Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2008 намери 18941 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: " Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и вътрешната улична мрежа на град Годеч и селата на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година " по обособени позиции както следва: 1.Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година; 2.Зимно поддържане и снегопочистване на вътрешната улична мрежа на град Годеч и селата на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година;
136300 #192535 Община Годеч
Obshtina Godech
ЕИК: 000776160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътно поддържане Годеч ЕООД - Годеч
Pytno poddyrzhane Godech EOOD - Godech
ЕИК:130380246
Инфо в ТР/Info Registry: 130380246
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-29 34 500,00BGN
Договор: " Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и вътрешната улична мрежа на град Годеч и селата на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година " по обособени позиции както следва: 1.Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година; 2.Зимно поддържане и снегопочистване на вътрешната улична мрежа на град Годеч и селата на територията на община Годеч за сезон 2008/2009 година;
136301 #192535 Община Годеч
Obshtina Godech
ЕИК: 000776160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътно поддържане Годеч ЕООД - Годеч
Pytno poddyrzhane Godech EOOD - Godech
ЕИК:130380246
Инфо в ТР/Info Registry: 130380246
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-29 28 000,00BGN
Договор: "Доставка на газьол с 0,2S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за отоплителен сезон 2008/2009 година и за нуждите на Общинска служба "Социални дейности" за отоплителен сезон 2008/2009 година" по обособени позиции"
144386 #193473 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ка-груп ООД - Плевен
Ka-grup OOD - Pleven
ЕИК:114112658
Инфо в ТР/Info Registry: 114112658
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-23 380 600,00BGN
Договор: Изготвяне на Комплексен проект за строеж "Основно обновяване на канализационната система на Подземно газово хранилище "Чирен" - 2008 г.
104493 #189055 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Химкомплект - инженеринг АД - София
Himkomplekt - inzhenering AD - Sofiq
ЕИК:632345
Инфо в ТР/Info Registry: 632345
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-18 74 800,00BGN
Договор: “Услуги свързани с реализирането на програми за обучение във връзка с изпълнението на договор № К08-14-2-С/09.07.2008 г., проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.
102659 #185867 Агенция по обществени поръчки /АОП/
Agenciq po obshtestveni porychki /AOP/
ЕИК: 131236380
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕМИЕР ТУРС ООД - гр. София
PREMIER TURS OOD - gr. Sofiq
ЕИК:121570182
Инфо в ТР/Info Registry: 121570182
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-28 170 000,00BGN
Договор: "Доставка на въглища/донбаски до 59 тона, брикети до 81 тона/ за учрежденията на бюджетна издръжка /училища, детски градини и кметства / на територията на община Видин за отоплителен сезон 2008-2009г."
135798 #187385 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Валкони - 2008 ЕООД - Ихтиман
Valkoni - 2008 EOOD - Ihtiman
ЕИК:2000504432
Инфо в ТР/Info Registry: 2000504432
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-27 44 973,60BGN
Договор: Извършване на задължителни обследвания за енергийна ефективност, съгласно чл.16, ал.2 от ЗЕЕ във връзка с чл.5, т.2 от Наредба №РД 16-294/ 01.04.2007. за обследване за енергийна ефективност на сгради - държавна и общинска собственост, Целева програма за енергийна ефективност в сгради за 2008г., приета с Решение на Министерски съвет от 28 август 2008 г. и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
102438 #185191 Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ /старо наименование - Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ//
Agenciq za ustojchivo energijno razvitie /AUER/ /staro naimenovanie - Agenciq po energijna efektivnost /AEE//
ЕИК: 121459246
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Бул Енерджи 2008 - Добрич
DZZD Bul Enerdzhi 2008 - Dobrich
ЕИК:175569123
Инфо в ТР/Info Registry: 175569123
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-25 2 999 934,00BGN
Договор: “ Доставка на кафяви въглища до 400 тона за отоплителен сезон 2008/2009 год. за нуждите на Общинска администрация - гр. Бобов дол, ЦДГ " Л. Димитрова " - с. Мламолово клон на ЦДГ" Миньор", гр. Бобов дол и ЦДГ " Хр. Ботев", гр. Бобов дол, клон на ОДЗ" Дружба", гр. Бобов дол в две обособени позиции :за Позиция 1- Доставка на кафяви въглища - до 250 тона за отоплителен сезон 2008/2009 за нуждите на общинска администрация - гр. Бобов дол; Позиция 2 - Доставка на кафяви въглища - до 150 тона за отоплителен сезон 2008/2009 за нуждите на ЦДГ " Л. Димитрова", с. Мламолово - клон на ЦДГ " Миньор", гр. Бобов дол и ЦДГ " Хр. Ботев", гр. Бобов дол, кв. " Хр. Ботев"- клон на ОДЗ " Дружба", гр. Бобов дол “
133617 #185854 Община Бобов дол
Obshtina Bobov dol
ЕИК: 000261363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Въгледобив Бобов дол ЕООД /Старо наименование Ораново ЕООД/ - Перник
Vygledobiv Bobov dol EOOD /Staro naimenovanie Oranovo EOOD/ - Pernik
ЕИК:113568954
Инфо в ТР/Info Registry: 113568954
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-19 24 750,00BGN
Договор: “ Доставка на кафяви въглища до 400 тона за отоплителен сезон 2008/2009 год. за нуждите на Общинска администрация - гр. Бобов дол, ЦДГ " Л. Димитрова " - с. Мламолово клон на ЦДГ" Миньор", гр. Бобов дол и ЦДГ " Хр. Ботев", гр. Бобов дол, клон на ОДЗ" Дружба", гр. Бобов дол в две обособени позиции :за Позиция 1- Доставка на кафяви въглища - до 250 тона за отоплителен сезон 2008/2009 за нуждите на общинска администрация - гр. Бобов дол; Позиция 2 - Доставка на кафяви въглища - до 150 тона за отоплителен сезон 2008/2009 за нуждите на ЦДГ " Л. Димитрова", с. Мламолово - клон на ЦДГ " Миньор", гр. Бобов дол и ЦДГ " Хр. Ботев", гр. Бобов дол, кв. " Хр. Ботев"- клон на ОДЗ " Дружба", гр. Бобов дол “
133618 #185854 Община Бобов дол
Obshtina Bobov dol
ЕИК: 000261363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Въгледобив Бобов дол ЕООД /Старо наименование Ораново ЕООД/ - Перник
Vygledobiv Bobov dol EOOD /Staro naimenovanie Oranovo EOOD/ - Pernik
ЕИК:113568954
Инфо в ТР/Info Registry: 113568954
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-19 41 250,00BGN
Договор: "Ремонт на ОУ "Васил Левски" в с. Книжовник"
146716 #183571 Община Хасково
Obshtina Haskovo
ЕИК: 000903946
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Марчела-90-Златко Марчев - Хасково
ET Marchela-90-Zlatko Marchev - Haskovo
ЕИК:40016239
Инфо в ТР/Info Registry: 40016239
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-04 133 371,52BGN
Договор: Ремонт на архитектурна част по покрива, довършителни работи, електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталация на административна сграда на ССА-ул."Медникарска" №1
148590 #182684 Селскостопанска академия - /Старо наименование - Национален център за аграрни науки /НЦАН/ - София/
Selskostopanska akademiq - /Staro naimenovanie - Nacionalen centyr za agrarni nauki /NcAN/ - Sofiq/
ЕИК: 000662107
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еврострой - БГ 2008 ООД - Дупница
Evrostroj - BG 2008 OOD - Dupnica
ЕИК:200030077
Инфо в ТР/Info Registry: 200030077
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-03 157 760,41BGN
Договор: Провеждането на настоящата процедура за избор на изпълнител на „Почистване на речни участъци на територията на област Сливен” е свързано със задължението на Областния управител, съгласно чл. 140 ал.3 във връзка с чл. 138 ал. 4 т. 4 и т. 5 от Закона за водите, да разпорежда дейности по осигуряване на проводимостта на речните легла, с оглед недопускане или намаляване на последиците от вредното въздействие на водите. С Решение № СБ-1/31.03.2008 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет, на Областния управител на област Сливен са предоставени средства за превантивни дейности по поддържане проводимостта на речните легла на територията на областта. Обектът включва 8 участъка от реки на територията на област Сливен, предложени от общинските администрации. Необходимостта от почистването им и необходимите видове работи са установени от специализирана комисия, назначена със заповед № РД-11-10-13/09.06.2008 г. измена и допълнена със Заповед № РД-11-10-14/10.06.2008 г. на Областния управител на област Сливен. Почистване на речни участъци на територията на област Сливен, разделени в две обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1: участъци в община Сливен - р. Беленска при с. Бинкос, р. Сотирска при с. Сотиря, р. Тунджа при с. Крушаре, р. Тунджа при с. Самуилово, р. Луда Камчия при с. Ичера; Обособена позиция 2 : участъци в община Котел – р. Глогова и р. Котлешница при гр. Котел, р. Черна при с. Тича. Предвидените за почистване участъци са извън населените места. Определените дейности са съобразени с дадени указания в писмо № 08-00-340/22.03.2007 г. от зам.-министъра на околната среда и водите и в писмо № КД-02-1/10.03.2008 г. от директора на Басейнова дирекция Пловдив и ще се свеждат до почистване от битови и строителни отпадъци, премахване на паднали или подлежащи на падане дървета и дънери от коритото на реката и на прораснала растителност. При наличие на отложени наноси в реките се предприемат действия единствено за тяхното пробутване към бреговете, без изземване и изнасяне. Дейностите по отсичане на пречещи на нормалната проводимост на речните корита дървета ще се извършват след маркирането им от представител на съответното Държавно горско стопанство.
132141 #181384 Областна администрация - област Сливен
Oblastna administraciq - oblast Sliven
ЕИК: 119101402
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Равена лес ООД - Сливен
Ravena les OOD - Sliven
ЕИК:119608416
Инфо в ТР/Info Registry: 119608416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-28 35 000,00BGN
Договор: Провеждането на настоящата процедура за избор на изпълнител на „Почистване на речни участъци на територията на област Сливен” е свързано със задължението на Областния управител, съгласно чл. 140 ал.3 във връзка с чл. 138 ал. 4 т. 4 и т. 5 от Закона за водите, да разпорежда дейности по осигуряване на проводимостта на речните легла, с оглед недопускане или намаляване на последиците от вредното въздействие на водите. С Решение № СБ-1/31.03.2008 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет, на Областния управител на област Сливен са предоставени средства за превантивни дейности по поддържане проводимостта на речните легла на територията на областта. Обектът включва 8 участъка от реки на територията на област Сливен, предложени от общинските администрации. Необходимостта от почистването им и необходимите видове работи са установени от специализирана комисия, назначена със заповед № РД-11-10-13/09.06.2008 г. измена и допълнена със Заповед № РД-11-10-14/10.06.2008 г. на Областния управител на област Сливен. Почистване на речни участъци на територията на област Сливен, разделени в две обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1: участъци в община Сливен - р. Беленска при с. Бинкос, р. Сотирска при с. Сотиря, р. Тунджа при с. Крушаре, р. Тунджа при с. Самуилово, р. Луда Камчия при с. Ичера; Обособена позиция 2 : участъци в община Котел – р. Глогова и р. Котлешница при гр. Котел, р. Черна при с. Тича. Предвидените за почистване участъци са извън населените места. Определените дейности са съобразени с дадени указания в писмо № 08-00-340/22.03.2007 г. от зам.-министъра на околната среда и водите и в писмо № КД-02-1/10.03.2008 г. от директора на Басейнова дирекция Пловдив и ще се свеждат до почистване от битови и строителни отпадъци, премахване на паднали или подлежащи на падане дървета и дънери от коритото на реката и на прораснала растителност. При наличие на отложени наноси в реките се предприемат действия единствено за тяхното пробутване към бреговете, без изземване и изнасяне. Дейностите по отсичане на пречещи на нормалната проводимост на речните корита дървета ще се извършват след маркирането им от представител на съответното Държавно горско стопанство.
132142 #181384 Областна администрация - област Сливен
Oblastna administraciq - oblast Sliven
ЕИК: 119101402
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Равена лес ООД - Сливен
Ravena les OOD - Sliven
ЕИК:119608416
Инфо в ТР/Info Registry: 119608416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-28 31 450,00BGN
Договор: "Ремонт на СОУ "Паисий Хилендарски, гр.Хасково"
146715 #181732 Община Хасково
Obshtina Haskovo
ЕИК: 000903946
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Марчела-90-Златко Марчев - Хасково
ET Marchela-90-Zlatko Marchev - Haskovo
ЕИК:40016239
Инфо в ТР/Info Registry: 40016239
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-22 412 445,38BGN
Договор: Изпълнение на дървена покривна конструкция от иглолистен материал и архитектурна част по покрива на Вила №2 /бивша детска градина/ на ССА-София ул."Суходолска" №30
148587 #180719 Селскостопанска академия - /Старо наименование - Национален център за аграрни науки /НЦАН/ - София/
Selskostopanska akademiq - /Staro naimenovanie - Nacionalen centyr za agrarni nauki /NcAN/ - Sofiq/
ЕИК: 000662107
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еврострой - БГ 2008 ООД - Дупница
Evrostroj - BG 2008 OOD - Dupnica
ЕИК:200030077
Инфо в ТР/Info Registry: 200030077
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-22 95 588,59BGN
Договор: Доставка на гориво за нуждите на ДМСГД за отоплителен сезон 2008/2009г.
108925 #179735 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Тетевен
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Teteven
ЕИК: 000289149
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Милвена ООД - Тетевен
Milvena OOD - Teteven
ЕИК:110563628
Инфо в ТР/Info Registry: 110563628
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-17 64 350,00BGN
Договор: Извършване на одит на годишния финансов отчет на НЕК ЕАД за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на НЕК ЕАД за 2008 г.
131376 #180100 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
"Nacionalna Elektricheska Kompaniq" /NEK/ EAD
ЕИК: 000649348
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КПМГ България ООД
KPMG Bylgariq OOD
ЕИК:40595851
Инфо в ТР/Info Registry: 40595851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-16 90 000,00BGN
Договор: Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на 157,3 км републикански пътища на територията на РПС Стралджа при ОПУ-Ямбол през 2008-2009 год.
132419 #178682 Областно пътно управление /ОПУ/ - Ямбол
Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Qmbol
ЕИК: 6950890129
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Ямбол път 2008
Konsorcium Qmbol pyt 2008
ЕИК:128629204
Инфо в ТР/Info Registry: 128629204
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-08 4 022 063,96BGN
Договор: Превоз на ученици на територията на община Калояново през учебните 2008/2009 по маршрут ,утвърден от Възложителя
138160 #178480 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Еделвайс - Радка Гешева - Калояново
ET Edelvajs - Radka Gesheva - Kaloqnovo
ЕИК:115878332
Инфо в ТР/Info Registry: 115878332
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-06 52 000,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво (гориво за дизелови двигатели) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2008 г./2009 г.
102332 #177539 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-03 1 763,00BGN
Договор: Ремонт сгради МРЦ и АТЦ гара Септември
109491 #176589 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум АТГ – 2008 - София
Konsorcium ATG – 2008 - Sofiq
ЕИК:175466014
Инфо в ТР/Info Registry: 175466014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-29 115 169,06BGN
Договор: Провеждането на настоящата процедура за избор на изпълнител на „Почистване на речни участъци на територията на област Сливен” е свързано със задължението на Областния управител, съгласно чл. 140 ал.3, във връзка с чл. 138 ал. 4 т. 4 и т. 5 от Закона за водите, да разпорежда дейности по осигуряване на проводимостта на речните легла, с оглед недопускане или намаляване на последиците от вредното въздействие на водите. С Решение № СБ-1/31.03.2008 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет, на Областния управител на област Сливен са предоставени средства за превантивни дейности по поддържане проводимостта на речните легла на територията на областта. Обектът включва 8 участъка от реки на територията на област Сливен, предложени от общинските администрации. Необходимостта от почистването им и необходимите видове работи са установени от специализирана комисия, назначена със заповед № РД-11-10-13/09.06.2008 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-11-10-14/10.06.2008 г. на Областния управител на област Сливен. Почистване на речни участъци на територията на област Сливен, разделени в две обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1: участъци в община Сливен - р. Беленска при с. Бинкос, р. Сотирска при с. Сотиря, р. Тунджа при с. Крушаре, р. Тунджа при с. Самуилово, р. Луда Камчия при с. Ичера; Обособена позиция 2: участъци в община Котел – р. Глогова и р. Котлешница при гр. Котел, р. Черна при с. Тича ; Предвидените за почистване участъци са извън населените места. Определените дейности са съобразени с дадени указания в писмо № 08-00-340/22.03.2007 г. от зам.-министъра на околната среда и водите и в писмо № КД-02-1/10.03.2008 г. от директора на Басейнова дирекция Пловдив и ще се свеждат до почистване от битови и строителни отпадъци, премахване на паднали или подлежащи на падане дървета и дънери от коритото на реката и на прораснала растителност. При наличие на отложени наноси в реките се предприемат действия единствено за тяхното пробутване към бреговете, без изземване и изнасяне. Дейностите по отсичане на пречещи на нормалната проводимост на речните корита дървета ще се извършват след маркирането им от представител на съответното Държавно горско стопанство.
132140 #174520 Областна администрация - област Сливен
Oblastna administraciq - oblast Sliven
ЕИК: 119101402
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Равена лес ООД - Сливен
Ravena les OOD - Sliven
ЕИК:119608416
Инфо в ТР/Info Registry: 119608416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-12 23 160,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2008/2009 г."
107750 #175438 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Сашо Митков - Раднево
ET Sasho Mitkov - Radnevo
ЕИК:123026763
Инфо в ТР/Info Registry: 123026763
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-11 9 520,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2008/2009 г."
107751 #175438 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Сашо Митков - Раднево
ET Sasho Mitkov - Radnevo
ЕИК:123026763
Инфо в ТР/Info Registry: 123026763
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-11 9 520,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2008/2009 г."
107748 #175438 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Светлин Русев - Раднево
ET Svetlin Rusev - Radnevo
ЕИК:123080266
Инфо в ТР/Info Registry: 123080266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-10 20 400,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на конкретен договор по Рамково споразумение № 2530 от 18.04.2008 год. с обект "Доставка на еластични прелезни настилки"
109379 #174624 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Страйл България и Реластек ООД - София
Strajl Bylgariq i Relastek OOD - Sofiq
ЕИК:131254097
Инфо в ТР/Info Registry: 131254097
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-09 794 142,00BGN
Договор: Открита процедура за избор на изпълнител на СМР - Бояджийски работи в помещения на НСА "Васил Левски" по Решение 1402/03.07.2008 г. и Обявление за обществена поръчка ОП 1987/03.07.2008 г., публикуванo в ел.издание на Държавен вестник брой № 49 от 21.07.2008 год., Предварително обявление №83 от 10.03.2008 г. публ. в ел.изд. на ДВ
131808 #174154 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еврострой-90 ООД - Велико Търново
Evrostroj-90 OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104700734
Инфо в ТР/Info Registry: 104700734
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-09-08 0,00BGN
Договор: "Производство и доставка на детски спортни обувки - тип боти за задоволяване нуждите на учениците, постъпващи в първи клас през учебната 2008/2009 г."
102410 #172533 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Трудово-производителна кооперация на инвалиди Здравоход /ТПКИ/ - Габрово
Trudovo-proizvoditelna kooperaciq na invalidi Zdravohod /TPKI/ - Gabrovo
ЕИК:203890
Инфо в ТР/Info Registry: 203890
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-26 1 107 200,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ клас съгласно ПМС 14 от 01,02,2008 /ДВ бр.14/12,02,2008 г. за изменение и допълнение на ПМС 104 от 2003 г. за приемане Наредба за учебници и учебни помагала за учебната 2008/2009 г.
147631 #171674 Основно училище /ОУ/ "Николай Петрини" гр. Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikolaj Petrini" gr. Qmbol
ЕИК: 000965474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Булвест - 2000 ООД - София
Bulvest - 2000 OOD - Sofiq
ЕИК:831473703
Инфо в ТР/Info Registry: 831473703
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-18 1 292,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ клас съгласно ПМС 14 от 01,02,2008 /ДВ бр.14/12,02,2008 г. за изменение и допълнение на ПМС 104 от 2003 г. за приемане Наредба за учебници и учебни помагала за учебната 2008/2009 г.
147632 #171674 Основно училище /ОУ/ "Николай Петрини" гр. Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikolaj Petrini" gr. Qmbol
ЕИК: 000965474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-18 6 080,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ клас съгласно ПМС 14 от 01,02,2008 /ДВ бр.14/12,02,2008 г. за изменение и допълнение на ПМС 104 от 2003 г. за приемане Наредба за учебници и учебни помагала за учебната 2008/2009 г.
147633 #171674 Основно училище /ОУ/ "Николай Петрини" гр. Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikolaj Petrini" gr. Qmbol
ЕИК: 000965474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-18 1 824,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ клас съгласно ПМС 14 от 01,02,2008 /ДВ бр.14/12,02,2008 г. за изменение и допълнение на ПМС 104 от 2003 г. за приемане Наредба за учебници и учебни помагала за учебната 2008/2009 г.
147634 #171674 Основно училище /ОУ/ "Николай Петрини" гр. Ямбол
Osnovno uchilishte /OU/ "Nikolaj Petrini" gr. Qmbol
ЕИК: 000965474
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-18 760,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109470 #170745 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мимарол Строй ООД - София
Mimarol Stroj OOD - Sofiq
ЕИК:175175694
Инфо в ТР/Info Registry: 175175694
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-06 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109471 #170745 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРОЙМАРК КОНСТРАКШЪН ООД - София
STROJMARK KONSTRAKShYN OOD - Sofiq
ЕИК:130933184
Инфо в ТР/Info Registry: 130933184
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-06 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109472 #170745 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Васил Иванов Костов - Полски Тръмбеш
ET Vasil Ivanov Kostov - Polski Trymbesh
ЕИК:104108825
Инфо в ТР/Info Registry: 104108825
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-06 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109473 #170745 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД - София
STROITELNO-PREDPRIEMAChESKI HOLDING EOOD - Sofiq
ЕИК:130917415
Инфо в ТР/Info Registry: 130917415
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-06 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109474 #170745 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евро - Строй ЕООД - Садово
Evro - Stroj EOOD - Sadovo
ЕИК:115843057
Инфо в ТР/Info Registry: 115843057
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-08-06 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109465 #169516 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сграден фонд -НК ЖИ
Sgraden fond -NK ZhI
ЕИК:175509731
Инфо в ТР/Info Registry: 175509731
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-31 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109466 #169516 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД - София
STROITELNO-PREDPRIEMAChESKI HOLDING EOOD - Sofiq
ЕИК:130917415
Инфо в ТР/Info Registry: 130917415
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-31 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109467 #169516 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Беа Билд ЕООД
Bea Bild EOOD
ЕИК:130391673
Инфо в ТР/Info Registry: 130391673
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-31 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109468 #169516 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Крам Комплекс ЕООД - старо наименование Крам Комплекс ООД - София
Kram Kompleks EOOD - staro naimenovanie Kram Kompleks OOD - Sofiq
ЕИК:121062764
Инфо в ТР/Info Registry: 121062764
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-31 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109469 #169516 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вектор Конструкт ООД /Старо наименование - Вектор 2004 ООД/
Vektor Konstrukt OOD /Staro naimenovanie - Vektor 2004 OOD/
ЕИК:131267493
Инфо в ТР/Info Registry: 131267493
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-31 0,00BGN
Договор: "Канализация с.Книжовник - I етап"
146708 #168985 Община Хасково
Obshtina Haskovo
ЕИК: 000903946
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Марчела-90-Златко Марчев - Хасково
ET Marchela-90-Zlatko Marchev - Haskovo
ЕИК:40016239
Инфо в ТР/Info Registry: 40016239
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-28 831 896,31BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109460 #168377 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Идеал - Хасан Юсеинов - Велико Търново
ET Ideal - Hasan Yuseinov - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104027005
Инфо в ТР/Info Registry: 104027005
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-24 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109461 #168377 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Маргарита-П Петрун Костадинов - Благоевград
ET Margarita-P Petrun Kostadinov - Blagoevgrad
ЕИК:811061076
Инфо в ТР/Info Registry: 811061076
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-24 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109462 #168377 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Антора ЕООД - Разград
Antora EOOD - Razgrad
ЕИК:116023674
Инфо в ТР/Info Registry: 116023674
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-24 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109463 #168377 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кейбилд ЕАД - София
Kejbild EAD - Sofiq
ЕИК:175232565
Инфо в ТР/Info Registry: 175232565
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-24 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 2 години за"Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи на обекти (сграден фонд), включени в титулните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи за 2008 год. и 2009 год."
109464 #168377 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Проектстрой - Петър Петров - Габрово
ET Proektstroj - Petyr Petrov - Gabrovo
ЕИК:817013106
Инфо в ТР/Info Registry: 817013106
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-24 0,00BGN
Договор: Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания и електронни бази данни, руско езични научни периодични издания и български вестници и списания за 2008 г. за нуждите на Университетска бибилотека, факултети и звена към СУ "Свети Климент Охридски" по обособени позиции, както следва: 1. Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания; 2. Абонамент за рускоезични научни периодични издания; 3. Абонамент за български вестници и списания за 2008 г.
149135 #171140 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Sofijski universitet /SU/ "Sv. Kliment Ohridski"
ЕИК: 000670680
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Индекс ООД - София
Indeks OOD - Sofiq
ЕИК:831045656
Инфо в ТР/Info Registry: 831045656
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-11 17 300,00BGN
Договор: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Комбинирана мулти-функционална платформа за лазерна терапия с 4 терапевтични приложения, интегрирани в един модул; съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/.2008-069036
107216 #164396 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Марвена ООД - София
Marvena OOD - Sofiq
ЕИК:121677845
Инфо в ТР/Info Registry: 121677845
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-02 381 600,00BGN
Договор: Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания и електронни бази данни, руско езични научни периодични издания и български вестници и списания за 2008 г. за нуждите на Университетска бибилотека, факултети и звена към СУ "Свети Климент Охридски" по обособени позиции, както следва: 1. Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания; 2. Абонамент за рускоезични научни периодични издания; 3. Абонамент за български вестници и списания за 2008 г.
149137 #171140 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Sofijski universitet /SU/ "Sv. Kliment Ohridski"
ЕИК: 000670680
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бикам ЕООД - София
Bikam EOOD - Sofiq
ЕИК:121146803
Инфо в ТР/Info Registry: 121146803
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-26 199 817,58BGN
Договор: “Изпълнение на РП-2008 - Основен ремонт на Помпи Водни Брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16к, 400/800кW”
103362 #162869 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енергоремонт-Холдинг АД - София
Energoremont-Holding AD - Sofiq
ЕИК:831914845
Инфо в ТР/Info Registry: 831914845
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-25 644 600,00BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Трявна" ЕООД през 2008 г.
107930 #163402 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Топ инвест ООД - Габрово
Top invest OOD - Gabrovo
ЕИК:107557444
Инфо в ТР/Info Registry: 107557444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-24 10 850,40BGN
Договор: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево,Чирпан,Мъглиж,Гурково ,Павел баня и Гълъбово за сметка на средства на фонд СБКО за 2008 год.
162788 #163399 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Стара Загора
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Stara Zagora
ЕИК: 123004119
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - старо наименование ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
TOMBOU-BYLGARIQ EOOD - staro naimenovanie TOMBOU-BYLGARIQ OOD
ЕИК:40336507
Инфо в ТР/Info Registry: 40336507
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-23 48 000,00BGN
Договор: Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания и електронни бази данни, руско езични научни периодични издания и български вестници и списания за 2008 г. за нуждите на Университетска бибилотека, факултети и звена към СУ "Свети Климент Охридски" по обособени позиции, както следва: 1. Абонамент за американски и западноевропейски научни периодични издания; 2. Абонамент за рускоезични научни периодични издания; 3. Абонамент за български вестници и списания за 2008 г.
149136 #171140 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Sofijski universitet /SU/ "Sv. Kliment Ohridski"
ЕИК: 000670680
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Доби Прес ЕООД - София
Dobi Pres EOOD - Sofiq
ЕИК:130949772
Инфо в ТР/Info Registry: 130949772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-17 18 332,28BGN
Договор: Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 48 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 блок. Изработка и монтаж на 78 броя защитни кожуси на изведени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2008
103374 #161539 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-13 918 745,26BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151020 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска - София
ET Daniela Ubenova - Daniela Bilanska - Sofiq
ЕИК:30210887
Инфо в ТР/Info Registry: 30210887
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 709,70BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151021 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 1 275,21BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151022 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 8 524,01BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151023 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архимед 2000 ЕООД - старо наименование Архимед 2000 - София
Arhimed 2000 EOOD - staro naimenovanie Arhimed 2000 - Sofiq
ЕИК:175209698
Инфо в ТР/Info Registry: 175209698
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 1 118,00BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151024 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 7 108,75BGN
Договор: Предмет на обществената поръчка е "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 1.02.2008 г.(обн., ДВ, бр..14 от 12.02.2008 г.) за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч. 2008/2009 г. "
151025 #161905 Средно общообразователно училище Св. Кирил и Методий", гр. Белослав
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Sv. Kiril i Metodij", gr. Beloslav
ЕИК: 000082346
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-10 2 140,01BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Трявна" ЕООД през 2008 г.
107929 #161435 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стил - МС ООД - Трявна
Stil - MS OOD - Trqvna
ЕИК:107020184
Инфо в ТР/Info Registry: 107020184
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-06 12 277,40BGN
Договор: Рамково споразумение за доставка и въвеждане в експлоатация на елeгазови прекъсвачи 110 kV / 1250 A за периода 2008 – 2011 година – 30 броя. 2008 г.- 10 бр.; 2009 г.- 10 бр.; 2010 г.- 5 бр.; 2011 г.- 5 бр.;
109397 #161070 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сименс ЕООД - София
Simens EOOD - Sofiq
ЕИК:121746004
Инфо в ТР/Info Registry: 121746004
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-04 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за доставка и въвеждане в експлоатация на елeгазови прекъсвачи 110 kV / 1250 A за периода 2008 – 2011 година – 30 броя. 2008 г.- 10 бр.; 2009 г.- 10 бр.; 2010 г.- 5 бр.; 2011 г.- 5 бр.;
109398 #161070 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АББ България ЕООД - София
ABB Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:831133152
Инфо в ТР/Info Registry: 831133152
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-04 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за доставка и въвеждане в експлоатация на елeгазови прекъсвачи 110 kV / 1250 A за периода 2008 – 2011 година – 30 броя. 2008 г.- 10 бр.; 2009 г.- 10 бр.; 2010 г.- 5 бр.; 2011 г.- 5 бр.;
109399 #161070 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енергоремонт-Холдинг АД - София
Energoremont-Holding AD - Sofiq
ЕИК:831914845
Инфо в ТР/Info Registry: 831914845
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-04 0,00BGN
Договор: ДОСТАВКА от бензиностанции на изпълнителя, находящи се на територията на Република България на автомобилен бензин А-95 Н и автомобилно дизелово моторно гориво за нуждите на Национална спортна академия "Васил Левски", публикувана в ел.издание на Държавен вестник брой №13 от 26.02.2008 г., по Решение №430/12.02.2008 г. и Обявление № ОП 336/12.02.2008 г. на Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски”
131801 #161181 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Nacionalna sportna akademiq /NSA/ "Vasil Levski"
ЕИК: 000670627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-03 0,00BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Трявна" ЕООД през 2008 г.
107928 #161435 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ИВ-КОМ ООД, гр. Габрово
IV-KOM OOD, gr. Gabrovo
ЕИК:107553798
Инфо в ТР/Info Registry: 107553798
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-02 62 016,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до шести клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети съгласно постановление № 14 от 01.02.2008 г. / обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г. / за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за учебната 2008/2009 г.
151092 #161847 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 2 651,48BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до шести клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети съгласно постановление № 14 от 01.02.2008 г. / обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г. / за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за учебната 2008/2009 г.
151093 #161847 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 7 226,87BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до шести клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети съгласно постановление № 14 от 01.02.2008 г. / обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г. / за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за учебната 2008/2009 г.
151094 #161847 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 653,75BGN
Договор: Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2008 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2008 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2008 г.
121398 #161416 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 120 000,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до шести клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети съгласно постановление № 14 от 01.02.2008 г. / обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г. / за изменение и допълнение на Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала за учебната 2008/2009 г.
151095 #161847 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Азбуки - Просвета ЕООД - София
Azbuki - Prosveta EOOD - Sofiq
ЕИК:175041923
Инфо в ТР/Info Registry: 175041923
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 59 234,75BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147591 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 17 976,53BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147592 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 496,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147593 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 2 458,88BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147594 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Азбуки - Просвета ЕООД - София
Azbuki - Prosveta EOOD - Sofiq
ЕИК:175041923
Инфо в ТР/Info Registry: 175041923
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 37 075,60BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети съгласно Постановление № 14 от 01.02.2008 г. /обн.ДВ, бр.14 от 12.02.2008 г./ за изменение и допълнение на Наредба за учебниците и учебните помагала за уч.2008/2009 г.
147595 #161666 Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол
Osnovno uchilishte "Lyuben Karavelov", gr. Qmbol
ЕИК: 000964842
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-30 6 598,36BGN
Договор: Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2008 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2008 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2008 г.
121396 #161416 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-29 50 000,00BGN
Договор: Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2008 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2008 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2008 г.
121397 #161416 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-29 150 000,00BGN
Договор: „Диетично хранене на социално слаби диабетици в страната”
104612 #160594 Българска асоциация "Диабет"
Bylgarska asociaciq "Diabet"
ЕИК: 121462057
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Парти Фууд - Смолян
DZZD Parti Fuud - Smolqn
ЕИК:120556183
Инфо в ТР/Info Registry: 120556183
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-29 191 216,00BGN
Договор: Рамково споразумение за срок от 4 години /2008-2011 год./ за възлагане на обществена поръчка с обект :“Доставка на обтяжка изолирана”, както следва: 1. За 2008 г. - 1145 броя обтяжки изолирани. 2. За 2009 г. – 1420 броя обтяжки изолирани. 3. За 2010 г. – 1400 броя обтяжки изолирани. 4. За 2011 г. – 1500 броя обтяжки изолирани. Общо за периода 2008-2011 г. – 5465 броя обтяжки изолирани. Възложителят си запазва правото на промени в обявените количества при сключване на конкретните договори за доставки в зависимост от възникнала производствена необходимост и осигурено финансиране.
109457 #160061 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дендрит ООД - София
Dendrit OOD - Sofiq
ЕИК:122028455
Инфо в ТР/Info Registry: 122028455
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-26 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за срок от 4 години /2008-2011 год./ за възлагане на обществена поръчка с обект :“Доставка на обтяжка изолирана”, както следва: 1. За 2008 г. - 1145 броя обтяжки изолирани. 2. За 2009 г. – 1420 броя обтяжки изолирани. 3. За 2010 г. – 1400 броя обтяжки изолирани. 4. За 2011 г. – 1500 броя обтяжки изолирани. Общо за периода 2008-2011 г. – 5465 броя обтяжки изолирани. Възложителят си запазва правото на промени в обявените количества при сключване на конкретните договори за доставки в зависимост от възникнала производствена необходимост и осигурено финансиране.
109458 #160061 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Завод за автоматика и телемеханика ЕАД - София
Zavod za avtomatika i telemehanika EAD - Sofiq
ЕИК:130195112
Инфо в ТР/Info Registry: 130195112
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-26 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за срок от 4 години /2008-2011 год./ за възлагане на обществена поръчка с обект :“Доставка на обтяжка изолирана”, както следва: 1. За 2008 г. - 1145 броя обтяжки изолирани. 2. За 2009 г. – 1420 броя обтяжки изолирани. 3. За 2010 г. – 1400 броя обтяжки изолирани. 4. За 2011 г. – 1500 броя обтяжки изолирани. Общо за периода 2008-2011 г. – 5465 броя обтяжки изолирани. Възложителят си запазва правото на промени в обявените количества при сключване на конкретните договори за доставки в зависимост от възникнала производствена необходимост и осигурено финансиране.
109459 #160061 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТРАНСКОМЕЛ ЕООД - София
TRANSKOMEL EOOD - Sofiq
ЕИК:130846498
Инфо в ТР/Info Registry: 130846498
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-26 0,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на конкретен договор по Рамково споразумение № 2530 от 18.04.2008 год. с обект "Доставка на еластични прелезни настилки"
109378 #164846 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Страйл България и Реластек ООД - София
Strajl Bylgariq i Relastek OOD - Sofiq
ЕИК:131254097
Инфо в ТР/Info Registry: 131254097
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-22 982 281,00BGN
Договор: "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на иглолистна и широколистна дървесина от обекти с номера №№2008-03, подотдели: 105е;79с;83з;79о;111е;114д;111г;106з;139е;111ж;139к;82ш;98к; №2008-04 подотдели: 648 -н,о,м;649 д,е,ж; №2008-05 подотдели: 686в;689с;690а,в;691 е,в,г,д,б;642м,н - Лесосечен фонд 2008год. на територията на ДП: ДДивС "Женда" гр.Кърджали.
114058 #158228 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Женда - Кърджали - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Женда" - Кърджали
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Zhenda - Kyrdzhali - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Zhenda" - Kyrdzhali
ЕИК: 000221949
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Демах ООД - Кърджали
Demah OOD - Kyrdzhali
ЕИК:108586107
Инфо в ТР/Info Registry: 108586107
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-07 0,00BGN
Договор: "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на иглолистна и широколистна дървесина от обекти с номера №№2008-03, подотдели: 105е;79с;83з;79о;111е;114д;111г;106з;139е;111ж;139к;82ш;98к; №2008-04 подотдели: 648 -н,о,м;649 д,е,ж; №2008-05 подотдели: 686в;689с;690а,в;691 е,в,г,д,б;642м,н - Лесосечен фонд 2008год. на територията на ДП: ДДивС "Женда" гр.Кърджали.
114059 #158228 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Женда - Кърджали - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Женда" - Кърджали
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Zhenda - Kyrdzhali - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Zhenda" - Kyrdzhali
ЕИК: 000221949
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Демах ООД - Кърджали
Demah OOD - Kyrdzhali
ЕИК:108586107
Инфо в ТР/Info Registry: 108586107
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-07 0,00BGN
Договор: "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на иглолистна и широколистна дървесина от обекти с номера №№2008-03, подотдели: 105е;79с;83з;79о;111е;114д;111г;106з;139е;111ж;139к;82ш;98к; №2008-04 подотдели: 648 -н,о,м;649 д,е,ж; №2008-05 подотдели: 686в;689с;690а,в;691 е,в,г,д,б;642м,н - Лесосечен фонд 2008год. на територията на ДП: ДДивС "Женда" гр.Кърджали.
114060 #158228 Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Женда - Кърджали - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Женда" - Кърджали
Dyrzhavno lovno stopanstvo/DLS/ - Zhenda - Kyrdzhali - Staro naimenovanie - Dyrzhavna divechovydna stanciq /DDS/ "Zhenda" - Kyrdzhali
ЕИК: 000221949
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Боса-57 - Нешад Бехчед - с. Комунига
ET Bosa-57 - Neshad Behched - s. Komuniga
ЕИК:108061287
Инфо в ТР/Info Registry: 108061287
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-07 0,00BGN
Договор: "Адаптация на банкнотообработващи системи BPS 1040 SB и ISS 300 P/PS за работа с български банкноти в обращение към 2008 г.”
104692 #157086 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Giesecke&Devient - Германия
Giesecke&Devient - Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-23 76 530,00EUR
Договор: „Предоставяне счетоводен софтуер на новосъздадените второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община варна през 2008 година и 2009 година и обучение на персонала им. Абонаментно поддържане на счетоводния софтуер на Община Варна и структурите към нея за 2008-2009 година, включително и обучението на новопостъпилите счетоводители през периода. Актуализация на модулите съобразно нормативните промени”
134904 #156171 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Делфин-3-Димов,Аврамова,Филипов и сие - Варна
SD Delfin-3-Dimov,Avramova,Filipov i sie - Varna
ЕИК:20951667
Инфо в ТР/Info Registry: 20951667
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-17 625 000,00BGN
Договор: "Доставка на строителни материали"
140093 #156198 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Марчела-90-Златко Марчев - Хасково
ET Marchela-90-Zlatko Marchev - Haskovo
ЕИК:40016239
Инфо в ТР/Info Registry: 40016239
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-09 82 278,70BGN
Договор: Доставка на тръби и фасонни части за питейна вода през 2008 година, както следва: 1.Тръби:ф 20-300 л.м.;ф 25 -5000л.м.;ф 32 - 3500 л.м.;ф 40 - 2000 л.м.;ф 50 - 2000 л.м.;ф 63 - 2000 л.м.;ф 75 - 1500 л.м.;ф 90 - 5000 л.м.;ф 110 - 300 л.м.; ф 140 -300 л.м.;ф 180 - 500 л.м.;ф400 - 250 л.м.,на обща стойност 113 000 лв. 2. Фитинги за тръби с размери от ф 20 до ф 400, на обща стойност 30 000 лв.
105438 #153006 "Бяла" ЕООД - Севлиево
"Bqla" EOOD - Sevlievo
ЕИК: 817022393
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еко Проект ООД - Габрово
Eko Proekt OOD - Gabrovo
ЕИК:107566055
Инфо в ТР/Info Registry: 107566055
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-24 143 000,00BGN
Договор: Договаряне с покана за определяне на доставчик на бензин А95Н за зареждане на моторните превозни средства на Дъравно лесничейство "Върбица" за периода от 01.03.2008 година до 31.12.2008 година.
111643 #151156 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Верегава ЕООД - Шумен
Veregava EOOD - Shumen
ЕИК:127582298
Инфо в ТР/Info Registry: 127582298
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-03-11 50 000,00BGN
Договор: Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2008 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение №1б, които са неразделна част от документацията.
104682 #145084 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агенция Пулсар ЕООД - София
Agenciq Pulsar EOOD - Sofiq
ЕИК:121902229
Инфо в ТР/Info Registry: 121902229
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-28 45 403,51BGN
Договор: Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2008 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение №1б, които са неразделна част от документацията.
104683 #145084 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Доби Прес ЕООД - София
Dobi Pres EOOD - Sofiq
ЕИК:130949772
Инфо в ТР/Info Registry: 130949772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-28 25 790,02BGN
Договор: Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2007 и 2008 година и за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г. и за предоставяне на мобилен безжичен интернет за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2007 и 2008 г.
121395 #145332 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-24 12 000,00BGN
Договор: Услуга по абонамент с научни периодични издания от САЩ, Канада, Западна Европа, Япония и др. и база данни за 2008-2010г.
162018 #142747 Централна библиотека на Българската академия на науките /БАН/
centralna biblioteka na Bylgarskata akademiq na naukite /BAN/
ЕИК: 000665644
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Swets Information Services - Германия
Swets Information Services - Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-16 1 110 578,00EUR
Договор: Доставка на промишлен газьол - 0.2% сяра за отопление на детски, учебни, здравни, социални и обществени заведения на територията на Община Шумен за отплителен сезон януари - май 2008 година
147174 #143583 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ал и Ко АД - Шумен
Al i Ko AD - Shumen
ЕИК:127003032
Инфо в ТР/Info Registry: 127003032
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-09 217 742,00BGN
Договор: "Предоставяне на топлинна енергия за нуждите на ТД на НАП гр. Смолян за отоплителен сезон 2007/2008 и 2008/2009 година"
130397 #143049 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Община Смолян - Специализирано звено Отоплителна централа
Obshtina Smolqn - Specializirano zveno Otoplitelna centrala
ЕИК:615118145
Инфо в ТР/Info Registry: 615118145
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-07 72 000,00BGN
Договор: Доставка на течни горива –дизелово гориво за нуждите на ЦДГ”Щастливо детство” гр.Алфатар, ОУ” Христо Ботев” гр.Алфатар и Дом за стари хора”Щастлива старост”гр.Алфатар, община Алфатар, област Силистра за периода 01.01.2008 г. година до 31.12.2008 година
132576 #142444 Община Алфатар
Obshtina Alfatar
ЕИК: 000565359
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Свебо-С ООД - Силистра
Svebo-S OOD - Silistra
ЕИК:118541975
Инфо в ТР/Info Registry: 118541975
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-07 128 570,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 7 599 184 057,45 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More