Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"С*" намери 160321 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на познават. книжки, учебници и уч. помагала за безвъзм. ползване от децата в подготвит. групи на детските градини на Община В.Търново, за уч. 19/20 г. и книга „Спортната слава на В.Търново“
241229 #920629 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-25 4 720,30BGN
Договор: Доставка на учебни помагала за общинските детски градини на тероиторията на община Благоевград по 5 обособени позиции:
240326 #917785 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 24695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-19 2 396,60BGN
Договор: "Доставка на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2018/2019 година по обособени позиции".
218365 #861767 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-10 6 383,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и уч.помагала за безвъзм.ползване от децата на подготвителна група и учениците от І до VII кл.на І СУ „Свети Седмочисленици”– гр.Търговище за уч.2017/2018г. по обособени позиции"
201401 #793706 Първо средно училище - Св. седмочисленици, гр. Търговище - /Старо наименование - I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище/
Pyrvo sredno uchilishte - Sv. sedmochislenici, gr. Tyrgovishte - /Staro naimenovanie - I-vo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/- Sv. sedmochislenici, gr. Tyrgovishte/
ЕИК: 000867756
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-31 823,80BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2017/2018 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна по
201644 #790292 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-30 1 240,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини на град Добрич за учебната 2015/2016 година"
56113 #682864 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-05 682,00BGN
Договор: „Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Сливен”
68230 #677948 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-16 181,00BGN
Договор: „Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Благоевград”,
51165 #674377 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-25 7 012,00BGN
Договор: „СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на активирано свлачище на територията на с. Сотиря , Община Сливен”
68228 #675406 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД Симеон І & Симеонови и С-ие - Сливен
SD Simeon І & Simeonovi i S-ie - Sliven
ЕИК:119042473
Инфо в ТР/Info Registry: 119042473
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-24 116 495,00BGN
Договор: “Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г."
84327 #672911 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-05 3 413,00BGN
Договор: Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи в целодневните детски градини на град Шумен за учебната 2015/2016 година
71639 #675080 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-02 5 492,00BGN
Договор: Доставка на учебниции учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас за учебната 2015/2016 г. в ОУ „Никола Й.Вапцаров” гр. Асеновград в девет обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД, КК”Труд”, ИК”Прозорец”, „Рива”ЕООДОбособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД, ИК „Анубис”, „Булвест 2000” ООДОбособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н.-ПРО” ООДОбособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство „Слово»(СД „ВТ-Комс-Издателство Слово-Крусев и сие»Обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала на издателство „Архимед 2” ЕООДОбособена позиция № 7: Учебници и учебни помагала на издателство „Летера” ЕООДОбособена позиция № 8: Учебници и учебни помагала на ИК”Колибри” Обособена позиция № 9: Учебници и учебни помагала на издателство „Педагог 6” (СД Педагог 6”-Делев, Луизова и с-ие)
72404 #672344 Основно училище /ОУ/ - Н.Й.Вапцаров, гр. Асеновград
Osnovno uchilishte /OU/ - N.J.Vapcarov, gr. Asenovgrad
ЕИК: 000452831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-22 2 642,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 25 ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
131 #672739 25 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" гр. София
25 Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" gr. Sofiq
ЕИК: 000667924
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-20 1 034,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 163. ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР
101 #672570 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София
163-to osnovno uchilishte - Chernorizec Hrabyr, gr. Sofiq
ЕИК: 000677792
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 775,00BGN
Договор: Предмет: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи (5 г. и 6 г.) и учениците от І до VІІ клас за учебната 2015 г./2016 г. при ОУ "Димчо Дебелянов", находящо се на територията на гр. Пловдив".
72551 #667875 Основно училище /ОУ/ "Димчо Дебелянов" гр. Пловдив
Osnovno uchilishte /OU/ "Dimcho Debelqnov" gr. Plovdiv
ЕИК: 000459574
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 2 172,00BGN
Договор: Предмет на Обществена поръчка: "Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ,І, ІІ,ІІІ, ІV клас и учубници за V,VІ,VІІ клас за безвъзмезно ползване за учебната 2015/2016 година за учениците от СОУ "П. Р. Славейков"- град Добрич"
81618 #667116 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slavejkov", gr. Dobrich
ЕИК: 000841882
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-15 1 232,00BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от 1,2,3,4,6,7 клас и подготвителните групи по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016г. при ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново Обществената поръчка включва следните седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на комплекти учебни помагала за 6-7 годишни деца от подготвителните групи за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1, 2 ,3 ,4 , 6 и 7 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1, 3, 4, 6 и 7 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново"; Обособена позиция № 4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 2, 3 ,4, 6 и 7 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново"; Обособена позиция № 5 - "Доставка на учебници за учениците от 7 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново“; Обособена позиция № 6 - "Доставка на учебници за учениците от 2, 3, 4, 6 и 7 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново“; Обособена позиция № 7 - "Доставка на учебници за учениците от 1 клас за учебната 2015/2016 г. при ОУ “Бачо Киро” гр. Велико Търново“.
72463 #671037 Основно училище /ОУ/ "Бачо Киро" гр. Велико Търново
Osnovno uchilishte /OU/ "Bacho Kiro" gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000121543
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-13 784,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
44 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-13 2 325,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2015/ 2016 година.
81917 #666976 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-11 977,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2015/2016 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СОУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции
76835 #665402 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 1 737,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА В 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
50 #668786 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-28 50,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/ учениците от подготвителна група и от I - VII клас по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 г. в 145 ОУ Симеон Радев
75 #666297 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-23 3 116,00BGN
Договор: Основно охарактеризиране на производствени отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци
23906 #635591 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сосиете Женерал Сюрваянс /СЖС/ България ЕООД - София
Sosiete Zheneral Syurvaqns /SZhS/ Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:653802
Инфо в ТР/Info Registry: 653802
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-24 34 246,00BGN
Договор: Вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
24156 #630036 "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
"LUKOJL Neftohim Burgas" AD
ЕИК: 812114069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Сосиете Женерал Сюрваянс /СЖС/ България ЕООД - София
Sosiete Zheneral Syurvaqns /SZhS/ Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:653802
Инфо в ТР/Info Registry: 653802
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 79 927,00BGN
Договор: „СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение в с. Сотиря”, по две обособени позиции
68211 #624934 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Симеон І & Симеонови и С-ие - Сливен
SD Simeon І & Simeonovi i S-ie - Sliven
ЕИК:119042473
Инфо в ТР/Info Registry: 119042473
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-17 150 000,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини на град Добрич за учебната 2014/2015 година"
56037 #608834 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-13 1 546,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците от подготвителна група и от I до VII клас за учебната 2014/2015 год.
82070 #613723 Средно общообразователно училище/СОУ/ - Вела Благоева, гр. Велико Търново
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ - Vela Blagoeva, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК: 104075713
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 734,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за ученици от 1 до 7 клас по учебни предмети.
72960 #613935 Основно училище "Христо Ботев", гр. Добрич
Osnovno uchilishte "Hristo Botev", gr. Dobrich
ЕИК: 000841875
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-02 616,00BGN
Договор: Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи в целодневните детски градини на гр. Шумен за учебната 2014/2015 година.
71594 #605956 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-20 3 881,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителната група и учениците от 1 до 7 клас по класове и учебни предмети за учебната 2014г.-2015г. в общинските училища и детски градини на територията на район "Красна поляна"
84055 #603954 Столична община - Район "Красна поляна"
Stolichna obshtina - Rajon "Krasna polqna"
ЕИК: 6963270579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-16 1 551,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев"”
70 #630442 145 Основно училище /ОУ/ "Симеон Радев" гр. София
145 Osnovno uchilishte /OU/ "Simeon Radev" gr. Sofiq
ЕИК: 000676555
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-12 4 097,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ-ми класове за безвъзмездно ползване от учениците в СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия за учебната 2014/2015 година" по седем обособени позиции: Първа обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за ученици в V-ти клас – български език, математика, история и цивилизация, география и икономика, музика и изобразително изкуство; за VІ-ти клас – български език, математика, история и цивилизация, география и икономика и музика; за VІІ – ми клас – български език, математика, история и цивилизация, география и икономика и музика и деца от подготвителна група – „На работа, ръчички!"; Втора обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, тетрадка по писане №1 и №2, тетрадка №3 по български език, читанка, математика, тетрадка по математика №1, 2 и 3, роден край, тетрадка по роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ-ри клас - български език, тетрадка по български език № 1 и 2, тетрадка за развитие на речта, читанка, тетрадка по четене, математика, тетрадка по математика №1 и 2, околен свят, тетрадка по околен свят, музика, изобразително изкуство; за ІІІ-ти клас - български език, тетрадка по български език №1 и 2 тетрадка за развитие на речта, читанка, тетрадка по четене, математика, тетрадка по математика №1 и 2, човекът и обществото, тетрадка човекът и обществото, човекът и природата, тетрадка човекът и природата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, комплект приложения по домашен бит и техника; за ІV-ти клас – български език, тетрадка по български език №1 и 2, тетрадка за развитие на речта, читанка, тетрадка по четене, математика, тетрадка по математика №1 и 2, човекът и обществото, тетрадка човекът и обществото, човекът и природата, тетрадка човекът и природата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за V-ти клас – литература и човекът и природата; за VІ-ти клас – литература, човекът и природата и изобразително изкуство; за VІІ –ми клас – литература, физика и астрономия, биология и здравно образование и изобразително изкуство"; Трета обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - домашен бит и техника и албум с приложения по домашен бит и техника, за V-ти клас - домашна техника и икономика, за VІ-ти клас - домашна техника и икономика и за VІІ-ми клас - технологии"; Четвърта обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас – английски език и учебна тетрадка по английски език, за ІІІ-ти клас - английски език и учебна тетрадка по английски език, за ІV-ти клас - английски език и учебна тетрадка по английски език, за V-ти клас - английски език, за VІ-ти клас - английски език и за VІІ-ми клас - английски език"; Пета обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас/група по български език"; Шеста обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас – химия и опазване на околната среда" и Седма обособена позиция "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група/клас от дидактическа система "Моливко" - Моливко. Прозорче към света 6-7 г.; Моливко. От земята до небето 6-7 г.; С Моливко играй и мисли 6-7 г.; Моливко в страната. Математика 6-7г. и Моливко. Приказни игри чудесни 6-7 г. (учебна книжка, комплект приложения и 2 албума – по музика и по изобразително изкуство".
81509 #609602 Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" , гр. Провадия
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Dimityr Blagoev" , gr. Provadiq
ЕИК: 000083101
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 422,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ-ми класове за безвъзмездно ползване от учениците в Първо ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия за учебната 2014/2015 година" по осем обособени позиции: Първа обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за ученици в І-ви клас – музика, домашен бит и техника; за ІІ-ри клас – читанка, учебна тетрадка по български език №1, 2 и 3, околен свят, учебна тетрадка по околен свят, музика и приложение по домашен бит и техника, за ІІІ-ти клас – български език, читанка, учебна тетрадка по български език №1, 2 и 3, руски език „Солнышко“, учебна тетрадка по руски език „Солнышко“, музика, домашен бит и техника и приложение по домашен бит и техника; за ІV-ти клас – учебна тетрадка към читанка, учебна тетрадка по български език №1 и 2, руски език „Солнышко“, учебна тетрадка по руски език „Солнышко“ и човекът и обществото; за V-ти клас – история и цивилизация, география и икономика и музика; за VІ-ти клас – руски език „Солнечный круг“, история и цивилизация, география и икономика и музика; за VІІ-ми клас - руски език „Солнечный круг“, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия и музика“; Втора обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас – математика, тетрадка по математика №1, 2 и 3, роден край, тетрадка по роден край и изобразително изкуство; за ІІ-ри клас – тетрадка по математика №1 и 2 и изобразително изкуство; за ІІІ-ти клас – математика, тетрадка по математика №1 и 2 , човекът и обществото, тетрадка човекът и обществото, човекът и природата, тетрадка човекът и природата и изобразително изкуство; за ІV-ти клас – тетрадка по математика №1 и 2 и тетрадка човекът и природата; за V-ти клас – български език, литература, човекът и природата, изобразително изкуство; за VІ-ти клас – български език, литература, човекът и природата и изобразително изкуство; за VІІ-ми клас – български език, литература, биология и здравно образование и изобразително изкуство“; Трета обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІV-ти клас – албум с приложения по Домашен бит и техника; за V-ти клас – Домашна техника и икономика; за VІ-ти клас . Домашна техника и икономика и за VІІ – ми клас - Технологии "; Четвърта обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас – учебна тетрадка по английски език, за ІІІ-ти клас - английски език и учебна тетрадка по английски език, за ІV-ти клас - учебна тетрадка по английски език, за V-ти клас - английски език, за VІ-ти клас - английски език и за VІІ-ми клас - английски език"; Пета обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас . буквар, читанка, първа тетрадка, втора тетрадка и трета тетрадка "; Шеста обособена позиция - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас – химия и опазване на околната среда"; Седма обособена позиция - “Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група/клас от дидактическа система "Моливко" – Моливко. Родна реч 6-7 г., Моливко. Прозорче към света 6-7 г.; Моливко. От земята до небето 6-7 г.; С Моливко играй и мисли 6-7 г.; Моливко в страната. Математика 6-7г.; Моливко. Мога да направя сам 6-7 г. (учебна книжка и комплект приложения); Моливко. Приказни игри чудесни 6-7 г. (учебна книжка, комплект приложения и 2 албума – по музика и по изобразително изкуство; Моливко. Вече мога сам 6-7 г. (диагностика на подготвителна група); Моливко. Моторика 6-7 г." и Осма обособена позиция - “Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти клас – математика, за VІ-ти клас – математика и за VІІ-ми клас - математика".
75947 #614389 Първо основно училище "Христо Смирненски" гр. Провадия
Pyrvo osnovno uchilishte "Hristo Smirnenski" gr. Provadiq
ЕИК: 000082225
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 473,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2014 / 2015 година.
81910 #603833 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 789,00BGN
Договор: Предмет на Обществена поръчка: "Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ,І, ІІ,ІІІ, ІV клас и учубници за V,VІ,VІІ клас за безвъзмезно ползване за учебната 2014/2015 година за учениците от СОУ "П. Р. Славейков"- град Добрич"
81612 #605354 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slavejkov", gr. Dobrich
ЕИК: 000841882
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 1 232,00BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от 1-7 клас и подготвителните групи по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015г. при ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново по обособена позиция номер 1, по решение 255 от 10.04.2014г. на възложителя.
72450 #603763 Основно училище /ОУ/ "Бачо Киро" гр. Велико Търново
Osnovno uchilishte /OU/ "Bacho Kiro" gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000121543
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-08 470,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2014/2015 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СОУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции
76834 #602396 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 1 609,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2014-2015г. за учениците от І-VІІ клас
3 #627497 105-то Средно общообразователно училище /СОУ/ "Атанас Далчев" гр. София
105-to Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Atanas Dalchev" gr. Sofiq
ЕИК: 000667556
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 846,00BGN
Договор: доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас
13 #628938 11- то Основно училище /ОУ/ ,,Пимен Зографски" гр. София
11- to Osnovno uchilishte /OU/ ,,Pimen Zografski" gr. Sofiq
ЕИК: 000674440
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 571,00BGN
Договор: доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ клас
15 #628938 11- то Основно училище /ОУ/ ,,Пимен Зографски" гр. София
11- to Osnovno uchilishte /OU/ ,,Pimen Zografski" gr. Sofiq
ЕИК: 000674440
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 2 800,00BGN
Договор: Отпечатаване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от І-VІІ клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2014/2015г.
84317 #602707 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-29 3 945,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от подготвителни групи и І – VІІ клас за 2014 / 2015 учебна година на ОУ „Иван Вазов” , гр. Русе”
72987 #601436 Основно училище/ОУ/ - Иван Вазов, гр. Русе
Osnovno uchilishte/OU/ - Ivan Vazov, gr. Ruse
ЕИК: 000521462
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-25 946,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 150 ОУ ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”
79 #601033 150 Основно училище "Цар Симеон Първи" гр. София
150 Osnovno uchilishte "car Simeon Pyrvi" gr. Sofiq
ЕИК: 000677098
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-23 1 803,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 25 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”
127 #600886 25 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" гр. София
25 Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" gr. Sofiq
ЕИК: 000667924
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-22 1 136,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГЛА АЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СРЕДЕЦ
33 #599937 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 2 097,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГЛА АЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СРЕДЕЦ
35 #599937 12-то средно общообраователно училище - Цар Иван Асен 2, гр. София
12-to sredno obshtoobraovatelno uchilishte - car Ivan Asen 2, gr. Sofiq
ЕИК: 000667830
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 214,00BGN
Договор: ОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КРАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАВ 163 ОУ ЧЕЛНОРИЗЕЦ ХРАБЪР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ИСКЪР
94 #600712 163-то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София
163-to osnovno uchilishte - Chernorizec Hrabyr, gr. Sofiq
ЕИК: 000677792
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 473,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КРАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
64 #599589 136-то основно училище - Любен Каравелов, гр. София
136-to osnovno uchilishte - Lyuben Karavelov, gr. Sofiq
ЕИК: 000668754
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-14 1 497,00BGN
Договор:
56 #599968 133-то средно общообразователно училище - А.С. Пушкин, гр. София
133-to sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - A.S. Pushkin, gr. Sofiq
ЕИК: 000673121
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 3 435,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ РАЙОН СРЕДЕЦ
182 #599333 6-то основно училище - Граф Игнатиев, гр. София
6-to osnovno uchilishte - Graf Ignatiev, gr. Sofiq
ЕИК: 000667816
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-03 504,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини на град Добрич за учебната 2013/2014 година"
55979 #549965 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 9 134,00BGN
Договор: Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи в целодневните детски градини на гр. Шумен за учебната 2013/2014 година.
71549 #547576 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-24 3 527,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала на деца от подготвителни групи /класове и ученици от І-VІІ кл. за учебната 2013/20114г. в общински училища на територията на район "Лозенец"
84117 #544499 Столична община - Район "Лозенец"
Stolichna obshtina - Rajon "Lozenec"
ЕИК: 6963270564
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-03 5 240,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ и учениците I до VII клас, учащи в училищата на Община Кубрат за учебната 2013/2014 година, по обособени позиции"
60278 #541856 Община Кубрат
Obshtina Kubrat
ЕИК: 000505846
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-16 213,00BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1-7 клас и подготвителните групи по класове и учебни предмети за учебната 2013/2014 година, съответно: Комплект учебни помагала за 6-7 годишни деца в подготвителна група -24. Учебници и учебни помагала за 1 клас - 120 броя. Учебници и учебни помагала за 2 клас - 143 броя. Учебни помагала за 3 клас - 140 броя. Учебници за 4 клас - 3 броя и учебни помагала за 4 клас -156 броя. Учебници 5 клас - 9 броя. Учебници 6 клас - 3 броя.
72449 #572679 Основно училище /ОУ/ "Бачо Киро" гр. Велико Търново
Osnovno uchilishte /OU/ "Bacho Kiro" gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000121543
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 470,00BGN
Договор: Предмет на Обществена поръчка: "Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ,І, ІІ,ІІІ, ІV клас и учубници за V,VІ,VІІ клас за безвъзмезно ползване за учебната 2013/2014 година за учениците от СОУ "П. Р. Славейков"- град Добрич"
81608 #557663 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slavejkov", gr. Dobrich
ЕИК: 000841882
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 1 282,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2013 / 2014 година.
81898 #541319 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-08 1 316,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І - VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2013/2014 година за учениците от VІІ СОУ "Найден Геров" - гр. Варна по обособени позиции“
76822 #540425 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-07 1 923,00BGN
Договор: Отпечатаване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от І-VІІ клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2013/2014г.
84307 #542601 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-30 4 860,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за "Реконструкция на улици в Община Ситово" по мярка 322" "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013
67935 #514183 Община Ситово
Obshtina Sitovo
ЕИК: 000565544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение СИТОВО-СТ - Силистра
Sdruzhenie SITOVO-ST - Silistra
ЕИК:18294
Инфо в ТР/Info Registry: 18294
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 423 007,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ и ІV подготвителни групи в целодневните детски градини на град Добрич за учебната 2012/2013 година"
55904 #496043 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-13 2 847,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за учениците от подготвителните групи/класове и І-VІІ клас на общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2012/2013г.
84288 #487426 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-21 5 246,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас за учебната 2012г./2013г. при ОУ “Пенчо Славейков”, находящо се на територията на гр. Пловдив”
72703 #483358 Основно училище /ОУ/ "Пенчо Славейков", гр. Пловдив
Osnovno uchilishte /OU/ "Pencho Slavejkov", gr. Plovdiv
ЕИК: 000453157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 4 926,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2012 / 2013 година.
81886 #483283 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-10 977,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване от учениците в СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия за учебната 2012/2013 година" по обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни), за ІІ - ри клас - околен свят и музика и за V-ти клас - история и цивилизация, география и икономика, музика и изобразително изкуство и помагала за подготвителен клас/група - "Весели игри" и "На работа ръчички""; Обособена позиция №2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, тетрадка №1 по писане, тетрадка №2 по писане, тетрадка №3 по български език, читанка, математика, тетрадка №1 по математика, тетрадка №2 по математика, тетрадка №3 по математика, роден край, тетрадка по роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ-ри клас - български език, тетрадка №1 по български език, тетрадка №2 по български език, тетрадка за развитие на речта, читанка, тетрадка по четене, математика, тетрадка №1 по математика, тетрадка №2 по математика, изобразително изкуство; за ІІІ-ти клас - български език, тетрадка №1 по български език, тетрадка №2 по български език, тетрадка за развитие на речта, читанка, тетрадка по четене, математика, тетрадка №1 по математика, тетрадка №2 по математика, човекът и обществетото, тетрадка човекът и обществото, човекът и природата, тетрадка човекът и прирорадата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, комплект приложения по домашен бит и техника"; Обособена позиция №3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - домашен бит и техника и албум с приложения по домащен бит и техника, за V-ти клас - домашна техника и икономика, за VІ-ти клас - домашна техника и икономика и за VІІ-ми клас - технологии"; Обособена позиция №4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - учебна тетрадка по английски език, за ІІІ-ти клас - английски език и учебна тетрадка по английски език, за VІ-ти клас - английски език и учебна тетрадка по английски език, за V-ти клас - английски език, за VІ-ти клас - английски език и за VІІ-ми клас - английски език"; Обособена позиция №5 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас/група по български език"; Обособена позиция №6 - "Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по математика"; Обособена позиция №7 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група/клас от дидактическа система "Моливко" - Моливко. Прозорче към света 6-7 г., Моливко. От земята до небето 6-7 г., С Моливко играй и мисли 6-7 г. и Моливко в страната. Матемакита 6-7г."; Обособена позиция №8 - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас по химия и опазване на околната среда"
81495 #484968 Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" , гр. Провадия
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Dimityr Blagoev" , gr. Provadiq
ЕИК: 000083101
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-09 272,00BGN
Договор:
48906 #483284 Начално училище /НУ/ - Христо Ботев, гр. Пловдив
Nachalno uchilishte /NU/ - Hristo Botev, gr. Plovdiv
ЕИК: 000453214
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-08 703,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І - VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2012/2013 г. за учениците от VІІ СОУ "Найден Геров" по обособени позиции.
76814 #482308 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-07 959,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за деца от подготвителни групи и ученици от І-ви до VІІ-ми глас за учебната 2012/2013г. в общинските учебни и детски заведения на територията на район "Изгрев", СО.
84014 #482192 Столична община - Район "Изгрев"
Stolichna obshtina - Rajon "Izgrev"
ЕИК: 6963270550
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-07 3 017,00BGN
Договор: Доставка на ДМА и ДНА по две обособени позиции по договор ЗМС-02 -24/01.06.2011 „Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД
45122 #495909 Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Дева Мария ЕООД, гр. Бургас
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie/MBAL/ - Deva Mariq EOOD, gr. Burgas
ЕИК: 200800019
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Смарт Софтуер Системс ЕООД
Smart Softuer Sistems EOOD
ЕИК:201419715
Инфо в ТР/Info Registry: 201419715
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-12 106 800,00BGN
Договор: Предоставяне на безплатна храна и тонизиращи напитки на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Бургас, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
100697 #478643 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Бургас
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Burgas
ЕИК: 812000140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САРА-АТАНАСОВИ И СИЕ СД - Бургас
SARA-ATANASOVI I SIE SD - Burgas
ЕИК:20409321
Инфо в ТР/Info Registry: 20409321
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-01 68 037,00BGN
Договор: покупка на дизелово гориво за отопление
19 #454450 124 Основно училище /ОУ/ "Васил Левски"
124 Osnovno uchilishte /OU/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000668640
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 50 942,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64508 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 26 095,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала на деца от подготвителни групи /класове и ученици от І-VІІ кл. за учебната 2011/2012 г. в общински училища на територията на район "Лозенец"
84108 #442579 Столична община - Район "Лозенец"
Stolichna obshtina - Rajon "Lozenec"
ЕИК: 6963270564
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 5 415,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за деца от подготвителни групи и ученици от І-ви до VІІ-ми глас за учебната 2011/2012 г. в общинските учебни и детски заведения на територията на район "Изгрев", СО.
84004 #440839 Столична община - Район "Изгрев"
Stolichna obshtina - Rajon "Izgrev"
ЕИК: 6963270550
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-07 2 761,00BGN
Договор: Доставка на учебни помагала за подготвителните групи от ЦДГ от Община Шумен за учебната 2011/2012 година.Изисквания за изпълнението на поръчката - 164 броя комплекти за трета възрастова група и 101 броя комплекти за четвърта възрастова група.
71456 #438907 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-19 8 519,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползуване от детските градини и от общинските училища за учебната 2011/2012 г на територията на СО Район "Студентски"
84352 #440205 Столична община - Район "Студентски"
Stolichna obshtina - Rajon "Studentski"
ЕИК: 6963270629
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-19 3 224,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала на учениците от подготвителни групи/класове и І-VІІ клас на общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2011/2012г.
84284 #441549 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-18 4 186,00BGN
Договор: Предоставяне на безплатна храна и тонизиращи напитки на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Бургас, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
100693 #438348 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Бургас
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Burgas
ЕИК: 812000140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САРА-АТАНАСОВИ И СИЕ СД - Бургас
SARA-ATANASOVI I SIE SD - Burgas
ЕИК:20409321
Инфо в ТР/Info Registry: 20409321
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-12 68 037,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за децата от III и подготвителните групи в целодневните детски градини на град Добрич за учебната 2011/2012 година"
55837 #438240 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-11 2 579,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2011 / 2012 година.
81877 #443675 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-11 1 100,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за ученици от 1 до 7 клас и по учебни предмети
72956 #440186 Основно училище "Христо Ботев", гр. Добрич
Osnovno uchilishte "Hristo Botev", gr. Dobrich
ЕИК: 000841875
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-11 950,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за ПГ, І,ІІ,ІІІ,ІV клас и учебници за V,VІ,VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2011/2012 година за учениците от VІІ СОУ "Н.Геров", гр. Варна по обособени позиции.
76806 #438333 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна
Sedmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Najden Gerov" - gr. Varna
ЕИК: 000082033
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 1 350,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване от учениците във Второ основно училище "Иван Вазов" за учебната 2011/2012 година по обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - математика, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ-ри клас - български език, математика, читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІІ-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и природата, човекът и обществето, музика, изобразително изкуство; за ІV -ти клас - български език, читанка, математика, човекът и обществото, човекът и природата; за V-ти клас - български език и литература, немски език, история и цивилизация, музика, изобразително изкуство; за VІ-ти клас - български език и литература, немски език, история и цивилизация, музика, изобразително изкуство; за VІІ-ми клас - български език и литература, немски език, история и цивилизация, музика, изобразително изкуство." Обособена позиция №2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - роден край; за ІV-ти клас - немски език; за V-ти клас - география и икономика, човекът и природата; за VІ-ти клас - география и икономика, човекът и природата; за VІІ-ми клас - география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование." Обособена позиция №3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас - домашен бит и техника; за ІV-ти клас - домашен бит и техника; за V-ти и VІ-ти класове - домашна техника и икономика; за VІІ-ми клас - технологии." Обособена позиция №4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти, V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по английски език." Обособена позиция №5 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, читанка, български език и литература." Обособена позиция №6 - "Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по математика." Обособена позиция №7 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (5-6 годишни) от дидактическа система "Моливко". Обособена позиция №8 - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас - химия и опазване на околната среда".
10524 #439468 Второ основно училище "Иван Вазов" гр. Провадия
Vtoro osnovno uchilishte "Ivan Vazov" gr. Provadiq
ЕИК: 000082232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 842,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ клас за безвъзмездно ползване за 2011/2012г. от учениците на ОУ "Г. С. Раковски"-Варна
72518 #437930 Основно училище /ОУ/ "Георги Сава Раковски" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "Georgi Sava Rakovski" - gr. Varna
ЕИК: 103194223
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 670,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване от учениците във СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия за учебната 2011/2012 година по обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни), за ІІ-ри клас - околен свят и музика; ІV -ти клас - музика, изобразително изкуство, човек и общество; V-ти клас - изобразително изкуство, история и цивилизация, география и икономика, музика; VІ-ти клас - български език, история и цивилизация, география и икономика, музика, VІІ-ми клас - география и икономика и музика." Обособена позиция №2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, читанка, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ -ри клас - български език, читанка, математика и изобразително изкуство; за за ІІІ-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІV-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и природата; за V-ти клас - български език, литература, човекът и природата; за VІ-ти клас - литература, човекът и природата и изобразително изкуство; за VІІ-ми клас - български език, литература, немски език, история и цивилизация, физика и астрономия, биология и здравно образование, изобразително изкуство" Обособена позиция №3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - домашен бит и техника; за ІV-ти клас - домашен бит и техника; за V-ти клас - домашна техника и икономика; за VІ-ти клас - домашна техника и икономика, за VІІ-ми клас - технологии." Обособена позиция №4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти, V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по английски език." Обособена позиция №5 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителнен клас - художествена информация и литература за деца и български език" Обособена позиция №6 - "Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по математика." Обособена позиция №7 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни) от дидактическа система "Моливко". Обособена позиция №8 - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас - химия и опазване на околната среда".
81486 #439606 Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" , гр. Провадия
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Dimityr Blagoev" , gr. Provadiq
ЕИК: 000083101
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 237,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от I - VII клас за учебната 2011/2012 година при ОУ "Отец Паисий", Силистра съгласно Постановление №14 от 01.02.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление №104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредбата за учебниците и учебните помагала за учебната 2011/2012 г.
72669 #438721 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-03 643,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2010/2011г."
64491 #430454 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-25 14 482,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за подготвителните групи в ЦДГ за учебната 2010/2011 година" в Община град Добрич
136646 #403759 Община град Добрич
Obshtina grad Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-29 4 328,60BGN
Договор: "Доставка на комплект учебни помагала за подготвителна група в детските градини на територията на Община Пловдив за учебната 2010г./2011г."
142641 #403926 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-28 15 105,00BGN
Договор:
153203 #402132 Столична община - Район "Лозенец"
Stolichna obshtina - Rajon "Lozenec"
ЕИК: 6963270564
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-07 1 749,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала на учениците от подготвителни групи/класове и І-VІІ клас на общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2010/2011г.
84272 #442136 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-19 4 575,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за деца от подготвителните групи и ученици от I-ви до VII-ми клас за учебната 2010/2011г. в общинските учебни и детски заведения на територията на район „Изгрев”, СО.
153037 #398992 Столична община - Район "Изгрев"
Stolichna obshtina - Rajon "Izgrev"
ЕИК: 6963270550
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-03 1 848,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153435 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор:
153660 #323177 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-12 5 737,00BGN
Договор: Доставка на якета летни
120688 #190859 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРУМАТЕКС
STRUMATEKS
ЕИК:101002222
Инфо в ТР/Info Registry: 101002222
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-30 313 200,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I-VI клас, включително подготвителни групи/ПГ/за учебната 2008г-2009г. на територията на Община Пловдив.
142447 #165786 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-04 14 892,80BGN
Договор: Извършване на допълнително възникнали ремонти строително - монтажни работи при извършване на РСМР на хранителен блок във ВПД "Созопол"
117687 #162012 Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"/ - Териториална дирекция /ТД/ - Бургас
Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"/ - Teritorialna direkciq /TD/ - Burgas
ЕИК: 1290088290171
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СВЕДА
SVEDA
ЕИК:831511050
Инфо в ТР/Info Registry: 831511050
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-06 31 700,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147592 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 496,00BGN
Договор: Пристройка за спортен салон и училищни кабинети на НУ "Хаджи Генчо", гр.Тетевен
146032 #160152 Община Тетевен
Obshtina Teteven
ЕИК: 000291698
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СВЕДА
SVEDA
ЕИК:831511050
Инфо в ТР/Info Registry: 831511050
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-28 450 342,37BGN
Договор: “Реконструкция, ремонт и разширение на хранителен блок във ВПД “Созопол” и доставка на кухненско оборудване и обзавеждане”
117681 #151492 Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"/ - Териториална дирекция /ТД/ - Бургас
Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"/ - Teritorialna direkciq /TD/ - Burgas
ЕИК: 1290088290171
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СВЕДА
SVEDA
ЕИК:831511050
Инфо в ТР/Info Registry: 831511050
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-07 550 430,15BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 59 589 933 774,15 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.