Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Ю*" намери 2187 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем.
78489 #682805 Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie na deca s onkohematologichni zabolqvaniq /SBALDOHZ/ - Sofiq
ЕИК: 130036366
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-10 384,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми.
80102 #680231 Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po detski bolesti /SBALDB/ EAD - Sofiq
ЕИК: 000662790
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-28 7 614,00BGN
Договор: Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
39759 #678554 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Marina" EAD - Varna
ЕИК: 103562052
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 2 524,00BGN
Договор: Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
39777 #678554 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Marina" EAD - Varna
ЕИК: 103562052
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮСС Медика ООД /ЕООД/
YuSS Medika OOD /EOOD/
ЕИК:201156292
Инфо в ТР/Info Registry: 201156292
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 3 119 352,00BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83686 #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83696 #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83698 #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00BGN
Договор: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по 20 обособени позиции”.
83703 #671997 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-09 0,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/учениците в подготвителни групи и I-VII клас за учебната 2015/2016 учебна година при Община Кюстендил по обособени позиции“
60883 #670924 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-08 100,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия - импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
607 #671760 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
Yunivyrsiti Medikal Risyrch OOD
ЕИК:131437789
Инфо в ТР/Info Registry: 131437789
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-28 432 375,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия - импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
604 #671760 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮСС Медика ООД /ЕООД/
YuSS Medika OOD /EOOD/
ЕИК:201156292
Инфо в ТР/Info Registry: 201156292
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-25 710 091,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІ клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2015/2016 г. по обособени позиции”
10579 #671916 Второ средно общообразователно училище - Проф. Никола Маринов, гр. Търговище
Vtoro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Prof. Nikola Marinov, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000870058
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-18 408,00BGN
Договор:
81567 #669161 Средно общообразователно училище за европейски езици /СОУЕЕ/ "Св. Константин-Кирил Философ" - гр. Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte za evropejski ezici /SOUEE/ "Sv. Konstantin-Kiril Filosof" - gr. Ruse
ЕИК: 000522240
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-14 220,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016г. на ОУ „Иван Вазов”- гр. Силистра, разделена на седем обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 –Доставка на учебници и учебни помагала от издателство „ Просвета - София” АД 2. Обособена позиция № 2- Доставка на учебници и учебни помагала от издателство „Юнивърс” ЕООД 3. Обособена позиция № 3- Доставка на учебници и учебни помагала от издателство СД „Педагог-6 Делев, Луизова и сие” 4. Обособена позиция № 4- Доставка на на учебници и учебни помагала от издателство „С.А.Н.ПРО” ООД 5. Обособена позиция № 5- Доставка на на учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника” 6. Обособена позиция № 6- Доставка на на учебници и учебни помагала от издателство „Булвест-2000” ООД 7. Обособена позиция № 7-Доставка на учебници и учебни помагала от издателство ИК „ Анубис” ООД
72395 #667905 Основно училище /ОУ/ - Иван Вазов, гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ - Ivan Vazov, gr. Silistra
ЕИК: 118030190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-13 280,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВЪВ 2 СОУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”
157 #670471 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-11 100,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I до VІІ клас за учебната 2015/2016 година при СОУ „Васил Левски” - Русе по 4 обособени позиции, както: Обособена позиция 1 Издателства „Просвета – София” АД, ИК „Прозорец” ; Обособена позиция 2 Издателство „Бит и техника” ООД; Обособена позиция 3 Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД; Обособена позиция 4 Издателство „Експрес Пъблишинг” – представлявано от „Юнивърс” ЕООД
81727 #666862 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Ruse
ЕИК: 000521423
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 180,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от І до VІІ клас за учебната 2015/2016 година при СОУ "Възраждане"
81406 #666416 Средно общообразователно училище - Възраждане, гр. Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Vyzrazhdane, gr. Ruse
ЕИК: 000524750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-07 132,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година В СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, град ШУМЕН.
81376 #670946 Средно общобразователно училище "Сава Доброплодни" , гр. Шумен
Sredno obshtobrazovatelno uchilishte "Sava Dobroplodni" , gr. Shumen
ЕИК: 000921816
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-05 432,00BGN
Договор: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на СБАЛК „Кардиолайф” ООД ”.
80205 #667197 Специализирана болница за активно лечение по кардиология"Кардиолайф" ООД, гр.Варна
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po kardiologiq"Kardiolajf" OOD, gr.Varna
ЕИК: 201299963
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-28 822,00BGN
Договор: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”
95632 #664733 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /UMBAL/ "D-r Georgi Stranski" EAD - Pleven
ЕИК: 114532352
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
Yunivyrsiti Medikal Risyrch OOD
ЕИК:131437789
Инфо в ТР/Info Registry: 131437789
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-20 126 800,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Дева Мария” ЕООД град Бургас
45132 #662129 Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Дева Мария ЕООД, гр. Бургас
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie/MBAL/ - Deva Mariq EOOD, gr. Burgas
ЕИК: 200800019
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-17 7 422,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас за учебната 2015 г./2016 г. при СОУ ”Васил Левски” гр. Севлиево
81480 #665966 Средно общообразователно училище "Васил Левски", гр. Севлиево
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Vasil Levski", gr. Sevlievo
ЕИК: 000209982
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-14 132,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за нуждите на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД
79503 #659887 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po akusherstvo i ginekologiq /SBALAG/ "Majchin dom" EAD - Sofiq
ЕИК: 000662769
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-13 6 081,00BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП "ДГС Струмяни" към ЮЗДП ДП
17232 #654190 Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 201627506
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнион газ ойл ЕООД
Yunion gaz ojl EOOD
ЕИК:130235724
Инфо в ТР/Info Registry: 130235724
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-11 44 507,00BGN
Договор: „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАЛК Кардио Център „Понтика” ООД”.
80336 #649316 Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия /СБАЛК/ Кардио - център "Понтика" ООД
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po kardiohirurgiq /SBALK/ Kardio - centyr "Pontika" OOD
ЕИК: 200496519
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-16 1 161,00BGN
Договор: „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАЛК Кардио Център „Понтика” ООД”.
80372 #649316 Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия /СБАЛК/ Кардио - център "Понтика" ООД
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po kardiohirurgiq /SBALK/ Kardio - centyr "Pontika" OOD
ЕИК: 200496519
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-16 27 220,00BGN
Договор: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4646 #647133 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 5 280,00BGN
Договор: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4647 #647133 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 75 529,00BGN
Договор: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4653 #647133 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 396,00BGN
Договор: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4656 #647133 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 1 320,00BGN
Договор: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца
4658 #647133 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 246,00BGN
Договор: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”.
39246 #647646 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna - Varna" AD
ЕИК: 000090019
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
Yunivyrsiti Medikal Risyrch OOD
ЕИК:131437789
Инфо в ТР/Info Registry: 131437789
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 42 633,00BGN
Договор: Доставка на медицински консумативи
79176 #647004 Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София
Specializirana bolnica za aktivno lechenie na hematologichni zabolqvaniq/SBALHZ/ - EAD, gr.Sofiq
ЕИК: 200105779
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнимедика ЕООД - София
Yunimedika EOOD - Sofiq
ЕИК:831844012
Инфо в ТР/Info Registry: 831844012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-30 30 361,00BGN
Договор: Доставка на медицински изделия за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година
35260 #643355 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Tyrgovishte AD
ЕИК: 125501290
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
Yunivyrsiti Medikal Risyrch OOD
ЕИК:131437789
Инфо в ТР/Info Registry: 131437789
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-14 181 269,00BGN
Договор: "Обществен превоз на пътници съгласно утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми"
63550 #641337 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-22 320 000,00BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
60829 #639458 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-16 0,00BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
60831 #639458 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-16 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62763 #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62765 #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62766 #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62767 #633801 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-21 0,00BGN
Договор: „Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси в общинската администрация на община Чупрене, разработване на предложения за промени в съществуващите нормативни и стратегически документи и оптимизация на работата“
71378 #615323 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юни Проджект ЕООД - София
Yuni Prodzhekt EOOD - Sofiq
ЕИК:200084865
Инфо в ТР/Info Registry: 200084865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-14 55 000,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/учениците в подготвителни групи и I-VII клас за учебната 2014/2015 учебна година при Община Кюстендил, по обособени позиции“
60813 #610577 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-23 1 103,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ПГ и I - VII клас за учебната 2014-2015 година.
81469 #630850 Средно общообразователно училище - Цанко Церковски, гр. Полски Тръмбеш
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - canko cerkovski, gr. Polski Trymbesh
ЕИК: 000123540
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-13 818,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62754 #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62755 #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62756 #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00BGN
Договор: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
62759 #608439 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 0,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците от подготвителна група и от I до VII клас за учебната 2014/2015 год.
82069 #613723 Средно общообразователно училище/СОУ/ - Вела Благоева, гр. Велико Търново
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ - Vela Blagoeva, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК: 104075713
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-10 1 788,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците I до VII клас, учащи в СОУ „Христо Ботев” за учебната 2014/2015 година по обособени позиции"
82011 #606748 Средно общообразователно училище /СОУ/- Христо Ботев, гр. Кубрат
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/- Hristo Botev, gr. Kubrat
ЕИК: 000498437
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-29 1 150,00BGN
Договор: Доставка на учебници за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СОУ"Васил Левски" гр.Нови пазар
81758 #603870 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски"- гр. Нови пазар
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski"- gr. Novi pazar
ЕИК: 000921734
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 829,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помогола за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас за учебната 2014-2015 година при СОУ "Отец Паисий град Мадан.
81858 #603694 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Отец Паисий" - Мадан
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Otec Paisij" - Madan
ЕИК: 000608383
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-10 1 394,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за ученици от подготвителни групи и I-VII клас за учебната 2014/2015 учебна година на ОУ "Васил Априлов" гр. Русе по 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Издателство „Просвета - София“ АД; Обособена позиция № 2: Издателска къща „Анубис-Булвест“ ООД; Обособена позиция № 3: Издателство „Даниела Убенова - Даниела Биланска“ ЕТ; Обособена позиция № 4: Издателство „Бит и техника“ ООД; Обособена позиция № 5: Издателство „Експрес Пъблишинг“, представлявано от „Юнивърс“ ЕООД; Обособена позиция № 6: Издателство „Пиърсън Едюкейшън Лонгман“, представлявано от „С.А.Н. Про“ ООД.
72978 #604524 Основно училище/ОУ/ - Васил Априлов, гр. Русе
Osnovno uchilishte/OU/ - Vasil Aprilov, gr. Ruse
ЕИК: 000521455
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 864,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2014/2015 г. по обособени позиции”
10571 #603944 Второ средно общообразователно училище - Проф. Никола Маринов, гр. Търговище
Vtoro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Prof. Nikola Marinov, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000870058
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 2 166,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала по различни учебни предмети за учениците от І до VІІ клас в СОУ “Свети Седмочисленици“ – Пловдив за учебната 2014 – 2015 година“, разделена на 7 обособени позиции.
82095 #604070 Средно общообразователно училище/СОУ/ "Свети Седмочисленици" , гр. Пловдив
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Sveti Sedmochislenici" , gr. Plovdiv
ЕИК: 825168476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 1 036,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване, за учениците от І до VІI клас и подготвителна група от СОУ “Николай Катранов”, гр. Свищов, за учебната 2014 - 2015 година - количества, по списък в поканите до всички избрани издателства.”
81852 #602729 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Николай Катранов" - Свищов
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Nikolaj Katranov" - Svishtov
ЕИК: 000122456
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 1 130,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І -VІІ на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2014/2015 година”
81375 #605183 Средно общобразователно училище "Сава Доброплодни" , гр. Шумен
Sredno obshtobrazovatelno uchilishte "Sava Dobroplodni" , gr. Shumen
ЕИК: 000921816
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-09 3 640,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и ученици от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при СОУ „Васил Левски” Русе по 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 Издателства „Просвета – София” АД, Обособена позиция 2 Издателство „Бит и техника” ООД, Обособена позиция 3 Издателство „Даниела Убенова", Обособена позиция 4 Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД, Обособена позиция 5 Издателство „Експрес Пъблишинг” – представлявано от „Юнивърс” ЕООД
81721 #603632 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Vasil Levski" - Ruse
ЕИК: 000521423
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-08 4 541,00BGN
Договор: Доставката на учебници и учебни помагала на учиниците за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Н.Й.Вапцаров”- гр. Силистра, разделена на шест обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 –Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от издателство „ Просвета - София” АД 2. Обособена позиция № 2- Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от издателство ИК „ Анубис” ООД 3. Обособена позиция № 3- Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от издателство СД„Педагог-6 Делев, Луизова и сие” 4. Обособена позиция № 4- Доставка на на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от „Юнивърс” ЕООД, в качеството си на изключителен представител за България на издателство “Експрес Пъблишинг” 5. Обособена позиция № 5- Доставка на на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от издателство „Бит и техника” 6. Обособена позиция № 6- Доставка на на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. от издателство „Булвест-2000” ООД
82141 #603486 Средно общообразователно училище/СОУ/"Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/"N. J. Vapcarov", gr. Silistra
ЕИК: 000558261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-08 1 052,00BGN
Договор: „„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VII клас за учебната 2014/2015 год.”, при СОУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на учебници и учебни помагала от изд.”Просвета”: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на учебници и учебни помагала от изд. „Анубис – Булвест”ООД: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Доставка на учебници и учебни помагала от “С.А.Н.ПРО” ООД, представител на изд.“Пиърсън Едюкейшън-Лонгман”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „Доставка на учебници и учебни помагала от „Юнивърс” ЕООД, в качеството си на изключителен представител за България на издателство “Експрес Пъблишинг”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „Доставка на учебници и учебни помагала от изд. „Бит и техника“ ООД.
81703 #602679 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Angel Karalijchev" gr. Strazhica
ЕИК: 000122463
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 1 938,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при СОУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив по 7 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Издателство „Архимед 2” ЕООД; Обособена позиция № 2 - Издателство „Бит и техника” ООД; Обособена позиция № 3 – Издателска къща „Анубис – Булвест” ООД; Обособена позиция № 4 - СД „Педагог 6”; Обособена позиция № 5 – Издателство „Просвета – София” АД; Обособена позиция № 6 - Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД и Обособена позиция № 7 – „Експрес Пъблишинг за България” - представлявано от „Юнивърс” ООД
82089 #606000 Средно общообразователно училище/СОУ/ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte/SOU/ "Paisij Hilendarski", gr. Plovdiv
ЕИК: 000453140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 2 118,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъмездно ползване през учебната 2014/ 2015 година за учениците от І - VІІ клас.
72435 #603933 Основно училище /ОУ/ "Антон Страшимиров" гр. Бургас
Osnovno uchilishte /OU/ "Anton Strashimirov" gr. Burgas
ЕИК: 000048041
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 3 737,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците от подготвителна група и от I до VII клас за учебната 2014/2015 год.”, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Издателство „Просвета - София” АД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Издателство „Анубис – Булвест” ООД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Издателство „Пиърсън едюкейшън – Лонгман”, представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Издателство „Експрес Пъблишинг”, представлявано от „Юнивърс” ЕООД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Издателство „Бит и техника” ООД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Издателство „Архимед 2” ЕООД.
81797 #602270 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Димитър Благоев" - Свищов
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Dimityr Blagoev" - Svishtov
ЕИК: 000122431
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 1 818,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ Русе“по 8 обособени позиции
81561 #603738 Средно общообразователно училище за европейски езици /СОУЕЕ/ "Св. Константин-Кирил Философ" - гр. Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte za evropejski ezici /SOUEE/ "Sv. Konstantin-Kiril Filosof" - gr. Ruse
ЕИК: 000522240
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 1 540,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗДМЕЗНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ 1-7 КЛАС ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.
81400 #602689 Средно общообразователно училище - Възраждане, гр. Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Vyzrazhdane, gr. Ruse
ЕИК: 000524750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-30 1 857,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при СОУ „Димитър Матевски” – гр.Пловдив по 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Издателска къща „Анубис – Булвест” ООД; Обособена позиция № 2 - Издателство „Бит и техника” ООД; Обособена позиция № 3 – Издателство „Експрес Пъблишинг” – представлявано от „Юнивърс” ООД; Обособена позиция № 4 - Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД ”; Обособена позиция № 5 – Издателство „Просвета – София” АД.
81807 #605987 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Димитър Матевски" гр. Пловдив
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Dimityr Matevski" gr. Plovdiv
ЕИК: 000459995
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-29 2 250,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1-7 клас и подготвителната група за учебната 2014/2014.5 г.
81957 #602253 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Свети Климент Охридски" - Троян
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sveti Kliment Ohridski" - Troqn
ЕИК: 000285297
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-24 1 364,00BGN
Договор: Решение за откриване на процедура без обявление
73056 #601506 Основно училище/ОУ/ "Проф. Иван Батаклиев", гр. Пазарджик
Osnovno uchilishte/OU/ "Prof. Ivan Batakliev", gr. Pazardzhik
ЕИК: 000341717
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-24 3 381,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I до VII клас за учебната 2014/ 2015 г. при ОУ " Д-р Петър Берон"
72561 #615567 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" - Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" - Qmbol
ЕИК: 000961472
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-24 1 232,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I - VII клас на ОУ "Отец Паисий", град Силистра за учебната 2014/2015 година съгласно постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09-122/29.01.2014, № РД 09 - 296/27.02.2014 и № РД 09-68/ 16.02.2014 на Министъра на образованието и науката и Решение 19.1. от 12 .03.2014 г. на Педагогическия съвет при ОУ "Отец Паисий".
72681 #602685 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-23 1 847,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 г. при ОУ "Христо Ботев" град Раковски"
72851 #600599 Основно училище /ОУ/ "Христо Ботев" гр. Раковски
Osnovno uchilishte /OU/ "Hristo Botev" gr. Rakovski
ЕИК: 000453356
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-16 1 283,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при ОУ „Васил Левски” – гр.Разград
72258 #627732 Основно училище - Васил Левски, гр. Разград
Osnovno uchilishte - Vasil Levski, gr. Razgrad
ЕИК: 000498362
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-15 2 258,00BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали за териториалните поделения на ЮЗДП ДП
17174 #598779 Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 201627506
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион газ ойл ЕООД
Yunion gaz ojl EOOD
ЕИК:130235724
Инфо в ТР/Info Registry: 130235724
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-04 41 666,00BGN
Договор:
144 #597522 2-ро средно общообразователно училище - Академик Емилиян Станев, гр. София
2-ro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Akademik Emiliqn Stanev, gr. Sofiq
ЕИК: 000674853
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-27 2 837,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала на учениците от 1 до 7 клас в ОУ "Герорги Кирков" гр. Казанлък за учебната 2014/2015 г.
72389 #623385 Основно училище /ОУ/ - Георги Кирков, гр. Казанлък
Osnovno uchilishte /OU/ - Georgi Kirkov, gr. Kazanlyk
ЕИК: 000802317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-13 651,00BGN
Договор: „Превоз на ученици до 16 - годишна възраст със специализиран транспорт”
63524 #581245 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-20 722 000,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66621 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 5 220,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66634 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 5 220,00BGN
Договор: „Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите от етап 2 – „Изпълнение” на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – община Балчик”, изпълняван по ОП „Околна среда 2007-2013”
50467 #559114 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юни Проджект ЕООД - София
Yuni Prodzhekt EOOD - Sofiq
ЕИК:200084865
Инфо в ТР/Info Registry: 200084865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-29 122 400,00BGN
Договор: „Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства“
28270 #543249 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион-Консулт ООД - София
Yunion-Konsult OOD - Sofiq
ЕИК:121422340
Инфо в ТР/Info Registry: 121422340
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-27 0,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ и учениците I до VII клас, учащи в училищата на Община Кубрат за учебната 2013/2014 година, по обособени позиции"
60279 #541856 Община Кубрат
Obshtina Kubrat
ЕИК: 000505846
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-16 210,00BGN
Договор: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2013/2014г. по обособени позиции"
10565 #541563 Второ средно общообразователно училище - Проф. Никола Маринов, гр. Търговище
Vtoro sredno obshtoobrazovatelno uchilishte - Prof. Nikola Marinov, gr. Tyrgovishte
ЕИК: 000870058
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 260,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2013 / 2014 година.
81902 #541319 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-10 540,00BGN
Договор: Предмет на Обществена поръчка: "Доставка на учебници и учебни помагала за ПГ,І, ІІ,ІІІ, ІV клас и учубници за V,VІ,VІІ клас за безвъзмезно ползване за учебната 2013/2014 година за учениците от СОУ "П. Р. Славейков"- град Добрич"
81604 #557663 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slavejkov", gr. Dobrich
ЕИК: 000841882
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-08 432,00BGN
Договор: Отпечатаване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от І-VІІ клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2013/2014г.
84303 #542601 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-30 120,00BGN
Договор: “Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново - основна част от мрежата, и Изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново - основна част.”
59793 #511791 Община Кочериново
Obshtina Kocherinovo
ЕИК: 000261491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юни Проджект ЕООД - София
Yuni Prodzhekt EOOD - Sofiq
ЕИК:200084865
Инфо в ТР/Info Registry: 200084865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-27 191 880,00BGN
Договор: Независим строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ на строително монтажни работи по проект „Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с.Веселиново и водопровод от ок.106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. Смядово”
68446 #511067 Община Смядово
Obshtina Smqdovo
ЕИК: 000931657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион Билдинг ООД - гр. Варна
Yunion Bilding OOD - gr. Varna
ЕИК:103170188
Инфо в ТР/Info Registry: 103170188
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-23 2 740,00BGN
Договор: “Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на “Мини Марица Изток”ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия” - реф.№173/2011 – ЗОП
25821 #495610 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЮНИОН ИВКОНИ ООД
YuNION IVKONI OOD
ЕИК:121444454
Инфо в ТР/Info Registry: 121444454
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-08 2 402 424,00BGN
Договор: Извършване на консултантски услуги по управление и отчитане на дейностите по проекти в Община Чупрене” по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища VID 1182 Долни Лом – Горни Лом и VID 1181 Репляна – Долни Лом и реконструкция, рехабилитация и модернизация на водопроводна мрежа на с.Чупрене, второстепенни клонове 1-5”. Обособена позиция 2: „Извършване на консултантски услуги по управление на проект:Реконструкция, модернизация и рехабилитация на водопровдна мрежа на с.Чупрене, община Чупрене”.
71373 #493075 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юни Проджект ЕООД - София
Yuni Prodzhekt EOOD - Sofiq
ЕИК:200084865
Инфо в ТР/Info Registry: 200084865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-19 92 800,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за учениците от подготвителните групи/класове и І-VІІ клас на общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2012/2013г.
84289 #487426 Столична община - Район "Сердика"
Stolichna obshtina - Rajon "Serdika"
ЕИК: 6963270476
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-21 900,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от I до VII клас за учебната 2012/2013 година при СОУПНЕ „Фридрих Шилер” по 6 шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 Издателска къща „Анубис – Булвест” ООД, Обособена позиция 2 Издателство „Просвета – София” АД, Обособена позиция 3 Издателство „Бит и техника” ООД, Обособена позиция 4 Издателство „Педагог 6 – Делев, Луизова и с-ие” СД, Обособена позиция 5 Издателство „Архимед 2000” ЕООД, Обособена позиция 6 Издателство „Експрес Пъблишинг”, представлявано от „Юнивърс” ЕООД
81624 #485988 Средно общообразователно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte s prepodavane na nemski ezik "Fridrih Shiler", gr. Ruse
ЕИК: 000521474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-10 396,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2012 / 2013 година.
81891 #483283 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-10 24,00BGN
Договор: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажните работи на обект: Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, гр. Варна"
28426 #480188 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион Корект ООД Варна
Yunion Korekt OOD Varna
ЕИК:148131544
Инфо в ТР/Info Registry: 148131544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-12 42 876,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала по самостоятелно обособени позиции, за безвъзмездно ползване от учениците от 1 до 7 клас на СОУ "Отец Паисий" - гр. Куклен, за учебната 2011 / 2012 година.
81686 #449109 Средно общообразователно училище /СОУ/ - Отец Паисий - гр. Куклен
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ - Otec Paisij - gr. Kuklen
ЕИК: 000454063
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-17 1 199,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала на деца от подготвителни групи /класове и ученици от І-VІІ кл. за учебната 2011/2012 г. в общински училища на територията на район "Лозенец"
84110 #442579 Столична община - Район "Лозенец"
Stolichna obshtina - Rajon "Lozenec"
ЕИК: 6963270564
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 1 166,00BGN
Договор: Доставка на на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от 1 – 7 клас за учебната 2011 / 2012 година.
81878 #443675 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" - Varna
ЕИК: 000082143
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-11 2 915,00BGN
Договор: доставка на учебници и учебни помагала за ученици от І-VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно ПМС №14 от 01.02.2008 г.и допълнение на ПМС №104 на МС от 2003 год.за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2011/2012 год.
72555 #437873 Основно училище /ОУ/ "Д-р Петър Берон" - Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "D-r Petyr Beron" - Qmbol
ЕИК: 000961472
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 918,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагалаза I, II, III, IV клас и учебници за V, VI, VII клас за безвъзмездно ползване за учебната 2011/2012 година за учениците от СОУ "П. Р. Славейков".
81601 #437983 Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slavejkov", gr. Dobrich
ЕИК: 000841882
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнивърс ЕООД - Първомай
Yunivyrs EOOD - Pyrvomaj
ЕИК:115749729
Инфо в ТР/Info Registry: 115749729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-29 1 982,00BGN
Договор: “Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин”
57682 #421524 Община Елин Пелин
Obshtina Elin Pelin
ЕИК: 000776242
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юни Проджект ЕООД - София
Yuni Prodzhekt EOOD - Sofiq
ЕИК:200084865
Инфо в ТР/Info Registry: 200084865
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-09 65 000,00BGN
Договор: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“
52911 #506928 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион Корект ООД Варна
Yunion Korekt OOD Varna
ЕИК:148131544
Инфо в ТР/Info Registry: 148131544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
0000-00-00 5 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 738 270 717,67 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.