” от О.Т. 9 до О.Т. 219 и реконструкция на ул. „Тропик” от О.Т. 45А до О.Т. 217 по плана за регулация на гр.Приморско”
65499 #607877 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-06 465 998,00BGN
Договор: „Доставка на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 Изн. В50/70 за нуждите на Община Приморско”
65502 #607302 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-30 342 000,00BGN
Договор: 1. Реконструкция на бул."Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул."Пенчо Славейков". 2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша.
83336 #605672 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-23 4 454 476,00BGN
Договор: “Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”
61600 #593646 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-14 1 153 996,00BGN
Договор: „Укрепителни действия на ската при Т- образното кръстовище под бл.192, к-с „Меден Рудник“, гр.Бургас“
52271 #574730 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-06 228 145,00BGN
Договор: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
92175 #573541 Топлофикация - София АД
Toplofikaciq - Sofiq AD
ЕИК: 831609046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 200 000,00BGN
Договор: „Строителство на вътрешни пътища, задържателен резервоар, участъци от улична канализация, улични водпроводи, електрически кабелни линии и улично осветление, в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ Божурище, Софийска област”
48240 #567859 Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Nacionalna kompaniq industrialni zoni EAD, gr. Sofiq
ЕИК: 121706255
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-01 5 499 991,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР дейности във връзка с оптимизация на съществуващ достъп до обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, Столична община, район Кремиковци”, свързана с изпълнение на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжение за третиране на битови отпадъци на Столична община”
83395 #565631 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-17 239 894,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”
83247 #559901 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 2 654 300,00BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 Изн. В50/70 за нуждите на Община Приморско.
65492 #544510 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 166 000,00BGN
Договор: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект «Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции", на следните обекти, разделени в две самостоятелни обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: СМР за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции - Музей на солта, находящ се в парцел –II-5348, кв.269, гр.Поморие ІІ- ра обособена позиция: СМР за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около Музея на солта, необходима за посещение на атракциите във връзка с реализация на проект Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" BG161PO001/3.1-03/2010/006, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013г.
65195 #527302 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-01 665 202,00BGN
Договор: "Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен“ с 6 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – І - ва зона: „Град Сливен: кв. ”Клуцохор”, кв. ”Комлука”, Централна градска част при граници – ул. ”Елисавета Багряна” - вкл., бул. ”Христо Ботев” - вкл., бул.”Хаджи Димитър”- вкл., бул.”Бр.Миладинови” - вкл., бул. ”Банско шосе”, - вкл.; Промишлени зони, кв.Надежда, бул.”Цар Симеон”, бул. ”Стефан Караджа”, кв. ”Речица”, м. ”Селището”; Обособена позиция № 2 - II – ра зона: „Град Сливен: кв. ”Република”, кв. ”Колъо Фичето”, кв. ”Ново село”, кв. ”Руски”, кв. ”Стоян Заимов”, кв. ”Даме Груев”, бул. ”Панайот Хитов” - вкл., бул. ”Бургаско шосе” - вкл., бул.”Илинденско въстание” - вкл.“; Обособена позиция № 3 - III – та зона: „Град Сливен: кв. ”Българка”, кв. ”Младост” кв.”Дружба”, кв. ”Сини камъни”, бул. „Стефан Стамболов“- вкл, бул. “Янко Сакъзов“ - вкл., кв. ”Дебела кория”, СО „Изгрев”, ул.”Ичеренско шосе”,с. Сотиря“; Обособена позиция № 4 – IV - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен) – с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с. Изгрев, с. Зайчаре, с.Трапоклово, с.Горно Александрово, селищни образувания и местности“; Обособена позиция № 5 – V - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен): с. Бинкос, с. Селиминово, с. Голямо Чочовен, с. Гавраилово, с. Малко Чочовен, с. Чинтулово, с. Ковачите, с. Злати Войвода, с. Струпец, с. Старо село, с. Младово, с. Николаево, гр. Кермен, с. Биково, с. Бяла, с. Новачево, с. Градско, с. Въглен“; Обособена позиция № 6 – VI - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен) , с. Самуилово, с. Панаретовци, с. Мечкарево, с.Глуфишево, с.Гергевец, с.Крушаре, с.Скобелево, с. Бозаджии,с.Чокоба, с.Камен, с.Тополчане, с.Калояново, с.Жельо Войвода, с.Глушник ,с. Блатец,с.Драгоданово“.
68083 #517029 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-07 400 000,00BGN
Договор: „Допълнителни видове строителни и монтажни работи (СМР) възникнали по време на изпълнение на обект: ”Основен ремонт на площад, заключен между ул. ”Димитър Благоев” и ул. ”Граф Игнатиев”, част от ул. ”Граф Игнатиев”, гр. Карнобат”
59172 #513455 Община Карнобат
Obshtina Karnobat
ЕИК: 000057026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-27 1 941,00BGN
Договор: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.
65188 #508787 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-18 255 000,00BGN
Договор: ”Основен ремонт на площад, заключен между ул. ”Димитър Благоев” и ул. ”Граф Игнатиев”, част от ул. ”Граф Игнатиев”, гр. Карнобат и основен ремонт на ІV кл. път BGS 1064 (с.Житосвят – с.Добриново), община Карнобат с дължина на участъка 2350 м”.
59168 #505079 Община Карнобат
Obshtina Karnobat
ЕИК: 000057026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-12 142 827,00BGN
Договор: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.
65184 #508750 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-19 767 000,00BGN
Договор: Изграждане на пробив бул. Царица Йоана.
82964 #497876 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-31 1 075 268,00BGN
Договор: „Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър; Обособена позиция № 2 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър; Обособена позиция № 3 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; Обособена позиция № 4 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър; Обособена позиция №5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър”
62653 #484958 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-28 1 000 000,00BGN
Договор: СМР на следните обекти: Основен ремонт и реконструкция на пешеходен подлез "НДК", довършителни работи на подземния паркинг на Метростанция 11-ІІ и реконструкция на бул. "Черни връх" върху трасето на метрото от бул. "България" до бул. "Н. Вапцаров".
25344 #478919 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-03 4 496 638,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 387.000 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Бургас(АМ”Тракия” и югозападен обход на гр.Карнобат, РПС Малко Търново и РПС Средец)”.
49509 #444309 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 6950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-04 2 150 000,00BGN
Договор: „Транспортен подход към бл.7 и 7А ж.к.”Славейков” гр.Бургас в участъка от о.т.1403 – 1400 – 1390 и кръстовището при о.т.1400”.
51776 #438850 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-18 206 940,00BGN
Договор: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 - до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов” до бул. „Сан Стефано” по плана на ж.к. „Възраждане”, гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен проект”.
51766 #434272 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-05 1 511 251,00BGN
Договор: "Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции" Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Несебър, с. Кошарица, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър; Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Свети Влас и с. Равда общ.Несебър; Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър;
141056 #395598 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-17 2 083 333,00BGN
Договор: Изграждане на улицата от ул. "Цар Симеон" до гробищен парк и изграждане на ул. "Морска", гр. Свети Влас
141066 #388673 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-01 141 728,27BGN
Договор: Укрпване на свлачище на път с.Маринка-с.Зидарово-с.Вършило, в участък км.2+800
145463 #380374 Община Созопол
Obshtina Sozopol
ЕИК: 000057236
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-19 774 597,00BGN
Договор: 1. Изграждане на нов мост над река Суходолска, свързващ кв. „Триъгълника” при улица „Чудотворци” с ул. „Хан Кубрат” при улица „Възрожденска”, включително изграждане на продължението на ул. „Чудотворци” северно от ул. „Захари Стоянов”, район Надежда, в съответствие с действащият устройствен план 2. Ремонт на мост по „Чепинско шосе” над река Искър
152637 #374774 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-24 1 197 357,04BGN
Договор: „Проектиране и изграждане на улици на територията на Община Несебър по обособени позиции: 1/ гр. Несебър и к.к. Сл. бряг 2/ гр. Свети Влас 3/ с. Равда 4/ с. Кошарица 5/ с. Гюльовца”
141029 #295314 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-15 250 000,00BGN
Договор: Допълнителни СМР за обект „Възстановяване на пътни настилки по съществуващо положение и нивелети на улици по предложен списък от кмета на район Витоша”
152453 #190335 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-19 522 086,40BGN
Договор: Ремонт на алейната мрежа и площадките на : 1.парк " Света Троица"; 2.парк " Свети Петър и Павел"; 3. градина " Бул. Черни връх"; 4. парк " Оборище" по обособени позиции
152272 #184920 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-20 691 734,00BGN
Договор: Ремонт на алейната мрежа и площадките на : 1.парк " Света Троица"; 2.парк " Свети Петър и Павел"; 3. градина " Бул. Черни връх"; 4. парк " Оборище" по обособени позиции
152274 #184920 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-20 237 956,00BGN
Договор:
152284 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 82 182,00BGN
Договор:
152285 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 66 150,00BGN
Договор:
152286 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 37 162,00BGN
Договор: „Възстановяване на пътни настилки по съществуващо положение и нивелети на улици по предложен списък от кмета на район „Витоша".
152124 #178138 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-07 1 223 266,84BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152114 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 165 092,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152115 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 119 998,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152116 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 263 383,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152117 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 72 604,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152118 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 210 677,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152119 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 176 015,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152120 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 74 459,00BGN
Договор: Инженеринг по обособени позиции: 1."Преасфалтиране на ул."Петър Панайотов", район "Надежда" по съществуващо положение"; 2."Преасфалтиране на ул."Враил", район "Надежда" по съществуващо положение"; 3."Преасфалтиране на ул."Иван Арабажията" от ул.5019 до бл.15, район "Искър" по съществуващо положение"; 4."Преасфалтиране на ул."14" от ул."2" до бл.211, ж.к.Обеля 2, район "Връбница" по съществуващо положение"; 5."Преасфалтиране на ул."61" , кв."Враждебна", район "Кремиковци"; 6."Преасфалтиране на ул."Тракийска могила", район"Кремиковци", кв.Ботунец по съществуващо положение"; 7."Преасфалтиране на ул."Захари Попов" от бул."Никола Петков" до ул."Андрей Стоичков", гр.Бухово, район "Кремиковци" по съществуващо положение"; 8."Преасфалтиране на ул."13" , район"Кремиковци", с.Долни Богров по съществуващо положение"; 9."Преасфалтиране на ул."Мургаш" от ул."Мито Войнишки" до ул."Илия Велинов", район "Панчарево", с.Казичене по съществуващо положение"; 10."Преасфалтиране на ул."Демокрация" от ул."Просвета" до ул."Балкан", район "Панчарево" по съществувашо положение"; 11."Преасфалтиране на ул."Искър" от ул."Патриарх Герман" до ул."Васил Стоилов"/ул."Иглика"/, район "Панчарево" по съществуващо положение"; 12."Основен ремонт на ул."Караджин" в участъка от ул."Альовица" до ул."Заградена поляна", с.Лозен, район"Панчарево"; 13."Изграждане на 2бр. пътни водостоци на ул."Лешникова гора" и ул."324" над р.Ваташка"; 14."Изграждане на пасарелка по ул."Васил Петлешков", район "Банкя"; 15."Основен ремонт на ул."Хайдушка гора" от ул."Твърдишки проход" до ул."Костенски водопад", ж.к.Стрелбище, район"Триадица" по съществуващо положение"; 16."Преасфалтиране на ул."Ген.Кирил Ботев" от бул."Тодор Каблешков" до ул."Георги Измирлиев", район"Триадица", ж.к."Гоце Делчев" по съществувашо положение"; 17."Преасфалтиране на ул."Чемшир" от ул."Ламар" до ул."Папрат" /ул."Нарцис"/, кв.Драгалевци, район"Витоша" по съществуващо положение"; 18."Преасфалтиране на ул."Успех", кв.Бенковски, район"Сердика" по съществуващо положение";
151853 #165043 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-01 115 849,00BGN
Договор: "Реконструкция, основен ремонт и преасфалтиране на улици и булеварди по обособени позиции: 1. "Основен ремонт на ул."202" от надлез "Надежда" до ул. "Каменоделска". 2. "Преасфалтиране на бул. "Д. Николаев" от Сточна гара до бул. "Ситняково". 3. "Преасфалтиране на ул. "Никола Габровски" от бул. "Симеоновско шосе" до бул. "Г.М.Димитров". 4."Преасфалтиране на бул. "Рожен" от бул. "Скопие" до Надлез "Надежда" 5."Отваряне на ул. "Чаталджа" на вход при бул. "Васил Левски". 6. "Основен ремонт на ул. "Симеоново" и ул. "Ведрина", район Лозенец 7. "Отваряне на разделителна ивица между централното и локалните пътни платна на бул. "Черни връх" при ул. "Липа" и ул. "Капитан Андреев".
151807 #158822 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-08 62 081,00BGN
Договор: Допълнително възникнали видове работи поради непредвидени обстоятелства при корекцията на река "Банска" при ул. "Космонавт" и изграждане на масивен мост по ул. "Космонавт", гр. Банкя
151840 #152941 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-20 114 172,96BGN
Договор: Избор на изпълнител за преасфалтиране на училищни дворове - І етап по обособени позиции: 1. І обособена позиция включва: район "Слатина", 94 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 400 кв.м.; район "Лозенец", 122 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 020 кв.м.;район "Младост", 81 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 10 500 кв.м.; район "Витоша", 2 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 3 750 кв.м.; район "Банкя", 78 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 700 кв.м.; 2. ІІ обособена позиция включва: район "Красно село", 132 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 250 кв.м. и 51 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 435 кв.м. ; район "Възраждане", 32 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 980 кв.м. и 67 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Оборище", 1 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 500 кв.м.; район "Подуяне", 49 ОУ и 166 СУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Надежда", 16 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 000 кв.м.;
151769 #143532 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-11 454 964,90BGN
Договор: Избор на изпълнител за преасфалтиране на училищни дворове - І етап по обособени позиции: 1. І обособена позиция включва: район "Слатина", 94 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 400 кв.м.; район "Лозенец", 122 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 020 кв.м.;район "Младост", 81 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 10 500 кв.м.; район "Витоша", 2 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 3 750 кв.м.; район "Банкя", 78 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 700 кв.м.; 2. ІІ обособена позиция включва: район "Красно село", 132 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 250 кв.м. и 51 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 435 кв.м. ; район "Възраждане", 32 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 980 кв.м. и 67 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Оборище", 1 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 500 кв.м.; район "Подуяне", 49 ОУ и 166 СУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Надежда", 16 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 000 кв.м.;
151770 #143532 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-11 484 696,32BGN
Договор: „Корекция на река „Банска” при ул. „Космонавт” и изграждане на масивен мост по ул. „Космонавт”, гр. Банкя”
153769 #126113 Столична община-Район "Банкя"
Stolichna obshtina-Rajon "Bankq"
ЕИК: 6963270495
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-10 434 717,86BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 209 425 037,57 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 22 октомври 2020
МА

Миглена Авгарски

10.40€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
DG

Dimitar Goshev

5.54€ 15 октомври 2020
ND

Nadejda Daskalova

20.00€ 13 октомври 2020
KK

Kiril Kaloyanov

5.54€ 12 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 5 октомври 2020
ИИ

Иван Иванов

20.00€ 2 октомври 2020
KD

Kaloyan Dachev

5.54€ 2 октомври 2020

благодаря

EB

Emil Bachvarov

20.54€ 2 октомври 2020
YD

Yulian Dimitrov

5.54€ 22 септември 2020