Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за омз оод намери 3 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря“
70905 #651126 Община Хисаря
Obshtina Hisarq
ЕИК: 000471671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ОМЗ-Перла - гр. София
DZZD OMZ-Perla - gr. Sofiq
ЕИК:176815574
Инфо в ТР/Info Registry: 176815574
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-19 539 649,00BGN
Договор: „Изграждане на противопожарна (наблюдателна) кула и контролен център с необходимото оборудване в имот № 207046 по КВС на землище с. Костел, по проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Елена, чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 „Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г."
57662 #639977 Община Елена
Obshtina Elena
ЕИК: 000133762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Техно Строй България ООД, гр. София
Tehno Stroj Bylgariq OOD, gr. Sofiq
ЕИК:175410402
Инфо в ТР/Info Registry: 175410402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-29 627 962,00BGN
Договор: Доставка на тестери за фалшиви банкноти с две обособени позиции: 1.Доставка на тестери за фалшиви банкноти с 1 брой UV лампа-518 броя; 2.Доставка на тестери за фалшиви банкноти с 2 броя UV лампа и лампа с бяла светлина-127 броя
105231 #160096 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
"Bylgarski poshti" /"BP"/ EAD
ЕИК: 121396123
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ОМЗ ООД
OMZ OOD
ЕИК:831641688
Инфо в ТР/Info Registry: 831641688
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-05-21 45 582,84BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 213 193,84 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More