Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 104055828 намери 9 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции
241192 #912839 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-04-24 183 720,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции
174585 #734616 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-28 64 818,36BGN
Договор: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособени позиции: позиция № 1 - Месо и месни продукти позиция № 2 - Риба и други водни животни преработени и консервирани позиция № 3 - Зеленчуци, плодове и черупкови плодове позиция № 4 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани позиция № 5 - Животински или растителни масла и мазнини позиция № 6 - Млечни продукти позиция № 7 - Мелничарски продукти, нишесте, нишестени продукти позиция № 8 - Различни хранителни продукти”
69023 #656910 Община Стражица
Obshtina Strazhica
ЕИК: 000133972
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-13 42 777,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини" Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за организация "Детски градини". Позиция 3: Месо и месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и месни произведения за организация "Детски градини". Позиция 4: Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация "Детски градини". Позиция 5: Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ. Млечни произведения за организация "Детски градини". Позиция 6: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за организация "Детски градини". Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за организация "Детски градини". Позиция 7: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за организация "Детски градини". Позиция 8: Замразени продукти за мероприятията към ЦСУ. Позиция 9: Сладолед за мероприятията към ЦСУ.
53429 #507498 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-30 243 600,00BGN
Договор: «Доставка на хранителни продукти за нуждите на БЗ “ОСК” при Община Горна Оряховица за 2010/2011 г.»
55072 #431134 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-17 38 855,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на храна на деца от 0 до 3 год.
108811 #400587 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Дебелец
Dom za mediko-socialni grizhi za deca /DMSGD/ - Debelec
ЕИК: 104030497
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-25 9 779,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид
129427 #376515 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново
Mnogoprofilna oblastna bolnica za aktivno lechenie /MOBAL/ "D-r Stefan Cherkezov" AD - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 104510514
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-10-19 8 334,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „ЦДГрадини Г. Оряховица за 2008/2009г."
136346 #165702 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-07 15 131,90BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на БЗ “ОСК” при Община Горна Оряховица за 2008/2009 г."
136352 #164395 Община Горна Оряховица
Obshtina Gorna Orqhovica
ЕИК: 000133673
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТИЛ - 90 ООД - Лясковец
STIL - 90 OOD - Lqskovec
ЕИК:104055828
Инфо в ТР/Info Registry: 104055828
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-07-01 50 251,20BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 657 266,46 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More