Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"О*" намери 99701 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор:
71251 #684152 Община Черноочене
Obshtina Chernoochene
ЕИК: 000236164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-19 58 824,00BGN
Договор: Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по следните обособени позиции: І ОП – Първи район : ж.к. Братя Миладинови“, ж.к. „Възраждане“ и ЦГЧ ІІ ОП – Втори район: ж.к. „Зорница“ и ж.к.“Лазур“ ІІІ ОП – Трети район: ж.к. „Славейков“ ІV ОП – Четвърти район: ж.к. „Изгрев“ V ОП – Пети район: ж.к. „Меден рудник“ зона А, зона Г , кв. „Победа“ VІ ОП – Шести район: ж.к. „Меден рудник“ зона Б и зона В
52433 #678900 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Обединение Енерджи Одит Консулт, София
Obedinenie Enerdzhi Odit Konsult, Sofiq
ЕИК:24054
Инфо в ТР/Info Registry: 24054
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-22 1 700 000,00BGN
Договор: Покупка на гориво, газьол за отопление до 60 000 литра за отоплителен сезон 2015/2016 година.
72821 #678763 Основно училище /ОУ/ "Свети Иван Рилски" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Sveti Ivan Rilski" - Haskovo
ЕИК: 126152888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-16 83 592,00BGN
Договор: Доставка на 35 000 литра газьол за отопление на Основно училище Шандор Петьофи гр. Хасково за отоплителен сезон 2015/2016 г.
72908 #678238 Основно училище /ОУ/ "Шандор Петьофи" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Shandor Petxofi" - Haskovo
ЕИК: 000896170
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-16 40 810,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с четири самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101016 #665046 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-07 3 923,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с четири самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101017 #665046 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-07 174 965,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с четири самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101018 #665046 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-07 11 291,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с четири самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на системите за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101019 #665046 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-07 100 821,00BGN
Договор: “Осигуряване на охрана с помощта на сигнална – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обектите на ТП “ДГС Симитли” за срок от 24 месеца.
87760 #659485 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Симитли към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Simitli kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060176
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ОСК - Отговорност, сигурност, компетентност ООД - Благоевград
OSK - Otgovornost, sigurnost, kompetentnost OOD - Blagoevgrad
ЕИК:202717294
Инфо в ТР/Info Registry: 202717294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-27 936,00BGN
Договор: Доставка на ГАЗЬОЛ предназначен за отопление със съдържание на сяра-0,001%
75271 #660678 Професионална гимназия по дървообработване и строителство /ПГДС/ - Цар Иван Асен II - Хасково
Profesionalna gimnaziq po dyrvoobrabotvane i stroitelstvo /PGDS/ - car Ivan Asen II - Haskovo
ЕИК: 000896213
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-26 56 379,00BGN
Договор: "Борсова сделка за доставка на газьол за отопление в сгради на общинска администрация и детски градини, дизелово гориво, бензин и ГСМ за МПС собственост на Община Стамболово от м. януари 2015 г. до м. декември 2015 година и от м. януари 2016 г. до м. декември 2016 година.
68697 #647712 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-22 45 187,00BGN
Договор: Доставка на газьол 30 000л. /тридесет хиляди литра/ със съдържание на сяра 0,001% предназначен за отопление оцветен /маркиран/ за нуждите на ОДЗ №3 "Зорница" през отоплителния сезон 2014/2015г.
48960 #632275 Обединено детско заведение № 3 "Зорница" гр. Хасково/ Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 3 "Зорница" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie № 3 "Zornica" gr. Haskovo/ Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 3 "Zornica" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890705
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-05 35 790,00BGN
Договор: “Доставка на газьол за отопление за училища, детски градини и ДЦДУ-с.Добромирци, община Кирково през отоплителен сезон 2014/2015г.”
59418 #633130 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-29 260 389,00BGN
Договор: Доставка на ГАЗЬОЛ предназначен за отопление със съдържание на сяра-0,001%
75270 #660674 Професионална гимназия по дървообработване и строителство /ПГДС/ - Цар Иван Асен II - Хасково
Profesionalna gimnaziq po dyrvoobrabotvane i stroitelstvo /PGDS/ - car Ivan Asen II - Haskovo
ЕИК: 000896213
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-22 47 342,00BGN
Договор: Доставка на газьол за отопление със съдържание на сяра 0.001 %, оцветено/маркирано/ гориво, за нуждите на детското заведение за отоплителен сезон 2014- 2015 г.
49048 #630972 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 20 "Весели очички" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 20 "Veseli ochichki" gr. Haskovo
ЕИК: 000897334
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-22 31 300,00BGN
Договор: доставка на газьол за отопление оцветен/маркиран/ със съдържание на сяра - 0,001% за отоплителен сезон за периода 15.10.2014г. - 30.04.2015г., 16000л /словом: шестнадесет хиляди литра/ за нуждите на ОДЗ №1 "Ян Бибиян"
48951 #629400 Обединено детско заведение №1 - Ян Бибиян, гр. Хасково - / Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 1 "Ян Бибиян" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie №1 - Qn Bibiqn, gr. Haskovo - / Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 1 "Qn Bibiqn" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890687
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 20 576,00BGN
Договор: Доставка на течно гориво, газьол, предназначен за отопление на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Кърджали за отоплителния сезон на 2014/2015 година.
72801 #629819 Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кърджали
Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Sv. Kiril i Metodij" gr. Kyrdzhali
ЕИК: 818033364
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 40 680,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление за нуждити на СОУ"Владимир Димитров-Майстора" за отоплителния сезон на 2014/2015 години.
81763 #629898 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Владимир Димитров - Майстора" гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vladimir Dimitrov - Majstora" gr. Kyrdzhali
ЕИК: 108015610
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 36 801,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001% / маркирано гориво за отопление/ за нуждите на детското заведение за отоплителния сезон 2014 / 2015 години
49024 #629836 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 11 "Елхица" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 11 "Elhica" gr. Haskovo
ЕИК: 000895773
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 26 720,00BGN
Договор: Доставка на маркирано дизелово гориво за отопление за 2014/2015 г.
10648 #627983 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"/ГПЧЕ/, гр. Кърджали
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici "Hristo Botev"/GPChE/, gr. Kyrdzhali
ЕИК: 108014298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-08 65 232,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление"газьол със съдържание на сяра 0.001% маркирано /оцветено/ за отоплителен сезон 2014/2015 година - количество 45000 литра, с единична цена 1359 л/х.л. на обща стойност 73386 лв. с ДДС
81593 #631734 Средно общообразователно училище "Отец Паисий"/СОУ/ , гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisij"/SOU/ , gr. Kyrdzhali
ЕИК: 000228580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-01 73 386,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление за нуждите на СОУ"Васил Левски"Хасково за отоплителния сезон на 2014/2015 години
81735 #625837 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Haskovo
ЕИК: 836024388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-18 55 398,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление за нуждити на ГПЧЕ"Проф.д-р Асен Златаров", за отоплителния сезон но 2014/2015 години
10644 #624548 Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici /GPChE/ "Prof. d-r Asen Zlatarov" - Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-18 79 140,00BGN
Договор: Доставка на гориво, газьол предназначен за отопление 40 000 (четиридесет хиляди) литра за отоплителни сезони 2014-2015 и 2015-2016 години. Горивото е за нуждите на ОУ "Никола Й. Вапцаров" град Хасково.
72645 #624642 Основно училище /ОУ/ "Никола Йонков Вапцаров" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikola Jonkov Vapcarov" - Haskovo
ЕИК: 000892268
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-18 66 672,00BGN
Договор: „Подобряване на общинския капацитет за разработване на програми за управление на отпадъците“
29131 #623910 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОБЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – НАРЪЧНИК 2014 - София
OBEDINENIE UPRAVLENIE NA OTPADYcITE – NARYChNIK 2014 - Sofiq
ЕИК:176754041
Инфо в ТР/Info Registry: 176754041
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-15 199 999,00BGN
Договор: Доставка на течно гориво за отопление - газьол със съдържание на сяра 0,001%/маркирано гориво/ за отопление на сградата на СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.ДЖЕБЕЛ за отоплителен сезон 2014/2015 г.
82123 #623948 Средно общообразователно училище/СОУ/ "Христо Ботев", гр. Джебел
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Hristo Botev", gr. Dzhebel
ЕИК: 108070279
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-10 68 736,00BGN
Договор:
22234 #624556 Комплекс ученически общежития "Родопи" - гр. Кърджали
Kompleks uchenicheski obshtezhitiq "Rodopi" - gr. Kyrdzhali
ЕИК: 2359200023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-10 36 564,00BGN
Договор: Покупка на гориво, газьол за отопление до 60 000 литра за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 година.
72820 #621521 Основно училище /ОУ/ "Свети Иван Рилски" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Sveti Ivan Rilski" - Haskovo
ЕИК: 126152888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-27 101 448,00BGN
Договор: Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2014/2015 г.
55572 #618643 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-08 0,00BGN
Договор: Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2014/2015 год.
50173 #616678 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-25 0,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с пет самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на система за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) "Осигуряване на честота за подвижна радиовръзка с КПП на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 5) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101012 #599391 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 133 245,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с пет самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на система за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) "Осигуряване на честота за подвижна радиовръзка с КПП на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 5) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101013 #599391 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 76 140,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с пет самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на система за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) "Осигуряване на честота за подвижна радиовръзка с КПП на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 5) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101014 #599391 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 14 847,00BGN
Договор: "ОХРАНА НА СГРАДИТЕ НА ЦПРБ В МОСКВА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА" с пет самостоятелно обособени позиции: Позиция 1) "Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва"; Позиция 2) "Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 3) "Поддръжка на система за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 4) "Осигуряване на честота за подвижна радиовръзка с КПП на сградите на ЦПРБ в Москва"; Позиция 5) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва”.
101015 #599391 Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
centyr na promishlenostta na Republika Bylgariq /RB/ v Moskva
ЕИК: 121238454
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Общество с ограниченной ответственности Частная охранная организация Агентство безопасности "Радонеж"
Obshtestvo s ogranichennoj otvetstvennosti Chastnaq ohrannaq organizaciq Agentstvo bezopasnosti "Radonezh"
ЕИК:21294
Инфо в ТР/Info Registry: 21294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 7 428,00BGN
Договор: Предмет на поръчката е "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /газьол / за отоплителен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ "Хр. Смирненски" с.Пряпорец,общ.Черноочене"
81463 #587788 Средно общообразователно училище - Христо Смирненски, с. Черноочене
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Hristo Smirnenski, s. Chernoochene
ЕИК: 108501982
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-19 73 714,00BGN
Договор: "Борсова сделка за доставка на газьол за отопление в сгради на общинска администрация и детски градини, дизелово гориво, бензин и ГСМ за МПС собственост на Община Стамболово от м. януари 2014 г. до м. декември 2014 година.
68689 #582516 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-23 37 172,00BGN
Договор:
99994 #569601 Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 2 "Незабравка" гр. Хасково
celodnevna detska gradina /cDG/ № 2 "Nezabravka" gr. Haskovo
ЕИК: 000890694
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-30 22 128,00BGN
Договор: Доставка на газьол предназначен за отопление оцветен (маркиран) със съдържание на сяра-0,001% за отоплителен сезон 15000 л., словом -петнадесет хиляди литра, за нуждите на ОДЗ №5 "Пинокио"
49083 #567397 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 5 "Пинокио" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 5 "Pinokio" gr. Haskovo
ЕИК: 000890727
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-24 20 145,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра-0,001%( маркирано гориво за отопление)за отоплителния сезон 2013-2014 години 11 000 литра / единадесет хиляди литра/ за нуждите на ЦДГ № 1 "Ян Бибиян" Хасково
48950 #567191 Обединено детско заведение №1 - Ян Бибиян, гр. Хасково - / Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 1 "Ян Бибиян" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie №1 - Qn Bibiqn, gr. Haskovo - / Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 1 "Qn Bibiqn" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890687
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 15 213,00BGN
Договор: Доставка на газьол предназначен за отопление оцветен (маркиран) със съдържание на сяра-0,001% за отоплителен сезон 15000 л., словом -петнадесет хиляди литра, за нуждите на ОДЗ №5 "Пинокио"
48959 #568165 Обединено детско заведение № 3 "Зорница" гр. Хасково/ Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 3 "Зорница" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie № 3 "Zornica" gr. Haskovo/ Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 3 "Zornica" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890705
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 20 745,00BGN
Договор: Доставка на течно гориво, газьол, предназначен за отопление на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Кърджали за отоплителения сезон на 2013/2014 година.
72800 #567773 Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кърджали
Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Sv. Kiril i Metodij" gr. Kyrdzhali
ЕИК: 818033364
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 41 670,00BGN
Договор: Доставка на газьол предназначен за отопление оцветен (маркиран) със съдържание на сяра-0,001% за отоплителен сезон 16000 л., словом -шестнадесет хиляди литра, за нуждите на ОДЗ №11 "Елхица"
49023 #567082 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 11 "Елхица" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 11 "Elhica" gr. Haskovo
ЕИК: 000895773
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 22 128,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра-0,001%( маркирано гориво за отопление)за отоплителния сезон 2013-2014 години 13 000 литра / тринадесет хиляди литра/ за нуждите на ЦДГ № 10 "Радост" Хасково
99977 #567203 Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 10 "Радост" гр. Хасково
celodnevna detska gradina /cDG/ № 10 "Radost" gr. Haskovo
ЕИК: 000895759
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 17 979,00BGN
Договор:
49094 #570001 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 7 "Здравец" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 7 "Zdravec" gr. Haskovo
ЕИК: 126104651
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 20 745,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА МАРКИРАНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 2013/2014 Г.
10647 #564158 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"/ГПЧЕ/, гр. Кърджали
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici "Hristo Botev"/GPChE/, gr. Kyrdzhali
ЕИК: 108014298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-09 67 488,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра - 0,001 % / маркирано гориво за отопление/ за отоплителния сезон 2013 - 2014 години
49047 #564844 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 20 "Весели очички" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 20 "Veseli ochichki" gr. Haskovo
ЕИК: 000897334
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-09 42 000,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление ,газьол със съдържание на сяра 0.001% маркирано гориво за отопление за отоплителен сезон на 2013/2014 година
81592 #565056 Средно общообразователно училище "Отец Паисий"/СОУ/ , гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisij"/SOU/ , gr. Kyrdzhali
ЕИК: 000228580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-09 75 924,00BGN
Договор: Доставка на течно гориво, газьол, предназначен за отопление за нуждите на МБАЛ"Проф. Д.р Асен Шопов", гр. Златоград, за отоплителните сезони на 2013/2014 и 2014/2015 години.
38172 #563586 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД - Златоград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Prof. d-r Asen Shopov" EOOD - Zlatograd
ЕИК: 000613026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-03 103 680,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво
81734 #597099 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Haskovo
ЕИК: 836024388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-03 71 000,00BGN
Договор: Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2013/2014 г.
55564 #561065 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-23 0,00BGN
Договор: Покупка на гориво, газьол предназначен за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 год
72819 #620095 Основно училище /ОУ/ "Свети Иван Рилски" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Sveti Ivan Rilski" - Haskovo
ЕИК: 126152888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 108 792,00BGN
Договор: Доставка на гориво - газьол, предназначен за отопление 25000 (двадесет и пет хиляди) литра за отоплителен сезон 2013-2014 година. Горивото е за нуждите на ОУ "Никола Й. Вапцаров" град Хасково.
72639 #561364 Основно училище /ОУ/ "Никола Йонков Вапцаров" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikola Jonkov Vapcarov" - Haskovo
ЕИК: 000892268
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 45 030,00BGN
Договор: Доставка на 70 000 литра газьол за отопление на Основно училище "Шандор Петьофи" гр.Хасково за отоплителни сезони 2013 г./2014 г. и 2014 г./2015 г.
72907 #561361 Основно училище /ОУ/ "Шандор Петьофи" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Shandor Petxofi" - Haskovo
ЕИК: 000896170
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-18 106 050,00BGN
Договор: Доставка на течно гориво за отопление - газьол със съдържание на сяра 0,001%/маркирано гориво/ за отопление на сградата на СОУ ХРИСТО БОТЕВ ГР.ДЖЕБЕЛ за отоплителен сезон 2013/2014 год.
82122 #567575 Средно общообразователно училище/СОУ/ "Христо Ботев", гр. Джебел
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Hristo Botev", gr. Dzhebel
ЕИК: 108070279
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-05 98 040,00BGN
Договор: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2: „ Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615”, „ Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”.
50682 #556112 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Паметници на културата ООД, София, обл. София-град
Obedinenie Pametnici na kulturata OOD, Sofiq, obl. Sofiq-grad
ЕИК:202681706
Инфо в ТР/Info Registry: 202681706
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-19 772 193,00BGN
Договор: "Въоръжена и невъоръжена охрана, пропусквателен режим и физическа охрана с технически средства на обекти, общинска собственост"
68117 #539897 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Общинска охрана и СОТ - Сливен ЕООД
Obshtinska ohrana i SOT - Sliven EOOD
ЕИК:119547647
Инфо в ТР/Info Registry: 119547647
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-30 4 957 203,00BGN
Договор: Избор на проектни мениджъри по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:Обособена позиция 1: "Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен".Обособена позиция 2: "Избор на проектен мениджър за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен".
29957 #539825 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение - Консултанти за енергийно обновяване на българските домове
Obedinenie - Konsultanti za energijno obnovqvane na bylgarskite domove
ЕИК:176486748
Инфо в ТР/Info Registry: 176486748
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-26 400 000,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на годишни информационни събития, във връзка с проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
26423 #539054 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ”Организиране и провеждане на годишни информационни събития 2013” - София
Obedinenie ”Organizirane i provezhdane na godishni informacionni sybitiq 2013” - Sofiq
ЕИК:19047
Инфо в ТР/Info Registry: 19047
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-23 29 740,00BGN
Договор: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол 0.001% S за отоплeние/,за нуждите на детски градини и административната сграда на община Черноочене"
71189 #522997 Община Черноочене
Obshtina Chernoochene
ЕИК: 000236164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-06 82 682,00BGN
Договор: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол 0.001% S за отопление/, за нуждите на СОУ "Хр. Смирненски" с.Пряпорец, общ.Черноочене"
81462 #523603 Средно общообразователно училище - Христо Смирненски, с. Черноочене
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Hristo Smirnenski, s. Chernoochene
ЕИК: 108501982
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-06 49 609,00BGN
Договор: Доставка на 30 000 литра газьол за отопление на ОУ "Шандор Петьофи" гр.Хасково за отоплителен сезон 2012 г./2013 г.
72906 #514518 Основно училище /ОУ/ "Шандор Петьофи" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Shandor Petxofi" - Haskovo
ЕИК: 000896170
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-12 46 320,00BGN
Договор: доставка на гориво Газьол за отопление до 30 000(тридесет хиляди) литра за отоплителен сезон 2012 - 2013год. за нуждите на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр.Хасково
72638 #509658 Основно училище /ОУ/ "Никола Йонков Вапцаров" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikola Jonkov Vapcarov" - Haskovo
ЕИК: 000892268
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-15 46 890,00BGN
Договор: "Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001% за отоплителния сезон на 2012/2013 година"
76551 #509695 Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр. Кърджали
Regionalna zdravna inspekciq /RZI/ - gr. Kyrdzhali
ЕИК: 176030723
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-14 0,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление - газьол съ съдържание на сяра 0,001 % /маркирано гориво за отопление/ за нуждите на СОУ "Христо Ботев" гр.Джебел за отоплителния сезон 2012/2013 год.
82121 #553920 Средно общообразователно училище/СОУ/ "Христо Ботев", гр. Джебел
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Hristo Botev", gr. Dzhebel
ЕИК: 108070279
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-31 100 000,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 70 000 ЛИТРА И БЕНЗИН ЗА ТРАНСПОРТ 9 000 ЛИТРА ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД-КЪРДЖАЛИ
13293 #507602 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Кърджали
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Kyrdzhali
ЕИК: 000234108
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-31 0,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра-0,001% (маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон 2012-2013 години 11 000 литра /единадесет хиляди литра/ за нуждите на ЦДГ № 1 "Ян Бибиян" Хасково.
48949 #506581 Обединено детско заведение №1 - Ян Бибиян, гр. Хасково - / Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 1 "Ян Бибиян" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie №1 - Qn Bibiqn, gr. Haskovo - / Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 1 "Qn Bibiqn" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890687
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 17 171,00BGN
Договор: Доставка на газьол, предназначен за отопление оцветен (маркиран), със съдържание на сяра-0,001% за отоплителен сезон 16000 л., словом - шестнадесет хиляди литра, за нуждите на ОДЗ №11 "Елхица".
49022 #506963 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 11 "Елхица" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 11 "Elhica" gr. Haskovo
ЕИК: 000895773
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 24 976,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра-0,001%( маркирано гориво за отопление)за отоплителния сезон 2012-2013 години 13 000 литра / тринадесет хиляди литра/ за нуждите на ЦДГ № 10 "Радост" Хасково
99976 #506606 Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 10 "Радост" гр. Хасково
celodnevna detska gradina /cDG/ № 10 "Radost" gr. Haskovo
ЕИК: 000895759
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 20 293,00BGN
Договор: Доставка на газьол, предназначен за отопление, оцветен (маркиран) със съдържание на сяра-0,001% за отоплителен сезон 15000 л., словом -петнадесет хиляди литра, за нуждите на ОДЗ №5 "Пинокио".
49082 #507724 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 5 "Пинокио" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 5 "Pinokio" gr. Haskovo
ЕИК: 000890727
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 23 415,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьoл със сърържание на сяра-0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителен сезон 2012-2013 година
81453 #536029 Средно общообразователно училище - Св.Климент Охридски - гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Sv.Kliment Ohridski - gr. Kyrdzhali
ЕИК: 000228609
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 40 750,00BGN
Договор: Доставка на газьол, предназначен за отопление оцветен /маркиран/ за отоплителния сезон 2012-2013 г. до 15 000 литра /петнадесет хиляди литра/ за нуждите на ЦДГ № 3 "Зорница" Хасково.
48958 #505666 Обединено детско заведение № 3 "Зорница" гр. Хасково/ Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 3 "Зорница" гр. Хасково/
Obedineno detsko zavedenie № 3 "Zornica" gr. Haskovo/ Staro naimenovanie - celodnevna detska gradina /cDG/ № 3 "Zornica" gr. Haskovo/
ЕИК: 000890705
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 24 360,00BGN
Договор: Периодична доставка на горива за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Кърджали за отоплителен сезон 2012/2013 година
72799 #507308 Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кърджали
Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Sv. Kiril i Metodij" gr. Kyrdzhali
ЕИК: 818033364
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 48 900,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА МАРКИРАНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 2012/2013 Г.
10646 #505947 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"/ГПЧЕ/, гр. Кърджали
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici "Hristo Botev"/GPChE/, gr. Kyrdzhali
ЕИК: 108014298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 78 240,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра - 0,001 % /маркирано гориво за отопление/ за отоплителния сезон 2012 - 2013 години.
49046 #505662 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 20 "Весели очички" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 20 "Veseli ochichki" gr. Haskovo
ЕИК: 000897334
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 48 720,00BGN
Договор:
99993 #505663 Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 2 "Незабравка" гр. Хасково
celodnevna detska gradina /cDG/ № 2 "Nezabravka" gr. Haskovo
ЕИК: 000890694
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 25 984,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра- 0,001% (маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон 2012/2013 години.
81591 #505897 Средно общообразователно училище "Отец Паисий"/СОУ/ , гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisij"/SOU/ , gr. Kyrdzhali
ЕИК: 000228580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 0,00BGN
Договор:
49093 #505664 Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 7 "Здравец" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ № 7 "Zdravec" gr. Haskovo
ЕИК: 126104651
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 24 360,00BGN
Договор: Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001 % /маркирано гориво за отопление/ за отоплителен сезон 2012 - 2013 години.
49128 #505660 Обединено детско заведение /ОДЗ/ /предишно наименование Седмична детска градина/ № 19 "Щурче" гр. Хасково
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ /predishno naimenovanie Sedmichna detska gradina/ № 19 "Shturche" gr. Haskovo
ЕИК: 000896462
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-17 21 112,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец
61676 #503882 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 000133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Образователна Инфраструктура - гр. София
Obedinenie Obrazovatelna Infrastruktura - gr. Sofiq
ЕИК:176249717
Инфо в ТР/Info Registry: 176249717
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-08 1 122 743,00BGN
Договор: доставка на газьол за отопление до 50 000 литра за отоплителен сезон 2012/2013г. за нуждите на СОУ "Васил Левски" - Хасково
81733 #511267 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Haskovo
ЕИК: 836024388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 96 360,00BGN
Договор: Доставка на газьол за отопление до 75 000 литра за отоплителен сезон 2012/2013 г. за нуждите на ОУ "Св. Иван Рилски" гр. Хасково
72817 #544723 Основно училище /ОУ/ "Свети Иван Рилски" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Sveti Ivan Rilski" - Haskovo
ЕИК: 126152888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 118 950,00BGN
Договор: доставка на дизелово гориво предназначено за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 до 50 000 литра /петдесет хиляди литра/ за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Хасково
81870 #556236 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Паисий Хилендарски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Paisij Hilendarski" - Haskovo
ЕИК: 126157440
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 79 300,00BGN
Договор: „Извършване на охранителна дейност в обекти общинска собственост на територията на община Варна по обособени позиции”
52847 #496921 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ЕАД - Варна
OBShtINSKA OHRANITELNA FIRMA EAD - Varna
ЕИК:103305200
Инфо в ТР/Info Registry: 103305200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 34 200,00BGN
Договор: „Извършване на охранителна дейност в обекти общинска собственост на територията на община Варна по обособени позиции”
52848 #496921 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ЕАД - Варна
OBShtINSKA OHRANITELNA FIRMA EAD - Varna
ЕИК:103305200
Инфо в ТР/Info Registry: 103305200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 34 200,00BGN
Договор: „Извършване на охранителна дейност в обекти общинска собственост на територията на община Варна по обособени позиции”
52849 #496921 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ЕАД - Варна
OBShtINSKA OHRANITELNA FIRMA EAD - Varna
ЕИК:103305200
Инфо в ТР/Info Registry: 103305200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 34 200,00BGN
Договор: доставка на дизелово гориво предназначено за отопление за отоплителния сезон 2012-2013 г. до 70 000 литра/седемдесет хиляди литра/ за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
10642 #502279 Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici /GPChE/ "Prof. d-r Asen Zlatarov" - Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-22 117 390,00BGN
Договор: Изготвяне интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), екологични оценки към него и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-07/2010/001 по програма "Регионално развитие 2007-2013г."
66528 #495894 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение " ИПГВР Русе 2020+"/Сдружение" Агенция за устойчиво развитие" ЕИК 121625839;" СТАЛКЕР -КМ" ЕООД ЕИК 040523752; Фондация" Институт за стратегии по околна среда" ЕИК 1217101951;/
Obedinenie " IPGVR Ruse 2020+"/Sdruzhenie" Agenciq za ustojchivo razvitie" EIK 121625839;" STALKER -KM" EOOD EIK 040523752; Fondaciq" Institut za strategii po okolna sreda" EIK 1217101951;/
ЕИК:23888
Инфо в ТР/Info Registry: 23888
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-15 710 600,00BGN
Договор: „Междинна и текущи оценки на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и на комуникационния план на ОПОС и осъществяване на мониторинг на комуникационния план на ОПОС"
29035 #493340 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение "Европейски анализи и оценки" - София
Obedinenie "Evropejski analizi i ocenki" - Sofiq
ЕИК:176293560
Инфо в ТР/Info Registry: 176293560
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-24 733 010,00BGN
Договор: Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в „Хан Богров”.089050
82867 #485823 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕГЕРСМАН&КО”,участници в обединението: „Егерсман Анлагебау Гмбх&Ко” КГ,„АТ Инженеринг 2000” ООД и Диана Комерс-1” ЕООД
OBEDINENIE „EGERSMAN&KO”,uchastnici v obedinenieto: „Egersman Anlagebau Gmbh&Ko” KG,„AT Inzhenering 2000” OOD i Diana Komers-1” EOOD
ЕИК:176292298
Инфо в ТР/Info Registry: 176292298
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-05 46 592 435,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от ИАНМСП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
21326 #474017 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Izpylnitelna agenciq za nasyrchavane na malkite i srednite predpriqtiq /IANMSP/
ЕИК: 131304835
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Одит консултинг
Obedinenie Odit konsulting
ЕИК:16598
Инфо в ТР/Info Registry: 16598
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-06 52 000,00BGN
Договор: Периодични доставки на дизелово маркирано гориво за отопление за отоплителен сезон 2011/2012 година.
72798 #456609 Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кърджали
Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Sv. Kiril i Metodij" gr. Kyrdzhali
ЕИК: 818033364
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 45 540,00BGN
Договор: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ДИЗЕЛОВО МАРКИРАНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2011/2012 ГОДИНА
10645 #456600 Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"/ГПЧЕ/, гр. Кърджали
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici "Hristo Botev"/GPChE/, gr. Kyrdzhali
ЕИК: 108014298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 72 864,00BGN
Договор: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2011/2012г.
81590 #455679 Средно общообразователно училище "Отец Паисий"/СОУ/ , гр. Кърджали
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisij"/SOU/ , gr. Kyrdzhali
ЕИК: 000228580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 81 972,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отоплителния сезон 2011/2012 години за МБАЛ"Д-р Сергей Росовцев"ЕООД, гр. Момчилград
37338 #455080 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Сергей Ростовцев" - Момчилград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Sergej Rostovcev" - Momchilgrad
ЕИК: 108507348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-21 123 040,00BGN
Договор: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2011/2012 години.
38171 #455689 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД - Златоград
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Prof. d-r Asen Shopov" EOOD - Zlatograd
ЕИК: 000613026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-19 53 830,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво
81730 #454807 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Haskovo
ЕИК: 836024388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-13 73 150,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво предназначено за отопление/маркирано/ до 37000 литра за отоплителния сезон 2011/2012 години.
72620 #451827 Основно училище /ОУ/ "Любен Каравелов" - Хасково
Osnovno uchilishte /OU/ "Lyuben Karavelov" - Haskovo
ЕИК: 000898171
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-15 64 380,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отопление до 50 000 литра за отоплителен сезон 2011/2012г. за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
10641 #451567 Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici /GPChE/ "Prof. d-r Asen Zlatarov" - Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 71 250,00BGN
Договор: доставка на дизелово гориво предназначено за отопление за отоплителния сезон 2011/2012 до 50 000 литра /петдесет хиляди литра/ за нуждите на СОУ"Св.Паисий Хилендарски" гр.Хасково
81869 #451071 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Паисий Хилендарски" - Хасково
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Paisij Hilendarski" - Haskovo
ЕИК: 126157440
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Олимпик-ойл ЕООД - Димитровград
Olimpik-ojl EOOD - Dimitrovgrad
ЕИК:201664141
Инфо в ТР/Info Registry: 201664141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 85 500,00BGN
Договор: «Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите по Проект «Реконструкция на улична мрежа – гр.Летница, ул. «Витоша» от км.0+000 до км.0+850 и от км.1+150 до км.1+290» до окончателното му изпълнение и изплащане на стойността му» по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
61007 #433540 Община Летница, област Ловеч
Obshtina Letnica, oblast Lovech
ЕИК: 000291584
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение НСМСБ, Персонал Консулт, с водещия член на обединението НСМСБ
Obedinenie NSMSB, Personal Konsult, s vodeshtiq chlen na obedinenieto NSMSB
ЕИК:15206
Инфо в ТР/Info Registry: 15206
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-25 14 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 26 767 494 874,71 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.