Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"П*" намери 59429 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Проучване, изготвяне на доклад и проектно решение, за отводняване на наводнени сутерени на блокове на ул. „Никола Вапцаров“ № 53 и № 55, гр. Силистра
245308 #916120 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-10 38 000,00BGN
Договор: „Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав.”
50932 #675944 Община Белослав
Obshtina Beloslav
ЕИК: 000093403
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-30 27 320,00BGN
Договор: Доставка на Дизелово гориво за нуждите на 75 Основно училище "Тодор Каблешков" за отоплителен сезон 2015 год./2016 год.
194 #674587 75-то Основно училище /ОУ/ "Тодор Каблешков" - София
75-to Osnovno uchilishte /OU/ "Todor Kableshkov" - Sofiq
ЕИК: 130807770
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПАНЕВ И СИН 2002 ООД - гр. София
PANEV I SIN 2002 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:130992987
Инфо в ТР/Info Registry: 130992987
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-24 48 990,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
48 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Прозорец ЕООД
Prozorec EOOD
ЕИК:40229470
Инфо в ТР/Info Registry: 40229470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 570,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
49 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 1 861,00BGN
Договор: Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители
68 #670607 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Народни Будители" гр. София
144 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Narodni Buditeli" gr. Sofiq
ЕИК: 000676413
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 6 285,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 25 ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
130 #672739 25 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" гр. София
25 Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" gr. Sofiq
ЕИК: 000667924
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-20 11 602,00BGN
Договор: „Избор на проектант за изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП)
64425 #668833 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-20 3 320,00BGN
Договор: „Избор на проектант за изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП)
64426 #668841 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-20 4 340,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 163. ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР
99 #672570 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София
163-to osnovno uchilishte - Chernorizec Hrabyr, gr. Sofiq
ЕИК: 000677792
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 3 096,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище”
237 #670389 I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище
I-vo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/- Sv. sedmochislenici, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000867756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 3 612,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище”
238 #670389 I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище
I-vo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/- Sv. sedmochislenici, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000867756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 434,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 125 СОУ "Проф. Боян Пенев"през учебната 2015/2016година. Учебниците и учебните помагала, предмет на настоящата поръчка са както следва: -От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 175 бр.; -От издателство „Архимед 2” ЕООД –за нуждите на 7-ми клас – 18 броя; -От издателство „Бит и техника” ООД –за нуждите на 4-ти клас – 340 бр.; за нуждите на 7-ми клас – 18 броя; -От издателство „Анубис-Булвест 2000” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 1350 бр., за 2-ри клас –304 бр.; за 3-ти клас – 996 бр.; за 4-ти клас – 850 бр.; за 7 –ми клас – 126 бр.; -От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 2-ри клас - 912 бр.; за 3 – ти клас – 664 бр.; за 4-ти клас – 1870 бр.; за 7-ми клас – 44 бр.;
29 #669779 125-то средно общообразователно училище/СОУ/ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, гр. София
125-to sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Boqn Penev" s izuchavane na chuzhdi ezici, gr. Sofiq
ЕИК: 000668658
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-13 13 664,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВЪВ 2 СОУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”
148 #670471 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 14 992,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВЪВ 2 СОУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”
154 #670471 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Прозорец ЕООД
Prozorec EOOD
ЕИК:40229470
Инфо в ТР/Info Registry: 40229470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 648,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 81 СОУ „Виктор Юго”, гр. София през учебната 2015/2016 година, както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 840 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 2 бр., за нуждите на 6-ти клас – 6 бр., за нуждите на 7-ми клас – 2 броя; От издателство „Бит и техника” ООД –за нуждите на 3-ти клас – 178 бр.; за нуждите на 4-ти клас – 306 бр.;за нуждите на 5-ти клас – 2 бр., за нуждите на 6-ти клас – 6 бр., за нуждите на 7-ми клас – 2 броя; От издателство „Анубис” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 168 бр., за 2-ри клас – 166 бр.; за 5 – клас – 2 бр.; От издателство „Булвест 2000“ ООД - за нуждите на 1-ви клас – 1008 бр., за 2-ри клас - 332 бр.; за 3 – ти клас – 342 бр.; за 4-ти клас – 459 бр.; за 5 – клас – 2 бр.; за 6-ти клас – 12 бр.; за 7-ми клас – 8 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 168 бр., за 2-ри клас - 831 бр.; за 3 – ти клас – 1082 бр.; за 4-ти клас – 1989 бр.; за 5 – клас – 13 бр.; за 6-ти клас – 37 бр.; за 7-ми клас – 8 бр.; От издателство „Азбуки-Просвета“ ЕООД – за нуждите на за 5 – клас – 2 бр.; за 6-ти клас – 12 бр.; за 7-ми клас – 2 бр.; От издателство СД „Педагог 6” – за нуждите на 7-ми клас – 2 бр. От издателство ИК „Прозорец“ ЕООД – за нуждите на 1-ви клас – 168 бр.
213 #670228 81 Средно общообразователно училище - Виктор Юго, гр. София
81 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Viktor Yugo, gr. Sofiq
ЕИК: 000675026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-05 17 416,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/ учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 г. в 145 ОУ Симеон Радев
76 #666297 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-23 26 872,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на ученици от 1-7 клас за 2015-2016 учебна година
8 #664280 105-то Средно общообразователно училище /СОУ/ "Атанас Далчев" гр. София
105-to Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Atanas Dalchev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667556
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-21 4 820,00BGN
Договор: „Изготвяне на работен проект на ул. „Панорама“ от о.т. 657 до о.т. 664+47м. и ул. „Преспа“ от о.т. 661 до о.т. 667+60м. и от о.т. 667 до о.т. 668+60м. гр. Чепеларе”
71110 #659795 Община Чепеларе
Obshtina Chepelare
ЕИК: 000615164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-31 7 320,00BGN
Договор: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНИЕ (ПИП) И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПИП И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ – ОБЕЗМАНГАНЯВАНЕ ЗА СИМЕОНОВГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПИП И ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ – ОБЕЗМАНГАНЯВАНЕ ЗА ПЕТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – БРЯГОВО, АЛЕКСАНДРОВО, НОВА НАДЕЖДА, ПОЛЯНОВО И КОНСТАНТИНОВО“
30217 #648870 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-13 9 320,00BGN
Договор: Изготвяне на планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план на Община Провадия
65594 #644942 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-14 12 320,00BGN
Договор: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ Обособена позиция №1 ,,Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир“; Обособена позиция №2 ,,Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър – гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра“ Обособена позиция №3 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №4 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Ян бибиян - 2“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №5 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Детелина“ – с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №6 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ ,,Бодра смяна“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №7 ,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“ Обособена позиция №8 ,,Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години“ Обособена позиция №9 ,,Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра“ Обособена позиция №10,,Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици: -„Тутракан” – участък от кръстовището с ул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Симеон Велики” в гр. Силистра“ -„Вапцаров” – участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики” до кръстовище с ул. „Велико Търново” Обособена позиция №11 ,,Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. ,,Симеон Велики“ №20а” Обособена позиция №12 ,,Архитектурно заснемане на сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново”
67820 #640883 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 000565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-17 3 450,00BGN
Договор: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ Обособена позиция №1 ,,Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир“; Обособена позиция №2 ,,Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър – гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра“ Обособена позиция №3 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №4 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Ян бибиян - 2“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №5 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Детелина“ – с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №6 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ ,,Бодра смяна“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №7 ,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“ Обособена позиция №8 ,,Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години“ Обособена позиция №9 ,,Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра“ Обособена позиция №10,,Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици: -„Тутракан” – участък от кръстовището с ул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Симеон Велики” в гр. Силистра“ -„Вапцаров” – участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики” до кръстовище с ул. „Велико Търново” Обособена позиция №11 ,,Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. ,,Симеон Велики“ №20а” Обособена позиция №12 ,,Архитектурно заснемане на сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново”
67822 #640883 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 000565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-17 4 320,00BGN
Договор: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ Обособена позиция №1 ,,Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир“; Обособена позиция №2 ,,Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър – гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра“ Обособена позиция №3 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №4 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Ян бибиян - 2“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №5 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Детелина“ – с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №6 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ ,,Бодра смяна“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №7 ,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“ Обособена позиция №8 ,,Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години“ Обособена позиция №9 ,,Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра“ Обособена позиция №10,,Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици: -„Тутракан” – участък от кръстовището с ул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Симеон Велики” в гр. Силистра“ -„Вапцаров” – участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики” до кръстовище с ул. „Велико Търново” Обособена позиция №11 ,,Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. ,,Симеон Велики“ №20а” Обособена позиция №12 ,,Архитектурно заснемане на сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново”
67824 #640883 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 000565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-17 12 320,00BGN
Договор: "Осъществяване на авторски надзор при основен ремонт на мост на ул. "Тодор Каблешков" и ул. "Албания", с.Лисец"
61300 #634202 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-18 1 020,00BGN
Договор: „Обследване, даване на конструктивно становище и изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка (КСС) за необходимите видове строително-монтажни работи за ремонт и възстановяване на мостовите съоръжения в населените места на Община Плевен и съставяне на технически паспорт”, както следва: 1. Мост в с. Тученица–по пътя на вход от с. Радишево; 2. Пасарелка в с.Търнене в центъра; 3. Мост в с. Пелишат на ул. „Трифон Гърчев”; 4. Мост в с. Ралево на ул. „Хаджи Димитър” и ул.”Браила”; 5. Мост в с. Беглеж на пътя към с. Бежаново; 6. Мост в с. Горталово с плочо-греди; 7. Мост в с. Горталово-долния край; 8. Мост в с. Радишево-долният мост; 9. Мост в с. Тодорово в центъра ул.”Петко Костов”; 10. Водосток в с. Тодорово при изход за Плевен; 11. Мост в с. Бохот на ул. „Дунав” (Тученица); 12. Мост в с. Николаево, местността Търнето; 13. Въжен пешеходен мост в центъра на с. Николаево; 14. Мост на ул. „Родопи” в с. Брестовец; 15. Мост в с. Брестовец, ул. „Митко Палаузов”; 16. Мост в с. Опанец, местността Старо село-на изход към с.Биволаре; 17. Мост на ул. „Драган Цанков”, находящ се на територията на Община Плевен;
64406 #632260 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-27 11 320,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас на 18 СОУ " Уилям Гладстон"
121 #626214 18-то Средно общообразователно училище - Уилям Гладстон, гр. София
18-to Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Uilqm Gladston, gr. Sofiq
ЕИК: 000669190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-25 3 849,00BGN
Договор: „Авторски надзор на строеж "Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП „Бизнес зона „Перистър“ – част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа в квартали 667, 668, 699 и 671 и по улици на квартали 668“
65926 #619407 Община Разград
Obshtina Razgrad
ЕИК: 000505910
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-14 10 000,00BGN
Договор: „Изработване на работни инвестиционни проекти по обособени позиции на обектите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
60793 #618242 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-05 2 320,00BGN
Договор: „Изработване на работни инвестиционни проекти по обособени позиции на обектите, включени в проект “ Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
60794 #618242 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-05 22 320,00BGN
Договор: ”Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Ловеч”
61261 #611088 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-25 17 235,00BGN
Договор: Изготвяне на работен проект за реконструкция на обществен парк Руски в ЦГЧ – гр. Враца
54110 #611019 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-25 4 320,00BGN
Договор: „Изготвяне и съгласуване на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обектите на културната инфраструктура”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.
56022 #605449 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-26 18 320,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 39 СОУ „Петър Динеков”, гр. София през учебната 2014/2015година, , както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 100 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 51бр., за нуждите на 6-ти клас – 49бр., за нуждите на 7-ми клас – 35 броя; От издателство „Бит и техника” ООД – за нуждите на 2-ри клас – 91бр., за нуждите на 3-ти клас – 61 бр., за нуждите на 4-ти клас – 51 броя; От издателство „Анубис – Булвест” ООД – за нуждите на 2-ри клас - 91 бр.; за 3 – ти клас – 61 бр.; за 4-ти клас – 51 бр.; за 5 – клас – 51 бр.; за 6-ти клас – 49 бр.; за 7-ми клас – 35 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 100 бр., за 2-ри клас - 91 бр.; за 3 – ти клас – 61 бр.; за 4-ти клас – 51 бр.; за 5 – клас – 51 бр.; за 6-ти клас – 49 бр.; за 7-ми клас – 35 бр.; за предучилищна група (5 годишни) – 16 бр.; за предучилищна група (6 годишни) – 22 бр
169 #604510 39-то Средно общооразователно училище/СОУ/ - Петър Динеков, гр. София
39-to Sredno obshtoorazovatelno uchilishte/SOU/ - Petyr Dinekov, gr. Sofiq
ЕИК: 000669429
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-19 17 831,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев"”
72 #630442 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-12 30 890,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 81 СОУ „Виктор Юго”, гр. София през учебната 2014/2015година, както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 840 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 166 бр., за нуждите на 6-ти клас – 149 бр., за нуждите на 7-ми клас – 143 броя; От издателство „Бит и техника” ООД – за нуждите на 3-ти клас – 300 бр.; за нуждите на 4-ти клас – 167 бр.;за нуждите на 5-ти клас – 166бр., за нуждите на 6-ти клас – 149 бр., за нуждите на 7-ми клас – 143 броя; От издателство „Анубис – Булвест” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 1344 бр., за 2-ри клас - 334 бр.; за 3 – ти клас – 450 бр.; за 4-ти клас – 668 бр.; за 5 – клас – 332 бр.; за 6-ти клас – 298 бр.; за 7-ми клас – 572 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 168 бр., за 2-ри клас - 1901 бр.; за 3 – ти клас – 1950 бр.; за 4-ти клас – 668 бр.; за 5 – клас – 996 бр.; за 6-ти клас – 894 бр.; за 7-ми клас – 715 бр.; От издателство „Педагог 6” – за нуждите на 7-ми клас – 143 бр.
207 #603181 81 Средно общообразователно училище - Виктор Юго, гр. София
81 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Viktor Yugo, gr. Sofiq
ЕИК: 000675026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 43 347,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас на 18 СОУ " Уилям Гладстон"
110 #604597 18-то Средно общообразователно училище - Уилям Гладстон, гр. София
18-to Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Uilqm Gladston, gr. Sofiq
ЕИК: 000669190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 73 181,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2014-2015г. за учениците от І-VІІ клас
1 #627497 105-то Средно общообразователно училище /СОУ/ "Атанас Далчев" гр. София
105-to Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Atanas Dalchev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667556
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 18 285,00BGN
Договор: доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас
12 #628938 11- то Основно училище /ОУ/ ,,Пимен Зографски" гр. София
11- to Osnovno uchilishte /OU/ ,,Pimen Zografski" gr. Sofiq
ЕИК: 000674440
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 3 628,00BGN
Договор: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ - зона хижи“.
52290 #602139 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 15 000,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ, I-VII клас за безвъзмездно ползване за 2014-2015г. за учениците от I Oсновно училище-гр.Варна по обособени позиции.
229 #609027 I Основно училище /ОУ/ - гр. Варна
I Osnovno uchilishte /OU/ - gr. Varna
ЕИК: 175539863
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-29 24 188,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 25 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
129 #600886 25 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" гр. София
25 Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" gr. Sofiq
ЕИК: 000667924
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-25 16 641,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”
82 #601033 150 Основно училище "Цар Симеон Първи" гр. София
150 Osnovno uchilishte "car Simeon Pyrvi" gr. Sofiq
ЕИК: 000677098
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-23 9 722,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 68 СОУ "АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”
176 #600574 68 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Акад. Н. Обрешков" гр. София
68 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Akad. N. Obreshkov" gr. Sofiq
ЕИК: 000669144
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-17 16 440,00BGN
Договор: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 125 СОУ "Проф. Боян Пенев"през учебната 2014/2015година. Учебниците и учебните помагала, предмет на настоящата поръчка са както следва: От издателство ЕТ „Даниела Убенова - Биланска” – за нуждите на учениците от 1-ви клас – 750 бр.; От издателство „Архимед 2” ЕООД – за нуждите на 5-ти клас – 203бр., за нуждите на 6-ти клас – 189 бр., за нуждите на 7-ми клас – 171 броя; От издателство „Бит и техника” ООД – за нуждите на 5-ти клас – 203бр., за нуждите на 6-ти клас – 189 бр., за нуждите на 7-ми клас – 171 броя; От издателство „Анубис – Булвест” ООД – за нуждите на 1-ви клас – 900 бр., за 2-ри клас - 337 бр.; за 3 – ти клас – 1680 бр.; за 4-ти клас – 854 бр.; за 5 – клас – 1030 бр.; за 6-ти клас – 960 бр.; за 7-ми клас – 1212 бр.; От издателство „Просвета – София” АД - за нуждите на 1-ви клас – 450 бр., за 2-ри клас - 1675 бр.; за 3 – ти клас – 1512 бр.; за 4-ти клас – 689 бр.; за 5 – клас – 601 бр.; за 6-ти клас – 561 бр.; за 7-ми клас – 517 бр.;
22 #600474 125-то средно общообразователно училище/СОУ/ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, гр. София
125-to sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Boqn Penev" s izuchavane na chuzhdi ezici, gr. Sofiq
ЕИК: 000668658
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 39 773,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГЛА АЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СРЕДЕЦ
34 #599937 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета - София АД
Prosveta - Sofiq AD
ЕИК:831635190
Инфо в ТР/Info Registry: 831635190
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 4 630,00BGN
Договор: ОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КРАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 69 СОУ ДИМИТЪР МАРИНОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ИСКЪР
178 #602084 69 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Димитър Маринов" гр. София
69 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Dimityr Marinov" gr. Sofiq
ЕИК: 000668260
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 19 919,00BGN
Договор: ОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КРАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 163 ОУ ЧЕЛНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ИСКЪР
93 #599955 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София
163-to osnovno uchilishte - Chernorizec Hrabyr, gr. Sofiq
ЕИК: 000677792
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-14 11 545,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 38 ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
163 #600386 38 Основно училище /ОУ/ "Васил Априлов" гр. София
38 Osnovno uchilishte /OU/ "Vasil Aprilov" gr. Sofiq
ЕИК: 000667990
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета - София АД
Prosveta - Sofiq AD
ЕИК:831635190
Инфо в ТР/Info Registry: 831635190
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 21 006,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 78 СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ”
197 #600118 78 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Смирненски" - р-н Банкя
78 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Hristo Smirnenski" - r-n Bankq
ЕИК: 000669436
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 15 598,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 78 СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ”
198 #600118 78 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Смирненски" - р-н Банкя
78 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Hristo Smirnenski" - r-n Bankq
ЕИК: 000669436
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 13 264,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 78 СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ”
200 #600118 78 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Смирненски" - р-н Банкя
78 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Hristo Smirnenski" - r-n Bankq
ЕИК: 000669436
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 1 041,00BGN
Договор:
58 #599968 133-то средно общообразователно училище - А.С. Пушкин, гр. София
133-to sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - A.S. Pushkin, gr. Sofiq
ЕИК: 000673121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-10 23 716,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КРАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
61 #599589 136-то основно училище - Любен Каравелов, гр. София
136-to osnovno uchilishte - Lyuben Karavelov, gr. Sofiq
ЕИК: 000668754
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-08 20 523,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ РАЙОН СРЕДЕЦ
183 #599333 6-то основно училище - Граф Игнатиев, гр. София
6-to osnovno uchilishte - Graf Ignatiev, gr. Sofiq
ЕИК: 000667816
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-04 14 628,00BGN
Договор:
142 #597522 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-27 36 631,00BGN
Договор: „Осъществяване на авторски надзор по части „ВиК“, "Геодезия" и "План за безопасност и здраве" при изпълнение на строителство и въвеждане в експлоатация на обект: „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум” и лесопарк „Тюлбето” със свързваща ги велоалея“, изменено с Решение за промяна №117/17.01.2014 г., с което наименованието е следното: „Осъществяване на авторски надзор по части "Геодезия" и "План за безопасност и здраве" при изпълнение на строителство и въвеждане в експлоатация на обект: „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум” и лесопарк „Тюлбето” със свързваща ги велоалея“.
58748 #590300 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-28 4 000,00BGN
Договор: „Изготвяне на работни проекти” за: Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”; Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”; Позиция 3:Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”; Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”; Позиция 7: „ Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”; Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.
27904 #578894 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-08 5 320,00BGN
Договор: „Изготвяне на работни проекти” за: Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”; Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”; Позиция 3:Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”; Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”; Позиция 7: „ Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”; Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.
27905 #578894 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-08 9 320,00BGN
Договор: „Изготвяне на работни проекти” за: Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”; Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”; Позиция 3:Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”; Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”; Позиция 7: „ Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”; Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.
27906 #578894 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-08 7 320,00BGN
Договор: „Изготвяне на работни проекти” за: Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”; Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”; Позиция 3:Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”; Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”; Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”; Позиция 7: „ Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”; Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.
27901 #578894 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-08 6 320,00BGN
Договор: Доставка на природен газ за нуждите на І Основно училище, гр. Варна,за периода 2014-2016г.
225 #606989 I Основно училище /ОУ/ - гр. Варна
I Osnovno uchilishte /OU/ - gr. Varna
ЕИК: 175539863
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Примагаз АД - гр. Варна
Primagaz AD - gr. Varna
ЕИК:831079085
Инфо в ТР/Info Registry: 831079085
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-30 146 195,00BGN
Договор: ”Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Ловеч”
61220 #566523 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-25 9 799,00BGN
Договор: ”Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Ловеч”
61221 #566523 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-25 2 310,00BGN
Договор: ”Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Ловеч”
61222 #566523 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-25 10 500,00BGN
Договор: „Извършване на авторски надзор“ за изпълнение на проект:„Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в Медицински център“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011”.
61852 #552580 Община Малко Търново
Obshtina Malko Tyrnovo
ЕИК: 000057086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-26 3 000,00BGN
Договор: „Изготвяне на стратегически документи относно подкрепата за развитието на сектор „Рибарство” за периода 2014 - 2020 г. и изготвяне на предварителна оценка (ex-ante) на ОПРСР (2014-2020)”, разпределена в 4 обособени позиции:• Обособена позиция 1 – Предоставяне на консултантска помощ за разработване на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020), съгласно чл. 11 от Регламента за ЕФМДР и Приложение 3; • Обособена позиция 2 – Предоставяне на консултантска помощ за Разработването и съгласуването на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; • Обособена позиция 3 – Предоставяне на консултантска помощ за провеждане на независима предварителна оценка (ex-ante) на Програмата; • Обособена позиция 4 - Предоставяне на консултантска помощ за провеждане на независима стратегическа оценка на околната среда (SEA).
21643 #541491 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Izpylnitelna agenciq po ribarstvo i akvakulturi /IARA/
ЕИК: 000649519
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 32 000,00BGN
Договор: Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:1. Изготвяне на работен инвестиц. проект за обект: "Улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена"; 2. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Витоша”: 2.1. Улица Борис Димовски, кв. Манастирски ливади-запад. 2.2. Изграждане на улица от о.т.16 до о.т.91, между кв.6 и кв.7, (ул. 695), м."Мала кория"; 3. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Студентски”: 3.1. Ул.”Пъстър свят”, м.”Витоша ВЕЦ Симеоново”. 3.2. Ул. „Проф.Георги Златарски“ от о.т.12б през о.т.110, 10а, 112, 113, 117, 114, 115, 116 до о.т.119 (120). 3.3. Изграждане на ул. Пловдивско поле от ОТ 64Б през ОТ164А и ОТ 130А до новоизградения жилищен блок, кв.Дървеница, 3.4. Изграждане на връзка между кв.Малинова долина и кв.Студентски град, (улица от о.т.81, о.т. 81а, о.т. 82, о.т. 41Б, о.т. 41А, о.т. 66, о.т. 41, о.т. 51, о.т. 37, о.т. 52, до о.т.467), р-н Студентски. 3.5. Улица „Димитър Стефанов”, 4. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Слатина”: 4.1. Улица „Стоян Попов“, кв. Христо Ботев. 4.2. Улица “Трудолюбие”. 4.3. Улица “Хаджи Христо Панката”. 4.4. Основен ремонт на Ул. “Атанас Узунов” и ул. “Велчо Атанасов” по съществуващо положение. 4.5. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248W-о.т.248g; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица ото.т.248g-о.т.248а-о.т.248, 5. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Подуяне”: 5.1. Доизграждане на източното платно на ул."Витиня" в участъка от ул. Момина клисура до бул."Ботевградско шосе". 5.2. Доизграждане по регулация и основен ремонт на североизточното платно на ул."Витиня" от ул."Константин Фотинов" до бул."Владимир Вазов". 5.3. Улица от о.т.203-о.т.204-о.т.205-о.т.146, кв. 31, м. ж.к. Левски - Зона Г. 5.4. Улица от о.т.114 до о.т.118, ж.к. Левски-зона Г. 5.5. Доизграждане по регулация на югозападното платно на ул. "Рилска обител" в участъка от бул. "Ботевградско шосе" до ул. "Летоструй", ж.к. "Васил Левски". 6. Изготвяне на работни инвестиц.проекти за улици в район „Изгрев”: 6.1. Изграждане на ул. 131. 6.2. Основен ремонт на ул."Русаля" в участъка от ул. Тинтява до ул. Новачица. 7. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Младост”:7.1. Реконструкция на ул. от О.Т. 249 през О.Т. 259 до О.Т. 262 по регул. План на м. Младост 1. 7.2. Изграждане на пътна връзка на бул. „Александър Малинов” и ул. „Божан Ангелов” по регулационния план на м. „Младост 4”, одобрен с Решение № 552/29.07.2011 г. на СОС. 7.3. Изграждане на ул. „Митрополит Серафим Сливенски” от о.т. 148 през о.т. 152, о.т. 165, о.т. 166 до о.т. 167 и от о.т.148 през о.т.136, о.т.126, о.т.109 до о.т. 104 и от о.т.148 през о.т. 139, о.т. 125 до о.т. 137 по регулационния план на м. „Младост 1”; 8. Изготвяне на работни инвестиц. проекти за улици в район „Панчарево”:8.1. Ремонт на ул. Стар Лозенски път от бул. Цариградско шосе до Софийски околовръстен път и изграждане на ул. Верила и ул. Искър, в.з.Врана-Лозен Триъгълника. 8.2. Изграждане на улица от о.т.660 до о.т.666 между кв.37 и кв.136 по плана на с.Лозен, кв. Долни Лозен. 8.3. Изграждане на ул. Теменуга, с. Лозен. 9. Изготвяне на работен инвестиц.проект за обект: Изграждане на улици „3004” и „3005”, ж.к. „Люлин” 8 м.р.;10. Изготвяне на работни инвестиц.проекти за улици в район „Лозенец”:10.1. Основен ремонт на ул. Кожух планина. 10.2. Изграждане на улица „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”, район „Лозенец”;11. Изготвяне на работен инвестиц. проект за обект: Основен ремонт на ул. Славовица от ул. Костенски водопад"до бул. България; 12.Изготвяне на работен инвестиц. проект за обект: Укрепване на пътен участък на ул. „Иван Н. Денкоглу” срещу кметството на с.Балша, район „Нови Искър”.
83043 #535611 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-08 33 264,00BGN
Договор: „Разработване на 8 пакета тръжни документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители на инженеринг, строителен надзор и инструменти за внедряване и изпълнение по проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”.
64276 #534884 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-26 39 320,00BGN
Договор: Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-12/2011/047 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г
82996 #510176 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-21 3 984,00BGN
Договор: „Разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проект ”Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен”.
64219 #493973 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-30 17 320,00BGN
Договор: „Избор на външен екип за управление на проект „Рехабилитацията на ВиК мрежите на гр.Търговище”
70320 #490963 Община Търговище
Obshtina Tyrgovishte
ЕИК: 000875920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-12 147 320,00BGN
Договор: "Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие - техническа документация"
58507 #491038 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-09 13 320,00BGN
Договор: «Техническа помощ за затваряне на четири Финансови меморандуми по ИСПА/КФ (Регламент 1164/94)»
11793 #486823 Дирекция "Европейски и международни проекти" към Министерството на околната среда и водите
Direkciq "Evropejski i mezhdunarodni proekti" kym Ministerstvoto na okolnata sreda i vodite
ЕИК: 6973710001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-13 36 320,00EUR
Договор: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’. Обособена позиция № 2: „Изготвяне на Анализ „Ползи-Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Северна скоростна тангента /Северен скоростен път/”
1666 #496945 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-05 52 320,00BGN
Договор: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’. Обособена позиция № 5 : Изготвяне на трафик прогноза за участък от СОП: Път ІІ – 18 „Софийски околовръстен път – Южна дъга” от км 50+560 (ул. „Василашко езеро”) до км 58+520 (п.в. с АМ „Люлин)
1669 #496952 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-05 26 320,00BGN
Договор: „Избор на консултант за управление и отчитане на дейностите по проекти: Обособена позиция 1: проект №25/321/00826 „Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец „Манастирца”” и Обособена позиция 2: проект №25/321/00825 „Интегрирано водоснабдяване на селата Ковачевец, Водица и Осиково, община Попово от дълбок сондаж на помпена станция „Посабина”.
65271 #485568 Община Попово
Obshtina Popovo
ЕИК: 000875856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-31 32 320,00BGN
Договор: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’ Обособена позиция № 1: „Изготвяне на Анализ „Ползи-Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Път ІІ – 18, Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 6+309” (Западна дъга на СОП)”. Обособена позиция № 2: „Изготвяне на Анализ „Ползи-Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Северна скоростна тангента /Северен скоростен път/” Обособена позиция № 3 : „Изготвяне на Анализ „Ползи-Разходи” и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 ,,Калотина-Софийски околовръстен път” от км 1+000 до км 48+270” Обособена позиция № 4 : „Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране от Кохезионен фонд” на обект: “Път ІІІ – 5004, Обход на гр. Габрово, с тунел под връх Шипка” Обособена позиция № 5 : Изготвяне на трафик прогноза за участък от СОП: Път ІІ – 18 „Софийски околовръстен път – Южна дъга” от км 50+560 (ул. „Василашко езеро”) до км 58+520 (п.в. с АМ „Люлин)
1665 #483437 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-16 52 320,00BGN
Договор: Избор на консултант/и за предоставяне на техническа експертиза при оценка на формуляри за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”
30304 #483519 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-09 150 000,00BGN
Договор: Изготвяне на предпроектни проучвания на общински път в oбщина Белене: PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене
50659 #478990 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-05 5 930,00BGN
Договор: „Техническа помощ за екип за управление на проект DIR-51011119-7-19 “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационната ситема в гр. Левски”, І И ІІ етап, ОП Околна среда 2007 - 2013”
60902 #476708 Община Левски
Obshtina Levski
ЕИК: 000413814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-23 63 250,00BGN
Договор: “Управление и отчитане на проект “Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика , Община Левски” по две обособени позиции: Позиция 1.”Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Малчика, община Левски - първи етап”, който включва реконструкция на главен клон І, главен клон ІІ и клонове 1,2,3,8,11,18,19,22,26,27, 28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,43,52, 54,55,58,61,63,64,66,67,68,71,74,75,76,77,80,83,91,95,96,97,100 , СВО – 436 бр. и временни водопроводи по улици – 30 участъка по 200метра”; Позиция 2.”Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Малчика, община Левски - втори етап, който включва реконструкция на клонове 4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25,32,34,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,59,60,62,65,69,70,72,73,78,79,81,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,98,99,101, СВО – 354 бр. и временни водопроводи по улици – 45 участъка по 200м” .
60906 #476216 Община Левски
Obshtina Levski
ЕИК: 000413814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-21 47 312,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД.
318 #467308 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Про Фармация ЕООД - София
Pro Farmaciq EOOD - Sofiq
ЕИК:131249698
Инфо в ТР/Info Registry: 131249698
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-01 328 559,00BGN
Договор: Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД.
329 #466027 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пачико Дарра ЕООД - София
Pachiko Darra EOOD - Sofiq
ЕИК:130461207
Инфо в ТР/Info Registry: 130461207
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-16 82 852,00BGN
Договор: Изготвяне на предпроектни проучвания на общински пътища в oбщина Белене: PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков-Бяла вода-Кулина вода; PVN1005 - III-5202 Белене-АЕЦ Белене.
50657 #460920 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 21 984,00BGN
Договор: Доставка на Дизел за отопление 10 ppm E5,маркиран-червен за нуждите на 106 Основно училище "Григорий Цамблак" за отоплителен сезон 2011г./2012г.
10 #454096 106-то Основно училище /ОУ/ "Григорий Цамблак"
106-to Osnovno uchilishte /OU/ "Grigorij camblak"
ЕИК: 000668544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПАНЕВ И СИН 2002 ООД - гр. София
PANEV I SIN 2002 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:130992987
Инфо в ТР/Info Registry: 130992987
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-12 37 224,00BGN
Договор: Доставка на Дизел за отопление 10 ppm E5,маркиран-червен за нуждите на 130 Средно общообразователно училище "Стефан Караджа" за отоплителен сезон 2011г./2012г.
52 #453063 130 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Стефан Караджа"
130 Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Stefan Karadzha"
ЕИК: 000669443
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПАНЕВ И СИН 2002 ООД - гр. София
PANEV I SIN 2002 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:130992987
Инфо в ТР/Info Registry: 130992987
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-06 72 624,00BGN
Договор: „Изготвяне на технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в НП Централен Балкан – обект „Братаница – Булованя”, обект „Беклемето”, обект „Табите – Тъжа” и обект „Ботев”
12171 #447607 Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - Габрово
Direkciq "Nacionalen park centralen Balkan" - Gabrovo
ЕИК: 107061359
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-11 41 900,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за нуждите на Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД.
302 #446495 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Профимедика ЕООД - София
Profimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:130266641
Инфо в ТР/Info Registry: 130266641
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-02 360 000,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за нуждите на Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД.
295 #446495 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Прохелт ЕООД
Prohelt EOOD
ЕИК:831544869
Инфо в ТР/Info Registry: 831544869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-01 1 189 020,00BGN
Договор: Доставка на Дизелово гориво 10 ppm E5 за нуждите на 75 Основно училище "Тодор Каблешков" за отоплителен сезон 2011/2012 год.
190 #444412 75-то Основно училище /ОУ/ "Тодор Каблешков" - София
75-to Osnovno uchilishte /OU/ "Todor Kableshkov" - Sofiq
ЕИК: 130807770
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПАНЕВ И СИН 2002 ООД - гр. София
PANEV I SIN 2002 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:130992987
Инфо в ТР/Info Registry: 130992987
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-13 61 620,00BGN
Договор: "Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекти по обособени позиции както следва: ПОЗИЦИЯ 1: „Консултантски услуги по проект №21/321/00371, а именно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните”. ПОЗИЦИЯ 2: „Консултантски услуги по проект „№21/321/00413, а именно „Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните” ПОЗИЦИЯ 3: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00007”, а именно „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление на улица „Възход”. ПОЗИЦИЯ 4: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00331, а именно „Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец”. ПОЗИЦИЯ 5: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00213, а именно „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари на ул. „Иван Вазов” и ул. „Бреза” в с. Баните”.
50530 #440586 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 2 100,00BGN
Договор: "Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекти по обособени позиции както следва: ПОЗИЦИЯ 1: „Консултантски услуги по проект №21/321/00371, а именно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните”. ПОЗИЦИЯ 2: „Консултантски услуги по проект „№21/321/00413, а именно „Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните” ПОЗИЦИЯ 3: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00007”, а именно „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление на улица „Възход”. ПОЗИЦИЯ 4: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00331, а именно „Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец”. ПОЗИЦИЯ 5: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00213, а именно „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари на ул. „Иван Вазов” и ул. „Бреза” в с. Баните”.
50531 #440586 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 6 060,00BGN
Договор: "Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекти по обособени позиции както следва: ПОЗИЦИЯ 1: „Консултантски услуги по проект №21/321/00371, а именно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните”. ПОЗИЦИЯ 2: „Консултантски услуги по проект „№21/321/00413, а именно „Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните” ПОЗИЦИЯ 3: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00007”, а именно „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление на улица „Възход”. ПОЗИЦИЯ 4: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00331, а именно „Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец”. ПОЗИЦИЯ 5: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00213, а именно „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари на ул. „Иван Вазов” и ул. „Бреза” в с. Баните”.
50532 #440586 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 9 010,00BGN
Договор: "Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекти по обособени позиции както следва: ПОЗИЦИЯ 1: „Консултантски услуги по проект №21/321/00371, а именно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните”. ПОЗИЦИЯ 2: „Консултантски услуги по проект „№21/321/00413, а именно „Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните” ПОЗИЦИЯ 3: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00007”, а именно „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление на улица „Възход”. ПОЗИЦИЯ 4: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00331, а именно „Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец”. ПОЗИЦИЯ 5: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00213, а именно „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари на ул. „Иван Вазов” и ул. „Бреза” в с. Баните”.
50533 #440586 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 4 530,00BGN
Договор: "Осигуряване на подкрепа при организацията и управлението на проекти по обособени позиции както следва: ПОЗИЦИЯ 1: „Консултантски услуги по проект №21/321/00371, а именно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните”. ПОЗИЦИЯ 2: „Консултантски услуги по проект „№21/321/00413, а именно „Доизграждане на главен събирателен канализационен колектор в с. Оряховец, община Баните” ПОЗИЦИЯ 3: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00007”, а именно „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление на улица „Възход”. ПОЗИЦИЯ 4: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00331, а именно „Реконструкция на тротоари с.Баните – с.Оряховец”. ПОЗИЦИЯ 5: ” Консултантски услуги по проект №21/322/00213, а именно „Реконструкция на уличната мрежа и тротоари на ул. „Иван Вазов” и ул. „Бреза” в с. Баните”.
50534 #440586 Община Баните, област Смолян
Obshtina Banite, oblast Smolqn
ЕИК: 000614952
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 1 550,00BGN
Договор: «Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на ОДЗ „Синчец”- село Първомай, община Петрич”
49135 #440544 Обединено детско заведение "Синчец" - с.Първомай
Obedineno detsko zavedenie "Sinchec" - s.Pyrvomaj
ЕИК: 101007902
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПК Искра - с.Първомай,община Петрич
PK Iskra - s.Pyrvomaj,obshtina Petrich
ЕИК:3577
Инфо в ТР/Info Registry: 3577
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-01 0,00BGN
Договор: Доставка на Дизел за отопление за нуждите на 139 Основно училище "Захарий Круша" за отоплителен сезон 2011г./2012г.; 2012г./2013г. и 2013/2014г.
66 #439230 139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София
139-to osnovno uchilishte /OU/ "Zaharij Krusha" - Sofiq
ЕИК: 000668786
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПАНЕВ И СИН 2002 ООД - гр. София
PANEV I SIN 2002 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:130992987
Инфо в ТР/Info Registry: 130992987
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-18 124 740,00BGN
Договор: услуги по реализация на проект "Партньорство за устойчиво европейско развитие" Община Лъки, област Пловдив
140085 #385939 Община Лъки
Obshtina Lyki
ЕИК: 000614967
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-08 96 000,00BGN
Договор: „Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка за услуга за техническа помощ за консултантски услуги за изготвяне на необходими пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнение на инвестиционни железопътни проекти за периода 2009 – 2012 год.”
109919 #386008 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Проджект планинг енд мениджмънт ООД /Проектно планиране и управление ООД/ /Старо наименованиеМ.С. Тритон България ООД/ - гр. София
Prodzhekt planing end menidzhmynt OOD /Proektno planirane i upravlenie OOD/ /Staro naimenovanieM.S. Triton Bylgariq OOD/ - gr. Sofiq
ЕИК:175216595
Инфо в ТР/Info Registry: 175216595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-08 2 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 26 112 918 715,68 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.