Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"И*" намери 38439 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: ПРЕДМЕТ на поръчката
229600 #0 ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VYZLOZhITEL
ЕИК: 0
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИЗПЪЛНИТЕЛ
IZPYLNITEL
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
ДОГОВОР ДА ВАЛ
Договор: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции.
20820 #684875 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
"Energo - Pro Mrezhi" AD /staro naimenovanie "E.ON Bylgariq mrezhi" AD /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК: 104518621
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-19 1 000 000,00BGN
Договор: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции.
20821 #684875 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
"Energo - Pro Mrezhi" AD /staro naimenovanie "E.ON Bylgariq mrezhi" AD /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК: 104518621
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-19 100 000,00BGN
Договор: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции.
20823 #684875 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
"Energo - Pro Mrezhi" AD /staro naimenovanie "E.ON Bylgariq mrezhi" AD /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК: 104518621
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-19 1 000 000,00BGN
Договор: Доставка на кабелна арматура за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, по обособени позиции.
20814 #682522 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
"Energo - Pro Mrezhi" AD /staro naimenovanie "E.ON Bylgariq mrezhi" AD /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК: 104518621
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-05 40 000,00BGN
Договор: Доставка на кабелна арматура за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, по обособени позиции.
20816 #682522 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/
"Energo - Pro Mrezhi" AD /staro naimenovanie "E.ON Bylgariq mrezhi" AD /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie - Gorna Orqhovica AD/
ЕИК: 104518621
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-05 70 000,00BGN
Договор: Доставка на медицинска апаратура за отделение по детски болести на МБАЛ “НКБ” ЕАД
32640 #684290 Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Nacionalna kardiologichna bolnica /MBAL-NKB/ - Sofiq /Staro naimenovanie - Specializirana bolnica za aktivno lechenie na syrdechno-sydovi zabolqvaniq - Universitetska nacionalna kardiologichna bolnica /SBALSSZ - UNKB/ EAD - Sofiq/
ЕИК: 121663601
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Илан медицинска апаратура ООД - Варна
Ilan medicinska aparatura OOD - Varna
ЕИК:103597142
Инфо в ТР/Info Registry: 103597142
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-05 11 150,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД
36515 #678590 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-17 4 213,00BGN
Договор: „Доставка на лекарствени продукти за лечение злокачествени заболявания нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
23147 #678367 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-16 131 810,00BGN
Договор: Проектантски услуги за обекти на ДП РВД
17764 #677852 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иво Петров - Архитекти ООД - Плевен
Ivo Petrov - Arhitekti OOD - Pleven
ЕИК:114635815
Инфо в ТР/Info Registry: 114635815
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-14 0,00BGN
Договор: Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора и доставка/замяна на 2 бр. сертифицирани компоненти "Ozone Converter" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28
755 #672033 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 92 879,00BGN
Договор: „СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА“
29713 #671570 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-08 95 802,00BGN
Договор: „Доставка на отличителни знаци”
12499 #670300 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Искра ООД - Първомай
Iskra OOD - Pyrvomaj
ЕИК:825245248
Инфо в ТР/Info Registry: 825245248
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 118 728,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 25 ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
133 #672739 25 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" гр. София
25 Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" gr. Sofiq
ЕИК: 000667924
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 637,00BGN
Договор: Доставка на консумативи съгласно таблица в договора за вертолет МИ-8ПС(Т) на Авиоотряд 28
722 #669395 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 3 248,00USD
Договор: Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение
756 #668224 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-21 0,00EUR
Договор: Доставка/замяна на сертифициран компонент "Control Panel - Audio Select" и консуматив "Двигателно масло Mobi Jet Oil 254" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28
754 #668648 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-20 17 308,00BGN
Договор: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
23134 #670701 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 188 918,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 163. ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР
98 #672570 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София
163-to osnovno uchilishte - Chernorizec Hrabyr, gr. Sofiq
ЕИК: 000677792
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 732,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
45 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-14 517,00BGN
Договор: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии в експлоатационните райони на Възложителя
6804 #666229 Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven
ЕИК: 824106518
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инжстрой ЕООД - Плевен
Inzhstroj EOOD - Pleven
ЕИК:114078736
Инфо в ТР/Info Registry: 114078736
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-12 0,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
42 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-10 2 141,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВЪВ 2 СОУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”
152 #670471 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 97,00BGN
Договор: Валидиране на неутронния флуенс в корпусите на реакторите на V и VI блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД
3117 #667703 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ - БАН
Institut po qdreni izsledvaniq i qdrena energetika /IQIQE/ - BAN
ЕИК:665231
Инфо в ТР/Info Registry: 665231
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-04 133 160,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/ учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 г. в 145 ОУ Симеон Радев
73 #666297 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-23 3 361,00BGN
Договор: Доставка/замяна на сертифициран компонент "Oxigen Cylinder" - 1 бр. и консуматив Lamp Emergency Overwing - 100 бр. за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28
690 #660543 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-06 6 230,00USD
Договор: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за кухненски блок и обзавеждане на съществуваща административна сграда, котелно и нова спортно тренировъчна сграда за Учебен център към Затвора Плевен” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на технологично кухненско оборудване” Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане засъществуваща административна сграда, котелно и нова спортно тренировъчна сграда към Учебния център на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. Плевен"
11193 #662005 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИНТ ИМПЕКС ООД - София
INT IMPEKS OOD - Sofiq
ЕИК:831237293
Инфо в ТР/Info Registry: 831237293
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-01 34 381,00BGN
Договор: Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за хеликоптер Agusta A 109 Е с регистрация LZ-BMB и двигатели PW206C по рамково споразумение
748 #657850 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-30 0,00BGN
Договор: Доставка на компютърна, периферна и размножителна техника за Министерство на финансите и Агенция Митници
30750 #657135 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-23 19 300,00BGN
Договор: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
933 #657640 Агенция за ядрено регулиране /АЯР/
Agenciq za qdreno regulirane /AQR/
ЕИК: 000697567
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-16 364 826,00BGN
Договор: Доставка на компютърна, периферна и размножителна техника за Министерство на финансите и Агенция Митници
30745 #654677 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-12 7 924,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом, по пет обособени позиции
40306 #652163 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Николай Чудотворец" - Лом ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveti Nikolaj Chudotvorec" - Lom EOOD
ЕИК: 130128163
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Илчо Илиев ЕТ - Лом
Ilcho Iliev ET - Lom
ЕИК:821115202
Инфо в ТР/Info Registry: 821115202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-25 10 832,00BGN
Договор: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 г. – 2013 г.
14820 #652982 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
Dyrzhavna agenciq za metrologichen i tehnicheski nadzor /DAMTN/
ЕИК: 000695096
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - София
INFOSISTEMS INTERNEShYNYL EOOD - Sofiq
ЕИК:131138032
Инфо в ТР/Info Registry: 131138032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-24 238 879,00BGN
Договор: Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол
8199 #654211 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Qmbol
ЕИК: 128000893
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инертни материали - Ямбол АД
Inertni materiali - Qmbol AD
ЕИК:128046677
Инфо в ТР/Info Registry: 128046677
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-19 0,00BGN
Договор: Доставка на пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС.
29709 #648884 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Искра ООД - Първомай
Iskra OOD - Pyrvomaj
ЕИК:825245248
Инфо в ТР/Info Registry: 825245248
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-16 32 712,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД
36504 #649688 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Илан медицинска апаратура ООД - Варна
Ilan medicinska aparatura OOD - Varna
ЕИК:103597142
Инфо в ТР/Info Registry: 103597142
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-13 4 260,00BGN
Договор: Доставка на електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение Uо/U 0,6/1 kV, по обособени позиции
18886 #648162 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интеркомплекс ООД - Пловдив
Interkompleks OOD - Plovdiv
ЕИК:115096057
Инфо в ТР/Info Registry: 115096057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-09 3 358 450,00BGN
Договор: „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на уеб-АИС „Е-Документооборот” в Министерство на финансите“
30756 #646055 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 29 796,00BGN
Договор: „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
23109 #642468 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-18 204 182,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на хладилни шкафове, хладилна ракла и хладилни агрегати за нуждите на КК и БО на МВР по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на 1 бр. хладилен шкаф - среднотемпературен за нуждите на КК „Тилия” - гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на 1 бр. хладилен шкаф - среднотемпературен и 1 бр. хладилна ракла - нискотемпературна за нуждите на БО „Зеленика” - гр. Китен; Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на 1 бр. хладилен шкаф - среднотемпературен за нуждите на КК „Лазур” - гр. Несебър; Обособена позиция № 4 - Доставка и монтаж на 4 бр. хладилни агрегати за нуждите на КК „Лазур” - гр. Несебър.
12489 #637964 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИНТ ИМПЕКС ООД - София
INT IMPEKS OOD - Sofiq
ЕИК:831237293
Инфо в ТР/Info Registry: 831237293
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-11 9 945,00BGN
Договор: Доставка на компоненти и консумативи съгласно таблица в договора за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28
689 #636749 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-02 14 673,00USD
Договор: Доставка на масла, смазки и специални течности.
29673 #633476 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-10 75 797,00BGN
Договор: „Предоставяне на консултантски услуги по изпълнение на проект „ANNA – ADVANCED NATIONAL NETWORKS FOR ADMINISTRATIONS” за: подготовка, проучване, програмиране и внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване на планирането на маневрите в пристанищата. Предлагане на мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда, в случай на установяването им в процеса на внедряване на системата.”
17506 #632835 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София
Dyrzhavno predpriqtie "Pristanishtna infrastruktura" /DPPI/ - Sofiq
ЕИК: 130316140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-07 367 540,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на оборудване за новите услуги в преструктурираните ДМСГД
27607 #632702 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Илан медицинска апаратура ООД - Варна
Ilan medicinska aparatura OOD - Varna
ЕИК:103597142
Инфо в ТР/Info Registry: 103597142
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-06 229 115,00BGN
Договор: Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарски мастила за нуждите на ВГС
8774 #634621 Военно - географска служба /ВГС/ към Министерство на отбраната /МО/
Voenno - geografska sluzhba /VGS/ kym Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 129010214
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инфо-АДЛ ЕООД - София /стар-ООД/
Info-ADL EOOD - Sofiq /star-OOD/
ЕИК:130310582
Инфо в ТР/Info Registry: 130310582
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-05 13 323,00BGN
Договор: „Проектантски услуги за обекти на ДП РВД”
17761 #632429 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иво Петров - Архитекти ООД - Плевен
Ivo Petrov - Arhitekti OOD - Pleven
ЕИК:114635815
Инфо в ТР/Info Registry: 114635815
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-03 0,00BGN
Договор: Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 в село Малка Арда, община Баните”
28369 #632364 Министерство на инвестиционното проектиране/МИП/
Ministerstvo na investicionnoto proektirane/MIP/
ЕИК: 176556958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Инкорт - Капитанови С-ИЕ СД - Смолян
Inkort - Kapitanovi S-IE SD - Smolqn
ЕИК:830110898
Инфо в ТР/Info Registry: 830110898
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 7 228,00BGN
Договор: Доставка на хвостовой вал и амперметър за вертолет МИ-8ПС(Т) на Авиоотряд 28
721 #630265 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-23 52 075,00USD
Договор: Доставка/замяна след сертификация на пулт за управление от автопилот АП-34Б за вертолет МИ-8ПС(Т) на Авиоотряд 28
720 #629131 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Иноксис 01 ООД
Inoksis 01 OOD
ЕИК:130552614
Инфо в ТР/Info Registry: 130552614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-17 2 930,00USD
Договор: Доставка на медикаменти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.
32931 #622335 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Асеновград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Asenovgrad
ЕИК: 115532654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-28 3 593,00BGN
Договор: „Упражняване на авторски надзор по част ОВ на изготвения инвестиционен проект на обект „Енергийно – ефективни дейности в общинската образователна структура на община Ямбол“ за следните подобекти: ЦДГ ”Биляна, ЦДГ „Слънце, ЦДГ „Червената шапчица", ГПЧЕ „В. Карагьозов”
71934 #620578 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
инж. Иван Стоянов Иванов
inzh. Ivan Stoqnov Ivanov
ЕИК:22095
Инфо в ТР/Info Registry: 22095
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-04 800,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев"”
71 #630442 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-12 3 024,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом, по пет обособени позиции
40267 #587033 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Николай Чудотворец" - Лом ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveti Nikolaj Chudotvorec" - Lom EOOD
ЕИК: 130128163
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Илчо Илиев ЕТ - Лом
Ilcho Iliev ET - Lom
ЕИК:821115202
Инфо в ТР/Info Registry: 821115202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-19 62 590,00BGN
Договор: “Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
31874 #572231 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115517517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-25 4 898,00BGN
Договор: Валидиране на неутронния флуенс в корпусите на реакторите на V и VІ блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
2727 #561426 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ - БАН
Institut po qdreni izsledvaniq i qdrena energetika /IQIQE/ - BAN
ЕИК:665231
Инфо в ТР/Info Registry: 665231
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-23 133 160,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа по обособени позиции.
36381 #556020 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-15 2 793,00BGN
Договор: „Анализ, проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на труда. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта.”
8614 #552747 Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Silistra
ЕИК: 828050351
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт за трудови и социални изследвания
Institut za trudovi i socialni izsledvaniq
ЕИК:131531384
Инфо в ТР/Info Registry: 131531384
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-19 87 400,00BGN
Договор: Доставка на електроуреди за нуждите на учебно-възстановителните центрове и хранителните блокове на ДП РВД
17693 #550433 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ИНТ ИМПЕКС ООД - София
INT IMPEKS OOD - Sofiq
ЕИК:831237293
Инфо в ТР/Info Registry: 831237293
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-15 83 505,00BGN
Договор: Доставка на електроуреди за нуждите на учебно-възстановителните центрове и хранителните блокове на ДП РВД
17694 #550458 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Rykovodstvo na vyzdushnoto dvizhenie" /DP "RVD"/
ЕИК: 000697179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ИНТ ИМПЕКС ООД - София
INT IMPEKS OOD - Sofiq
ЕИК:831237293
Инфо в ТР/Info Registry: 831237293
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-15 9 000,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.
21556 #546201 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Izpylnitelna agenciq po okolna sreda /IAOS/
ЕИК: 831901762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН
Institut po bioraznoobrazie i ekosistemni izsledvaniq kym BAN
ЕИК:175905652
Инфо в ТР/Info Registry: 175905652
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-13 259 960,00BGN
Договор: „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите” по проект: BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.
28847 #541847 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт за изследване на населението и човека /ИИНЧ/
Institut za izsledvane na naselenieto i choveka /IINCh/
ЕИК:175905531
Инфо в ТР/Info Registry: 175905531
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-13 168 000,00BGN
Договор: "Обновяване на националната база данни "Корине земно покритие 2012"
21513 #528281 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Izpylnitelna agenciq po okolna sreda /IAOS/
ЕИК: 831901762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Institut za kosmicheski izsledvaniq i tehnologii - BAN
ЕИК:175905702
Инфо в ТР/Info Registry: 175905702
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-05 94 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2013 г."
21740 #519557 Икономически университет - Варна
Ikonomicheski universitet - Varna
ЕИК: 000083619
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ив- Мес ЕООД /старо наименование - Ивет ЕООД - Шумен/
Iv- Mes EOOD /staro naimenovanie - Ivet EOOD - Shumen/
ЕИК:127070740
Инфо в ТР/Info Registry: 127070740
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 91 723,00BGN
Договор: Доставка на инертни материали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол
8173 #514119 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Qmbol
ЕИК: 128000893
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инертни материали - Ямбол АД
Inertni materiali - Qmbol AD
ЕИК:128046677
Инфо в ТР/Info Registry: 128046677
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-10 0,00BGN
Договор: „Провеждане на изследване за нагласите и информираността на заинтересованите страни по въпросите на корпоративната социална отговорност (КСО) по области с включване и на предприятия от сферата на социалната икономика”
30490 #512746 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД ЕООД /старо наименование - МБМД Консултинг ООД/
Institut za socialni izsledvaniq i marketing MBMD EOOD /staro naimenovanie - MBMD Konsulting OOD/
ЕИК:130368436
Инфо в ТР/Info Registry: 130368436
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-29 6 345,00BGN
Договор: Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Перник въз основа на утвърден график от дома им до отделението по хемодиализа на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД , град Перник и обратно.
38471 #504976 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Rahila Angelova" AD - Pernik
ЕИК: 113513858
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ивайло Илиев - Би ЕООД -Перник
Ivajlo Iliev - Bi EOOD -Pernik
ЕИК:113562175
Инфо в ТР/Info Registry: 113562175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-15 85 000,00BGN
Договор: "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД, гр. Пловдив"
31836 #500219 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115517517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-12 27 307,00BGN
Договор: Доставката на медикаменти, медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и консумативи за отделение по хемодиализа
36333 #498280 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-29 306 307,00BGN
Договор: „Избор на екипи за организация, администриране и управление на регионално (местно) ниво на 13 (тринадесет) проекта, групирани в 13 (тринадесет) обособени позиции”
27227 #497320 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Икономическо развитие и инвестиции ООД - Стара Загора
Ikonomichesko razvitie i investicii OOD - Stara Zagora
ЕИК:123549564
Инфо в ТР/Info Registry: 123549564
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-22 27 180,00BGN
Договор: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
22997 #499414 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-03 64 800,00BGN
Договор: Доставка на медикаменти след предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД.
32889 #491396 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Асеновград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Asenovgrad
ЕИК: 115532654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-12 55 256,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2012 г."
21723 #461218 Икономически университет - Варна
Ikonomicheski universitet - Varna
ЕИК: 000083619
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ив- Мес ЕООД /старо наименование - Ивет ЕООД - Шумен/
Iv- Mes EOOD /staro naimenovanie - Ivet EOOD - Shumen/
ЕИК:127070740
Инфо в ТР/Info Registry: 127070740
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-21 64 560,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на шест докторантури в ИЯИЯЕ при БАН за служители на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
2307 #461167 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ - БАН
Institut po qdreni izsledvaniq i qdrena energetika /IQIQE/ - BAN
ЕИК:665231
Инфо в ТР/Info Registry: 665231
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-20 477 000,00BGN
Договор: „Разработване на научно – приложни теми в 6 обособени позиции”: 1. Приложение на дистанционни методи /чрез Lidar данни/ при инвентаризaция на горите в Република България. 2. Разработване на Стратегия за развитието на ловното стопанство в Република България за периода 2012 – 2027 г. 3. Изследване на повредите върху подраста при провеждане на възобновителни сечи в буковите насаждения в района на Югоизточното държавно предприятие. 4. Биоморфология и геносистематика на Българската дива коза (Rupicapra rupicapra L., 1758): приложение за защита и опазване на биологичното разнообразие на вида в България. 5. Разработване на програмен продукт за изготвяне на регистъра на горската семепроизводствена база. 6. Методика за интегрирана стойностна оценка на горските ресурси в Република България.
21369 #455053 Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/
Izpylnitelna agenciq po gorite /IAG/ - Staro naimenovanie - Dyrzhavna agenciq po gorite /DAG/
ЕИК: 121486802
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ивайло Иванов Марков
Ivajlo Ivanov Markov
ЕИК:16074
Инфо в ТР/Info Registry: 16074
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-20 14 900,00BGN
Договор: Транспорт на хемодиализно болни от домът им до отделението по хемодиализа на МБАЛ " Рахила Ангелова"АД, град Перник и обратно.
38434 #452774 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Rahila Angelova" AD - Pernik
ЕИК: 113513858
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ивайло Илиев - Би ЕООД -Перник
Ivajlo Iliev - Bi EOOD -Pernik
ЕИК:113562175
Инфо в ТР/Info Registry: 113562175
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 0,00BGN
Договор: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив.
34100 #451575 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Plovdiv AD
ЕИК: 115532049
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-27 269 104,00BGN
Договор: "Възстановяване и ремонт на маси и пейки Витошки тип"
11966 #450556 Дирекция на природен парк "Витоша"
Direkciq na priroden park "Vitosha"
ЕИК: 130044740
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изгрев-ИС-2002 ЕООД - София
Izgrev-IS-2002 EOOD - Sofiq
ЕИК:130896469
Инфо в ТР/Info Registry: 130896469
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-13 13 950,00BGN
Договор: "Възстановяване на малки изкуствени водоеми в границите на Природен парк Витоша за обект езерото пред заслон Кикиш"
11967 #450557 Дирекция на природен парк "Витоша"
Direkciq na priroden park "Vitosha"
ЕИК: 130044740
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изгрев-ИС-2002 ЕООД - София
Izgrev-IS-2002 EOOD - Sofiq
ЕИК:130896469
Инфо в ТР/Info Registry: 130896469
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-13 2 091,00BGN
Договор: "Възстановяване и ремонт на маси и пейки Витошки тип"
11968 #450558 Дирекция на природен парк "Витоша"
Direkciq na priroden park "Vitosha"
ЕИК: 130044740
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изгрев-ИС-2002 ЕООД - София
Izgrev-IS-2002 EOOD - Sofiq
ЕИК:130896469
Инфо в ТР/Info Registry: 130896469
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-13 5 850,00BGN
Договор: “Извършване на мониторинг на риби в реки и езера като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2011 - 2013г.”
21465 #450070 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Izpylnitelna agenciq po okolna sreda /IAOS/
ЕИК: 831901762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН
Institut po bioraznoobrazie i ekosistemni izsledvaniq kym BAN
ЕИК:175905652
Инфо в ТР/Info Registry: 175905652
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-01 59 999,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБС - гр. Варна при Академия на МВР
26614 #450162 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ив- Мес ЕООД /старо наименование - Ивет ЕООД - Шумен/
Iv- Mes EOOD /staro naimenovanie - Ivet EOOD - Shumen/
ЕИК:127070740
Инфо в ТР/Info Registry: 127070740
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-30 73 765,00BGN
Договор: Избор на изпълнител/и за доставка на хранителни продукти за нуждите на поделение Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" - Варна
25069 #448834 Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Medicinski universitet /MU/ "Prof. d-r Paraskev Stoqnov" - Varna
ЕИК: 000083633
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ив- Мес ЕООД /старо наименование - Ивет ЕООД - Шумен/
Iv- Mes EOOD /staro naimenovanie - Ivet EOOD - Shumen/
ЕИК:127070740
Инфо в ТР/Info Registry: 127070740
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-18 29 972,00BGN
Договор: Провеждане на "Стрес тестове", като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на съоръженията в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД при бедствени природни събития, които водят до тежка авария
2246 #445831 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ - БАН
Institut po qdreni izsledvaniq i qdrena energetika /IQIQE/ - BAN
ЕИК:665231
Инфо в ТР/Info Registry: 665231
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-26 280 000,00BGN
Договор: Извършване на дърводобив - сеч и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина в насаждения от ДГФ в района на действие на ДЛС Каракуз - гр.Дулово, а именно обекти: №1114, №1115, №1116, №1117, №1118, №1119, №1120, №1121, №1122, №1123, №1124, №1125, №1126 и №1127 от лесосечния фонд за 2011 година.
16628 #444941 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Каракуз - гр.Дулово - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция "Каракуз", гр. Дулово
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Karakuz - gr.Dulovo - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq "Karakuz", gr. Dulovo
ЕИК: 000550179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-11 10 360,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом
40204 #443986 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Николай Чудотворец" - Лом ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveti Nikolaj Chudotvorec" - Lom EOOD
ЕИК: 130128163
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Илчо Илиев ЕТ - Лом
Ilcho Iliev ET - Lom
ЕИК:821115202
Инфо в ТР/Info Registry: 821115202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-01 24 087,00BGN
Договор: Валидиране на неутронния флуенс в корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
2187 #441547 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ - БАН
Institut po qdreni izsledvaniq i qdrena energetika /IQIQE/ - BAN
ЕИК:665231
Инфо в ТР/Info Registry: 665231
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 109 476,00BGN
Договор: Дърводобив на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,1120, 1121, 1122, 1123, 1124 и 1125 от Държавен горски фонд на територията на ДГС - Тутракан – ДП
16476 #441385 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 35 430,00BGN
Договор: Дърводобив на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,1120, 1121, 1122, 1123, 1124 и 1125 от Държавен горски фонд на територията на ДГС - Тутракан – ДП
16477 #441385 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 24 166,00BGN
Договор: Дърводобив на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,1120, 1121, 1122, 1123, 1124 и 1125 от Държавен горски фонд на територията на ДГС - Тутракан – ДП
16482 #441385 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 20 431,00BGN
Договор: Провеждане на анкети и анализ на клиентската удовлетвореност на клиентите на „ЕВН България Електроразпределение” АД за сегменти – битови клиенти, бизнес, общини и топлофикация
18174 #440201 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД ЕООД /старо наименование - МБМД Консултинг ООД/
Institut za socialni izsledvaniq i marketing MBMD EOOD /staro naimenovanie - MBMD Konsulting OOD/
ЕИК:130368436
Инфо в ТР/Info Registry: 130368436
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-27 102 000,00BGN
Договор: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив за 2011 г."
45720 #439531 Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Пловдив
Mnogoprofilna transportna bolnica /MTB/ - Plovdiv
ЕИК: 115214445
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-20 6 059,00BGN
Договор:
32859 #434295 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Асеновград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Asenovgrad
ЕИК: 115532654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инвекс Трейдинг АД - Асеновград
Inveks Trejding AD - Asenovgrad
ЕИК:201039264
Инфо в ТР/Info Registry: 201039264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-28 122 000,00BGN
Договор: Обект №1110/2011
13490 #432926 ДП "Държавно горско стопанство Сеслав" гр. Кубрат, /универсален правоприемник на Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Сеслав - Кубрат - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Сеслав" - Кубрат
DP "Dyrzhavno gorsko stopanstvo Seslav" gr. Kubrat, /universalen pravopriemnik na Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Seslav - Kubrat - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Seslav" - Kubrat
ЕИК: 116515857
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-15 26 575,00BGN
Договор: Обект №1122/2011
13496 #432924 ДП "Държавно горско стопанство Сеслав" гр. Кубрат, /универсален правоприемник на Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Сеслав - Кубрат - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Сеслав" - Кубрат
DP "Dyrzhavno gorsko stopanstvo Seslav" gr. Kubrat, /universalen pravopriemnik na Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Seslav - Kubrat - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Seslav" - Kubrat
ЕИК: 116515857
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-15 18 701,00BGN
Договор: Извършване на дърводобив - сеч и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина в насаждения от ДГФ в района на действие на ДЛС Каракуз - гр.Дулово, а именно обекти: №1101, №1102, №1103, №1104, №1105, №1106, №1107, №1108, №1109, №1110, №1111 и №1112 от лесосечния фонд за 2011 година.
16616 #427197 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Каракуз - гр.Дулово - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция "Каракуз", гр. Дулово
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Karakuz - gr.Dulovo - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq "Karakuz", gr. Dulovo
ЕИК: 000550179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-07 34 018,00BGN
Договор: Дърводобив, товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 и 1113 от ДГФ на територията на ДГС Тутракан
16465 #425284 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 17 028,00BGN
Договор: Дърводобив, товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 и 1113 от ДГФ на територията на ДГС Тутракан
16468 #425284 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 15 050,00BGN
Договор: Дърводобив, товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 и 1113 от ДГФ на територията на ДГС Тутракан
16469 #425284 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 27 284,00BGN
Договор: Дърводобив, товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен дървесина в обособени позиции с № 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 и 1113 от ДГФ на територията на ДГС Тутракан
16470 #425284 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tutrakan - Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tutrakan
ЕИК: 828071947
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Иво-2000 - Ивелин Златаров - Тутракан
Ivo-2000 - Ivelin Zlatarov - Tutrakan
ЕИК:118511686
Инфо в ТР/Info Registry: 118511686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-26 19 121,00BGN
Договор: Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1”
46270 #442251 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695018
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ивалс-Дренски ЕООД (ново наименование) ИВАЛС - ДРЕНСКИ ООД (старо наименование) - София
Ivals-Drenski EOOD (novo naimenovanie) IVALS - DRENSKI OOD (staro naimenovanie) - Sofiq
ЕИК:20658970
Инфо в ТР/Info Registry: 20658970
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
0000-00-00 766,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 14 327 438 982,04 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.