Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 120555918 намери 17 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2019 г. в шест обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"
239605 #942952 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
"Nacionalna Elektricheska Kompaniq" /NEK/ EAD
ЕИК: 649348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-21 25 550,00BGN
Договор: Изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи по проекти на община Борино, финансирани от ПРСР, мярка 313, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Природата и поминъкът в община Борино – основа за нетрадиционен туризъм” (договор № 21/ 313/ 00096/ 22.08.2012г.). Обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Борино – от траките до днес” (договор № 21/ 313/ 00191/ 22.11.2012г.).
51353 #631388 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Западни Родопи - Сърница
DZZD Zapadni Rodopi - Syrnica
ЕИК:176520225
Инфо в ТР/Info Registry: 176520225
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-23 8 385,00BGN
Договор: Изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи по проекти на община Борино, финансирани от ПРСР, мярка 313, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Природата и поминъкът в община Борино – основа за нетрадиционен туризъм” (договор № 21/ 313/ 00096/ 22.08.2012г.). Обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Борино – от траките до днес” (договор № 21/ 313/ 00191/ 22.11.2012г.).
51354 #631389 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Западни Родопи - Сърница
DZZD Zapadni Rodopi - Syrnica
ЕИК:176520225
Инфо в ТР/Info Registry: 176520225
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-23 12 221,00BGN
Договор: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проекти на община Борино, финансирани от ПРСР, мярка 313, с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи с обект „Туристически маршрут – Дяволски мост - Община Борино, м. Чатак Дере” по проект „Среднопланински атрактивен маршрут - Дяволска пътека” с договор №21/313/00027/16.06.2011г. Обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Природата и поминъкът в община Борино – основа за нетрадиционен туризъм” (договор № 21/ 313/ 00096/ 22.08.2012г.) Обособена позиция 3: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Борино – от траките до днес” (договор № 21/ 313/ 00191/ 22.11.2012г.)
51340 #551587 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Западни Родопи - Сърница
DZZD Zapadni Rodopi - Syrnica
ЕИК:176520225
Инфо в ТР/Info Registry: 176520225
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 252 134,00BGN
Договор: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проекти на община Борино, финансирани от ПРСР, мярка 313, с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи с обект „Туристически маршрут – Дяволски мост - Община Борино, м. Чатак Дере” по проект „Среднопланински атрактивен маршрут - Дяволска пътека” с договор №21/313/00027/16.06.2011г. Обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Природата и поминъкът в община Борино – основа за нетрадиционен туризъм” (договор № 21/ 313/ 00096/ 22.08.2012г.) Обособена позиция 3: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Борино – от траките до днес” (договор № 21/ 313/ 00191/ 22.11.2012г.)
51341 #551587 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Западни Родопи - Сърница
DZZD Zapadni Rodopi - Syrnica
ЕИК:176520225
Инфо в ТР/Info Registry: 176520225
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 280 186,00BGN
Договор: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проекти на община Борино, финансирани от ПРСР, мярка 313, с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи с обект „Туристически маршрут – Дяволски мост - Община Борино, м. Чатак Дере” по проект „Среднопланински атрактивен маршрут - Дяволска пътека” с договор №21/313/00027/16.06.2011г. Обособена позиция 2: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Природата и поминъкът в община Борино – основа за нетрадиционен туризъм” (договор № 21/ 313/ 00096/ 22.08.2012г.) Обособена позиция 3: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Борино – от траките до днес” (договор № 21/ 313/ 00191/ 22.11.2012г.)
51342 #551587 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Западни Родопи - Сърница
DZZD Zapadni Rodopi - Syrnica
ЕИК:176520225
Инфо в ТР/Info Registry: 176520225
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 127 812,00BGN
Договор: „Възстановяване на подпорни стени и водостоци в части от речното корито на р. „Боринска”, с.Борино” по Програма "Европейско териториално сътрудничество" Гърция-България 2007-2013 г.”
51325 #465905 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Родопи
DZZD Obedinenie Rodopi
ЕИК:176084824
Инфо в ТР/Info Registry: 176084824
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-19 1 330 385,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян.” както следва: 1.Изграждане на подпорна стена на път ІV - 19764 Борино - Чала при км. 2 + 400; 2.Укрепване на скат под УПИ - ІХ в кв.43, село Борино. 3.Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново при км.7+041, срещу "Ягодинската пещера".
51328 #441301 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-09 42 175,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян.” както следва: 1.Възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат в кв.26, село Борино; 2.Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново при км.7+700.
133759 #418213 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-30 206 367,97BGN
Договор: СМР за изграждане на "Възстановяване на подпорни стени за укрепване на ската над улица и на улица в кв.19 и 23 от о.т.43 до 47" - с.Црънча,община Доспат
137304 #278214 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-11 269 111,00BGN
Договор: СМР за преодоляване на последици от интензивни валежи по СБ-1 от 24.03.2009г на МКВП към МС
137307 #271070 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-30 70 012,00BGN
Договор: СМР за преодоляване на последици от интензивни валежи по СБ-1 от 24.03.2009г на МКВП към МС
137308 #271070 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-30 142 045,00BGN
Договор: СМР за преодоляване на последици от интензивни валежи по СБ-1 от 24.03.2009г на МКВП към МС
137310 #271070 Община Доспат
Obshtina Dospat
ЕИК: 000614906
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-30 86 888,00BGN
Договор: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.ЧАЛА, ОБЩИНА БОРИНО - ІІ ЕТАП"
133737 #175982 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-18 333 842,69BGN
Договор: Изграждане на подпорна стена в част от имоти № 60 и 73 в с.Кожари
133733 #170480 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-04 204 573,00BGN
Договор: Изграждане на подпорна стена км. 7+450 на път ІV-19772 Тешел-Буйново
133731 #161031 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-27 139 200,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа с.Борино
133729 #137888 Община Борино
Obshtina Borino
ЕИК: 000614856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виденица - 2004 EООД - с. Борино
Videnica - 2004 EOOD - s. Borino
ЕИК:120555918
Инфо в ТР/Info Registry: 120555918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-26 42 300,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 3 573 187,66 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 22 октомври 2020
МА

Миглена Авгарски

10.40€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
DG

Dimitar Goshev

5.54€ 15 октомври 2020
ND

Nadejda Daskalova

20.00€ 13 октомври 2020
KK

Kiril Kaloyanov

5.54€ 12 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 5 октомври 2020
ИИ

Иван Иванов

20.00€ 2 октомври 2020
KD

Kaloyan Dachev

5.54€ 2 октомври 2020

благодаря

EB

Emil Bachvarov

20.54€ 2 октомври 2020
YD

Yulian Dimitrov

5.54€ 22 септември 2020