Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2011 намери 17711 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на настолни и преносими компютри и монитори по проекти НИД 2011-2", "Доставка на принтери, скенери и многофункционални устройства по проекти НИД 2011-2" и "Доставка на мултимедийни проектори по проекти НИД" от "Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на УНСС - поръчка 4" по рамково споразумение РС-1/2011г. за "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер 00062-2011-0005
92536 #461284 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Парафлоу Комуникейшънс ООД
Paraflou Komunikejshyns OOD
ЕИК:831913775
Инфо в ТР/Info Registry: 831913775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 1 999,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на настолни и преносими компютри и монитори по проекти НИД 2011-2", "Доставка на принтери, скенери и многофункционални устройства по проекти НИД 2011-2" и "Доставка на мултимедийни проектори по проекти НИД" от "Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на УНСС - поръчка 4" по рамково споразумение РС-1/2011г. за "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер 00062-2011-0005
92537 #461284 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Парафлоу Комуникейшънс ООД
Paraflou Komunikejshyns OOD
ЕИК:831913775
Инфо в ТР/Info Registry: 831913775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 9 842,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на настолни и преносими компютри и монитори по проекти НИД 2011-2", "Доставка на принтери, скенери и многофункционални устройства по проекти НИД 2011-2" и "Доставка на мултимедийни проектори по проекти НИД" от "Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на УНСС - поръчка 4" по рамково споразумение РС-1/2011г. за "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер 00062-2011-0005
92538 #461284 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Парафлоу Комуникейшънс ООД
Paraflou Komunikejshyns OOD
ЕИК:831913775
Инфо в ТР/Info Registry: 831913775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 1 419,00BGN
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2011-2012г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2011-2012г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2011-2012г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2011-2012г.”
63866 #461354 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 50 000,00BGN
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2011-2012г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2011-2012г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2011-2012г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2011-2012г.”
63867 #461354 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 44 150,00BGN
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2011-2012г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2011-2012г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2011-2012г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2011-2012г.”
63868 #461354 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - САНДАНСКИ ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE - SANDANSKI EOOD
ЕИК:101534531
Инфо в ТР/Info Registry: 101534531
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 44 150,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на „Работна среща с бенефициенти по ОПРР във връзка с изпълнението на програмата”, в периода от 14 декември 2011 г. до 16 декември 2011 г. в гр. София
29846 #480890 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Компания за международни конгреси ООД - София
Kompaniq za mezhdunarodni kongresi OOD - Sofiq
ЕИК:131079776
Инфо в ТР/Info Registry: 131079776
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-14 23 540,00BGN
Договор: "Осигуряване на публикации, рекламно-информационни и канцеларски материали за разпространение на данните от "Преброяване 2011" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Отпечатване на публикации с данни от Преброяването на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г.“, Обособена позиция №2 „Изработване и доставка до ЦУ на НСИ и 28-те ТСБ на рекламно-информационни материали, във връзка с разпространението на данните от Преброяване 2011”, Обособена позиция №3 „Осигуряване на канцеларски материали и пособия, необходими за разпространението на информационните материали”.
46915 #461015 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алианс Принт ЕООД - София
Alians Print EOOD - Sofiq
ЕИК:130578331
Инфо в ТР/Info Registry: 130578331
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-13 32 452,00BGN
Договор: Изготвяне на инвестиционни проекти за Обект „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк.
26357 #460549 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Евксиноград 2011
DZZD Evksinograd 2011
ЕИК:176209174
Инфо в ТР/Info Registry: 176209174
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-13 250 000,00BGN
Договор: "Осигуряване на публикации, рекламно-информационни и канцеларски материали за разпространение на данните от "Преброяване 2011" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Отпечатване на публикации с данни от Преброяването на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г.“, Обособена позиция №2 „Изработване и доставка до ЦУ на НСИ и 28-те ТСБ на рекламно-информационни материали, във връзка с разпространението на данните от Преброяване 2011”, Обособена позиция №3 „Осигуряване на канцеларски материали и пособия, необходими за разпространението на информационните материали”.
46913 #461015 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ронос ООД - София
Ronos OOD - Sofiq
ЕИК:831176328
Инфо в ТР/Info Registry: 831176328
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-09 0,00BGN
Договор: "Осигуряване на публикации, рекламно-информационни и канцеларски материали за разпространение на данните от "Преброяване 2011" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Отпечатване на публикации с данни от Преброяването на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г.“, Обособена позиция №2 „Изработване и доставка до ЦУ на НСИ и 28-те ТСБ на рекламно-информационни материали, във връзка с разпространението на данните от Преброяване 2011”, Обособена позиция №3 „Осигуряване на канцеларски материали и пособия, необходими за разпространението на информационните материали”.
46914 #461015 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Булгед ООД
Bulged OOD
ЕИК:130714137
Инфо в ТР/Info Registry: 130714137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-09 233 637,00BGN
Договор: „Зимно поддържане общинска пътна мрежа, община Ловеч 2011-2012 г.”.
61088 #459922 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Ловеч 2011 между: ПИ ЕС АЙ АД, ЕИК 83375762 и РОДОПА ТРЕЙС ЕООД, ЕИК 120516317
Obedinenie Lovech 2011 mezhdu: PI ES AJ AD, EIK 83375762 i RODOPA TREJS EOOD, EIK 120516317
ЕИК:16260
Инфо в ТР/Info Registry: 16260
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-09 71 923,00BGN
Договор: Предоставяне на спортни съоръжения на територията на гр. София за осигуряване на база за тренировъчна и състезателна дейност за учащи.
28648 #459622 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Академика 2011 ЕАД - София
Akademika 2011 EAD - Sofiq
ЕИК:201745141
Инфо в ТР/Info Registry: 201745141
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-02 1 575 135,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2011-2012 г.”
61893 #458792 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2011-2012 г.”
61894 #458792 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2011-2012 г.”
61895 #458792 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2011-2012 г.”
61896 #458792 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
Договор: '' Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2011/2012 година''
59714 #459360 Община Костинброд
Obshtina Kostinbrod
ЕИК: 000776363
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мегаинвест-холд ЕООД (Пътно поддържане - Дупница ЕООД)
Megainvest-hold EOOD (Pytno poddyrzhane - Dupnica EOOD)
ЕИК:109514979
Инфо в ТР/Info Registry: 109514979
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-16 65 000,00BGN
Договор: “Реконструкция на ел. провод №5 от подстанция 110/6.3 кV„2Б” в рудник „Трояново-север” – реф. № 054/2011 г. - ЗОП
25605 #457454 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Електростроежи АД - Хасково
Elektrostroezhi AD - Haskovo
ЕИК:126066624
Инфо в ТР/Info Registry: 126066624
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-14 12 776,00BGN
Договор: “Реконструкция на ел. проводи №2 и №3 от подстанция 110/6.3 кV „2Б” в рудник „Трояново-1”– реф. № 053/2011 г. - ЗОП
25607 #457536 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Електростроежи АД - Хасково
Elektrostroezhi AD - Haskovo
ЕИК:126066624
Инфо в ТР/Info Registry: 126066624
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-14 22 553,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на публични събития по Проект №B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” финансиран по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.”
67035 #457660 Община Свиленград
Obshtina Svilengrad
ЕИК: 000903825
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Народно читалище Просвета-1870 Свиленград
Narodno chitalishte Prosveta-1870 Svilengrad
ЕИК:893982
Инфо в ТР/Info Registry: 893982
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-14 17 120,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Антоново за експлоатационен сезон 2011/2012 год.
49911 #457314 Община Антоново, област Търговище
Obshtina Antonovo, oblast Tyrgovishte
ЕИК: 000875557
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътинженерингстрой-Т ЕАД/старо Пътинженерингстрой-Т АД - Търговище
Pytinzheneringstroj-T EAD/staro Pytinzheneringstroj-T AD - Tyrgovishte
ЕИК:835009611
Инфо в ТР/Info Registry: 835009611
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-11 90 000,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Троян и републиканските пътища в гранците на град Троян за зимен експлоатационен сезон 2011-2012 г.
69700 #456345 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътприбор ООД - София
Pytpribor OOD - Sofiq
ЕИК:831854370
Инфо в ТР/Info Registry: 831854370
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-08 125 226,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на Работна среща относно схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, на 01 ноември 2011 г., в гр.София, с продължителност 4 часа
29844 #480888 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Международни прояви ООД - София
Mezhdunarodni proqvi OOD - Sofiq
ЕИК:40909871
Инфо в ТР/Info Registry: 40909871
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-01 999,00BGN
Договор: ПОКУПКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ - 14 000 л. ПРИ СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ И ОБЕМИ: от 01 до 05 ноември 2011 г. - 3000 л.; от 25 до 30 ноември 2011 г. - 3 000 л., от 20 до 25 декември 2011 г. - 3 000 л., от 25 до 30 януари 2012 г.- 3 000 л., от 26 до 28 февруари 2012 г - 2 000 л.
21658 #455533 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/
Izpylnitelna agenciq po selekciq i reprodukciq v zhivotnovydstvoto /IASRZh/
ЕИК: 130925885
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Горрел ЕООД - Пловдив
Gorrel EOOD - Plovdiv
ЕИК:115091359
Инфо в ТР/Info Registry: 115091359
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 22 657,00BGN
Договор: Строителни работи по договор „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства” № РД09-64/ 15.06.2011 г.
68291 #455400 Община Сливо поле, област Русе
Obshtina Slivo pole, oblast Ruse
ЕИК: 000530657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КОЙ
KOJ
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-24 285 751,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50950 #455071 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шоле 1 ЕООД - гр. Берковица
Shole 1 EOOD - gr. Berkovica
ЕИК:111553850
Инфо в ТР/Info Registry: 111553850
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-21 32 000,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50951 #455071 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE - LOM EOOD
ЕИК:111510450
Инфо в ТР/Info Registry: 111510450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-21 28 160,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2011-2012 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50952 #455071 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE - LOM EOOD
ЕИК:111510450
Инфо в ТР/Info Registry: 111510450
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-21 28 160,00BGN
Договор: „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр. Вършец”, финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
54298 #455184 Община Вършец
Obshtina Vyrshec
ЕИК: 000320655
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение ПК Инженеринг 2011 - София
Sdruzhenie PK Inzhenering 2011 - Sofiq
ЕИК:16102
Инфо в ТР/Info Registry: 16102
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-21 1 394 083,00BGN
Договор: изпълнение на строителни и монтажни работи за реализация на проект"Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001/1.4-05/2009/016" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП"РР" от 16.07.2010 г.-обособена позиция №1 : Реконструкция и рехабилитация на 16 улици, както следва : "А. войвода", "Ч. Храбър", "Спартак", " Ч. войвода", "М. герджиков", "Тракия", "Л. Маджаров", "Г. Кондолов", "Г.Раковски", "Хр. Смирненски", "Ивайло", "п. Волов", "Л. Каравелов", "Н. Вапцаров", "Иван Асен ІІ" и "Яворов"
65615 #454072 Община Първомай
Obshtina Pyrvomaj
ЕИК: 000471536
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Евроареа - Хасково
DZZD Evroarea - Haskovo
ЕИК:176085709
Инфо в ТР/Info Registry: 176085709
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-17 2 927 098,00BGN
Договор: „Фабрично сгъване и слепване на сгънатите бюлетини, необходими за изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 23 октомври 2011 г., в съответствие с изискванията на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07 октомври 2011 г. на ЦИК и Решение № 1068-ПВР/МИ от 05 октомври 2011 г. на ЦИК”
49321 #454101 Областна администрация - област Добрич
Oblastna administraciq - oblast Dobrich
ЕИК: 124125725
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фолиарт ООД - Добрич
Foliart OOD - Dobrich
ЕИК:834057238
Инфо в ТР/Info Registry: 834057238
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-13 6 882,00BGN
Договор: “Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Айнщайн и Фурие” от подстанция №10 в рудник „Трояново-3”– реф. № 052/2011 г. - ЗОП
25604 #452998 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Електростроежи АД - Хасково
Elektrostroezhi AD - Haskovo
ЕИК:126066624
Инфо в ТР/Info Registry: 126066624
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-05 71 836,00BGN
Договор: “Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Бел и Аристотел” от подстанция №10 в рудник „Трояново-3”– реф. № 051/2011 г. - ЗОП
25606 #453029 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Електростроежи АД - Хасково
Elektrostroezhi AD - Haskovo
ЕИК:126066624
Инфо в ТР/Info Registry: 126066624
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-05 71 165,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отоление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2010 г./2011 г.
724 #453320 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-04 1 563,00BGN
Договор: Предпечатна подготовка и печат по следните позиции: 1. Изработка и доставка на обложки за CD и DVD; 2. Изработка и доставка на печатни материали; 3. Изработка и доставка на книги.
6202 #452263 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Блиц Адвъртайзинг - София
DZZD Blic Advyrtajzing - Sofiq
ЕИК:176077609
Инфо в ТР/Info Registry: 176077609
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 0,00BGN
Договор: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Ямбол”
90158 #453513 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Ямбол
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Qmbol
ЕИК: 1210825210265
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Им Трейд 2011 ЕООД - Ямбол
Im Trejd 2011 EOOD - Qmbol
ЕИК:201623187
Инфо в ТР/Info Registry: 201623187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-29 5 900,00BGN
Договор: "Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев"
55204 #451939 Община Гоце Делчев
Obshtina Goce Delchev
ЕИК: 000024745
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Капитол 2011 ООД
Kapitol 2011 OOD
ЕИК:201707703
Инфо в ТР/Info Registry: 201707703
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-29 1 776 603,00BGN
Договор: “Ремонт на крановия път на кран Cзпу 0172-КМЕ2-15/3 т., намиращ се в ремонтно механична работилница в рудник „Трояново-3, с.Медникарово” – реф. № 066/2011 г. – МОП
25595 #450725 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Геострой Инженеринг ООД - Стара Загора
Geostroj Inzhenering OOD - Stara Zagora
ЕИК:123653965
Инфо в ТР/Info Registry: 123653965
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 79 777,00BGN
Договор: "Доставка на течни горива - дизелово гориво за отопление на общински детски градини / обединени детски заведения; основни и средни училища; Дом за деца, лишени от родителски грижи; Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, Дневет център за възрастни хора с увреждания и общинска администрация за един отоплителен сезон 2011-2012г."
65356 #450473 Община Пордим
Obshtina Pordim
ЕИК: 000413999
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-12 142 900,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за учебните и социални заведения на територията на Община Батак.
50628 #450817 Община Батак
Obshtina Batak
ЕИК: 000035154
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Орфей-2011 Кооперация - Батак
Orfej-2011 Kooperaciq - Batak
ЕИК:201232270
Инфо в ТР/Info Registry: 201232270
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 180 000,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на компютърна техника - поръчка 1" от рамково споразумение с обект "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер в РОП 00062-2011-0005
92525 #449785 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Парафлоу Комуникейшънс ООД
Paraflou Komunikejshyns OOD
ЕИК:831913775
Инфо в ТР/Info Registry: 831913775
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-31 3 418,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на компютърна техника - поръчка 1" от рамково споразумение с обект "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер в РОП 00062-2011-0005
92529 #449785 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диджитек ООД - София
Didzhitek OOD - Sofiq
ЕИК:30007837
Инфо в ТР/Info Registry: 30007837
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-31 8 942,00BGN
Договор: Информация за сключени договори за "Доставка на компютърна техника - поръчка 1" от рамково споразумение с обект "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с уникален номер в РОП 00062-2011-0005
92523 #449785 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Индекс България ООД - София
Indeks Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:121415869
Инфо в ТР/Info Registry: 121415869
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-30 48 115,00BGN
Договор: “Изграждане на ел. провод 6 кV №4 от подстанция №10 в рудник „Трояново-3” – реф. № 047/2011 г. - МОП
25591 #449323 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo
ЕИК: 833017552
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Строителство и монтаж ООД - Раднево
Stroitelstvo i montazh OOD - Radnevo
ЕИК:833066574
Инфо в ТР/Info Registry: 833066574
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-29 58 237,00BGN
Договор: Провеждане на здравни и информационни кампании за изпълнение на проект „Информирани и здрави”, от страна на Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по договор, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013"
26886 #447819 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Медия експерт груп 2011 - гр. София
Mediq ekspert grup 2011 - gr. Sofiq
ЕИК:176021069
Инфо в ТР/Info Registry: 176021069
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-15 511 695,00BGN
Договор: Провеждане на здравни и информационни кампании за изпълнение на проект „Информирани и здрави”, от страна на Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по договор, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013"
26887 #447819 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Медия експерт груп 2011 - гр. София
Mediq ekspert grup 2011 - gr. Sofiq
ЕИК:176021069
Инфо в ТР/Info Registry: 176021069
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-15 511 695,00BGN
Договор: Провеждане на здравни и информационни кампании за изпълнение на проект „Информирани и здрави”, от страна на Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по договор, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007- 2013"
26888 #447819 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Медия експерт груп 2011 - гр. София
Mediq ekspert grup 2011 - gr. Sofiq
ЕИК:176021069
Инфо в ТР/Info Registry: 176021069
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-15 654 858,00BGN
Договор: “Ремонт общински пътища през 2011г.”, Община Габрово по обособени позиции: № 1. Ремонт общински път GAB 1018/ІІІ-4403-Габрово-Козирог/-Киевци/ІІІ-5004 № 2. Ремонт общински път GAB 2013/ІІ-44Драгановци-Габрово/Янковци-Милковци-Златевци-Лоза-Петровци/GAB 2011/ № 3. Ремонт общински път GAB 2011/ІІ-44Драгановци-Габрово/-Армени № 4. Ремонт общински път GAB 2003/ІІІ-4403 Габрово-Козирог/-Влайчовци-Здравковец № 5. Ремонт общински път GAB 3024/І-5 Дряново-Габрово/ през Бойката и Брънеци № 6. Ремонт общински път GAB 3031/ІІІ-5006 Габрово-Стомонеци/-Чукили-Горнова могила-Янкула/GAB 3021/ № 7. Ремонт общински път GAB 3051/Габрово-Източник/-Малини/GAB 3051/ № 8. Ремонт общински път GAB 3008/ІІ-44Драгановци-Габрово/-Новаковци-Драгановци/ІІ-44/
54359 #447887 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Димас - Пътстрой - Габрово
Konsorcium Dimas - Pytstroj - Gabrovo
ЕИК:175925167
Инфо в ТР/Info Registry: 175925167
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-09 80 000,00BGN
Договор: “Ремонт общински пътища през 2011г.”, Община Габрово по обособени позиции: № 1. Ремонт общински път GAB 1018/ІІІ-4403-Габрово-Козирог/-Киевци/ІІІ-5004 № 2. Ремонт общински път GAB 2013/ІІ-44Драгановци-Габрово/Янковци-Милковци-Златевци-Лоза-Петровци/GAB 2011/ № 3. Ремонт общински път GAB 2011/ІІ-44Драгановци-Габрово/-Армени № 4. Ремонт общински път GAB 2003/ІІІ-4403 Габрово-Козирог/-Влайчовци-Здравковец № 5. Ремонт общински път GAB 3024/І-5 Дряново-Габрово/ през Бойката и Брънеци № 6. Ремонт общински път GAB 3031/ІІІ-5006 Габрово-Стомонеци/-Чукили-Горнова могила-Янкула/GAB 3021/ № 7. Ремонт общински път GAB 3051/Габрово-Източник/-Малини/GAB 3051/ № 8. Ремонт общински път GAB 3008/ІІ-44Драгановци-Габрово/-Новаковци-Драгановци/ІІ-44/
54361 #447887 Община Габрово
Obshtina Gabrovo
ЕИК: 000215630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Димас - Пътстрой - Габрово
Konsorcium Dimas - Pytstroj - Gabrovo
ЕИК:175925167
Инфо в ТР/Info Registry: 175925167
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-09 60 000,00BGN
Договор: Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-015 "Лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+916.53 и на път ІІІ-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778, с обща дължина 30,719 км, област Велико Търново
1558 #459216 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Път-Понс-ПСТ БГВТ 2011 - гр.София
DZZD Pyt-Pons-PST BGVT 2011 - gr.Sofiq
ЕИК:176129290
Инфо в ТР/Info Registry: 176129290
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-03 12 000 116,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за строителството на BG161PO001/2.1-01/2007/001-017 "Лот 24: Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487,09, с обща дължина 24.812,09 км, област Пазарджик"
1582 #445575 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Батак 2011 - Пловдив
DZZD Batak 2011 - Plovdiv
ЕИК:176125185
Инфо в ТР/Info Registry: 176125185
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-27 9 999 996,00BGN
Договор: „Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в гр. Вършец” по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
54297 #445520 Община Вършец
Obshtina Vyrshec
ЕИК: 000320655
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение "Вършец BGVZ 2011" - София
Sdruzhenie "Vyrshec BGVZ 2011" - Sofiq
ЕИК:15640
Инфо в ТР/Info Registry: 15640
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-21 1 251 744,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+430.70, с обща дължина 26.282, област Смолян"
1575 #446276 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Родопи - СЗВ - 2011- гр. Стара Загора
DZZD Rodopi - SZV - 2011- gr. Stara Zagora
ЕИК:176083850
Инфо в ТР/Info Registry: 176083850
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-13 14 650 977,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2011 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/.
60639 #444795 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле
Agromah OOD - Blagoevgrad staro/nov Agromah EOOD s. Bqlo pole
ЕИК:101611650
Инфо в ТР/Info Registry: 101611650
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-11 0,00BGN
Договор: „Ликвидиране на последствията, възстановяване на повредени съоръжения, сигнализиране с указателни знаци и обезопасяване със сигнални ленти или преградни парапети (пана) при пътно – транспортни произшествия, аварии и инциденти на територията на община Варна за периода 2011 – 2012 г.”
52733 #444044 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит - Пътна сигнализация ООД - Варна
Elit - Pytna signalizaciq OOD - Varna
ЕИК:103800009
Инфо в ТР/Info Registry: 103800009
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-05 266 000,00BGN
Договор: „Техническа помощ на Звеното за Изпълнение на Проекта (ЗИП) във Враца, България - Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца"
53974 #443514 Община Враца
Obshtina Vraca
ЕИК: 000193115
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СДРУЖЕНИЕ ПРОДЖЕКТ-КОНСУЛТИНГ-ВРАЦА ООД
SDRUZhENIE PRODZhEKT-KONSULTING-VRAcA OOD
ЕИК:201620248
Инфо в ТР/Info Registry: 201620248
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-04 2 070 000,00BGN
Договор: Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-025 "Лот 30: Рехабилитация на път ІІІ-102 (Димово - Ружинци) - Бела - Белоградчик - Монтана от км 0+000 до км 20+050, с дължина 20.050 км, област Видин
1574 #443517 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Димово-Руженци БГВН 2011
Sdruzhenie Dimovo-Ruzhenci BGVN 2011
ЕИК:176097693
Инфо в ТР/Info Registry: 176097693
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-01 5 761 138,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64512 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Булвест - 2000 ООД - София
Bulvest - 2000 OOD - Sofiq
ЕИК:831473703
Инфо в ТР/Info Registry: 831473703
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 64 353,00BGN
Договор: „Ремонт на улици на територията на град Пазарджик и населените места от общината”- Обособена позиция 1 - „Ремонт на ул.“Петър Бонев” /от кръстовище с бул. „Ал.Стамболийски” до кръстовище с бул. „Г.Бенковски”/, град Пазарджик”
63463 #442422 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Пазарджик 2011
Konsorcium Pazardzhik 2011
ЕИК:15514
Инфо в ТР/Info Registry: 15514
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 769 276,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64507 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 23 817,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64508 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 26 095,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64509 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Марк-91 - Маркови с-ие - Пловдив
SD Mark-91 - Markovi s-ie - Plovdiv
ЕИК:825334161
Инфо в ТР/Info Registry: 825334161
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 803,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64510 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета - София АД
Prosveta - Sofiq AD
ЕИК:831635190
Инфо в ТР/Info Registry: 831635190
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 20 870,00BGN
Договор: "Доставка на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата и децата навършили 5-годишна възраст през 2011 година в подготвителни групи в детските градини и училища на територията на Община Пловдив за учебната 2011/2012г.".
64511 #442457 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Издателска къща /ИК/ "Анубис" ООД - София
Izdatelska kyshta /IK/ "Anubis" OOD - Sofiq
ЕИК:831182181
Инфо в ТР/Info Registry: 831182181
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 1 500,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2011 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/.
60638 #441639 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Строителна фирма Рила ЕООД - Кюстендил
Stroitelna firma Rila EOOD - Kyustendil
ЕИК:819363781
Инфо в ТР/Info Registry: 819363781
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 0,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2011 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/.
60636 #441639 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Строителна фирма Рила ЕООД - Кюстендил
Stroitelna firma Rila EOOD - Kyustendil
ЕИК:819363781
Инфо в ТР/Info Registry: 819363781
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-13 0,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2011 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/.
60637 #441639 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Строителна фирма Рила ЕООД - Кюстендил
Stroitelna firma Rila EOOD - Kyustendil
ЕИК:819363781
Инфо в ТР/Info Registry: 819363781
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-13 0,00BGN
Договор: "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" в частта за ОП № 4 "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" район Чорбаджийско и ОП № 5 "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" район Тихомир, кметство Бенковски и кметство Добромирци.
59260 #440742 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 214 734,00BGN
Договор: "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" в частта за ОП № 4 "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" район Чорбаджийско и ОП № 5 "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища -2011" район Тихомир, кметство Бенковски и кметство Добромирци.
59261 #440742 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нар ООД - Момчилград
Nar OOD - Momchilgrad
ЕИК:108681434
Инфо в ТР/Info Registry: 108681434
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 207 943,00BGN
Договор: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др.печатни материали
46884 #441399 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Образование и наука ЕАД - София
Obrazovanie i nauka EAD - Sofiq
ЕИК:831643269
Инфо в ТР/Info Registry: 831643269
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 9 216,00BGN
Договор: Отпускане на краткосрочен банков кредит "овърдрафт" на Община Силистра за 2011 г.в размер на 500 000 лева
67690 #440469 Община Силистра
Obshtina Silistra
ЕИК: 000565537
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
ЕИК:121830616
Инфо в ТР/Info Registry: 121830616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-01 50 000,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72724 #440263 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска - София
ET Daniela Ubenova - Daniela Bilanska - Sofiq
ЕИК:30210887
Инфо в ТР/Info Registry: 30210887
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-31 1 850,00BGN
Договор: „Извършване на строителни дейности по обособени позиции по проект “Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица I етап” BG161PO001/1.4.-02/2008/007”
55084 #439954 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Горна Оряховица 2011
Sdruzhenie Gorna Orqhovica 2011
ЕИК:15411
Инфо в ТР/Info Registry: 15411
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-31 2 725 384,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72721 #440263 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-30 26 827,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72722 #440263 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-30 5 258,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72723 #440263 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-30 37 294,00BGN
Договор: "Ремонт на вълнолом, кейова стена, настилки и възстановяване на ел.захранване и ВиК инсталации на пристанище Несебър и изграждане на нова ограда на пристанището - инженеринг"
17433 #439870 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София
Dyrzhavno predpriqtie "Pristanishtna infrastruktura" /DPPI/ - Sofiq
ЕИК: 130316140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум ПИТ 2010 ООД
Konsorcium PIT 2010 OOD
ЕИК:201561084
Инфо в ТР/Info Registry: 201561084
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-28 1 988 321,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72719 #440257 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-10 7 625,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, І – VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас за учебната 2011/2012г., по български език и литература: буквар, читанка, І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та тетрадка по български език и литература” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас по математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, за ІІ-ри клас читанка, околен свят, музика, изобразително изкуство, за ІІІ-ти клас по български език и литература и учебни тетрадки, читанка, математика и учебни тетрадки, музика, изобразително изкуство, за ІV-ти клас учебни тетрадки по български език и към читанка, за V-ти клас математика, география и икономика, музика, за VІ-ти клас по математика, география и икономика, музика и за VІІ-ми клас по математика, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика, за учебната 2011/2012г., ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”, ІІІ-ти клас Английски език, Учебник “Blue Skies for Bulgaria”, Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria”, за ІV-ти клас Учебна тетрадка “Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”, за V-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th grade”, за VІ-ти Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 6 th grade”, и за VІІ-ми клас Английски език, Учебник „Energy for Bulgaria for the 7 th grade”, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІІ-ти клас Човекът и природата, Учебна тетрадка по Човекът и природата, Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, за ІV-ти клас учебна тетрадка по математика 1 и 2, Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Учебна тетрадка по Човекът и природата, за V-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство, за VІ-ти клас български език и литература, Човекът и природата, Изобразително изкуство и за VІІ-ми клас български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас Домашен бит и техника- учебник и албум с приложения по ДБТ за ІІІ-ти клас Домашен бит и техника – учебник и албум, за ІV-ти клас албум с приложения по ДБТ, за V-ти клас Домашна техника и икономика - учебник, за VІ-ти клас Домашна техника и икономика - учебник и за VІІ-ми клас Технологии - учебник, за учебната 2011/2012г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителен клас книга 1 за индивидуална работа за всяко дете – І-во полугодие, книга 2 за индивидуална работа за всяко дете – ІІ-ро полугодие, книга 3 за индивидуална работа за всяко дете в къщи, детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете, практическо ръководство на учителя, практическо ръководство на учителя по музика, комплект табла за всяка група, природен календар за всяка група и музикален албум „Нека бъдем добри” CD за учебната 2011/2012г.”
72720 #440257 Основно училище /ОУ/ "П.Р. Славейков" - гр. Варна
Osnovno uchilishte /OU/ "P.R. Slavejkov" - gr. Varna
ЕИК: 000083074
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-10 1 607,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети” съгласно Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и дейностите по осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I – VII клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2011/2012 година, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г. за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. – 05.03.2011 г. и График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I – VII клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2011 -2012 г., утвърден със Заповед № 09-202/14.02.2011 г.
81921 #439983 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н ПРО-ООД- гр.Варна
S.A.N PRO-OOD- gr.Varna
ЕИК:395058941
Инфо в ТР/Info Registry: 395058941
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 7 297,00BGN
Договор: "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и подготвителните групи по класове и по учебни предмети” съгласно Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и дейностите по осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I – VII клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2011/2012 година, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г. за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. – 05.03.2011 г. и График на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I – VII клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2011 -2012 г., утвърден със Заповед № 09-202/14.02.2011 г.
81922 #439983 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Климент Охридски" /предишно наименование - Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски"/ - Ямбол
Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ "Sv. Kliment Ohridski" /predishno naimenovanie - Osnovno uchilishte /OU/ "Sv. Kliment Ohridski"/ - Qmbol
ЕИК: 000961480
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 69 254,00BGN
Договор: Изграждане на паметник на Иван Хаджийски
69679 #438035 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Виктория 2011 ЕООД и ЕТ АСО - Пламен Цанев, Велико Търново
Viktoriq 2011 EOOD i ET ASO - Plamen canev, Veliko Tyrnovo
ЕИК:23932
Инфо в ТР/Info Registry: 23932
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-09 65 000,00BGN
Договор: Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, предназначени за лечение и диагностика за 2011 г. по Наредба 34 от 25.11.2005 г.
26935 #437072 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Електронкомерс ЕООД - София
Elektronkomers EOOD - Sofiq
ЕИК:831635532
Инфо в ТР/Info Registry: 831635532
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-27 1 733 615,00BGN
Договор: Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, предназначени за лечение и диагностика за 2011 г. по Наредба 34 от 25.11.2005 г.
26936 #437072 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гамаконсулт ЕООД - София
Gamakonsult EOOD - Sofiq
ЕИК:121310462
Инфо в ТР/Info Registry: 121310462
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-27 20 868,00BGN
Договор: Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ-2 на 5 и 6 ЕБ и СК-3 по време на ППР-2011
2127 #436594 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТАЙКОВА-БОРИСОВ ИЗОПЕЩ ООД
STAJKOVA-BORISOV IZOPESht OOD
ЕИК:40368907
Инфо в ТР/Info Registry: 40368907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-27 251 493,00BGN
Договор: Комплексна услуга за абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични печатни издания за централната администрация на Министерството на отбраната и Българската армия, за периода 01.04.2011 г. – 31.12.2011 г.
29269 #436945 Министерство на отбраната /МО/
Ministerstvo na otbranata /MO/
ЕИК: 000695324
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Доби Прес ЕООД - София
Dobi Pres EOOD - Sofiq
ЕИК:130949772
Инфо в ТР/Info Registry: 130949772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-26 52 414,00BGN
Договор: Изготвяне на ПУП-ПУР "Хр. Смирненски - ІІІ" с устройствени зони, район Западен, гр. Пловдив
64471 #434705 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Глобо ООД - Пловдив
Obedinenie Globo OOD - Plovdiv
ЕИК:201456336
Инфо в ТР/Info Registry: 201456336
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-04 47 000,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения,представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция № 1: ITB Берлин, Германия /09-13.03.2011/, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /12-15.03.2011/, Позиция №3 МITT Москва, Русия /16-19.03.2011/, Позиция №4 UITT Киев, Украйна /23-25.03.2011/”
28164 #428366 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-18 237 500,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения,представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция № 1: ITB Берлин, Германия /09-13.03.2011/, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /12-15.03.2011/, Позиция №3 МITT Москва, Русия /16-19.03.2011/, Позиция №4 UITT Киев, Украйна /23-25.03.2011/”
28165 #428366 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-18 303 600,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения,представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция № 1: ITB Берлин, Германия /09-13.03.2011/, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /12-15.03.2011/, Позиция №3 МITT Москва, Русия /16-19.03.2011/, Позиция №4 UITT Киев, Украйна /23-25.03.2011/”
28166 #428366 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-18 160 000,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения,представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция № 1: ITB Берлин, Германия /09-13.03.2011/, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /12-15.03.2011/, Позиция №3 МITT Москва, Русия /16-19.03.2011/, Позиция №4 UITT Киев, Украйна /23-25.03.2011/”
28167 #428366 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-18 136 800,00BGN
Договор: „Външна реклама за дестинация България като модерна туристическа дестинация, в рамките на Световната купа по ски алпийски дисциплини – мъже, Банско 2011 г., в периода 26 - 27.02.2011 г.”
28201 #426732 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Български ски пул ЕООД - София
Bylgarski ski pul EOOD - Sofiq
ЕИК:131145308
Инфо в ТР/Info Registry: 131145308
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-14 97 000,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия-тест ленти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г. по обособени позиции,както следва: позиция №1-Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г. и позиция №2-Доставка на медицински изделия-тест ленти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г.
100926 #425553 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - София /София-град/
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Sofiq /Sofiq-grad/
ЕИК: 121292046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софарма Трейдинг АД (Предишно наименование: Санита Трейдинг АД - Варна)
Sofarma Trejding AD (Predishno naimenovanie: Sanita Trejding AD - Varna)
ЕИК:103267194
Инфо в ТР/Info Registry: 103267194
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-01 139 982,00BGN
Договор: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия-тест ленти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г. по обособени позиции,както следва: позиция №1-Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г. и позиция №2-Доставка на медицински изделия-тест ленти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-София за 2011 г.
100927 #425553 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - София /София-град/
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Sofiq /Sofiq-grad/
ЕИК: 121292046
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
РСР ЕООД - София
RSR EOOD - Sofiq
ЕИК:121706547
Инфо в ТР/Info Registry: 121706547
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-31 24 906,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1103 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 35 - с прогнозно количество от 30 тона; 44 - с прогнозно количество от 50 тона; 62 - с прогнозно количество от 50 тона; 77-82 - с прогнозно количество от 320 тона; 95 - с прогнозно количество от 100 тона; 96 - с прогнозно количество от 20 тона; 99- с прогнозно количество от 30 тона; 101 - с прогнозно количество от 140 тона; 102 - с прогнозно количество от 60 тона; 103 - с прогнозно количество от 20 тона от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна и мека широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 11 - твърда широколистна с прогнозно количество от 250 тона; 12 - твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 28 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 41 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 38 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 47 - твърда и мека широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 49- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 56 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 57 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 59 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 74 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 95-96 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 124 - с прогнозно количество от 80 тона; 130 - с прогнозно количество от 170 тона; 150 - с прогнозно количество от 200 тона 156 - с прогнозно количество от 30 тона; 157 - с прогнозно количество от 260 тона; 173 - с прогнозно количество от 230 тона; 185- с прогнозно количество от 20 тона; 189 - с прогнозно количество от 70 тона; 207 - с прогнозно количество от 220 тона; 218 - с прогнозно количество от 50 тона; 219 - с прогнозно количество от 160 тона; 236 - с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 130 - твърда широколистна с прогнозно количество от 500 тона; 157 - твърда широколистна с прогнозно количество от 80 тона; 179 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 189 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 205 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 217- твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 218- твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 219 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 231 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 243 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 244 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 245 - твърда широколистна с прогнозно количество от 320 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
15487 #422682 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СиБиЕл ООД - Смядово
SiBiEl OOD - Smqdovo
ЕИК:127557697
Инфо в ТР/Info Registry: 127557697
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-13 29 370,00BGN
Договор: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони - 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”
57585 #423742 Община Елена
Obshtina Elena
ЕИК: 000133762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Шалаверов - Сава Шалаверов - Елена
ET Shalaverov - Sava Shalaverov - Elena
ЕИК:104101065
Инфо в ТР/Info Registry: 104101065
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-13 0,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1103 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 35 - с прогнозно количество от 30 тона; 44 - с прогнозно количество от 50 тона; 62 - с прогнозно количество от 50 тона; 77-82 - с прогнозно количество от 320 тона; 95 - с прогнозно количество от 100 тона; 96 - с прогнозно количество от 20 тона; 99- с прогнозно количество от 30 тона; 101 - с прогнозно количество от 140 тона; 102 - с прогнозно количество от 60 тона; 103 - с прогнозно количество от 20 тона от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна и мека широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 11 - твърда широколистна с прогнозно количество от 250 тона; 12 - твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 28 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 41 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 38 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 47 - твърда и мека широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 49- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 56 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 57 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 59 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 74 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 95-96 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 124 - с прогнозно количество от 80 тона; 130 - с прогнозно количество от 170 тона; 150 - с прогнозно количество от 200 тона 156 - с прогнозно количество от 30 тона; 157 - с прогнозно количество от 260 тона; 173 - с прогнозно количество от 230 тона; 185- с прогнозно количество от 20 тона; 189 - с прогнозно количество от 70 тона; 207 - с прогнозно количество от 220 тона; 218 - с прогнозно количество от 50 тона; 219 - с прогнозно количество от 160 тона; 236 - с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 130 - твърда широколистна с прогнозно количество от 500 тона; 157 - твърда широколистна с прогнозно количество от 80 тона; 179 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 189 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 205 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 217- твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 218- твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 219 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 231 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 243 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 244 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 245 - твърда широколистна с прогнозно количество от 320 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
15486 #422033 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евротранс ООД - Смядово
Evrotrans OOD - Smqdovo
ЕИК:127587092
Инфо в ТР/Info Registry: 127587092
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-07 15 170,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1103 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 35 - с прогнозно количество от 30 тона; 44 - с прогнозно количество от 50 тона; 62 - с прогнозно количество от 50 тона; 77-82 - с прогнозно количество от 320 тона; 95 - с прогнозно количество от 100 тона; 96 - с прогнозно количество от 20 тона; 99- с прогнозно количество от 30 тона; 101 - с прогнозно количество от 140 тона; 102 - с прогнозно количество от 60 тона; 103 - с прогнозно количество от 20 тона от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна и мека широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 11 - твърда широколистна с прогнозно количество от 250 тона; 12 - твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 28 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 41 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 38 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 47 - твърда и мека широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 49- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 56 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 57 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 59 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 74 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 95-96 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 124 - с прогнозно количество от 80 тона; 130 - с прогнозно количество от 170 тона; 150 - с прогнозно количество от 200 тона 156 - с прогнозно количество от 30 тона; 157 - с прогнозно количество от 260 тона; 173 - с прогнозно количество от 230 тона; 185- с прогнозно количество от 20 тона; 189 - с прогнозно количество от 70 тона; 207 - с прогнозно количество от 220 тона; 218 - с прогнозно количество от 50 тона; 219 - с прогнозно количество от 160 тона; 236 - с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 130 - твърда широколистна с прогнозно количество от 500 тона; 157 - твърда широколистна с прогнозно количество от 80 тона; 179 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 189 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 205 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 217- твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 218- твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 219 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 231 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 243 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 244 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 245 - твърда широколистна с прогнозно количество от 320 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
15484 #422033 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕРА ЕООД - с. Тушовица
ERA EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127566237
Инфо в ТР/Info Registry: 127566237
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-06 29 535,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1103 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 35 - с прогнозно количество от 30 тона; 44 - с прогнозно количество от 50 тона; 62 - с прогнозно количество от 50 тона; 77-82 - с прогнозно количество от 320 тона; 95 - с прогнозно количество от 100 тона; 96 - с прогнозно количество от 20 тона; 99- с прогнозно количество от 30 тона; 101 - с прогнозно количество от 140 тона; 102 - с прогнозно количество от 60 тона; 103 - с прогнозно количество от 20 тона от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна и мека широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 11 - твърда широколистна с прогнозно количество от 250 тона; 12 - твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 28 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 41 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 38 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 47 - твърда и мека широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 49- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 56 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 57 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 59 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 74 - твърда широколистна с прогнозно количество от 200 тона; 95-96 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 124 - с прогнозно количество от 80 тона; 130 - с прогнозно количество от 170 тона; 150 - с прогнозно количество от 200 тона 156 - с прогнозно количество от 30 тона; 157 - с прогнозно количество от 260 тона; 173 - с прогнозно количество от 230 тона; 185- с прогнозно количество от 20 тона; 189 - с прогнозно количество от 70 тона; 207 - с прогнозно количество от 220 тона; 218 - с прогнозно количество от 50 тона; 219 - с прогнозно количество от 160 тона; 236 - с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна дървесина – 1 - 2 м. – от временни складове в отдели: 130 - твърда широколистна с прогнозно количество от 500 тона; 157 - твърда широколистна с прогнозно количество от 80 тона; 179 - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 189 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 205 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 217- твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 218- твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 219 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 231 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 243 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 244 - твърда широколистна с прогнозно количество от 70 тона; 245 - твърда широколистна с прогнозно количество от 320 тона; от КЛФ-2011 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
15485 #422033 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕРА ЕООД - с. Тушовица
ERA EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127566237
Инфо в ТР/Info Registry: 127566237
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-06 28 675,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 6 103 660 123,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More