Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Ъ*" намери 55 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“
244355 #942403 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 57179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-10-14 11 100,00BGN
Договор: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва:
240639 #936770 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 56814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-13 298 918,06BGN
Договор: Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД
250644 #917865 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie i speshna medicina /UMBALSM/ "N.I. Pirogov" EAD - Sofiq
ЕИК: 130345786
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ОРТО СЕЙВ ЪНЛИМИТИД ООД - гр. София
ORTO SEJV YNLIMITID OOD - gr. Sofiq
ЕИК:203048854
Инфо в ТР/Info Registry: 203048854
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-05-20 287 500,00BGN
Договор: Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години.
208247 #875031 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-23 260 685,00BGN
Договор: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”
217518 #869344 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-12 280 089,71BGN
Договор: „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Б-ца
217436 #841406 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-04-02 325 733,81BGN
Договор: Периодична доставка на травматологичен и неврохирургичен медицински консуматив по обособени позиции
209083 #830284 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ОРТО СЕЙВ ЪНЛИМИТИД ООД - гр. София
ORTO SEJV YNLIMITID OOD - gr. Sofiq
ЕИК:203048854
Инфо в ТР/Info Registry: 203048854
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-02-13 632 000,00BGN
Договор: Инженеринг-проектиране, упражняване на АН и извършване на СМР за постигане на обновяване за енерг.ефект.на обект:МЖС, находяща се в гр. Б-ца, ж.к.Изгрев 1и2 във вр. с изпъл. на НПЕЕ наМЖС в гр. Б-ца
194715 #813702 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-26 411 578,00BGN
Договор: Доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по 2 обособени позиции:
201924 #797548 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Sofijski universitet /SU/ "Sv. Kliment Ohridski"
ЕИК: 000670680
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Левъл Ъп ООД
Levyl Yp OOD
ЕИК:201912261
Инфо в ТР/Info Registry: 201912261
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-07-20 300 000,00BGN
Договор: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап V – ти - 16 ОП и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 19 ОП във вр. с реализ на НПЕЕМЖС на терит. на община Благоевград
194762 #797325 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-07-18 538 352,12BGN
Договор: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”
168328 #764106 Комисия за финансов надзор /КФН/
Komisiq za finansov nadzor /KFN/
ЕИК: 131060676
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърнст и Янг България ЕООД
Yrnst i Qng Bylgariq EOOD
ЕИК:130971516
Инфо в ТР/Info Registry: 130971516
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-25 920 000,00BGN
Договор: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Oбщина Бургас" по обособени позиции:ОП№1Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11;ОП№2Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111;ОП№ 3Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр.Миладинови бл.8;ОП№4Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2;ОП№5Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7;ОП№6Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Възраждане бл.38;ОП№7Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А;ОП№8Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.49;ОП№9Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.48;ОП№10Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.3;ОП№11Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.37;ОП№12Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54;ОП№13Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5;ОП №14Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40;ОП № 15Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В;ОП№16Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.2;ОП№17Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл. 4;ОП№18Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33;ОП№19Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75;ОП№20Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51;ОП№21Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А;ОП№22Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.34;ОП№23Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.6;ОП№24Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.36;ОП№25Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.27;ОП№26Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.47;ОП№27Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.25;ОП№28Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.18;ОП№29Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.9;ОП№30Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл. 20А;ОП№31Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.32;ОП№32Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.СЛАВЕЙКОВ бл.30-5,6,7,8;ОП№33Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.38;ОП№34Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А;ОП№35Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8;ОП№36Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.19;ОП№37Сграда с административен адрес гр.Бургас, к-сИзгрев бл.33;ОП№38Сгр. с адм. адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.31;ОП№39Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17;ОП№40Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл58;ОП№41Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.127;ОП№42Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж,к М.Рудник, бл.50,вх.4,5 и 6;ОП№43Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл. 115, вх.1,2;ОП№44Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.64;ОП№45Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник, бл.111;ОП№46Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.99;ОП№47Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№48Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8;ОП№49Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник, бл.116;ОП№50Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.70;ОП№51Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,жк.М.Рудник бл.69;ОП№52Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.47;ОП№53Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5;ОП№54Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М. Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№55Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник, бл.108;ОП№56Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник , бл.110;ОП№57Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.55, вх.5,6;ОП№58Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.131;ОП№59Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.126
174062 #757939 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-15 1 177 036,13BGN
Договор: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции: Обособена позиция 1: Многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-8812 м2 по подобекти, както следва: Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.49, вх. В-Е, с РЗП-3093 м2; Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.50, вх. А-Д, с РЗП-5719 м2; Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.55, бл.56, бл.57 и бл.58, с РЗП-4770 м2; Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” №15 и №17 и бул. „България” №34, с РЗП-4664 м2; Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.3, вх. А-Д, с РЗП-6886 м2; Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. ”Гагарин” бл.13, вх. А-Г, с РЗП- 6104 м2; Обособена позиция 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” 1А, вх. А-Г, с РЗП-6074 м2; Обособена позиция 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к.”Младост” бл.2, вх.А и Б, с РЗП-2570 м2; Обособена позиция 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Панайот Хитов” 35, 37 и 39, с РЗП- 4504 м2; Обособена позиция 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.48, вх. А-Е, с приета РЗП-7708 м2; Обособена позиция 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.7, бл.9 и бл.11, с РЗП- 4135 м2;
177731 #750839 Община Попово
Obshtina Popovo
ЕИК: 000875856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-24 701 395,00BGN
Договор: Избор на изпълнители за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Долна баня по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на проекти с работни заглавия: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на основна сграда на Професионална гимназия „Христо Ботев“, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“ и „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сгради на Професионална гимназия „Христо Ботев“ и прилежащите им дворни пространства, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на проекти с работни заглавия: „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“ и „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
175577 #745556 Община Долна баня
Obshtina Dolna banq
ЕИК: 122054941
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архитектурна група Левъл Ъп ООД
Arhitekturna grupa Levyl Yp OOD
ЕИК:200073705
Инфо в ТР/Info Registry: 200073705
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-05 174 000,00BGN
Договор: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”
168325 #715143 Комисия за финансов надзор /КФН/
Komisiq za finansov nadzor /KFN/
ЕИК: 131060676
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Регионален консорциум Ърнст и Янг - София
DZZD Regionalen konsorcium Yrnst i Qng - Sofiq
ЕИК:176962777
Инфо в Булстат: 176962777
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-16 1 359 302,00BGN
Договор: „Правен анализ на практиките, прилагани от Възложителя в неговата дейност, включително преглед за съответствие с европейското и националното данъчно законодателство, и идентифициране на възможности за оптимизация на данъчните процеси и на други административни процедури в рамките на дейността на Възложителя” Юридическите услуги, следва да се предоставят под формата на следните дейности: Устни консултации; Писмени консултации; Предоставяне на правни становища и/или анализи. При извършване на юридическите услуги изпълнителят ще анализира съответствието на дейността на Възложителя с европейското и националното данъчно законодателство и други приложими регулаторни режими и следва да идентифицира възможностите за оптимизация на дейността на възложителя
180363 #718500 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Sofijski universitet /SU/ "Sv. Kliment Ohridski"
ЕИК: 000670680
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско съдружие Ърнст и Янг
Advokatsko sydruzhie Yrnst i Qng
ЕИК:175855021
Инфо в ТР/Info Registry: 175855021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-08 0,00BGN
Договор: „Извънгаранционна поддръжка, включително профилактика и ремонт на касови апарати с фискална памет за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП на територията на обл. Пазарджик”.
181617 #715146 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Alabak kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ънриълсофт ООД - Велинград
Ynriylsoft OOD - Velingrad
ЕИК:112042200
Инфо в ТР/Info Registry: 112042200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-04 0,00BGN
Договор: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи по две обособени позиции, за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
173521 #713417 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ърбън Грийн ЕООД - София
Yrbyn Grijn EOOD - Sofiq
ЕИК:202709721
Инфо в ТР/Info Registry: 202709721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-15 498 000,00BGN
Договор: Правни услуги във връзка с използване на нормативните възможности за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС)
5719 #651140 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско съдружие Ърнст и Янг
Advokatsko sydruzhie Yrnst i Qng
ЕИК:175855021
Инфо в ТР/Info Registry: 175855021
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-26 390 000,00BGN
Договор: Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов; Обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище; Обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък; Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София
30139 #632756 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ЪРБЪН СФО
DZZD YRBYN SFO
ЕИК:176779594
Инфо в Булстат: 176779594
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-04 0,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект 23/321/01157 „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр.Костенец”
59672 #629813 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архитектурна група Левъл Ъп ООД
Arhitekturna grupa Levyl Yp OOD
ЕИК:200073705
Инфо в ТР/Info Registry: 200073705
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 10 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец”
59675 #629814 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Архитектурна група Левъл Ъп ООД
Arhitekturna grupa Levyl Yp OOD
ЕИК:200073705
Инфо в ТР/Info Registry: 200073705
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 10 000,00BGN
Договор: „Верификация, проверки на място и предварителен контрол по Оперативна програма „Техническа помощ“, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“
26451 #604565 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-15 254 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Кърджали и четвъртокласната пътна мрежа, оперативен сезон 2012/2015 г.
60487 #511783 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-26 0,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за общинските градини,културни институции, спортенкомплекс и общинска администрация на Община Кърджали
60475 #492371 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-18 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Кърджали и четвъртокласната общинска пътна мрежа”
60452 #459718 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-01 0,00BGN
Договор: “Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за общинските градини,културни институти,спортен комплекс,общинска администрация и доставка на Евродизел и бензин А-95Н за служебните автомобили на Община Кърджали”
60461 #460681 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-10 750 000,00BGN
Договор: „Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната кампания на ПРСР”
27745 #457153 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сън аут-ъф-хоум медия ООД - София
Syn aut-yf-houm mediq OOD - Sofiq
ЕИК:121124835
Инфо в ТР/Info Registry: 121124835
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-10 467 998,00BGN
Договор: Проектиране, ремонт и възстановяване на детски площадки в общоградски паркове и градини на територията на Столична община по обособени позиции: 1. Парк „Здраве” – район „Триадица” 2. Южен парк II част- район „Триадица” 3. Южен парк III част- район „Триадица” 4. Парк “Св. Св. Петър и Павел”- район „Красна поляна” 5. Парк „100години София”-район „Младост” 6. Парк „Герена”-район „Подуяне” 7.Парк на бул. „Овча купел” и ул. Буземска”-район „Овча купел” 8. Градина „ГУСВ”- район „Красно село”
82806 #452472 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-29 70 602,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Кърджали и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2010/2011 г.”
139583 #419313 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-08 0,00BGN
Договор: „Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с изграждането на три детски площадки за игра на деца от различни възрастови групи и една площадка на здравето, находящи се на територията на Район “Източен” – Община Пловдив”.
142712 #415168 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-25 15 250,00BGN
Договор: „Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с изграждането на три детски площадки за игра на деца от различни възрастови групи и една площадка на здравето, находящи се на територията на Район “Източен” – Община Пловдив”.
142713 #415168 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-25 20 512,00BGN
Договор: „Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с изграждането на три детски площадки за игра на деца от различни възрастови групи и една площадка на здравето, находящи се на територията на Район “Източен” – Община Пловдив”.
142714 #415168 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-25 49 949,80BGN
Договор: „Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с изграждането на три детски площадки за игра на деца от различни възрастови групи и една площадка на здравето, находящи се на територията на Район “Източен” – Община Пловдив”.
142715 #415168 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-25 18 850,20BGN
Договор: „Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за общинските градини, културни институции, спортен комплекс, общинска администрация и доставка на евродизел и бензин: А-95Н за служебните автомобили на община Кърджали”
139579 #414363 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-22 750 000,00BGN
Договор: "Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."(ОПРР)
124214 #404102 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сън аут-ъф-хоум медия ООД - София
Syn aut-yf-houm mediq OOD - Sofiq
ЕИК:121124835
Инфо в ТР/Info Registry: 121124835
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-07 540 951,28BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации за общинските детски градини, културни институти, спортен комплекс и общинска администрация.
139543 #386288 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-05 750 000,00BGN
Договор: Строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на ново мултифункционално спортно съоръжение в двора на ОУ "Васил Левски", находящо се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, град Пловдив, ул."Ралица" №2 и по извършване на реконструкция на съществуващо волейболно игрище в двора на СОУ "Симон Боливар", находящо се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, град Пловдив, ул."Преспа" №1
142702 #379133 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-09 85 918,98BGN
Договор: Строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на ново мултифункционално спортно съоръжение в двора на ОУ "Васил Левски", находящо се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, град Пловдив, ул."Ралица" №2 и по извършване на реконструкция на съществуващо волейболно игрище в двора на СОУ "Симон Боливар", находящо се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, град Пловдив, ул."Преспа" №1
142703 #379133 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-09 13 980,00BGN
Договор: Строително-монтажни работи /СМР/ по асфалтови настилки /асфалтиране, преасфалтиране, изкърпване и реконструкция/, по паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, както и по изграждане и възстановяване на уличното и парково осветление на територията на Район "Източен" - Община Пловдив, а също и по изграждане на нови детски площадки, реконструкция и облагородяване на съществуващи детски площадки на територията на Район "Източен" - Община Пловдив
142699 #352297 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-06 199 191,06BGN
Договор: „Укрепване на капацитета и повишаване на ефективността на работата на Одитния орган в Министерство на финансите”
124605 #198593 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-03 1 702 000,00BGN
Договор:
152434 #189034 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-15 49 632,00BGN
Договор:
152435 #189034 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-15 85 884,00BGN
Договор: "Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Кърджали и четвъртокласна общинска пътна мрежа оперативен сезон 2008/2009"
139470 #195007 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-24 0,00BGN
Договор: Изграждане на четири броя детски площадки в кв. 201, двора на 45 СДЯ, ул. "М. Томпсън" № 40 на територията на район "Лозенец".
153192 #386973 Столична община - Район "Лозенец"
Stolichna obshtina - Rajon "Lozenec"
ЕИК: 6963270564
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-17 239 324,00BGN
Договор: „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧП)” с цел разработване на актуализиран вариант, и проучване на българския и на международния опит при структурирането на ПЧП”
124545 #178424 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг акционерно консултантско дружество - Гърция
Yrnst i Qng akcionerno konsultantsko druzhestvo - Gyrciq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-01 322 286,36BGN
Договор: "Публикуване на рекламно-информационен материал на България НВТ във вестник "Handelsblatt/Wirtshaftswoche"
110409 #177355 Държавна агенция по туризъм /ДАТ/
Dyrzhavna agenciq po turizym /DAT/
ЕИК: 131023083
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ъпдейт Комюникеъшънс - Германия
Ypdejt Komyunikeyshyns - Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-29 20 000,00EUR
Договор: Извършване на одитни проверки по програма Сапард.
124557 #178796 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-08 520 000,00BGN
Договор: Изграждане на 20 бр. нови детски площадки на територията на Район "Централен" - Община Пловдив
142901 #174654 Община Пловдив-Район "Централен"
Obshtina Plovdiv-Rajon "centralen"
ЕИК: 4715040031
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-02 159 987,60BGN
Договор: Строително - монтажни работи по изграждане на 20 /двадесет/ броя нови детски площадки на територията на Район "Източен" - Община Пловдив
142696 #176575 Община Пловдив - Район "Източен"
Obshtina Plovdiv - Rajon "Iztochen"
ЕИК: 4715040046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-15 159 985,21BGN
Договор: "Предоставяне на специфични финансови услуги за "ТЕЦ Варна" ЕАД"
155012 #143957 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово
TEc "Varna" EAD - s. Ezerovo
ЕИК: 103551629
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-17 50 000,00BGN
Договор: "Предоставяне на специфични финансови услуги за "Електроразпределение - Столично" АД, гр. София"
162875 #140806 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърнст и Янг одит ООД - София
Yrnst i Qng odit OOD - Sofiq
ЕИК:130972874
Инфо в ТР/Info Registry: 130972874
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-17 60 000,00BGN
Договор: Подмяна на паркова мебел в Парк " Младост 3"
153329 #140166 Столична община - Район "Младост"
Stolichna obshtina - Rajon "Mladost"
ЕИК: 6963270614
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-17 29 040,00BGN
Договор: Изграждане на детски площадки на територията на район "Младост"
153326 #135526 Столична община - Район "Младост"
Stolichna obshtina - Rajon "Mladost"
ЕИК: 6963270614
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ърбън Сълушънс България ЕООД - София
Yrbyn Sylushyns Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:175133058
Инфо в ТР/Info Registry: 175133058
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-05 139 600,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на улична и четвъртокласна общинска пътна мрежа ,оперативен сезон 2007/2008г
139399 #134836 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ъшък - Велитин Кямил, с. Стремци, община Кърджали
ET Yshyk - Velitin Kqmil, s. Stremci, obshtina Kyrdzhali
ЕИК:108045128
Инфо в ТР/Info Registry: 108045128
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-24 10 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 16 139 752,32 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.