Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Н*" намери 38034 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Извършване на строително-ремонтни работи в сградата на Дирекция „Бюро по труда”, гр. София, район „Изток” по проект „Красива България”.
1508 #681659 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-30 217 815,00BGN
Договор: Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод № 2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и археологически разкопки на регистрирани археологически обекти)”
5070 #679642 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-07 469 992,00BGN
Договор: Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД и обратно
94245 #678348 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna - ISUL" EAD - Sofiq /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna" EAD
ЕИК: 831605806
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нов пламък - НП ЕООД
Nov plamyk - NP EOOD
ЕИК:201914132
Инфо в ТР/Info Registry: 201914132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-03 135 158,00BGN
Договор: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540 ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“
1972 #669471 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-29 617 431,00BGN
Договор: "Извършване на спасително археологическо проучване на обект № 1, по търасето на АМ "Хемус", участък "Белокопитово-Каспичан", от км 337+302 до км 342+200."
1973 #667001 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-22 179 873,00BGN
Договор: Периодична доставка на хранителни продукти за учебната 2014/2015 година за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков"
6638 #658734 Висше транспортно училище /ВТУ/ "Тодор Каблешков" - София
Visshe transportno uchilishte /VTU/ "Todor Kableshkov" - Sofiq
ЕИК: 131209472
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Надежда - 2000 ЕООД - Пловдив
Nadezhda - 2000 EOOD - Plovdiv
ЕИК:115524180
Инфо в ТР/Info Registry: 115524180
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-26 21 000,00BGN
Договор:
1965 #657677 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-20 211 867,00BGN
Договор: Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
584 #647682 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-09 184 608,00BGN
Договор: „Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“.
1969 #646408 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-30 275 320,00BGN
Договор: „Извършване на спасително археологическо проучване на обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2, както следва: обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, обект от км 343+ 740 до км 343+840 и обект от км 331+300 до км 331+715.” Предметът на обществената поръчка включва спасително археологическо проучване на обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2, както следва: 1. Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455; 2. Обект от км 343+ 740 до км 343+840; 3. Обект от км 331+300 до км 331+715.”
1970 #655424 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-30 1 192 309,00BGN
Договор: „Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии на служители от администрацията на Агенцията по вписвания” по проект „Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език”, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
1178 #647523 Агенция по вписванията
Agenciq po vpisvaniqta
ЕИК: 131282355
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нов Български Университет /НБУ/ - София
Nov Bylgarski Universitet /NBU/ - Sofiq
ЕИК:677803
Инфо в ТР/Info Registry: 677803
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-29 52 000,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”“
4586 #646000 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-29 71 610,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ "Струма" Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100".
1964 #639688 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-10 211 008,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на студентски стол на ВСУ "Л. Каравелов"
6602 #636844 Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София
Visshe stroitelno uchilishte /VSU/ "Lyuben Karavelov" - Sofiq
ЕИК: 131207254
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Надежда - 2000 ЕООД - Пловдив
Nadezhda - 2000 EOOD - Plovdiv
ЕИК:115524180
Инфо в ТР/Info Registry: 115524180
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-08 11 795,00BGN
Договор: Извършване на археологическо проучване на новорегистриран археологически обект по трасето на АМ „Струма” Лот 2 от км 343+740 до км 343+840
1894 #631031 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-29 68 762,00BGN
Договор: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на АПИ” с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на 4 (четири) бр. леки автомобила тип „Седан”; Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) бр. пътнически автомобил тип „Комби”; Обособена позиция 3 – „Доставка на 7 (седем) бр. лекотоварни автомобила”; Обособена позиция 4 – „Доставка на 10 (десет) бр. високопроходими автомобила”.
1896 #629452 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-17 129 840,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ "Л. Каравелов"
6599 #622718 Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София
Visshe stroitelno uchilishte /VSU/ "Lyuben Karavelov" - Sofiq
ЕИК: 131207254
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Надежда - 2000 ЕООД - Пловдив
Nadezhda - 2000 EOOD - Plovdiv
ЕИК:115524180
Инфо в ТР/Info Registry: 115524180
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-05 15 199,00BGN
Договор: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Русе и съответните териториални поделения и филиали”
1476 #622333 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-01 0,00BGN
Договор: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4557 #617751 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-01 190 920,00BGN
Договор: “Транспорт на пациенти на хемодиализа от домоветe им до Клиника по хемодиализа на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД и обратно”
94084 #613934 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna - ISUL" EAD - Sofiq /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna" EAD
ЕИК: 831605806
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нов пламък - НП ЕООД
Nov plamyk - NP EOOD
ЕИК:201914132
Инфо в ТР/Info Registry: 201914132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-03 67 579,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица“, от км 5+000 до км 70+620“.
1885 #602170 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 899 991,00BGN
Договор: „Доставка на резервни части и консумативи за водомери битови и сградни за топла и студена вода - българско производство, за срок от 3 (три) години”
7623 #593743 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нови технологии и системи-Селект - Петко Ватев / старо наименование ЕТ Нови технологии и системи- Селект/ - Плевен
Novi tehnologii i sistemi-Selekt - Petko Vatev / staro naimenovanie ET Novi tehnologii i sistemi- Selekt/ - Pleven
ЕИК:40686281
Инфо в ТР/Info Registry: 40686281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-21 0,00BGN
Договор: „Доставка на резервни части и консумативи за водомери битови и сградни за топла и студена вода - българско производство, за срок от 3 (три) години”
7624 #593753 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нови технологии и системи-Селект - Петко Ватев / старо наименование ЕТ Нови технологии и системи- Селект/ - Плевен
Novi tehnologii i sistemi-Selekt - Petko Vatev / staro naimenovanie ET Novi tehnologii i sistemi- Selekt/ - Pleven
ЕИК:40686281
Инфо в ТР/Info Registry: 40686281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-21 0,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване на АМ „Струма” Лот 2”.
1840 #591066 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-07 4 000 000,00BGN
Договор: "Периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната”
9028 #588071 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-24 8 593,00BGN
Договор: Определяне на дозовото натоварване на персонала от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - 140 лица, работещи в контролираната зона, чрез индивидуални филмови дозиметри през 2014 година
2820 #580951 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ - София
Nacionalen centyr po radiobiologiq i radiacionna zashtita /NcRRZ/ - Sofiq
ЕИК:662801
Инфо в ТР/Info Registry: 662801
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-20 29 954,00BGN
Договор: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в териториалните структури на Агенцията по заетостта”
1449 #579301 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-21 24 280,00BGN
Договор: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в териториалните структури на Агенцията по заетостта”
1450 #579301 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-21 20 560,00BGN
Договор: Текущи ремонти в сгради на БНР по шест обособени позиции: 1. Текущ ремонт в сградите на БНР-София; 2. Текущ ремонт в сградата на РРС Благоевград; 3. Текущ ремонт в сградата на РРС Шумен; 4. Текущ ремонт в сградата на РРС Пловдив; 5. Текущ ремонт в сградата на РРС Видин; 6. Текущ ремонт в сградата на РРС Варна
6378 #574417 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 8 904,00BGN
Договор: Текущи ремонти в сгради на БНР по шест обособени позиции: 1. Текущ ремонт в сградите на БНР-София; 2. Текущ ремонт в сградата на РРС Благоевград; 3. Текущ ремонт в сградата на РРС Шумен; 4. Текущ ремонт в сградата на РРС Пловдив; 5. Текущ ремонт в сградата на РРС Видин; 6. Текущ ремонт в сградата на РРС Варна
6379 #574417 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 5 946,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
518 #573909 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-03 66 720,00BGN
Договор: Текущи ремонти в сгради на БНР по шест обособени позиции: 1. Текущ ремонт в сградите на БНР-София; 2. Текущ ремонт в сградата на РРС Благоевград; 3. Текущ ремонт в сградата на РРС Шумен; 4. Текущ ремонт в сградата на РРС Пловдив; 5. Текущ ремонт в сградата на РРС Видин; 6. Текущ ремонт в сградата на РРС Варна
6376 #572663 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 7 956,00BGN
Договор: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили с нормална и повишена проходимост; Обособена позиция № 2 Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили и автобуси
5984 #571516 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-20 100 000,00BGN
Договор: “Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители” за обособена позиция № 2 "Видеообработка на телевизионна продукция"
5622 #570121 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-15 154 824,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР по предварителна заявка"
3252 #570477 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ник - Инвест - Казанлък ЕООД - Казанлък
Nik - Invest - Kazanlyk EOOD - Kazanlyk
ЕИК:123732779
Инфо в ТР/Info Registry: 123732779
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-05 55 584,00BGN
Договор: Прехвърляне на отпадните канализационни води от площадката на "АЕЦ козлодуй" ЕАД в р. Дунав
2664 #566792 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Напоителни системи ЕАД - София
Napoitelni sistemi EAD - Sofiq
ЕИК:831160078
Инфо в ТР/Info Registry: 831160078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-24 0,00BGN
Договор: „Ъпгрейд на налична SNG - станция за работа с HD - сигнали и резервиране с втори канал"
5690 #561946 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-25 249 371,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД
503 #561433 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 157 500,00BGN
Договор: Теренно археологично проучване – издирване на археологични обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово”, Идентификационен номер 130-067
4886 #555803 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-09 20 527,00BGN
Договор: Доставка и поддръжка на Broadcast master лицензии за трите програмни канала на БНТ - БНТ 1, БНТ 2 и БНТ Свят
5687 #553373 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-31 475 974,00BGN
Договор: „Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД"
93979 #549285 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna - ISUL" EAD - Sofiq /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna" EAD
ЕИК: 831605806
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нов пламък - НП ЕООД
Nov plamyk - NP EOOD
ЕИК:201914132
Инфо в ТР/Info Registry: 201914132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-03 67 579,00BGN
Договор: Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане.
844 #541401 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 200 000,00BGN
Договор: Пълни спасителни археологически проучвания на площадка, предвидена за кранов възел и очистно съоръжение към обект “Преносен газопровод от ГИС Русе – изток до преход през р. Дунав”, продължение на Теренните археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обекта.
4866 #527614 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София
Nacionalen arheologicheski institut s muzej /NAIM/ - Sofiq
ЕИК:670919
Инфо в ТР/Info Registry: 670919
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-28 99 972,00BGN
Договор: Индивидуален дозиметричен контрол с индивидуални филмови дозиметри на 140 лица от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, работещи с източници на йонизиращи лъчения през 2013 година.
2588 #524856 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ - София
Nacionalen centyr po radiobiologiq i radiacionna zashtita /NcRRZ/ - Sofiq
ЕИК:662801
Инфо в ТР/Info Registry: 662801
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-18 21 984,00BGN
Договор: "Периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната”
9002 #521954 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-30 205 125,00BGN
Договор:
1361 #521010 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-28 27 859,00BGN
Договор:
1362 #521010 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-28 39 269,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5593 #519730 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 77 542,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5595 #519730 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 60 800,00BGN
Договор: Оценка на индуцираната активност и пресмятане на мощността на дозата на оборудването и материалите в и около активната зона на блокове 1 до 4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
2533 #509070 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Научно-изследователски сектор при Софийски Университет /НИС при СУ/ "Св. Климент Охридски" - София
Nauchno-izsledovatelski sektor pri Sofijski Universitet /NIS pri SU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Sofiq
ЕИК:6706800015
Инфо в ТР/Info Registry: 6706800015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-13 84 000,00BGN
Договор: “Независима експертна оценка на съдържанието на техногенни радионуклиди с директни методи в тялото на 180 деца, живеещи в 30 км наблюдавана зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - общини гр. Козлодуй, гр. Мизия и гр. Оряхово ”
2537 #504207 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ - София
Nacionalen centyr po radiobiologiq i radiacionna zashtita /NcRRZ/ - Sofiq
ЕИК:662801
Инфо в ТР/Info Registry: 662801
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-15 50 000,00BGN
Договор: Основни ремонти в Програмно-редакционната сграда на БНР (ПРС) - София с две обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София; 2. Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS
6328 #497941 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-30 160 205,00BGN
Договор: Основни ремонти в Програмно-редакционната сграда на БНР (ПРС) - София с две обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за подмяна на главното елтабло в ПРС на БНР-София; 2. Проектиране и изпълнение на СМР на двойно-шинна система за електрозахрнване в ПРС на БНР-София с централен UPS
6329 #497941 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-30 95 300,00BGN
Договор: Основни ремонти в Производствено-техническата сграда (ПТС) на БНР по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на помещенията на фонотеката в ПТС на БНР-София; 2. Основен ремонт на "Зала журналисти" в ПТС на БНР-София
6333 #497081 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нивел ООД - София
Nivel OOD - Sofiq
ЕИК:121063033
Инфо в ТР/Info Registry: 121063033
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 90 132,00BGN
Договор: Основни ремонти в Производствено-техническата сграда (ПТС) на БНР по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на помещенията на фонотеката в ПТС на БНР-София; 2. Основен ремонт на "Зала журналисти" в ПТС на БНР-София
6334 #497081 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нивел ООД - София
Nivel OOD - Sofiq
ЕИК:121063033
Инфо в ТР/Info Registry: 121063033
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 128 122,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Стара Загора
5133 #493132 Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ - Стара Загора
Bylgaro-germanski centyr za profesionalno obuchenie /BGcPO/ - Stara Zagora
ЕИК: 833165533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ник - Инвест - Казанлък ЕООД - Казанлък
Nik - Invest - Kazanlyk EOOD - Kazanlyk
ЕИК:123732779
Инфо в ТР/Info Registry: 123732779
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-17 1 750,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД
8310 #491619 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Varna
ЕИК: 103002253
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ник-21-Мечев ЕООД, гр. Разград
Nik-21-Mechev EOOD, gr. Razgrad
ЕИК:116591812
Инфо в ТР/Info Registry: 116591812
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-16 40 000,00BGN
Договор: Транспорт на пациенти на хемодиализа от домоветe им до Клиника по хемодиализа на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД и обратно
93856 #489255 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna - ISUL" EAD - Sofiq /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "carica Joanna" EAD
ЕИК: 831605806
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нов пламък - НП ЕООД
Nov plamyk - NP EOOD
ЕИК:201914132
Инфо в ТР/Info Registry: 201914132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-02 78 660,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец””
4091 #488649 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-25 19 900,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец””
4092 #488649 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-25 40 000,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец””
4093 #488649 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-25 180 525,00BGN
Договор: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец””
4094 #488649 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-25 10 000,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5566 #486097 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-07 40 400,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5567 #486097 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-07 175 501,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5530 #474527 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-09 0,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5531 #474527 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-09 0,00BGN
Договор: „Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи с 11 /единадесет/ обособени позиции: 1. Заснемане на телевизионна продукция; 2. Видеообработка на телевизионна продукция; 3. Пренос и дистрибуция на видео и звукови сигнали; 4. Мониторинг и контрол на видео и звукови сигнали; 5. Звукотехнически средства; 6. Офис, Компютърна Техника и периферия; 7. Комуникационна техника; 8. Климатични устройства и консумативи 9. Студийно и извънстудийно осветление; 10. Електроматериали и консумативи; 11. Информационни носители"
5532 #474527 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-09 0,00BGN
Договор: Доставка на система за пренос на TV сигнал посредством сателитна връзка – SNG
5529 #469248 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-17 508 327,00BGN
Договор: Определяне на изпълнител за изработване на технически проект за обект: Път ІІ-18 Софийски околовръстен път - Западна дъга" участък от км 0+780 до км 6+309"
1634 #537584 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню Ит и Инженеринг - София
Nyu It i Inzhenering - Sofiq
ЕИК:130927434
Инфо в ТР/Info Registry: 130927434
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-06 219 125,00BGN
Договор: 00085-2011-0010 Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.
8993 #464386 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-11 297 850,00BGN
Договор: Въздействие на професионалното облъчване върху работещите в "АЕЦ Козлодуй" през 2011-2013
2305 #462582 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ - София
Nacionalen centyr po radiobiologiq i radiacionna zashtita /NcRRZ/ - Sofiq
ЕИК:662801
Инфо в ТР/Info Registry: 662801
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-28 387 977,00BGN
Договор: Доставка на компютърна и периферна техника, резервни части и специализирани звукови карти за системата Далет на БНР със следните позиции: 1. Доставка на компютри; 2. Доставка на периферни устройства; 3. Доставка на резервни части; 4. Доставка на специализирани звукови карти за системата Далет на БНР
6285 #461064 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Ис Сат ООД - София
Net Is Sat OOD - Sofiq
ЕИК:121516804
Инфо в ТР/Info Registry: 121516804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 163 474,00BGN
Договор: Строително-монтажни работи в БНР-София със следните обособени позиции: 1. Павилион "РИК", 2. Спортно-оздравителен център, 3. Укрепване на ограда.
6306 #460925 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НСК София ЕООД
NSK Sofiq EOOD
ЕИК:831838874
Инфо в ТР/Info Registry: 831838874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-15 23 895,00BGN
Договор: Доставка на многоканален излъчвателен комплекс и система за автоматизирано планиране и управление на излъчването на програмите на БНТ
5518 #458834 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-01 993 455,00BGN
Договор: "Доставка знакогенератор за стартиране на програмата "БНТ региони"
5521 #456097 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 20 125,00BGN
Договор: Доставка на комптърна и периферна техника, резервни части и специализирани звукови карти за системата "Далет" на БНР
6268 #455508 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Ис Сат ООД - София
Net Is Sat OOD - Sofiq
ЕИК:121516804
Инфо в ТР/Info Registry: 121516804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-27 0,00BGN
Договор: "Ъпргрейд на внедрена автоматизация за излъчване на "ADC100"
5517 #451658 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-26 358 373,00BGN
Договор: Изработка и доставка на рекламни материали и техническото обезпечаване на събитията част от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни материали на Община Бургас, дейности по направление "Евроинтеграция и устойчиво развитие", дейности за информиране и публичност по проекти финансирани от Оперативните програми и други донорски фондове и програми, за събития от Национално и местно значение, Коледно-новогодишни и великденски празници и всички други събития и кампании по инициатива на Общината.
51709 #451136 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НК Софтуер - Николов и Караиванов и СИЕ СД - Стара Загора
NK Softuer - Nikolov i Karaivanov i SIE SD - Stara Zagora
ЕИК:123707135
Инфо в ТР/Info Registry: 123707135
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-20 1 218,00BGN
Договор: “Доставка на течен хлор за нуждите на Дружеството за срок от 3 години.”
7405 #450967 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нови технологии и системи-Селект - Петко Ватев / старо наименование ЕТ Нови технологии и системи- Селект/ - Плевен
Novi tehnologii i sistemi-Selekt - Petko Vatev / staro naimenovanie ET Novi tehnologii i sistemi- Selekt/ - Pleven
ЕИК:40686281
Инфо в ТР/Info Registry: 40686281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-17 0,00BGN
Договор: 00085-2011-0008 - Сключване на договори по рамкови споразумения с предмет: “Периодична доставка на консумативи за електро-кардиостимулация, инвазивна и интервенционална кардиология, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/."
8946 #449664 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-01 28 575,00BGN
Договор: Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда за нуждите на РРС-Бургас"
6267 #447981 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нивел ООД - София
Nivel OOD - Sofiq
ЕИК:121063033
Инфо в ТР/Info Registry: 121063033
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-17 153 196,00BGN
Договор: 00085-2011-0010 Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.
8975 #447623 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-11 148 925,00BGN
Договор: 00085-2011-0008 - Сключване на рамково споразумение с предмет: “Периодична доставка на консумативи за електро-кардиостимулация, инвазивна и интервенционална кардиология, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/."
8940 #447453 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-10 0,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за нуждите на Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД.
291 #446495 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-01 80 280,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за МПС по обособени позиции, както следва:1-ва обособена позиция "Доставка на резервни части за багери FIAT Hitachi FB 90-4 P, NEW HOLLAND LB 110 B 4 PT и CASE CK 15 "; 2-ра обособена позиция "Доставка на резервни части за автомобили ISUZU NPR 66"; 3-та обособена позиция "Доставка на резервни части за автомобли ГАЗ 330273"; 4-та обособена позиция "Доставкa на резервни части за автомобили ВАЗ Нива 2121/ВИС 23461".
7765 #448417 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Blagoevgrad
ЕИК: 811047831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Хасково
Nar OOD - Haskovo
ЕИК:126634404
Инфо в ТР/Info Registry: 126634404
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-01 0,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.
8970 #445318 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Новимед ООД - София
Novimed OOD - Sofiq
ЕИК:130551238
Инфо в ТР/Info Registry: 130551238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 0,00BGN
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5495 #443994 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-11 1 014,00BGN
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5496 #443996 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-11 1 543,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за български водомери в 2 ЛОТА ЛОТ 1 - Водомери 5 м3/ч - късо тяло - мокри, водомери 3 и 5 м3/ч.- дълго тяло - мокри, водомери мокър тип 10м3/ч, МКБ, МСБ ЛОТ 2 - Водомери с комбиниран брояч 5м3/ч късо тяло, водомери със сух ролков брояч 3 и 5 м3/ч, водомери 20м3/ч - сух, волтманови водомери Ф50 - 30м3/ч, волтманови водомери Ф50 - 30м3/ч. - сух, волтманови водомери Ф100 -150м3/ч, волтманови водомери Ф100 -150м3/ч. - сух
8517 #442722 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Vodosnabdqvane i kanalizaciq OOD - Ruse
ЕИК: 827184123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нови технологии и системи-Селект - Петко Ватев / старо наименование ЕТ Нови технологии и системи- Селект/ - Плевен
Novi tehnologii i sistemi-Selekt - Petko Vatev / staro naimenovanie ET Novi tehnologii i sistemi- Selekt/ - Pleven
ЕИК:40686281
Инфо в ТР/Info Registry: 40686281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-21 70 000,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за водомери за студена вода
6698 #442374 Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven
ЕИК: 824106518
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нови технологии и системи-Селект - Петко Ватев / старо наименование ЕТ Нови технологии и системи- Селект/ - Плевен
Novi tehnologii i sistemi-Selekt - Petko Vatev / staro naimenovanie ET Novi tehnologii i sistemi- Selekt/ - Pleven
ЕИК:40686281
Инфо в ТР/Info Registry: 40686281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 0,00BGN
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5484 #437056 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-29 13 370,00BGN
Договор: Доставка на машини и съоръжения, резервни части, материали и консумативи със следните позиции: 1. Видеотехника 2. Звукова техника 3. Климатични устройства 4. Комуникационна техника 5. Офис техника 6. Софтуерни и програмни продукти 7. Студийно и извънстудийно осветление 8. Инструменти и материали 9. Електроматериали и устройства 10. Магнитни носители
5487 #437056 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ню-Тек ЕООД - София
Nyu-Tek EOOD - Sofiq
ЕИК:40241849
Инфо в ТР/Info Registry: 40241849
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-29 412,00BGN
Договор: Доставка на канцеларски материали, хартия и компютърни консумативи за нуждите на БНР със следните позиции: 1. Доставка на канцеларски материали; 2. Доставка на хартия; 3. Доставка на компютърни консумативи
6125 #434753 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Ис Сат ООД - София
Net Is Sat OOD - Sofiq
ЕИК:121516804
Инфо в ТР/Info Registry: 121516804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-08 0,00BGN
Договор: Доставка на канцеларски материали, хартия и компютърни консумативи за нуждите на БНР със следните позиции: 1. Доставка на канцеларски материали; 2. Доставка на хартия; 3. Доставка на компютърни консумативи
6123 #434751 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Ис Сат ООД - София
Net Is Sat OOD - Sofiq
ЕИК:121516804
Инфо в ТР/Info Registry: 121516804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-07 0,00BGN
Договор: Изработка и доставка на рекламни материали и техническото обезпечаване на събитията част от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни материали на Община Бургас, дейности по направление "Евроинтеграция и устойчиво развитие", дейности за информиране и публичност по проекти финансирани от Оперативните програми и други донорски фондове и програми, за събития от Национално и местно значение, Коледно-новогодишни и великденски празници и всички други събития и кампании по инициатива на Общината.
51705 #439854 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НК Софтуер - Николов и Караиванов и СИЕ СД - Стара Загора
NK Softuer - Nikolov i Karaivanov i SIE SD - Stara Zagora
ЕИК:123707135
Инфо в ТР/Info Registry: 123707135
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-06 1 440,00BGN
Договор: 00085-2010-0022 "Изпълнение на ремонтни работи за ежедневна поддръжка на сграден фонд в БДПЛР Банкя към ВМА – София"
8842 #430095 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Евро ЕООД - София
Net Evro EOOD - Sofiq
ЕИК:131324873
Инфо в ТР/Info Registry: 131324873
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-01 2 846 845,00BGN
Договор: Изработка и доставка на рекламни материали и техническото обезпечаване на събитията част от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни материали на Община Бургас, дейности по направление "Евроинтеграция и устойчиво развитие", дейности за информиране и публичност по проекти финансирани от Оперативните програми и други донорски фондове и програми, за събития от Национално и местно значение, Коледно-новогодишни и великденски празници и всички други събития и кампании по инициатива на Общината.
51704 #427325 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НК Софтуер - Николов и Караиванов и СИЕ СД - Стара Загора
NK Softuer - Nikolov i Karaivanov i SIE SD - Stara Zagora
ЕИК:123707135
Инфо в ТР/Info Registry: 123707135
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-16 9 024,00BGN
Договор: Осигуряване на некомутиран достъп до Интернет за нуждите на БНТ със следните позиции: 1. Доставка на услуга некомутиран достъп до Интернет; 2. Доставка на резервна/алтернативна некомутируема връзка за достъп до Интернет
5507 #427776 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нет Ис Сат ООД - София
Net Is Sat OOD - Sofiq
ЕИК:121516804
Инфо в ТР/Info Registry: 121516804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-07 54 000,00BGN
Договор: “Изработка и доставка на рекламни материали и техническото обезпечаване на събитията част от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинското предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни материали на Община Бургас, дейности по направление '' Евроинтеграция и устойчиво развитие", дейности за информиране и публичност по проекти финансирани от Оперативните програми и други донорски фондове и програми, за събития от Национално и местно значение, Коледно – новогодишни и великденски празници и всички други събития и кампании по инициативата на Общината”
134210 #410523 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НК Софтуер - Николов и Караиванов и СИЕ СД - Стара Загора
NK Softuer - Nikolov i Karaivanov i SIE SD - Stara Zagora
ЕИК:123707135
Инфо в ТР/Info Registry: 123707135
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-03 312,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на рекламни и представителни материали за дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, дейности по направление „Евроинтеграция и устойчиво развитие”, дейности за информиране и публичност по проекти финансирани от Оперативните програми и други донорски фондове и програми, за събития от Национално и местно значение, Коледно – новогодишни и великденски празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас.”
134190 #198930 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
НК Софтуер - Николов и Караиванов и СИЕ СД - Стара Загора
NK Softuer - Nikolov i Karaivanov i SIE SD - Stara Zagora
ЕИК:123707135
Инфо в ТР/Info Registry: 123707135
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-18 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 11 559 606 885,82 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.