Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Е*" намери 138371 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени от координатор на балансираща група.
6604 #683512 Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София
Visshe stroitelno uchilishte /VSU/ "Lyuben Karavelov" - Sofiq
ЕИК: 131207254
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-17 149 710,00BGN
Договор: Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
6686 #680812 Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград
Vodosnabdqvane "Dunav" EOOD - Razgrad
ЕИК: 826043778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-03 1 218 230,00BGN
Договор: "Осигуряване от страна на Електроразпределителните предприятия на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната по обособени позиции, както следва: І-ва позиция – МБАЛ-София-ВМА и обекти към нея, ІІ-ра позиция - БДПЛР-Банкя-ВМА и обекти към нея, ІІІ-та позиция – МБАЛ-Плевен-ВМА и обекти към нея, които са на територията, на която „ЧЕЗ Разпределение България” АД има издадена лицензия; ІV-та позиция – МБАЛ-Варна-ВМА и обекти към нея, които са на територията, на която „Енерго-Про Мрежи"АД има издадена лицензия; V-та позиция – МБАЛ-Пловдив-ВМА и обекти към нея, VІ-та позиция - БДПЛР-Хисар-ВМА и обекти към нея, VІІ-ма позиция - БДПЛР-Поморие-ВМА и обекти към нея, VІІІ-ма позиция-МБАЛ-Сливен-ВМА и обекти към нея,които са на територията, на която „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД има издадена лицензия”
9989 #682942 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-29 0,00BGN
Договор: Снабдяване с електрическа енергия на структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на Югоизточна България
12518 #682716 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 0,00BGN
Договор: Снабдяване с електрическа енергия на структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на Североизточна България
12519 #682713 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 0,00BGN
Договор:
7325 #675362 Водоснабдяване и канализация /ВИК/ - Свищов ЕАД
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ - Svishtov EAD
ЕИК: 200736851
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-01 0,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия за структурите на ГДНП находящи се на територията на Североизточна България, която се обслужва от "Енерго-Про" АД
11200 #670968 Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/
Glavna direkciq Nacionalna policiq /GDNP/
ЕИК: 129010641
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-04 700 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградите, находящи се в: гр. Бургас, к-с Славейков, ул "Проф. Якимов" №25; гр. Сливен, ул. "Родопи" №6; гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" №13; гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №108; гр. Хасково, ул. "Ивайло" №1, гр. Кърджали, бул. "Деспот Слав" №1 и бунгала в землището на гр. Чепеларе със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
14821 #675141 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-04 66 000,00BGN
Договор: „Доставка на електромерни шкафове”
20385 #669447 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елпром - ЕТ АД - Добрич
Elprom - ET AD - Dobrich
ЕИК:124505745
Инфо в ТР/Info Registry: 124505745
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-01 27 990,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14501 #681034 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-29 190 000,00BGN
Договор: Доставка на активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК” ООД гр. Перник”
7230 #665315 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik
ЕИК: 823073638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-30 140 000,00BGN
Договор: Снабдяване с електрическа енергия на структура на МВР, обслужвана от ДУССД на територията на Югоизточна България - обект в гр. Созопол, ул. Св. Св. Кирил и Методий" №21.
12514 #662645 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-17 0,00BGN
Договор:
6681 #654767 Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград
Vodosnabdqvane "Dunav" EOOD - Razgrad
ЕИК: 826043778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-12 740 000,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14495 #664844 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 12 000,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14496 #664845 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 12 000,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14497 #664846 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 12 000,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14498 #664847 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 12 000,00BGN
Договор: Доставка на електроенергия ниско напрежение , за нуждите на Държавна агенция Технически операции по 3 обособени позиции
14499 #664848 Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/
Dyrzhavna agenciq - Tehnicheski operacii /DATO/
ЕИК: 129010090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Мрежи АД - предишно наименование Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД / старо наименование Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
Energo-Pro Mrezhi AD - predishno naimenovanie E.ON BYLGARIQ MREZhI AD / staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК:104518621
Инфо в ТР/Info Registry: 104518621
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 12 000,00BGN
Договор: Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, по обособени позиции
18887 #652969 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Алекс-Евгени Кременлиев - Сандански
ET Aleks-Evgeni Kremenliev - Sandanski
ЕИК:811153788
Инфо в ТР/Info Registry: 811153788
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-23 242 000,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
577 #650527 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ей енд Ди Фарма България ЕАД / друго наименование Аришоп Фарма АД/ - София
Ej end Di Farma Bylgariq EAD / drugo naimenovanie Arishop Farma AD/ - Sofiq
ЕИК:131107072
Инфо в ТР/Info Registry: 131107072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-20 184 870,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.
10799 #648208 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София
Glavna direkciq - Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto/GDPBZN/ - MVR, gr. Sofiq
ЕИК: 129010164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-10 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 годинa, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на електрическа енергия" в следните сгради: София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33,ИРМ - Плевен - ПК 5800, ул. Д. Констанинов №23; ИРМ - Видин, ПК 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 1; ИРМ Враца ПК 3000, ул. "Н. Геров" № 1А; ИРМ Монтана, ПК 3400, ул. "Юлиус Ирасек" № 10; ИРМ Перник - ПК 2300, ул. "Отец Паисий" № 2; ИРМ Кюстендил - ПК 2500, ул. "Демокрация" № 44 Обособена позиция № 2 "Доставка на електрическа енергия" в следните сградата на ИРМ Бургас - П.К. 8000, ул. "Шейново" № 24; ИРМ Кърджали - П.К. 6600, ул. "В. Априлов" № 6А; ИРМ Пазарджик ПК4400, ул. "Гурко" № 6; Почивна база - Циговчарк; ИРМ Пловдив, ПК 4000, пл. "Централен" № 1, ет. 6; ИРМ Сливен, ПК 8800, ул. "Цар Освободител" № 4; ИРМ Смолян, ПК 4700, бул. "България" № 29; ИРМ Стара Загора, ПК 6000, ул. "Х. Д. Асенов" № 22; ИРМ Хасково, ПК 6300, бул. "Съединение" № 28; ИРМ Ямбол, ПК 8600, ул. "Джон Атанасов" № 6 Обособена позиция № 3 "Доставка на електрическа енергия" в следните сгради: ИРМ Търговище - П.К. 7700, ул. "Митр. Андрей" № 51; ИРМ Шумен, ПК 9700, ул. "Цар Освободител" № 97; ИРМ Силистра, ПК 7500, ул. "Цар Шишман" № 5; ИРМ Русе, ПК 7000, ул. "Пиротска" № 24; ИРМ Велико Търново, ПК 5000, ул. "Никола Габровски" № 24; ИРМ Варна, ПК 9000, ул. "Цар Симеон I" № 26.
770 #649015 Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
Agenciq za dyrzhavna finansova inspekciq /ADFI/
ЕИК: 175076479
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-04 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 годинa, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на електрическа енергия" в следните сгради: София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33,ИРМ - Плевен - ПК 5800, ул. Д. Констанинов №23; ИРМ - Видин, ПК 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 1; ИРМ Враца ПК 3000, ул. "Н. Геров" № 1А; ИРМ Монтана, ПК 3400, ул. "Юлиус Ирасек" № 10; ИРМ Перник - ПК 2300, ул. "Отец Паисий" № 2; ИРМ Кюстендил - ПК 2500, ул. "Демокрация" № 44 Обособена позиция № 2 "Доставка на електрическа енергия" в следните сградата на ИРМ Бургас - П.К. 8000, ул. "Шейново" № 24; ИРМ Кърджали - П.К. 6600, ул. "В. Априлов" № 6А; ИРМ Пазарджик ПК4400, ул. "Гурко" № 6; Почивна база - Циговчарк; ИРМ Пловдив, ПК 4000, пл. "Централен" № 1, ет. 6; ИРМ Сливен, ПК 8800, ул. "Цар Освободител" № 4; ИРМ Смолян, ПК 4700, бул. "България" № 29; ИРМ Стара Загора, ПК 6000, ул. "Х. Д. Асенов" № 22; ИРМ Хасково, ПК 6300, бул. "Съединение" № 28; ИРМ Ямбол, ПК 8600, ул. "Джон Атанасов" № 6 Обособена позиция № 3 "Доставка на електрическа енергия" в следните сгради: ИРМ Търговище - П.К. 7700, ул. "Митр. Андрей" № 51; ИРМ Шумен, ПК 9700, ул. "Цар Освободител" № 97; ИРМ Силистра, ПК 7500, ул. "Цар Шишман" № 5; ИРМ Русе, ПК 7000, ул. "Пиротска" № 24; ИРМ Велико Търново, ПК 5000, ул. "Никола Габровски" № 24; ИРМ Варна, ПК 9000, ул. "Цар Симеон I" № 26.
771 #649015 Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
Agenciq za dyrzhavna finansova inspekciq /ADFI/
ЕИК: 175076479
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-04 0,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”“
4582 #645283 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ей енд Ди Фарма България ЕАД / друго наименование Аришоп Фарма АД/ - София
Ej end Di Farma Bylgariq EAD / drugo naimenovanie Arishop Farma AD/ - Sofiq
ЕИК:131107072
Инфо в ТР/Info Registry: 131107072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-26 3 092,00BGN
Договор: „Доставка на командни и релейни шкафове,лицеви панели и монтажни плочи"
20384 #657321 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елпром - ЕТ АД - Добрич
Elprom - ET AD - Dobrich
ЕИК:124505745
Инфо в ТР/Info Registry: 124505745
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-07 3 190,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на административната сграда на Административен съд Русе
2069 #638925 Административен съд - Русе
Administrativen syd - Ruse
ЕИК: 117675942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-15 0,00BGN
Договор: Доставка на командни шкафове за МЕР София област
19884 #638250 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Елпром - ЕТ АД - Добрич
Elprom - ET AD - Dobrich
ЕИК:124505745
Инфо в ТР/Info Registry: 124505745
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-12 33 210,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия за нуждите на ДМСГД - Стара Загора.
13360 #639984 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Стара Загора
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Stara Zagora
ЕИК: 000812681
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-04 65 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение до обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията селата Дъскотна, Трънак и Струя, община Руен, област Бургас от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи. Прогнозно количество - 10 000 KWh за срок от 2 години. Прогнозна стойност за срока на изпълнение:5000 лева без ДДС.
8432 #638725 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-01 5 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия зя сградите на ЦСПП - Пазарджик и ЦСПП - Казанлък при Академия на МВР гр. София
3267 #634566 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-20 250 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение до обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията на област Варна от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи.
8431 #636642 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-07 5 000 000,00BGN
Договор: “Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти извън позитивния лекарствен списък за нуждите на болница „Лозенец”, за период от 12 месеца”
4567 #630925 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ей енд Ди Фарма България ЕАД / друго наименование Аришоп Фарма АД/ - София
Ej end Di Farma Bylgariq EAD / drugo naimenovanie Arishop Farma AD/ - Sofiq
ЕИК:131107072
Инфо в ТР/Info Registry: 131107072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-27 5 321,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД - ГАБРОВО
6495 #626770 В и К ООД - Габрово /Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово/
V i K OOD - Gabrovo /Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Gabrovo/
ЕИК: 817040128
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-25 99 200,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на сградата на Административен съд - Пловдив, находяща се в гр.Пловдив, ул. Иван Вазов № 20
2076 #623931 Административен съд гр. Пловдив
Administrativen syd gr. Plovdiv
ЕИК: 160078385
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-12 35 040,00BGN
Договор: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация -Варна“ ООД“
8414 #622414 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-28 10 000 000,00BGN
Договор: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище”.
7303 #618688 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-05 500 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за обекти стопанисвани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.
7302 #618689 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-04 3 450 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за обекти стопанисвани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.
7301 #617519 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Tyrgovishte
ЕИК: 835014989
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-24 300 000,00BGN
Договор: Доставка на 700 000 кв.ч. ел. енергия за нуждите на "Водоснабдяване, канализация и строителство" - гр. Пещера
8719 #616209 Водоснабдяване канализация и строителство /ВКС/ ЕООД гр. Пещера
Vodosnabdqvane kanalizaciq i stroitelstvo /VKS/ EOOD gr. Peshtera
ЕИК: 822104714
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-09 86 100,00BGN
Договор: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов-административна сграда и помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов"
7320 #613748 Водоснабдяване и канализация /ВИК/ - Свищов ЕАД
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ - Svishtov EAD
ЕИК: 200736851
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-01 0,00BGN
Договор: „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за срок от 5 години”
14631 #613609 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/
Dyrzhavna agenciq "Dyrzhaven rezerv i voennovremenni zapasi" /DA "DR i VVZ"/
ЕИК: 831913661
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-30 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за УПБ на ВКС "Лозенец", находяща се в с. Лозенец, община Царево, област Бургас
10618 #613599 Върховен касационен съд /ВКС/
Vyrhoven kasacionen syd /VKS/
ЕИК: 121268006
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-25 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за сградите на ЦСПП - Варна и ЦСПП по ПБС - Варна при Академия на МВР гр. София за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.
3266 #674824 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-13 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата на бул. „Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед №ЛС-04-153/11.02.2008г. на МП от координатор на балансираща група
10615 #605816 Върховен касационен съд /ВКС/
Vyrhoven kasacionen syd /VKS/
ЕИК: 121268006
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-27 0,00BGN
Договор: Доставка на нетна активна електрическа енергия
8673 #603745 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Shumen
ЕИК: 837068284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 0,00BGN
Договор: Актуализиране и допълнение на доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на национално хранилище за ниско и средноактивни отпадъци, категория 2А (НХРАО) и завършване на процедурата по ОВОС
17566 #631768 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/
Dyrzhavno predpriqtie "Radioaktivni otpadyci" /DP "RAO"/
ЕИК: 131218471
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еко Енергопроект ООД - София
Eko Energoproekt OOD - Sofiq
ЕИК:131160406
Инфо в ТР/Info Registry: 131160406
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-07 117 000,00BGN
Договор: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) по обособени позиции, за срок от 5 години."
14629 #593192 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/
Dyrzhavna agenciq "Dyrzhaven rezerv i voennovremenni zapasi" /DA "DR i VVZ"/
ЕИК: 831913661
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-19 0,00BGN
Договор: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) по обособени позиции, за срок от 5 години."
14624 #590131 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/
Dyrzhavna agenciq "Dyrzhaven rezerv i voennovremenni zapasi" /DA "DR i VVZ"/
ЕИК: 831913661
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-05 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас за сградата на лечебното заведение в гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, за срок от три години.
13180 #587015 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Бургас
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Burgas
ЕИК: 000053273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-20 0,00BGN
Договор: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ОТ ПЕТИ ЕТАП НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г. И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРОЕКТ: ЛОТ 1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IIІ-112 ДОБРИ ДОЛ – МОНТАНА И ПЪТ ІІ-13 КНЕЖА –ИСКЪР, ОБЛАСТИ МОНТАНА И ПЛЕВЕН”
1776 #583668 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-30 20 112,00BGN
Договор: „Доставка на активна електрическа енергия НН по регулирани цени за нуждите на „ВиК” ЕАД гр. Бургас, включително „инфо фактура” и „енергиен доклад”.
7636 #580878 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-17 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево за срок от 2 години.
15283 #580202 Държавна психиатрична болница /ДПБ/ "Д-р Георги Кисьов"- Раднево
Dyrzhavna psihiatrichna bolnica /DPB/ "D-r Georgi Kisxov"- Radnevo
ЕИК: 000812090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-10 244 618,00BGN
Договор: Доставка на енергийно ефективно стоматологично оборудване
11344 #579332 Дентален център - ЕО-ДЕНТ ООД, гр. Перник
Dentalen centyr - EO-DENT OOD, gr. Pernik
ЕИК: 113515453
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евгени Стефанов ЕС ЕООД
Evgeni Stefanov ES EOOD
ЕИК:175441426
Инфо в ТР/Info Registry: 175441426
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-06 734 139,00BGN
Договор: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна барансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" - Русе
8556 #574272 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Ruse
ЕИК: 827184123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-01 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение до обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията на област Варна от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи.
8396 #572226 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-26 2 500 000,00BGN
Договор: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД, гр.Троян"
6508 #570226 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-15 70 870,00BGN
Договор: доставка на електрическа енергия на сграда на Административен съд Варна, ул. "Н.Вапцаров № 3а
2062 #570894 Административен съд - гр. Варна
Administrativen syd - gr. Varna
ЕИК: 148076820
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-11 80 000,00BGN
Договор: Доставка / продажба на електрическа енергия
6774 #569355 Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven
ЕИК: 824106518
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-08 0,00BGN
Договор: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.
8236 #568042 Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново
Vodosnabdqvane i kanalizaciq "Jovkovci" OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 104055066
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-30 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение до обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на територията селата Дъскотна, Трънак и Струя, община Руен, област Бургас от лицензиран оператор на електрически разпределителни мрежи. Прогнозно количество - 7000 KWh за срок от 1 година.
8398 #565945 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-16 0,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Одит по проект: "Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите" (дейност № 9 "Одит на проекта"). Проектът се осъществява по Договор рег. № 12 - 32 - 18/16.11.2012 г., с подкрепата на Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна с III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно - комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/12/3.2 - 03, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
21280 #564904 Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/
Izpylnitelna agenciq "Elektronni syobshtitelni mrezhi i informacionni sistemi"/IAESMIS/ - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna agenciq za informacionni tehnologii i syobshteniq /DAITS/
ЕИК: 131516795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-09 13 436,00BGN
Договор: Доставка на ел.енергия- ниско напрежение за нуждите на ДКЦ Поликлиника-Казанлък ЕООД за срок от 36 мес.
11433 #563503 Диагностично - консултативен център поликлиника - Казанлък /ДКЦ/ - ЕООД - /Старо наименование - Медико-стоматолигичен център - Поликлиника Казанлък/
Diagnostichno - konsultativen centyr poliklinika - Kazanlyk /DKc/ - EOOD - /Staro naimenovanie - Mediko-stomatoligichen centyr - Poliklinika Kazanlyk/
ЕИК: 123527016
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-02 202 881,00BGN
Договор: Доствка на ативна електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник
7209 #560869 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik
ЕИК: 823073638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-16 71 508,00BGN
Договор: Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проект „Интегриран столичен градски транспорт” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. между МРРБ и Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г."
83248 #558347 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-02 19 003,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД - ГАБРОВО
6479 #553277 В и К ООД - Габрово /Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово/
V i K OOD - Gabrovo /Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Gabrovo/
ЕИК: 817040128
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-31 410 000,00BGN
Договор: Доставка на нетна активна електрическа енергия
6664 #553776 Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград
Vodosnabdqvane "Dunav" EOOD - Razgrad
ЕИК: 826043778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-29 988 566,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА СрН за нуждите на „ВиК” ЕАД гр. Бургас”
7584 #552317 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД - Варна
Energo-Pro Energijni uslugi EOOD - Varna
ЕИК:131512672
Инфо в ТР/Info Registry: 131512672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-25 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на Дирекция "Специална куриерска служба" - МВР в град Варна и град Шумен
12262 #552126 Дирекция Специална куриерска служба /ДСКС/ - МВР, /старо наименование - Специална куриерска служба /СКС//
Direkciq Specialna kurierska sluzhba /DSKS/ - MVR, /staro naimenovanie - Specialna kurierska sluzhba /SKS//
ЕИК: 831616418
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 30 000,00BGN
Договор: Доставка на 698 000 кв.ч. ел. енергия за нуждите на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД - Пещера
8718 #578423 Водоснабдяване канализация и строителство /ВКС/ ЕООД гр. Пещера
Vodosnabdqvane kanalizaciq i stroitelstvo /VKS/ EOOD gr. Peshtera
ЕИК: 822104714
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-16 69 283,00BGN
Договор: Одит на внесените документи, свързани с изчислението на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за 2012г.
22196 #552252 Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Komisiq za regulirane na syobshteniqta /KRS/
ЕИК: 121747864
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-15 70 800,00BGN
Договор: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД"
7315 #547632 Водоснабдяване и канализация /ВИК/ - Свищов ЕАД
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /VIK/ - Svishtov EAD
ЕИК: 200736851
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-26 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за сградите на ЦСПП -Пазарджик и ЦСПП -Казанлък при Академията на МВР гр. София
3246 #542104 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-17 305 472,00BGN
Договор: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Държавен фонд ”Земеделие” в градовете Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Монтана, Разград, Русе и Ямбол"
14398 #541297 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер ем трейд АД - Пазарджик
Er em trejd AD - Pazardzhik
ЕИК:112650708
Инфо в ТР/Info Registry: 112650708
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-08 0,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия за поделения на Агенция "Митници", както следва: Митница Бургас и поделения: митнически пункт Малко Търново, митническо бюро Свободна зона и почивна база Несебър; Митница Пловдив; Митница Свиленград и Митница Столична - поделение почивна база Велинград за период от три години.
979 #540685 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-07 0,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия за поделения на Агенция "Митници", както следва: Митница Бургас и поделения: митнически пункт Малко Търново, митническо бюро Свободна зона и почивна база Несебър; Митница Пловдив; Митница Свиленград и Митница Столична - поделение почивна база Велинград за период от три години.
980 #540686 Агенция "Митници"
Agenciq "Mitnici"
ЕИК: 000627597
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-07 0,00BGN
Договор: Предметът на поръчката е „Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнението на проекти”
27261 #522642 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-01 22 663,00BGN
Договор: Предметът на поръчката е „Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнението на проекти”
27262 #522642 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-01 22 663,00BGN
Договор: Предметът на поръчката е „Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнението на проекти”
27263 #522642 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-01 19 394,00BGN
Договор: Предметът на поръчката е „Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнението на проекти”
27264 #522642 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-01 19 394,00BGN
Договор: Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по 10 проекта, изпълнявани от Министерство на културата, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския регионален фонд”
28479 #514913 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-18 63 014,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ
762 #514429 Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
Agenciq za dyrzhavna finansova inspekciq /ADFI/
ЕИК: 175076479
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на административната сграда на Административен съд Русе
2066 #514320 Административен съд - Русе
Administrativen syd - Ruse
ЕИК: 117675942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-11 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за обектите, находящи се на територията на Североизточна България.
14794 #511913 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-30 0,00BGN
Договор: "Проверка на системата за определяне на разходите на "Българска телекомуникационна компания" АД за 2009 и 2010 финансови години."
22178 #523440 Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Komisiq za regulirane na syobshteniqta /KRS/
ЕИК: 121747864
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 89 376,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за обектите, находящи се на територията на Югоизточна България.
14795 #500113 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-17 0,00BGN
Договор: Снабдяване с електрическа енергия структурите на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на ЕВН "България Електроснабдяване" АД.
12278 #495701 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-31 750 000,00BGN
Договор: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от община Габрово с финансовата подкрепа на Оперативните програми и финансовите механизми на ЕС, с период 2012г. – 2015г.”
54409 #491498 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-11 48 000,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия за сградете на ЦСПП - Пазарджик и ЦСПП - Казанлък при Академията на МВР гр. София
3221 #482080 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-02 197 000,00BGN
Договор: Доставка на ел. енергия за структурите на ГДОП-МВР на територията на "ЕВН България Електроснабдяване" АД
11264 #481532 Главна дирекция "Охранителна полиция" /ГДОП/ - МВР
Glavna direkciq "Ohranitelna policiq" /GDOP/ - MVR
ЕИК: 129010118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - старо наименование ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив
EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane EAD - staro naimenovanie EVN Bylgariq Elektrosnabdqvane AD gr. Plovdiv
ЕИК:123526430
Инфо в ТР/Info Registry: 123526430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-26 450 000,00BGN
Договор: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на „ВиК-Свищов”ЕАД
8714 #474408 Водоснабдяване и канализация/ВИК/ ЕАД - Свищов
Vodosnabdqvane i kanalizaciq/VIK/ EAD - Svishtov
ЕИК: 000120252
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия до обекти на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, съгласно приложен списък
8526 #462300 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Ruse
ЕИК: 827184123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерго-Про Продажби АД /старо Е.ОН България продажби АД /старо наименование Електроразпределение - Варна АД/
Energo-Pro Prodazhbi AD /staro E.ON Bylgariq prodazhbi AD /staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Varna AD/
ЕИК:103533691
Инфо в ТР/Info Registry: 103533691
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-22 0,00BGN
Договор: „Одит по проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания”
64169 #449252 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер Ес Ем Би Екс (ново наименование ) ООД - Евроодит Би Екс (старо наименование) ООД
Er Es Em Bi Eks (novo naimenovanie ) OOD - Evroodit Bi Eks (staro naimenovanie) OOD
ЕИК:121846175
Инфо в ТР/Info Registry: 121846175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-25 6 132,00BGN
Договор: Абонаментно поддържане и ремонт на медицинска и специализирана апартура на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД
79286 #448308 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiq /SBALAG/ "Majchin dom" EAD - Sofiq
ЕИК: 000662769
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Емикрон - Емилиян Иванов - София
ET Emikron - Emiliqn Ivanov - Sofiq
ЕИК:131577645
Инфо в ТР/Info Registry: 131577645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-18 12 168,00BGN
Договор: ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
10015 #435099 Втора многопрофилна болница за активно лечение /II МБАЛ/ - София ЕАД
Vtora mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /II MBAL/ - Sofiq EAD
ЕИК: 000689022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Етропал Трейд ООД - Етрополе
Etropal Trejd OOD - Etropole
ЕИК:122055819
Инфо в ТР/Info Registry: 122055819
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-07 3 792,00BGN
Договор: АБОНАМЕТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СОБСТВЕНОСТ НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
10029 #435096 Втора многопрофилна болница за активно лечение /II МБАЛ/ - София ЕАД
Vtora mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /II MBAL/ - Sofiq EAD
ЕИК: 000689022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Емикрон - Емилиян Иванов - София
ET Emikron - Emiliqn Ivanov - Sofiq
ЕИК:131577645
Инфо в ТР/Info Registry: 131577645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-06 4 876,00BGN
Договор: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на консумативи и принадлежности за служебните автомобили в териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" в областните градове"
14269 #431488 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер ем трейд АД - Пазарджик
Er em trejd AD - Pazardzhik
ЕИК:112650708
Инфо в ТР/Info Registry: 112650708
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-11 0,00BGN
Договор: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на консумативи и принадлежности за служебните автомобили в териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" в областните градове"
14270 #431490 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер ем трейд АД - Пазарджик
Er em trejd AD - Pazardzhik
ЕИК:112650708
Инфо в ТР/Info Registry: 112650708
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-11 0,00BGN
Договор: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на консумативи и принадлежности за служебните автомобили в териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" в областните градове"
14272 #431493 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ер ем трейд АД - Пазарджик
Er em trejd AD - Pazardzhik
ЕИК:112650708
Инфо в ТР/Info Registry: 112650708
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-11 0,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД.
249 #424781 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Етропал Трейд ООД - Етрополе
Etropal Trejd OOD - Etropole
ЕИК:122055819
Инфо в ТР/Info Registry: 122055819
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-24 4 572,00BGN
Договор: Услуги по поддържане и ремонт на медицинска апаратура
150041 #377156 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiq /SBALAG/ "Majchin dom" EAD - Sofiq
ЕИК: 000662769
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Емикрон - Емилиян Иванов - София
ET Emikron - Emiliqn Ivanov - Sofiq
ЕИК:131577645
Инфо в ТР/Info Registry: 131577645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-19 23 244,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 43 277 162 776,23 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.