Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2016 намери 21728 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон 2016/2017г.“
201516 #764833 Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Варна
Regionalna Direkciq za Socialno Podpomagane - Varna
ЕИК: 1210150560123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Тиа Груп ЕООД
Tia Grup EOOD
ЕИК:201767508
Инфо в ТР/Info Registry: 201767508
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-20 14 496,00BGN
Договор: „Извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55-004 на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2015-2016 г.”
164394 #764577 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Релок АД
Relok AD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-19 295 500,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001% за нуждите на детски градини и учебни заведения в община Ветово през отоплителен сезон 2016/2017 год.
174692 #763782 Община Ветово
Obshtina Vetovo
ЕИК: 000530504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-16 115 200,00BGN
Договор: ЖП линия №4 Русе - Подкова - реконструкция - aварийно укрепване на земно-скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец - РП Соколово
166342 #763451 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016
DZZD KONSORcIUM TIP 2012-2016
ЕИК:176434559
Инфо в ТР/Info Registry: 176434559
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-14 567 729,64BGN
Договор: Договор с предмет:„Електрификация на гара Димитровград товарна гара”, въз основа на сключено Рамково споразумение № 4215/27.12.2012 г.с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, за обособена позиция №2, с предмет: „„Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура”
166343 #763580 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД консорциум ТБС 2012-2016
DZZD konsorcium TBS 2012-2016
ЕИК:176434484
Инфо в ТР/Info Registry: 176434484
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-13 3 408 006,95BGN
Договор: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви,електрически локомотиви и товарни вагони,необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, делима на 14 обособени позиции.
164415 #764480 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юбекс - България ЕООД - Велико Търново
Yubeks - Bylgariq EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104635578
Инфо в ТР/Info Registry: 104635578
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-08 45 760,00BGN
Договор: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви,електрически локомотиви и товарни вагони,необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, делима на 14 обособени позиции.
164416 #764480 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Юбекс - България ЕООД - Велико Търново
Yubeks - Bylgariq EOOD - Veliko Tyrnovo
ЕИК:104635578
Инфо в ТР/Info Registry: 104635578
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-08 22 863,90BGN
Договор: „Доставка на ваксини, диагностикуми и консумативи за изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018“
186137 #765091 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Вет - Трейд ООД - Стара Загора
Vet - Trejd OOD - Stara Zagora
ЕИК:123673697
Инфо в ТР/Info Registry: 123673697
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-02 2 016,00BGN
Договор: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
169769 #760702 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Компания за международни конгреси ООД - София
Kompaniq za mezhdunarodni kongresi OOD - Sofiq
ЕИК:131079776
Инфо в ТР/Info Registry: 131079776
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-01 87 187,29BGN
Договор: „Доставка на тръби и фитинги за водоснабдяване“
165059 #761632 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч
Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ AD - Lovech
ЕИК: 110549443
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД /старо Глинвед ЕООД /- София
ALIAKSIS YuTILITIS END INDYSTRI EOOD /staro Glinved EOOD /- Sofiq
ЕИК:130923806
Инфо в ТР/Info Registry: 130923806
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-01 0,01BGN
Договор: „Извършване на предремонтни измервания и диагностика на 4 (четири) броя РССМ“, по обособена позиция 1 за 2016 год., въз основа на рамково споразумение №4970/27.04.2015 г.”
166361 #759274 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
РВП Илиенци ЕООД
RVP Ilienci EOOD
ЕИК:201783416
Инфо в ТР/Info Registry: 201783416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-21 23 112,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 2 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. „Св. св. Кирил и Методий ” № 31, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Боровец с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, област Софийска, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 4 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за част от административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №17, със срок на договора от датата на обособяване на самостоятелна партида на името на НАП до 31.12.2020 г.
172851 #759286 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЧЕЗ Електро България АД-София
ChEZ Elektro Bylgariq AD-Sofiq
ЕИК:175133827
Инфо в ТР/Info Registry: 175133827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-18 0,00BGN
Договор: „Доставка на дизелово гориво за отопление S - 0.001% по заявка за нуждите на ДМСГД – Благоевград за отоплителния период 2016/2017 г.”
166295 #762473 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Св. Стилиян - Благоевград
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Sv. Stiliqn - Blagoevgrad
ЕИК: 101044773
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-14 107 600,00BGN
Договор: “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година” с две обособени поз
175836 #760332 Община Етрополе
Obshtina Etropole
ЕИК: 000776259
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Джани ЕООД - Етрополе
Dzhani EOOD - Etropole
ЕИК:175359790
Инфо в ТР/Info Registry: 175359790
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-14 50 000,00BGN
Договор: “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година” с две обособени поз
175837 #760332 Община Етрополе
Obshtina Etropole
ЕИК: 000776259
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Джани ЕООД - Етрополе
Dzhani EOOD - Etropole
ЕИК:175359790
Инфо в ТР/Info Registry: 175359790
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-14 100 000,00BGN
Договор: „Авариен ремонт на железен път след дерайлиране в две обособени позиции, Позиция № 1 „Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12 826 м в междугарието Волуяк – Храбърско по 6-та жп линия“ , въз основа на сключено рамково споразумение № 4344/07.05.2013 год. за обособена позиция №1: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”
166340 #760861 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-11 5 549 055,36BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163779 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кали - 98 ЕООД - Пловдив
Kali - 98 EOOD - Plovdiv
ЕИК:115277591
Инфо в ТР/Info Registry: 115277591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 711 566,12BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163780 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/
Stelit 1 EOOD / staro naimenovanie Stelit EOOD - Sevlievo/ staro naimenovanie Era EOOD/
ЕИК:107544354
Инфо в ТР/Info Registry: 107544354
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 664 021,87BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163781 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Суико ЕООД (СУИДЪН КОМЕРС ЕООД) - София
Suiko EOOD (SUIDYN KOMERS EOOD) - Sofiq
ЕИК:121041923
Инфо в ТР/Info Registry: 121041923
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 901 740,50BGN
Договор: Авариен ремонт на железен път след дерайлиране в две обособнени позиции, Позиция 2„Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 21+091 до км 21+274 с дължина 183 м в междугарието Костинброд – Петърч по 1-та жп линия“, въз основа на сключено рамково споразумение № 4344/07.05.2013 год. за обособена позиция №1: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”
166341 #760863 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 50 142,39BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163782 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИЙТ УЕЛ АД
IJT UEL AD
ЕИК:131449898
Инфо в ТР/Info Registry: 131449898
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 308 972,60BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163783 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ваклинов ЕООД - с. Горна Малина
Vaklinov EOOD - s. Gorna Malina
ЕИК:122047217
Инфо в ТР/Info Registry: 122047217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 568 934,90BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163784 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ваклинов ЕООД - с. Горна Малина
Vaklinov EOOD - s. Gorna Malina
ЕИК:122047217
Инфо в ТР/Info Registry: 122047217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 4 234 344,84BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163785 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
БИБ-Фуудс ЕООД
BIB-Fuuds EOOD
ЕИК:131529928
Инфо в ТР/Info Registry: 131529928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 141 043,91BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163786 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ваклинов ЕООД - с. Горна Малина
Vaklinov EOOD - s. Gorna Malina
ЕИК:122047217
Инфо в ТР/Info Registry: 122047217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 1 545 163,36BGN
Договор: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предост. на безвъзм. фин. помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти - 2016“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 19 об. позиции“
163787 #760322 Агенция за социално подпомагане /АСП/
Agenciq za socialno podpomagane /ASP/
ЕИК: 121015056
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ваклинов ЕООД - с. Горна Малина
Vaklinov EOOD - s. Gorna Malina
ЕИК:122047217
Инфо в ТР/Info Registry: 122047217
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-04 612 122,72BGN
Договор: "Доставка на природен газ за нуждите на ГПЧЕ "проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г.
165691 #755518 Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Gimnaziq s prepodavane na chuzhdi ezici /GPChE/ "Prof. d-r Asen Zlatarov" - Haskovo
ЕИК: 126526325
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ситигаз България ЕАД /АД/ - София
Sitigaz Bylgariq EAD /AD/ - Sofiq
ЕИК:131285259
Инфо в ТР/Info Registry: 131285259
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-27 23 328,00BGN
Договор: Предметът на възлагане на настоящата поръчка е “Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали”.
172697 #753285 Национален статистически институт /НСИ/
Nacionalen statisticheski institut /NSI/
ЕИК: 000695146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Образование и наука ЕАД - София
Obrazovanie i nauka EAD - Sofiq
ЕИК:831643269
Инфо в ТР/Info Registry: 831643269
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-07 32 252,00BGN
Договор: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, за втората година от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г.
164423 #754107 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД - София
SODEKSO PASS BYLGARIQ EOOD - Sofiq
ЕИК:131085380
Инфо в ТР/Info Registry: 131085380
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-10-04 436 414,53BGN
Договор: Договор №5513/29.09.2016 г., с предмет: „ Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 188+862, път №1 в междугарието Ясен - Плевен запад по 2-ра жп линия", проведена обществена поръчка въз основа на рамково споразумение №4217/27.12.2012 г. за обособена позиция №4, с предмет: "„РЕМОНТИ, УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
166339 #755405 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016
DZZD KONSORcIUM TIP 2012-2016
ЕИК:176434559
Инфо в ТР/Info Registry: 176434559
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-29 101 770,50BGN
Договор: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
169739 #749968 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Компания за международни конгреси ООД - София
Kompaniq za mezhdunarodni kongresi OOD - Sofiq
ЕИК:131079776
Инфо в ТР/Info Registry: 131079776
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-19 102 375,87BGN
Договор: Рамково споразумение за срок от четири години с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции“. Обособена позиция №1 с предмет:„Ремонт на железния път и съоръженията към него”
166335 #748894 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-14 611 685,55BGN
Договор: Договор №5505/12.09.2016г., с предмет: „Среден ремонт на 29 броя обикновени железопътни стрелки и закаляни парчета преди, между или след стрелките с обща дължина 588,25 м в Район ПЖПС Варна по 2-ра и 3-та жп линия в района на железопътна секция Горна Оряховица“
166336 #748902 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-09-12 1 774 540,59BGN
Договор: „Доставка на резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”.
164414 #746120 БДЖ - Товарни превози ЕООД
BDZh - Tovarni prevozi EOOD
ЕИК: 175403856
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Симекс - транс ЕООД - Пловдив
Simeks - trans EOOD - Plovdiv
ЕИК:825328824
Инфо в ТР/Info Registry: 825328824
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-18 125 729,42BGN
Договор: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година”; Обособена позиция 2 „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година”.
179179 #746679 Община Тунджа, област Ямбол
Obshtina Tundzha, oblast Qmbol
ЕИК: 000970457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Топливо АД - клон Бургас
Toplivo AD - klon Burgas
ЕИК:8319243940027
Инфо в ТР/Info Registry: 8319243940027
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-03 24 825,00BGN
Договор: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година”; Обособена позиция 2 „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на Община „Тунджа” през отоплителен сезон 2016/2017 година”.
179180 #746679 Община Тунджа, област Ямбол
Obshtina Tundzha, oblast Qmbol
ЕИК: 000970457
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Топливо АД - клон Бургас
Toplivo AD - klon Burgas
ЕИК:8319243940027
Инфо в ТР/Info Registry: 8319243940027
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-03 42 087,00BGN
Договор: „Извършване на 6 (шест) броя средни ремонти на РССМ тип VMT 865 C/GR, тип Комети СМТ–180 и тип АгМу и самостоятелни ремонти на отделни възли от РССМ, по обособена позиция 2 за 2016 год., въз основа на рамково споразумение №4970/27.04.2015 г.”
166360 #742973 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
РВП Илиенци ЕООД
RVP Ilienci EOOD
ЕИК:201783416
Инфо в ТР/Info Registry: 201783416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-21 451 220,00BGN
Договор: Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена техническа спецификация, за служебни автомобили на ЦУ на СИДП ДП Шумен за 2016 г., открита с Решение № 11/13.04.2016 г. на Директора на Североизточно държавно предприятие ДП – гр. Шумен.
166758 #742163 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 201617412
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Примекс ЕООД /старо наименование ООД - старо наименование Примекс ЕООД - Каспичан/ Шумен/
Primeks EOOD /staro naimenovanie OOD - staro naimenovanie Primeks EOOD - Kaspichan/ Shumen/
ЕИК:127033207
Инфо в ТР/Info Registry: 127033207
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-20 6 527,87BGN
Договор: „Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства за нуждите на Община Шумен и второстепенните разпоредители с бюджет по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на ОП „Общински медиен център“ Обособена позиция № 2 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на ОП „Общински жилища и имоти“ Обособена позиция № 3 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на Община Шумен, дирекция „Образование, наука и култура“ Обособена позиция № 4 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на Община Шумен, БД „Чистота“ Обособена позиция № 5 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство – товарен автомобил, тип ВАН за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Ст.Смядовски“ Обособена позиция № 6 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство – товарен автомобил, тип ВАН за нуждите на Домашен социален патронаж - Шумен Обособена позиция № 7 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания – Шумен, с възможност за поставяне на хидравлична или механична рампа за хора с увреждания Обособена позиция № 8 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция – Шумен, с възможност за поставяне на хидравлична или механична рампа за хора с увреждания Обособена позиция № 9 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство – за нуждите на Център за настаняване от семеен тип – Шумен, с възможност за поставяне на хидравлична или механична рампа за хора с увреждания Обособена позиция № 10 - Доставка чрез покупка на 1 брой ново моторно превозно средство за нуждите на „Областен информационен център – Шумен по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Шумен“, договор № BG05SFOP001-4.001-0007-C01/24.02.2016 г. с бенефициент Община Шумен, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, бюджетна линия BG05SFOP001-4.001 по Приоритетна ос 4: Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“
179547 #745021 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕООД Венци-Шумен- гр. Шумен
EOOD Venci-Shumen- gr. Shumen
ЕИК:200580416
Инфо в ТР/Info Registry: 200580416
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-18 24 018,33BGN
Договор: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2016 г. по обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2016 г.“ 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2016 г.“
181206 #740182 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД - гр. София
STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD - gr. Sofiq
ЕИК:121683785
Инфо в ТР/Info Registry: 121683785
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-12 154 166,55BGN
Договор: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2016 г. по обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2016 г.“ 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2016 г.“
181207 #740182 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД - гр. София
STOLIChEN ELEKTROTRANSPORT EAD - gr. Sofiq
ЕИК:121683785
Инфо в ТР/Info Registry: 121683785
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-12 252 625,73BGN
Договор: „Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция за отразяване на футболни срещи в две позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Отразяване на футболни срещи от Лига Европа – 2016, етап групи“; Обособена позиция № 2: „Отразяване на футболни срещи – Световни квалификация UEFA 2016 -18”
164834 #739011 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интерактив медиа сървисиз ЕООД - София
Interaktiv media syrvisiz EOOD - Sofiq
ЕИК:131167379
Инфо в ТР/Info Registry: 131167379
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-04 81 000,00BGN
Договор: „Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция за отразяване на футболни срещи в две позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Отразяване на футболни срещи от Лига Европа – 2016, етап групи“; Обособена позиция № 2: „Отразяване на футболни срещи – Световни квалификация UEFA 2016 -18”
164835 #739011 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Интерактив медиа сървисиз ЕООД - София
Interaktiv media syrvisiz EOOD - Sofiq
ЕИК:131167379
Инфо в ТР/Info Registry: 131167379
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-04 34 000,00BGN
Договор: „Проектиране и изработване на рекламни материали по следните обособени позиции: I-ва обособена позиция: Национална изложба на цветя с международно участие „Флора Бургас“ 2016; II-ра обособена позиция: „Фестивал на пясъчните скулптури“ 2016; III–та обособена позиция: „Бургас и морето“ 2016."
173864 #744588 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Комарт ЕООД
Komart EOOD
ЕИК:102672087
Инфо в ТР/Info Registry: 102672087
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-01 2 968,40BGN
Договор: „Проектиране и изработване на рекламни материали по следните обособени позиции: I-ва обособена позиция: Национална изложба на цветя с международно участие „Флора Бургас“ 2016; II-ра обособена позиция: „Фестивал на пясъчните скулптури“ 2016; III–та обособена позиция: „Бургас и морето“ 2016."
173865 #744588 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-07-01 1 780,00BGN
Договор: Договор №5447/30.06.2016г., с предмет:„Механизирано подновяване на железния път от км. 47+845 до км. 55+877 с дължина 8 032 метра в междугарието Сеново – Просторно, от км. 55+943 до км. 56+802 с дължина 860 метра по 2-ри коловоз (текущ път) в гара Просторно, от км. 56+835 до км. 56+842 с дължина 6 метра (между стрелки №№ 1 и 3), с обща дължина на железния път 8 898 метра и смяна на 4 броя стрелки с R=300 метра с №№ 2, 4, 3 и 1 в гара Просторно” , по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
166327 #742567 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-30 9 269 278,67BGN
Договор: Договор с предмет:„Механизиран среден ремонт на железен път в две обособени позиции”, Позиция № 1 „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 29 181 м в участъка между гарите Русе и РП Акация по 4-та жп линия“, въз основа на сключено Рамково споразумение № 4344/07.05.2013 г.с предмет: "Ремонт на железния път и съоръженията към него"
166328 #742736 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-30 3 359 264,64BGN
Договор: Договор с предмет:„Механизиран среден ремонт на железен път в две обособени позиции”, Позиция № 2 „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 34 941 м в участъка между гарите Просторно и Каспичан по 9-та жп линия“, въз основа на сключено Рамково споразумение № 4344/07.05.2013 г.с предмет: "Ремонт на железния път и съоръженията към него"
166329 #742738 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-30 4 151 080,70BGN
Договор: „Механизирано подновяване на железния път от км. 74+584 до км. 77+156 с дължина 2572 м в междугарието Делян – Дяково по 5-та жп линия“
166324 #739149 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-29 3 058 655,36BGN
Договор: Договор №5445/29.06.2016г., с предмет:„ Демонтаж на 6 броя обикновени железопътни стрелки R=190 метра, 2 броя R=300 и парчета железен път с обща дължина от 350 метра, монтаж на тяхно място на 1 брой стрелка обикновена R=190 метра и железен път с обща дължина 296 м. в гара Синдел Разпределителна по 2-ра жп линия в район ПЖПС Варна”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
166325 #741378 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-29 116 489,10BGN
Договор: „Доставка на инактивирана ваксина серотип-4 против болестта „Син език“ по преживните животни”
164727 #736685 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/
Bylgarska agenciq po bezopasnost na hranite/BABH/
ЕИК: 176040023
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Биофарм - Инженеринг АД - Сливен
Biofarm - Inzhenering AD - Sliven
ЕИК:119055339
Инфо в ТР/Info Registry: 119055339
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-08 5 475 719,82BGN
Договор: Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за една година", за първата година от действието на рамковото споразумение №42/17.03.2016 г.
164362 #735864 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Чугунолеене-Първомай АД (Старо наименование - Чугунолеене инвест 97 АД - Първомай)
Chugunoleene-Pyrvomaj AD (Staro naimenovanie - Chugunoleene invest 97 AD - Pyrvomaj)
ЕИК:115167522
Инфо в ТР/Info Registry: 115167522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-02 972 328,00BGN
Договор: “Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2016 година”
164249 #735134 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-30 0,00BGN
Договор: „Доставка на семена за посеви, торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016 год.“ - обособена позиция № 2 –„Доставка на торове за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016 год”
182220 #736193 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Palamara kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120126
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Компакт Пак ООД - гр. Ловеч
Kompakt Pak OOD - gr. Lovech
ЕИК:110514855
Инфо в ТР/Info Registry: 110514855
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-30 50 000,00BGN
Договор: „Доставка на телевизионно оборудване за отразяване на Европейско първенство по футбол 2016 и Летни олимпийски игри 2016 в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Система за граф
164803 #733571 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булкомп ООД - Пловдив
Bulkomp OOD - Plovdiv
ЕИК:115159187
Инфо в ТР/Info Registry: 115159187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-13 929 800,00BGN
Договор: „Доставка на телевизионно оборудване за отразяване на Европейско първенство по футбол 2016 и Летни олимпийски игри 2016 в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Система за граф
164804 #733571 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ТЕХНО ООД
TEHNO OOD
ЕИК:131403559
Инфо в ТР/Info Registry: 131403559
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-13 163 561,21BGN
Договор: „Доставка на телевизионно оборудване за отразяване на Европейско първенство по футбол 2016 и Летни олимпийски игри 2016 в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Система за граф
164805 #733571 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булкомп ООД - Пловдив
Bulkomp OOD - Plovdiv
ЕИК:115159187
Инфо в ТР/Info Registry: 115159187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-13 819 800,00BGN
Договор: „Доставка на телевизионно оборудване за отразяване на Европейско първенство по футбол 2016 и Летни олимпийски игри 2016 в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Система за граф
164806 #733571 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Булкомп ООД - Пловдив
Bulkomp OOD - Plovdiv
ЕИК:115159187
Инфо в ТР/Info Registry: 115159187
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-13 889 800,00BGN
Договор: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
169708 #732979 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Компания за международни конгреси ООД - София
Kompaniq za mezhdunarodni kongresi OOD - Sofiq
ЕИК:131079776
Инфо в ТР/Info Registry: 131079776
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-11 151 137,70BGN
Договор: „Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев за периода 2016 – 2019 г.”
164766 #734589 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Mint of Finland LTD, Вантаа, Финландия
Mint of Finland LTD, Vantaa, Finlandiq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-28 6 800 000,00BGN
Договор: „Проектиране и изработване на рекламни материали по следните обособени позиции: I-ва обособена позиция: Национална изложба на цветя с международно участие „Флора Бургас“ 2016; II-ра обособена позиция: „Фестивал на пясъчните скулптури“ 2016; III–та обособена позиция: „Бургас и морето“ 2016."
173863 #733765 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-27 996,00BGN
Договор: „Доставка на горива за автомобили и лека механизация чрез карти за безналично плащане за 2016 год.“
166470 #734108 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-21 1 751 680,00BGN
Договор: "Проектиране и изработване на рекламни материали по следните обособени позиции: I-ва обособена позиция: Великден 2016; II-ра обособена позиция: Изложба "История на парите по българските земи"; III-та обособена позиция: Летен информационен гайд 2016"; IV-та обособена позиция: Книжка "В помощ на управителите на етажната собственост - Закон за управление на етажната собственост".
173860 #733764 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Комарт ЕООД
Komart EOOD
ЕИК:102672087
Инфо в ТР/Info Registry: 102672087
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-20 1 620,00BGN
Договор: "Проектиране и изработване на рекламни материали по следните обособени позиции: I-ва обособена позиция: Великден 2016; II-ра обособена позиция: Изложба "История на парите по българските земи"; III-та обособена позиция: Летен информационен гайд 2016"; IV-та обособена позиция: Книжка "В помощ на управителите на етажната собственост - Закон за управление на етажната собственост".
173862 #733764 Община Бургас
Obshtina Burgas
ЕИК: 000056814
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Формс ООД, Бургас
Forms OOD, Burgas
ЕИК:200371616
Инфо в ТР/Info Registry: 200371616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-20 1 554,00BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.
164160 #730773 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атоменергоремонт ЕАД - Козлодуй
Atomenergoremont EAD - Kozloduj
ЕИК:106530686
Инфо в ТР/Info Registry: 106530686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-04 2 578 000,00BGN
Договор: Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.
164161 #730773 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Обединение монтажи 2016
DZZD Obedinenie montazhi 2016
ЕИК:177000811
Инфо в ТР/Info Registry: 177000811
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-04 1 600 000,00BGN
Договор: "Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет и доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г." по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ""Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от 2 години"; Обособена позиция № 2: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за топлителни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г."
175078 #728612 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица
Mat - 2001 OOD - Lqskovec - staro naimenovanie Mat - 2001 EOOD - Gorna Orqhovica
ЕИК:104544064
Инфо в ТР/Info Registry: 104544064
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-01 30 607,20BGN
Договор: „Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT‘2016 в Москва, Русия в периода 23-26.03.2016 г.”
170058 #719680 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Трафалгар Холдингс ООД, Руска Федерация
Trafalgar Holdings OOD, Ruska Federaciq
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-15 224 920,00BGN
Договор: „Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение INTOURMARKET‘2016 в Москва, Русия в периода 19-23.03.2016 г."
170059 #719682 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Експо Груп ООД
Ekspo Grup OOD
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-15 82 874,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предваритлна заявка за нуждите на ДДЛРГ "Младен Антонов" - с. Тотлебен, Защитено жилище - с. Згалево, Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Пордим, социални патронажи и детски градини на община Пордим" за календарната 2016 г.
177768 #725396 Община Пордим
Obshtina Pordim
ЕИК: 000413999
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Евелин Комерс ООД - гр. Плевен
Evelin Komers OOD - gr. Pleven
ЕИК:114613320
Инфо в ТР/Info Registry: 114613320
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-10 114 984,27BGN
Договор: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”
178644 #719002 Община Смолян
Obshtina Smolqn
ЕИК: 000615118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Хиго 88 ООД
Higo 88 OOD
ЕИК:201584072
Инфо в ТР/Info Registry: 201584072
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-08 110 542,00BGN
Договор: „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода февруари - април 2016 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информациони щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – (17 - 20.03.2016 г.) и на международното туристическо изложение IMEX – Франкфурт, Германия - (19 - 21.04.2016 г.)“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария - (26.02 - 01.03.2016 г.)“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния - (25 - 28.02.2016 г.)“
170052 #730830 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Консорциум Експо свят
Konsorcium Ekspo svqt
ЕИК:176948724
Инфо в ТР/Info Registry: 176948724
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-01 32 900,00BGN
Договор: “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.) на „ДГС Нови пазар“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от 01.03.2016 г. “
181917 #717410 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Нови пазар към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Novi pazar kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120198
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Евгени Ганев Гандев
Evgeni Ganev Gandev
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-01 6 000,00BGN
Договор: Договор №5349/01.03.2016 г., с предмет: „Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м”, проведена обществена поръчка въз основа на рамково споразумение №4217/27.12.2012 г. за обособена позиция №4, с предмет: „Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната инфраструктура”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
166318 #718529 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016
DZZD KONSORcIUM TIP 2012-2016
ЕИК:176434559
Инфо в ТР/Info Registry: 176434559
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-01 10 040 744,95BGN
Договор: Договор №5348/01.03.2016г., с предмет:„ Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма-гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3 870 м”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
166320 #724791 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-01 8 127 395,89BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 2 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. „Св. св. Кирил и Методий ” № 31, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Боровец с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, област Софийска, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 4 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за част от административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №17, със срок на договора от датата на обособяване на самостоятелна партида на името на НАП до 31.12.2020 г.
172848 #717722 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЧЕЗ Електро България АД-София
ChEZ Elektro Bylgariq AD-Sofiq
ЕИК:175133827
Инфо в ТР/Info Registry: 175133827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-24 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 2 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. „Св. св. Кирил и Методий ” № 31, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Боровец с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, област Софийска, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 4 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за част от административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №17, със срок на договора от датата на обособяване на самостоятелна партида на името на НАП до 31.12.2020 г.
172849 #717722 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЧЕЗ Електро България АД-София
ChEZ Elektro Bylgariq AD-Sofiq
ЕИК:175133827
Инфо в ТР/Info Registry: 175133827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-24 0,00BGN
Договор: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 2 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. „Св. св. Кирил и Методий ” № 31, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административна сграда, стопанисвана от УЦ на НАП Боровец с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, област Софийска, със срок на договора от 02.01.2016 г. до 31.12.2020 г., независимо от датата на сключване; • обособена позиция № 4 – „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за част от административна сграда, стопанисвана от ЦУ на НАП с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №17, със срок на договора от датата на обособяване на самостоятелна партида на името на НАП до 31.12.2020 г.
172850 #717722 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЧЕЗ Електро България АД-София
ChEZ Elektro Bylgariq AD-Sofiq
ЕИК:175133827
Инфо в ТР/Info Registry: 175133827
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-24 0,00BGN
Договор: „Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода февруари - април 2016 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изграждане на информациони щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Salon Mondial du Tourisme - Париж, Франция – (17 - 20.03.2016 г.) и на международното туристическо изложение IMEX – Франкфурт, Германия - (19 - 21.04.2016 г.)“ Обособена позиция 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария - (26.02 - 01.03.2016 г.)“ Обособена позиция 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния - (25 - 28.02.2016 г.)“
170051 #715575 Министерство на туризма
Ministerstvo na turizma
ЕИК: 176789478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-23 91 800,00BGN
Договор: Отпечатване, окомплектовка и доставка на ваучери за храна за периода 2016/2017 за Веолия Енерджи Варна ЕАД, Веолия Енерджи България ЕАД и Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД.
164964 #718003 Веолия Енерджи Варна ЕАД, /Предишно наименование - Далкия-Варна ЕАД, /Старо наименование - Топлофикация - Варна ЕАД/
Veoliq Enerdzhi Varna EAD, /Predishno naimenovanie - Dalkiq-Varna EAD, /Staro naimenovanie - Toplofikaciq - Varna EAD/
ЕИК: 103195446
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД-(старо наименование Аккор Сървисиз България АД)- София
IDYNRED BYLGARIQ AD-(staro naimenovanie Akkor Syrvisiz Bylgariq AD)- Sofiq
ЕИК:130526402
Инфо в ТР/Info Registry: 130526402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-19 288 553,54BGN
Договор: „Aбонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2016 година по обособени позиции“.
164768 #715757 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Доби Прес ЕООД - София
Dobi Pres EOOD - Sofiq
ЕИК:130949772
Инфо в ТР/Info Registry: 130949772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-09 0,00BGN
Договор: „Aбонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2016 година по обособени позиции“.
164769 #715757 Българска народна банка /БНБ/
Bylgarska narodna banka /BNB/
ЕИК: 000694037
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Агенция Пулсар ЕООД - София
Agenciq Pulsar EOOD - Sofiq
ЕИК:121902229
Инфо в ТР/Info Registry: 121902229
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-09 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационни сезони 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 година“
178735 #715444 Община Средец
Obshtina Sredec
ЕИК: 000056878
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Атос ООД - Бургас
Atos OOD - Burgas
ЕИК:102006241
Инфо в ТР/Info Registry: 102006241
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-08 0,00BGN
Договор: „Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015- 2016 год. на територията на ТП ДГС „Батак“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Снегопочистване на съществуващи горски пътища на територията на ТП ДГС„Батак” осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през 2015 -2016 г. на територията на ТП ДГС „ Батак” Обособена позиция №2 - Подръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през 2015 -2016 г. на територията на ТП ДГС „ Батак”
181643 #713499 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Batak kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800141
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Ергин Дост - Едост - с. Нова махала
ET Ergin Dost - Edost - s. Nova mahala
ЕИК:822138289
Инфо в ТР/Info Registry: 822138289
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-02 21 000,00BGN
Договор: „Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015- 2016 год. на територията на ТП ДГС „Батак“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Снегопочистване на съществуващи горски пътища на територията на ТП ДГС„Батак” осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през 2015 -2016 г. на територията на ТП ДГС „ Батак” Обособена позиция №2 - Подръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през 2015 -2016 г. на територията на ТП ДГС „ Батак”
181644 #713499 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Batak kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800141
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ПРЕСТИЖ - ПАУНОВ - Ихтиман
PRESTIZh - PAUNOV - Ihtiman
ЕИК:112535307
Инфо в ТР/Info Registry: 112535307
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-02 53 062,40BGN
Договор: Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в засегнати райони на територията на община Велико Търново вследствие на обилен снеговалеж на 17.01.2016 г. и 18.01.2016 г.
174600 #714990 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Политрейд кънстръкшън ЕООД - София
Politrejd kynstrykshyn EOOD - Sofiq
ЕИК:121625981
Инфо в ТР/Info Registry: 121625981
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-21 20 000,00BGN
Договор: Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в засегнати райони на територията на община Велико Търново вследствие на обилен снеговалеж на 17.01.2016 г. и 18.01.2016 г.
174601 #714990 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой ВТ АД (ново наименование) Водно строителство - Велико Търново АД (старо наименование)
Vodstroj VT AD (novo naimenovanie) Vodno stroitelstvo - Veliko Tyrnovo AD (staro naimenovanie)
ЕИК:104070614
Инфо в ТР/Info Registry: 104070614
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-21 20 000,00BGN
Договор: Доставка на течни горива за 2016 год., съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както следва: 1. Дизелово минерално гориво 10 ррm Е5 (лятно и зимно), шифър по ЕКП: 02141000042: - 1 580 000 ± 5% литра по посочени петролни бази на Продавача. 2. Газьол 0,001% S за отопление (маркиран), шифър по ЕКП: 02141000045: - 88 000 ± 5% литра по посочени крайни получатели на Купувача.
166406 #713286 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ТЕРА КОРП ЕООД - гр. Костинброд
TERA KORP EOOD - gr. Kostinbrod
ЕИК:131565689
Инфо в ТР/Info Registry: 131565689
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-14 2 285 512,00BGN
Договор:
166755 #712790 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 201617412
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Иванова-Табаков - гр. Шумен
Advokatsko druzhestvo Ivanova-Tabakov - gr. Shumen
ЕИК:176430201
Инфо в ТР/Info Registry: 176430201
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-13 19 200,00BGN
Договор:
166756 #712790 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 201617412
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
адвокат Евгени Ганев Гандев - Шумен
advokat Evgeni Ganev Gandev - Shumen
ЕИК:119101142
Инфо в ТР/Info Registry: 119101142
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-13 19 200,00BGN
Договор: „Осигуряване на състезателна писта и тренировъчно трасе за Eвропейска купа Пампорово 2016”
164840 #712275 Българска федерация ски
Bylgarska federaciq ski
ЕИК: 000708273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Пампорово АД - гр. Смолян
Pamporovo AD - gr. Smolqn
ЕИК:830166943
Инфо в ТР/Info Registry: 830166943
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-12 274 999,00BGN
Договор: Осигуряване на състезателна писта и тренировъчно трасе за Eвропейска купа Боровец 2016
164841 #712280 Българска федерация ски
Bylgarska federaciq ski
ЕИК: 000708273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Бороспорт АД - Самоков
Borosport AD - Samokov
ЕИК:122002603
Инфо в ТР/Info Registry: 122002603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-12 275 000,00BGN
Договор: Доставка на горива за периода 2016 - 2018 г. за Столична община
181164 #737840 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Лукойл-България ЕООД - София
Lukojl-Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:121699202
Инфо в ТР/Info Registry: 121699202
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-07 1 985 922,94BGN
Договор: “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Омуртаг“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.“
181920 #706041 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Омуртаг към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Omurtag kym Dyrzhavno predpriqtie - Severoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPSIDP/ - Shumen
ЕИК: 2016174120183
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Адвокатско дружество Григорови - Шумен
Advokatsko druzhestvo Grigorovi - Shumen
ЕИК:127638512
Инфо в ТР/Info Registry: 127638512
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-06 7 200,00BGN
Договор: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
165901 #705689 Детска градина - Радост, гр. Ихтиман - /Старо наименование -Обединено детско заведение - Радост, гр. Ихтиман/
Detska gradina - Radost, gr. Ihtiman - /Staro naimenovanie -Obedineno detsko zavedenie - Radost, gr. Ihtiman/
ЕИК: 000763273
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Веолия Енерджи България ЕАД /старо наименование Далкия България ЕАД /
Veoliq Enerdzhi Bylgariq EAD /staro naimenovanie Dalkiq Bylgariq EAD /
ЕИК:121371700
Инфо в ТР/Info Registry: 121371700
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 40 000,00BGN
Договор: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Гьончо Белев” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
165907 #705425 Детска градина "Гьончо Белев" гр. Ихтиман /предишно- Обединено детско заведение - Гьончо Белев/
Detska gradina "Gxoncho Belev" gr. Ihtiman /predishno- Obedineno detsko zavedenie - Gxoncho Belev/
ЕИК: 000757110
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Веолия Енерджи България ЕАД /старо наименование Далкия България ЕАД /
Veoliq Enerdzhi Bylgariq EAD /staro naimenovanie Dalkiq Bylgariq EAD /
ЕИК:121371700
Инфо в ТР/Info Registry: 121371700
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 35 000,00BGN
Договор: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
165924 #705478 Детска градина "Здравец", гр. Ихтиман, - / Старо наименование - Обединено детско заведение - Здравец, гр. Ихтиман/
Detska gradina "Zdravec", gr. Ihtiman, - / Staro naimenovanie - Obedineno detsko zavedenie - Zdravec, gr. Ihtiman/
ЕИК: 000757103
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Веолия Енерджи България ЕАД /старо наименование Далкия България ЕАД /
Veoliq Enerdzhi Bylgariq EAD /staro naimenovanie Dalkiq Bylgariq EAD /
ЕИК:121371700
Инфо в ТР/Info Registry: 121371700
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 35 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.”
176690 #706895 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 000133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЕТ Сара - Виктория - Мария Николова - Лясковец
ET Sara - Viktoriq - Mariq Nikolova - Lqskovec
ЕИК:104028902
Инфо в ТР/Info Registry: 104028902
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 0,00BGN
Договор: " Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна телевизионна станция за отразяване на футболни срещи етап квалификации UEFA 2014-2016".
164794 #705989 Българска национална телевизия /БНТ/
Bylgarska nacionalna televiziq /BNT/
ЕИК: 000672350
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ТВ 1 - ТЕЛЕВИЗИОННА КЪЩА ЕООД
TV 1 - TELEVIZIONNA KYShtA EOOD
ЕИК:130577418
Инфо в ТР/Info Registry: 130577418
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-05 30 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.”
176689 #706894 Община Лясковец
Obshtina Lqskovec
ЕИК: 000133844
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Стелит 1 ЕООД / старо наименование Стелит ЕООД - Севлиево/ старо наименование Ера ЕООД/
Stelit 1 EOOD / staro naimenovanie Stelit EOOD - Sevlievo/ staro naimenovanie Era EOOD/
ЕИК:107544354
Инфо в ТР/Info Registry: 107544354
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-04 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 6 953 463 087,20 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More