Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2009 намери 15380 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Техническо и софтуерно осигуряване на националната компонента Н.ШИС II и доставка на техническо оборудване за РККЦ, инсталация, интегриране и тестване” – проект по ГИП 2009 на Инструмента Шенген, Цел 4, Мярка 1, Дейност 2 и Цел 4, Мярка 2, Дейност 3”
108576 #384529 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сиенсис АД - София
Siensis AD - Sofiq
ЕИК:121708078
Инфо в ТР/Info Registry: 121708078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-29 10 787 986,80BGN
Договор: „Техническо и софтуерно осигуряване на националната компонента Н.ШИС II и доставка на техническо оборудване за РККЦ, инсталация, интегриране и тестване” – проект по ГИП 2009 на Инструмента Шенген, Цел 4, Мярка 1, Дейност 2 и Цел 4, Мярка 2, Дейност 3”
108577 #384529 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сиенсис АД - София
Siensis AD - Sofiq
ЕИК:121708078
Инфо в ТР/Info Registry: 121708078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-29 216 216,00BGN
Договор: „Доставка на програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за консултиране на визи VISION и изграждане на Back up център с цел дублиране сървъра на централната база данни на Националната визова система по Цел 8, Мярка 2, Дейност 1 на Инструмента Шенген” (ГИП 2009) Обособена позиция/лот 1: Програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за консултиране на визи VISION
108545 #384080 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТОУН КОМПЮТЪРС АД - София
STOUN KOMPYuTYRS AD - Sofiq
ЕИК:121442617
Инфо в ТР/Info Registry: 121442617
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-23 5 386 854,00BGN
Договор: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключването на рамково споразумение”
104249 #383511 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-21 86 750,00BGN
Договор: “Езиково обучение – проект по Цел 7, Мярка 2 от НИП 2007-2009 на Инструмента Шенген”
108559 #383627 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нов Български Университет /НБУ/ - София
Nov Bylgarski Universitet /NBU/ - Sofiq
ЕИК:677803
Инфо в ТР/Info Registry: 677803
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-18 189 144,00BGN
Договор: “Специализирано обучение по Шенген acquis – проект по Цел 7, Мярка 1 от НИП 2007-2009 на Инструмента Шенген”
108558 #383385 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Уиг и партньори, София
Konsorcium Uig i partnxori, Sofiq
ЕИК:175816118
Инфо в ТР/Info Registry: 175816118
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-17 831 098,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 61.316 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2009-2010 г.”
140366 #383296 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-14 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 61.316 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2009-2010 г.”
140367 #383296 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-14 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 61.316 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2009-2010 г.”
140368 #383296 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-14 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни сезони 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 година
145524 #383365 Община Средец
Obshtina Sredec
ЕИК: 000056878
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атос Машин ЕООД - с. Бусманци
Atos Mashin EOOD - s. Busmanci
ЕИК:175104722
Инфо в ТР/Info Registry: 175104722
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-11 0,00BGN
Договор: „Доставка на програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за консултиране на визи VISION и изграждане на Back up център с цел дублиране сървъра на централната база данни на Националната визова система по Цел 8, Мярка 2, Дейност 1 на Инструмента Шенген” (ГИП 2009) – Обособена/и позиция/лот 3: Специализирана програмна система за връзка (SP. VIS) на Националната визова информационна система на Република България с Централната визова информационна система на ЕС CS.VIS, заедно със системен софтуер.
108544 #381027 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-27 2 151 407,00BGN
Договор: "Разработване, доставка и инсталиране интернет базирана географска информационна система за община Гоце Делчев".
136437 #379544 Община Гоце Делчев
Obshtina Goce Delchev
ЕИК: 000024745
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Есри-България ООД - София
Esri-Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:831747245
Инфо в ТР/Info Registry: 831747245
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-10 161 601,00BGN
Договор: „Доставка на програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за консултиране на визи VISION и изграждане на Back up център с цел дублиране сървъра на централната база данни на Националната визова система по Цел 8, Мярка 2, Дейност 1 на Инструмента Шенген” (ГИП 2009) – Обособена/и позиция/лот 2: Система за управление на бази данни за Националната визова система
108543 #378785 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум КАП - София
DZZD Konsorcium KAP - Sofiq
ЕИК:175778781
Инфо в ТР/Info Registry: 175778781
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-04 342 290,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
133517 #379393 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътно поддържане - Берковица ЕООД
Pytno poddyrzhane - Berkovica EOOD
ЕИК:111510393
Инфо в ТР/Info Registry: 111510393
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-11-02 20 000,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
133518 #379393 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътно поддържане - Берковица ЕООД
Pytno poddyrzhane - Berkovica EOOD
ЕИК:111510393
Инфо в ТР/Info Registry: 111510393
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-30 35 000,00BGN
Договор: "Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2008 г. – 2009 г."
104660 #377491 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Consolidated Coin Company PLC - Индия
Consolidated Coin Company PLC - Indiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-28 1 242 332,35EUR
Договор: "Адаптация на банкнотосортиращи системи BPS 1040 BS за работа с български банкноти от купюр 10 лева от емисия 2008 г. и купюр 5 лева от емисия 2009 г.".
104768 #376656 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Giesecke&Devient - Германия
Giesecke&Devient - Germaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-20 30 470,00EUR
Договор: Зимно поддържане на МП, включващо снегопочистване и опесъчаване през експлоатационен сезон 2009 - 2010 година включваща ОП № 1,3 и 4 по обявена процедура 00308-2009-0011.
138614 #377115 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диамант - Строй ЕООД - Златоград
Diamant - Stroj EOOD - Zlatograd
ЕИК:120604831
Инфо в ТР/Info Registry: 120604831
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-20 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане на МП, включващо снегопочистване и опесъчаване през експлоатационен сезон 2009 - 2010 година включваща ОП № 1,3 и 4 по обявена процедура 00308-2009-0011.
138615 #377115 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ема-2000 - Емилия Чолакова - с. Дружинци
ET Ema-2000 - Emiliq Cholakova - s. Druzhinci
ЕИК:108505870
Инфо в ТР/Info Registry: 108505870
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-20 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане на МП, включващо снегопочистване и опесъчаване през експлоатационен сезон 2009 - 2010 година включваща ОП № 1,3 и 4 по обявена процедура 00308-2009-0011.
138616 #377115 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нек Груп ЕООД - Момчилград
Nek Grup EOOD - Momchilgrad
ЕИК:160117913
Инфо в ТР/Info Registry: 160117913
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-20 0,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво (гориво за дизелови двигатели) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2009 г./2010 г.
102340 #376200 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-13 1 306,00BGN
Договор: Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 903, позиция № 1 отдел 163"б", 165"е", 166 "б" - с общо прогнозно количество от 2148 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 2 отдел 102"м", 102"у",102"ч", 148"е", 150"д" - с общо прогнозно количество от 2391 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище позиция, № 3 отдел 119"а", 119"б" - с общо прогнозно количество от 1657 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 4 отдел 18"в", 204"а",241"г", 241"д" - с общо прогнозно количество от 1687 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище
113394 #375619 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-12 36 731,00BGN
Договор: "Надграждане/реинженеринг на програмни продукти за оптимизиране на електронните процеси, свързани с административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево и достъп до административните услуги на граждани и бизнес в кметствата на общините Бобов дол и Сапарева баня по проект "Администрация в услуга" в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 09-31-99 С/ 12.06.2009 г., по ОП "Административен капацитет" съфинансиран от Европейския социален фонд"
133633 #376325 Община Бобов дол
Obshtina Bobov dol
ЕИК: 000261363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Давид Холдинг АД - Казанлък
David Holding AD - Kazanlyk
ЕИК:833092882
Инфо в ТР/Info Registry: 833092882
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-07 166 000,00BGN
Договор: Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 903, позиция № 1 отдел 163"б", 165"е", 166 "б" - с общо прогнозно количество от 2148 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 2 отдел 102"м", 102"у",102"ч", 148"е", 150"д" - с общо прогнозно количество от 2391 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище позиция, № 3 отдел 119"а", 119"б" - с общо прогнозно количество от 1657 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 4 отдел 18"в", 204"а",241"г", 241"д" - с общо прогнозно количество от 1687 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище
113391 #375619 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Иван Стойков - Търговище
ET Ivan Stojkov - Tyrgovishte
ЕИК:125541363
Инфо в ТР/Info Registry: 125541363
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-07 38 758,00BGN
Договор: Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 903, позиция № 1 отдел 163"б", 165"е", 166 "б" - с общо прогнозно количество от 2148 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 2 отдел 102"м", 102"у",102"ч", 148"е", 150"д" - с общо прогнозно количество от 2391 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище позиция, № 3 отдел 119"а", 119"б" - с общо прогнозно количество от 1657 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 4 отдел 18"в", 204"а",241"г", 241"д" - с общо прогнозно количество от 1687 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище
113392 #375619 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-07 25 305,00BGN
Договор: Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 903, позиция № 1 отдел 163"б", 165"е", 166 "б" - с общо прогнозно количество от 2148 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 2 отдел 102"м", 102"у",102"ч", 148"е", 150"д" - с общо прогнозно количество от 2391 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище позиция, № 3 отдел 119"а", 119"б" - с общо прогнозно количество от 1657 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище, позиция № 4 отдел 18"в", 204"а",241"г", 241"д" - с общо прогнозно количество от 1687 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС-Търговище
113393 #375619 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Лес-комерс - Иван Иванов - Търговище
ET Les-komers - Ivan Ivanov - Tyrgovishte
ЕИК:125545011
Инфо в ТР/Info Registry: 125545011
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-07 28 666,00BGN
Договор: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели,сезон 2009-2010 година
110547 #374858 Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карвуна
Dyrzhavna psihiatrichna bolnica /DPB/ - s. Karvuna
ЕИК: 834056394
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Автотрейд СА ЕООД / старо наименование Автотрейд СА ООД/ - Варна
Avtotrejd SA EOOD / staro naimenovanie Avtotrejd SA OOD/ - Varna
ЕИК:103759690
Инфо в ТР/Info Registry: 103759690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-28 110 000,00BGN
Договор: "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни" в изпълнение на договор № А09-31-135С/12.06.2009 г., Проект "Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
129924 #374633 Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Nacionalen centyr za informaciq i dokumentaciq /NAcID/
ЕИК: 831604711
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Сиела, Емеа и Партньори - София
Konsorcium Siela, Emea i Partnxori - Sofiq
ЕИК:175777416
Инфо в ТР/Info Registry: 175777416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-26 478 000,00BGN
Договор: “Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамковото споразумение ”
104112 #373779 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-17 10 080,00BGN
Договор: „Доставка на хардуер, ускорител на търсенията и софтуер за автоматизирано търсене и обмяна на дактилоскопни отпечатъци в националните бази данни на страните членки на ЕС” - проект от Инструмента Шенген Цел 4, Мярка 5, дейност 2, ГИП 2009
108525 #373997 Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Direkciq "centralno zveno za finansirane i dogovarqne" /cZFD/ kym Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 6954060001
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД
S & T BYLGARIQ EOOD
ЕИК:831131023
Инфо в ТР/Info Registry: 831131023
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-15 488 478,00BGN
Договор: Превоз на ученици на територията на община Калояново през учебните 2009/2010 и 2010/2011 гонини, по маршрут одобрен от Възложителя
138176 #374153 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Еделвайс - Радка Гешева - Калояново
ET Edelvajs - Radka Gesheva - Kaloqnovo
ЕИК:115878332
Инфо в ТР/Info Registry: 115878332
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-14 130 000,00BGN
Договор: “Изпълнение на електромонтажни дейности и подобряване на експлоатационния вид на оборудване на оборудване СКУ и ЕО на 6 ЕБ и общостационни обекти по време на ПГР '2009”
103658 #372612 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-09-03 5 100 000,00BGN
Договор: Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с бенефициенти – дирекции „КПОС”, „ФЕСОС” и „ВО” в Министерство на околната среда и водите
28968 #449660 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум, състоящ се от Делойт България ЕООД, КПМГ България ООД и Грант Торнтон ООД
Konsorcium, systoqsht se ot Delojt Bylgariq EOOD, KPMG Bylgariq OOD i Grant Tornton OOD
ЕИК:8617
Инфо в ТР/Info Registry: 8617
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-24 21 468,00BGN
Договор: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключването на рамково споразумение”
104245 #371512 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-21 2 874 176,16BGN
Договор: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключването на рамково споразумение”
104246 #371512 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-21 1 226 037,84BGN
Договор: Доставка на сонди за вихрово токов контрол за ВТК на парогенераторите на блок 6 за 2009 година
103648 #371971 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Tecnatom - Испания
Tecnatom - Ispaniq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-21 89 400,00EUR
Договор: Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови-дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903, позиция 2 отдел 171"б" с прогнозно количество от 504пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен; Обект 903, позиция 3, отдел 136"а" с прогнозно количество от 736 пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен;Обект 903, позиция 8, отдел 156"д" с прогнозно количество от 900 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен.
113531 #371786 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/
ЕИК: 837067015
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Форет ЕООД - Нови пазар
Foret EOOD - Novi pazar
ЕИК:200712836
Инфо в ТР/Info Registry: 200712836
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-18 15 480,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови-дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903, позиция 2 отдел 171"б" с прогнозно количество от 504пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен; Обект 903, позиция 3, отдел 136"а" с прогнозно количество от 736 пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен;Обект 903, позиция 8, отдел 156"д" с прогнозно количество от 900 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен.
113532 #371786 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/
ЕИК: 837067015
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Форет ЕООД - Нови пазар
Foret EOOD - Novi pazar
ЕИК:200712836
Инфо в ТР/Info Registry: 200712836
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-18 9 152,00BGN
Договор: Извеждане на възобновителна сеч в церови и церово - габърови-дъбови, липови и други широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесина и възлагане от Обект 903, позиция 2 отдел 171"б" с прогнозно количество от 504пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен; Обект 903, позиция 3, отдел 136"а" с прогнозно количество от 736 пл.м.куб. от КЛФ -2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен;Обект 903, позиция 8, отдел 156"д" с прогнозно количество от 900 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС - Шумен.
113533 #371786 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Шумен - /Старо наименование - /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Шумен/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Shumen - /Staro naimenovanie - /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Shumen/
ЕИК: 837067015
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Форет ЕООД - Нови пазар
Foret EOOD - Novi pazar
ЕИК:200712836
Инфо в ТР/Info Registry: 200712836
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-08-18 13 395,10BGN
Договор: Основен ремонт на сградния фонд на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, изразяващ се в доставка и монтаж на алуминиева и/ или PVC дограма, топлоизолация, подмяна на ел. и ВИК инсталации, изграждане на ново строителство, ремонт и изграждане на инфраструктурата около сградите на университета, като полагане на нова пътна настилка, доставка и монтаж на тротоарни плочи, както и обособяване на зелени площи.
156818 #368859 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Universitet "Prof. d-r Asen Zlatarov" - Burgas
ЕИК: 000044541
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Строител- Бургас 2009- Стара Загора
DZZD Stroitel- Burgas 2009- Stara Zagora
ЕИК:123765722
Инфо в ТР/Info Registry: 123765722
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-17 750 000,00BGN
Договор: Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги във връзка с организиране на Дванадесети международен фолклорен фестивал - Велико Търново за периода 18.07.2009 г. - 01.08.2009 г.
135595 #355777 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Царевград Търнов ЕООД - Велико Търново
carevgrad Tyrnov EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104593509
Инфо в ТР/Info Registry: 104593509
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-07 0,00BGN
Договор: Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение
104228 #345597 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение
104230 #345597 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение
104232 #345597 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение
104238 #345597 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение
104290 #343518 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: “Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение”
104101 #343197 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: “Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции за период от 48 месеца от сключване на рамково споразумение”
104102 #343197 Болница "Лозенец" - София
Bolnica "Lozenec" - Sofiq
ЕИК: 831901901
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-01 0,00BGN
Договор: Реконструкция и модернизация на ЗООКЪТ -обект павилион за маймуни и павилион за мечки, съгласно одобрени проекти и разрешение за строеж № 11 от 29. 01.2009 година на Община Пловдив, район „Западен” в рамките на средствата по бюджета на ОП ”Градини и паркове”-Община Пловдив за 2009 година .
147473 #341877 Общинско предприятие "Градини и паркове" , гр. Пловдив
Obshtinsko predpriqtie "Gradini i parkove" , gr. Plovdiv
ЕИК: 4715040100
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Астрой ЕООД - Асеновград
Astroj EOOD - Asenovgrad
ЕИК:825348666
Инфо в ТР/Info Registry: 825348666
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-26 191 592,00BGN
Договор: "Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 902- Позиция №1, отдели 66"б", 66"в", 88"а", 96"б", 126"б", 165"б", 165"г", 165"д",168"ж" - с общопрогнозно количество от 2385 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"; Позиция №2, отдели 141"б", 225"г", 233"а", 246"б", 274"в" - с общопрогнозно количество от 2387 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище" и Позиция №3, отдели 33"б", 187"б"" - с общопрогнозно количество от 3023 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"
113388 #341018 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-23 42 070,00BGN
Договор: "Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 902- Позиция №1, отдели 66"б", 66"в", 88"а", 96"б", 126"б", 165"б", 165"г", 165"д",168"ж" - с общопрогнозно количество от 2385 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"; Позиция №2, отдели 141"б", 225"г", 233"а", 246"б", 274"в" - с общопрогнозно количество от 2387 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище" и Позиция №3, отдели 33"б", 187"б"" - с общопрогнозно количество от 3023 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"
113389 #341018 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-23 45 537,00BGN
Договор: "Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесина от обект № 902- Позиция №1, отдели 66"б", 66"в", 88"а", 96"б", 126"б", 165"б", 165"г", 165"д",168"ж" - с общопрогнозно количество от 2385 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"; Позиция №2, отдели 141"б", 225"г", 233"а", 246"б", 274"в" - с общопрогнозно количество от 2387 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище" и Позиция №3, отдели 33"б", 187"б"" - с общопрогнозно количество от 3023 пл.м.куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС"Търговище"
113390 #341018 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Леско ЕООД, гр. Търговище
Lesko EOOD, gr. Tyrgovishte
ЕИК:125550889
Инфо в ТР/Info Registry: 125550889
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-23 40 919,00BGN
Договор: Избор на външен изпълнител за извършване на консулски услуги по издаване на краткосрочни визи за Република България на организирани туристи от Руската федерация в периода 01.06.2009 год. - 30.09.2009 год.
147962 #352377 Посолство на Република България в Москва, Руска федерация
Posolstvo na Republika Bylgariq v Moskva, Ruska federaciq
ЕИК: 000000000
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ви Еф Сървисис ООД /VF Services LLC/ - Русия
Vi Ef Syrvisis OOD /VF Services LLC/ - Rusiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-17 0,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за извършване на строителство на подобект: „участък Лозарево – Прилеп от км 18+663 до км 23+108” задача V-ХІІ.2009 година от обект: “Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел” по Рамково споразумение №2779/21.08.2008 год.
109202 #329298 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум ВиКей 07 - София
Konsorcium ViKej 07 - Sofiq
ЕИК:175313177
Инфо в ТР/Info Registry: 175313177
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-16 2 237 715,59BGN
Договор: "Техническо обезпечаване на събития - Европейски шампионат по кинология - Бургас 2009 - 14,17,21 юни 2009 година."
134196 #313814 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Протехника Евент Бургас ООД
Protehnika Event Burgas OOD
ЕИК:147242666
Инфо в ТР/Info Registry: 147242666
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-09 1 440,00BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна " ЕООД през 2009 г.
107932 #324877 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Топ инвест ООД - Габрово
Top invest OOD - Gabrovo
ЕИК:107557444
Инфо в ТР/Info Registry: 107557444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-09 42 949,66BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна " ЕООД през 2009 г.
107933 #324877 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД " Касий - Ангелов - Йовчев"
SD " Kasij - Angelov - Jovchev"
ЕИК:817000607
Инфо в ТР/Info Registry: 817000607
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-09 14 655,60BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна " ЕООД през 2009 г.
107934 #324877 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стил - МС ООД - Трявна
Stil - MS OOD - Trqvna
ЕИК:107020184
Инфо в ТР/Info Registry: 107020184
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-09 10 753,13BGN
Договор: Осигуряване на информация от резултатите от "Exit poll" и "Паралелно броене на секционни протоколи" от избори за депутати за Европейския парламент и за 41-то Народно събрание през 2009 г., както и за осигуряване на социологическа информация за радиоаудитория на БНР"
105406 #370847 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център за изучаване на общественото мнение - София
Nacionalen centyr za izuchavane na obshtestvenoto mnenie - Sofiq
ЕИК:6950180016
Инфо в ТР/Info Registry: 6950180016
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-05 14 900,00BGN
Договор: Осигуряване на информация от резултатите от "Exit poll" и "Паралелно броене на секционни протоколи" от избори за депутати за Европейския парламент и за 41-то Народно събрание през 2009 г., както и за осигуряване на социологическа информация за радиоаудитория на БНР"
105407 #370847 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Национален център за изучаване на общественото мнение - София
Nacionalen centyr za izuchavane na obshtestvenoto mnenie - Sofiq
ЕИК:6950180016
Инфо в ТР/Info Registry: 6950180016
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-05 16 400,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 4 година за подмяна на захранващи кабели за средно и ниско напрежение за периода 2009 - 2012 год.
109926 #307434 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение "Трейс Имл"
Sdruzhenie "Trejs Iml"
ЕИК:175690018
Инфо в ТР/Info Registry: 175690018
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-02 0,00BGN
Договор: Рамково споразумение за период от 4 година за подмяна на захранващи кабели за средно и ниско напрежение за периода 2009 - 2012 год.
109927 #307434 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Консорциум Електролуксиени - Пловдив
GD Konsorcium Elektroluksieni - Plovdiv
ЕИК:175623197
Инфо в ТР/Info Registry: 175623197
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-02 0,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР/СРР по Проект "Красива България 2009 " със следните обособени позиции:обособена позиция 1 - Дом за възрастни с физически увреждания - ІІ етап, тяло Б /леглова база/, гр. Провадия; обособена позиция 2 - Саниране фасади и смяна дограма на ОДЗ "Снежанка" гр. Провадия
143145 #311874 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
М. Н. Строй ООД - Дългопол
M. N. Stroj OOD - Dylgopol
ЕИК:103126934
Инфо в ТР/Info Registry: 103126934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-01 549 671,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР/СРР по Проект "Красива България 2009 " със следните обособени позиции:обособена позиция 1 - Дом за възрастни с физически увреждания - ІІ етап, тяло Б /леглова база/, гр. Провадия; обособена позиция 2 - Саниране фасади и смяна дограма на ОДЗ "Снежанка" гр. Провадия
143146 #311874 Община Провадия
Obshtina Provadiq
ЕИК: 000093638
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СГРАДОСТРОЕНЕ-ВАРНА ООД гр.Варна
SGRADOSTROENE-VARNA OOD gr.Varna
ЕИК:124676019
Инфо в ТР/Info Registry: 124676019
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-06-01 156 541,00BGN
Договор: Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с бенефициенти – дирекции „КПОС”, „ФЕСОС” и „ВО” в Министерство на околната среда и водите
28966 #449515 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум, състоящ се от Делойт България ЕООД, КПМГ България ООД и Грант Торнтон ООД
Konsorcium, systoqsht se ot Delojt Bylgariq EOOD, KPMG Bylgariq OOD i Grant Tornton OOD
ЕИК:8617
Инфо в ТР/Info Registry: 8617
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-05-07 21 600,00BGN
Договор: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2009 год.на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете :Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня и Гълъбово за сметка на средствата на фонд СБКО за 2009 год.
162794 #267271 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Стара Загора
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Stara Zagora
ЕИК: 123004119
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - старо наименование ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
TOMBOU-BYLGARIQ EOOD - staro naimenovanie TOMBOU-BYLGARIQ OOD
ЕИК:40336507
Инфо в ТР/Info Registry: 40336507
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-24 57 115,00BGN
Договор: Доставка на консумативи необходими за Катетеризационна лаборатория при Клиника по кардиология към УМБАЛ "Света Анна" - София АД.
102172 #254387 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sveta Anna" AD - Sofiq - /Staro naimenovanie - Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie - Sveta Anna AD, Sofiq/
ЕИК: 130367715
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сервизмед ООД - пререгистриран на 29.01.2009 г. от ЕООД - София
Servizmed OOD - preregistriran na 29.01.2009 g. ot EOOD - Sofiq
ЕИК:831546368
Инфо в ТР/Info Registry: 831546368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-10 428 894,15BGN
Договор: Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2009 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2009 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2009 г.
121745 #242107 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-06 120 000,00BGN
Договор: Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2009 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2009 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2009 г.
121746 #242107 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София
Mobiltel EAD - Sofiq
ЕИК:831639908
Инфо в ТР/Info Registry: 831639908
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-06 85 800,00BGN
Договор: Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2009 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2009 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2009 г.
121747 #242107 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-06 325 900,00BGN
Договор: Доставка на тръби за питейна вода през 2009 година, както следва: 1.Тръби:ф 20-300 л.м.;ф 25 -5000л.м.;ф 32 - 2000 л.м.;ф 40 - 1000 л.м.;ф 50 - 1000 л.м.;ф 63 - 1200 л.м.;ф 75 - 2700 л.м.;ф 90 - 4300 л.м.;ф 110 - 1300 л.м.; ф 140 -500 л.м.;ф 160 - 1000 л.м.; ф 180 - 100 л.м.; ф200 - 100 л.м.,на обща стойност 100 000 лв.
105440 #239346 "Бяла" ЕООД - Севлиево
"Bqla" EOOD - Sevlievo
ЕИК: 817022393
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еко Проект ООД - Габрово
Eko Proekt OOD - Gabrovo
ЕИК:107566055
Инфо в ТР/Info Registry: 107566055
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-04-01 62 921,00BGN
Договор: Доставка на сонди за вихрово токов контрол на парогенераторите на блокове 5 и 6 за периода 2009-2011г.
103557 #222886 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Hrid Ltd - Хърватия
Hrid Ltd - Hyrvatiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-26 540 000,00EUR
Договор: Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в населените места на територията на община Калояново з периода 2009 - 2011 г.
138173 #208666 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
2Р - България ЕООД - Пловдив
2R - Bylgariq EOOD - Plovdiv
ЕИК:160079213
Инфо в ТР/Info Registry: 160079213
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-12 120 000,00BGN
Договор: “Застраховане на служителите на ДФ Земеделие с рискова застраховка "Живот" през 2009 и 2010 година”.
110094 #202664 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ ДЗИ АД - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ DZI AD - Sofiq
ЕИК:121518328
Инфо в ТР/Info Registry: 121518328
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-27 126 926,29BGN
Договор: Доставка на промишлено гориво /ГАЗЬОЛ/ за отопление на сградата на ДМСГД през 2009 г.
108881 #382235 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Русе
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Ruse
ЕИК: 000527127
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Акира ЕООД - Русе
Akira EOOD - Ruse
ЕИК:117650999
Инфо в ТР/Info Registry: 117650999
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-26 220 000,00BGN
Договор: “Застраховка “Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и от ДП “РВД” за дейността му като доставчик на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България за 2009 г.”
107843 #199569 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Glavna direkciq "Grazhdanska vyzduhoplavatelna administraciq" /GD "GVA"/
ЕИК: 121805755
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗАД/ "Алианц България" АД
Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZAD/ "Alianc Bylgariq" AD
ЕИК:40638060
Инфо в ТР/Info Registry: 40638060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-17 134 012,89USD
Договор: “Застраховка “Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и от ДП “РВД” за дейността му като доставчик на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България за 2009 г.”
107841 #199569 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Glavna direkciq "Grazhdanska vyzduhoplavatelna administraciq" /GD "GVA"/
ЕИК: 121805755
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗАД/ "Алианц България" АД
Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZAD/ "Alianc Bylgariq" AD
ЕИК:40638060
Инфо в ТР/Info Registry: 40638060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-16 570,03USD
Договор: “Застраховка “Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и от ДП “РВД” за дейността му като доставчик на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България за 2009 г.”
107842 #199569 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Glavna direkciq "Grazhdanska vyzduhoplavatelna administraciq" /GD "GVA"/
ЕИК: 121805755
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗАД/ "Алианц България" АД
Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZAD/ "Alianc Bylgariq" AD
ЕИК:40638060
Инфо в ТР/Info Registry: 40638060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-16 3 121,78USD
Договор: “Застраховка “Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и от ДП “РВД” за дейността му като доставчик на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България за 2009 г.”
107840 #199569 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Glavna direkciq "Grazhdanska vyzduhoplavatelna administraciq" /GD "GVA"/
ЕИК: 121805755
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗАД/ "Алианц България" АД
Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZAD/ "Alianc Bylgariq" AD
ЕИК:40638060
Инфо в ТР/Info Registry: 40638060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-11 256 640,31USD
Договор: “Застраховка “Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и от ДП “РВД” за дейността му като доставчик на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България за 2009 г.”
107839 #199569 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/
Glavna direkciq "Grazhdanska vyzduhoplavatelna administraciq" /GD "GVA"/
ЕИК: 121805755
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗАД/ "Алианц България" АД
Zastrahovatelno i prezastrahovatelno druzhestvo /ZAD/ "Alianc Bylgariq" AD
ЕИК:40638060
Инфо в ТР/Info Registry: 40638060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-10 604 222,00USD
Договор: Сеч и извоз - Обект 902 /2009 г.
111478 #197792 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бургас - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бургас/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Burgas - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Burgas/
ЕИК: 102003277
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дъбрава ЕАД - Бургас
Dybrava EAD - Burgas
ЕИК:812117460
Инфо в ТР/Info Registry: 812117460
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-05 60 662,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в детски, учебни и социални заведения на територията на община Калояново за периода от 01.01.2009 г- 31.12.2009 година
138172 #197480 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Иван Гайдаджийски - 2002
ET Ivan Gajdadzhijski - 2002
ЕИК:115756435
Инфо в ТР/Info Registry: 115756435
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-28 180 000,00BGN
Договор: Доставка на 4 бр. херметични кабелни проходки за новата автоматизирана система за контрол н апротечките от херметичната обвивка на блокове ВВЕР-1000 при пневмоизпитания и осигуряване на шеф-монтаж за 5 и 6 ЕБ през ПГР 2009
103526 #195266 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАО Элокс-Пром- Москва, Русия
ZAO Эloks-Prom- Moskva, Rusiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-26 109 596,00EUR
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111664 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕРА ЕООД - с. Тушовица
ERA EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127566237
Инфо в ТР/Info Registry: 127566237
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-20 8 708,00BGN
Договор: СЕЧ И ИЗВОЗ - ОБЕКТ 903 /2009 г.
111476 #195505 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бургас - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бургас/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Burgas - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Burgas/
ЕИК: 102003277
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дъбрава ЕАД - Бургас
Dybrava EAD - Burgas
ЕИК:812117460
Инфо в ТР/Info Registry: 812117460
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-20 53 400,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за нуждите на Областна администрация Бургас през отоплителните сезони 2008-2009 год и 2009-2010 год.
132090 #195506 Областна администрация - област Бургас
Oblastna administraciq - oblast Burgas
ЕИК: 000056757
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Инс 2002 ООД - Бургас
Ins 2002 OOD - Burgas
ЕИК:102827665
Инфо в ТР/Info Registry: 102827665
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-16 91 713,00BGN
Договор: Доставка на газьол с 0.2 % съдържание на S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на "Дом за медико-социални грижи за деца"- град Плевен за срок от две години,считано от 11.04.2009 година.
108847 #196400 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Плевен
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Pleven
ЕИК: 000410184
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЖОРЕКС ЕООД - Плевен
ZhOREKS EOOD - Pleven
ЕИК:114554092
Инфо в ТР/Info Registry: 114554092
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-15 288 360,00BGN
Договор: доставка на горива и масла за 2009 година.
111362 #192951 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Оряхово - Старо наименование /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Оряхово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Orqhovo - Staro naimenovanie /Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Orqhovo/
ЕИК: 816089599
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 33 755,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111657 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 27 208,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111658 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕСТИЖЛЕС - 2005 ЕООД - Върбица
PRESTIZhLES - 2005 EOOD - Vyrbica
ЕИК:127588949
Инфо в ТР/Info Registry: 127588949
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 37 463,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111659 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Хема Груп ООД - с. Божурово
Hema Grup OOD - s. Bozhurovo
ЕИК:127623250
Инфо в ТР/Info Registry: 127623250
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 89 069,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111660 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еминови ЕООД - с. Тушовица
Eminovi EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127582168
Инфо в ТР/Info Registry: 127582168
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 39 496,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111661 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕСТИЖЛЕС - 2005 ЕООД - Върбица
PRESTIZhLES - 2005 EOOD - Vyrbica
ЕИК:127588949
Инфо в ТР/Info Registry: 127588949
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 18 561,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111662 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Имелос ООД - Върбица
Imelos OOD - Vyrbica
ЕИК:127565797
Инфо в ТР/Info Registry: 127565797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 40 872,00BGN
Договор: “Извеждане на възобновителни сечи в церови, благунови, габърови, букови и др. смесени широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект №901 – Позиция №1, отдели 13“е“; 13”ж”- с общо прогнозно количество от 1703 пл. м. куб; Позиция №2 – отдел 14”ж” с общо прогнозно количество от 176 пл. м. куб; Позиция №3, отдели 67“ж“; 67”и”- с общо прогнозно количество от 1536 пл. м. куб; Позиция №4, отдели 74“г“; 74”д”- с общо прогнозно количество от 2229 пл. м. куб; Позиция №5, отдел 95“а“ -с общо прогнозно количество от 1149 пл. м. куб; Позиция №6, отдел 186“а“- с общо прогнозно количество от 1663 пл. м. куб; Позиция №7, отдел 209“л“- с общо прогнозно количество от 506 пл. м. куб; Позиция №8, отдел 223“г“- с общо прогнозно количество от 807 пл. м. куб; Позиция №9, отдел 185“в“;- с общо прогнозно количество от 369 пл. м. куб; Позиция №10, отдел 52“д“- с общо прогнозно количество от 3808 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС“Върбица”
111663 #194309 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Върбица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Върбица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Vyrbica - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Vyrbica/
ЕИК: 837067022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Хема Груп ООД - с. Божурово
Hema Grup OOD - s. Bozhurovo
ЕИК:127623250
Инфо в ТР/Info Registry: 127623250
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-14 4 171,00BGN
Договор: Договаряне с покана за определяне на доставчик на бензин А95 Н за зареждане на мотороните превозни средства на ДП "Държавно горско стапнство Смядово" за периода 01.01.2009 година 31.12.2009 година
111051 #192773 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕРГОС ЕАД - гр. Варна
ERGOS EAD - gr. Varna
ЕИК:148084176
Инфо в ТР/Info Registry: 148084176
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-13 39 000,00BGN
Договор: Доставка на горива за автомобилите на ЦСМП-Пловдив през 2009 г.
162617 #194254 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Пловдив
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Plovdiv
ЕИК: 825294069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-12 450 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка ЦДГ "Здраве" и ДСП гр.Кресна за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г."
138920 #194085 Община Кресна
Obshtina Kresna
ЕИК: 000024720
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Интернационал - 3 - Н.Атанасов - с. Струмяни
ET Internacional - 3 - N.Atanasov - s. Strumqni
ЕИК:200507151
Инфо в ТР/Info Registry: 200507151
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-05 129 736,90BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка ЦДГ "Здраве" и ДСП гр.Кресна за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г."
138921 #194085 Община Кресна
Obshtina Kresna
ЕИК: 000024720
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Карета-МК-Милчо Караджов - Кресна
ET Kareta-MK-Milcho Karadzhov - Kresna
ЕИК:101045113
Инфо в ТР/Info Registry: 101045113
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-05 17 302,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка ЦДГ "Здраве" и ДСП гр.Кресна за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г."
138922 #194085 Община Кресна
Obshtina Kresna
ЕИК: 000024720
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стойна Андреева Василева
Stojna Andreeva Vasileva
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-05 6 528,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 10 935 756 014,28 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More