Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 112028994 намери 44 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС с 14 обособени позиции
235099 #947715 Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Komisiq za regulirane na syobshteniqta /KRS/
ЕИК: 121747864
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-08 2 184,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помоща на сигнално-охранителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на СОТ за обекти на ТП "ДГС Пирдоп".
249079 #937218 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pirdop kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-10 2 736,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника за нуждите на ТП "ДГС Белово" за срок от 24 месеца"
248820 #919428 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Belovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-20 7 920,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Костенец” за срок от 24 месеца”
248979 #914943 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Костенец към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Kostenec kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-06-03 2 304,00BGN
Договор: „Изграждане на самостоятелна АСПП (ал.сист.пр.прон.–СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ–Пазарджик, ул.„Екзарх Йосиф” №15А" по обос. позиции
249620 #895885 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-19 400,00BGN
Договор: „Изграждане на самостоятелна АСПП (ал.сист.пр.прон.–СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ–Пазарджик, ул.„Екзарх Йосиф” №15А" по обос. позиции
249619 #895885 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 2147483647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-01-17 310,00BGN
Договор: Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техн. поддържане и ремонт на СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив,в гр.Пловдив,Карлово,Пазарджик,Хасково,Смолян и Кърджали,в пет об.позиции.
225581 #884027 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-12-06 15 680,00BGN
Договор: "Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик"
204345 #820100 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-12-08 41 280,00BGN
Договор: "Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик"
204346 #820224 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-12-08 41 280,00BGN
Договор: “Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС "Р
203738 #818139 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Rakitovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800420
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-07 2 400,00BGN
Договор: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
194590 #813862 Община Асеновград
Obshtina Asenovgrad
ЕИК: 000471059
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-03 22 464,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-охранителна техника за обекти на ТП „ДГС Пирдоп“
203684 #807456 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pirdop kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-01 1 440,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-охранителна техника за обекти на ТП „ДГС Пирдоп“
203685 #807456 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pirdop kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-01 1 296,00BGN
Договор: “Осигуряване на физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС "Пaнагюрище".
203673 #798555 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Панагюрище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Panagyurishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800068
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-07-10 9 600,00BGN
Договор: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна”
204231 #793173 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Широка поляна към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Shiroka polqna kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800401
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-22 2 000,00BGN
Договор: предмет „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово „
203373 #793336 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Belovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060352
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-19 BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за нуждите на ТП ДГС Костенец"
203559 #791291 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Костенец към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Kostenec kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-05-23 2 304,00BGN
Договор: “Осигуряване на физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника,включваща проектиране,доставка,монтиране,използване и поддържане в обекти на ТП ДГС "Пaзарджик"за срок от 36 месеца
203661 #784439 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пазарджик към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pazardzhik kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800049
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-10 7 500,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране”
198257 #782284 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-04-06 239 364,00BGN
Договор: „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП.
203325 #784386 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Alabak kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-03-27 2 808,00BGN
Договор: Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Извършване на охранителни услуги със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали, съгласно зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката" в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на охранителни услуги със (СОТ) в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пловдив и в град Карлово, включително помещенията и имуществото в тях“ Обособена позиция № 2: „Извършване на охранителни услуги със СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пазарджик, включително помещенията и имуществото в тях“ Обособена позиция № 3: „Извършване на охранителни услуги със СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Хасково, включително помещенията и имуществото в тях“ Обособена позиция № 4: „Извършване на охранителни услуги със СОТ и пожароизвестителна техника (ПИТ) в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Смолян, включително помещенията и имуществото в тях“ Обособена позиция № 5: „Извършване на услуги по техническо поддържане и ремонт на сигнално-охранителна техника в административна сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в град Кърджали на ул.“Деспот Слав“ № 1“
181562 #719176 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-08 0,00BGN
Договор: „Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на цетралната администрация и структурните звена” с 8 (осем) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“; Обособена позиция 2: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул.“Стефан Караджа“ № 9“; Обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“; Обособена позиция 4: „Изграждане, поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 3, ет. 2, стаи 11, 16 и 17“; Обособена позиция 5: „Изграждане, поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 3А, ет. 3, стая 5“; Обособена позиция 6: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, ет. 1, стая 7“; Обособена позиция 7: „Изграждане, поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр.Хасково, ул.„Патриарх Евтимий“ №2, ет. 3, стаи 100 и 101“; Обособена позиция 8: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 3“
169965 #721336 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-03-02 840,00BGN
Договор: "Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ- Пазарджик"
182393 #706200 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-12-08 40 320,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане в обекти, собственост на ТП ДГС “Пирдоп” с обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - осигуряване на 24-часова охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17.00 до 8.00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в обект - административната сграда на ТП ДГС “Пирдоп”, находяща се в гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител” №85; обособена позиция 2 - осигуряване на 24-часова охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17.00 до 8.00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в обект - административната сграда на ТП ДГС “Пирдоп”, находяща се в гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” №8.
87063 #677152 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pirdop kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060211
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-13 1 440,00BGN
Договор: Извършване на сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград
50412 #671349 Община Асеновград
Obshtina Asenovgrad
ЕИК: 000471059
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-10 0,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Белово” гр. Белово
85522 #670765 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Belovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060352
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-22 10 064,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Костенец"".
86428 #668601 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Костенец към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Kostenec kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060298
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-19 1 944,00BGN
Договор:
72095 #634502 Общинско предприятие "Чистота" гр. Панагюрище
Obshtinsko predpriqtie "Chistota" gr. Panagyurishte
ЕИК: 3517431437
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-18 116 424,00BGN
Договор: "Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ - Пазарджик"
89737 #633305 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-04 16 080,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, както и нейното поддържане в обекти на ТП ДГС "Ракитово".
87370 #633081 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Rakitovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800420
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-31 2 340,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално–известителна техника,включваща проектиране,доставка,монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС „Панагюрище”.
86941 #614317 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Панагюрище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Panagyurishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800068
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-04 8 100,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС „Пазарджик”.
86885 #598702 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пазарджик към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Pazardzhik kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800049
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-10 3 528,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, вкючваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ДГС "Алабак"
85276 #595156 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Alabak kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-26 2 808,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана със СОТ и сили за реагиране”
63521 #570385 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-07 225 000,00BGN
Договор: "Осигуряване на ежедневна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника за административните сгради на ТП на НОИ - гр. Пазарджик"
89732 #565541 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-14 17 160,00BGN
Договор: „Извършване на охранителни услуги със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали, съгласно зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката"
85023 #558293 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-28 15 680,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника,включваща проектиране,доставка,монтиране,използване и поддържане в обекти на ТП ДГС "Пещера"
86999 #549983 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Peshtera kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800118
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-09 1 320,00BGN
Договор: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС „Панагюрище”.
86924 #549238 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Панагюрище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Panagyurishte kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn
ЕИК: 2016195800068
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-03 3 600,00BGN
Договор: "Осигуряване на охрана със сигнално - охранителна техника на административните сгради и офисите на РУ"СО"- гр.Пазарджик
89721 #483871 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pazardzhik
ЕИК: 1210825210124
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-07 5 280,00BGN
Договор: „Извършване на услуги чрез сигнално-охранителна техника в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали, според зададените технически параметри на поръчката”
84960 #445926 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-25 11 500,00BGN
Договор: "Извършване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника в административни сгради на ТД на НАП-Пловдив в градовете Пловдив, Хасково, Смолян и Пазарджик, според зададените технически параметри на поръчката"
84952 #434294 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-01 585,00BGN
Договор: Охрана на недвижими имоти на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „24- часова въоръжена охрана, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се в гр. София, ул.”Суходолска” 34 Позиция 2: „24- часова въоръжена охрана, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас Позиция 3: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се в гр. Благоевград Позиция 4: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се в гр. Видин Позиция 5: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се до с. Сталево, общ. Димитровград Позиция 6: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол Позиция 7: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС на обект, находящ се до с.Черногорово, обл. Пазарджик Позиция 8: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ и ПИС на обект, находящ се в гр. Пловдив Позиция 9: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ и ПИС на обект, находящ се в гр. Варна, местност “Джанавара” Позиция 10: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ и ПИС на обект, находящ се в гр. Велико Търново Позиция 11: „24- часова охрана с технически средства, абонаментно техническо обслужване на СОТ и ПИС на обекти, находящи се в гр. Враца
118142 #417240 Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Komisiq za regulirane na syobshteniqta /KRS/
ЕИК: 121747864
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-18 1 224,00BGN
Договор: „Извършване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника в административните сгради на ТД на НАП – Хасково, Пловдив, Смолян, Кърджали и Пазарджик.”
130813 #365857 Национална агенция за приходите /НАП/
Nacionalna agenciq za prihodite /NAP/
ЕИК: 131063188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-10 4 080,00BGN
Договор: Охрана на общински обекти на територията на община Пазарджик със СОТ и сили за реагиране.
141546 #133687 Община Пазарджик
Obshtina Pazardzhik
ЕИК: 000351736
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Радио СОТ ООД
Radio SOT OOD
ЕИК:112028994
Инфо в ТР/Info Registry: 112028994
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-19 359 100,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 253 687,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More