Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Щ*" намери 183 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на заземителни материали по позиции
234529 #934654 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Elektrorazpredelenie Yug EAD - /Predishno naimenovanie - EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD/ /Staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнбахер ООД - Австрия
Shtajnbaher OOD - Avstriq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-05 1 028 375,41BGN
Договор: Предпроектно проучване за анализ и оценка на технически възможности за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
235565 #932422 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнмюлер Инженеринг ООД DE 227433233 -Германия
Shtajnmyuler Inzhenering OOD DE 227433233 -Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-29 68 020,00EUR
Договор: Извършване на термофлуиден анализ на котли 1,2,3,4
235560 #914823 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнмюлер Инженеринг ООД DE 227433233 -Германия
Shtajnmyuler Inzhenering OOD DE 227433233 -Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-28 40 800,00EUR
Договор: "Извършване на охранителна дейност чрез видеонаблюдение и охрана чрез инфрачервени бариери, свързани към сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект, собственост на ТП "ДГС Преслав"
225919 #885771 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Преслав към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Preslav kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЩИТ - 3 ЕООД - Велики Преслав
ShtIT - 3 EOOD - Veliki Preslav
ЕИК:127520485
Инфо в ТР/Info Registry: 127520485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-28 4 776,00BGN
Договор: "Текущ ремонт на обществено - обслужваща сграда на ул. Васил Левски №31 в с.Самуил за нуждите на социално предприятие"
221902 #876873 Община Самуил
Obshtina Samuil
ЕИК: 000505928
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щастие проект ЕООД
Shtastie proekt EOOD
ЕИК:204654017
Инфо в ТР/Info Registry: 204654017
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-30 18 634,86BGN
Договор: Текущ ремонт на тераса/покрив та административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил
226420 #871313 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Кюстендил
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Kyustendil
ЕИК: 1210825210093
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щастие проект ЕООД
Shtastie proekt EOOD
ЕИК:204654017
Инфо в ТР/Info Registry: 204654017
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-01 30 200,00BGN
Договор: Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково
226500 #871259 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Haskovo
ЕИК: 1210825210212
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щастие проект ЕООД
Shtastie proekt EOOD
ЕИК:204654017
Инфо в ТР/Info Registry: 204654017
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-18 55 018,34BGN
Договор: Доставка на заземителни материали по позиции
211722 #848739 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Elektrorazpredelenie Yug EAD - /Predishno naimenovanie - EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD/ /Staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнбахер ООД
Shtajnbaher OOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-05-15 128 615,00BGN
Договор: Проучване на опциите за модернизиране на оборудването за контрол на замърсяването на въздуха и оценка на разходите за постигане на емисионните нива в отговор на изискванията за най-добри налични техни
190216 #809195 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнмюлер Инженеринг ООД DE 227433233 -Германия
Shtajnmyuler Inzhenering OOD DE 227433233 -Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-28 105 000,00EUR
Договор: „Изграждане на четириброя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"
188074 #785747 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-19 5 479 408,08BGN
Договор: „Изграждане на четириброя пътни надлези в железопътен участък Септември - Пловдив по обособени позиции"
188071 #773982 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-02-03 2 282 195,75BGN
Договор: Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел, както и на масла, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки по обособени позиции
203527 #771381 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Карлово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Karlovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щерев оил груп ЕООД - гр. Карлово
Shterev oil grup EOOD - gr. Karlovo
ЕИК:202996004
Инфо в ТР/Info Registry: 202996004
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-01-26 14 400,00BGN
Договор: Доставка на материали за заземяване на електроразпределителната мрежа, по обособени позиции
167190 #758199 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щайнбахер ООД
Shtajnbaher OOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-16 40 400,00EUR
Договор: „Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Сливен“, по три обособени позиции
178607 #755119 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-17 198 083,33BGN
Договор: „Строително ремонтни работи на общински пътища и улици на територията на Община Малко Търново по Обособена позиция №1 „Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090/І-9/- с.Звездец-Евренозово-Близнак /ІІІ-908/; път№BGS3093/І-9/ м.Босна-Звездец-Младежко;път №BGS3096 /ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3095/І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново” и Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в гр. Малко Търново, Община Малко Търново ““
176738 #744764 Община Малко Търново
Obshtina Malko Tyrnovo
ЕИК: 000057086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-11 12 117,18BGN
Договор: „Обновяване на парк Борисова градина – етап ІІІ” по обособени позиции: 1. Изграждане на обществена тоалетна и водопровод; 2. Изграждане на детска площадка; 3. Ремонт и възстановяване на настилки; 4. Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
181075 #739577 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-28 1 352 895,36BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А50/70 за нуждите на Община Приморско
177802 #737654 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-14 440 000,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи по обект: Ремонт на общински пътища"
176271 #718388 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-29 177 279,41BGN
Договор: „Ремонт и сервизно обслужване на пътни превозни средства (ППС) от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България”, PPS15-136
184887 #715102 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-02 0,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за изграждане на канализационни мрежи на територията на Община Костенец"
176270 #706428 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-08 80 671,67BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 13/321/01520 на община Лесичово със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на общински път PAZ 1102/III-803 Калугерово – граница община Лесичово Панагюрище Елшица Левски (II-37) в участъка до граница община Лесичово Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в община Лесичово.
60999 #684244 Община Лесичово
Obshtina Lesichovo
ЕИК: 000351693
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-25 434 987,00BGN
Договор: "Извършване на строително- монтажни работи по Проект:„Реконструкция на кръстовище на ул.“Капитан Петко Войвода“ и бул.“Цар Симеон Велики, гр.Стара Загора“
68957 #681537 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-07 1 734 593,00BGN
Договор: Реконструкция и рехабилитация на ул. Христо Ботев от бул. Република до стопански двор /бензиностация/ в град Гълъбово
55334 #679323 Община Гълъбово
Obshtina Gylybovo
ЕИК: 000817696
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-06 1 371 539,00BGN
Договор: "Изграждане на част от улица "Стара планина" от о.т. 219 до о.т. 222, по плана за регулация на гр. Приморско"
65530 #674339 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-18 464 048,00BGN
Договор: „Изграждане на част от улица „Иглика”, от кръстовище с ул. „Стара планина” до кръстовище с ул. „ Стамополу” о.т. 9 до о.т. 34, по плана за регулация на гр. Приморско.
65531 #670467 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-08 234 893,00BGN
Договор: Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“
52417 #665440 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 10 000 000,00BGN
Договор:
65529 #670566 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-05 448 000,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68901 #666351 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 310 383,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68905 #666355 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 274 562,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68907 #666358 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 296 929,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68908 #666359 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 332 854,00BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
68909 #666361 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-08 127 915,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“
52380 #652468 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-18 577 985,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел, масла и смазочни материали, и спирачни течности за нуждите на ТП „ДГС Карлово”
86288 #637458 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Карлово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Karlovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щерев оил груп ЕООД - гр. Карлово
Shterev oil grup EOOD - gr. Karlovo
ЕИК:202996004
Инфо в ТР/Info Registry: 202996004
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-27 149 267,00BGN
Договор: „Рехабилитация и възстановяване на улици и тротоарни настилки в кв. „Малко солено езеро” в гр.Поморие“
65224 #630913 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 517 211,00BGN
Договор: „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград” се провежда в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица“, ”, финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР.
51451 #628954 Община Ботевград
Obshtina Botevgrad
ЕИК: 000776089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-15 4 494 628,00BGN
Договор: Доставка,чрез покупка при еднократно плащане на един брой употребявано МПС-високопроходим автомобил/6+1/места за нуждите на ТП ДГС Омуртаг
86843 #622553 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Омуртаг към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Omurtag kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120183
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерю Николаев Щерев - гр.Варна
Shteryu Nikolaev Shterev - gr.Varna
ЕИК:22182
Инфо в ТР/Info Registry: 22182
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-02 29 000,00BGN
Договор: „Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър; Обособена позиция № 2 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър; Обособена позиция № 3 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; Обособена позиция № 4 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър; Обособена позиция № 5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър”
62784 #621176 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-22 1 000 000,00BGN
Договор: Строителство на централна автобусна спирка, включителу ул. Стефан Стамболов и ул. христо Ботев, както и реконструкно реконструкция на пътно платно на бул. Сан Стефано в участъка между ул. Стефан Стамболов и ул. Христо Ботев, както и реконструкция на светофарни системи и съпътстваща техническа инфраструктура
52299 #609693 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-12 2 673 510,00BGN
Договор: „Изграждане на част от ул. „Стара Планина” от О.Т. 9 до О.Т. 219 и реконструкция на ул. „Тропик” от О.Т. 45А до О.Т. 217 по плана за регулация на гр.Приморско”
65499 #607877 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-06 465 998,00BGN
Договор: „Доставка на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 Изн. В50/70 за нуждите на Община Приморско”
65502 #607302 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-30 342 000,00BGN
Договор: 1. Реконструкция на бул."Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул."Пенчо Славейков". 2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша.
83336 #605672 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-23 4 454 476,00BGN
Договор: “Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”
61600 #593646 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-14 1 153 996,00BGN
Договор: „Укрепителни действия на ската при Т- образното кръстовище под бл.192, к-с „Меден Рудник“, гр.Бургас“
52271 #574730 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-06 228 145,00BGN
Договор: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
92175 #573541 Топлофикация - София АД
Toplofikaciq - Sofiq AD
ЕИК: 831609046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 200 000,00BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”.
66827 #572272 Община Самоков
Obshtina Samokov
ЕИК: 000776491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щеревтранс ООД , Самоков
Shterevtrans OOD , Samokov
ЕИК:201028474
Инфо в ТР/Info Registry: 201028474
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-22 26 515,00BGN
Договор: „Строителство на вътрешни пътища, задържателен резервоар, участъци от улична канализация, улични водпроводи, електрически кабелни линии и улично осветление, в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ Божурище, Софийска област”
48240 #567859 Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Nacionalna kompaniq industrialni zoni EAD, gr. Sofiq
ЕИК: 121706255
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-01 5 499 991,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР дейности във връзка с оптимизация на съществуващ достъп до обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, Столична община, район Кремиковци”, свързана с изпълнение на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжение за третиране на битови отпадъци на Столична община”
83395 #565631 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-17 239 894,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-78-162 „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”
83247 #559901 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 2 654 300,00BGN
Договор: Доставка на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 Изн. В50/70 за нуждите на Община Приморско.
65492 #544510 Община Приморско
Obshtina Primorsko
ЕИК: 102164063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 166 000,00BGN
Договор: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект «Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции", на следните обекти, разделени в две самостоятелни обособени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: СМР за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции - Музей на солта, находящ се в парцел –II-5348, кв.269, гр.Поморие ІІ- ра обособена позиция: СМР за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около Музея на солта, необходима за посещение на атракциите във връзка с реализация на проект Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" BG161PO001/3.1-03/2010/006, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013г.
65195 #527302 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-01 665 202,00BGN
Договор: "Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен“ с 6 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – І - ва зона: „Град Сливен: кв. ”Клуцохор”, кв. ”Комлука”, Централна градска част при граници – ул. ”Елисавета Багряна” - вкл., бул. ”Христо Ботев” - вкл., бул.”Хаджи Димитър”- вкл., бул.”Бр.Миладинови” - вкл., бул. ”Банско шосе”, - вкл.; Промишлени зони, кв.Надежда, бул.”Цар Симеон”, бул. ”Стефан Караджа”, кв. ”Речица”, м. ”Селището”; Обособена позиция № 2 - II – ра зона: „Град Сливен: кв. ”Република”, кв. ”Колъо Фичето”, кв. ”Ново село”, кв. ”Руски”, кв. ”Стоян Заимов”, кв. ”Даме Груев”, бул. ”Панайот Хитов” - вкл., бул. ”Бургаско шосе” - вкл., бул.”Илинденско въстание” - вкл.“; Обособена позиция № 3 - III – та зона: „Град Сливен: кв. ”Българка”, кв. ”Младост” кв.”Дружба”, кв. ”Сини камъни”, бул. „Стефан Стамболов“- вкл, бул. “Янко Сакъзов“ - вкл., кв. ”Дебела кория”, СО „Изгрев”, ул.”Ичеренско шосе”,с. Сотиря“; Обособена позиция № 4 – IV - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен) – с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с. Изгрев, с. Зайчаре, с.Трапоклово, с.Горно Александрово, селищни образувания и местности“; Обособена позиция № 5 – V - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен): с. Бинкос, с. Селиминово, с. Голямо Чочовен, с. Гавраилово, с. Малко Чочовен, с. Чинтулово, с. Ковачите, с. Злати Войвода, с. Струпец, с. Старо село, с. Младово, с. Николаево, гр. Кермен, с. Биково, с. Бяла, с. Новачево, с. Градско, с. Въглен“; Обособена позиция № 6 – VI - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен) , с. Самуилово, с. Панаретовци, с. Мечкарево, с.Глуфишево, с.Гергевец, с.Крушаре, с.Скобелево, с. Бозаджии,с.Чокоба, с.Камен, с.Тополчане, с.Калояново, с.Жельо Войвода, с.Глушник ,с. Блатец,с.Драгоданово“.
68083 #517029 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-07 400 000,00BGN
Договор: Компютърно моделиране и изследване на подобрения на ефективността на сероочистващи скрубери в електроцентрала "КонтурГлобал Марица Изток 3"
23680 #516269 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щайнмюлер Инженеринг ООД DE 227433233 -Германия
Shtajnmyuler Inzhenering OOD DE 227433233 -Germaniq
ЕИК:18401
Инфо в ТР/Info Registry: 18401
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-21 120 000,00EUR
Договор: „Допълнителни видове строителни и монтажни работи (СМР) възникнали по време на изпълнение на обект: ”Основен ремонт на площад, заключен между ул. ”Димитър Благоев” и ул. ”Граф Игнатиев”, част от ул. ”Граф Игнатиев”, гр. Карнобат”
59172 #513455 Община Карнобат
Obshtina Karnobat
ЕИК: 000057026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-27 1 941,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Защита на населението и предотвратяване на риска от наводнения на кв. „Устово”, ж.к. „Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян
68330 #506687 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 000615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щеревстрой ООД - Смолян
Shterevstroj OOD - Smolqn
ЕИК:120557933
Инфо в ТР/Info Registry: 120557933
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-30 686 413,00BGN
Договор: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.
65188 #508787 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-18 255 000,00BGN
Договор: ”Основен ремонт на площад, заключен между ул. ”Димитър Благоев” и ул. ”Граф Игнатиев”, част от ул. ”Граф Игнатиев”, гр. Карнобат и основен ремонт на ІV кл. път BGS 1064 (с.Житосвят – с.Добриново), община Карнобат с дължина на участъка 2350 м”.
59168 #505079 Община Карнобат
Obshtina Karnobat
ЕИК: 000057026
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-12 142 827,00BGN
Договор: Доставка на газьол за отопление, маркиран -червен за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г.
81738 #504934 Средно общообразователно училище СОУ Васил Левски, гр. Карлово
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte SOU Vasil Levski, gr. Karlovo
ЕИК: 000454686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-12 166 968,00BGN
Договор: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КАКТО СЛЕДВА : І-ва зона: улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път 1. път №BGS1142- гр.Поморие - /1,600км./ Обща дължина за І-ва зона – 40,308 км. ІІ-ра зона: улици в гр.Ахелой -/10,298 км/, с.Порой - /10,000 км./ , с. Гълъбец - /11,280 км./ ,с. Горица - /18,785 км./,с. Медово -/11,000 км./ , с.Бата -/10,037 км./ , с.Страцин -/10,190 км./ ,с. Косовец -/5,820 км./, с.Белодол - /7,050 км./, с.Козичино -/7,100 км./ ,с. Лъка -/ 7,477 км./, с.Александрово - /5,800км./, гр.Каблешково -/17,566 км./, с.Каменар -/ 6,700 км./,с.Дъбник - /3,362 км./, с.Габерово -/4,000 км./ Обща дължина за ІІ-ра зона – 146,465 км. ІІІ –та зона: І-9 от км 208+906 до км. 209+778 и от км.217+710 до км.221+133 - /4,295 км./; ІІІ-906 от км.50+870 до км.52+772 -/1,902 км./ ; ІІІ-6009 от км.20+591 до км.22+703 -/ 2,112 км./ и общинските пътища: 1. път №BGS1140 с.Белодол- с.Бата - /4,500км./ 2. път №BGS1141 гр.Ахелой-с.Тънково - / 3,000км/ 3. път №BGS1143 с.Козичино - / 8,000км./ 4. път №BGS1144 с.Порой-с.Гълъбец-с.Горица - / 13,000км./ 5. път №BGS1145 с.Медово-с.Бата- с.Страцин - /15,000км./ 6. път №BGS1146 с.Александрово - /1,000км./ 7. път №BGS1147 с.Страцин-с.Косовец - /3,700км./ 8. път №BGS1148 с.Дъбник- с.Габерово - /3,550км./ 9. път №BGS1149 сКаменар-гр.Поморие - / 12,500км./ Обща дължина за ІІІ-та зона – 72,559 км.
65184 #508750 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-19 767 000,00BGN
Договор: Изграждане на пробив бул. Царица Йоана.
82964 #497876 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-31 1 075 268,00BGN
Договор: „Възстановяване на пропаднало пътно платно и укрепване със стоманобетонна подпорна стена на обект „Долна махала в с. Зорница”, община Чепеларе”
71087 #490698 Община Чепеларе
Obshtina Chepelare
ЕИК: 000615164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щеревстрой ООД - Смолян
Shterevstroj OOD - Smolqn
ЕИК:120557933
Инфо в ТР/Info Registry: 120557933
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-09 140 299,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на бензин А95Н, газ пропан бутан, дизелово гориво, масло, спирачни течности, грес и антифриз за нуждите на автомобилния парк на ТП "Държавно горско стопанство Карлово”. Възложителят ще закупува периодично горива от собствените бензиностанции на изпълнителя и посочените консумативи, според нуждите си. Прогнозните количества са както следва: бензин А95Н-1500литра; газ пропан-бутан - 18 000литра; дизелово гориво - 4500 литра; масло М10Д - 240 литра; спирачна течност - 30литра; антифриз - 110литра; грес - 5кг. Посочените количества са прогнозни. Допустими са отклонения +/-10%.Доставяното гориво следва да отговаря на БДС и Наредбата за изисквания за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
86265 #488926 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Карлово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Karlovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-27 0,00BGN
Договор: „Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ.Несебър; Обособена позиция № 2 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ.Несебър; Обособена позиция № 3 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ.Несебър; Обособена позиция № 4 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с.Равда общ.Несебър; Обособена позиция №5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с.Ръковсково, с.Паницово и с.Приселци общ. Несебър”
62653 #484958 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-28 1 000 000,00BGN
Договор: СМР на следните обекти: Основен ремонт и реконструкция на пешеходен подлез "НДК", довършителни работи на подземния паркинг на Метростанция 11-ІІ и реконструкция на бул. "Черни връх" върху трасето на метрото от бул. "България" до бул. "Н. Вапцаров".
25344 #478919 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-03 4 496 638,00BGN
Договор: Доставка на Дизел за отопление 10 ppm E5, маркиран-червен, с шифър по ЕКП: 02144400045, за нуждите на СОУ "В. Левски" гр. Карлово за отоплителен сезон 2011/2012 г."
81737 #457018 Средно общообразователно училище СОУ Васил Левски, гр. Карлово
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte SOU Vasil Levski, gr. Karlovo
ЕИК: 000454686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-19 144 167,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на бензин А95Н, газ пропан бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Държавно горско стопанство Карлово”.
15913 #444445 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Карлово - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Карлово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Karlovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Karlovo/
ЕИК: 115013296
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-08 110 000,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител за извършване поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 387.000 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Бургас(АМ”Тракия” и югозападен обход на гр.Карнобат, РПС Малко Търново и РПС Средец)”.
49509 #444309 Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Burgas
ЕИК: 6950890186
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-04 2 150 000,00BGN
Договор: „Транспортен подход към бл.7 и 7А ж.к.”Славейков” гр.Бургас в участъка от о.т.1403 – 1400 – 1390 и кръстовището при о.т.1400”.
51776 #438850 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-18 206 940,00BGN
Договор: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 - до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов” до бул. „Сан Стефано” по плана на ж.к. „Възраждане”, гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен проект”.
51766 #434272 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-05 1 511 251,00BGN
Договор: „Периодична доставка чрез покупка на бензин А95Н, газ пропан бутан и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Държавно горско стопанство Карлово”.
112044 #400549 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Карлово - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Карлово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Karlovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Karlovo/
ЕИК: 115013296
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-27 75 000,00BGN
Договор: "Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции" Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Несебър, с. Кошарица, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър; Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Свети Влас и с. Равда общ.Несебър; Обособена позиция №3: Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър;
141056 #395598 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-17 2 083 333,00BGN
Договор: Изграждане на улицата от ул. "Цар Симеон" до гробищен парк и изграждане на ул. "Морска", гр. Свети Влас
141066 #388673 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-01 141 728,27BGN
Договор: Укрпване на свлачище на път с.Маринка-с.Зидарово-с.Вършило, в участък км.2+800
145463 #380374 Община Созопол
Obshtina Sozopol
ЕИК: 000057236
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-19 774 597,00BGN
Договор: 1. Изграждане на нов мост над река Суходолска, свързващ кв. „Триъгълника” при улица „Чудотворци” с ул. „Хан Кубрат” при улица „Възрожденска”, включително изграждане на продължението на ул. „Чудотворци” северно от ул. „Захари Стоянов”, район Надежда, в съответствие с действащият устройствен план 2. Ремонт на мост по „Чепинско шосе” над река Искър
152637 #374774 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-24 1 197 357,04BGN
Договор: „Проектиране и изграждане на улици на територията на Община Несебър по обособени позиции: 1/ гр. Несебър и к.к. Сл. бряг 2/ гр. Свети Влас 3/ с. Равда 4/ с. Кошарица 5/ с. Гюльовца”
141029 #295314 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-15 250 000,00BGN
Договор: Периодична доставка чрез покупка на бензин А 95 Н, газ пропан - бутан и дизелово гориво за автомобилния парк на ДГС Карлово
112040 #283853 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Карлово - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Карлово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Karlovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Karlovo/
ЕИК: 115013296
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-13 40 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и изграждане на общински пътища, изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводи
132629 #193066 Община Априлци
Obshtina Aprilci
ЕИК: 000291627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щраплан ЕООД гр. София
Shtraplan EOOD gr. Sofiq
ЕИК:200029096
Инфо в ТР/Info Registry: 200029096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-29 12 500,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и изграждане на общински пътища, изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводи
132631 #193066 Община Априлци
Obshtina Aprilci
ЕИК: 000291627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щраплан ЕООД гр. София
Shtraplan EOOD gr. Sofiq
ЕИК:200029096
Инфо в ТР/Info Registry: 200029096
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-29 34 400,00BGN
Договор: Допълнителни СМР за обект „Възстановяване на пътни настилки по съществуващо положение и нивелети на улици по предложен списък от кмета на район Витоша”
152453 #190335 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-19 522 086,40BGN
Договор: Ремонт на алейната мрежа и площадките на : 1.парк " Света Троица"; 2.парк " Свети Петър и Павел"; 3. градина " Бул. Черни връх"; 4. парк " Оборище" по обособени позиции
152272 #184920 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-20 691 734,00BGN
Договор: Ремонт на алейната мрежа и площадките на : 1.парк " Света Троица"; 2.парк " Свети Петър и Павел"; 3. градина " Бул. Черни връх"; 4. парк " Оборище" по обособени позиции
152274 #184920 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-20 237 956,00BGN
Договор:
152284 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 82 182,00BGN
Договор:
152285 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 66 150,00BGN
Договор:
152286 #179666 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 37 162,00BGN
Договор: „Възстановяване на пътни настилки по съществуващо положение и нивелети на улици по предложен списък от кмета на район „Витоша".
152124 #178138 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-07 1 223 266,84BGN
Договор: BG2005/017-454.03.03.02-07-Works 01 "Инженеринг /проектиране и СМР/ на пречиствателна станция за отпадни води в с. Проглед", в рамките на проект BG 2005/017-454.03.03.02- 07 " Ефективно решение за устойчива система за пречистване на отпадни води в чувствителна зона за малко населено място с потенциал за активен високопланински туризъм в с. Проглед", съфинансиран по програма ФАР "Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието от двете страни на границата".
146956 #177524 Община Чепеларе
Obshtina Chepelare
ЕИК: 000615164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щеревстрой ООД - Смолян
Shterevstroj OOD - Smolqn
ЕИК:120557933
Инфо в ТР/Info Registry: 120557933
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-30 462 092,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152114 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 165 092,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152115 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 119 998,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152116 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 263 383,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152117 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 72 604,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152118 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 210 677,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152119 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 176 015,00BGN
Договор: Преасфалтиране и ремонт бордюри в градини и паркове на територията на Столична община: 1.Градина „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 2. Градина „СВ.НИКОЛА” 3. Градина „БУКАТА” 4 Градина. „100 ГОДИНИ СОФИЯ” 5 Градина. „МАЙЧИН ДОМ” ИЗТОК,ЗАПАД 6. Градина „ГУСВ” 7.БОРИСОВА ГРАДИНА
152120 #167928 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-16 74 459,00BGN
Договор: Инженеринг по обособени позиции: 1."Преасфалтиране на ул."Петър Панайотов", район "Надежда" по съществуващо положение"; 2."Преасфалтиране на ул."Враил", район "Надежда" по съществуващо положение"; 3."Преасфалтиране на ул."Иван Арабажията" от ул.5019 до бл.15, район "Искър" по съществуващо положение"; 4."Преасфалтиране на ул."14" от ул."2" до бл.211, ж.к.Обеля 2, район "Връбница" по съществуващо положение"; 5."Преасфалтиране на ул."61" , кв."Враждебна", район "Кремиковци"; 6."Преасфалтиране на ул."Тракийска могила", район"Кремиковци", кв.Ботунец по съществуващо положение"; 7."Преасфалтиране на ул."Захари Попов" от бул."Никола Петков" до ул."Андрей Стоичков", гр.Бухово, район "Кремиковци" по съществуващо положение"; 8."Преасфалтиране на ул."13" , район"Кремиковци", с.Долни Богров по съществуващо положение"; 9."Преасфалтиране на ул."Мургаш" от ул."Мито Войнишки" до ул."Илия Велинов", район "Панчарево", с.Казичене по съществуващо положение"; 10."Преасфалтиране на ул."Демокрация" от ул."Просвета" до ул."Балкан", район "Панчарево" по съществувашо положение"; 11."Преасфалтиране на ул."Искър" от ул."Патриарх Герман" до ул."Васил Стоилов"/ул."Иглика"/, район "Панчарево" по съществуващо положение"; 12."Основен ремонт на ул."Караджин" в участъка от ул."Альовица" до ул."Заградена поляна", с.Лозен, район"Панчарево"; 13."Изграждане на 2бр. пътни водостоци на ул."Лешникова гора" и ул."324" над р.Ваташка"; 14."Изграждане на пасарелка по ул."Васил Петлешков", район "Банкя"; 15."Основен ремонт на ул."Хайдушка гора" от ул."Твърдишки проход" до ул."Костенски водопад", ж.к.Стрелбище, район"Триадица" по съществуващо положение"; 16."Преасфалтиране на ул."Ген.Кирил Ботев" от бул."Тодор Каблешков" до ул."Георги Измирлиев", район"Триадица", ж.к."Гоце Делчев" по съществувашо положение"; 17."Преасфалтиране на ул."Чемшир" от ул."Ламар" до ул."Папрат" /ул."Нарцис"/, кв.Драгалевци, район"Витоша" по съществуващо положение"; 18."Преасфалтиране на ул."Успех", кв.Бенковски, район"Сердика" по съществуващо положение";
151853 #165043 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-01 115 849,00BGN
Договор: "Реконструкция, основен ремонт и преасфалтиране на улици и булеварди по обособени позиции: 1. "Основен ремонт на ул."202" от надлез "Надежда" до ул. "Каменоделска". 2. "Преасфалтиране на бул. "Д. Николаев" от Сточна гара до бул. "Ситняково". 3. "Преасфалтиране на ул. "Никола Габровски" от бул. "Симеоновско шосе" до бул. "Г.М.Димитров". 4."Преасфалтиране на бул. "Рожен" от бул. "Скопие" до Надлез "Надежда" 5."Отваряне на ул. "Чаталджа" на вход при бул. "Васил Левски". 6. "Основен ремонт на ул. "Симеоново" и ул. "Ведрина", район Лозенец 7. "Отваряне на разделителна ивица между централното и локалните пътни платна на бул. "Черни връх" при ул. "Липа" и ул. "Капитан Андреев".
151807 #158822 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-08 62 081,00BGN
Договор: Открит конкурс с предмет: периодична доставка чрез покупка на бензин А95 и газ пропан бутан за нуждите на автомобилния парк на ДЛ Карлово
112039 #157178 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Карлово - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Карлово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Karlovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Karlovo/
ЕИК: 115013296
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щерев оил ЕООД - Сопот
Shterev oil EOOD - Sopot
ЕИК:825268626
Инфо в ТР/Info Registry: 825268626
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-23 40 000,00BGN
Договор: Допълнително възникнали видове работи поради непредвидени обстоятелства при корекцията на река "Банска" при ул. "Космонавт" и изграждане на масивен мост по ул. "Космонавт", гр. Банкя
151840 #152941 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-20 114 172,96BGN
Договор: Избор на изпълнител за преасфалтиране на училищни дворове - І етап по обособени позиции: 1. І обособена позиция включва: район "Слатина", 94 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 400 кв.м.; район "Лозенец", 122 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 020 кв.м.;район "Младост", 81 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 10 500 кв.м.; район "Витоша", 2 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 3 750 кв.м.; район "Банкя", 78 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 700 кв.м.; 2. ІІ обособена позиция включва: район "Красно село", 132 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 250 кв.м. и 51 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 435 кв.м. ; район "Възраждане", 32 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 980 кв.м. и 67 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Оборище", 1 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 500 кв.м.; район "Подуяне", 49 ОУ и 166 СУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Надежда", 16 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 000 кв.м.;
151769 #143532 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-11 454 964,90BGN
Договор: Избор на изпълнител за преасфалтиране на училищни дворове - І етап по обособени позиции: 1. І обособена позиция включва: район "Слатина", 94 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 400 кв.м.; район "Лозенец", 122 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 020 кв.м.;район "Младост", 81 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 10 500 кв.м.; район "Витоша", 2 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 3 750 кв.м.; район "Банкя", 78 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 700 кв.м.; 2. ІІ обособена позиция включва: район "Красно село", 132 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 250 кв.м. и 51 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 435 кв.м. ; район "Възраждане", 32 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 980 кв.м. и 67 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Оборище", 1 СОУ - преасфалтиране училищен двор - 1 500 кв.м.; район "Подуяне", 49 ОУ и 166 СУ - преасфалтиране училищен двор - 5 000 кв.м.; район "Надежда", 16 ОУ - преасфалтиране училищен двор - 4 000 кв.м.;
151770 #143532 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-11 484 696,32BGN
Договор: „Корекция на река „Банска” при ул. „Космонавт” и изграждане на масивен мост по ул. „Космонавт”, гр. Банкя”
153769 #126113 Столична община-Район "Банкя"
Stolichna obshtina-Rajon "Bankq"
ЕИК: 6963270495
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Щрабаг ЕАД / старо наименование - Инжстрой София АД / - София
Shtrabag EAD / staro naimenovanie - Inzhstroj Sofiq AD / - Sofiq
ЕИК:130463628
Инфо в ТР/Info Registry: 130463628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-10 434 717,86BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 172 811 492,43 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.