Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"В*" намери 33867 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Изпълнение на строителство по обособени позиции
222007 #834667 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-07 284 687,51BGN
Договор: Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по обособени позиции.
218322 #824401 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-12-18 746 010,72BGN
Договор: „Почистване на отводнителни канали в община Левски по две обособени позиции"
197517 #808190 Община Левски
Obshtina Levski
ЕИК: 000413814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-04 50 393,31BGN
Договор: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛИЦИ В КВ. „ГАРАТА“ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА”
175080 #744066 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-03 834 547,63BGN
Договор: Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в засегнати райони на територията на община Велико Търново вследствие на обилен снеговалеж на 17.01.2016 г. и 18.01.2016 г.
174601 #714990 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-21 20 000,00BGN
Договор: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ / и осигуряване резервни части, на 2 /два/ броя моторни превозни средства собственост на „СЦДП” ДП - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново по Образец А – профилактика;Образец Б – основен и текущ ремонт; Образец В – осигуряване резервни части; за 12 месеца на обща приблизителна стойност 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.
85595 #680889 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Bolqrka kym Dyrzhavno predpriqtie - Severnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPScDP/- Gabrovo
ЕИК: 2016168050117
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Венци - Велико Търново ЕООД
Venci - Veliko Tyrnovo EOOD
ЕИК:104660994
Инфо в ТР/Info Registry: 104660994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-04 3 000,00BGN
Договор: "Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от 3 /три/ години.
3405 #678758 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Викинг - Николов ЕООД - София
Viking - Nikolov EOOD - Sofiq
ЕИК:130765203
Инфо в ТР/Info Registry: 130765203
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 5 804 820,00BGN
Договор: „Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли”
70689 #675426 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-30 102 840,00BGN
Договор: “Доставка на специфични резервни части, производство на “Випом АД””
3155 #674920 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Випом АД - Видин
Vipom AD - Vidin
ЕИК:815123244
Инфо в ТР/Info Registry: 815123244
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-29 64 000,00BGN
Договор:
71358 #664751 Община Чирпан
Obshtina Chirpan
ЕИК: 000818086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-29 121 701,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
592 #662572 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вега Медикал ЕООД - старо наименование Вега Медикал ООД
Vega Medikal EOOD - staro naimenovanie Vega Medikal OOD
ЕИК:201090465
Инфо в ТР/Info Registry: 201090465
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-16 60 890,00BGN
Договор: Доставка на ВиК услуги за нуждите на Държавна агенция Технически операции с 11 обособени позиции
14509 #664843 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 3 000,00BGN
Договор: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Об.Поз.1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. Об.Поз. 4 „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Възлагането на работи е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позициите не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.
53599 #648794 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-12 324 621,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съдове за битови отпадъци с обем 0,11 м3 (110 л.) – 1 000 бр.”. Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за отпадъци с обем 1,1 м3 (1100 л.) – 200 бр.”. Обособена позиция № 3: „Доставка на контейнери за отпадъци с вместимост /обем/ 4 м3(4000 л.) – 30 бр”. Обособена позиция № 4: „Доставка на Градски кошчета за открито– 100 бр.”.
51133 #637505 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-09 83 200,00BGN
Договор: Доставка на оборудване за административна компютърна мрежа на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3034 #633260 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вали Компютърс ООД - Велико Търново
Vali Kompyutyrs OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104518906
Инфо в ТР/Info Registry: 104518906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-12 17 466,00BGN
Договор: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
564 #632694 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вега Медикал ЕООД - старо наименование Вега Медикал ООД
Vega Medikal EOOD - staro naimenovanie Vega Medikal OOD
ЕИК:201090465
Инфо в ТР/Info Registry: 201090465
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-10 611 359,00BGN
Договор: Планов /среден и капитален/ ремонт на 151 броя пътнически вагони за междурелсие 1435 мм и планов /капитален/ ремонт на 8 броя вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделен на 19 /деветнадесет/ обособени позиции.
3441 #629895 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-17 20 930 189,00BGN
Договор: Доставка на батерии
2965 #624632 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вали Компютърс ООД - Велико Търново
Vali Kompyutyrs OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104518906
Инфо в ТР/Info Registry: 104518906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-19 19 540,00BGN
Договор:
3448 #620830 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-22 1 649 350,00BGN
Договор: "Осигуряване проводимост на речните легла на р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра - в критични участъци в гр. Килифарево, с. Вонеща вода, с. Габровци, с. Нацовци, с. Въглевци, гр. Дебелец, гр. Велико Търново и с. Плаково", по позиции: Позиция 1: - Участък от речно легло на р.Белица – гр.Килифарево – „Киряков бент” – южен изход на гр.Килифарево; - Участък от речно легло на р. Белица – гр. Килифарево – Гръцко дере – ляв приток на Белица, преди южен изход на гр.Килифарево; Позиция 2: - Участък от речно легло на р. Белица – гр. Килифарево – краен устък изход – изток на града при завод „Белица” на гр.Килифарево; - Участък от речно легло на Парцалско дере – ляв приток на р.Белица – южен край на гр.Килифарево; - Участък от речно легло на дере Кюнка – ляв приток на р.Белица – южен край на гр.Килифарево; - Участък от речно легло на Яловско дере – ляв приток на р.Белица – южен край на гр.Килифарево – на път за с. Ялово; Позиция 3: - Участък от речно легло на река Осенарска – ляв приток на р.Белица – в село Вонеща вода; - Участък от речно легло на Белчевско дере – ляв приток на р.Белица – в село Вонеща вода; - Участък от речно легло на Дамяновско дере – ляв приток на р.Белица – в село Вонеща вода; - Участък от речно легло на дере на път за с. Гърневци – ляв приток на р.Белица – в село Вонеща вода; Позиция 4: - Участък от речно легло на река Еньовица – ляв приток на р.Белица – в село Габровци – с обща дължина 1300 метра; - Участък от речно легло на река Белица – в село Нацовци; - Участък от речно легло на река Белица – в село Въглевци; Позиция 5: - Участък от речно легло на река Дряновска – в гр. Дебелец; - Участък от речно легло на река Белица – в гр. Дебелец; - Участък от речно легло на река Белица – в гр. Дебелец; Позиция 6: - Участък от речно легло на дере след преливник на яз. „Вятъра” – в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка”; - Участък от речно легло на р. Янтра – в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка” при въжен мост между „БЕВТ” и кв. „Чолаковци”; Позиция 7: - Участък от речно легло на р. Янтра – в гр. Велико Търново, от мост на път I-5 до 500м. след завой на реката при м. „Боруна” – паметник „Асеневци” по улица „Крайбрежна” - начало; - Участък от речно легло на р. Янтра – в гр. Велико Търново, 200м. преди каменен мост за кв. „Света гора” и 300м. след моста по течението на реката при ул. „Григорий Цамблак”; - Участък от речно легло на р. Янтра – в гр. Велико Търново, 200м. преди бент – бараж при ул. „Крайбрежна” и до 300м. след баража по течението на реката; Позиция 8: - Участък от речно легло на р. Янтра – в гр. Велико Търново, 200м. преди „Владишки мост” до каменен мост на път за с. Арбанаси – Г. Оряховица по течението на реката с обща дължина 550м.; Позиция 9: - Участък от речно легло на дере след преливник на яз. „Плаково” – в урбанизирана територия на с. Плаково;
53614 #620893 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой - ВТ, гр. Велико Търново
Vodstroj - VT, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК:104084096
Инфо в ТР/Info Registry: 104084096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-19 200 000,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително – монтажни дейности на хидротехнически съоръжения по проект „Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол BG 0000239 “ с подобекти: Подобект 1 . Хидротехнически съоръжения – м. „Карамандол“ гр. Левски; Подобект 2.Хидротехнически съоръжения – м. „Кеси-Кору“ с. Градище; Подобект 3. Хидротехнически съоръжения – м. „Мъртвицата“ с. Трънчовица“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013“ по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“
60927 #617398 Община Левски
Obshtina Levski
ЕИК: 000413814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-30 434 440,00BGN
Договор: „Среден (заводски) ремонт на 87 броя вагон цистерни собственост на „БДЖ- Товарни превози”ЕООД” с 6 (шест) обособени позиции.
3542 #615931 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-15 1 386 050,00BGN
Договор: Доставка на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и съдове за битови отпадъци за нуждите на община Враца по обособени позиции (ОП): ОП 1: Контейнери за изделия от кожа и тeкстил ОП 2: Складови контейнери ОП 3: Съдове за битови отпадъци
54111 #613674 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-30 49 015,00BGN
Договор: Услуга по доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за обекти на територията на МЕР Пловдив и ТДУ ЮГ - за община Велинград
46026 #610221 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО
Mrezhovi eksploatacionen rajon/MER/ EAD - Plovdiv kym ESO
ЕИК: 1752013040134
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг /ВКТВ/, гр. Велинград
Vodosnabdqvane, kanalizaciq i teritorialen vodoinzhenering /VKTV/, gr. Velingrad
ЕИК:822106633
Инфо в ТР/Info Registry: 822106633
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-23 0,00BGN
Договор: „Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“.
58779 #608961 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-16 103 878,00BGN
Договор: Услуга по снабдяване с питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за обекти на територията на МЕПР Враца - Община Враца, Община Бяла Слатина, Община Козлудуй, Община Криводол, Община Мездра, Община Мизия, Община Оряхово: Административна сграда – Управление- гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев” № 8; П/ст Враца 1 – гр.Враца ул.”Мито Орозов”; П/ст Враца 2- гр.Враца “Източно промишлена зона”; П/ст Враца 3 – гр.Враца ж.к.”Сениче”; П/ст Криводол- гр.Криводол- в местността “Горно ливаге”; П/ст Мездра- гр.Мездра ул.”Христо Ботев”-общински терен; П/ст Бяла Слатина, гр.Бяла слатина /Индустриална зона; П/ст Оряхово- гр.Оряхово ул.”Цанко Церковски”; П/ст Букьовци- гр.Мизия; П/ст Козлодуй- гр.Козлодуй ул.”Стефан Караджа” № 13; Автоработилница- гр.Враца - база “Сениче”-шахта до бл.21; Битова сграда-гр.Враца –база “Сениче”
45798 #604318 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО
Mrezhovi eksploatacionen rajon/MER/ EAD - Montana kym ESO
ЕИК: 1752013040084
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-19 0,00BGN
Договор: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” ГР. СВИЩОВ”; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТРОТОАРИ И ОТКЛОНЕНИЯ НА УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК”.
67359 #603617 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-14 566 874,00BGN
Договор: Предоставяне на В и К услуги за нуждите на Териториално поделение на НОИ - гр. Враца
89518 #604631 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Враца
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Vraca
ЕИК: 1210825210021
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-14 0,00BGN
Договор: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се в гр. Враца”
14539 #600609 Държавна агенция "Архиви" /ДАА/
Dyrzhavna agenciq "Arhivi" /DAA/
ЕИК: 000697600
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-17 0,00BGN
Договор: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Офис – Враца при ТД на НАП – Велико Търново в административната сграда, находяща се на адрес ул. ”Васил Кънчов” № 86 за срок от 3 /три/ години”.
84905 #595601 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 1310631880291
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-27 0,00BGN
Договор: Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници"
1017 #594965 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Викинг - Николов ЕООД - София
Viking - Nikolov EOOD - Sofiq
ЕИК:130765203
Инфо в ТР/Info Registry: 130765203
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-21 172 032,00BGN
Договор: ”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3”- 320 броя
65150 #587821 Община Полски Тръмбеш
Obshtina Polski Trymbesh
ЕИК: 000133933
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-18 155 904,00BGN
Договор:
50976 #574642 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-06 16 960,00BGN
Договор: Доставка на батерии
2711 #568023 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вали Компютърс ООД - Велико Търново
Vali Kompyutyrs OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104518906
Инфо в ТР/Info Registry: 104518906
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-01 19 143,00BGN
Договор: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество и услуги по сигнална-охранителна дейност на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
506 #568446 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Викинг - Николов ЕООД - София
Viking - Nikolov EOOD - Sofiq
ЕИК:130765203
Инфо в ТР/Info Registry: 130765203
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-01 193 840,00BGN
Договор: Доставка на тензух
2740 #567084 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вратица-Враца АД - гр.Враца
Vratica-Vraca AD - gr.Vraca
ЕИК:106547632
Инфо в ТР/Info Registry: 106547632
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-25 75 530,00BGN
Договор: „Определяне изпълнител за инженеринг - проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена: 1. Укрепване на път VTR 1080 /ІІІ-662/, с. Тодювци при км 3+300; 2. Укрепване на път VTR 2070 /II-53/, с. Руховци при км 0+500”.
57630 #564396 Община Елена
Obshtina Elena
ЕИК: 000133762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-11 358 479,00BGN
Договор: Доставка на питейни води , отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за нуждите на лечебното заведение за сорк от 1 /една/ година.
33759 #563931 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Mezdra EOOD
ЕИК: 106512909
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 15 000,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград”
51107 #561942 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-25 167 950,00BGN
Договор: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕКИТЕ И МИКРОТЕРИТОРИИТЕ”
12231 #560088 Дирекция Природен парк "Българка" гр. Габрово
Direkciq Priroden park "Bylgarka" gr. Gabrovo
ЕИК: 107554738
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 343 423,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица".
57952 #557156 Община Златарица
Obshtina Zlatarica
ЕИК: 000133778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-26 829 013,00BGN
Договор: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Несебър ” по осем обособени позиции. №1: доставка на кошчета за смет улични, пластмасови на стойка – 50л. с общо количество – 250бр. №2: доставка на кошчета за смет на стойка- метални – мин.30л. – с общо количество- 50бр. №3: доставка на паркови кошчета /бетонни/ - минимум 40л – с общо количество – 70бр. №4: доставка на паркови кошчета с пепелник и дърво за смет улични – минимум 45 литра - с общо количество – 100бр. №5: доставка на кошчета за кучешки отпадъци – минимум 20л – с общо количество – 20бр. №6: доставка на пластмасови контейнери с плосък капак 1.1л – с общо количество – 220бр. №7: доставка на пластмасови кофи – 240л – с общо количество 300бр. №8: доставка на поцинковани кофи за смет 1.1л – с общо количество – 80бр.
62718 #551248 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 32 720,00BGN
Договор: Доставка на съдове за битови отпадъци и градински кошчета за нуждите на Община Враца
54059 #548431 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-02 70 830,00BGN
Договор: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции”
53522 #546680 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-19 232 500,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за помпи производство на фирма "Випом" АД
2625 #540455 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Випом АД - Видин
Vipom AD - Vidin
ЕИК:815123244
Инфо в ТР/Info Registry: 815123244
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-09 26 272,00BGN
Договор: Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3
62358 #541234 Община Монтана
Obshtina Montana
ЕИК: 000320872
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-09 238 608,00BGN
Договор: "Планов/среден и капитален/ заводски ремонт на 177 (сто седемдесет и седем) броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, с обособени позиции"
3369 #528178 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-28 10 970 700,00BGN
Договор: Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Априлци, както и доставка на контейнери тип "Бобър”
49943 #521674 Община Априлци
Obshtina Aprilci
ЕИК: 000291627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-24 10 550,00BGN
Договор: "Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци", по позиии.
53438 #514814 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-12 109 966,00BGN
Договор: “Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях,по обособени позиции за период от 12 месеца от сключване на договор
4143 #513044 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Витанов и Сие ООД - София
Vitanov i Sie OOD - Sofiq
ЕИК:831926908
Инфо в ТР/Info Registry: 831926908
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-07 765,00BGN
Договор: “Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях,по обособени позиции за период от 12 месеца от сключване на договор
4147 #513044 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Витанов и Сие ООД - София
Vitanov i Sie OOD - Sofiq
ЕИК:831926908
Инфо в ТР/Info Registry: 831926908
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-07 1 445,00BGN
Договор: „Планов заводски ремонт на 100 броя открити товарни вагони и 96 броя седловидни товарни вагона”
3501 #508867 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоно-ремонтен завод /ВРЗ/ - Карлово АД
Vagono-remonten zavod /VRZ/ - Karlovo AD
ЕИК:121379323
Инфо в ТР/Info Registry: 121379323
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-02 354 500,00BGN
Договор: „Планов заводски ремонт на 100 броя открити товарни вагони и 96 броя седловидни товарни вагона”
3504 #508867 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-31 977 400,00BGN
Договор: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ "Света Анна" София АД.
404 #502450 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Викинг - Николов ЕООД - София
Viking - Nikolov EOOD - Sofiq
ЕИК:130765203
Инфо в ТР/Info Registry: 130765203
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-01 118 800,00BGN
Договор: ”Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция “Митници” "
963 #496009 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Викинг - Николов ЕООД - София
Viking - Nikolov EOOD - Sofiq
ЕИК:130765203
Инфо в ТР/Info Registry: 130765203
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-16 49 152,00BGN
Договор: "Доставка на 150 броя специализирани съдове за ТБО тип "БОБЪР" с обем от 1,1 куб. метра, с отклонение в полезния обем до 5 %"
61406 #495355 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-14 62 700,00BGN
Договор: Доставка на „Сметосъбиращ автомобил и съдове за отпадъци”.
50540 #492394 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-16 30 730,00BGN
Договор: „Планов (заводски) ремонт на 50 броя открити товарни вагони, 50 броя циментовози, 50 броя платформени товарни вагони, 50 броя зърновози с разтоварващи устройства – шибъри и 50 броя зърновози с разтоварващи устройства – клапи”.
3493 #490402 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоно-ремонтен завод /ВРЗ/ - Карлово АД
Vagono-remonten zavod /VRZ/ - Karlovo AD
ЕИК:121379323
Инфо в ТР/Info Registry: 121379323
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-22 1 534 000,00BGN
Договор: „Планов (заводски) ремонт на 50 броя открити товарни вагони, 50 броя циментовози, 50 броя платформени товарни вагони, 50 броя зърновози с разтоварващи устройства – шибъри и 50 броя зърновози с разтоварващи устройства – клапи”.
3491 #490402 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-19 1 519 100,00BGN
Договор: Инженеринг и ремонтно-възстановителни укрепителни работи по позиции, както следва: 1. Инженерногеоложко проучване, изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР за обект: Ремонтно-възстановителни укрепителни работи на път ІV - Росно - Долно Шивачево към км 6 000, Община Златарица 2. Инженерногеоложко проучване, изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР за обект: Ремонтно-възстановителни укрепителни работи на мост при село Сливовица, Община Златарица.
57937 #487862 Община Златарица
Obshtina Zlatarica
ЕИК: 000133778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-14 262 936,00BGN
Договор: "Корекция и укрепване на дере в с. Присово", Община Велико Търново".
53379 #483719 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой - ВТ, гр. Велико Търново
Vodstroj - VT, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК:104084096
Инфо в ТР/Info Registry: 104084096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 363 209,00BGN
Договор: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на съдове за съхраняване на битовите отпадъци за нуждите на Община Харманли. Обектът на поръчката включва следните обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – контейнери тип „Бобър” 1.1 куб.м. – 100 броя; Обособена позиция №2 – контейнери тип „Бургас” 4 куб.м. – 8 броя; Обособена позиция №3 – кофи тип „Карнобатски” 0.12 куб.м. – 500 броя.
70544 #482903 Община Харманли
Obshtina Harmanli
ЕИК: 000903939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-10 7 176,00BGN
Договор: "Изпълнение на дейностите по укрепване на речните брегове и дъно на р. Голяма река в регулация на град Стражица и дейностите по укрепване на речните брегове и дъно на дере в село Горски Сеновец"
68985 #481698 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой - ВТ, гр. Велико Търново
Vodstroj - VT, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК:104084096
Инфо в ТР/Info Registry: 104084096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-27 822 889,00BGN
Договор: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Офис – Враца при ТД на НАП – Велико Търново в административната сграда, находяща се на адрес ул. ”Васил Кънчов” №86 за срок от 2 /две/ години.
84837 #479234 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 1310631880291
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водоснабдяване и канализация /ВИК/ ООД , гр. Враца
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ OOD , gr. Vraca
ЕИК:816090199
Инфо в ТР/Info Registry: 816090199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 0,00BGN
Договор: "Планов заводски ремонт на 200 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540" По позиция № 1 "Планов заводски ремонт на 100 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540 с усилване на страничните плъзгалки" за шест месечен период По позиция № 2 "Планов заводски ремонт на 100 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540 без усилване на страничните плъзгалки" за шест месечен период
3487 #478659 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоно-ремонтен завод /ВРЗ/ - Карлово АД
Vagono-remonten zavod /VRZ/ - Karlovo AD
ЕИК:121379323
Инфо в ТР/Info Registry: 121379323
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-14 670 000,00BGN
Договор: "Планов заводски ремонт на 200 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540" По позиция № 1 "Планов заводски ремонт на 100 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540 с усилване на страничните плъзгалки" за шест месечен период По позиция № 2 "Планов заводски ремонт на 100 броя / открити, 4 - осни / товарни вагони, серия 540 без усилване на страничните плъзгалки" за шест месечен период
3488 #478659 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вагоноремонтен завод /ВРЗ/ - 99 АД - Септември
Vagonoremonten zavod /VRZ/ - 99 AD - Septemvri
ЕИК:112131492
Инфо в ТР/Info Registry: 112131492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-14 650 000,00BGN
Договор: Препроектиране на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез
1701 #475194 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виа - План ЕООД - София
Via - Plan EOOD - Sofiq
ЕИК:831241014
Инфо в ТР/Info Registry: 831241014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-08 80 000,00BGN
Договор: "Подмяна на водопроводна мрежа ІІ-ри етап - площадка ЕП-2; Подмяна на тръбопроводи UJ-външен противопожарен пръстен."
2244 #460802 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 6 140 000,00BGN
Договор: "Закупуване на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен"
68042 #456507 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-28 126 260,00BGN
Договор: „Доставка на нови контейнери за битови отпадъци по Проект за организирано сметосъбиране и сметоизвозване ТБО на община Трън”.
69969 #454980 Община Трън
Obshtina Tryn
ЕИК: 000386790
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-18 163 200,00BGN
Договор: „УКРЕПВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА ЛЕФЕДЖА В СЕЛО БРЯГОВИЦА ОБЩИНА СТРАЖИЦА”
68975 #451407 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-20 384 932,00BGN
Договор: “Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Павликени”
63343 #451834 Община Павликени
Obshtina Pavlikeni
ЕИК: 000133901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-19 75 929,00BGN
Договор: ”Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип “Бобър”с обем 1.1 м, съдове за строителни отпадъци 4м и паркови кошчета 11 кг. за нуждите на Община Златица”.
57966 #450816 Община Златица
Obshtina Zlatica
ЕИК: 000776464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-01 100 320,00BGN
Договор: ”Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип “Бобър”с обем 1.1 м, съдове за строителни отпадъци 4м и паркови кошчета 11 кг. за нуждите на Община Златица”.
57967 #450816 Община Златица
Obshtina Zlatica
ЕИК: 000776464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-01 6 320,00BGN
Договор: ”Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип “Бобър”с обем 1.1 м, съдове за строителни отпадъци 4м и паркови кошчета 11 кг. за нуждите на Община Златица”.
57968 #450816 Община Златица
Obshtina Zlatica
ЕИК: 000776464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-01 2 050,00BGN
Договор: “Укрепване свлачище на път GAB 3118 (ІV-60929/ІІІ-609 Кумани) от км. 0+142 до км. 0+307”
57368 #497353 Община Дряново
Obshtina Drqnovo
ЕИК: 000215729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-25 29 874,00BGN
Договор: "Доставка на метални съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци тип „бобър” с вместимост 1,1 куб.м."
55644 #448225 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-22 0,00BGN
Договор: Осъществяване на авторски надзор на обект: Проект „Транзитни пътища V” Лот 17, Път II-16 „Мездра-Ребърково-Елисейна” от км 0+000 до км 22+544.90, път II-16 „Елисейна-Своге” от км 22+544.90 до км 50+790.53, път II-16 „Своге—Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84
1614 #453682 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виа - План ЕООД - София
Via - Plan EOOD - Sofiq
ЕИК:831241014
Инфо в ТР/Info Registry: 831241014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-18 49 000,00BGN
Договор: „Доставка на машини, техника и съоръжения за нуждите на община Козлодуй” включваща следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – “Доставка на компютри - настолни, монитори, мутимедии и компютри - преносими”; Обособена позиция №2 – “Доставка на мини багер с инвентар”; Обособена позиция №3 – “Доставка на микробус”; Обособена позиция №4 – “Доставка на моторни коси, прътова кастрачка, моторен трион, професионален райдер и мотофреза”; Обособена позиция №5 – “Доставка на контейнери тип „Бобър” – 1 100 литра”
59553 #447729 Община Козлодуй
Obshtina Kozloduj
ЕИК: 000193250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-09 11 284,00BGN
Договор: "СМР на обект "Подобряване на градската среда на територията на Община Велико Търново" по обособени позиции"
53340 #444416 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-06 479 995,00BGN
Договор:
61073 #442958 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-01 77 220,00BGN
Договор: „Доставка на съдове за битови и строителни отпадъци и градински кошчета за нуждите на Община Враца”
53979 #442243 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 83 068,00BGN
Договор: Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип "Бобър"/1100 л./ 1.1 куб. м., за нуждите по сметосъбиране на територията на община Добричка, град Добрич.
56125 #442162 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 165 417,00BGN
Договор:
60643 #441974 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 0,00BGN
Договор: "УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ GAB 3118 (ІV-60929/ІІІ-609 КУМАНИ) ОТ КМ. 0+142 ДО КМ. №+307"
57365 #436641 Община Дряново
Obshtina Drqnovo
ЕИК: 000215729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-11 295 220,00BGN
Договор: „Осъществяване на авторски надзор на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-030 „Лот 31, Участък 2: Реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 42+580 до км 44+720, с обща дължина 2,140 км.
1561 #426504 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виа - План ЕООД - София
Via - Plan EOOD - Sofiq
ЕИК:831241014
Инфо в ТР/Info Registry: 831241014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-10 46 000,00BGN
Договор: Закупуване на контейнери по Проект за оптимизация на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Силистра
67686 #432727 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 000565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-02 193 169,00BGN
Договор: „Доставка на специализирано комунално оборудване и контейнери тип „Бобър” за нуждите на Община Лом по две обособени позиции: обособена позиция І. Доставка на специализирано комунално оборудване и обособена позиция ІІ. Доставка на 300 /триста/ броя специализирани съдове за ТБО, тип „Бобър”
61380 #425049 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-25 119 700,00BGN
Договор: Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция № 3 - Средства за писане - химикалки, маркери, пълнители, моливи, обособена позиция № 4 - Принадлежности канцеларски - телбод, кламери, линни и обособена позиция № 5 - Папки.
2105 #422917 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Веселин Балев ЕООД - Плевен
Veselin Balev EOOD - Pleven
ЕИК:114616366
Инфо в ТР/Info Registry: 114616366
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-14 59 707,00BGN
Договор: "Мероприятия по спиране на активната ерозия и биологична рекултивация в района на с. Потока"
108334 #418693 Дирекция Природен парк "Българка" гр. Габрово
Direkciq Priroden park "Bylgarka" gr. Gabrovo
ЕИК: 107554738
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-29 357 009,00BGN
Договор:
121183 #313534 Министерство на държавната администрация и административната реформа /МДААР/
Ministerstvo na dyrzhavnata administraciq i administrativnata reforma /MDAAR/
ЕИК: 131509441
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Весела Василева Михайлова - София
Vesela Vasileva Mihajlova - Sofiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-02 608,00BGN
Договор: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Изгрев” – ІІ етап в гр. Дряново".
137382 #386436 Община Дряново
Obshtina Drqnovo
ЕИК: 000215729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-22 354 578,00BGN
Договор: "Помпена станция за отпадни води, град Долна Оряховица" и "Изграждане на канализационна мрежа, град Долна Оряховица - улица "Геран" и улица "Родопи""
136361 #186219 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-03 366 765,00BGN
Договор: “Доставка на съдове за битови отпадъци”
135861 #173145 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-02 79 300,00BGN
Договор: "Допълнителни строително - монтажни работи по "Реализация на общински проект:" финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново", част улици - поетапно възлагане на ремонти на амортизирани и повредени улични и тротоарни настилки във Велико Търново,съгласно утвърдена инвестиционна програма от Общински съвет - Велико Търново"
135472 #141807 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-28 0,00BGN
Договор: "Разширение водопроводна мрежа с. Първомайци "
136336 #124072 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-01 290 108,72BGN
Договор: "Реализация на общински проект:" финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново", част улици - поетапно възлагане на ремонти на амортизирани и повредени улични и тротоарни настилки във Велико Търново,съгласно утвърдена инвестиционна програма от Общински съвет - Велико Търново, Позиция 2,3 - "Всички видове изкопни работи, разваляне на настилка, рязане на настилка, извозване и други, съгласно документацията по Приложение №1,№2
135440 #123122 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-16 3 376 626,33BGN
Договор: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Изгрев”, гр. Дряново"
137365 #121102 Община Дряново
Obshtina Drqnovo
ЕИК: 000215729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-29 295 295,00BGN
Договор: Доставка на съдове за битови отпадъци
135822 #117204 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ВРЗ Вола Еко ЕАД - Враца
VRZ Vola Eko EAD - Vraca
ЕИК:106620169
Инфо в ТР/Info Registry: 106620169
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-05 205 946,00BGN
Договор: „Изграждане на канализация на кв. „Изгрев”, гр. Дряново"
137364 #117418 Община Дряново
Obshtina Drqnovo
ЕИК: 000215729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-04 302 896,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 12 974 220 367,74 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.