Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 200227142 намери 10 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Изпълнение на СМР по проекти на Община Чупрене по мярка 313 на Програма за развитие на селските райони по две обособени позиции”
71383 #620258 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обеденение Чупрене - красиво място за туризъм
DZZD Obedenenie Chuprene - krasivo mqsto za turizym
ЕИК:176734325
Инфо в Булстат: 176734325
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-18 203 541,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР по проекти на Община Чупрене по мярка 313 на Програма за развитие на селските райони по две обособени позиции”
71384 #620258 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обеденение Чупрене - красиво място за туризъм
DZZD Obedenenie Chuprene - krasivo mqsto za turizym
ЕИК:176734325
Инфо в Булстат: 176734325
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-18 283 609,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за предоставяне на техническа помощ на ЗИП за организацията и управлението на изпълнението на Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда" в рамките на проект DIR-51011116-68-152 - ОП Околна среда 2007-2013"
62700 #556436 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Воден цикъл Несебър 2013 , София
Sdruzhenie Voden cikyl Nesebyr 2013 , Sofiq
ЕИК:202702082
Инфо в ТР/Info Registry: 202702082
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-20 815 100,00BGN
Договор: Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново, съгласно сключен договор между община Кочериново и Държавен фонд «Земеделие», за отпускане на безвъзмездна финансова помощ мярка по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и въз основа на решение за одобрение на проект №10/321/00310.
59794 #524290 Община Кочериново
Obshtina Kocherinovo
ЕИК: 000261491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ВиК КОЧЕРИНОВО 2012
DZZD ViK KOChERINOVO 2012
ЕИК:176456452
Инфо в Булстат: 176456452
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-08 1 449 161,00BGN
Договор: Допълнително възлагане на СМР за изграждане на сградни канализационни отклонения в с.Юруково, необходими за реализиране на проект РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩИНА ЯКОРУДА
71702 #521822 Община Якоруда
Obshtina Qkoruda
ЕИК: 000025039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Вик Якоруда 2012
DZZD Vik Qkoruda 2012
ЕИК:176336606
Инфо в Булстат: 176336606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-12 142 437,00BGN
Договор: Изграждане на "Канализационна мрежа на с. Мурсалево-основна част", община Кочериново, във връзка с изпълнение на проект"Изграждане на канализационна мрежа на с. Мурсалево-основна част", на територията на Община Кочериново, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за насалението и икономиката в селските райони" от "Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и въз основа на решение за одобрение на проект №10/321/00347
59786 #493610 Община Кочериново
Obshtina Kocherinovo
ЕИК: 000261491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум "ПСТ - Юнивърсъл" - София
Konsorcium "PST - Yunivyrsyl" - Sofiq
ЕИК:176083949
Инфо в ТР/Info Registry: 176083949
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-26 5 304 191,00BGN
Договор: Изграждане на "Канализационна мрежа на с. Стоб-основна част", община Кочериново, във връзка с изпълнение на проект"Изграждане на канализационна мрежа на с. Стоб-основна част", на територията на Община Кочериново, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за насалението и икономиката в селските райони" от "Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и въз основа на решение за одобрение на проект №10/321/00126.
59787 #493603 Община Кочериново
Obshtina Kocherinovo
ЕИК: 000261491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум "ПСТ - Юнивърсъл" - София
Konsorcium "PST - Yunivyrsyl" - Sofiq
ЕИК:176083949
Инфо в ТР/Info Registry: 176083949
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-26 4 640 830,00BGN
Договор: „Извършване на СМР за реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление; рехабилитация и реконструкция на общински път и водопроводна мрежа на територията на Община Чупрене по три обособени позиции”.
71371 #493174 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Чупрене 2012 - София
Sdruzhenie Chuprene 2012 - Sofiq
ЕИК:176332060
Инфо в ТР/Info Registry: 176332060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-20 6 967 418,00BGN
Договор: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩИНА ЯКОРУДА”
71697 #492144 Община Якоруда
Obshtina Qkoruda
ЕИК: 000025039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Вик Якоруда 2012
DZZD Vik Qkoruda 2012
ЕИК:176336606
Инфо в Булстат: 176336606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-19 2 801 514,00BGN
Договор: Извършване на строителни дейности по затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) - Якоруда.
71700 #482732 Община Якоруда
Obshtina Qkoruda
ЕИК: 000025039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Еко 2012 - гр. София
Sdruzhenie Eko 2012 - gr. Sofiq
ЕИК:176288346
Инфо в ТР/Info Registry: 176288346
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 299 951,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 22 907 752,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020