Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2013 намери 23220 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Изготвяне на прединвестиционни проучвания и идеен проект за В и К инфраструктурата на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”.
84211 #576381 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Аква дизайн НГ - Водоканалпроект чисти води - София
DZZD Akva dizajn NG - Vodokanalproekt chisti vodi - Sofiq
ЕИК:176627782
Инфо в ТР/Info Registry: 176627782
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-17 187 850,00BGN
Договор: "Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"
57750 #575196 Община Елхово
Obshtina Elhovo
ЕИК: 000970165
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Ню ай и проинфраконсулт- ИПГВР Елхово
DZZD Nyu aj i proinfrakonsult- IPGVR Elhovo
ЕИК:176624544
Инфо в ТР/Info Registry: 176624544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-13 95 000,00BGN
Договор: „Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи по прекратени позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи за дейностите по Националната програма за редки болести“.
27520 #574449 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елта 90М ООД - София
Elta 90M OOD - Sofiq
ЕИК:130469816
Инфо в ТР/Info Registry: 130469816
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 15 878,00BGN
Договор: „Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи по прекратени позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи за дейностите по Националната програма за редки болести“.
27521 #574449 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Л.К.Б. България ЕООД - София
L.K.B. Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121250645
Инфо в ТР/Info Registry: 121250645
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 41 405,00BGN
Договор: „Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи по прекратени позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи за дейностите по Националната програма за редки болести“.
27522 #574449 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Диамед ООД - София
Diamed OOD - Sofiq
ЕИК:121062052
Инфо в ТР/Info Registry: 121062052
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 12 236,00BGN
Договор: „Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи по прекратени позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване на необходимите през 2013 г. реактиви и консумативи за дейностите по Националната програма за редки болести“.
27523 #574449 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/
Antisel Bylgariq OOD /staro naimenovanie - Antisel Bratq Selidis Bylgariq OOD - Sofiq/
ЕИК:121152973
Инфо в ТР/Info Registry: 121152973
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 25 418,00BGN
Договор: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра”, финансиран по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."
61598 #574505 Община Любимец
Obshtina Lyubimec
ЕИК: 000903686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Горски път
DZZD Gorski pyt
ЕИК:176576640
Инфо в ТР/Info Registry: 176576640
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 452 644,00BGN
Договор: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития, касаещи изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПК) 2007-2013 и подготовката на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.“
28320 #574966 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ивент Дизайн ООД - гр. София
Ivent Dizajn OOD - gr. Sofiq
ЕИК:175152418
Инфо в ТР/Info Registry: 175152418
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 522 500,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52099 #575265 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-10 1 333,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52101 #575268 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-10 12 552,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52097 #575096 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-09 1 054,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52098 #575097 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-09 654,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52100 #575267 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-09 180,00BGN
Договор: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Варна “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
53005 #573795 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Дема - Т7 - гр. Варна
DZZD Obedinenie Dema - T7 - gr. Varna
ЕИК:176095331
Инфо в ТР/Info Registry: 176095331
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-05 29 163,00BGN
Договор: „Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти”, представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално и местно значение, великденски и коледно-новогодишни празници и всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас” по следните обособени позиции: І-ва обособена позиция: Никулден - празник на Бургас 2013; ІІ-ра обособена позиция: Коледни празници 2013; ІІІ-та обособена позиция: Новогодишни празници 2013; ІV-та обособена позиция: Бургас танцува 2013; V-та обособена позиция: Представителни материали /луксозен, работен календар и химикал/ на Община Бургас; VІ-та обособена позиция: Смяна на текст, предпечатна подготовка и печат на флайери по образец, предоставен от Възложителя.
52096 #575053 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-29 7 838,00BGN
Договор: „Управление изпълнение и отчитане на дейностите по проект « Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци»
55280 #572865 Община Гулянци
Obshtina Gulqnci
ЕИК: 000413691
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Гулянци Консулт 2013
DZZD Gulqnci Konsult 2013
ЕИК:176611174
Инфо в ТР/Info Registry: 176611174
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-26 31 370,00BGN
Договор: „Допълнителни строително-ремонтни дейности за нуждите на Първи корпус – ул. Братя Бъкстон №120, гр. Пловдив към Технологичен център за спешна медицина – Пловдив по проект Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”
11355 #570967 ДЗЗД "Технологичен център за спешна медицина"
DZZD "Tehnologichen centyr za speshna medicina"
ЕИК: 176118707
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кавръка ЕООД - Пловдив
Kavryka EOOD - Plovdiv
ЕИК:115870474
Инфо в ТР/Info Registry: 115870474
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-14 97 231,00BGN
Договор: „Извършване на строително-монтажни работи по реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, в изпълнение на Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”.
55973 #566299 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ПС-ПМ 2013 - Варна
DZZD PS-PM 2013 - Varna
ЕИК:176597855
Инфо в ТР/Info Registry: 176597855
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-23 3 949 009,00BGN
Договор: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 2. Обособена позиция № 2: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 3. Обособена позиция № 3: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна".
11293 #566496 Градски транспорт ЕАД - Варна
Gradski transport EAD - Varna
ЕИК: 103003668
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Соларис Бъс & Коуч С.А. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Полша
Solaris Bys & Kouch S.A. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Polsha
ЕИК:17765
Инфо в ТР/Info Registry: 17765
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-22 15 607 506,00BGN
Договор: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 2. Обособена позиция № 2: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 3. Обособена позиция № 3: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна".
11294 #566498 Градски транспорт ЕАД - Варна
Gradski transport EAD - Varna
ЕИК: 103003668
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Соларис Бъс & Коуч С.А. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Полша
Solaris Bys & Kouch S.A. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Polsha
ЕИК:17765
Инфо в ТР/Info Registry: 17765
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-22 8 097 126,00BGN
Договор: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 2. Обособена позиция № 2: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна". 3. Обособена позиция № 3: "Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-002 "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна".
11295 #566508 Градски транспорт ЕАД - Варна
Gradski transport EAD - Varna
ЕИК: 103003668
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Соларис Бъс & Коуч С.А. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Полша
Solaris Bys & Kouch S.A. (Solaris Bus & Coach S.A.) - Polsha
ЕИК:17765
Инфо в ТР/Info Registry: 17765
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-22 8 926 406,00BGN
Договор: „Строителен надзор за обекти: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград” по проект №26/322/00731/27.11.2012”, открита с Решение №1688 от 28.06.2013 г. и обявление от №547875 от 28.06.2013 г.
67131 #564542 Община Свиленград
Obshtina Svilengrad
ЕИК: 000903825
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътинвест-инженеринг АД - София
Pytinvest-inzhenering AD - Sofiq
ЕИК:831643582
Инфо в ТР/Info Registry: 831643582
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-14 17 530,00BGN
Договор: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на обзавеждане на съблекалня за хора с увреждания в Спортна зала „Фестивална” – Видин, кв. 329 по плана на гр. Видин по Проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Фестивална”- Видин”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания към МТСП във връзка със Заповед №0023-1976 от 20.05.2013 г. на Изпълнителния директор на АХУ, договор № 4-ДА/ 11.06.2013 г.
53929 #565068 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Екип-90 - Лозанов и СИЕ СД - Видин
Ekip-90 - Lozanov i SIE SD - Vidin
ЕИК:20169292
Инфо в ТР/Info Registry: 20169292
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-11 2 633,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”, със следните обособени позиции: •Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” •Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.
55723 #563303 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 1 172,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”, със следните обособени позиции: •Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” •Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.
55724 #563303 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 142 271,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”, със следните обособени позиции: •Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” •Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.
55725 #563303 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 2 445,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”, със следните обособени позиции: •Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград. •Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” •Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.
55726 #563303 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АТС - България ООД - София
ATS - Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:130332479
Инфо в ТР/Info Registry: 130332479
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 58 987,00BGN
Договор: „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Фестивална“-Видин по Проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Фестивална”- Видин”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания към МТСП във връзка със Заповед №0023-1976 от 20.05.2013 г. на Изпълнителния директор на АХУ, договор № 4-ДА/ 11.06.2013 г.,
53935 #563914 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аве - Строй ЕООД - Видин
Ave - Stroj EOOD - Vidin
ЕИК:105544996
Инфо в ТР/Info Registry: 105544996
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-07 15 227,00BGN
Договор: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград”, финансиран по ОПРР 2007-2013 г.
58114 #563558 Община Ивайловград
Obshtina Ivajlovgrad
ЕИК: 000235870
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение за Ивайловград 2020 - гр.София
Obedinenie za Ivajlovgrad 2020 - gr.Sofiq
ЕИК:176587722
Инфо в ТР/Info Registry: 176587722
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-03 145 500,00BGN
Договор: „Изпълнение на авторски надзор по договор с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”, осъществявана в изпълнение на дейностите по проект „Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бенефициент: община Смолян, договор BG161PO001/3.1-03/2010/001 от 30.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
68397 #562856 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 000615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнайт Консултинг ЕООД - София
Yunajt Konsulting EOOD - Sofiq
ЕИК:131495696
Инфо в ТР/Info Registry: 131495696
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-26 30 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти, необходими за училища, детски заведения и ДПС на територията на Община Гулянци през 2013 год."
55266 #562553 Община Гулянци
Obshtina Gulqnci
ЕИК: 000413691
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Доставка храни- Гулянци 2013
DZZD Dostavka hrani- Gulqnci 2013
ЕИК:20837
Инфо в ТР/Info Registry: 20837
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-26 250 000,00BGN
Договор: Предоставяне на специализирани юридически услуги, изразяващи се в осъществяване на процесуално представителство пред компетентните български съдебни органи, във връзка с обжалване на наказателни постановления, издадени в резултат на проверка от органите на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), извършена по реда на чл. 123, ал. 5, във връзка с чл. 123, ал. 1 и 4 от Закона за обществените поръчки в периода 18.02.2013 - 10.04.2013 г. и обхващаща проведени процедури за възлагане на обществени поръчки през периода 2011 – 2012 г
18618 #562532 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвокатско дружество "Димитров, Петров & Ко."
Advokatsko druzhestvo "Dimitrov, Petrov & Ko."
ЕИК:131433772
Инфо в ТР/Info Registry: 131433772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-25 52 257,00BGN
Договор: „Осъществяване на мерките за осъществяване на информираност и публичност по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”,
60507 #564081 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Гид Импресс - гр.София
DZZD Gid Impress - gr.Sofiq
ЕИК:176581897
Инфо в ТР/Info Registry: 176581897
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-23 88 723,00BGN
Договор: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖИ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ДО ПСОВ НА ГР. В. ПРЕСЛАВ, ОБЩИНА В. ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН”
53271 #560215 Община Велики Преслав
Obshtina Veliki Preslav
ЕИК: 000931625
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Водострой Велики Преслав ООД - Русе
Konsorcium Vodostroj Veliki Preslav OOD - Ruse
ЕИК:202729421
Инфо в ТР/Info Registry: 202729421
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 9 160 525,00BGN
Договор: “Ремонт на общински път IV 11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен” от 6+150 км до 9+900 км”, неразделна част от проект 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 CERNETU (DJ 506) – Александрия (е 70), 42+060 km – 53+834 км, ремонт и реконструкция на път pvn 1026, Загражден - Пристанище Загражден и ремонт на общински път IV11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен”, MIS-ETC CODE 119" , финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.
57143 #559206 Община Долна Митрополия
Obshtina Dolna Mitropoliq
ЕИК: 000413725
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Долна Митрополия 2013- София
DZZD Dolna Mitropoliq 2013- Sofiq
ЕИК:176572688
Инфо в ТР/Info Registry: 176572688
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 1 678 042,00BGN
Договор: Избор на изпълнител на СМР на обекти: „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе” и “Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, община Две могили, област Русе. Изграждане на парк с детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец. Изграждане на детска площадка с.Помен. Рехабилитация на Парк пред културен дом с.Батишница” по договори №18/321/01045/12.09.2011г. и №18/322/00514/26.07.2011г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Две могили, област Русе за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.
55390 #558975 Община Две могили, област Русе
Obshtina Dve mogili, oblast Ruse
ЕИК: 000530529
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Практика 2013
DZZD Obedinenie Praktika 2013
ЕИК:176573014
Инфо в ТР/Info Registry: 176573014
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 5 048 502,00BGN
Договор: Извършване на функционален анализ на общинската администрация на Столична община и представител на районна администрация – район Витоша по проект „Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша”, във връзка с изпълнение на сключен договор № 12-11-17/07.01.2013 г. между Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.
83321 #559450 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
УИГ България ЕООД
UIG Bylgariq EOOD
ЕИК:131100811
Инфо в ТР/Info Registry: 131100811
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 47 457,00BGN
Договор: „Информация и публичност на дейностите по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград”. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/001 за реализиране на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” , Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
55718 #559337 Община Димитровград
Obshtina Dimitrovgrad
ЕИК: 000903533
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Парсек арт София
DZZD Parsek art Sofiq
ЕИК:176552116
Инфо в ТР/Info Registry: 176552116
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 3 480,00BGN
Договор: „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”.
46649 #558114 Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ - /Старо наименование - Национален институт за обучение на директори /НИОД/
Nacionalen institut za obuchenie i kvalifikaciq v sistemata na obrazovanieto /NIOKSO/ - /Staro naimenovanie - Nacionalen institut za obuchenie na direktori /NIOD/
ЕИК: 175134459
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение за обучение „Не на насилието" - София
DZZD Obedinenie za obuchenie „Ne na nasilieto" - Sofiq
ЕИК:176553232
Инфо в ТР/Info Registry: 176553232
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-02 9 057 173,00BGN
Договор: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ШУМЕН ІІ ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013.
71539 #559079 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Управление Шумен 2013
DZZD Upravlenie Shumen 2013
ЕИК:176558749
Инфо в ТР/Info Registry: 176558749
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-02 534 000,00BGN
Договор: „Доставка на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД“, в изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД“, договор № BG161PO001/4.1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
69573 #559004 Община Тетевен
Obshtina Teteven
ЕИК: 000291698
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Медикал Инженеринг
DZZD Konsorcium Medikal Inzhenering
ЕИК:176559299
Инфо в ТР/Info Registry: 176559299
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-02 1 717 568,00BGN
Договор: „Извършване на дейностите по подготовка на площта за залесяване през 2013 г. и залесяване с дървесен вид – цер през 2013 г., съгласно одобрена КСС към сключен договор с ДФЗ на територията на ТП ДГС „Цонево” при „СИДП" ДП Шумен"
88228 #559793 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Цонево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - conevo kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120145
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПОЛЕС КОМЕРС ЕООД
POLES KOMERS EOOD
ЕИК:148092963
Инфо в ТР/Info Registry: 148092963
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-30 22 103,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията.
28829 #557797 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД РААБЕ БЪЛГАРИЯ - МЕРКУРИЙ 97
DZZD RAABE BYLGARIQ - MERKURIJ 97
ЕИК:176535444
Инфо в ТР/Info Registry: 176535444
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-21 818 150,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за предоставяне на техническа помощ на ЗИП за организацията и управлението на изпълнението на Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда" в рамките на проект DIR-51011116-68-152 - ОП Околна среда 2007-2013"
62700 #556436 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Воден цикъл Несебър 2013 , София
Sdruzhenie Voden cikyl Nesebyr 2013 , Sofiq
ЕИК:202702082
Инфо в ТР/Info Registry: 202702082
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-20 815 100,00BGN
Договор: Доставка на канцеларски материали за рекламни пакети за нуждите на изпълнявани от НАП проекти по ОПАК
47622 #557067 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Александър Ковачев -Силистра
ET Aleksandyr Kovachev -Silistra
ЕИК:40396536
Инфо в ТР/Info Registry: 40396536
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-19 8 779,00BGN
Договор: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „АДАПТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ ЗА МУЗЕЙ НА СОФИЯ С АКТИВНО ПРИСЪСТВИЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА”, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР BG161PO001/3.1-03/2010/009 МЕЖДУ МРРБ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г., СХЕМА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”
83078 #555449 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Света София 2013, София
Sdruzhenie Sveta Sofiq 2013, Sofiq
ЕИК:176474219
Инфо в ТР/Info Registry: 176474219
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-13 6 085 363,00BGN
Договор: „Изработка на рекламни материали с цел популяризиране на единния безплатен телефонен номер и дейностите по проекта по проект BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика” със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изработване на филм, презентиращ работата на Кол-центъра в Министерство на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика за улесняване на достъпа на гражданите” Обособена позиция № 2: „Подготовка на радио предавания, разясняващи работата в Кол-центъра на Министерство на труда и социалната политика и оповестяващи единния безплатен телефонен номер” Обособена позиция № 3: „Рекламен web-банер с цел информираност на целевите групи и публичност на проект BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на министерство на труда и социалната политика” със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013””
30548 #554554 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИМИДЖ ВИНСИТ
DZZD OBEDINENIE IMIDZh VINSIT
ЕИК:176485482
Инфо в ТР/Info Registry: 176485482
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-07 18 380,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по проект № DIR-51011116-41-125 „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”
83226 #554133 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Владайски колектор 2013 - Перник
DZZD Obedinenie Vladajski kolektor 2013 - Pernik
ЕИК:176542232
Инфо в ТР/Info Registry: 176542232
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-02 23 397 816,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”
67596 #553388 Община Севлиево
Obshtina Sevlievo
ЕИК: 000215889
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ВОДЕН ЦИКЪЛ СЕВЛИЕВО 2013
DZZD VODEN cIKYL SEVLIEVO 2013
ЕИК:176531830
Инфо в ТР/Info Registry: 176531830
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-30 14 399 714,00BGN
Договор: "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин"
53908 #553528 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ПОНС - ВАБАГ - ЕКО ВИДИН 2013
DZZD PONS - VABAG - EKO VIDIN 2013
ЕИК:176547813
Инфо в ТР/Info Registry: 176547813
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-30 20 916 924,00BGN
Договор: „Извършване на Строително монтажни работи - ремонт и доизграждане на тротоари и реконструкция на улично осветление на ул.”Спортела” и ул.” Св.Иван Рилски” гр.Рила, по проект 10/322/00624 въз основа на техническо задание и работен/технически проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Рила, разделена на две самостоятелно обособени позиции”
66140 #553149 Община Рила
Obshtina Rila
ЕИК: 000261598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение "Път и светлина 2013" между "ВИП - 2004" ЕООД с ЕИК: 101669792 и "БЕЛВИ" ООД с ЕИК: 101628518
Obedinenie "Pyt i svetlina 2013" mezhdu "VIP - 2004" EOOD s EIK: 101669792 i "BELVI" OOD s EIK: 101628518
ЕИК:19672
Инфо в ТР/Info Registry: 19672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-29 72 779,00BGN
Договор: „Извършване на Строително монтажни работи - ремонт и доизграждане на тротоари и реконструкция на улично осветление на ул.”Спортела” и ул.” Св.Иван Рилски” гр.Рила, по проект 10/322/00624 въз основа на техническо задание и работен/технически проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., бенефициент община Рила, разделена на две самостоятелно обособени позиции”
66141 #553149 Община Рила
Obshtina Rila
ЕИК: 000261598
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение "Път и светлина 2013" между "ВИП - 2004" ЕООД с ЕИК: 101669792 и "БЕЛВИ" ООД с ЕИК: 101628518
Obedinenie "Pyt i svetlina 2013" mezhdu "VIP - 2004" EOOD s EIK: 101669792 i "BELVI" OOD s EIK: 101628518
ЕИК:19672
Инфо в ТР/Info Registry: 19672
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-29 528 779,00BGN
Договор: „Изпълнение на техническа помощ за управление на проект по ОП „Околна среда 2007-2013 v.", РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-ГР.ПЛЕВЕН- I ЕТАП.
64297 #553496 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ТЕНГЕР 2013- Шумен
DZZD TENGER 2013- Shumen
ЕИК:176532462
Инфо в ТР/Info Registry: 176532462
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-26 309 150,00BGN
Договор: "Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност"
50344 #551521 Община Асеновград
Obshtina Asenovgrad
ЕИК: 000471059
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Задгранично ПСП- София
DZZD Zadgranichno PSP- Sofiq
ЕИК:176535266
Инфо в ТР/Info Registry: 176535266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-18 1 896 220,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” с обособени позиции както следва: ЛОТ 1 (Обособена позиция 1) Доставка на канцеларски материали, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”; ЛОТ 2 (Обособена позиция 2) Доставка на архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” ЛОТ 3 (Обособена позиция 3) Доставка на 100% рециклирана копирна хартия, свързана с с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”
847 #551601 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мениджмънт бизнес машин /МБМ/ ООД /M&MB ООД/ - София
Menidzhmynt biznes mashin /MBM/ OOD /M&MB OOD/ - Sofiq
ЕИК:708921
Инфо в ТР/Info Registry: 708921
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-17 19 913,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” с обособени позиции както следва: ЛОТ 1 (Обособена позиция 1) Доставка на канцеларски материали, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”; ЛОТ 2 (Обособена позиция 2) Доставка на архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” ЛОТ 3 (Обособена позиция 3) Доставка на 100% рециклирана копирна хартия, свързана с с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”
848 #551601 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кооперация Панда - София
Kooperaciq Panda - Sofiq
ЕИК:885099
Инфо в ТР/Info Registry: 885099
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-17 21 232,00BGN
Договор: „Доставка на канцеларски материали и архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” с обособени позиции както следва: ЛОТ 1 (Обособена позиция 1) Доставка на канцеларски материали, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”; ЛОТ 2 (Обособена позиция 2) Доставка на архивни кашони, свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013” ЛОТ 3 (Обособена позиция 3) Доставка на 100% рециклирана копирна хартия, свързана с с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013”
849 #551601 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анадар-Принт ЕООД - Силистра
Anadar-Print EOOD - Silistra
ЕИК:118554809
Инфо в ТР/Info Registry: 118554809
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-17 6 000,00BGN
Договор: Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор - гр. Шумен в рамките на проект № DIR– 51011116-23-65 Интегриран проект за водния цикъл на град Шумен – етап 2, ОП Околна среда 2007 – 2013.
71538 #551933 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум ПСОВ Дивдядово 2013 - Шумен
DZZD Konsorcium PSOV Divdqdovo 2013 - Shumen
ЕИК:176532633
Инфо в ТР/Info Registry: 176532633
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-17 2 284 536,00BGN
Договор: „Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
60501 #553435 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ АРДА - 2013
DZZD OBEDINENIE PSOV ARDA - 2013
ЕИК:176526527
Инфо в ТР/Info Registry: 176526527
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-11 24 055 800,00BGN
Договор: „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
60502 #553434 Община Кърджали
Obshtina Kyrdzhali
ЕИК: 000235920
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ АРХИДОС - 2013
DZZD OBEDINENIE ARHIDOS - 2013
ЕИК:176534417
Инфо в ТР/Info Registry: 176534417
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-11 30 647 481,00BGN
Договор: „Строително монтажни работи по изпълнението на проект «Съвременни социални жилища в гр. Видин"
53906 #550356 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Ново начало 2013 - Благоевград
Obedinenie Novo nachalo 2013 - Blagoevgrad
ЕИК:19546
Инфо в ТР/Info Registry: 19546
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-11 2 801 613,00BGN
Договор: "Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."
55957 #549852 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД НСН стожер 2013 - София
DZZD NSN stozher 2013 - Sofiq
ЕИК:176527535
Инфо в ТР/Info Registry: 176527535
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-04 598 895,00BGN
Договор: „Доставка, чрез покупка, на канцеларски материали, съгласно утвърден списък за нуждите на Централното управление на СИДП ДП – гр. Шумен за 2013 г.”, открита с Решение № 16/20.03.2013 г.
16970 #548180 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 201617412
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Панда Експерт ООД - София
Panda Ekspert OOD - Sofiq
ЕИК:131298528
Инфо в ТР/Info Registry: 131298528
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-27 2 762,00BGN
Договор: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ за проект: „Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка на древни народи” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1: „Изпълнение на Рекламни дейности: изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви” •Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”
67319 #547102 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Аргент-2002-Апра-Кредо-М
DZZD Konsorcium Argent-2002-Apra-Kredo-M
ЕИК:176515616
Инфо в ТР/Info Registry: 176515616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-24 249 438,00BGN
Договор: „Ограничаване на негативното влияние на инвазивния вид Зановец /Chamaecytisus sp./ и възможности за неговото намаляване на територията на природен парк „Рилски манастир” по проект № DIR 5113326-9-104 „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
75086 #547680 Природен парк "Рилски манастир"
Priroden park "Rilski manastir"
ЕИК: 109514872
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мираж К–2013 ЕООД
Mirazh K–2013 EOOD
ЕИК:202410676
Инфо в ТР/Info Registry: 202410676
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-21 91 770,00BGN
Договор: "Доставка на специално работно облекло" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Специално работно облекло за работа в плитки води”; Обособена позиция 2 - „Специално работно облекло за работа с лодки при наводнения”, по проект: „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.
10748 #554187 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София
Glavna direkciq - Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto/GDPBZN/ - MVR, gr. Sofiq
ЕИК: 129010164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КОНСОРЦИУМ АКВАТИЙМ 2013 ООД - Варна
KONSORcIUM AKVATIJM 2013 OOD - Varna
ЕИК:202614764
Инфо в ТР/Info Registry: 202614764
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-18 135 600,00BGN
Договор: „Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”
55954 #546531 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Депо Добрич 2013
Obedinenie Depo Dobrich 2013
ЕИК:176459562
Инфо в ТР/Info Registry: 176459562
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-13 12 967 890,00BGN
Договор: „Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център”
49945 #545356 Община Априлци
Obshtina Aprilci
ЕИК: 000291627
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Априлци 2013 - София
Konsorcium Aprilci 2013 - Sofiq
ЕИК:23909
Инфо в ТР/Info Registry: 23909
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-07 130 524,00BGN
Договор: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград - гр.Благоевград, залегнали в проект «Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград”, в съответствие с документацията за участие в процедурата, одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, офертата за изпълнение на поръчката, настоящия договор, техническото задание и другите приложения към него.
51079 #545760 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Благоевград-2013
DZZD Obedinenie Blagoevgrad-2013
ЕИК:176510804
Инфо в ТР/Info Registry: 176510804
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-06 1 513 441,00BGN
Договор: „Правно обслужване на изпълнението на Проект „Централен Балкан – парк за всички“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
12183 #544482 Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - Габрово
Direkciq "Nacionalen park centralen Balkan" - Gabrovo
ЕИК: 107061359
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адвакатско сдружение Болкан Лекс
Advakatsko sdruzhenie Bolkan Leks
ЕИК:176432608
Инфо в ТР/Info Registry: 176432608
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-05 206 592,00BGN
Договор: «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения СОУ «Вела Благоева», гр.В.Търново, СОУ «Вл.Комаров», гр.В.Търново, ОУ «Хр.Ботев», с. Ресен, ОУ «Хр.Смирненски», с.Водолей и ЦДГ «Първи юни», гр.В.Търново»
53447 #544616 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Беатрис системс
DZZD Beatris sistems
ЕИК:176505764
Инфо в ТР/Info Registry: 176505764
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-03 709 373,00BGN
Договор: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”.
46653 #543909 Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ - /Старо наименование - Национален институт за обучение на директори /НИОД/
Nacionalen institut za obuchenie i kvalifikaciq v sistemata na obrazovanieto /NIOKSO/ - /Staro naimenovanie - Nacionalen institut za obuchenie na direktori /NIOD/
ЕИК: 175134459
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Дружество за обучение за работа в интеркултурна среда
DZZD Druzhestvo za obuchenie za rabota v interkulturna sreda
ЕИК:176468821
Инфо в ТР/Info Registry: 176468821
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-31 4 095 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за реализация на ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-ГР.ПЛЕВЕН– I ЕТАП по проект на Община Плевен: “Регионален център за управление на отпадъци-гр.Плевен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
64292 #545407 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД РСУП - 2013
DZZD RSUP - 2013
ЕИК:176475794
Инфо в ТР/Info Registry: 176475794
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-30 17 721 421,00BGN
Договор: „Изграждане на тренировъчно игрище със стандартни размери на терена 105/68м. и изкуствено тревно покритие южната част на УПИ IV, кв. 336, гр.Велико Търново, представляващ училищен двор на спортно училище СОУ „Г. С. Раковски”.
76742 #542376 Сдружение - Женски футболен клуб - Болярки
Sdruzhenie - Zhenski futbolen klub - Bolqrki
ЕИК: 104672174
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Спорт за Велико Търново,
DZZD Sport za Veliko Tyrnovo,
ЕИК:176497381
Инфо в ТР/Info Registry: 176497381
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-17 1 177 119,00BGN
Договор: Строителство на дълбоководно морско заустване по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” в рамките на Проект DIR-51011116-68-152 - ОП „Околна среда 2007 – 2013г.””
62694 #539968 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Равда 2013 ООД - Варна
Ravda 2013 OOD - Varna
ЕИК:202554915
Инфо в ТР/Info Registry: 202554915
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-29 7 986 138,00BGN
Договор: Изпълнение на строително - монтажни и консервационно - реставрационни работи във връзка с изпълнение на договор на Община Ивайловград: BG161PO001/3.1-03/2010/031, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
58108 #539486 Община Ивайловград
Obshtina Ivajlovgrad
ЕИК: 000235870
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Армира 2013
DZZD Obedinenie Armira 2013
ЕИК:176491631
Инфо в ТР/Info Registry: 176491631
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-26 1 027 090,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”
50028 #538376 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение "Дяволски мост Ардино" - Пловдив
DZZD Obedinenie "Dqvolski most Ardino" - Plovdiv
ЕИК:176532526
Инфо в ТР/Info Registry: 176532526
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-23 2 518 578,00BGN
Договор: Осъществяване на комуникация и публичност по проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
50578 #541106 Община Банско
Obshtina Bansko
ЕИК: 000024663
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бранд ПР ЕООД
Brand PR EOOD
ЕИК:131221556
Инфо в ТР/Info Registry: 131221556
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-23 34 900,00BGN
Договор: „Изпълнение на одит по проект „Изграждане на три Центъра за настъняване от семеен тип и едно защитено жилище в гр.Казанлък” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., Договор № BG 161PO001/1.1-12/2011/056.
58616 #529791 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Финанс Одит Консулт 2002 ООД
Finans Odit Konsult 2002 OOD
ЕИК:103710896
Инфо в ТР/Info Registry: 103710896
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-11 3 970,00BGN
Договор: "Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти: инженеринг на ПСОВ, колектори и КПС и дълбоководно морско заустване по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" с две обособени позиции: обособена позиция № 1 - упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на ПСОВ, колектори КПС по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" обособена позиция № 2 - упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на дълбоководно морско заустване по проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Сл. бряг-Равда в рамките на проект:DIR-51011116-68-152 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
62695 #529859 Община Несебър
Obshtina Nesebyr
ЕИК: 000057122
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Дейта Груп - Пирг, София
Obedinenie Dejta Grup - Pirg, Sofiq
ЕИК:176465953
Инфо в ТР/Info Registry: 176465953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-08 1 550 000,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция №1 ITB Берлин, Германия /06-10.03.2013 г./, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /16-19.03.2013 г./, Позиция №3 МITT Москва, Русия /20-23.03.2013 г./ Позиция №4 UITT Киев, Украйна /27-29.03.2013 г./”, открита с Решение № РД-16-1830/28.12.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
28283 #528640 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД КОНТЕК ”
DZZD KONTEK ”
ЕИК:176466514
Инфо в ТР/Info Registry: 176466514
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-07 307 703,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция №1 ITB Берлин, Германия /06-10.03.2013 г./, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /16-19.03.2013 г./, Позиция №3 МITT Москва, Русия /20-23.03.2013 г./ Позиция №4 UITT Киев, Украйна /27-29.03.2013 г./”, открита с Решение № РД-16-1830/28.12.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
28280 #528640 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-04 247 500,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция №1 ITB Берлин, Германия /06-10.03.2013 г./, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /16-19.03.2013 г./, Позиция №3 МITT Москва, Русия /20-23.03.2013 г./ Позиция №4 UITT Киев, Украйна /27-29.03.2013 г./”, открита с Решение № РД-16-1830/28.12.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
28281 #528640 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
А и Б Дизайн ЕООД София
A i B Dizajn EOOD Sofiq
ЕИК:175035589
Инфо в ТР/Info Registry: 175035589
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-04 201 500,00BGN
Договор: „Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на следните международни туристически изложения, представляващи самостоятелно обособени позиции, както следва: Позиция №1 ITB Берлин, Германия /06-10.03.2013 г./, Позиция №2 INTOURMARKET Москва, Русия /16-19.03.2013 г./, Позиция №3 МITT Москва, Русия /20-23.03.2013 г./ Позиция №4 UITT Киев, Украйна /27-29.03.2013 г./”, открита с Решение № РД-16-1830/28.12.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
28282 #528640 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Експо Вижън ООД - София
Ekspo Vizhyn OOD - Sofiq
ЕИК:175138945
Инфо в ТР/Info Registry: 175138945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-03-04 165 000,00BGN
Договор: Извършване на независим финансов одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 ” • Обособена позиция 1 Независим финансов одит на проект „Сандански – зората на ранното християнство”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” • Обособена позиция 2 Независим финансов одит на проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач, Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” • Обособена позиция 3 Независим финансов одит на проект Независим финансов одит на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански
66936 #527262 Община Сандански
Obshtina Sandanski
ЕИК: 000024955
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Одит Адвайзерс ООД
Odit Advajzers OOD
ЕИК:201811851
Инфо в ТР/Info Registry: 201811851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-28 18 000,00BGN
Договор: Извършване на независим финансов одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 ” • Обособена позиция 1 Независим финансов одит на проект „Сандански – зората на ранното християнство”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” • Обособена позиция 2 Независим финансов одит на проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач, Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” • Обособена позиция 3 Независим финансов одит на проект Независим финансов одит на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански
66937 #527262 Община Сандански
Obshtina Sandanski
ЕИК: 000024955
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Одит Адвайзерс ООД
Odit Advajzers OOD
ЕИК:201811851
Инфо в ТР/Info Registry: 201811851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-28 3 900,00BGN
Договор: Извършване на независим финансов одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 ” • Обособена позиция 1 Независим финансов одит на проект „Сандански – зората на ранното християнство”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” • Обособена позиция 2 Независим финансов одит на проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач, Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” • Обособена позиция 3 Независим финансов одит на проект Независим финансов одит на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански
66938 #527262 Община Сандански
Obshtina Sandanski
ЕИК: 000024955
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Одит Адвайзерс ООД
Odit Advajzers OOD
ЕИК:201811851
Инфо в ТР/Info Registry: 201811851
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-28 6 000,00BGN
Договор: “Третиране на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, класифицирани по реда на Наредба 3 от 01.04.2004 г. /ДВ бр. 44 от 25.05.2004 г./, по обособени позиции: А) Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места; Б) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита; В) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители; Г) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места”
6983 #525172 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Булплод - АТМ
DZZD Konsorcium Bulplod - ATM
ЕИК:176443540
Инфо в ТР/Info Registry: 176443540
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-21 0,00BGN
Договор: Одит на първи и втори етап на проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж” Обособена позиция 2: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”
50448 #524834 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Грант Торнтон ООД - София
Grant Tornton OOD - Sofiq
ЕИК:831716285
Инфо в ТР/Info Registry: 831716285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-18 6 000,00BGN
Договор: Одит на първи и втори етап на проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж” Обособена позиция 2: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”
50449 #524834 Община Балчик
Obshtina Balchik
ЕИК: 000852544
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Грант Торнтон ООД - София
Grant Tornton OOD - Sofiq
ЕИК:831716285
Инфо в ТР/Info Registry: 831716285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-18 2 500,00BGN
Договор: “Третиране на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, класифицирани по реда на Наредба 3 от 01.04.2004 г. /ДВ бр. 44 от 25.05.2004 г./, по обособени позиции: А) Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места; Б) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита; В) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители; Г) Обезвреждане на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места”
6982 #523147 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ EOOD - Plovdiv
ЕИК: 115010670
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Булплод - АТМ
DZZD Konsorcium Bulplod - ATM
ЕИК:176443540
Инфо в ТР/Info Registry: 176443540
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-08 0,00BGN
Договор: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2013 г.” с обособени позиции. Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2013 г.”; Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2013 г.”; Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2013 г.”.
53691 #523189 Община Велинград
Obshtina Velingrad
ЕИК: 000351580
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Айрмед - 2008 ЕООД - с. Кръстава
Ajrmed - 2008 EOOD - s. Krystava
ЕИК:200320408
Инфо в ТР/Info Registry: 200320408
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-28 140 200,00BGN
Договор: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”
1726 #521524 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Грант Торнтон ООД - София
Grant Tornton OOD - Sofiq
ЕИК:831716285
Инфо в ТР/Info Registry: 831716285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-28 61 000,00BGN
Договор: “Извършване на дейности по Информация и публичност по проекти изпълнявани от Община Карлово по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
59061 #519644 Община Карлово
Obshtina Karlovo
ЕИК: 000471365
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
БГ Вести ЕООД
BG Vesti EOOD
ЕИК:175345577
Инфо в ТР/Info Registry: 175345577
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-21 69 882,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на книжа и материали за провеждане на национален референдум през 2013 г.” е полиграфическата изработка и доставката на готовите книжа и материали до областните центрове в страната по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване в националния референдум през 2013 г. Позиция 2 – Изработка и доставка на книжа и други печатни материали за националния референдум през 2013 г. Позиция 3 – Изработка и доставка на пликове за гласуване и на пликове за протоколи на секционните избирателни комисии.
26427 #519353 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Демакс АД - София
Demaks AD - Sofiq
ЕИК:831453003
Инфо в ТР/Info Registry: 831453003
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-19 31 260,00BGN
Договор: „Изработка и доставка на книжа и материали за провеждане на национален референдум през 2013 г.” е полиграфическата изработка и доставката на готовите книжа и материали до областните центрове в страната по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване в националния референдум през 2013 г. Позиция 2 – Изработка и доставка на книжа и други печатни материали за националния референдум през 2013 г. Позиция 3 – Изработка и доставка на пликове за гласуване и на пликове за протоколи на секционните избирателни комисии.
26425 #519350 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Ministerski syvet /MS/ na Republika Bylgariq /RB/
ЕИК: 000695025
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дунав-Прес АД - Русе
Dunav-Pres AD - Ruse
ЕИК:117039820
Инфо в ТР/Info Registry: 117039820
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-18 49 847,00BGN
Договор: “Извършване на дейности по Информация и публичност по проекти изпълнявани от Община Карлово по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
59058 #517312 Община Карлово
Obshtina Karlovo
ЕИК: 000471365
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора
Izdatelska kyshta "AB" EOOD - gr.Stara Zagora
ЕИК:833034039
Инфо в ТР/Info Registry: 833034039
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-04 4 370,00BGN
Договор: “Извършване на дейности по Информация и публичност по проекти изпълнявани от Община Карлово по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
59059 #517312 Община Карлово
Obshtina Karlovo
ЕИК: 000471365
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора
Izdatelska kyshta "AB" EOOD - gr.Stara Zagora
ЕИК:833034039
Инфо в ТР/Info Registry: 833034039
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-04 3 110,00BGN
Договор: “Извършване на дейности по Информация и публичност по проекти изпълнявани от Община Карлово по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
59060 #517312 Община Карлово
Obshtina Karlovo
ЕИК: 000471365
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Издателска къща "АБ" ЕООД - гр.Стара Загора
Izdatelska kyshta "AB" EOOD - gr.Stara Zagora
ЕИК:833034039
Инфо в ТР/Info Registry: 833034039
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-04 3 590,00BGN
Договор: „Aбонаментно поддържане на внедрения счетоводен софтуер на Община Варна и структурите към нея за 2013-2014 година, включително и обучение на новопостъпилите през периода счетоводители, включително актуализация на модулите съобразно нормативните промени за периода. Предоставяне счетоводен софтуер на новосъздадени второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Варна през 2013- 2014 година и обучение на персонала им“
52936 #517246 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Делфин-3-Димов,Аврамова,Филипов и сие - Варна
SD Delfin-3-Dimov,Avramova,Filipov i sie - Varna
ЕИК:20951667
Инфо в ТР/Info Registry: 20951667
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-04 800 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 8 574 296 452,13 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More