Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2007 намери 12049 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Административна сграда за нуждите на регионалните структури на МТСП – реконструкция, преустройство и пристройка на работническа поликлиника, гаражи и ограда в УПИ II, кв.93, гр. Стара Загора”
124327 #139886 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стара Загора -2007 ООД
Stara Zagora -2007 OOD
ЕИК:123760910
Инфо в ТР/Info Registry: 123760910
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-18 18 806 601,76BGN
Договор: Проект БГ 2005/017-353.10.02 Подпомагане развитието на потенциала на регионалния туризъм чрез обновяване на съответната инфраструктура, Компонент 2: “Строеж и рехабилитация на ВиК инфраструктура”
117409 #140295 Изпълнителна агенция /ИА/ Програма ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
Izpylnitelna agenciq /IA/ Programa FAR kym Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/
ЕИК: 8316613880000
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум крам 2007 ООД
Konsorcium kram 2007 OOD
ЕИК:175411194
Инфо в ТР/Info Registry: 175411194
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-17 896 927,00EUR
Договор: "Доставка на газьол с 0,2S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за отоплителен сезон 2007/2008 година и за нуждите на Общинска служба "Социални дейности" за отоплителен сезон 2007/2008 година" по обособени позиции"
144350 #140690 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ка-груп ООД - Плевен
Ka-grup OOD - Pleven
ЕИК:114112658
Инфо в ТР/Info Registry: 114112658
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-17 240 600,00BGN
Договор: ИЗРАБОТКА НА ФИЛМ, РАЗЯСНЯВАЩ „ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.”, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2007 г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС. РАЗДЕЛЯНЕ НА ФИЛМА НА ЕПИЗОДИ, ЗАПИС НА ДИСК, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК.
122150 #140253 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СИНЕМАК ООД
SINEMAK OOD
ЕИК:121894280
Инфо в ТР/Info Registry: 121894280
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-14 89 829,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2007-2008 година
145506 #140572 Община Средец
Obshtina Sredec
ЕИК: 000056878
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атос ООД - Бургас
Atos OOD - Burgas
ЕИК:102006241
Инфо в ТР/Info Registry: 102006241
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-13 0,00BGN
Договор: “Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, рентгенови филми, проявители и фиксажи за тях, лабораторни и микробиологични реактиви, дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Русе-АД” през 2007/2008г.”
126204 #140092 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Ruse AD
ЕИК: 117505556
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Медекс ООД /Старо наименование Медекс Фармасютикълс ООД/
Medeks OOD /Staro naimenovanie Medeks Farmasyutikyls OOD/
ЕИК:131268894
Инфо в ТР/Info Registry: 131268894
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-13 724 498,00BGN
Договор: “Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, рентгенови филми, проявители и фиксажи за тях, лабораторни и микробиологични реактиви, дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Русе-АД” през 2007/2008г.”
126205 #140092 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Ruse AD
ЕИК: 117505556
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гюс ООД - София
Gyus OOD - Sofiq
ЕИК:10277348
Инфо в ТР/Info Registry: 10277348
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-13 21 578,00BGN
Договор: Доставка на лекарства по Приложение №1 към чл.2, ал.1 на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ, бр.95/2005 г.) за 2007 г., във връзка с влязло в сила Решение 7784/19.07.2007 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановено по адм. дело № 3541/2007 г.
121344 #139353 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Санита Трейдинг АД - клон София
Sanita Trejding AD - klon Sofiq
ЕИК:1032671940012
Инфо в ТР/Info Registry: 1032671940012
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-10 2 160 000,00BGN
Договор: “Доставка на 120(сто и двадесет)тона царевица-зърно реколта 2007 с влажност15%, франко склад гр. Попово, обл. Търговище за нуждите на ДП ДДивС "Черни Лом" гр. Попово”
114478 #140285 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Черни Лом - Попово - /Старо наименование - Държавна Дивечовъдна станция /ДДС/ "Черни Лом" - Попово/
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Cherni Lom - Popovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna Divechovydna stanciq /DDS/ "Cherni Lom" - Popovo/
ЕИК: 000860224
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елена Груп ЕООД - Попово
Elena Grup EOOD - Popovo
ЕИК:125540222
Инфо в ТР/Info Registry: 125540222
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-10 63 600,00BGN
Договор: Доставка на лекарства по Приложение №1 към чл.2, ал.1 на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ, бр.95/2005 г.) за 2007 г., във връзка с влязло в сила Решение 7784/19.07.2007 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановено по адм. дело № 3541/2007 г.
121342 #139353 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Б. Браун Медикал ЕООД - София
B. Braun Medikal EOOD - Sofiq
ЕИК:175016820
Инфо в ТР/Info Registry: 175016820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-10 2 160 003,90BGN
Договор: Доставка на лекарства по Приложение №1 към чл.2, ал.1 на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ, бр.95/2005 г.) за 2007 г., във връзка с влязло в сила Решение 7784/19.07.2007 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановено по адм. дело № 3541/2007 г.
121343 #139353 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ROSh BYLGARIQ EOOD
ЕИК:131279951
Инфо в ТР/Info Registry: 131279951
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-10 2 316 765,00BGN
Договор: Техническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в периода 2007 – 2013 по проект BG 2005/017-455.01.04-01
117436 #138425 Изпълнителна агенция /ИА/ Програма ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
Izpylnitelna agenciq /IA/ Programa FAR kym Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/
ЕИК: 8316613880000
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРАЙМ ФРМС ООД - София
PRAJM FRMS OOD - Sofiq
ЕИК:175413206
Инфо в ТР/Info Registry: 175413206
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-30 74 650,00EUR
Договор: „Предоставяне на услуги (техническа помощ) по проект БГ 2005/017-454.03.01 ”Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите”, финансиран по Програма ФАР ТГС между България и Гърция, ФМ 2005 г.”
117448 #138450 Изпълнителна агенция /ИА/ Програма ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
Izpylnitelna agenciq /IA/ Programa FAR kym Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/
ЕИК: 8316613880000
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СДРУЖЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 2007"
SDRUZhENIE "OBShtESTVENO ZDRAVE 2007"
ЕИК:175408732
Инфо в ТР/Info Registry: 175408732
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-30 665 854,00EUR
Договор: Осигуряване на кетъринг услуги за участниците в Икономическия форум на високо ниво и Кръглата маса на министрите на икономиката и енергетиката на 20-21 ноември 2007 г.
122590 #136868 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арина Кетъринг ООД
Arina Ketyring OOD
ЕИК:131089311
Инфо в ТР/Info Registry: 131089311
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-19 35 312,00BGN
Договор: Доставка на промишлено гориво през отоплителен сезон 2007/2008 г.
125751 #137438 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Етрополе ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Etropole EOOD
ЕИК: 000770054
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диана Експрес - Ойл ЕООД - Самоков
Diana Ekspres - Ojl EOOD - Samokov
ЕИК:130440565
Инфо в ТР/Info Registry: 130440565
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-16 102 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти: Път ІІІ-202 "/Русе-Цар Калоян/-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово" от км 9+362 до км 12+000, Път ІІІ-2302 “Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново-Просторно- /о.п. Разград-Кубрат"/ от км 0+000 до км 4+820, Път ІІІ-2102 "/Русе-о.п. Тутракан/-Сливо поле-Борисово-Черешово-Юпер-Божурово-Бисерци-/Кубрат-Старо село/" от км 7+000 до км 10+000
102742 #137444 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТСТРОЙ - 2007
PYTSTROJ - 2007
ЕИК:117688456
Инфо в ТР/Info Registry: 117688456
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-16 4 171 253,00BGN
Договор: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за периода 01.11.2007 г-31.12.2008 г за нуждите на училища, детски градини и социални заведения на територията на община Калояново
138152 #136960 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кром ЕООД - Пловдив
Krom EOOD - Plovdiv
ЕИК:115626502
Инфо в ТР/Info Registry: 115626502
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-14 438 000,00BGN
Договор: Избор на фирма за предоставяне на хотелски и ресторантьорски услуги за провеждане на ХХХІІ-я Международен телевизионен фестивал "Златната ракла" в град Пловдив от 29 октомври до 3 ноември 2007 г.
105041 #135843 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гранд Хотел Пловдив /Синергон хотели/ АД
Grand Hotel Plovdiv /Sinergon hoteli/ AD
ЕИК:115010649
Инфо в ТР/Info Registry: 115010649
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-06 89 990,00BGN
Договор: "Изработка и доставка на 355 броя стоманобетонни контейнери за транспортиране и съхранение на преработени радиоактивни отпадъци за 2007 и 2008 година"
114811 #138052 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/
Dyrzhavno predpriqtie "Radioaktivni otpadyci" /DP "RAO"/
ЕИК: 131218471
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергостройпрогрес ЕАД - Козлодуй
Atomenergostrojprogres EAD - Kozloduj
ЕИК:106530654
Инфо в ТР/Info Registry: 106530654
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-31 812 950,00BGN
Договор: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2007/2008 ГОД.
136893 #134820 Община Джебел
Obshtina Dzhebel
ЕИК: 000235831
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Джебел - 2007 ООД
Dzhebel - 2007 OOD
ЕИК:108689146
Инфо в ТР/Info Registry: 108689146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-30 40 900,00BGN
Договор: Доставка на машини за монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, произведени през 2007 г. и машини за баланс на автомобилни колела, произведени през 2007 г.
108128 #134405 Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Direkciq "Materialno tehnichesko osigurqvane i socialno obsluzhvane" /DMTOSO/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТЕСТ-СЕРВИЗ ЕООД - София
TEST-SERVIZ EOOD - Sofiq
ЕИК:40152592
Инфо в ТР/Info Registry: 40152592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 28 470,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122570 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Роел - 98 ООД - София
Roel - 98 OOD - Sofiq
ЕИК:121798467
Инфо в ТР/Info Registry: 121798467
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122571 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Роел - 98 ООД - София
Roel - 98 OOD - Sofiq
ЕИК:121798467
Инфо в ТР/Info Registry: 121798467
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122572 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Рамос 2 ЕООД - София
Ramos 2 EOOD - Sofiq
ЕИК:121498103
Инфо в ТР/Info Registry: 121498103
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122573 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Роел - 98 ООД - София
Roel - 98 OOD - Sofiq
ЕИК:121798467
Инфо в ТР/Info Registry: 121798467
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122574 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Рамос 2 ЕООД - София
Ramos 2 EOOD - Sofiq
ЕИК:121498103
Инфо в ТР/Info Registry: 121498103
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122575 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Роел - 98 ООД - София
Roel - 98 OOD - Sofiq
ЕИК:121798467
Инфо в ТР/Info Registry: 121798467
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. канцеларски материали; 2. копирна хартия; 3. консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери Hewlett-Packard; 4. консумативи за копирни и факс машини и принтери Rank Xerox; 5. консумативи за копирни и факс машини и мастилно-струйни принтери Canon, лазерни принтери Kyocera и лазерни факс апарати Brother; 6. консумативи за копирни и факс машини Toshiba, копирна машина Lexmark, лазерен принтер Oki 8C+; 7. консумативи за копирни машини, лазерни и матрични принтери, факс апарати: Simens Nixdorf, Oki, Epson, Minolta Konika, Utax, Panasonic, Samsung, Phaser, Sindorikon, Nashuatec, Olivetti, Mita, Fujitsu, Rex Rotary”
122576 #134991 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ронос ООД - София
Ronos OOD - Sofiq
ЕИК:831176328
Инфо в ТР/Info Registry: 831176328
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 0,00BGN
Договор: “Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите 2007 ”
122577 #135241 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АРК Консултинг ЕООД - София
ARK Konsulting EOOD - Sofiq
ЕИК:175139043
Инфо в ТР/Info Registry: 175139043
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-26 62 400,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени и издънкови смесени дъбово-букови церови и габърови, насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №4 Позиция №1, отдел 131 “л” с прогнозно количество от 390пл. м. куб; Позиция №2, отдел 179 “д” с прогнозно количество от 204пл. м. куб; Позиция №3, отдел 216 “г” с прогнозно количество от 403пл. м. куб;от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Върбица”
111628 #133621 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еминови ЕООД - с. Тушовица
Eminovi EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127582168
Инфо в ТР/Info Registry: 127582168
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-19 4 493,00BGN
Договор: Доставка на 15 броя леки автомобили с нормална проходимост, обособени в позиции както следва: Позиция 1 - леки автомобили - тип лимузина, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие - леки автомобили - тип комби, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие Позиция 2 - леки автомобили - тип лимузина, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие
108130 #133748 Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Direkciq "Materialno tehnichesko osigurqvane i socialno obsluzhvane" /DMTOSO/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПОРШЕ БГ ЕООД
PORShE BG EOOD
ЕИК:131258238
Инфо в ТР/Info Registry: 131258238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-19 90 522,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени и издънкови смесени дъбово-букови церови и габърови, насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №4 Позиция №1, отдел 131 “л” с прогнозно количество от 390пл. м. куб; Позиция №2, отдел 179 “д” с прогнозно количество от 204пл. м. куб; Позиция №3, отдел 216 “г” с прогнозно количество от 403пл. м. куб;от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Върбица”
111626 #133621 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-18 4 680,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени и издънкови смесени дъбово-букови церови и габърови, насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №4 Позиция №1, отдел 131 “л” с прогнозно количество от 390пл. м. куб; Позиция №2, отдел 179 “д” с прогнозно количество от 204пл. м. куб; Позиция №3, отдел 216 “г” с прогнозно количество от 403пл. м. куб;от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Върбица”
111627 #133621 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-18 2 652,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на 12 бр. двуколонни повдигателни устройства /подемници/, произведени през 2007 г.
108126 #133267 Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Direkciq "Materialno tehnichesko osigurqvane i socialno obsluzhvane" /DMTOSO/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Емвеко ЕООД - София
Emveko EOOD - Sofiq
ЕИК:831329261
Инфо в ТР/Info Registry: 831329261
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-18 52 560,00BGN
Договор: Доставка на 15 броя леки автомобили с нормална проходимост, обособени в позиции както следва: Позиция 1 - леки автомобили - тип лимузина, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие - леки автомобили - тип комби, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие Позиция 2 - леки автомобили - тип лимузина, нови, произведени 2007 г. с технически характеристики, посочени в документацията за участие
108129 #132570 Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Direkciq "Materialno tehnichesko osigurqvane i socialno obsluzhvane" /DMTOSO/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕУРАТЕК ООД
EURATEK OOD
ЕИК:40341244
Инфо в ТР/Info Registry: 40341244
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-15 399 870,00BGN
Договор: Доставка на смазочни материали за ДП "ФЗД" за 2007 - 2008г. с 12 /дванадесет/ обособени позиции.
114996 #133036 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Fond zatvorno delo" /DP "FZD"/
ЕИК: 129009070
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Светлина - 69 ЕООД - Плевен
Svetlina - 69 EOOD - Pleven
ЕИК:114631756
Инфо в ТР/Info Registry: 114631756
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-10 24 905,00BGN
Договор: "Доставка на закуска и мляко /чай/ на всеки ученик от първи до четвърти клас, както и на децата от подготвителните групи и класове за задължителна подготовка през първия учебен срок на учебната 2007/2008г."по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учебна възраст - модул II"
102403 #131852 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СК-КЪМПАНИ ООД-Варна
SK-KYMPANI OOD-Varna
ЕИК:103211413
Инфо в ТР/Info Registry: 103211413
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-08 97 791,00BGN
Договор: "Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 1214пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111620 #130762 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕСТИЖ КОМЕРС АД - Върбица
PRESTIZh KOMERS AD - Vyrbica
ЕИК:127591639
Инфо в ТР/Info Registry: 127591639
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-03 29 050,00BGN
Договор: Доставка на горива за ДП "ФЗД" за 2007 - 2008г. със 17/седемнадесет/ обособени позиции.
114992 #131302 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Fond zatvorno delo" /DP "FZD"/
ЕИК: 129009070
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-03 14 740,00BGN
Договор: Доставка на горива за ДП "ФЗД" за 2007 - 2008г. със 17/седемнадесет/ обособени позиции.
114993 #131302 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Fond zatvorno delo" /DP "FZD"/
ЕИК: 129009070
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-03 321 888,00BGN
Договор: Доставка на горива за ДП "ФЗД" за 2007 - 2008г. със 17/седемнадесет/ обособени позиции.
114994 #131302 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Fond zatvorno delo" /DP "FZD"/
ЕИК: 129009070
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Светлина - 69 ЕООД - Плевен
Svetlina - 69 EOOD - Pleven
ЕИК:114631756
Инфо в ТР/Info Registry: 114631756
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-03 234 052,00BGN
Договор: “Извършване на задължителни обследвания за енергийна ефективност на сгради - държавна и общинска собственост, с разгърната застроена площ общо 1 600 000 кв. м. съгласно чл.16, ал.2 от ЗЕЕ във връзка с чл.6, т.2 от Наредба №21/ 12.11.2004г. за обследване за енергийна ефективност, Целева програма за енергийна ефективност в сгради за 2007 г., утвърдена от министъра на икономиката и енергетиката и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка”
102437 #130525 Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ /старо наименование - Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ//
Agenciq za ustojchivo energijno razvitie /AUER/ /staro naimenovanie - Agenciq po energijna efektivnost /AEE//
ЕИК: 121459246
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Бул Енерджи 2007 - Русе
DZZD Bul Enerdzhi 2007 - Ruse
ЕИК:117688214
Инфо в ТР/Info Registry: 117688214
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-01 1 648 000,00BGN
Договор: "Доставка на закуска и мляко (чай) ва всеки ученик от I до IV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка за първия учебен срок на учебната 2007/2008г., по Националната програма за по - пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул II".
102401 #130318 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Прогрес М 2000 ЕАД
Progres M 2000 EAD
ЕИК:131037777
Инфо в ТР/Info Registry: 131037777
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-28 262 509,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за изграждане на оптичен кабел КЕЦ Хасково-Складова база на "ЕВН България Електроразпределение"АД в гр. Хасково
115460 #131138 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум "Хасково - 2007" - Пловдив
Konsorcium "Haskovo - 2007" - Plovdiv
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-27 0,00BGN
Договор: "Доставка на закуска и мляко (чай) ва всеки ученик от I до IV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка за първия учебен срок на учебната 2007/2008г., по Националната програма за по - пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул II".
102400 #130318 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Деси - 92 - Миряна Йотова - с. Врачеш
ET Desi - 92 - Mirqna Jotova - s. Vrachesh
ЕИК:122028131
Инфо в ТР/Info Registry: 122028131
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-26 103 194,00BGN
Договор: Независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2007 и 2008 година на НК “Железопътна инфраструктура” по Международните стандарти за финансови отчети в съответствие със Закона за независим финансов одит, както следва: (1) Независим финансов одит на годишния финансов отчет на НК “Железопътна инфраструктура” към 31.12.2007 год. по Международните стандарти за финансови отчети и изготвяне на одиторски доклад. (2) Независим финансов одит на годишния финансов отчет на НК “Железопътна инфраструктура” към 31.12.2008 год. по Международните стандарти за финансови отчети и изготвяне на одиторски доклад.
109223 #128988 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Одиторски екип - Радка Маринова Боевска; Ангелина Калинова Атанасова; Мария Атанасова Вълканова; Севдалина Велкова Паскалева
Oditorski ekip - Radka Marinova Boevska; Angelina Kalinova Atanasova; Mariq Atanasova Vylkanova; Sevdalina Velkova Paskaleva
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-14 80 640,00BGN
Договор: Доставка на гориво-въглища за отоплителен сезон 2007/2008 г.
138213 #129392 Община Каолиново
Obshtina Kaolinovo
ЕИК: 000931881
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КЕН И КЕМ - Кючюкови ЕООД - Шумен
KEN I KEM - Kyuchyukovi EOOD - Shumen
ЕИК:127571412
Инфо в ТР/Info Registry: 127571412
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-03 78 090,00BGN
Договор: Рехабилитация на улична пътна настилка в с. Чавдар, община Чавдар - част от Плана за общото управление на техническата инфраструктура на Община Чавдар за подобряване състоянието на уличната мрежа
146920 #127861 Община Чавдар
Obshtina Chavdar
ЕИК: 000777230
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автомагистрали Хемус АД - София
Avtomagistrali Hemus AD - Sofiq
ЕИК:831643461
Инфо в ТР/Info Registry: 831643461
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-03 230 002,84BGN
Договор: Изграждане на пречиствателна станция за питейни води - с. Чавдар, община Чавдар, част от Плана за общото управление на техническата инфраструктура на Община Чавдар за подобряване състоянието на питейната вода
146921 #127983 Община Чавдар
Obshtina Chavdar
ЕИК: 000777230
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тетида ООД - Варна
Tetida OOD - Varna
ЕИК:148007468
Инфо в ТР/Info Registry: 148007468
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-09-03 366 698,85BGN
Договор: Извършване на одит на годишния финансов отчет на ЕСО ЕАД за 2007 г.
115879 #126853 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КПМГ България ООД
KPMG Bylgariq OOD
ЕИК:40595851
Инфо в ТР/Info Registry: 40595851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-24 65 000,00BGN
Договор: Доставка на работно облекло за 2007 година
115893 #125668 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тих труд ЕООД - Стара Загора
Tih trud EOOD - Stara Zagora
ЕИК:833067498
Инфо в ТР/Info Registry: 833067498
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-13 175 391,60BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците във ІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2007-2008 година”.
122834 #125459 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-09 2 098 017,60BGN
Договор: Закупуване на лицензи за продължаване на годишния абонамент на система за автоматизирано филтриране на нежеланата електронна поща (AntiSpam), филтриране и блокиране на електронна поща носител на вируси и вирусни атаки (e-Mail AntiVirus) Tumbleweed MailGATE за 2007/2008 г.
123307 #125368 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СКРИПТО ООД - София
SKRIPTO OOD - Sofiq
ЕИК:175070152
Инфо в ТР/Info Registry: 175070152
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-08 64 879,18BGN
Договор: Извършване на одит на годишния финансов отчет на НЕК ЕАД за 2007 год. и на консолидирания годишен финансов отчет на НЕК ЕАД за 2007 г
131284 #125564 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
"Nacionalna Elektricheska Kompaniq" /NEK/ EAD
ЕИК: 000649348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КПМГ България ООД
KPMG Bylgariq OOD
ЕИК:40595851
Инфо в ТР/Info Registry: 40595851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-08 90 000,00BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121311 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Интер бизнес 91 EООД - София старо-Интер бизнес 91ООД
Inter biznes 91 EOOD - Sofiq staro-Inter biznes 91OOD
ЕИК:10652246
Инфо в ТР/Info Registry: 10652246
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 11 553,10BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121312 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аквахим ЕООД - София
Akvahim EOOD - Sofiq
ЕИК:121229640
Инфо в ТР/Info Registry: 121229640
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 5 100,00BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121313 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Л.К.Б. България ЕООД - София
L.K.B. Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121250645
Инфо в ТР/Info Registry: 121250645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 4 340,00BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121314 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диамед ООД - София
Diamed OOD - Sofiq
ЕИК:121062052
Инфо в ТР/Info Registry: 121062052
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 46 397,03BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121315 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елта 90М ООД - София
Elta 90M OOD - Sofiq
ЕИК:130469816
Инфо в ТР/Info Registry: 130469816
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 5 342,50BGN
Договор: Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на туберкулозата през 2007 г. по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2007-2011 г.
121316 #125093 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/
Antisel Bylgariq OOD /staro naimenovanie - Antisel Bratq Selidis Bylgariq OOD - Sofiq/
ЕИК:121152973
Инфо в ТР/Info Registry: 121152973
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-03 2 217,36BGN
Договор: Реконструкция на общински обекти през 2007 г. одобрени с Решение на ОбС Казанлък №633 / 22.03.2007 г.
138039 #123750 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агрострой СП ООД - Казанлък
Agrostroj SP OOD - Kazanlyk
ЕИК:123134269
Инфо в ТР/Info Registry: 123134269
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-26 79 373,00BGN
Договор: Реконструкция на общински обекти през 2007 г. одобрени с Решение на ОбС Казанлък №633 / 22.03.2007 г.
138040 #123750 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Соня Петкова - 2001 - Казанлък
ET Sonq Petkova - 2001 - Kazanlyk
ЕИК:123618633
Инфо в ТР/Info Registry: 123618633
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-26 59 949,47BGN
Договор: Реконструкция на общински обекти през 2007 г. одобрени с Решение на ОбС Казанлък №633 / 22.03.2007 г.
138041 #123750 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Петко Войводов - Омега-пласт-2 - с. Овощник
ET Petko Vojvodov - Omega-plast-2 - s. Ovoshtnik
ЕИК:123688699
Инфо в ТР/Info Registry: 123688699
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-26 20 946,00BGN
Договор: Охрана на обектите и имуществото на "КАУСТО-ГОЛД" АД, през 2007 г."
118018 #121693 Каусто-Голд ЕАД - Кюстендил
Kausto-Gold EAD - Kyustendil
ЕИК: 109554201
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дар 02 ООД - София
Dar 02 OOD - Sofiq
ЕИК:130913445
Инфо в ТР/Info Registry: 130913445
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-17 67 440,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА СЛУЖБА "АТДВ И СВ" И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МЕТРОВАГОНИ ТИП 81-717.4 И 81-714.4 И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МЕТРОВАГОНИ СЕРИЯ 81-740.2 И 81-741.2 ЗА 2007 ГОДИНА",
119844 #122266 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Транспортна автоматика ЕООД - София
Transportna avtomatika EOOD - Sofiq
ЕИК:131130758
Инфо в ТР/Info Registry: 131130758
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-16 972 473,48BGN
Договор: "Доставка на резервни части, консумативи и инструменти за служба "Електроснабдяване" и резервни части, материали и инструменти за служба "Електромеханика" за 2007 година "
119846 #120769 "Метрополитен" ЕАД - София
"Metropoliten" EAD - Sofiq
ЕИК: 000632256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атко Трейд ЕООД - София
Atko Trejd EOOD - Sofiq
ЕИК:121890595
Инфо в ТР/Info Registry: 121890595
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-04 274 347,48BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Трявна" ЕООД през 2007 г.
107927 #119918 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Топ инвест ООД - Габрово
Top invest OOD - Gabrovo
ЕИК:107557444
Инфо в ТР/Info Registry: 107557444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-28 15 752,76BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Трявна" ЕООД през 2007 г.
107926 #119918 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стил - МС ООД - Трявна
Stil - MS OOD - Trqvna
ЕИК:107020184
Инфо в ТР/Info Registry: 107020184
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-25 7 434,24BGN
Договор: Юридически услуги и процесуално представителство за защита на интересите на Възложителя по гражданско дело № 764/2007 г. по описа на Софийски градски съд
120902 #118502 Министерство на държавната администрация и административната реформа /МДААР/
Ministerstvo na dyrzhavnata administraciq i administrativnata reforma /MDAAR/
ЕИК: 131509441
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко - София
Advokatsko druzhestvo Georgiev, Todorov i Ko - Sofiq
ЕИК:131437426
Инфо в ТР/Info Registry: 131437426
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-19 45 000,00BGN
Договор: Оказване на правна помощ и процесуално представителство във връзка с Ревизионен акт № 2900492 от 12 март 2007 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП “Големи данъкоплатци и осигурители и Решение № 753 от 21 май 2007 на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, с което Ревизионният акт е потвърден.
156236 #119490 Топлофикация - София АД
Toplofikaciq - Sofiq AD
ЕИК: 831609046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество Табаков, Табакова и Съдружници - София
Advokatsko druzhestvo Tabakov, Tabakova i Sydruzhnici - Sofiq
ЕИК:175052492
Инфо в ТР/Info Registry: 175052492
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-18 83 164,00BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ДП „Кабиюк” – град Шумен през 2007 година (в четири обособени позиции, подробно описани в документацията за участие).
114662 #117426 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-05 42 660,00BGN
Договор: Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 79 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 ЕБ. Изработка и монтаж на 474 броя защитни кожуси на изведени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2007
103099 #116996 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-04 1 543 000,00BGN
Договор: Извеждане на отгледни сечи във буково габърови насаждения,разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №3, отдел 35"а" с прогнозно количество 659 пл.м.куб,отдел 139"б" с прогнозно количество 807 пл.м.куб,отдел 175"а" с прогнозно количество 883 пл.м.куб,и общо прогнозно количество 2439 пл.м.куб; от КЛФ 2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Търговище"
113375 #117036 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-29 34 600,77BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни дейности на 5 и 6 ЕБ през 2007 г.
103066 #115315 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-21 10 400 000,00BGN
Договор: Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудване на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2007
103085 #115318 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-21 4 650 000,00BGN
Договор: Организиране на комуникационни дейности и обмяна на добри практики при реализиране на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа", приета с Решение на Министерския съвет № 245/2007 г.
122823 #115248 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национално сдружение на общините в Република България - София
Nacionalno sdruzhenie na obshtinite v Republika Bylgariq - Sofiq
ЕИК:121399226
Инфо в ТР/Info Registry: 121399226
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-15 85 000,00BGN
Договор: "Земекопни работи по добив на откривка и въглища, раздробяване на едрогабаритни късове до размери 0-80 мм и поддържане на пътищата на рудник "Катрище" при "КАУСТО-ГОЛД" АД, за 2007 г."
118015 #114978 Каусто-Голд ЕАД - Кюстендил
Kausto-Gold EAD - Kyustendil
ЕИК: 109554201
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Иван Панайотов - Ясен - с. Ябълково
ET Ivan Panajotov - Qsen - s. Qbylkovo
ЕИК:819009850
Инфо в ТР/Info Registry: 819009850
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-11 0,00BGN
Договор: Доставка на един брой мотокар-високоповдигач, нов, произведен през 2007 г.
108067 #114927 Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Direkciq "Materialno tehnichesko osigurqvane i socialno obsluzhvane" /DMTOSO/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti /MVR/
ЕИК: 129007200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Балканкар - Рекорд АД - Пловдив
Balkankar - Rekord AD - Plovdiv
ЕИК:825220510
Инфо в ТР/Info Registry: 825220510
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-09 38 300,00BGN
Договор: Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год."за позиция 1/ Доставка на хляб за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год. и за обособена позиция 2/Доставка на топли закуски за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год
136005 #114916 Община Вълчи дол
Obshtina Vylchi dol
ЕИК: 000093474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Тронис - Георги Тронков - Вълчи дол
ET Tronis - Georgi Tronkov - Vylchi dol
ЕИК:103325669
Инфо в ТР/Info Registry: 103325669
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-07 15 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год."за позиция 1/ Доставка на хляб за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год. и за обособена позиция 2/Доставка на топли закуски за нуждите на ДСП гр. Вълчи дол, ДСП с.Червенци, ДВУИ с.Оборище, училищен стол към СОУ "В.Левски" гр. Вълчи дол, ученически стол към ОУ с.Червенци и 7 бр. детски градини за 2007 год
136006 #114916 Община Вълчи дол
Obshtina Vylchi dol
ЕИК: 000093474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Стеда - Вълкан Йорданов - Вълчи дол
ET Steda - Vylkan Jordanov - Vylchi dol
ЕИК:103004528
Инфо в ТР/Info Registry: 103004528
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-07 45 000,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за нуждите на ДП"Кабиюк" - град Шумен през 2007 година.
114661 #114217 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Антас ООД - Велики Преслав
Antas OOD - Veliki Preslav
ЕИК:127554651
Инфо в ТР/Info Registry: 127554651
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-04 105 633,96BGN
Договор: Доставка на фуражи за преживни и непреживни животни, включително доставка на смеска от ишлеме зърно, за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2007 година.
114659 #113573 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Протеин - 98 АД - Шумен
Protein - 98 AD - Shumen
ЕИК:127051073
Инфо в ТР/Info Registry: 127051073
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-04-24 160 280,00BGN
Договор: Доставка на горива/пром.газьол и мазут/ за отопление в ДПБ-Бяла през 2007/2008 год.
110476 #112653 Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Бяла, област Русе
Dyrzhavna psihiatrichna bolnica /DPB/ - Bqla, oblast Ruse
ЕИК: 000527045
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Светлина - 69 ЕООД - Плевен
Svetlina - 69 EOOD - Pleven
ЕИК:114631756
Инфо в ТР/Info Registry: 114631756
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-04-19 135 895,00BGN
Договор: Отпечатване на избирателни списъци за избор на членове на европейския парламент от РБългария и отпечатване на избирателни списъци за избор на местни органи на властта през 2007
123789 #113523 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Информационно обслужване АД
Informacionno obsluzhvane AD
ЕИК:831641791
Инфо в ТР/Info Registry: 831641791
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-29 301 627,00BGN
Договор: Отпечатване на избирателни списъци за избор на членове на европейския парламент от РБългария и отпечатване на избирателни списъци за избор на местни органи на властта през 2007
123821 #116365 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Информационно обслужване АД
Informacionno obsluzhvane AD
ЕИК:831641791
Инфо в ТР/Info Registry: 831641791
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-29 301 627,00BGN
Договор: Доставка на тръби и фасонни части за питейна вода през 2007 година както следва: Тръби: ф20-400 л.м.;ф 25-6500 л.м.; ф 32- 3500 л.м.;ф 40- 2300 л.м.;ф 50- 2600 л.м.; ф 63 - 6500 л.м.; ф 75- 1600 л.м.; ф 90- 3500 л.м.; ф 110 - 270 л.м.; ф 140 - 100 л.м.; ф 160 - 600 л.м.; ф 200- 300 л.м. на обща стойност 116 000лв. Фитинги за тръби с размери от ф 20 до ф 160 на обща стойност 30 000 лв.
105435 #111335 "Бяла" ЕООД - Севлиево
"Bqla" EOOD - Sevlievo
ЕИК: 817022393
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аква Пласт ООД - София
Akva Plast OOD - Sofiq
ЕИК:107523132
Инфо в ТР/Info Registry: 107523132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-29 146 000,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №1, отд 27 "о " с прогнозно количество от 967пл. М. куб; Позиция №.2, отд.39 "л " с прогнозно количество от 2514пл. м. куб; Позиция №.3, отд.22 "е" с прогнозно количество от 890пл. м. куб; Позиция №.4, отд.214 "а";214"в" с прогнозно количество от 1531пл. м. куб; Позиция №.5, отд.214 "г"; 214"ж", с прогнозно количество от 1578пл. м. куб; Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 124пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111613 #109740 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕСТИЖ КОМЕРС АД - Върбица
PRESTIZh KOMERS AD - Vyrbica
ЕИК:127591639
Инфо в ТР/Info Registry: 127591639
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-16 52 287,00BGN
Договор: "Превоз на работници по Лесокултурна дейност, назначени по Национлна програма "възобновяване и опазване на Българската гора" от ДБТ гр.В.Преслав, обл.Шумен за ЛКД за 2007 год." ДБТ гр.Върбица, обл.Шумен за обекти находящи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ДЛ Върбица от следните населени места на община Върбица: гр.Върбица, с.Бяла река, с.Чернооково.
111614 #109875 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Айше Исмаилова - БОЗ, с.Бяла река, общ.Върбица
ET Ajshe Ismailova - BOZ, s.Bqla reka, obsht.Vyrbica
ЕИК:127584139
Инфо в ТР/Info Registry: 127584139
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-16 30 025,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №1, отд 27 "о " с прогнозно количество от 967пл. М. куб; Позиция №.2, отд.39 "л " с прогнозно количество от 2514пл. м. куб; Позиция №.3, отд.22 "е" с прогнозно количество от 890пл. м. куб; Позиция №.4, отд.214 "а";214"в" с прогнозно количество от 1531пл. м. куб; Позиция №.5, отд.214 "г"; 214"ж", с прогнозно количество от 1578пл. м. куб; Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 124пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111609 #109740 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-15 20 790,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №1, отд 27 "о " с прогнозно количество от 967пл. М. куб; Позиция №.2, отд.39 "л " с прогнозно количество от 2514пл. м. куб; Позиция №.3, отд.22 "е" с прогнозно количество от 890пл. м. куб; Позиция №.4, отд.214 "а";214"в" с прогнозно количество от 1531пл. м. куб; Позиция №.5, отд.214 "г"; 214"ж", с прогнозно количество от 1578пл. м. куб; Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 124пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111610 #109740 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алми ООД - с. Нова бяла река
Almi OOD - s. Nova bqla reka
ЕИК:127529954
Инфо в ТР/Info Registry: 127529954
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-15 23 906,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №1, отд 27 "о " с прогнозно количество от 967пл. М. куб; Позиция №.2, отд.39 "л " с прогнозно количество от 2514пл. м. куб; Позиция №.3, отд.22 "е" с прогнозно количество от 890пл. м. куб; Позиция №.4, отд.214 "а";214"в" с прогнозно количество от 1531пл. м. куб; Позиция №.5, отд.214 "г"; 214"ж", с прогнозно количество от 1578пл. м. куб; Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 124пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111611 #109740 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алми ООД - с. Нова бяла река
Almi OOD - s. Nova bqla reka
ЕИК:127529954
Инфо в ТР/Info Registry: 127529954
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-15 32 700,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени дъбово-букови насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект №1, Позиция №1, отд 27 "о " с прогнозно количество от 967пл. М. куб; Позиция №.2, отд.39 "л " с прогнозно количество от 2514пл. м. куб; Позиция №.3, отд.22 "е" с прогнозно количество от 890пл. м. куб; Позиция №.4, отд.214 "а";214"в" с прогнозно количество от 1531пл. м. куб; Позиция №.5, отд.214 "г"; 214"ж", с прогнозно количество от 1578пл. м. куб; Позиция №.6, отд.73"е" с прогнозно количество от 124пл. м. куб; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ"Върбица"
111612 #109740 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-15 20 996,00BGN
Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 3 - отдел 181 "г" с прогнозно количество от 373 пл.м. куб.; Позиция № 4 - отдел 181 "д" с прогнозно количество от 286 пл.м. куб.; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”
110974 #109215 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евротранс ООД - Смядово
Evrotrans OOD - Smqdovo
ЕИК:127587092
Инфо в ТР/Info Registry: 127587092
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-13 4 360,30BGN
Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 3 - отдел 181 "г" с прогнозно количество от 373 пл.м. куб.; Позиция № 4 - отдел 181 "д" с прогнозно количество от 286 пл.м. куб.; от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”
110975 #109215 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евротранс ООД - Смядово
Evrotrans OOD - Smqdovo
ЕИК:127587092
Инфо в ТР/Info Registry: 127587092
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-13 5 607,00BGN
Договор: Доставка на хранителни стоки през 2007 г.
125750 #109785 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Етрополе ЕООД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Etropole EOOD
ЕИК: 000770054
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Интер ЕООД - Луковит старо /Интер ООД
Inter EOOD - Lukovit staro /Inter OOD
ЕИК:110029873
Инфо в ТР/Info Registry: 110029873
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-09 46 800,00BGN
Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 1 - отдел 49 "д" с прогнозно количество от 448 пл.м. куб.; Позиция № 2 отдел 53 "а" с прогнозно количество от 284 пл.м. куб. от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”
110972 #109212 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново
ET Rumen Pintev - s. Kylnovo
ЕИК:127069872
Инфо в ТР/Info Registry: 127069872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-05 6 659,20BGN
Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 1 - отдел 49 "д" с прогнозно количество от 448 пл.м. куб.; Позиция № 2 отдел 53 "а" с прогнозно количество от 284 пл.м. куб. от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”
110973 #109212 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново
ET Rumen Pintev - s. Kylnovo
ЕИК:127069872
Инфо в ТР/Info Registry: 127069872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-05 4 253,00BGN
Договор: Доставка на АЗОТЕН ТОР (АМОНИЕВ НИТРАТ) за нуждите на ДП „Кабиюк” през 2007 година.
114658 #108650 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агро - 1 ЕООД - Русе
Agro - 1 EOOD - Ruse
ЕИК:117040986
Инфо в ТР/Info Registry: 117040986
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-03-05 128 354,00BGN
Договор: „Извеждане на отгледни сечи, в ч.борови, букови, габърови и церови насаждения, разкройване, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №10 ; позиция №1- отдели: 288"у";288"ф";322"е";297"а";288"и";288"л" с прогнозно количество от 1349 м3 дървесина на КЛФ 2007 г. на ДГФ при ІV -ти ГСУ на ДП - ДДС “Черни Лом” гр. Попово;
114465 #104728 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Черни Лом - Попово - /Старо наименование - Държавна Дивечовъдна станция /ДДС/ "Черни Лом" - Попово/
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Cherni Lom - Popovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna Divechovydna stanciq /DDS/ "Cherni Lom" - Popovo/
ЕИК: 000860224
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лес Груп ООД, гр. Търговище
Les Grup OOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125514569
Инфо в ТР/Info Registry: 125514569
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-02-06 0,00BGN
Договор: „ Извеждане на гола сеч, в акациеви , тополови, церови, зимен дъбови , благунови, липови насаждения, разкройване, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от Обект № 6 позиция № 2 с отдели : 181”ж”;181”л”;182”л”;182”м”;203”и”;246”е”;247”а”;261”д”;263”а”; с прогнозно количество дървесина от 2188 на КЛФ 2007 год. на ДГФ при ІІІ – ти ГСУ на ДП-ДДС „ Черни Лом ” гр.Попово
114468 #104702 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Черни Лом - Попово - /Старо наименование - Държавна Дивечовъдна станция /ДДС/ "Черни Лом" - Попово/
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Cherni Lom - Popovo - /Staro naimenovanie - Dyrzhavna Divechovydna stanciq /DDS/ "Cherni Lom" - Popovo/
ЕИК: 000860224
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Форест груп ЕООД - Попово
Forest grup EOOD - Popovo
ЕИК:125542255
Инфо в ТР/Info Registry: 125542255
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-02-06 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 4 460 020 067,19 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More