Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Ч*" намери 3123 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35956 #672957 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 5 877,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35957 #672957 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 2 295,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35958 #672957 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 16 443,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35959 #672957 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 1 597,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35974 #678803 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 16 443,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35975 #678803 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 5 877,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35976 #678803 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 1 597,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево"ЕООД гр.Раднево
35977 #678803 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-15 2 295,00BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83685 #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чепино Автотранспорт ЕООД
Chepino Avtotransport EOOD
ЕИК:822105702
Инфо в ТР/Info Registry: 822105702
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Пловдив АД ,град Пловдив
34194 #666274 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Plovdiv AD
ЕИК: 115532049
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-08 41 360,00BGN
Договор: Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
32817 #665937 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie "D-r Hristo Stambolski"/MBAL/ - Kazanlyk /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Kazanlyk/
ЕИК: 123540775
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-04 105 918,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ” По обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ“ Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ“ Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“
68893 #666367 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-15 116 393,00BGN
Договор: „Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на община Аврен” по обособени позиции
49694 #661248 Община Аврен, област Варна
Obshtina Avren, oblast Varna
ЕИК: 000093378
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Черкезов ЕООД - с. Звездица
Cherkezov EOOD - s. Zvezdica
ЕИК:148059148
Инфо в ТР/Info Registry: 148059148
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-31 54 543,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД през 2015-2016 година.
22921 #652297 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Veliko Tyrnovo EOOD -/Staro naimenovanieMezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Veliko Tyrnovo EOOD
ЕИК: 104524994
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-27 0,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ” По обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ“ Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ“ Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“
68888 #646421 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 558 405,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ” По обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ“ Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ“ Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“
68889 #646422 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 173 355,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ” По обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №5 „ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ“ Обособена позиция №6 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция №7 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ“ Обособена позиция №8 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“
68891 #646427 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 157 652,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД
39014 #641060 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" AD - Qmbol
ЕИК: 128501598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-30 0,00BGN
Договор: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли, детска млечна кухня и яслени групи към обединени детски заведения, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хлебни изделия; Позиция 2: Риба; Позиция 3: Месо и месни произведения; Позиция 4: Мляко и млечни произведения; Позиция 5: Плодове; Позиция 6: Зеленчуци; Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива", по обособена позиция № 3 «Месо и месни произведения - охладени и замразени»
53604 #631197 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-20 13 269,00BGN
Договор: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли, детска млечна кухня и яслени групи към обединени детски заведения, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хлебни изделия; Позиция 2: Риба; Позиция 3: Месо и месни произведения; Позиция 4: Мляко и млечни произведения; Позиция 5: Плодове; Позиция 6: Зеленчуци; Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива", по обособена позиция № 7 «Други хранителни и бакалски стоки, варива»
53605 #631199 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-20 6 123,00BGN
Договор: Услуги за зимно поддържане и почистване на пътища в Природен парк „Витоша”; част от републиканските пътища и общинската пътна мрежа на територията на Столична община по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Услуги по зимно поддържане и почистване на пътища на територията на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция 2: Услуги по зимно поддържане и почистване на част от републиканските пътища на територията на Столична община – Републикански пътища – Юг; Обособена позиция 3: Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа на територията на Район Панчарево и Район Витоша Обособена позиция 4: Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа на територията на Район Овча купел и Район Банкя Обособена позиция 5: Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа на територията на Район Връбница и Район Нови Искър Обособена позиция 6: Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа на територията на Район Кремиковци
83663 #622144 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота-Искър ЕООД - София
Chistota-Iskyr EOOD - Sofiq
ЕИК:121696028
Инфо в ТР/Info Registry: 121696028
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-02 0,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД
36451 #622418 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-01 14 688,00BGN
Договор: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: ПОЗИЦИЯ/ГРУПА №1 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”; ГРУПА №2 „ОХЛАДЕНО И ЗАМРАЗЕНО ПТИЧЕ МЕСО И ПТИЧИ ПРОДУКТИ”;ГРУПА №3 „РИБА”; ГРУПА №4 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”; ГРУПА №5 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”; ГРУПА №6 „БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ”; ГРУПА №7 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ”; /ГРУПА №8 „СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”; ГРУПА №9 „ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”; ГРУПА №10 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ” И ГРУПА №11 „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
84478 #615453 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Stopanska akademiq "D. A. cenov" - Svishtov
ЕИК: 040624317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-15 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за служителите от СОБТ – МВР и за задържани лица.
12471 #615412 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-14 18 391,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52952 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 1 843 380,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52953 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 194 040,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52954 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 1 108 800,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52955 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 1 835 526,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52956 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 209 286,00BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна“; Обособена позиция 2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 3: „Доставка на птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 4: „Доставка на месо и месни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 5: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 6: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 7: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”; Обособена позиция 8: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи детските ясли (ДЯ), детските кухни(ДК) и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна”.
52957 #604381 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 725 340,00BGN
Договор: Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа С ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”: Обособена позиция 2: Мерки за информация и публичност.
50707 #600165 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Читалище Христо Ботев - 97 - Белене
Chitalishte Hristo Botev - 97 - Belene
ЕИК:403866
Инфо в ТР/Info Registry: 403866
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-17 6 600,00BGN
Договор: Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
32775 #591449 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie "D-r Hristo Stambolski"/MBAL/ - Kazanlyk /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Kazanlyk/
ЕИК: 123540775
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-04 128 682,00BGN
Договор: „Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на община Аврен за учебната година 2013/2014” по обособени позиции
49680 #584872 Община Аврен, област Варна
Obshtina Avren, oblast Varna
ЕИК: 000093378
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Черкезов ЕООД - с. Звездица
Cherkezov EOOD - s. Zvezdica
ЕИК:148059148
Инфо в ТР/Info Registry: 148059148
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-07 0,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци на Столична община, включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Столична община, по обособени позиции: o I-ва обособена позиция - до 120 000 тона/год. o ІІ-та обособена позиция- до 120 000 тона/год. o ІІІ-та обособена позиция - до 120 000 тона/год.
83129 #577138 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота-Искър ЕООД - София
Chistota-Iskyr EOOD - Sofiq
ЕИК:121696028
Инфо в ТР/Info Registry: 121696028
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-21 0,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.
22346 #576894 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
"Kompleksen onkologichen centyr - Stara Zagora" EOOD - Staro naimenovanie /Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Stara Zagora EOOD/
ЕИК: 000812197
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-20 42 053,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево" ЕООД гр.Раднево
35939 #576328 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Doktor Dimityr Chakmakov" - Radnevo
ЕИК: 123545288
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-20 35 896,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен” ПОЗИЦИЯ ІІ „Улици за снегопочистване, опесъчаване и третиране с химически средства - Район ІІ” ПОЗИЦИЯ ІІІ „Улици за снегопочистване, опесъчаване и третиране с химически средства - Район ІІІ”
64321 #565984 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота ООД - Плевен
Chistota OOD - Pleven
ЕИК:114008823
Инфо в ТР/Info Registry: 114008823
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-16 0,00BGN
Договор: Медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД
38932 #565276 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" AD - Qmbol
ЕИК: 128501598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-11 0,00BGN
Договор: „Доставка на артикули по две обособени позиции необходими за нуждите на Община Козлодуй”
59585 #564348 Община Козлодуй
Obshtina Kozloduj
ЕИК: 000193250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-Пласт ООД , гр. Враца
Cheh-Plast OOD , gr. Vraca
ЕИК:106521420
Инфо в ТР/Info Registry: 106521420
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-09 201 456,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Домове за деца лишени от родителски грижи, Детска ясла Ново село и Детска млечна кухня по приложения: поз.1 - Мляко и млечни продукти; поз.2 - Месо и месни продукт; поз.3 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; поз.4 - Захар, захарни и шоколадови изделия, мед поз.5 - Други храни; поз.6 - Масла и мазнини; поз.7 - Варива; поз.8 - Зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени; поз.9 - Картофи и кореноплодни; поз.10- Плодове - пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти; поз.11- Яйца и яйчни продукти; поз.12- Подправки - пресни и изсушени; поз.13- Месни и месно-растителни консерви; поз.14- Риба, рибни продукти и други морски храни;
66594 #556579 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-22 343 002,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа по обособени позиции.
36376 #556020 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-15 14 246,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2013"
14407 #555619 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-09 7 497 000,00BGN
Договор: "Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "КОЦ-В.Търново " ЕООД през 2013г.-2014г."
22852 #552759 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Veliko Tyrnovo EOOD -/Staro naimenovanieMezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Veliko Tyrnovo EOOD
ЕИК: 104524994
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-29 0,00BGN
Договор: „Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на рекламни материали и промотиране на обект – „Димум – Античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1 - 02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
50684 #542355 Община Белене
Obshtina Belene
ЕИК: 000413579
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Читалище Христо Ботев - 97 - Белене
Chitalishte Hristo Botev - 97 - Belene
ЕИК:403866
Инфо в ТР/Info Registry: 403866
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-15 4 490,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини" Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за организация "Детски градини". Позиция 3: Месо и месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и месни произведения за организация "Детски градини". Позиция 4: Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация "Детски градини". Позиция 5: Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ. Млечни произведения за организация "Детски градини". Позиция 6: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за организация "Детски градини". Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за организация "Детски градини". Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за организация "Детски градини". Позиция 8: Замразени продукти за мероприятията към ЦСУ. Позиция 9: Сладолед за мероприятията към ЦСУ.
53432 #536489 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-10 544 800,00BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти за служителите от СОБТ-МВР и за задържани лица” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 “Хляб” Обособена позиция 2 “Мед, тестени, захарни и шоколадови изделия” Обособена позиция 3 “Зеленчуци и плодове в пресен и консервиран вид” Обособена позиция 4 “Варива, яйца, мазнини, подправки, месни консерви и други хранителни продукти, невключени в останалите обособени позиции” Обособена позиция 5 „Месо и месни полуфабрикати” Обособена позиция 6 „Колбаси - малотрайни, трайни и деликатесни” Обособена позиция 7 „Птиче месо и разфасовки” Обособена позиция 8 „Мляко и млечни продукти”
12403 #533075 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-22 37 384,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - Варна при Академията на МВР
3237 #515247 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-20 42 011,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - Варна при Академията на МВР
3239 #515247 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Akademiq na Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129001232
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-20 172 096,00BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново” по обособена позиция 7: „Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за организация „Детски градини”.
53451 #514045 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-30 85 000,00BGN
Договор: Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД- гр. Казанлък.
32731 #512654 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie "D-r Hristo Stambolski"/MBAL/ - Kazanlyk /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Kazanlyk/
ЕИК: 123540775
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-30 187 387,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти" за настанените чужденци с наложени ПАМ по ЗЧРБ в СДВНЧ - Любимец при дирекция "Миграция" - МВР.
11904 #510818 Дирекция "Миграция" - МВР /ДМ - МВР/
Direkciq "Migraciq" - MVR /DM - MVR/
ЕИК: 129010050
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-19 257 429,00BGN
Договор: Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа по обособени позиции.
82982 #508688 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота-Искър ЕООД - София
Chistota-Iskyr EOOD - Sofiq
ЕИК:121696028
Инфо в ТР/Info Registry: 121696028
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-06 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини" Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за организация "Детски градини". Позиция 3: Месо и месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и месни произведения за организация "Детски градини". Позиция 4: Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация "Детски градини". Позиция 5: Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ. Млечни произведения за организация "Детски градини". Позиция 6: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за организация "Детски градини". Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за организация "Детски градини". Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за организация "Детски градини". Позиция 8: Замразени продукти за мероприятията към ЦСУ. Позиция 9: Сладолед за мероприятията към ЦСУ.
53428 #507498 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-30 557 200,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11023 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 23 606,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11024 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 93 203,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11025 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 28 646,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11026 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 79 200,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11027 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 180 297,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11028 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 87 936,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора в гр.Варна по обособени позиции
11029 #505997 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-23 51 992,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив
34118 #505341 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Plovdiv AD
ЕИК: 115532049
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-19 25 210,00BGN
Договор: Доставка на храна на ученици на обща стойност - 86330 лв. Доставка на закуски на ученици от І до ІV клас - 18974 лв. Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас - 67356 лв.
81426 #501097 Средно общообразователно училище - Максим Райкович, гр. Дряново
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Maksim Rajkovich, gr. Drqnovo
ЕИК: 000209992
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-18 67 356,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2012 – втори транш"
14349 #503299 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-12 2 168 279,00BGN
Договор: Доставката на медикаменти, медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и консумативи за отделение по хемодиализа
36336 #498280 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-29 24 646,00BGN
Договор: Медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД
38871 #496224 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" AD - Qmbol
ЕИК: 128501598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-20 0,00BGN
Договор: Периодична доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ " Проф.д-р Стоян Киркович " АД гр.Стара Загора
38253 #495542 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Prof. d-r Stoqn Kirkovich" AD - Stara Zagora
ЕИК: 123535874
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-08 224 685,00BGN
Договор: Доставка на медициннски консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на КОЦ-В.Търново "ЕООД
22819 #489447 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Veliko Tyrnovo EOOD -/Staro naimenovanieMezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Veliko Tyrnovo EOOD
ЕИК: 104524994
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-25 0,00BGN
Договор: Доставка на "Хранителни продукти" и "Посуда за еднократна употреба и чували за еднократна употреба".
29257 #487690 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-14 3 662 000,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА”Д.А.Ценов” както следва: Група № 1: “Охладено месо и месни продукти”;Група № 2 - “ Риба”;Група № 3 – “Мляко и млечни продукти” ; Група № 4 – “ Шоколадови и захарни изделия” ;Група № 5 – “ Плодове и зеленчуци” ;Група № 6 – “ Безалкохолни напитки, сокове и бира” ;Група № 7 - “ Хляб и хлебни изделия” ; Група № 8 – “Плодови и зеленчукови консерви" ; Група № 9 “Други хранителни продукти – Бакалски” .
84400 #487300 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Stopanska akademiq "D. A. cenov" - Svishtov
ЕИК: 040624317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-21 0,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА”Д.А.Ценов” както следва: Група № 1: “Охладено месо и месни продукти”;Група № 2 - “ Риба”;Група № 3 – “Мляко и млечни продукти” ; Група № 4 – “ Шоколадови и захарни изделия” ;Група № 5 – “ Плодове и зеленчуци” ;Група № 6 – “ Безалкохолни напитки, сокове и бира” ;Група № 7 - “ Хляб и хлебни изделия” ; Група № 8 – “Плодови и зеленчукови консерви" ; Група № 9 “Други хранителни продукти – Бакалски” .
84402 #487300 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Stopanska akademiq "D. A. cenov" - Svishtov
ЕИК: 040624317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-21 0,00BGN
Договор: Доставка на месо и месни продукти
26718 #474990 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-01 22 243,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти на едро, необходими за студентските столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете София, Велико Търново, Габрово, Русе, Пловдив, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол - по две обособени позиции.
84504 #467019 Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София
Studentski stolove i obshtezhitiq /SSO/ EAD - Sofiq
ЕИК: 831917453
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-26 0,00BGN
Договор: Доставка на мляко и млечни продукти
26709 #466454 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-99 ООД - Велико Търново
Cheh-99 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104105918
Инфо в ТР/Info Registry: 104105918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-23 203 550,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за обособена позиция №6"Доставка на колбаси за нуждите П"ССО", обособена позиция №11"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стол-ресторант към УНСС", обособена позиция №4 "Доставка на месни полуфабрикати за нуждите на П"ССО", обособена позиция №13"Доставка на месни изделия и полуфабрикати за нуждите на стол-ресторант към УНСС",обособена позиция №3"Доставка на месо и месни продукти за нуждите на П"ССО", обособена позиция №12"Доставка на месо и месни продукти за нуждите на стол-ресторант към УНСС" и обособена позиция № 2"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на П"ССО" от "Доставка на хранителни продукти" с уникален номер в РОП № 00062-2010-0015
92465 #466442 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-99 ООД - Велико Търново
Cheh-99 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104105918
Инфо в ТР/Info Registry: 104105918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-19 15 136,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за обособена позиция №6"Доставка на колбаси за нуждите П"ССО", обособена позиция №11"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стол-ресторант към УНСС", обособена позиция №4 "Доставка на месни полуфабрикати за нуждите на П"ССО", обособена позиция №13"Доставка на месни изделия и полуфабрикати за нуждите на стол-ресторант към УНСС",обособена позиция №3"Доставка на месо и месни продукти за нуждите на П"ССО", обособена позиция №12"Доставка на месо и месни продукти за нуждите на стол-ресторант към УНСС" и обособена позиция № 2"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на П"ССО" от "Доставка на хранителни продукти" с уникален номер в РОП № 00062-2010-0015
92466 #466442 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-19 39 142,00BGN
Договор: Обявление за възложена обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2012г.
22273 #463891 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
"Kompleksen onkologichen centyr - Stara Zagora" EOOD - Staro naimenovanie /Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Stara Zagora EOOD/
ЕИК: 000812197
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-04 43 842,00BGN
Договор: "Доставка на краве кисело мляко"
24033 #462391 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-99 ООД - Велико Търново
Cheh-99 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104105918
Инфо в ТР/Info Registry: 104105918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-22 176 520,00BGN
Договор: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ" ЕАД - гр. Гълъбъво"
38080 #460991 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ ЕАД - Гълъбово - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ ЕООД - Гълъбово/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ EAD - Gylybovo - /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ EOOD - Gylybovo/
ЕИК: 123539424
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-20 54 960,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища; републикански пътища в урбанизираната територия на гр. Бургас и главните улици на съставните селища и квартали на територията на Община Бургас за експлоатационни сезони 2011/2012 г.; 2012/2013г. и 2013/2014 г. по приложени списъци и схеми”.
51901 #461251 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота ЕООД - гр.Бургас
Chistota EOOD - gr.Burgas
ЕИК:812198633
Инфо в ТР/Info Registry: 812198633
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-16 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП-Казанлък при Академията на МВР по предварителни заявки
26659 #460315 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-01 223 496,00BGN
Договор: „Предварителна обработка (пресоване) на битови отпадъци в претоварна станция, транспортиране и обезвреждане на битови и неопасни отпадъци в депо”
51899 #459726 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота ЕООД - гр.Бургас
Chistota EOOD - gr.Burgas
ЕИК:812198633
Инфо в ТР/Info Registry: 812198633
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-01 0,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци на Столична община, включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Столична община” по обособени позиции.
82755 #456347 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чистота-Искър ЕООД - София
Chistota-Iskyr EOOD - Sofiq
ЕИК:121696028
Инфо в ТР/Info Registry: 121696028
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 0,00BGN
Договор: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи по обособени позиции
94285 #454524 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ - Стара Загора ЕАД - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Стара Загора ЕАД/
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /UMBAL/ - Stara Zagora EAD - /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Stara Zagora EAD/
ЕИК: 123536104
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-11 17 800,00BGN
Договор: „Доставка на превързочни материали и рентгенови филми и консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”
36764 #452463 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Ivan Seliminski" AD - Sliven
ЕИК: 119502733
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-28 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки за стола на ЦСПП - Варна при Академията на МВР, обособени по позиции, както следва: поз.1. "Доставка на хляб, тестени изделия и пресни сладкарски изделия", поз.2. "Доставка на мляко и млечни продукти", поз.3. "Доставка на месо и месни продукти", поз.4. "Доставка на плодове и зеленчуци в пресен или консервиран вид", поз.5. "Доставка на олио, оцет, варива, подправки и др. хранителни продукти, невключени в останалите обособени позиции".
26626 #452435 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-12 221 690,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месни изделия и полуфабрикати за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месо и месни продукти за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на колбаси за нуждите на УОБ-Равда" с уникален номер в РОП № 00062-2010-0015
92459 #450580 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 5 814,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месни изделия и полуфабрикати за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месо и месни продукти за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на колбаси за нуждите на УОБ-Равда" с уникален номер в РОП № 00062-2010-0015
92460 #450580 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 2 195,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месни изделия и полуфабрикати за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на месо и месни продукти за нуждите на УОБ-Равда"; "Доставка на колбаси за нуждите на УОБ-Равда" с уникален номер в РОП № 00062-2010-0015
92462 #450580 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 3 927,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБС - гр. Варна при Академия на МВР
26616 #450162 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех ООД - Велико Търново
Cheh OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:814222450
Инфо в ТР/Info Registry: 814222450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-31 34 856,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти" за настанените чужденци с наложени ПАМ по ЗЧРБ в СДВНЧ-Любимец при дирекция "Миграция"- МВР
26607 #447187 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-02 249 264,00BGN
Договор: ”Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”, позиция № 1 - „Доставка на брашно тип 500 (или еквивалентно) до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 7 398,410 тона интервенционен ечемик от Словакия”.
14298 #444512 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-12 1 465 936,00BGN
Договор: ”Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011” , за обособена позиция №3 - „Доставка на спагети до складовете на Български Червен Кръст срещу предоставяне на 9 302,378 тона интервенционен ечемик от Словакия”
14293 #441522 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-10 1 861 624,00BGN
Договор: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА”СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН’’АД”
38808 #440624 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sv. Pantelejmon" AD - Qmbol
ЕИК: 128501598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-01 0,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти:Група № 1 - “ Охладено месо и месни продукти” ;Група № 2 - “ Риба”;Група № 3 – “ Мляко и млечни продукти”; Група № 4 – “ Шоколадови и захарни изделия”; Група № 5 – “ Плодове и зеленчуци” ;Група № 6 – “ Безалкохолни напитки, сокове и бира” ;Група № 7 :- “ Хляб и хлебни изделия” .
84383 #438412 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Stopanska akademiq "D. A. cenov" - Svishtov
ЕИК: 040624317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 0,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти:Група № 1 - “ Охладено месо и месни продукти” ;Група № 2 - “ Риба”;Група № 3 – “ Мляко и млечни продукти”; Група № 4 – “ Шоколадови и захарни изделия”; Група № 5 – “ Плодове и зеленчуци” ;Група № 6 – “ Безалкохолни напитки, сокове и бира” ;Група № 7 :- “ Хляб и хлебни изделия” .
84384 #438412 Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Stopanska akademiq "D. A. cenov" - Svishtov
ЕИК: 040624317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 0,00BGN
Договор: Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД гр.Казанлък"
32701 #437103 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie "D-r Hristo Stambolski"/MBAL/ - Kazanlyk /Staro naimenovanie - Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Kazanlyk/
ЕИК: 123540775
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-11 183 398,00BGN
Договор: Доставка на медикаменти,медицински консумативи,реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и консумативи за отделение по хемодиализа
36293 #432306 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-21 900,00BGN
Договор: Доставка на кисело мляко с масленост 3.6% в опаковка 0.400кг.
90706 #431137 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-99 ООД - Велико Търново
Cheh-99 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104105918
Инфо в ТР/Info Registry: 104105918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-01 603 200,00BGN
Договор: Доставка на мляко и млечни продукти
26580 #431602 Министерство на вътрешните работи /МВР/
Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 000695235
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех-99 ООД - Велико Търново
Cheh-99 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104105918
Инфо в ТР/Info Registry: 104105918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-01 134 820,00BGN
Договор: Обявление за възложена обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2011г.
22238 #421963 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
"Kompleksen onkologichen centyr - Stara Zagora" EOOD - Staro naimenovanie /Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Stara Zagora EOOD/
ЕИК: 000812197
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чардаклиев ЕООД - Стара Загора
Chardakliev EOOD - Stara Zagora
ЕИК:123665818
Инфо в ТР/Info Registry: 123665818
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-04 9 080,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 643 683 385,85 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.