Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"А*" намери 63243 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на регулираща арматура
3089 #684218 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АО “Объединенная компания арматура и насосы”
AO “Obyedinennaq kompaniq armatura i nasosы”
ЕИК:24243
Инфо в ТР/Info Registry: 24243
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-24 445 000,00EUR
Договор: "Изработване на технически инвестиционни проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, построени по индивидуален способ, и адаптиране на общинските типови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС към конкретни секции на ЕПЖС"
83870 #683191 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Александров - архитекти ЕООД - София
Aleksandrov - arhitekti EOOD - Sofiq
ЕИК:175187351
Инфо в ТР/Info Registry: 175187351
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-31 0,00BGN
Договор: "Изработване на технически инвестиционни проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, построени по индивидуален способ, и адаптиране на общинските типови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС към конкретни секции на ЕПЖС"
83893 #683191 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Александров - архитекти ЕООД - София
Aleksandrov - arhitekti EOOD - Sofiq
ЕИК:175187351
Инфо в ТР/Info Registry: 175187351
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-31 0,00BGN
Договор: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители от Администрацията на президента
2082 #679823 Администрация на Президента на Република България
Administraciq na Prezidenta na Republika Bylgariq
ЕИК: 000698391
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
"Аргус Травел Интернешънъл" ЕООД
"Argus Travel Interneshynyl" EOOD
ЕИК:201655199
Инфо в ТР/Info Registry: 201655199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-28 0,00BGN
Договор: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 58 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” – по 6 обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Пловдив – група I”; Обособена позиция 2 – „Пловдив – група II”; Обособена позиция 3 – „Пловдив – група III”; Обособена позиция 4 – „Карлово, Пазарджик, Панагюрище”; Обособена позиция 5 – „Кърджали, Смолян”; Обособена позиция 6 – „Хасково”
30241 #682081 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Александров - архитекти ЕООД - София
Aleksandrov - arhitekti EOOD - Sofiq
ЕИК:175187351
Инфо в ТР/Info Registry: 175187351
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 42 071,00BGN
Договор: Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 58 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” – по 6 обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Пловдив – група I”; Обособена позиция 2 – „Пловдив – група II”; Обособена позиция 3 – „Пловдив – група III”; Обособена позиция 4 – „Карлово, Пазарджик, Панагюрище”; Обособена позиция 5 – „Кърджали, Смолян”; Обособена позиция 6 – „Хасково”
30244 #682081 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Александров - архитекти ЕООД - София
Aleksandrov - arhitekti EOOD - Sofiq
ЕИК:175187351
Инфо в ТР/Info Registry: 175187351
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 34 787,00BGN
Договор: Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителните системи, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
5054 #680865 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита - Варна ЕАД
Agenciq za avarijna, pozharna i ekologichna zashtita - Varna EAD
ЕИК:103818562
Инфо в ТР/Info Registry: 103818562
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-23 0,00BGN
Договор: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I-1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300".
1989 #678901 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле
Agromah OOD - Blagoevgrad staro/nov Agromah EOOD s. Bqlo pole
ЕИК:101611650
Инфо в ТР/Info Registry: 101611650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-23 837 400,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“.
2001 #679277 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле
Agromah OOD - Blagoevgrad staro/nov Agromah EOOD s. Bqlo pole
ЕИК:101611650
Инфо в ТР/Info Registry: 101611650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-22 3 095 000,00BGN
Договор: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя в Агенцията по заетостта и териториалните й поделения, съгласно приложена спецификация” за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Административен капацитет” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 2: „Доставка на офис консумативи”; Обособена позиция № 3: „Доставка на папки за сортиране“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 4: „Доставка на класьори“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 5: „Доставка на кламери“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 6: „Доставка на кашони“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 7: „Доставка на почистващи кърпи за офис техника“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП.
1485 #679721 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АТС - България ООД - София
ATS - Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:130332479
Инфо в ТР/Info Registry: 130332479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-09 0,00BGN
Договор: Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група А на 5-ти ЕБ
3071 #671690 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-10 1 185 000,00BGN
Договор: „Поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
2005 #673132 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-04 0,00BGN
Договор: "Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутен превод, постъпил в „КТБ” АД, по сметка на „Булгартрансгаз” ЕАД”.
5060 #680236 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: "Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутен превод, постъпил в „КТБ” АД, по сметка на „Булгартрансгаз” ЕАД”.
5061 #680236 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: "Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутен превод, постъпил в „КТБ” АД, по сметка на „Булгартрансгаз” ЕАД”.
5062 #680236 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутни преводи, наредени с платежни нареждания и приети за изпълнение от „КТБ” АД.
5063 #680235 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутни преводи, наредени с платежни нареждания и приети за изпълнение от „КТБ” АД.
5064 #680235 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: Предоставяне на правни услуги на „Булгартрансгаз” ЕАД, включващи изготвяне и подаване на документи пред Българска народна банка и други компетентни институции и осъществяване на процесуално представителство, защита и съдействие на дружеството пред компетентните съдилища във връзка със средства на дружеството в „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД) по валутни преводи, наредени с платежни нареждания и приети за изпълнение от „КТБ” АД.
5065 #680235 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Advokatsko druzhestvo Dobrev i Lyuckanov
ЕИК:131472060
Инфо в ТР/Info Registry: 131472060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 0,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ "Хемус" от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка "Прелок" от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: "Витиня", "Топли дол", "Ечемишка" и "Правешки ханове" с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София И ОПУ - Ловеч, стопанисвани от АПИ"
1978 #672678 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-29 0,00BGN
Договор: Реконструкция и преустройство на водомерни устройства за отчитане на преминаващите водни количества в СК1 и СК2 на техническото водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от автоматизирана система за контролиране на хидравличния режим АС "АКВА".
3143 #668195 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Аква-90 Инженеринг ООД - София
Akva-90 Inzhenering OOD - Sofiq
ЕИК:131137101
Инфо в ТР/Info Registry: 131137101
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-21 59 993,00BGN
Договор: “Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”
3148 #667704 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 0,00BGN
Договор: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛИ „ХЕМУС” И „МАРИЦА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА, ОПУ ШУМЕН И ОПУ ХАСКОВО , СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: ОПУ Варна и ОПУ Шумен – АМ „Хемус” и Обособена позиция 2:ОПУ Хасково – АМ „Марица”
1928 #667249 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали - Черно море АД - Шумен
Avtomagistrali - Cherno more AD - Shumen
ЕИК:127001597
Инфо в ТР/Info Registry: 127001597
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 0,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище”
241 #670392 I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище
I-vo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/- Sv. sedmochislenici, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000867756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архимед 2 ЕООД - Хасково
Arhimed 2 EOOD - Haskovo
ЕИК:202097555
Инфо в ТР/Info Registry: 202097555
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 375,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 125 СОУ "Проф. Боян Пенев"през учебната 2015/2016година. Учебниците и учебните помагала, предмет на настоящата поръчка са както следва: -От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 175 бр.; -От издателство „Архимед 2” ЕООД –за нуждите на 7-ми клас – 18 броя; -От издателство „Бит и техника” ООД –за нуждите на 4-ти клас – 340 бр.; за нуждите на 7-ми клас – 18 броя; -От издателство „Анубис-Булвест 2000” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 1350 бр., за 2-ри клас –304 бр.; за 3-ти клас – 996 бр.; за 4-ти клас – 850 бр.; за 7 –ми клас – 126 бр.; -От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 2-ри клас - 912 бр.; за 3 – ти клас – 664 бр.; за 4-ти клас – 1870 бр.; за 7-ми клас – 44 бр.;
30 #669779 125-то средно общообразователно училище/СОУ/ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, гр. София
125-to sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Boqn Penev" s izuchavane na chuzhdi ezici, gr. Sofiq
ЕИК: 000668658
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архимед 2 ЕООД - Хасково
Arhimed 2 EOOD - Haskovo
ЕИК:202097555
Инфо в ТР/Info Registry: 202097555
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-13 228,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 81 СОУ „Виктор Юго”, гр. София през учебната 2015/2016 година, както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 840 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 2 бр., за нуждите на 6-ти клас – 6 бр., за нуждите на 7-ми клас – 2 броя; От издателство „Бит и техника” ООД –за нуждите на 3-ти клас – 178 бр.; за нуждите на 4-ти клас – 306 бр.;за нуждите на 5-ти клас – 2 бр., за нуждите на 6-ти клас – 6 бр., за нуждите на 7-ми клас – 2 броя; От издателство „Анубис” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 168 бр., за 2-ри клас – 166 бр.; за 5 – клас – 2 бр.; От издателство „Булвест 2000“ ООД - за нуждите на 1-ви клас – 1008 бр., за 2-ри клас - 332 бр.; за 3 – ти клас – 342 бр.; за 4-ти клас – 459 бр.; за 5 – клас – 2 бр.; за 6-ти клас – 12 бр.; за 7-ми клас – 8 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 168 бр., за 2-ри клас - 831 бр.; за 3 – ти клас – 1082 бр.; за 4-ти клас – 1989 бр.; за 5 – клас – 13 бр.; за 6-ти клас – 37 бр.; за 7-ми клас – 8 бр.; От издателство „Азбуки-Просвета“ ЕООД – за нуждите на за 5 – клас – 2 бр.; за 6-ти клас – 12 бр.; за 7-ми клас – 2 бр.; От издателство СД „Педагог 6” – за нуждите на 7-ми клас – 2 бр. От издателство ИК „Прозорец“ ЕООД – за нуждите на 1-ви клас – 168 бр.
216 #670228 81 Средно общообразователно училище - Виктор Юго, гр. София
81 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Viktor Yugo, gr. Sofiq
ЕИК: 000675026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архимед 2 ЕООД - Хасково
Arhimed 2 EOOD - Haskovo
ЕИК:202097555
Инфо в ТР/Info Registry: 202097555
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-05 129,00BGN
Договор: „Осигуряване на Службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите”
1269 #664338 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Йотов и ко
Advokatsko druzhestvo Jotov i ko
ЕИК:175003901
Инфо в ТР/Info Registry: 175003901
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-21 378 000,00BGN
Договор: Определяне на действителните сили на напрягане в напрегателните снопове тип 55 Ф15,5 използвайки метод чрез отлепване на Блок 5 и Блок 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3086 #659827 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-03 390 000,00BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015 година
3065 #659876 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-03 22 040 000,00BGN
Договор:
92360 #658432 Тракийски университет - Стара Загора
Trakijski universitet - Stara Zagora
ЕИК: 123024538
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АС Петрунова, Андреева, Цонева
AS Petrunova, Andreeva, coneva
ЕИК:123681021
Инфо в ТР/Info Registry: 123681021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-18 79 200,00BGN
Договор: Правни услуги във връзка с използване на нормативните възможности за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС)
5719 #651140 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско съдружие Ърнст и Янг
Advokatsko sydruzhie Yrnst i Qng
ЕИК:175855021
Инфо в ТР/Info Registry: 175855021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-26 390 000,00BGN
Договор: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““
4684 #649327 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АБС-KO ООД
ABS-KO OOD
ЕИК:10713653
Инфо в ТР/Info Registry: 10713653
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-17 456,00BGN
Договор: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““
4685 #649327 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АБС-KO ООД
ABS-KO OOD
ЕИК:10713653
Инфо в ТР/Info Registry: 10713653
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-17 2 160,00BGN
Договор: “Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза В”
3042 #647102 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-05 399 000,00BGN
Договор: Подмяна на тръбопроводи за сгъстен въздух от КО (Компресорно отделение) до ХВО
3024 #646389 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-02 568 672,00BGN
Договор: „Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Обществената поръчка е разделена на 2 /две/ обособени позиции: - обособена позиция №1 – "Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД "; - обособена позиция №2 – "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД".
3458 #643332 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АТС - България ООД - София
ATS - Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:130332479
Инфо в ТР/Info Registry: 130332479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-14 47 240,00BGN
Договор: Изготвянето на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за публични пространства на ЦГЧ на гр. София, ДБФП № BG161O001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.”по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа на следващия програмен период”.
83502 #645619 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
А.Д.А. Архитектурно дизайнерска агенция - гр.София
A.D.A. Arhitekturno dizajnerska agenciq - gr.Sofiq
ЕИК:40444372
Инфо в ТР/Info Registry: 40444372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-15 350 000,00BGN
Договор: Изготвянето на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за публични пространства на ЦГЧ на гр. София, ДБФП № BG161O001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.”по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа на следващия програмен период”.
83501 #645619 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
А.Д.А. Архитектурно дизайнерска агенция - гр.София
A.D.A. Arhitekturno dizajnerska agenciq - gr.Sofiq
ЕИК:40444372
Инфо в ТР/Info Registry: 40444372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-12 150 000,00BGN
Договор: „Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич“
761 #638352 Автобусен транспорт ЕООД - гр. Добрич
Avtobusen transport EOOD - gr. Dobrich
ЕИК: 124653046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автотрейд СА ЕООД / старо наименование Автотрейд СА ООД/ - Варна
Avtotrejd SA EOOD / staro naimenovanie Avtotrejd SA OOD/ - Varna
ЕИК:103759690
Инфо в ТР/Info Registry: 103759690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-10 364 622,00BGN
Договор: Проектиране, доставка и монтаж на сухи трансформатори 6/0,4kV в цех БПС (3 /три/ броя КТП; 2 /два/ броя сухи трансформатори 400kVA и 1 /един/ брой сух трансформатор 250kVA)
3010 #636354 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АСМ ООД - София
ASM OOD - Sofiq
ЕИК:121038496
Инфо в ТР/Info Registry: 121038496
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-03 170 000,00BGN
Договор: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” - ОПУ СОФИЯ, ОПУ ЛОВЕЧ И АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ, ОПУ ПАЗАРДЖИК, ОПУ ПЛОВДИВ И ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ".
1958 #637718 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-28 0,00BGN
Договор: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС” - ОПУ СОФИЯ, ОПУ ЛОВЕЧ И АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ, ОПУ ПАЗАРДЖИК, ОПУ ПЛОВДИВ И ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ".
1959 #637718 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-28 0,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – гр. Перник и Областно пътно управление – Благоевград, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - Областно пътно управление – гр. Перник; 2. Обособена позиция № 2 - Областно пътно управление – Благоевград
1963 #636559 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле
Agromah OOD - Blagoevgrad staro/nov Agromah EOOD s. Bqlo pole
ЕИК:101611650
Инфо в ТР/Info Registry: 101611650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-28 0,00BGN
Договор: "Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен снеговалеж на 25 октомври 2014 г. на територията на град Велико Търново".
53634 #635844 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Алекс - Александър Александров ЕТ
Aleks - Aleksandyr Aleksandrov ET
ЕИК:814172306
Инфо в ТР/Info Registry: 814172306
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 4 166,00BGN
Договор: “Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация” за период от 12 месеца
4571 #628352 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АТС - България ООД - София
ATS - Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:130332479
Инфо в ТР/Info Registry: 130332479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-09 13 856,00BGN
Договор: Среден ремонт на генератора на 6 ЕБ по време на ПГР 2014 г. в следствие с отлагането на монтажа на нов генератор 1100 МВ за ПГР 2015 г.
3039 #624818 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-19 318 213,00BGN
Договор: Авариен ремонт на фаза А на автотрансформатор 2 АТ
3029 #620692 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-25 449 900,00BGN
Договор: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" за нуждите на ЦЛХИК.
5291 #619796 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ 2 ЕООД - София
ASM 2 EOOD - Sofiq
ЕИК:121327440
Инфо в ТР/Info Registry: 121327440
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-08 19 851,00BGN
Договор: Доставка на оборудване за пожарогасене
2907 #616873 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита - Варна ЕАД
Agenciq za avarijna, pozharna i ekologichna zashtita - Varna EAD
ЕИК:103818562
Инфо в ТР/Info Registry: 103818562
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-28 46 570,00BGN
Договор: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
5280 #615581 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ 2 ЕООД - София
ASM 2 EOOD - Sofiq
ЕИК:121327440
Инфо в ТР/Info Registry: 121327440
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-10 91 358,00BGN
Договор: Модернизация на сепарационната схема на парогенератори тип ПГВ-1000М.
2874 #614476 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-08 8 500 000,00BGN
Договор: "Доставка на ВиК материали, арматура и резервни части" по 5 обособени позиции
2863 #613996 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД /старо Глинвед ЕООД /- София
ALIAKSIS YuTILITIS END INDYSTRI EOOD /staro Glinved EOOD /- Sofiq
ЕИК:130923806
Инфо в ТР/Info Registry: 130923806
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-30 11 430,00BGN
Договор: “Изготвяне на дизайнерски проект, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”
2923 #608021 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Актив комерс ЕООД
Aktiv komers EOOD
ЕИК:131080821
Инфо в ТР/Info Registry: 131080821
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-09 5 638,00BGN
Договор: Изпълнение на аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2014 година
2946 #605091 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-23 0,00BGN
Договор: Извършване на юридическа консултация и процесуално представителство и защита на БАБХ по административно дело 2996/2012г. по описа на ВАС
5295 #614373 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество "Тенева, Стоянова и партньори"
Advokatsko druzhestvo "Teneva, Stoqnova i partnxori"
ЕИК:176510476
Инфо в ТР/Info Registry: 176510476
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-16 71 250,00BGN
Договор: "Подмяна на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок".
2824 #603723 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-14 2 075 000,00BGN
Договор: Основен ремонт на 5 броя Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. Двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800 kW в цех БПС
2781 #603175 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-12 590 000,00BGN
Договор: “Доставка на материали, производство на 3М COMPANY”
2888 #602321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ ООД - София
ASM OOD - Sofiq
ЕИК:121038496
Инфо в ТР/Info Registry: 121038496
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 23 502,00BGN
Договор: “Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй": Топлоснабдяване на ул. "Булайр", от К16-20-2 до К16-20-8, Топлоснабдяване на ул. "Пловдив", от К8-3-1 до К8-3-8, Топлоснабдяване на ЖК-2, от К16 до К16-2 (Южна магистрала), Топлоснабдяване на ЖК-2, от К16-17 до К16-1” (Южна магистрала)”
2783 #599160 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 408 974,00BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2014 година
2815 #598751 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 30 100 700,00BGN
Договор: „Подмяна на маслоохладители за система 5,6ТК90 - 5 и 6 блок”
2774 #593590 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-20 1 579 000,00BGN
Договор: Извършване на авариен ремонт на турбогенератор тип ТВВ-1000-4УЗ(9GQ) на 5 енергоблок
2828 #582236 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-24 298 110,00BGN
Договор: Проектиране и изработка на траверса, товароподемна за съвместна работа с два товароподемни крана в машинна зала 5/6 блок
2746 #580017 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-15 625 000,00BGN
Договор: „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на км 8,460 км – АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460, стопанисвани от АПИ ОПУ – София, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“
1813 #571385 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-22 620 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуга - извършване на контрол на качеството и осигуряване на качеството при изследване по картиране на морското дъно и опробване, което ще се проведе в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ”
72231 #570020 ОМВ Офшор България ГмбХ – Клон Офис България КЧТ
OMV Ofshor Bylgariq GmbH – Klon Ofis Bylgariq KChT
ЕИК: 202259999
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АКТИМАР
AKTIMAR
ЕИК:20372
Инфо в ТР/Info Registry: 20372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-24 68 640,00EUR
Договор: Обжалване на Решение, постановено по търговско дело № 1000/2012 по описа на Окръжен съд Перник, между “МЕС КО ММ5” ЕООД – ищец и Община Радомир – ответник и процесуално представителство по делото пред въззивната инстанция – Софийски апелативен съд
65779 #560709 Община Радомир
Obshtina Radomir
ЕИК: 000386776
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество Иванов и Асенов
Advokatsko druzhestvo Ivanov i Asenov
ЕИК:176054934
Инфо в ТР/Info Registry: 176054934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 93 312,00BGN
Договор: Доставка на специфично телевизионно оборудване за нуждите на БНТ в 4 обособени позиции: 1. Доставка на 21 HD камерни канали; 2. Доставка на 21 броя HD обектива; 3. Доставка на 2 броя камерни комплекта за филмопроизводство и 4. Доставка на 4 броя HD видеосмесители"
5678 #559888 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 1 016 000,00BGN
Договор: Доставка на специфично телевизионно оборудване за нуждите на БНТ в 4 обособени позиции: 1. Доставка на 21 HD камерни канали; 2. Доставка на 21 броя HD обектива; 3. Доставка на 2 броя камерни комплекта за филмопроизводство и 4. Доставка на 4 броя HD видеосмесители"
5680 #559888 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 704 000,00BGN
Договор: Сервизно поддържане на повдигателни съоръжения, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2609 #551233 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 0,00BGN
Договор: „Организиране на електронен фонд от БДС стандарти по проект BG161P0003-4.3.01-0003-C0001 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
5832 #551580 Български институт за стандартизация /БИС/
Bylgarski institut za standartizaciq /BIS/
ЕИК: 175079183
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атос Ай Ти Солушънс Енд Сървис - /Старо наименование -Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД-София
Atos Aj Ti Solushyns End Syrvis - /Staro naimenovanie -Simens Aj Ti Solushyns end Syrvisis EOOD-Sofiq
ЕИК:201211187
Инфо в ТР/Info Registry: 201211187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-17 249 675,00BGN
Договор: Извършване на авариен ремонт на 1-ви уплътняващ лагер на 9GQ
2671 #545488 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-11 19 500,00BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни и електомонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2013 година
2602 #539307 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-29 20 010 123,00BGN
Договор: Възлагане на процесуална защита по търговско дело № 1000/2012 год. по описа на Окръжен Съд Перник, образувано срещу Община Радомир
65773 #528429 Община Радомир
Obshtina Radomir
ЕИК: 000386776
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество Иванов и Асенов
Advokatsko druzhestvo Ivanov i Asenov
ЕИК:176054934
Инфо в ТР/Info Registry: 176054934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-01 94 913,00BGN
Договор: “Доставка чрез закупуване на нов микробус (8+1 места), за нуждите на Българска телеграфна агенция – гр.София”
5731 #521082 Българска телеграфна агенция /БТА/
Bylgarska telegrafna agenciq /BTA/
ЕИК: 000695071
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алианс Ауто София ООД
Alians Auto Sofiq OOD
ЕИК:202046767
Инфо в ТР/Info Registry: 202046767
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-21 31 991,00BGN
Договор: Извършване на извънреден ремонт на подгревател ниско налягане 6RH40W01
2552 #505203 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-18 344 000,00BGN
Договор: Надграждане на информационната система за стандарти и стандартизационни документи, разширяване и развитие на интернет страницата на БИС и системен софтуер за сървъри по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
5806 #504322 Български институт за стандартизация /БИС/
Bylgarski institut za standartizaciq /BIS/
ЕИК: 175079183
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атос Ай Ти Солушънс Енд Сървис - /Старо наименование -Сименс Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД-София
Atos Aj Ti Solushyns End Syrvis - /Staro naimenovanie -Simens Aj Ti Solushyns end Syrvisis EOOD-Sofiq
ЕИК:201211187
Инфо в ТР/Info Registry: 201211187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-08 630 600,00BGN
Договор: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители от Администрацията на президента
2079 #502226 Администрация на Президента на Република България
Administraciq na Prezidenta na Republika Bylgariq
ЕИК: 000698391
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аргус Травел ЕООД - София
Argus Travel EOOD - Sofiq
ЕИК:831711574
Инфо в ТР/Info Registry: 831711574
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 0,00BGN
Договор: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
5203 #489480 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ 2 ЕООД - София
ASM 2 EOOD - Sofiq
ЕИК:121327440
Инфо в ТР/Info Registry: 121327440
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-26 116 302,00BGN
Договор: Извършване на ревизия на резервен ротор за турбогенератор тип ТВВ-1000-4УЗ и подмяна на ротора на турбогенератор 10GQ
2401 #486856 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-13 2 341 000,00BGN
Договор: Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЗСР UQ01E03, в ЗСР UQ01E05, в ЗСР UQ02E04-ІV ст. и ЗСР 5UQ02E04-ІV ст.
2342 #482467 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ ООД - Ловеч
ASM OOD - Lovech
ЕИК:110521650
Инфо в ТР/Info Registry: 110521650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-09 177 239,00BGN
Договор: Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на директно трасе АМ „Тракия” участък от км 210+470 до км 210+680 с дължина 0.210 км и пътни връзки с обща дължина 5.982 км републикански пътища на територията на ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
1670 #482854 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автомагистрали ЕАД
Avtomagistrali EAD
ЕИК:831646048
Инфо в ТР/Info Registry: 831646048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-09 0,00BGN
Договор: Конструиране, изработване и въвеждане в експлоатация на манипулатор за разглобяване и демонтиране на образци-свидетели.
2326 #482183 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 255 080,00BGN
Договор: "Ремонт на резервни плъзгащи лагери за турбина К1000-60/1500-ІІ"
2332 #480178 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-18 740 000,00BGN
Договор: Доставка на 4 броя HD камерни канали
5646 #480111 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-17 279 937,00BGN
Договор: "Изпълнение дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6 по време на ПГР отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на теми от Инвестиционната програма и подобряване надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2012г."
2347 #480595 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-17 22 089 806,00BGN
Договор: Доставка на електроизолационни материали и консумативи произведени от ЗМ Company
2384 #479447 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ ООД - София
ASM OOD - Sofiq
ЕИК:121038496
Инфо в ТР/Info Registry: 121038496
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-09 21 521,00BGN
Договор: Упражняване на авторски надзор по част Архитектурна, част Конструкции, част Геодезия, част Паркоустройство и благоустрояване, част Ел и част ВиК при строително-монтажни работи на АП „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”
65680 #477652 Община Раднево, област Стара Загора
Obshtina Radnevo, oblast Stara Zagora
ЕИК: 000817956
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
арх. Ангелмир Дамянов Ангелов
arh. Angelmir Damqnov Angelov
ЕИК:16680
Инфо в ТР/Info Registry: 16680
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-26 24 900,00BGN
Договор: “Реконструкция и модернизация на асансьорни уредби в ЕП2”
2240 #467831 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АСМ ООД - Ловеч
ASM OOD - Lovech
ЕИК:110521650
Инфо в ТР/Info Registry: 110521650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-08 104 000,00BGN
Договор: “Ремонт на силов трансформатор 3ТБ в цех БПС”
2231 #461335 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-22 280 000,00BGN
Договор: "Извършване на авариен ремонт на генератор 10 GQ"
2308 #455877 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-04 1 191 000,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-023. "Лот 17: рехабилитация на път ІІ-35 Троян - Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София - Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща дължина 19.066,90 км, област Ловеч".
1587 #455768 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле
Agromah OOD - Blagoevgrad staro/nov Agromah EOOD s. Bqlo pole
ЕИК:101611650
Инфо в ТР/Info Registry: 101611650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-02 8 769 799,00BGN
Договор: Доставка на ВиК материали
2211 #455409 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД /старо Глинвед ЕООД /- София
ALIAKSIS YuTILITIS END INDYSTRI EOOD /staro Glinved EOOD /- Sofiq
ЕИК:130923806
Инфо в ТР/Info Registry: 130923806
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-01 6 500,00BGN
Договор: „Осигуряване на правни консултанти в помощ на службите по геодезия, картография и кадастър при създаване и поддържане на кадастралната карта и регистри и при административно обслужване на гражданите за областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград"
1191 #455606 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество Ангелов и партньори - София
Advokatsko druzhestvo Angelov i partnxori - Sofiq
ЕИК:175034409
Инфо в ТР/Info Registry: 175034409
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-31 87 936,00BGN
Договор: Доставка на горива за нуждите на ЕООД"Автобусен транспорт" гр.Добрич.
759 #456183 Автобусен транспорт ЕООД - гр. Добрич
Avtobusen transport EOOD - gr. Dobrich
ЕИК: 124653046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автотрейд СА ЕООД / старо наименование Автотрейд СА ООД/ - Варна
Avtotrejd SA EOOD / staro naimenovanie Avtotrejd SA OOD/ - Varna
ЕИК:103759690
Инфо в ТР/Info Registry: 103759690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-28 573 195,00BGN
Договор: "Доставка на входно изходни карти за матрицата на централна апаратна"
5523 #454991 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 16 878,00BGN
Договор: Консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни и турбинни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6
2159 #437709 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 0,00EUR
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5488 #437172 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-04 10 000,00BGN
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5477 #437029 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аудио Видео Консулт ООД
Audio Video Konsult OOD
ЕИК:121854492
Инфо в ТР/Info Registry: 121854492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-29 22 587,00BGN
Договор: Изпълнение на дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на бл.5 и 6 по време на ПГР отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на теми от инвестиционната програма и подобряване надеждността на оборудване от системите за безопасност и системите за нормална експлоатация през 2011г.- обособена позиция 1 - ремонтни и спомагателни дейности на оборудване и системи от 5 и 6 енергийни блокове, важни за безопасността и такива, важни за производството на електрическа и топлинна енергия и дейности по подмяна на подгреватели високо налягане от 5-ти блок, и обособена позиция 2 -ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи и за подобряване условията на експлоатация
2151 #435658 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-15 23 380 100,00BGN
Договор: Доставка на стационарна хоризонтална цистерна за натриева основа в ХВО-2.
2104 #422640 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-12 125 427,00BGN
Договор: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. "Горна баня", гр. София
248453 #933092 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АДА - Агенция Дизайн и Архитектура АД - София ||| Джей Ар Дизайн ЕООД ||| ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ООД гр. София
ADA - Agenciq Dizajn i Arhitektura AD - Sofiq ||| Dzhej Ar Dizajn EOOD ||| TILEV ARHITEKTI OOD gr. Sofiq
ЕИК:202877815
Инфо в ТР/Info Registry: 202877815
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
30 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 27 101 943 550,94 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.