Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Я*" намери 2625 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”
238123 #907188 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Tota Venkova" AD - Gabrovo
ЕИК: 107507217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-01 117 984,00BGN
Договор: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”
215355 #841994 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Tota Venkova" AD - Gabrovo
ЕИК: 107507217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-03-27 95 721,60BGN
Договор: "Осигуряване на хотелско настаняване и подготвителни и възстановителни бази на българските национални отбори по борба и придружаващите ги лица за нуждите на БФБ на надморска височина 400-500 м."
201628 #804107 Сдружение Българска федерация по борба
Sdruzhenie Bylgarska federaciq po borba
ЕИК: 121505512
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна тур ЕООД - София
Qna tur EOOD - Sofiq
ЕИК:200927333
Инфо в ТР/Info Registry: 200927333
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-08-11 640 000,00BGN
Договор: Доставка на консумативи за автоматизирана билетна система за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“ и консумативи за автоматични паркинг системи за нужд
195636 #792701 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
„Янтра технолоджи“ ООД
„Qntra tehnolodzhi“ OOD
ЕИК:201313224
Инфо в ТР/Info Registry: 201313224
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-14 288 000,00BGN
Договор: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”
192912 #782496 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Tota Venkova" AD - Gabrovo
ЕИК: 107507217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-01 91 488,00BGN
Договор: „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на материали по проект „Укрепване ........ "
191361 #765471 Министерство на правосъдието /МП/
Ministerstvo na pravosydieto /MP/
ЕИК: 000695349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-27 108 802,00BGN
Договор: “Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в печатни, електронни и интернет медии; изработване и разпространение на видеоматериали; организиране, провеждане и логистика на обучителни семинари за медийни експерти и конференции за дейностите по проекта; изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали; изработване на двуезичен уебсайт.“ в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016г.
172758 #759685 Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/
Nacionalen centyr po obshtestveno zdrave i analizi /NcOZA/
ЕИК: 176094665
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-14 15 531,20BGN
Договор: Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ — Ямбол, включително осигуряване на резервни части и консумативи
182484 #757017 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Ямбол
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Qmbol
ЕИК: 1210825210265
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ямбол-лифт ООД
Qmbol-lift OOD
ЕИК:200566160
Инфо в ТР/Info Registry: 200566160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-13 3 500,00BGN
Договор: „Транспорт на болни /жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-Р Тота Венкова” АД и обратно”
171423 #736089 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Tota Venkova" AD - Gabrovo
ЕИК: 107507217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-01 109 728,00BGN
Договор: „Логистични дейности: туроператорски услуги - хотелско настаняване и логистика (комплекс от дейности, посредством които се осъществява техническа и логистична подкрепа за провеждане на обучения и други публични събития - осигуряване на зала за провеждане на събитията, техническо оборудване и презентационни средства, кафе паузи) за срок от една година в периода 01.01 – 31.12.2016 г. за нуждите на НИП по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт”
172632 #711045 Национален институт на правосъдието
Nacionalen institut na pravosydieto
ЕИК: 131177220
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна тур ЕООД - София
Qna tur EOOD - Sofiq
ЕИК:200927333
Инфо в ТР/Info Registry: 200927333
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-22 170 000,00BGN
Договор: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”
171419 #730341 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Tota Venkova" AD - Gabrovo
ЕИК: 107507217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-04 21 537,36BGN
Договор: “Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е 2000 , произведен от фирма "Медиспек" - Израел ”
24354 #678048 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Medicinski institut kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007218
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Язон Трейд ЕООД - Пловдив
Qzon Trejd EOOD - Plovdiv
ЕИК:114600928
Инфо в ТР/Info Registry: 114600928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-09 515 996,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и консумативи за алумино-термитни (АТ) заварки по видове и количества за периода 2011 – 2015 год
13760 #678468 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янг Трейдинг ЕООД - София
Qng Trejding EOOD - Sofiq
ЕИК:831706506
Инфо в ТР/Info Registry: 831706506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-03 159 770,00BGN
Договор: Извършване на автотранспортни услуги – превоз на товари с автосамосвали с товароносимост 10 – 20 тона в рудник “Трояново север” и рудник „Трояново 3”.
26257 #661774 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-16 350 000,00BGN
Договор: „Изкопни работи по преустройството на трасето на РТНК-2 в рудник „Трояново-1” по ІІ насипищен хоризонт на рудник „Трояново-север” – реф. № 124/2014 г. - ЗОП
26259 #660469 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-06 250 767,00BGN
Договор: „Събиране на 240 000 м3 хумус пред фронта на V-ти откривен хоризонт, южна полоса, профил 306-293 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево”– реф.№ 137/2014 г.
26232 #652313 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-27 427 200,00BGN
Договор: Услуги по ремонт и поддържане на ел.инсталации на сградите на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас,гр.Поморие, гр.Сливен и гр.Ямбол при необходимост
84661 #649443 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Burgas
ЕИК: 1310631880024
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ямболен АД -Ямбол
Qmbolen AD -Qmbol
ЕИК:838169382
Инфо в ТР/Info Registry: 838169382
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-19 4 500,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2014/2015 година" - с 16 обособени позиции.
55772 #646830 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Янко Ганчев Запрянов
Qnko Ganchev Zaprqnov
ЕИК:18503
Инфо в ТР/Info Registry: 18503
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-27 0,00BGN
Договор: Извършване на автотранспортни услуги – превоз на товари с автосамосвали в рудник „Трояново-1”
26202 #641543 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-07 294 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на туроператорски услуги за организиране на семинари за нуждите на програма ПКХС и програма УНПТБ“
27546 #629939 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-20 552 953,00BGN
Договор: „Предоставяне на туроператорски услуги за организиране на семинари за нуждите на програма ПКХС и програма УНПТБ“
27547 #629939 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-20 133 935,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община добричка, през зимния сезон 2014/2015 г.
56880 #631359 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-06 20 124,00BGN
Договор: „Осигуряване на хотелско настаняване и логистика, във връзка с провеждането на специализирани обучения и международна конференция по проект: „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” договор № С13-24-3 от 18.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
46678 #627841 Национален институт на правосъдието
Nacionalen institut na pravosydieto
ЕИК: 131177220
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-02 0,00BGN
Договор: „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на събития в България, осъществявани по проект „Изграждане на капацитет” по програма BG06 “Деца и младежи в риск”
100352 #624927 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
centyr za obrazovatelna integraciq na decata i uchenicite ot etnicheskite malcinstva /cOIDUEM/
ЕИК: 175110821
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-16 466 359,00BGN
Договор: Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1:„БАРКОДИРАНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с апарат Selectra XL”; Обособена позиция № 2:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - за биохимичен анализатор BT3500” Обособена позиция № 3:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”; Обособена позиция № 4:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 1” Обособена позиция № 5:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 2” Обособена позиция № 6:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 1” Обособена позиция № 7:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 2” Обособена позиция № 8:„Доставка на диазотен оксид (райски газ) - инхалационен газ
23101 #624506 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Язон Трейд ЕООД - Пловдив
Qzon Trejd EOOD - Plovdiv
ЕИК:114600928
Инфо в ТР/Info Registry: 114600928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-15 101 250,00BGN
Договор: «Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект «Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда», финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".
83648 #627208 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-05 3 440,00BGN
Договор: “Доставка на резервни части за ГТЛ” - реф.№4/2014 – ЗОП
26119 #620655 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-21 350 000,00BGN
Договор: "Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Обособена позиция 2- Обособена позиция 3- Обособена позиция 4-
6557 #614418 Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Visshe voennomorsko uchilishte /VVMU/ "N. J. Vapcarov" - Varna
ЕИК: 129004492
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница АД, Елхово
Qnica AD, Elhovo
ЕИК:128003590
Инфо в ТР/Info Registry: 128003590
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 3 144,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и консумативи за алумино-термитни (АТ) заварки по видове и количества за периода 2011 – 2014 год.
13759 #614483 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янг Трейдинг ЕООД - София
Qng Trejding EOOD - Sofiq
ЕИК:831706506
Инфо в ТР/Info Registry: 831706506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-02 87 774,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи) и организиране на участие в събития (международни, национални или регионални борси, изложения, панаири) по проект «Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик” Обособена позиция № 1: Организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи) Обособена позиция № 2: Организиране на участие в събития (международни, национални или регионални борси, изложения, панаири)
62780 #626284 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 73 727,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи) и организиране на участие в събития (международни, национални или регионални борси, изложения, панаири) по проект «Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик” Обособена позиция № 1: Организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи) Обособена позиция № 2: Организиране на участие в събития (международни, национални или регионални борси, изложения, панаири)
62781 #626284 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 6 800,00BGN
Договор: „Доставка на три броя товарни автомобили самосвали за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”.
8098 #586023 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Stara Zagora
ЕИК: 833066300
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Самаров енд ко. ООД - гр.Асеновград
Qnko Samarov end ko. OOD - gr.Asenovgrad
ЕИК:160056289
Инфо в ТР/Info Registry: 160056289
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-14 77 500,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД
34341 #584330 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Разлог ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Razlog EOOD
ЕИК: 000022044
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Елчинова ЕТ - гр.Разлог
Qna Elchinova ET - gr.Razlog
ЕИК:201728055
Инфо в ТР/Info Registry: 201728055
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-30 18 956,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2013/2014 година” - с 15 обособени позиции.
55740 #576888 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Ганчев Запрянов
Qnko Ganchev Zaprqnov
ЕИК:18503
Инфо в ТР/Info Registry: 18503
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-21 0,00BGN
Договор: Услуги по ремонт и поддържане на eл. инсталации на сградите на ТД на НАП Бургас в гр.Ямбол при необходимост.
84642 #569362 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Burgas
ЕИК: 1310631880024
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямболен АД -Ямбол
Qmbolen AD -Qmbol
ЕИК:838169382
Инфо в ТР/Info Registry: 838169382
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-12 3 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка
56567 #570372 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-11 18 864,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и консумативи за алумино-термитни (АТ) заварки по видиове и количества за периода 2011 – 2014 год.
13758 #562483 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янг Трейдинг ЕООД - София
Qng Trejding EOOD - Sofiq
ЕИК:831706506
Инфо в ТР/Info Registry: 831706506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-01 33 294,00BGN
Договор:
51517 #559795 Община Брацигово
Obshtina Bracigovo
ЕИК: 000351565
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 101 909,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение -Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД за период от една календарна година.
36000 #559137 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Ангел Пешев" ЕООД - Тетевен
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Angel Peshev" EOOD - Teteven
ЕИК: 110502867
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ярис ЕООД
Qris EOOD
ЕИК:110524027
Инфо в ТР/Info Registry: 110524027
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-03 3 443,00BGN
Договор: “Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Баркодирани реактиви и консумативи за клинична лаборатория съвместими с апарат Selectra XL”; Обособена позиция № 2: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория - за биохимичен анализатор BT3500” Обособена позиция № 3: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”; Обособена позиция № 4: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 1”; Обособена позиция № 5: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 2”; Обособена позиция № 6: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”; Обособена позиция № 7: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2”; Обособена позиция № 8: „Доставка на диазотен оксид (райски газ) - инхалационен газ”.
23055 #553348 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Язон Трейд ЕООД - Пловдив
Qzon Trejd EOOD - Plovdiv
ЕИК:114600928
Инфо в ТР/Info Registry: 114600928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-26 100 307,00BGN
Договор: „Доставка на горива за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”
8076 #549814 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Stara Zagora
ЕИК: 833066300
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янус АД - Нова Загора
Qnus AD - Nova Zagora
ЕИК:829068886
Инфо в ТР/Info Registry: 829068886
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 0,00BGN
Договор: „Избор на външни експерти – екип за организацията, администрирането и управлението на проект: BG161PO001/2.2-01/2011 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
21271 #536882 Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/
Izpylnitelna agenciq "Elektronni syobshtitelni mrezhi i informacionni sistemi"/IAESMIS/ - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna agenciq za informacionni tehnologii i syobshteniq /DAITS/
ЕИК: 131516795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Стоянов Стоянов
Qnko Stoqnov Stoqnov
ЕИК:18962
Инфо в ТР/Info Registry: 18962
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-01 39 915,00BGN
Договор: „Избор на външни експерти – екип за организацията, администрирането и управлението на проект: BG161PO001/2.2-01/2011 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
21275 #536882 Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/
Izpylnitelna agenciq "Elektronni syobshtitelni mrezhi i informacionni sistemi"/IAESMIS/ - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna agenciq za informacionni tehnologii i syobshteniq /DAITS/
ЕИК: 131516795
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Стоянов Стоянов
Qnko Stoqnov Stoqnov
ЕИК:18962
Инфо в ТР/Info Registry: 18962
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-01 43 416,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на резервни части за ГТЛ 1800 и ГТЛ 2250” - реф.№ 55/2012г. – ЗОП
25850 #529780 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-13 518 200,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2012/2013 година” със 17 обособени позиции
55701 #519478 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Ганчев Запрянов
Qnko Ganchev Zaprqnov
ЕИК:18503
Инфо в ТР/Info Registry: 18503
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-16 0,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2012/2013 година” със 17 обособени позиции
55705 #519478 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Стефанов Ангелов
Qnko Stefanov Angelov
ЕИК:18505
Инфо в ТР/Info Registry: 18505
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-16 0,00BGN
Договор: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажните работи на обект: „Национален Музеен Комплекс”, гр. София.”
28480 #510492 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Апостолов Архитекти ЕООД
Qnko Apostolov Arhitekti EOOD
ЕИК:201472073
Инфо в ТР/Info Registry: 201472073
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-23 149 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич през зимния сезон 2012/2013 г.
56212 #509306 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-06 17 754,00BGN
Договор: „Разработване, дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България“
69136 #501397 Община Струмяни
Obshtina Strumqni
ЕИК: 000024713
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-20 80 979,00BGN
Договор: „Доставка на горива за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”
8054 #493564 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Stara Zagora
ЕИК: 833066300
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янус АД - Нова Загора
Qnus AD - Nova Zagora
ЕИК:829068886
Инфо в ТР/Info Registry: 829068886
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 0,00BGN
Договор: “Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 1”; Обособена позиция № 2:„Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 2” Обособена позиция № 3:„Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”; Обособена позиция № 4:„Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2”
23005 #491382 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Plovdiv EOOD -/Staro naimenovanie -Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Plovdiv EOOD- /Staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Plovdiv EOOD/
ЕИК: 000463379
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Язон Трейд ЕООД - Пловдив
Qzon Trejd EOOD - Plovdiv
ЕИК:114600928
Инфо в ТР/Info Registry: 114600928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-09 235 285,00BGN
Договор:
15243 #485766 Държавна психиатрична болница /ДПБ/ "Д-р Георги Кисьов"- Раднево
Dyrzhavna psihiatrichna bolnica /DPB/ "D-r Georgi Kisxov"- Radnevo
ЕИК: 000812090
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница хляб АД - Нова Загора
Qnica hlqb AD - Nova Zagora
ЕИК:119623375
Инфо в ТР/Info Registry: 119623375
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-31 75 896,00BGN
Договор: "Изработка и доставка на скоби регулиращи по ГТЛ" - реф.№235/2011г. - МОП
25702 #480053 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яворкомерс ЕООД - Раднево
Qvorkomers EOOD - Radnevo
ЕИК:123587134
Инфо в ТР/Info Registry: 123587134
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-11 32 515,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и консумативи за алумино-термитни (АТ) заварки по видиове и количества за периода 2011 – 2014 год.
13757 #474504 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янг Трейдинг ЕООД - София
Qng Trejding EOOD - Sofiq
ЕИК:831706506
Инфо в ТР/Info Registry: 831706506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-05 225 485,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2011/2012 г.
56202 #459116 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-24 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за детските и социални заведения в община Елхово с транспорт на изпълнителя по позиции: 1.хляб и хлебни изделия; 2.месо и месни продукти, риба; 3.мляко и млечни продукти; 4.зеленчуци и плодове; 5.консерви; 6.други хранителни продукти
57713 #456298 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-02 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на резервни части и консумативи за алумино-термитни (АТ) заварки по видиове и количества за периода 2011 – 2014 год.
13756 #453957 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янг Трейдинг ЕООД - София
Qng Trejding EOOD - Sofiq
ЕИК:831706506
Инфо в ТР/Info Registry: 831706506
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-05 0,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детски ясли и Детска кухня - Ямбол
71731 #448324 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-17 5 013,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни седмични и месечни заявки за нуждите на Целодневни детски градини - Ямбол
71737 #448323 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-17 60 394,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
16748 #438194 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница - транс 2008 ЕООД - Котел
Qnica - trans 2008 EOOD - Kotel
ЕИК:200007160
Инфо в ТР/Info Registry: 200007160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 15 500,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
16752 #438194 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 11 830,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
16744 #426480 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница - транс 2008 ЕООД - Котел
Qnica - trans 2008 EOOD - Kotel
ЕИК:200007160
Инфо в ТР/Info Registry: 200007160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-02 19 800,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
16745 #426480 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница - транс 2008 ЕООД - Котел
Qnica - trans 2008 EOOD - Kotel
ЕИК:200007160
Инфо в ТР/Info Registry: 200007160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-02 25 500,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
16746 #426480 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яница - транс 2008 ЕООД - Котел
Qnica - trans 2008 EOOD - Kotel
ЕИК:200007160
Инфо в ТР/Info Registry: 200007160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-02 24 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич през зимния сезон 2010/2011 г.
137169 #420658 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-10 14 384,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения в община Елхово с транспарт на изпълнителя по позиции: 1.хляб и хлебни изделия; 2.месо и месни продукти, риба; 3.мляко и млечни продукти; 4.зеленчуци и плодове; 5.консерви; 6 други хранителни продукти
137683 #415253 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-29 0,00BGN
Договор: "Организиране на морски летен лагер във връзка с изпълнение на Дейност 4, по проект BG051PO001-4.2.03-1045 " За по - добро бъдеще"
133250 #403884 Община Банско
Obshtina Bansko
ЕИК: 000024663
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-28 61 669,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114649 #399253 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-04 13 470,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114651 #399253 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-04 10 100,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114642 #393230 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 9 630,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114643 #393230 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 12 270,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114644 #393230 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 15 150,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени позициив отдели, включени в КЛФ за 2010 г на територията на ДГС Сливен
113056 #388684 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Сливен - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Сливен/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Sliven - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Sliven/
ЕИК: 829079224
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-26 25 840,00BGN
Договор: доставка на ляб и хлебни изделия за нуждите на ОДЗ "Калина Малина"
131941 #387113 Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Калина Малина" - гр. Несебър
Obedineno detsko zavedenie /ODZ/ "Kalina Malina" - gr. Nesebyr
ЕИК: 000049289
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-18 0,00BGN
Договор: доставка на ляб и хлебни изделия за нуждите на ОДЗ "Яна Лъскова"
132065 #387111 Обединено детско заведение/ОДЗ/ "Яна Лъскова", гр. Несебър
Obedineno detsko zavedenie/ODZ/ "Qna Lyskova", gr. Nesebyr
ЕИК: 000047886
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-18 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2009/2010г.
137135 #381054 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-24 0,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114641 #309455 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-01 6 303,50BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114638 #280893 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-07 7 514,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Дом за деца "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.
147392 #256266 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-06 5 968,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Дом за деца "Юрий Гагарин", гр. Ямбол.
147396 #256266 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-06 1 760,00BGN
Договор: "Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през 2009 г."
151050 #206226 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Angel Karalijchev" gr. Strazhica
ЕИК: 000122463
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-05 81 175,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114623 #205461 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-04 14 487,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114630 #205461 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-04 11 400,00BGN
Договор: сеч и извоз на прогнозни количество маркирана дървесина по особени позиции
114631 #205461 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-04 13 175,00BGN
Договор: Tуроператорски услуги по подсигуряване на бази за провеждане на обучения на обучители, директори и екипи на училища за развитие на политика за здраве и превенция на рискови поведения в училище...
129963 #195573 Национален център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/ - София
Nacionalen centyr po opazvane na obshtestvenoto zdrave /NcOOZ/ - Sofiq
ЕИК: 131353800
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яна Тур-България ЕООД, гр. София/Яна Тур-България ООД - старо наименование/
Qna Tur-Bylgariq EOOD, gr. Sofiq/Qna Tur-Bylgariq OOD - staro naimenovanie/
ЕИК:130466349
Инфо в ТР/Info Registry: 130466349
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-17 133 326,67BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2008/2009 г.
137107 #188506 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Яйца и птици - Зора АД Дончево
Qjca i ptici - Zora AD Donchevo
ЕИК:124031444
Инфо в ТР/Info Registry: 124031444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-08 0,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли и детска млечна кухня при предварително изготвена заявка"
147380 #190391 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-02 5 388,50BGN
Договор: Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през учебната 2008-2009 г."
145733 #176820 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-25 8 100,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Целодневните детски градини на територията на гр. Ямбол
147338 #156023 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-11 40 670,50BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Целодневните детски градини на територията на гр. Ямбол
147339 #156023 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-11 8 071,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Дом за деца "Юрий Гагарин" - гр. Ямбол.
147344 #154213 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-24 2 744,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Дом за деца "Юрий Гагарин" - гр. Ямбол.
147345 #154213 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-24 6 359,00BGN
Договор: сеч и извоз на маркирана дървесина по особени позиции
114616 #151765 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-28 4 495,00BGN
Договор: сеч и извоз на маркирана дървесина по особени позиции
114622 #151765 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ -Тополовград - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ / - Тополовград
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ -Topolovgrad - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ / - Topolovgrad
ЕИК: 126004583
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янко Чолаков - Сливен
Qnko Cholakov - Sliven
ЕИК:119653870
Инфо в ТР/Info Registry: 119653870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-28 13 970,00BGN
Договор: "Специализиран автобусен транспорт на ученици на територията на Община Стражица през 2008 г"
145723 #150769 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-25 54 940,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Социални услуги - Дом стари хора и Домашен социалан патронаж - гр. Ямбол"
147323 #138071 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-22 40 960,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на Социални услуги - Дом стари хора и Домашен социалан патронаж - гр. Ямбол"
147324 #138071 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-22 12 225,60BGN
Договор: "Провеждане на кампания за избор на лого и слоган на Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”
124251 #136674 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniqta/MTITS/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na transporta /MT/
ЕИК: 000695388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янев и Янев ООД - София
Qnev i Qnev OOD - Sofiq
ЕИК:121272734
Инфо в ТР/Info Registry: 121272734
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-09 86 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти, чрез покупка по предварителни заявки, необходими за студентските столове на „ССО” ЕАД в: гр.София, гр. Габрово, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.Сливен, гр.Стара Загора, гр.Ямбол и гр.Хасково.
153905 #114321 Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София
Studentski stolove i obshtezhitiq /SSO/ EAD - Sofiq
ЕИК: 831917453
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ямбол хляб ООД - Ямбол
Qmbol hlqb OOD - Qmbol
ЕИК:128025583
Инфо в ТР/Info Registry: 128025583
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-02 504,00BGN
Договор: „СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ 2007 г"
145716 #111101 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
Qntra transport AD - Gorna Orqhovica
ЕИК:814255710
Инфо в ТР/Info Registry: 814255710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-22 32 175,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 649 024 431,25 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.