Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2012 намери 21097 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2012-2013г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2012-2013г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2012-2013г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2012-2013г.”
63885 #515406 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 44 150,00BGN
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2012-2013г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2012-2013г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2012-2013г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2012-2013г.”
63886 #515406 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 44 150,00BGN
Договор: ”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2012-2013г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2012-2013г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2012-2013г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2012-2013г.”
63887 #515406 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 000024916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Растер- юг ООД - Благоевград
Raster- yug OOD - Blagoevgrad
ЕИК:20767877
Инфо в ТР/Info Registry: 20767877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-17 50 000,00BGN
Договор: Избор на екипи за организация, администриране и управление на регионално (местно) ниво на следните 7 (седем) проекта: 1. BG161PO001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен“; 2. BG161PO001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново“; 3. BG161PO001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“; 4. BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД”, гр. Русе”; 5. BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“; 6. BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян“ 7. BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД”.
27325 #513689 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МК Консулт - 2012 ЕООД - Велико Търново
MK Konsult - 2012 EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:202218099
Инфо в ТР/Info Registry: 202218099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-13 45 405,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни сезони 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 година
68612 #514187 Община Средец
Obshtina Sredec
ЕИК: 000056878
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атос ООД - Бургас
Atos OOD - Burgas
ЕИК:102006241
Инфо в ТР/Info Registry: 102006241
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-11 0,00BGN
Договор: Строителен надзор по проект «Абритус-мистика и реалност»
65858 #513226 Община Разград
Obshtina Razgrad
ЕИК: 000505910
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Билдконсулт - Модул Н - Русе
DZZD Bildkonsult - Modul N - Ruse
ЕИК:176381109
Инфо в ТР/Info Registry: 176381109
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-10 29 800,00BGN
Договор: „Закупуване на готови рекламни материали за целите на туристическия маркетинг", открита с Решение № РД-16-898 ОТ 11.07.2012 г.
28262 #513749 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Туристически рекламни материали 2012 - София
DZZD Turisticheski reklamni materiali 2012 - Sofiq
ЕИК:176413344
Инфо в ТР/Info Registry: 176413344
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-10 39 000,00BGN
Договор: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2012/2013 година по обособени позиции" както следва: 1. „Снегопочистване и зимно подържане на 68.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица в и 3 км републикански път за сезон 2012-2013 г.”; 2. „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком”, съгласно одобрени технически спецификации.
50962 #513427 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Вълчан Войвода - Дойчин Власакиев - с. Гинци
ET Vylchan Vojvoda - Dojchin Vlasakiev - s. Ginci
ЕИК:200778576
Инфо в ТР/Info Registry: 200778576
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-07 28 500,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2012-2013 г. по обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
60014 #510815 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 000235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ахмед Ахмед Мехмед - с. Кандилка
Ahmed Ahmed Mehmed - s. Kandilka
ЕИК:6669
Инфо в ТР/Info Registry: 6669
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 0,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2012-2013 г. по обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
60015 #510815 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 000235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ели - Албен Тосков - с. Голям Девесил
ET Eli - Alben Toskov - s. Golqm Devesil
ЕИК:108561381
Инфо в ТР/Info Registry: 108561381
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 0,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2012-2013 г. по обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
60019 #510815 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 000235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Зафир Красимиров Юлиянов - Крумовград
Zafir Krasimirov Yuliqnov - Krumovgrad
ЕИК:14791
Инфо в ТР/Info Registry: 14791
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 0,00BGN
Договор: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), с 14 обособени позиции”
21175 #510641 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Izpylnitelna agenciq "Glavna inspekciq po truda" /IA "GIT"/
ЕИК: 831545394
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СБЗ-Системи за безопасност и здраве при работа 2012, гр. Варна
SBZ-Sistemi za bezopasnost i zdrave pri rabota 2012, gr. Varna
ЕИК:103745438
Инфо в ТР/Info Registry: 103745438
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 169 092,00BGN
Договор: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), с 14 обособени позиции”
21176 #510641 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Izpylnitelna agenciq "Glavna inspekciq po truda" /IA "GIT"/
ЕИК: 831545394
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СБЗ-Системи за безопасност и здраве при работа 2012, гр. Варна
SBZ-Sistemi za bezopasnost i zdrave pri rabota 2012, gr. Varna
ЕИК:103745438
Инфо в ТР/Info Registry: 103745438
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 169 092,00BGN
Договор: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2012-2013 г. по обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
60013 #510815 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 000235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сабри Ахмед Мехмед
Sabri Ahmed Mehmed
ЕИК:6668
Инфо в ТР/Info Registry: 6668
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-21 0,00BGN
Договор: Комплексна доставка на нови автомобилни гуми за нуждите на централна и специализирана администрация на Агенция „Пътна инфраструктура” за 2012 г. и включва периодични доставки за Централната администрация, специализираните звена на АПИ и ЦИПТНЕНС.
1737 #510357 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диана ООД - Благоевград
Diana OOD - Blagoevgrad
ЕИК:811187662
Инфо в ТР/Info Registry: 811187662
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-14 182 071,00BGN
Договор: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г., зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013 година на общинските пътища на община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: І позиция: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г. ІІ позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013година на общинските пътища на община „Тунджа”
70135 #509896 Община Тунджа, област Ямбол
Obshtina Tundzha, oblast Qmbol
ЕИК: 000970457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПСФ Мостинженеринг АД - Ямбол
PSF Mostinzhenering AD - Qmbol
ЕИК:128005374
Инфо в ТР/Info Registry: 128005374
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-14 82 896,00BGN
Договор: Изработка на информационни материали за популяризиране резултатите от следните проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г: 1. „ Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение“ 2. „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ 3. „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“
52043 #509410 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 18 380,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Националния институт на правосъдието по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от Националния институт на правосъдието, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
46658 #508948 Национален институт на правосъдието
Nacionalen institut na pravosydieto
ЕИК: 131177220
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Роел - 98 ООД - София
Roel - 98 OOD - Sofiq
ЕИК:121798467
Инфо в ТР/Info Registry: 121798467
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-08 166 408,00BGN
Договор: „Предоставяне на консултантски услуги за извършване на междинна оценка на действащите стратегически документи и проучване, и анализ на възможностите за постоянно наблюдение и изпълнение на стратегическите документи в общината”, в изпълнение на проект А-10-13-25/16.02.2012 г. с бенефициент община Сунгурларе, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
69218 #507557 Община Сунгурларе
Obshtina Sungurlare
ЕИК: 000057250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кавангард ЕООД - гр. София
Kavangard EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:131253426
Инфо в ТР/Info Registry: 131253426
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-01 69 900,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян и републиканските пътища в границите на град Троян за зимен експлоатационен сезон 2012 - 2013 г.”
69779 #507836 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътприбор ООД - София
Pytpribor OOD - Sofiq
ЕИК:831854370
Инфо в ТР/Info Registry: 831854370
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-01 166 660,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за строителството на 8 /осем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. Обособена позиция № 3 : Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, с обща дължина 10.060 км, област Монтана.
1674 #507569 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Пътища ОПРР 2012, София
DZZD Pytishta OPRR 2012, Sofiq
ЕИК:176254326
Инфо в ТР/Info Registry: 176254326
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-31 5 497 712,00BGN
Договор: „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътната мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2012/2013 г.” обособени по позиции в следните маршрути: МАРШРУТ № 1: Обща дължина –7,0 км. и 1,0 км. вътрешни улици 1.1 Път № SML 2210 - Пловдивци – Корита – Мочура – 7,0 км. 1.2 Вътрешни улици с. Пловдивци – 1,0 км. МАРШРУТ № 2: Обща дължина – 12,2 км. и 3,0 км. вътрешни улици 2.1 Път № SML 2212 - Бърчево – Равнината – Вълчан – 10,2 км.. 2.2 Път № SML 3224 – Равнината – Иваново – 2,0 км. 2.3 Вътрешни улици с. Войкова лъка – 2,0 км. 2.4 Вътрешни улици с. Равнината – 1,0 км. МАРШРУТ № 3: Обща дължина – 8,5 км. и 5,6 км. вътрешни улици 3.1 Път № SML 3218 – кв. Възраждане – Боево – 5,0 км. 3.2 Път № SML 3216 - кв. Възраждане – Борие – 2,0 км. 3.3 Път № SML 3223 – гр. Рудозем – Добрева Череша – 1,5 км. 3.4 Вътрешни улици на път № SML 3225 – гр. м. Дъбова – 4,0 км. 3.5 Вътрешни улици кв. Възраждане и с. Борие – 1,6 км. МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици 4.1 Път № SML 1214 – с. Чепинци – м. Мемиевска – 4,4 км. 4.2 Път № SML 3220 -/ІІ-86 Рудозем - граница Гърция/ - м. Дуревци – 1,0 км. 4.3 Вътрешни улици с. Чепинци - 10,0 км МАРШРУТ № 5: Обща дължина – 5,2 км. и 2,0 км. вътрешни улици 5.1 Път № SML 2211-/ІІ - 86 Рудозем - граница Гърция/ -Грамаде-Оглед - 5,2 км. 5.2 Вътрешни улици с. Грамаде и с.Оглед - 2,0 км МАРШРУТ № 6: Обща дължина – 8.00 км. и 1,4 км. вътрешни улици 6.1 Път № SML 2213 - /ІІ – 86 Рудозем – граница Гърция/ - с. Рибница – 3,2 км. 6.2 Път № SML 3217 - с. Сопота – м. Бреза – 4,8 км. 6.3 Вътрешни улици с. Рибница – 0,4 км. 6.4 Вътрешни улици с. Сопота – 1,0 км. МАРШРУТ № 7: Обща дължина – 10,6 км. и 0,8 км. вътрешни улици 7.1 Път № SML 2248 - с. Елховец – с. Витина – Поляна – 10,6 км. 7.2 Вътрешни улици с. Витина и с. Поляна – 0,8 км. МАРШРУТ № 8: Обща дължина – 1,8 км. и 10.0 км. вътрешни улици 8.1 Път № SML 3221 – с. Елховец – м. Черешево – 0,8 км. 8.2 Път № SML 3222 – с. Елховец – м. Хаджарско – 1,0 км. 8.3 Вътрешни улици с. Елховец – 10,0 км. МАРШРУТ № 9: Обща дължина – 9.746 км и 1.5 км. вътрешни улици 9.1 Път II-86 Средногорци-Рудозем-Граница с Р Гърция от км. 129+476 до км 135+547 / кв.Койнарци – ул.”България”- ул. „Кап. Петко войвода” 6.071 км./ 9.2 Път III 868 Рудозем-Смолян от км.0+000 до км 1+332 /ул. "Беломорска" - 1.332 км/ 9.3 Път III 868 Рудозем - Елховец - Пловдивци от км 0+000 до км 0+923 /ул. "Ат. Буров" - 0.923 км/ 9.4 Път III 8681 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 1+420 /ул. "Хан Аспарух" -1.420 км/ 9.5 Вътрешна улица „Иван Вазов” – 1.5 км
66263 #506614 Община Рудозем
Obshtina Rudozem
ЕИК: 000615075
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вики ВС-2012 ЕООД - с. Рибница
Viki VS-2012 EOOD - s. Ribnica
ЕИК:202016208
Инфо в ТР/Info Registry: 202016208
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-29 0,00BGN
Договор: „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на рибарскo пристанищe гр. Царево”, при условия и ред, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г., Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“, Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки”.
70970 #509160 Община Царево
Obshtina carevo
ЕИК: 000057097
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Царево Фиш Порт 2012 ООД - гр. София
carevo Fish Port 2012 OOD - gr. Sofiq
ЕИК:202285482
Инфо в ТР/Info Registry: 202285482
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-26 283 000,00BGN
Договор: "Доставка на 230000 литра газьол за отопление -маркиран червен,с шифър по ЕКП 21444400045 за отоплителен сезон 2012/2014 г. за учебни и детски заведения в община Симеоновград за периода 2012/2014 г."- Поръчка спесификация № 1/2012 г.
67866 #506753 Община Симеоновград
Obshtina Simeonovgrad
ЕИК: 000903729
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 390 080,00BGN
Договор: Доставка на спортни екипи за приетите ученици по държавен план-прием в спортните училища за учебната 2011/2012 г. и новоприетите ученици по държавен план-прием за учебната 2012/2013 г.
28550 #505817 Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/
Ministerstvo na mladezhta i sporta - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na fizicheskoto vyzpitanie i sporta /MFVS/
ЕИК: 175745920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Краси - 2000 ООД - гр. Стара Загора
Krasi - 2000 OOD - gr. Stara Zagora
ЕИК:123083077
Инфо в ТР/Info Registry: 123083077
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-24 131 400,00BGN
Договор: обособена позиция 1. „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2012 г. обособена позиция 2. „Основен ремонт на контактна и кабелна мрежи и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2012 г.
82977 #505085 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД - гр. София
STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD - gr. Sofiq
ЕИК:121683785
Инфо в ТР/Info Registry: 121683785
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-19 573 565,00BGN
Договор: обособена позиция 1. „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2012 г. обособена позиция 2. „Основен ремонт на контактна и кабелна мрежи и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2012 г.
82976 #505085 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Трансремонтстрой ЕАД - старо наименование СКГТ Трансремонтстрой ЕАД - София
Transremontstroj EAD - staro naimenovanie SKGT Transremontstroj EAD - Sofiq
ЕИК:121683301
Инфо в ТР/Info Registry: 121683301
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-18 1 148 753,00BGN
Договор: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”
61989 #503514 Община Мездра
Obshtina Mezdra
ЕИК: 000193371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Мездра Консулт 2012 - гр.София
Konsorcium Mezdra Konsult 2012 - gr.Sofiq
ЕИК:176387814
Инфо в ТР/Info Registry: 176387814
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-05 119 500,00BGN
Договор: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост наземен транспорт в чужбина, за нуждите на Националния институт на правосъдието, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от Националния институт на правосъдието, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
46657 #504039 Национален институт на правосъдието
Nacionalen institut na pravosydieto
ЕИК: 131177220
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бългериан Вип Травъл ООД - София
Bylgerian Vip Travyl OOD - Sofiq
ЕИК:40523268
Инфо в ТР/Info Registry: 40523268
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-05 183 700,00BGN
Договор: „Доставка на лeкарствен продукт, отпускан по реда на Наредба № 34/2005 г. за лечение на пациенти със СПИН за 2012 г., по прекратена позиция от обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34/2005 г. за лечение на пациенти със СПИН за 2012 г.”
27318 #502925 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ей енд Ди Фарма България ЕАД / друго наименование Аришоп Фарма АД/ - София
Ej end Di Farma Bylgariq EAD / drugo naimenovanie Arishop Farma AD/ - Sofiq
ЕИК:131107072
Инфо в ТР/Info Registry: 131107072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-04 104 371,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. Обособена позиция № 5:Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 50+253,с обща дължина 18.402, област Видин
1682 #511308 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Регионални пътища Север 2012 - гр.София
DZZD Regionalni pytishta Sever 2012 - gr.Sofiq
ЕИК:176254340
Инфо в ТР/Info Registry: 176254340
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-01 8 733 467,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отоление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2012 г./2013 г.
741 #502561 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-01 1 572,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за строителството на 7/седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", за обособена позиция № 1, Лот 32: "Рехабилитация и реконструкция на път III-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+600, с обща дължина 10.600, област Шумен"
1679 #502369 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД БАРС АД-ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД 2012
DZZD BARS AD-PYTINZhENERING OOD 2012
ЕИК:176415548
Инфо в ТР/Info Registry: 176415548
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-29 4 364 780,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2012 - втори транш"
14348 #501958 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 5 282 400,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2012 - втори транш"
14346 #501958 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-25 2 387 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2012 - втори транш"
14347 #501958 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-25 6 231 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2012 - трети транш"
14367 #501960 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-25 1 399 584,00BGN
Договор: Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ "Отец Паисий" - с. Стряма за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.
72282 #501588 Основно училище - Отец Паисий, с. Стряма общ. Раковски
Osnovno uchilishte - Otec Paisij, s. Strqma obsht. Rakovski
ЕИК: 000454437
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Танита 2012 ЕООД - Раковски
Tanita 2012 EOOD - Rakovski
ЕИК:201876799
Инфо в ТР/Info Registry: 201876799
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-24 0,00BGN
Договор: Информация за сключени договори по обособени позиции 6 "Предпечатна подготовка на "Вестник на УНСС" и обособена позиция 7 "Отпечатване на "Вестник на УНСС" от обществена поръчка "Полиграфически услуги за периода 2012-31.12.2014г." с № 00062-2012-0010
92637 #501269 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мегалан ООД
Megalan OOD
ЕИК:111548860
Инфо в ТР/Info Registry: 111548860
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-24 12 000,00BGN
Договор: „Организиране и провеждане на конкурс на национално ниво” Позиция 1: „Българско село 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” Позиция 2: „Община 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” Позиция 3: „Организиране на конкурс за най-добра проектна идея по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
27859 #500562 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
БА ООД - гр. София
BA OOD - gr. Sofiq
ЕИК:201240783
Инфо в ТР/Info Registry: 201240783
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-21 44 000,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР по проекти на Община Чипровци, Обособена позиция /Лот 1: "Изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция и модернизиция на спортен комплекс - стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, обл. Монтана", финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."; Обособена позиция /Лот 2: "Изпълнение на СМР по проект: "Подобряване средата на живот в Община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа", финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
71255 #501681 Община Чипровци
Obshtina Chiprovci
ЕИК: 000320961
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Чипровци 2012 - гр. София
DZZD Obedinenie Chiprovci 2012 - gr. Sofiq
ЕИК:176381170
Инфо в ТР/Info Registry: 176381170
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-19 1 485 565,00BGN
Договор: «Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране. Разработване и внедряване на система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за хората с увреждания»
927 #500159 Агенция за хората с увреждания
Agenciq za horata s uvrezhdaniq
ЕИК: 121350407
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение мониторинг и програмно бюджетиране 2012 - гр. София
DZZD Obedinenie monitoring i programno byudzhetirane 2012 - gr. Sofiq
ЕИК:176386082
Инфо в ТР/Info Registry: 176386082
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-18 489 950,00BGN
Договор: „Организиране и провеждане на конкурс на национално ниво” Позиция 1: „Българско село 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” Позиция 2: „Община 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” Позиция 3: „Организиране на конкурс за най-добра проектна идея по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
27858 #500161 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фернет България ООД - Пловдив
Fernet Bylgariq OOD - Plovdiv
ЕИК:115147345
Инфо в ТР/Info Registry: 115147345
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-18 43 900,00BGN
Договор: Информация за сключени договори по обособени позиции 6 "Предпечатна подготовка на "Вестник на УНСС" и обособена позиция 7 "Отпечатване на "Вестник на УНСС" от обществена поръчка "Полиграфически услуги за периода 2012-31.12.2014г." с № 00062-2012-0010
92636 #501269 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Universitet za nacionalno i svetovno stopanstvo /UNSS/
ЕИК: 000670602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Класик Дизайн ЕООД
Klasik Dizajn EOOD
ЕИК:131230331
Инфо в ТР/Info Registry: 131230331
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-18 30 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – трети транш"
14366 #499968 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Панда ИП ЕООД - София
Panda IP EOOD - Sofiq
ЕИК:131318482
Инфо в ТР/Info Registry: 131318482
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-17 2 825 000,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по опредлени маршрути през учебната 2012 - 2013 година"
67014 #500454 Община Сатовча
Obshtina Satovcha
ЕИК: 000024962
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нелси ООД - с. Сатовча
Nelsi OOD - s. Satovcha
ЕИК:201614455
Инфо в ТР/Info Registry: 201614455
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-17 62 049,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР по проекти на Община Чипровци, Обособена позиция /Лот 1: "Изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция и модернизиция на спортен комплекс - стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, обл. Монтана", финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."; Обособена позиция /Лот 2: "Изпълнение на СМР по проект: "Подобряване средата на живот в Община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа", финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
71254 #501681 Община Чипровци
Obshtina Chiprovci
ЕИК: 000320961
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Северозапад Билд - гр. София
DZZD Severozapad Bild - gr. Sofiq
ЕИК:176261107
Инфо в ТР/Info Registry: 176261107
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-14 4 734 876,00BGN
Договор: 1. Оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция за установяване на причините за дефектите и повредите от земетресението на 22.05.2012 г. и набелязване на мерки за възстнановяване и осигуряване на експлоатационна надеждност на сградите и сеизмичното им поведение при бъдещи трусове на следните жилищни сгради в ж.к. "Борово", гр. София: - бл. 228, бл. 228А и бл. 230; - бл. 229 и бл. 231. 2.Техническа експертиза за оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция за установяване на причините за дефектите и повредите от земетресението на 22.05.2012 г. и набелязване на мерки за възстнановяване и осигуряване на експлоатационна надеждност на сградите и сеизмичното им поведение при бъдещи трусове за следните обекти: -93 ОДЗ, р-н "Красно село", гр. София; - 180 ОДЗ с. Герман; - Джамия Баня Баши, гр. София; - Сграда, с. Марчаево, ул. "Тополите" № 12 и ул. "Подкраище" № 7; - 167 ОДЗ, р-н "Триадица", гр. София; - 148 СОУ р-н "Слатина", гр. София; - 51 ОДЗ, р-н "Илинден", гр. София; - 76 СОУ р-н "Възраждане, гр. София"; - 164 СОУ, р-н "Връбница", гр. Сфия.
83027 #507623 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Център за научни изследвания и проектиране при Университет по архитектура, строителство и геодезия (ЦНИП при УАСГ)
centyr za nauchni izsledvaniq i proektirane pri Universitet po arhitektura, stroitelstvo i geodeziq (cNIP pri UASG)
ЕИК:6706160035
Инфо в ТР/Info Registry: 6706160035
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-13 115 920,00BGN
Договор: 1. Оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция за установяване на причините за дефектите и повредите от земетресението на 22.05.2012 г. и набелязване на мерки за възстнановяване и осигуряване на експлоатационна надеждност на сградите и сеизмичното им поведение при бъдещи трусове на следните жилищни сгради в ж.к. "Борово", гр. София: - бл. 228, бл. 228А и бл. 230; - бл. 229 и бл. 231. 2.Техническа експертиза за оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция за установяване на причините за дефектите и повредите от земетресението на 22.05.2012 г. и набелязване на мерки за възстнановяване и осигуряване на експлоатационна надеждност на сградите и сеизмичното им поведение при бъдещи трусове за следните обекти: -93 ОДЗ, р-н "Красно село", гр. София; - 180 ОДЗ с. Герман; - Джамия Баня Баши, гр. София; - Сграда, с. Марчаево, ул. "Тополите" № 12 и ул. "Подкраище" № 7; - 167 ОДЗ, р-н "Триадица", гр. София; - 148 СОУ р-н "Слатина", гр. София; - 51 ОДЗ, р-н "Илинден", гр. София; - 76 СОУ р-н "Възраждане, гр. София"; - 164 СОУ, р-н "Връбница", гр. Сфия.
83028 #507623 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Център за научни изследвания и проектиране при Университет по архитектура, строителство и геодезия (ЦНИП при УАСГ)
centyr za nauchni izsledvaniq i proektirane pri Universitet po arhitektura, stroitelstvo i geodeziq (cNIP pri UASG)
ЕИК:6706160035
Инфо в ТР/Info Registry: 6706160035
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-13 123 936,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2012 – втори транш"
14349 #503299 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Чех - Йосиф Новосад ООД - Велико Търново
Cheh - Josif Novosad OOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104616827
Инфо в ТР/Info Registry: 104616827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-12 2 168 279,00BGN
Договор: Сключване на договор по рамково споразумение N 11291/13.08.2012 за пълно абонаментно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на монитори и анестезиологични апарати по обособена позиция 1-Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM; Инфузионни помпи и перфузори ARCOMED” . Сключване на договор по рамково споразумение N 11290/13.08.2012 за пълно абонаментно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на монитори и анестезиологични апарати по обособена позиция 2-Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI”
9477 #497926 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Антонимекс ЕООД - София
Antonimeks EOOD - Sofiq
ЕИК:121535313
Инфо в ТР/Info Registry: 121535313
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-31 101 800,00BGN
Договор: Сключване на договор по рамково споразумение N 11291/13.08.2012 за пълно абонаментно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на монитори и анестезиологични апарати по обособена позиция 1-Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM; Инфузионни помпи и перфузори ARCOMED” . Сключване на договор по рамково споразумение N 11290/13.08.2012 за пълно абонаментно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на монитори и анестезиологични апарати по обособена позиция 2-Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI”
9478 #497926 Военномедицинска академия /ВМА/
Voennomedicinska akademiq /VMA/
ЕИК: 129000273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дъчмед Интернешанъл ЕООД /ново наименование/ - Дъчмед Интернешанъл ООД /старо наименование/ - София
Dychmed Interneshanyl EOOD /novo naimenovanie/ - Dychmed Interneshanyl OOD /staro naimenovanie/ - Sofiq
ЕИК:130928543
Инфо в ТР/Info Registry: 130928543
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-31 64 200,00BGN
Договор: "Извършване на аналитични дейности по нормативната база, административните процеси и предлаганите административни услуги на Държавната комисия по хазарта. Разработка на дългосрочна стратегия за развитие, вътрешни правила за унифициране на административните процеси и администрираща информационна система , обслужваща издаването на разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения. Обучение на служителите на ДКХ по ЗЕУ" по проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление” в изпълнение на договор А11-31-15/01.02.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
14892 #511417 Държавна комисия по хазарта /ДКХ/
Dyrzhavna komisiq po hazarta /DKH/
ЕИК: 130797250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД С.А.Консултинг
DZZD S.A.Konsulting
ЕИК:175643367
Инфо в ТР/Info Registry: 175643367
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-30 490 000,00BGN
Договор: Изготвяне на Идеен проект за ГПСОВ и Работни проекти за линейната инфраструктура
70218 #497726 Община Тутракан
Obshtina Tutrakan
ЕИК: 000565626
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение АЛВЕО - Тутракан 2012 - София
DZZD Obedinenie ALVEO - Tutrakan 2012 - Sofiq
ЕИК:176363119
Инфо в ТР/Info Registry: 176363119
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-29 350 000,00BGN
Договор: „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали, съгласно утвърден списък за нуждите на Централното управление на СИДП ДП – гр. Шумен за 2012 г.”
16946 #496903 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 201617412
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Панда Експерт ООД - София
Panda Ekspert OOD - Sofiq
ЕИК:131298528
Инфо в ТР/Info Registry: 131298528
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-22 2 396,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на три събития, касаещи изпълнението на новия програмен период 2014-2020 г. на ОПРР, в гр. София, с продължителност 3 часа, всяко едно от тях, както следва: - на 23 август 2012 г.; - на 28 септември 2012 г. и на 30 октомври 2012 г.
29855 #496979 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Динамик Студио- София
DZZD Dinamik Studio- Sofiq
ЕИК:175942070
Инфо в ТР/Info Registry: 175942070
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-21 10 710,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – втори транш"
14344 #496357 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-17 5 394 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – втори транш"
14345 #496357 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков
ET Fantastika 95 - Georgi cankov
ЕИК:825342083
Инфо в ТР/Info Registry: 825342083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-17 5 927 200,00BGN
Договор: „Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване и идеен проект за Реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфраструктура, както и за изграждане на дълбоководно заустване”
50443 #496517 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аквапроект-Албена 2012 ООД - София
Akvaproekt-Albena 2012 OOD - Sofiq
ЕИК:202185026
Инфо в ТР/Info Registry: 202185026
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-16 264 700,00BGN
Договор: „Извършване на нови статически изчисления, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони за обект: „Път І-І (E 79) „Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20“.
1722 #494774 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
РУТЕКС ООД - София
RUTEKS OOD - Sofiq
ЕИК:831204083
Инфо в ТР/Info Registry: 831204083
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-07 66 000,00BGN
Договор: Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт и възстановяване на пространството около паметника на площад "Патриарх Евтимий" Позиция 2: Ремонт на подхода на Южен парк III част откъм ул. "Козяк"
82953 #494275 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Южен парк 2012 София
DZZD Obedinenie Yuzhen park 2012 Sofiq
ЕИК:176341444
Инфо в ТР/Info Registry: 176341444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-06 157 238,00BGN
Договор: „Извършване на СМР за реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление; рехабилитация и реконструкция на общински път и водопроводна мрежа на територията на Община Чупрене по три обособени позиции”.
71371 #493174 Община Чупрене - област Видин
Obshtina Chuprene - oblast Vidin
ЕИК: 000159700
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Чупрене 2012 - София
Sdruzhenie Chuprene 2012 - Sofiq
ЕИК:176332060
Инфо в ТР/Info Registry: 176332060
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-20 6 967 418,00BGN
Договор: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩИНА ЯКОРУДА”
71697 #492144 Община Якоруда
Obshtina Qkoruda
ЕИК: 000025039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Вик Якоруда 2012
DZZD Vik Qkoruda 2012
ЕИК:176336606
Инфо в ТР/Info Registry: 176336606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-19 2 801 514,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на строителство за Изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти в кв. Ветрен, гр. Бургас във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 52/03.02.2012 г. и Анекс към договора от 24.02.2012 г., сключен по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", сключен между Крез Мар Сийфудс ООД и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
23934 #492767 "Крез Мар Сийфудс" ООД
"Krez Mar Sijfuds" OOD
ЕИК: 102632398
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Девня Трейд ООД - Варна
Devnq Trejd OOD - Varna
ЕИК:103290570
Инфо в ТР/Info Registry: 103290570
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-16 1 209 605,00BGN
Договор: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137- от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен Application number: 2(2i)-1.1-6”
1651 #492376 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Тръстеник 2012
DZZD Trystenik 2012
ЕИК:176289327
Инфо в ТР/Info Registry: 176289327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-13 6 874 001,00BGN
Договор: „Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция “Стара Загора”, къмпинг „Каваците”, гр. Созопол и почивна база “Паниците”, гр. Калофер.”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция „Стара Загора”, къмпинг “Каваците”, гр. Созопол. 8 смени /21.06.2012 г.-01.09.2012 г./, за една смяна 105 места за отдих, в т.ч. за 85 бр. деца и ученици и 20 бр. персонал, от които 6 работници – кухненски персонал, осигуряван от изпълнителя на поръчката. Обособена позиция №2 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна база “Паниците”, гр. Калофер. 6 смени / 06.07.2012 г.– 29.08.2012 г. /, за една смяна - 61 места за отдих, в т.ч. за 48 бр. деца и ученици и 13 бр. персонал, от които 4 работници – кухненски персонал, осигуряван от изпълнителя на поръчката.
68728 #490388 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СЪНЛАНД ЕООД - Габрово
SYNLAND EOOD - Gabrovo
ЕИК:107586111
Инфо в ТР/Info Registry: 107586111
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-04 47 936,00BGN
Договор: „Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция “Стара Загора”, къмпинг „Каваците”, гр. Созопол и почивна база “Паниците”, гр. Калофер.”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна станция „Стара Загора”, къмпинг “Каваците”, гр. Созопол. 8 смени /21.06.2012 г.-01.09.2012 г./, за една смяна 105 места за отдих, в т.ч. за 85 бр. деца и ученици и 20 бр. персонал, от които 6 работници – кухненски персонал, осигуряван от изпълнителя на поръчката. Обособена позиция №2 Осигуряване и организация на столово хранене на деца, ученици и персонал в почивна база “Паниците”, гр. Калофер. 6 смени / 06.07.2012 г.– 29.08.2012 г. /, за една смяна - 61 места за отдих, в т.ч. за 48 бр. деца и ученици и 13 бр. персонал, от които 4 работници – кухненски персонал, осигуряван от изпълнителя на поръчката.
68729 #490388 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СЪНЛАНД ЕООД - Габрово
SYNLAND EOOD - Gabrovo
ЕИК:107586111
Инфо в ТР/Info Registry: 107586111
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-04 25 810,00BGN
Договор: „Процесуално представителство по преписка No КЗК 461 / 21.05.2012 г. и преписка No КЗК 462 / 21.05.2012 г. по описа на Комисията за защита на конкуренцията пред всички инстанции”
91174 #489010 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатстко дружество Гроздев и Бари - Стара Загора
Advokatstko druzhestvo Grozdev i Bari - Stara Zagora
ЕИК:175979097
Инфо в ТР/Info Registry: 175979097
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-19 90 000,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения”.
50016 #485893 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дружество Ардинска 2012
Druzhestvo Ardinska 2012
ЕИК:176299346
Инфо в ТР/Info Registry: 176299346
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-06 740 681,00BGN
Договор: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на специализирана студийна техника и оборудване“
6083 #485430 Български спортен тотализатор /БСТ/
Bylgarski sporten totalizator /BST/
ЕИК: 000694293
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Гражданско дружество Тотостудио 2012
Grazhdansko druzhestvo Totostudio 2012
ЕИК:176301780
Инфо в ТР/Info Registry: 176301780
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-01 341 730,00BGN
Договор: Текущ ремонт улици гр. Монтана-2012 г.
62328 #485888 Община Монтана
Obshtina Montana
ЕИК: 000320872
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Пътища северозапад 2012
DZZD Pytishta severozapad 2012
ЕИК:176257183
Инфо в ТР/Info Registry: 176257183
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-30 810 000,00BGN
Договор: „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г., Проект „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
46973 #483476 Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Nacionalen centyr za informaciq i dokumentaciq /NAcID/
ЕИК: 831604711
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консоциум "Ей Ен Партнърс"
DZZD Konsocium "Ej En Partnyrs"
ЕИК:175858544
Инфо в ТР/Info Registry: 175858544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-17 356 000,00BGN
Договор: „Осигуряване на логистика за организaция и провеждане на информационни събития, семинари и обучения до 31.12.2012 г. за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
30420 #483807 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Международни прояви ООД - София
Mezhdunarodni proqvi OOD - Sofiq
ЕИК:40909871
Инфо в ТР/Info Registry: 40909871
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-16 0,00BGN
Договор: Предмет на поръчката: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обществената поръчка включва следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, II, ІІІ, ІV и VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обособена позиция № 4 – „Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ-та и IV-та подготвителна група в детската градина и в училище за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”.
73048 #483710 Основно училище/ОУ/ "Панайот Волов", гр. Пловдив
Osnovno uchilishte/OU/ "Panajot Volov", gr. Plovdiv
ЕИК: 000459797
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 259,00BGN
Договор: Предмет на поръчката: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обществената поръчка включва следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, II, ІІІ, ІV и VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обособена позиция № 4 – „Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ-та и IV-та подготвителна група в детската градина и в училище за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”.
73049 #483710 Основно училище/ОУ/ "Панайот Волов", гр. Пловдив
Osnovno uchilishte/OU/ "Panajot Volov", gr. Plovdiv
ЕИК: 000459797
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 4 258,00BGN
Договор: Предмет на поръчката: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обществената поръчка включва следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, II, ІІІ, ІV и VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обособена позиция № 4 – „Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ-та и IV-та подготвителна група в детската градина и в училище за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”.
73050 #483710 Основно училище/ОУ/ "Панайот Волов", гр. Пловдив
Osnovno uchilishte/OU/ "Panajot Volov", gr. Plovdiv
ЕИК: 000459797
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 17 225,00BGN
Договор: Предмет на поръчката: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обществената поръчка включва следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, II, ІІІ, ІV и VI клас за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”. Обособена позиция № 4 – „Доставка на учебни помагала за децата от ІІІ-та и IV-та подготвителна група в детската градина и в училище за учебната 2012 г. / 2013 г. при ОУ „Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив”.
73051 #483710 Основно училище/ОУ/ "Панайот Волов", гр. Пловдив
Osnovno uchilishte/OU/ "Panajot Volov", gr. Plovdiv
ЕИК: 000459797
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-11 180,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72679 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-08 8 401,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72677 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-07 66,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72678 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-07 2 402,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
637 #482330 VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна
VIII Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ s prepodavane na chuzhdi ezici "Aleksandyr Sergeevich Pushkin", gr. Varna
ЕИК: 000086939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска - София
ET Daniela Ubenova - Daniela Bilanska - Sofiq
ЕИК:30210887
Инфо в ТР/Info Registry: 30210887
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-04 2 500,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
638 #482330 VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна
VIII Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ s prepodavane na chuzhdi ezici "Aleksandyr Sergeevich Pushkin", gr. Varna
ЕИК: 000086939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-04 2 000,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72674 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 72,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72675 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архимед 2000 ЕООД - старо наименование Архимед 2000 - София
Arhimed 2000 EOOD - staro naimenovanie Arhimed 2000 - Sofiq
ЕИК:175209698
Инфо в ТР/Info Registry: 175209698
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 86,00BGN
Договор: Доставка и отпечатване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас на ОУ «Отец Паисий», град Силистра за учебната 2012/2013 година съгласно постановление №104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, Заповеди № РД 09 - 73/18.01.2012г. и № РД 09 - 85/19.01.2012г. на Министъра на образованието младежта и науката и Решение №18.1 от 07.03.2012 г. на Педагогически съвет при ОУ "Отец Паисий".
72676 #482930 Основно училище /ОУ/ "Отец Паисий" гр. Силистра
Osnovno uchilishte /OU/ "Otec Paisij" gr. Silistra
ЕИК: 000558231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 13 000,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
633 #482330 VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна
VIII Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ s prepodavane na chuzhdi ezici "Aleksandyr Sergeevich Pushkin", gr. Varna
ЕИК: 000086939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-02 3 200,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
635 #482330 VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна
VIII Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ s prepodavane na chuzhdi ezici "Aleksandyr Sergeevich Pushkin", gr. Varna
ЕИК: 000086939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-02 30 000,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
636 #482330 VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна
VIII Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte /SOU/ s prepodavane na chuzhdi ezici "Aleksandyr Sergeevich Pushkin", gr. Varna
ЕИК: 000086939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Летера ЕООД - Пловдив
Letera EOOD - Plovdiv
ЕИК:825386700
Инфо в ТР/Info Registry: 825386700
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-02 1 500,00BGN
Договор: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете - Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови за сметка на средствата на фонд СБКО за 2012 г.
100956 #480784 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Стара Загора
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Stara Zagora
ЕИК: 123004119
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - старо наименование ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
TOMBOU-BYLGARIQ EOOD - staro naimenovanie TOMBOU-BYLGARIQ OOD
ЕИК:40336507
Инфо в ТР/Info Registry: 40336507
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-18 56 230,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР”, в периода от 29 март 2012 г. до 30 март 2012 г. в гр. София
29843 #480887 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Международни прояви ООД - София
Mezhdunarodni proqvi OOD - Sofiq
ЕИК:40909871
Инфо в ТР/Info Registry: 40909871
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-26 36 800,00BGN
Договор: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на канцеларски материали за 2012 година на ТП ДГС "Монтана".
86741 #476567 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Монтана към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Montana kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760207
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-09 3 000,00BGN
Договор: Разработване и внедряване на единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания в рамките на Проект BG051PO001 - 6.2.06 „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България” по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз.
926 #474011 Агенция за хората с увреждания
Agenciq za horata s uvrezhdaniq
ЕИК: 121350407
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ИСХУ-2012
DZZD ISHU-2012
ЕИК:176246710
Инфо в ТР/Info Registry: 176246710
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-05 749 000,00BGN
Договор: Доставка на печатни, информационни и комуникационни материали за нуждите на EURES - грантово споразумение VS/2010/0278, за периода 2011 - 2012 г.
1280 #469258 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вирус Креатив Студио ЕООД - София
Virus Kreativ Studio EOOD - Sofiq
ЕИК:175231260
Инфо в ТР/Info Registry: 175231260
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 7 770,00BGN
Договор: Доставка на печатни, информационни и комуникационни материали за нуждите на EURES - грантово споразумение VS/2010/0278, за периода 2011 - 2012 г.
1281 #469258 Агенция по заетостта
Agenciq po zaetostta
ЕИК: 121604974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вирус Креатив Студио ЕООД - София
Virus Kreativ Studio EOOD - Sofiq
ЕИК:175231260
Инфо в ТР/Info Registry: 175231260
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 6 920,00BGN
Договор: “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнагражденияот 09.07.2004 г. на ТП ДГС Върбица за срока от 01.02.2012 г. до 31.12.2012 г.
85748 #468848 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Vyrbica kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120076
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евгени Ганев Гандев
Evgeni Ganev Gandev
ЕИК:16541
Инфо в ТР/Info Registry: 16541
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-10 4 400,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, за календарната 2012 година" по обособена позиция I: ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле, за календарната 2012 година.
68262 #465186 Община Сливо поле, област Русе
Obshtina Slivo pole, oblast Ruse
ЕИК: 000530657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Районен кооперативен съюз - гр. Русе
Rajonen kooperativen syyuz - gr. Ruse
ЕИК:530721
Инфо в ТР/Info Registry: 530721
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-17 28 063,00BGN
Договор: "ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, за календарната 2012 година" по обособена позиция II: ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, за календарната 2012 година.
68263 #465189 Община Сливо поле, област Русе
Obshtina Slivo pole, oblast Ruse
ЕИК: 000530657
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЛЮТФИ - ЛЮТФИ РАМАДАНОВ
LYuTFI - LYuTFI RAMADANOV
ЕИК:117112122
Инфо в ТР/Info Registry: 117112122
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-17 47 406,00BGN
Договор: Предмет на процедурата е “Доставка на хранителни продукти,почистващи препарати, дезинфектанти и консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково” с обособени позиции: №1- "Доставка на хранителни продукти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №2- "Доставка на почистващи препарати и дезинфектанти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №3- "Доставка на консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ".
68671 #465184 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Никос - Васко Марчев - Хасково
ET Nikos - Vasko Marchev - Haskovo
ЕИК:126507474
Инфо в ТР/Info Registry: 126507474
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-13 70 580,00BGN
Договор: Предмет на процедурата е “Доставка на хранителни продукти,почистващи препарати, дезинфектанти и консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково” с обособени позиции: №1- "Доставка на хранителни продукти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №2- "Доставка на почистващи препарати и дезинфектанти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №3- "Доставка на консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ".
68672 #465184 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Никос - Васко Марчев - Хасково
ET Nikos - Vasko Marchev - Haskovo
ЕИК:126507474
Инфо в ТР/Info Registry: 126507474
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-13 2 778,00BGN
Договор: Предмет на процедурата е “Доставка на хранителни продукти,почистващи препарати, дезинфектанти и консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково” с обособени позиции: №1- "Доставка на хранителни продукти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №2- "Доставка на почистващи препарати и дезинфектанти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ". №3- "Доставка на консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2012 година,община Стамболово,област Хасково ".
68673 #465184 Община Стамболово
Obshtina Stambolovo
ЕИК: 000904261
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Никос - Васко Марчев - Хасково
ET Nikos - Vasko Marchev - Haskovo
ЕИК:126507474
Инфо в ТР/Info Registry: 126507474
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-13 274,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 6 315 846 624,57 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More