Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Г*" намери 34218 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54894 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 11 258,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54895 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 7 694,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54896 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 36 863,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54897 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 5 321,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54898 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 4 746,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54899 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 21 367,00BGN
Договор: Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва : ОП1 ” Основен ремонт кметство село Росен” ОП2 ” Основен ремонт кметство село Изворово” ОП3 ” Основен ремонт кметство село Къпиново” ОП4 ” Основен ремонт кметство село Равнец” ОП5 „Основен ремонт кметство село Росица” ОП6 „ Основен ремонт кметство село Дъбовик” ОП7 „ Основен ремонт пенсионерски клуб село Пчеларово” ОП8 „Основен ремонт Народно читалище „ Дора Габе 1940” село Дъбовик „ ОП9 „ Основен ремонт Народно читалище „ Наука 1940” село Зограф” ОП10 „Основен ремонт фасади музей село Красен” ОП11 „Основен ремонт покрив музей на занаятите село Красен” ОП12 „ Ремонт Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп” ОП13 „ Основен ремонт сграда гробищен парк село Красен” ОП14” Изграждане санитарен възел кметство село Зограф” ОП15 „Изграждане на тротоари ул.„ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево” ОП16 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в кв. Пастир” ОП17 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул. „ Станьо Милев” гр. Генерал Тошево” ОП18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка в Градски парк гр. Генерал Тошево” ОП19 „ Ограда вековни дъбове село Дъбовик” ОП20 „ Рехабилитация на улица село Красен участък от ОК 12 до ОК 4” ОП21 „Отклонение битова канализация Ж Б ул. „ В. Априлов” №2
54900 #682228 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 16 493,00BGN
Договор: “Упражняване на авторски надзор от ЕТ „Гаро – Гаврил Георгиев“ в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“
54731 #679176 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Гаро - Гаврил Георгиев ЕТ - Габрово
Garo - Gavril Georgiev ET - Gabrovo
ЕИК:107031259
Инфо в ТР/Info Registry: 107031259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-23 1 000,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50226 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 885,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50227 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 928,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50228 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 119 548,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50229 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 881,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50230 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 29 932,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50231 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 943,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50232 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 29 910,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50233 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 885,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50234 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 9 928,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50235 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 946,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50236 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 878,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50237 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 18 432,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50238 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 913,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50239 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 15 748,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50240 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 884,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50241 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 939,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50242 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 30 949,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50243 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 959,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50244 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 950,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50245 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 867,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50246 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 935,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50247 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 878,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50248 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 29 936,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50249 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 919,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50250 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 895,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50251 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 951,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50252 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 951,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50253 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 951,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50254 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 935,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50255 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 29 954,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50256 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 885,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50257 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 24 953,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50258 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 14 955,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
50259 #667700 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 19 913,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 20 позиции
28067 #653238 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Глобал Гео ЕООД - Стара Загора
Global Geo EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123694595
Инфо в ТР/Info Registry: 123694595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-06 100 000,00BGN
Договор: ”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПОДУКТИ И НАПИТКИ”
88805 #639393 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Извора, гр. Девин към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Izvora, gr. Devin kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800278
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ГаленаЕООД
GalenaEOOD
ЕИК:101614130
Инфо в ТР/Info Registry: 101614130
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-19 1 500,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – четвърти транш
28577 #626801 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 241 547,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – седми транш
28581 #626804 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 166 508,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – осми транш
28584 #628836 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 147 236,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – девети транш
28587 #628840 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 217 216,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – десети транш
28591 #628843 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 260 090,00BGN
Договор: „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции ”
54838 #621125 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-26 13 201,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – шести транш
28580 #626803 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-19 254 634,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2062 /III-508, Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец – мах.Китка, както и реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III-508/ Джебел – Чакалци – Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско – Садовица, по проект:„Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“
55566 #619226 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-11 5 097 936,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР) за пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“
55570 #618957 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-11 767 083,00BGN
Договор: „Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции” както следва: ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Великово”, ОП 2 „Ремонт покрив кметство с.Вичево”, ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сираково”, ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Снягово”, ОП 5 „Ремонт кметство с.Спасово”, ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково”, ОП 7 „Ремонт тоалетни кметство с.Петлешково”, ОП 8 „Ремонт физкултурен салон на СОУ „Н.Й.Вапцаров гр.Генерал Тошево”, ОП 9 „Благоустрояване двор ЦДГ с.Кардам”, ОП 10 „Ремонт пенсионерски клуб с.Бежаново”, ОП 11 „Ремонт пенсионерски клуб с.Йовково”, ОП 12 „Подмяна дограма пенсионерски клуб с.Малина”, ОП 13 „Ремонт чакалня за ученици с. Люляково”, ОП 14 „Ремонт жилища ДЗИ”, ОП 15 „Ремонт чакалня за ученици с. Василево”, ОП 16 „Ремонт НЧ с. Люляково”, ОП 17 „Ремонт НЧ с.Василево”, ОП 18 „Ремонт НЧ с.Преселенци”, ОП 19 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Ал.Стамболийски”, ОП 20 „Изграждане на санитарен възел кметство с. Сърнино”, ОП 21 „Изграждане на ударопоглъщаща настилка за детски уреди в ОДЗ №1 – Пролет”, ОП 22 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Спасово”, ОП 23 „Изграждане на автоспирка с.Горица”, ОП 24 „Изграждане на автоспирка с.Снягово” ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Великово” ОП 2 „Ремонт покрив кметство с.Вичево” ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сираково” ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Снягово” ОП 5 „Ремонт кметство с.Спасово” ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” ОП 7 „Ремонт тоалетни кметство с.Петлешково” ОП 8 „Ремонт физкултурен салон на СОУ „Н.Й.Вапцаров гр.Генерал Тошево” ОП 9 „Благоустрояване двор ЦДГ с.Кардам” ОП 10 „Ремонт пенсионерски клуб с.Бежаново” ОП 11 „Ремонт пенсионерски клуб с.Йовково” ОП 12 „Подмяна дограма пенсионерски клуб с.Малина” ОП 13 „Ремонт чакалня за ученици с. Люляково” ОП 14 „Ремонт жилища ДЗИ” ОП 15 „Ремонт чакалня за ученици с. Василево” ОП 16 „Ремонт НЧ с. Люляково” ОП 17 „Ремонт НЧ с.Василево” ОП 18 „Ремонт НЧ с.Преселенци” ОП 19 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Ал.Стамболийски” ОП 20 „Изграждане на санитарен възел кметство с. Сърнино” ОП 21 „Изграждане на ударопоглъщаща настилка за детски уреди в ОДЗ №1 – Пролет” ОП 22 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Спасово” ОП 23 „Изграждане на автоспирка с.Горица” ОП 24 „Изграждане на автоспирка с.Снягово”
54861 #618356 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-06 15 818,00BGN
Договор: „Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции” както следва: ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Великово”, ОП 2 „Ремонт покрив кметство с.Вичево”, ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сираково”, ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Снягово”, ОП 5 „Ремонт кметство с.Спасово”, ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково”, ОП 7 „Ремонт тоалетни кметство с.Петлешково”, ОП 8 „Ремонт физкултурен салон на СОУ „Н.Й.Вапцаров гр.Генерал Тошево”, ОП 9 „Благоустрояване двор ЦДГ с.Кардам”, ОП 10 „Ремонт пенсионерски клуб с.Бежаново”, ОП 11 „Ремонт пенсионерски клуб с.Йовково”, ОП 12 „Подмяна дограма пенсионерски клуб с.Малина”, ОП 13 „Ремонт чакалня за ученици с. Люляково”, ОП 14 „Ремонт жилища ДЗИ”, ОП 15 „Ремонт чакалня за ученици с. Василево”, ОП 16 „Ремонт НЧ с. Люляково”, ОП 17 „Ремонт НЧ с.Василево”, ОП 18 „Ремонт НЧ с.Преселенци”, ОП 19 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Ал.Стамболийски”, ОП 20 „Изграждане на санитарен възел кметство с. Сърнино”, ОП 21 „Изграждане на ударопоглъщаща настилка за детски уреди в ОДЗ №1 – Пролет”, ОП 22 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Спасово”, ОП 23 „Изграждане на автоспирка с.Горица”, ОП 24 „Изграждане на автоспирка с.Снягово” ОП 1 „Ремонт сграда кметство с.Великово” ОП 2 „Ремонт покрив кметство с.Вичево” ОП 3 „Ремонт сграда кметство с.Сираково” ОП 4 „Ремонт сграда кметство с.Снягово” ОП 5 „Ремонт кметство с.Спасово” ОП 6 „Ремонт сграда кметство с.Чернооково” ОП 7 „Ремонт тоалетни кметство с.Петлешково” ОП 8 „Ремонт физкултурен салон на СОУ „Н.Й.Вапцаров гр.Генерал Тошево” ОП 9 „Благоустрояване двор ЦДГ с.Кардам” ОП 10 „Ремонт пенсионерски клуб с.Бежаново” ОП 11 „Ремонт пенсионерски клуб с.Йовково” ОП 12 „Подмяна дограма пенсионерски клуб с.Малина” ОП 13 „Ремонт чакалня за ученици с. Люляково” ОП 14 „Ремонт жилища ДЗИ” ОП 15 „Ремонт чакалня за ученици с. Василево” ОП 16 „Ремонт НЧ с. Люляково” ОП 17 „Ремонт НЧ с.Василево” ОП 18 „Ремонт НЧ с.Преселенци” ОП 19 „Изграждане на санитарен възел кметство с.Ал.Стамболийски” ОП 20 „Изграждане на санитарен възел кметство с. Сърнино” ОП 21 „Изграждане на ударопоглъщаща настилка за детски уреди в ОДЗ №1 – Пролет” ОП 22 „Преустройство на част от читалище в пенсионерски клуб с.Спасово” ОП 23 „Изграждане на автоспирка с.Горица” ОП 24 „Изграждане на автоспирка с.Снягово”
54862 #618356 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-06 16 133,00BGN
Договор: Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – втори транш
28573 #626798 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-31 261 832,00BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти и напитки”
88785 #572621 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Извора, гр. Девин към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Izvora, gr. Devin kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800278
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГаленаЕООД
GalenaEOOD
ЕИК:101614130
Инфо в ТР/Info Registry: 101614130
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-29 2 000,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на средата на живот в Община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. Чубрика, с. Млечино”
50100 #558667 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-04 895 490,00BGN
Договор: Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания" или еквивалентен
47608 #555698 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гражданско дружество - Интегрити орак груп , София
Grazhdansko druzhestvo - Integriti orak grup , Sofiq
ЕИК:176465309
Инфо в ТР/Info Registry: 176465309
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-14 259 800,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Джебел”
55532 #551681 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-12 810 112,00BGN
Договор:
50051 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 23 552,00BGN
Договор:
50052 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 9 377,00BGN
Договор:
50053 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 18 893,00BGN
Договор:
50054 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 19 068,00BGN
Договор:
50055 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 19 068,00BGN
Договор:
50056 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 19 081,00BGN
Договор:
50057 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 28 402,00BGN
Договор:
50058 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 19 068,00BGN
Договор:
50059 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 52 456,00BGN
Договор:
50060 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 14 435,00BGN
Договор:
50061 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 27 917,00BGN
Договор:
50062 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 28 293,00BGN
Договор:
50063 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 23 552,00BGN
Договор:
50064 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 28 287,00BGN
Договор:
50065 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 16 126,00BGN
Договор:
50066 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 23 366,00BGN
Договор:
50067 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 14 541,00BGN
Договор:
50068 #543694 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 33 489,00BGN
Договор: Доставка на общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции
37209 #541949 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Paraskev Stoqnov" AD - Lovech
ЕИК: 110503990
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Глобъл Медикъл груп ООД
Globyl Medikyl grup OOD
ЕИК:202111414
Инфо в ТР/Info Registry: 202111414
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-16 0,00BGN
Договор: "Извършване на строително-ремонтни дейности на Медицински център - Генерал Тошево"
54784 #541639 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 229 051,00BGN
Договор: доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиография и електрофизиология)
32324 #541298 Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Nacionalna kardiologichna bolnica /MBAL-NKB/ - Sofiq /Staro naimenovanie - Specializirana bolnica za aktivno lechenie na syrdechno-sydovi zabolqvaniq - Universitetska nacionalna kardiologichna bolnica /SBALSSZ - UNKB/ EAD - Sofiq/
ЕИК: 121663601
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Глобъл Медикъл груп ООД
Globyl Medikyl grup OOD
ЕИК:202111414
Инфо в ТР/Info Registry: 202111414
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-08 0,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост /КВС/ - до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” с 30 (тридесет) обособени позиции
27861 #514600 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Глобал Гео ЕООД - Стара Загора
Global Geo EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123694595
Инфо в ТР/Info Registry: 123694595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-18 20 000,00BGN
Договор: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията"
55358 #508196 Община Гърмен
Obshtina Gyrmen
ЕИК: 000024752
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Георги Бусаров - Ирина ET - с. Гърмен
Georgi Busarov - Irina ET - s. Gyrmen
ЕИК:811114842
Инфо в ТР/Info Registry: 811114842
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-07 300 000,00BGN
Договор: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект Областен информационен център в Община Габрово”.
54408 #477767 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гео Технологии - ЕООД - Габрово
Geo Tehnologii - EOOD - Gabrovo
ЕИК:107025199
Инфо в ТР/Info Registry: 107025199
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-22 666,00BGN
Договор: Благоустрояване и възстановяване тротоари гр. Генерал Тошево по обособени позиции.
54753 #457031 Община Генерал Тошево
Obshtina General Toshevo
ЕИК: 000852633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гама Строй ООД - Генерал Тошево
Gama Stroj OOD - General Toshevo
ЕИК:124623551
Инфо в ТР/Info Registry: 124623551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 221 634,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2011 - 2012 година на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.
55345 #454987 Община Гърмен
Obshtina Gyrmen
ЕИК: 000024752
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Георги Бусаров - Ирина ET - с. Гърмен
Georgi Busarov - Irina ET - s. Gyrmen
ЕИК:811114842
Инфо в ТР/Info Registry: 811114842
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-20 70 000,00BGN
Договор: Процедура по договаряне с покана без обявление за обществена поръчка с предмет: “ Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-ремонтни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта”, възлагана в изпълнение на проект BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”.
54384 #452782 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гаро - Гаврил Георгиев ЕТ - Габрово
Garo - Gavril Georgiev ET - Gabrovo
ЕИК:107031259
Инфо в ТР/Info Registry: 107031259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 1 700,00BGN
Договор: Процедура по договаряне с покана без обявление за обществена поръчка с предмет: “ Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-ремонтни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта”, възлагана в изпълнение на проект BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”.
54387 #452782 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гаро - Гаврил Георгиев ЕТ - Габрово
Garo - Gavril Georgiev ET - Gabrovo
ЕИК:107031259
Инфо в ТР/Info Registry: 107031259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 1 700,00BGN
Договор: Информация за сключен договор с предмет:"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово, по подобекти: „Благоустрояване пространството около мост ”Игото” – „Пешеходна връзка и погледни площадки в кв. 45, ЦГЧ, гр. Габрово”
54389 #451396 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гис Сълюшън ООД - Габрово
Gis Sylyushyn OOD - Gabrovo
ЕИК:107591293
Инфо в ТР/Info Registry: 107591293
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-16 3 500,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици.
49996 #443692 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-30 42 383,00BGN
Договор: "Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства, и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ"
5139 #437078 Българска агенция за инвестиции/БАИ/
Bylgarska agenciq za investicii/BAI/
ЕИК: 831910252
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гражданско дружество Индъстри Уоч Груп ООД и БГ Уеб Софт ЕООД
Grazhdansko druzhestvo Indystri Uoch Grup OOD i BG Ueb Soft EOOD
ЕИК:176063659
Инфо в ТР/Info Registry: 176063659
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-26 45 600,00BGN
Договор: Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от ДГФ в района на ДГС "Горна Оряховица" в следните обекти: № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, като самостоятелно обособени позиции.
15800 #427396 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Горна Оряховица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Горна Оряховица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Gorna Orqhovica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Gorna Orqhovica/
ЕИК: 000110411
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Генерал Транс ЕООД - Горна Оряховица
General Trans EOOD - Gorna Orqhovica
ЕИК:104697263
Инфо в ТР/Info Registry: 104697263
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-16 0,00BGN
Договор: Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от ДГФ в района на ДГС "Горна Оряховица" в следните обекти: № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, като самостоятелно обособени позиции.
15802 #427396 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Горна Оряховица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Горна Оряховица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Gorna Orqhovica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Gorna Orqhovica/
ЕИК: 000110411
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Генерал Транс ЕООД - Горна Оряховица
General Trans EOOD - Gorna Orqhovica
ЕИК:104697263
Инфо в ТР/Info Registry: 104697263
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-16 0,00BGN
Договор: Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от ДГФ в района на ДГС "Горна Оряховица" в следните обекти: № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, като самостоятелно обособени позиции.
15788 #427396 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Горна Оряховица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Горна Оряховица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Gorna Orqhovica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Gorna Orqhovica/
ЕИК: 000110411
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Генерал Транс ЕООД - Горна Оряховица
General Trans EOOD - Gorna Orqhovica
ЕИК:104697263
Инфо в ТР/Info Registry: 104697263
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-15 0,00BGN
Договор: Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от ДГФ в района на ДГС "Горна Оряховица" в следните обекти: № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, като самостоятелно обособени позиции.
15796 #427396 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Горна Оряховица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Горна Оряховица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Gorna Orqhovica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Gorna Orqhovica/
ЕИК: 000110411
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Генерал Транс ЕООД - Горна Оряховица
General Trans EOOD - Gorna Orqhovica
ЕИК:104697263
Инфо в ТР/Info Registry: 104697263
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-15 0,00BGN
Договор: “Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Карлово и кв. Сушица, Община Карлово, съдебен район Карлово, Област Пловдив"
102588 #365019 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Зенит - Геобиб - Пазарджик, състоящо се от Геобиб ООД - Велинград и Зенит - Гео ЕООД - Пазарджик
GD Zenit - Geobib - Pazardzhik, systoqshto se ot Geobib OOD - Velingrad i Zenit - Geo EOOD - Pazardzhik
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-09 551 232,00BGN
Договор: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землище гр. Мадан, община Мадан, област Смолян - допълнителни площи 32 ха"
102610 #354997 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Геоинженеринг, състоящо се от ЕТ Геоинженеринг - Николай Киров и Зенит - Гео ЕООД
GD Geoinzhenering, systoqshto se ot ET Geoinzhenering - Nikolaj Kirov i Zenit - Geo EOOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-03 18 560,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, съд. район Велико Търново, обл. Велико Търново”
102593 #202629 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Трапезица - Гео, състоящо се от Геокартпроект ООД - Велико Търново и Геохайд ООД - София
GD Trapezica - Geo, systoqshto se ot Geokartproekt OOD - Veliko Tyrnovo i Geohajd OOD - Sofiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-25 238 800,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Девин , община Девин, съдебен район Девин, област Смолян”
102548 #173590 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Геоинженеринг, състоящо се от ЕТ Геоинженеринг - Николай Киров и Зенит - Гео ЕООД
GD Geoinzhenering, systoqshto se ot ET Geoinzhenering - Nikolaj Kirov i Zenit - Geo EOOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-01 180 000,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на гр. Мадан и с. Ловци, община Мадан, съдебен район Мадан, област Смолян”
102552 #173588 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Геоинженеринг, състоящо се от ЕТ Геоинженеринг - Николай Киров и Зенит - Гео ЕООД
GD Geoinzhenering, systoqshto se ot ET Geoinzhenering - Nikolaj Kirov i Zenit - Geo EOOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-01 194 880,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 14 117 192 556,01 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.