Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"З*" намери 14438 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. По т.1 „МПС - застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; 2. По т.2 „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие“ – Депо „Бургасбус“, Дизел и Метан Станция; По т.4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”-детска площадка в Борисова градина"
52242 #683693 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-30 4 509,00BGN
Договор: Предметът на настоящата поръчка обхваща, четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” и застраховка „Автокаско” на служебните автомобили, ползвани и управлявани от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 2 - застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДФ „Земеделие” за нуждите на Централно управление и областните дирекции; Обособена позиция № 3 - застраховка „Електронна техника” на стационарна и мобилна електронна техника, собственост на ДФ „Земеделие”, ползвана от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 4 - застраховане на служителите на ДФ „Земеделие” с рискова застраховка „Злополука“.
14472 #668722 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-22 7 913,00BGN
Договор: Предметът на настоящата поръчка обхваща, четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” и застраховка „Автокаско” на служебните автомобили, ползвани и управлявани от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 2 - застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДФ „Земеделие” за нуждите на Централно управление и областните дирекции; Обособена позиция № 3 - застраховка „Електронна техника” на стационарна и мобилна електронна техника, собственост на ДФ „Земеделие”, ползвана от Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие”; Обособена позиция № 4 - застраховане на служителите на ДФ „Земеделие” с рискова застраховка „Злополука“.
14473 #668722 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-22 4 871,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Метрополитен ЕАД за 2015 г. и 2016 г. по обособени позиции
25421 #668100 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-28 0,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18810 #645042 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 9 713 172,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18811 #645050 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 641 362,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18812 #645051 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 119 346,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18813 #645053 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 8 431 242,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18821 #645078 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 27 599,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18822 #645084 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18825 #645376 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18826 #645378 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 607 195,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18827 #645379 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18828 #645381 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18829 #645385 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД,
18830 #645386 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 1 533,00BGN
Договор: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени щети при осъществяване на дейността на сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
17758 #639861 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-22 0,00BGN
Договор: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени щети при осъществяване на дейността на сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
17755 #639861 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-04 56,00BGN
Договор: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени щети при осъществяване на дейността на сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
17756 #639861 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-04 20 392,00BGN
Договор: „Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево със застраховка „трудова злополука”, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” - реф. № 094/2014 г. – ЗОП
26182 #635358 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-26 0,00BGN
Договор: „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сгради и имущество)”
47712 #631255 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-27 3 951,00BGN
Договор: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”
6001 #630827 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-27 135 129,00BGN
Договор: „Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”
29796 #629563 Министерство на правосъдието /МП/
Ministerstvo na pravosydieto /MP/
ЕИК: 000695349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-17 182 974,00BGN
Договор: Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва: обособена позиция № І: Застраховка „Живот” на служителите обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”, обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”
11255 #629369 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/
Glavna direkciq "Ohrana" kym Ministerstvo na pravosydieto /GDO kym MP/
ЕИК: 129010011
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-16 42 619,00BGN
Договор: Допълнително здравно осигуряване на служителите на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
17741 #622763 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗД Евроинс - Здравно осигуряване ЕАД - София
ZD Evroins - Zdravno osigurqvane EAD - Sofiq
ЕИК:131328512
Инфо в ТР/Info Registry: 131328512
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-02 0,00BGN
Договор: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”
5996 #622283 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-15 167 315,00BGN
Договор: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”
5999 #630820 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-15 167 315,00BGN
Договор: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения "
885 #618341 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-06 3 206,00BGN
Договор: Извършване на застраховка „Каско” за нуждите на “Бургасбус”ЕООД гр.Бургас
5106 #620652 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-31 51 674,00BGN
Договор: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН
14813 #615086 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 1 727,00BGN
Договор: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН
14814 #615086 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 1 927,00BGN
Договор: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН
14815 #615086 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 3 209,00BGN
Договор: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН
14816 #615086 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 1 224,00BGN
Договор: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН
14812 #615086 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-01 32 841,00BGN
Договор: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен Фонд "Земеделие""
14442 #608372 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 1 996,00BGN
Договор: "Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес"
5438 #602367 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователна компания "Уника" - Агенция Бургас АД (старо наименование - Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Витоша АД - Бургас)
Zastrahovatelna kompaniq "Unika" - Agenciq Burgas AD (staro naimenovanie - Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Vitosha AD - Burgas)
ЕИК:404518650029
Инфо в ТР/Info Registry: 404518650029
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 54 358,00BGN
Договор: „Застраховане на персонала на „Мини Марица-изток” ЕАД, чрез сключване на застраховка „Живот – злополука и заболяване” – реф. № 073/2013 г. - ЗОП
26024 #590066 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-28 93 962,00BGN
Договор: Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва: обособена позиция № І: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”, обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”, обособена позиция № ІІІ: Застраховка „Живот” на служителите
11237 #579664 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/
Glavna direkciq "Ohrana" kym Ministerstvo na pravosydieto /GDO kym MP/
ЕИК: 129010011
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-13 58 834,00BGN
Договор: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД, застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения, застраховка „Помощ при пътуване” за командированите служители на ДП РВД в чужбина и застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени щети при осъществяване на дейността на сектор Лаборатория за калибриране и проверка на средства за измерване (ЛКПСИ)”
17723 #577808 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-30 23 470,00BGN
Договор: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”, включваща три обособени позиции, както следва:1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска(ЦОР);2. Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР;3. Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ и ЦОР;
5246 #549139 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-28 151 957,00BGN
Договор: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”, включваща три обособени позиции, както следва:1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска(ЦОР);2. Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР;3. Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ и ЦОР;
5244 #546961 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-17 21 209,00BGN
Договор: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен фонд „Земеделие”".
14412 #545226 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-05 2 217,00BGN
Договор: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.”, с три обособени позиции: I обособена позиция: „Моторни превозни средства – застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС и застраховка „Каско” – всички рискове”; II обособена позиция: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети)”; III обособена позиция: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им”
26428 #524636 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-14 497,00BGN
Договор: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.”, с три обособени позиции: I обособена позиция: „Моторни превозни средства – застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС и застраховка „Каско” – всички рискове”; II обособена позиция: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети)”; III обособена позиция: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им”
26429 #524636 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-14 2 121,00BGN
Договор: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.”, с три обособени позиции: I обособена позиция: „Моторни превозни средства – застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС и застраховка „Каско” – всички рискове”; II обособена позиция: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети)”; III обособена позиция: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им”
26430 #524636 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-14 29 063,00BGN
Договор: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.”, с три обособени позиции: I обособена позиция: „Моторни превозни средства – застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС и застраховка „Каско” – всички рискове”; II обособена позиция: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети)”; III обособена позиция: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им”
26431 #524636 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-14 28 653,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51925 #522807 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-04 76 509,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Метрополитен” ЕАД за 2013 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и служители на „Метрополитен” ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска „трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” на пътниците в метрото; Обособена позиция № 3: Застраховка „Общо заболяване” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД; Обособена позиция № 4: Застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД
25364 #520840 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-22 66 814,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7549 #515662 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-27 30 431,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7550 #515662 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-27 40 865,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7551 #515662 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-27 2 034,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука на места”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” и Обща гражданска отговорност на ЛИК
6979 #515129 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 0,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на:„Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие, а именно: Кметство - с. Извор, кв. 15, УПИ V - 69, с площ 1452 кв.м. ведно с триетажна масивна сграда (Кметство) - със застроена площ 220 кв.м.
51924 #513400 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-06 15,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51923 #509596 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-16 99,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51922 #508790 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-07 52,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51921 #507916 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-02 181,00BGN
Договор:
21625 #507210 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Izpylnitelna agenciq po ribarstvo i akvakulturi /IARA/
ЕИК: 000649519
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 1 309,00BGN
Договор:
21626 #507210 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Izpylnitelna agenciq po ribarstvo i akvakulturi /IARA/
ЕИК: 000649519
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 1 121,00BGN
Договор: "Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сгради и имущество) в две обособени позиции: Обособена позиция І: „Застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сгради и имущество) със срок на действие на застрахователното покритие: от 00:00 часа на датата следваща датата на сключване на договора до 24:00 часа на 31.12.2012 г. и включваща активи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Обособена позиция № 1” Обособена позиция ІІ: „Застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сгради и имущество) със срок на действие на застрахователното покритие: от 00:00 часа на 01.01.2013 г. до 24:00 часа на 31.12.2015 г. и включваща активи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Обособена позиция № 2”
47578 #507460 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 47 126,00BGN
Договор: „Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”
29758 #503512 Министерство на правосъдието /МП/
Ministerstvo na pravosydieto /MP/
ЕИК: 000695349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-05 216 354,00BGN
Договор:
51920 #503247 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-02 168,00BGN
Договор:
51919 #503246 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-10 715,00BGN
Договор: Сключване на застраховки: „Гражданска отговорност на автомобилистите”;„Злополука на лицата в МПС”; „Каско” – рискова клауза пълно; „Злополука за гости на хотели”; „Трудова злополука”; „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ”; „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; „Пожар и природни бедствия” за недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП „ТСВ” по обособени позиции.
17896 #495404 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-03 6 422,00BGN
Договор: Сключване на застраховки: „Гражданска отговорност на автомобилистите”;„Злополука на лицата в МПС”; „Каско” – рискова клауза пълно; „Злополука за гости на хотели”; „Трудова злополука”; „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ”; „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; „Пожар и природни бедствия” за недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП „ТСВ” по обособени позиции.
17897 #495404 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-03 0,00BGN
Договор: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество собственост на Държавен фонд "Земеделие"
14342 #486615 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-05 2 514,00BGN
Договор: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество собственост на Държавен фонд "Земеделие"
14343 #486620 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-05 8 829,00BGN
Договор: "Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси"
5402 #482364 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-08 61 592,00BGN
Договор: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД.
5911 #481546 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-25 107 504,00BGN
Договор: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД.
5912 #481546 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-25 109 167,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51918 #481156 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-17 1 168,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС – застраховка „Автокаско” – всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”; 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3.„Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”; 5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51917 #477257 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-26 5 217,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”. 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51912 #473351 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 6 850,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”. 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51914 #473351 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 70,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”. 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51915 #473351 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 15 809,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”. 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51916 #473351 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 763,00BGN
Договор: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 501 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на НИП и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС”
6523 #471614 Висш съдебен съвет /ВСС/
Vissh sydeben syvet /VSS/
ЕИК: 121513231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-22 865 274,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на: 1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”. 2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ; 3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”; 4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”. „Служители в Община Бургас” – „Злополука”.
51911 #468960 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-09 0,00BGN
Договор: “Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства - “Гражданска отговорност”, “Автокаско” и „Злополука на лицата в МПС” за 2012 г. за служебните автомобили на НАП”
47531 #464365 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-09 67 153,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7440 #463346 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-01 30 705,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7442 #463346 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-01 5 544,00BGN
Договор: Избор на застраховател/ли за четири обособени позиции(ОП): ОП 1: Застраховка имущество на „ЕВН България Електроразпределение” АД И „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 2: Групова застраховка живот и задължителна застраховка трудова злополука на служителите на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 3: Застраховки на автомобилите на „ЕВН България Електроразпределение” АД. ОП 4: Застраховка обща гражданска отговорност на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД в три раздела: Раздел I: Отговорност към трети лица вкл. Отговорност на продукта. Раздел II: Отговорност на работодателя. Раздел III: Отговорност по отношение замърсяване на околната среда.
18368 #463910 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 142 910,00BGN
Договор: Избор на застраховател/ли за четири обособени позиции(ОП): ОП 1: Застраховка имущество на „ЕВН България Електроразпределение” АД И „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 2: Групова застраховка живот и задължителна застраховка трудова злополука на служителите на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 3: Застраховки на автомобилите на „ЕВН България Електроразпределение” АД. ОП 4: Застраховка обща гражданска отговорност на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД в три раздела: Раздел I: Отговорност към трети лица вкл. Отговорност на продукта. Раздел II: Отговорност на работодателя. Раздел III: Отговорност по отношение замърсяване на околната среда.
18369 #463911 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 317 811,00BGN
Договор: Избор на застраховател/ли за четири обособени позиции(ОП): ОП 1: Застраховка имущество на „ЕВН България Електроразпределение” АД И „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 2: Групова застраховка живот и задължителна застраховка трудова злополука на служителите на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 3: Застраховки на автомобилите на „ЕВН България Електроразпределение” АД. ОП 4: Застраховка обща гражданска отговорност на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД в три раздела: Раздел I: Отговорност към трети лица вкл. Отговорност на продукта. Раздел II: Отговорност на работодателя. Раздел III: Отговорност по отношение замърсяване на околната среда.
18373 #463927 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 865 261,00BGN
Договор: Избор на застраховател/ли за четири обособени позиции(ОП): ОП 1: Застраховка имущество на „ЕВН България Електроразпределение” АД И „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 2: Групова застраховка живот и задължителна застраховка трудова злополука на служителите на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. ОП 3: Застраховки на автомобилите на „ЕВН България Електроразпределение” АД. ОП 4: Застраховка обща гражданска отговорност на „ЕВН България Електроразпределение” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” АД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД в три раздела: Раздел I: Отговорност към трети лица вкл. Отговорност на продукта. Раздел II: Отговорност на работодателя. Раздел III: Отговорност по отношение замърсяване на околната среда.
18374 #463932 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 5 149 022,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции както следва: Позиция № 1: “Застраховане на служебните автомобили на НОИ със застраховки “Автокаско” и “Злополука на местата в МПС”; Позиция № 2: Имуществено застраховане на сградите на НОИ; Позиция № 3: Застраховка “Злополука” на 265 служители на ЦУ на НОИ и ТП на НОИ; Позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”
46724 #462201 Национален осигурителен институт /НОИ/
Nacionalen osiguritelen institut /NOI/
ЕИК: 121082521
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-23 13 678,00BGN
Договор: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука на места”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” и Обща гражданска отговорност на ЛИК".
6952 #460911 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 0,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по застраховане на 4 (четири) броя моторни превозни средства, техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха на спортна зала и съблекалня „мостик”, собственост на Община Бургас за 2011 година, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „Техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха” – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; Обособена позиция №2 - „Застраховане на сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие; Обособена позиция №3 - „Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица /телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”.
51824 #451153 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-20 158,00BGN
Договор: "Услуга за застраховане на имущество на Държавен фонд "Земеделие", включващо: застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" на автомобили, собственост на Държавен фонд "Земеделие"; имуществено застраховане на сгради на Държавен фонд "Земеделие" и застраховка на електронна техника на Държавен фонд "Земеделие".
14287 #441271 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-06 176 230,00BGN
Договор: "Услуга за застраховане на имущество на Държавен фонд "Земеделие", включващо: застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" на автомобили, собственост на Държавен фонд "Земеделие"; имуществено застраховане на сгради на Държавен фонд "Земеделие" и застраховка на електронна техника на Държавен фонд "Земеделие".
14288 #441271 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-06 13 925,00BGN
Договор: "Услуга за застраховане на имущество на Държавен фонд "Земеделие", включващо: застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" на автомобили, собственост на Държавен фонд "Земеделие"; имуществено застраховане на сгради на Държавен фонд "Земеделие" и застраховка на електронна техника на Държавен фонд "Земеделие".
14289 #441271 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-06 3 263,00BGN
Договор: "Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси.".
5380 #437529 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-02 66 511,00BGN
Договор: Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сгради и имущество)
47496 #431255 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-10 32 794,00BGN
Договор: "Предоставяне на услуги по застраховане на имотите - публична общинска собственост, компютърна и периферна техника, моторни превозни средства (МПС), люлки и пързалки, рекламно - указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас, архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти - собственост на Община Бургас,застраховка "злополука" за служители на Община Бургас за 2011г., със следните обособени позиции": Обособена позиция №1 - "МПС - застраховка "Автокаско" - всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС"; "Гражданска отговорност". Обособена позиция №2 - "Застраховане на сгради - публична и частна общинска собственост - включително стопанския инвентар към тях" - застрахователна защита срещу "Индустриален пожар" - с основно, разширено и допълнително покритие. Обособена позиция №3 - "Компютърна и периферна техника - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж" и "Злоумишлени действия на трети лица". Обособена позиция №4 - "Детски площадки /люлки и пързалки/; "Рекламно - указателни табели"; "Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас"; "Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти" - собственост на Община Бургас - защита срещу "Злоумишлени действия на трети лица /вкл. вандализъм/. Обособена позиция №5 - Застраховка - "Злополука" - на служители в Община Бургас.
51771 #426612 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-07 21 449,00BGN
Договор: “Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства - “Гражданска отговорност”, “Автокаско” и „Злополука на лицата в МПС” за 2011 г. за служебните автомобили на НАП”
47486 #424079 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-21 74 605,00BGN
Договор: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ” Обособена позиция 1 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” - Частично Каско, покриващо клаузите Пожар, Природни бедствия и ПТП”. Обособена позиция 2 – „Застраховане на превозни средства „Автокаско” – Пълно Каско, покриващо клаузи за всички горепосочени рискове с разширенията „Злоумишлени действия на трети лица” и „Кражба или грабеж на цяло МПС”. Обособена позиция 3 – Застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”.
7350 #421569 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-31 8 395,00BGN
Договор: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А)„Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: А.1) “Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука на места”; А.2) „Автокаско”; Б) „Животозастраховане” на работниците и служителите на “В и К” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Б.1) "Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б.2) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи; Б.3) “Застраховка “Живот” (общо заболяване); В) Застраховка „Имущество" и Обща гражданска отговорност на ЛИК".
6921 #421742 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД ОЗК - Застраховане АД /старо наименование ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД/
ZAD OZK - Zastrahovane AD /staro naimenovanie OBShtINSKA ZASTRAHOVATELNA KOMPANIQ AD/
ЕИК:121265177
Инфо в ТР/Info Registry: 121265177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-29 14 364,00BGN
Договор: Комбинирана застраховка "Отговорности" (Отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на продукта; Отговорност на работодателя; Отговорност по отношение замърсяване на околната среда) за пет юридически лица от групата на "ЕВН България"
17982 #620615 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-01 114 999,00BGN
Договор: Застраховка на имуществото, групова застраховка "Живот", задължителна застраховка "Трудова злополука" и застраховане на автомобили - в три обособени позиции, за три юридически лица от групата "ЕВН България". Поз.1 Застраховане имущество на ЕВН България Електроразпределение АД; Поз.2 Групова застраховка "Живот" и задължителна застраховка "Трудова злополука" на служители на "ЕВН България Електроразпределение"АД, "ЕВН България Електроснабдяване"АД и "ЕВН България Топлофикация"ЕАД; Поз.3 Застраховане автомобилите на "ЕВН България Електроразпределение"АД
17973 #620601 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-01 1 230 383,00BGN
Договор: Застраховки - имуществена и обща гражданска отговорност на ЕВН България Топлофикация ЕАД - в две обособени позиции: поз.1 Застраховка имуществото на ТЕЦ "Пловдив"; поз.2 Обща гражданска отговорност на ТЕЦ "Пловдив" в три раздела: Раздел І. Отговорност към трети лица, вкл. отговорност на продукта; Раздел ІІ. Отговорност на работодателя; Раздел ІІІ. Отговорност по отношение замърсяване на околната среда
18928 #620621 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/
EVN Bylgariq Toplofikaciq - Plovdiv EAD /staro naimenovanie -Toplofikaciq - Plovdiv EAD/
ЕИК: 115016602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-01 160 050,00BGN
Договор: Застраховки - имуществена и обща гражданска отговорност на ЕВН България Топлофикация ЕАД - в две обособени позиции: поз.1 Застраховка имуществото на ТЕЦ "Пловдив"; поз.2 Обща гражданска отговорност на ТЕЦ "Пловдив" в три раздела: Раздел І. Отговорност към трети лица, вкл. отговорност на продукта; Раздел ІІ. Отговорност на работодателя; Раздел ІІІ. Отговорност по отношение замърсяване на околната среда
18929 #620623 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/
EVN Bylgariq Toplofikaciq - Plovdiv EAD /staro naimenovanie -Toplofikaciq - Plovdiv EAD/
ЕИК: 115016602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗК Уника - АД (старо наименование Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПД/ Витоша АД)
ZK Unika - AD (staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZPD/ Vitosha AD)
ЕИК:40451865
Инфо в ТР/Info Registry: 40451865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-01 48 608,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 5 800 751 667,81 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.