Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 112637760 намери 28 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
229437 #868237 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-31 147 000,00BGN
Договор: Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – София-град и София Област
229446 #864974 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-27 120 829,80BGN
Договор: Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД в районите на градовете Пазарджик, Белово, Велинград, Панагюрище
211710 #862763 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Elektrorazpredelenie Yug EAD - /Predishno naimenovanie - EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD/ /Staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-08-06 237 680,00BGN
Договор: Присъединяване на нови потребители с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел.оборудване на ТП на територията на град София и София област
229439 #862749 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/
ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/
ЕИК: 130277958
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-07-18 392 118,30BGN
Договор: Почистване просека на електропровод 110 кV Богдан
211249 #854276 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-13 37 798,00BGN
Договор: Почистване просека на електропровод 110 кV Лисец
211250 #854279 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-13 14 800,50BGN
Договор: Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на Електроразпределение Юг
211719 #826035 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Elektrorazpredelenie Yug EAD - /Predishno naimenovanie - EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD/ /Staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-01-23 876 775,00BGN
Договор: Почистване просека на електропровод 110 кV Исперихово
189100 #793038 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-12 10 600,00BGN
Договор: Предоставяне под наем на строителна и транспортна техника за нуждите на ЕВН България Електроразпределение ЕАД в районите на градовете Пазарджик, Белово, Велинград и Панагюрище
167342 #743155 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-01 497 980,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
167257 #733150 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-05-03 4 394 944,74BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
167255 #731826 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-04-19 3 293 126,85BGN
Договор: Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции.
167169 #709160 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-21 801 659,00BGN
Договор: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции.
167232 #708179 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-12-23 590 415,50BGN
Договор: Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника включвайки - услуги с автокран, стълбовоз, мобилна пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран, автомобилна вишка и други, за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр.Пловдив по позиции“. Позиция I - Регион Пловдив : Кец-Пловдив Север,КЕЦ-Пловдив Център,КЕЦ-Пловдив Юг,КЕЦ-Асеновград,КЕЦ-Стамболийски,КЕЦ-Раковски,КЕЦ-Калояново,КЕЦ-Карлово Позиция ІI - Регион Пазарджик : КЕЦ-Пазарджик, КЕЦ-Пещера, КЕЦ-Белово, КЕЦ-Велинград и КЕЦ-Панагюрище Позиция III - Регион Стара Загора : КЕЦ-Стара Загора,КЕЦ-Загоре,КЕЦ-Казанлък,КЕЦ-Чирпан,КЕЦ-Раднево,КЕЦ-Нова Загора Позиция ІV - Регион Хасково : КЕЦ-Хасково, КЕЦ-Първомай, КЕЦ-Димитровград,КЕЦ-Харманли и КЕЦ-Свиленград Позиция V - Регион Бургас: КЕЦ-Бургас,КЕЦ-Бургас Юг,КЕЦ-Поморие,КЕЦ-Приморско Позиция VІ - Регион Ямбол : КЕЦ-Ямбол, КЕЦ-Сливен, КЕЦ-Елхово и КЕЦ-Карнобат Позиция VII - Регион Кърджали:КЕЦ-Кърджали,КЕЦ-Момчилград,КЕЦ-Крумовград Позиция VIII - Регион Смолян :КЕЦ-Смолян,КЕЦ-Девин,КЕЦ-Чепеларе,КЕЦ-Златоград
18492 #619182 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-12 669 800,00BGN
Договор: Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции.
18613 #579188 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-10 998 160,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
18301 #568580 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-04 2 536 066,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
18299 #565983 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-16 1 059 256,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника включвайки - услуги с автокран, стълбовоз, мобилна пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран, автомобилна вишка и други, за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр.Пловдив по позиции“. Позиция I - Регион Пловдив : Кец-Пловдив Север,КЕЦ-Пловдив Център,КЕЦ-Пловдив Юг,КЕЦ-Асеновград,КЕЦ-Стамболийски,КЕЦ-Раковски,КЕЦ-Калояново,КЕЦ-Карлово Позиция ІI - Регион Пазарджик : КЕЦ-Пазарджик, КЕЦ-Пещера, КЕЦ-Белово, КЕЦ-Велинград и КЕЦ-Панагюрище Позиция III - Регион Стара Загора : КЕЦ-Стара Загора,КЕЦ-Загоре,КЕЦ-Казанлък,КЕЦ-Чирпан,КЕЦ-Раднево,КЕЦ-Нова Загора Позиция ІV - Регион Хасково : КЕЦ-Хасково, КЕЦ-Първомай, КЕЦ-Димитровград,КЕЦ-Харманли и КЕЦ-Свиленград Позиция V - Регион Бургас: КЕЦ-Бургас,КЕЦ-Бургас Юг,КЕЦ-Поморие,КЕЦ-Приморско Позиция VІ - Регион Ямбол : КЕЦ-Ямбол, КЕЦ-Сливен, КЕЦ-Елхово и КЕЦ-Карнобат Позиция VII - Регион Кърджали:КЕЦ-Кърджали,КЕЦ-Момчилград,КЕЦ-Крумовград Позиция VIII - Регион Смолян :КЕЦ-Смолян,КЕЦ-Девин,КЕЦ-Чепеларе,КЕЦ-Златоград
18485 #538812 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-04-19 279 010,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции: група 1- КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Пещера, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград; група 2 – КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг ; КЕЦ Карлово; КЕЦ Калояново група 3 – КЕЦ Асеновград, КЕЦ Стамболийски, група 4 – КЕЦ Първомай, КЕЦ Раковски ;група 5 – КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград ; група 6 – КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Чирпан, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре ; група 7 – КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград; група 8 – КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград; група 9 – КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово; група 10– КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат; КЕЦ Поморие, КЕЦ Бургас, КЕЦ Приморско.,
18030 #511998 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 230 000,00BGN
Договор: Предоставяне на услуги извършвани със специализирана едрогабаритна техника включвайки - услуги с автокран, стълбовоз, мобилна пробивна машина, багер, товарен автомобил с кран, автомобилна вишка и други, за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение” АД гр.Пловдив по позиции : Позиция І - ЦТСО-Пазарджик: КЕЦ-Пазарджик, КЕЦ-Пещера, КЕЦ-Белово, КЕЦ-Велинград и КЕЦ-Панагюрище ; Позиция ІІ - ЦТСО-Хасково: КЕЦ-Хасково, КЕЦ-Първомай, КЕЦ-Димитровград,КЕЦ-Харманли и КЕЦ-Свиленград; Позиция ІІІ - ЦТСО-Ямбол: КЕЦ-Ямбол, КЕЦ-Сливен, КЕЦ-Елхово и КЕЦ-Карнобат
18360 #480452 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-17 260 000,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции
18289 #479214 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-04 350 000,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции.
18272 #473963 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-24 750 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в КЕЦ по обособени позиции/групи Позиция 1: Група 1 КЕЦ ПАЗАРДЖИК, КЕЦ БЕЛОВО, КЕЦ ПЕЩЕРА, КЕЦ ПАНАГЮРИЩЕ, КЕЦ ВЕЛИНГРАД, KEЦ СТАМБОЛИЙСКИ, КЕЦ КАРЛОВО, КЕЦ КАЛОЯНОВО Позиция 2: Група 2 КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ Позиция 3: Група 3 КЕЦ АСЕНОВГРАД, КЕЦ СМОЛЯН, КЕЦ ДЕВИН, КЕЦ ЧЕПЕЛАРЕ, КЕЦ ЗЛАТОГРАД Позиция 4: Група 4 КЕЦ ПЪРВОМАЙ, КЕЦ РАКОВСКИ, КЕЦ РАДНЕВО, КЕЦ КАЗАНЛЪК, KEЦ ЧИРПАН, КЕЦ СТАРА ЗАГОРА, KEЦ ЗАГОРЕ Позиция 5: Група 5 КЕЦ ХАСКОВО, КЕЦ ДИМИТРОВГРАД, KEЦ КЪРДЖАЛИ, KEЦ МОМЧИЛГРАД, КЕЦ ХАРМАНЛИ, КЕЦ СВИЛЕНГРАД, КЕЦ КРУМОВГРАД Позиция 6: Група 6 КЕЦ СЛИВЕН, КЕЦ НОВА ЗАГОРА, КЕЦ ЯМБОЛ, КЕЦ ЕЛХОВО Позиция 7: Група 7 КЕЦ БУРГАС, КЕЦ БУРГАС ЮГ, КЕЦ КАРНОБАТ Позиция 8: Група 8 КЕЦ ПОМОРИЕ, КЕЦ ПРИМОРСКО
18179 #447917 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Ди Ти Ай - Елиста - гр. Пазарджик
DZZD Di Ti Aj - Elista - gr. Pazardzhik
ЕИК:176110571
Инфо в ТР/Info Registry: 176110571
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-03 120 000,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи, на територията на ЕВН България Електроразпределение АД по позиции.
115360 #414408 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-20 496 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ по обособени позиции: група 1- КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Пещера, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград; група 2 – КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг ; КЕЦ Карлово; КЕЦ Калояново група 3 – КЕЦ Асеновград, КЕЦ Стамболийски, група 4 – КЕЦ Първомай, КЕЦ Раковски ;група 5 – КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград ; група 6 – КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Чирпан, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре ; група 7 – КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград; група 8 – КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград; група 9 – КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово; група 10– КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат; КЕЦ Поморие, КЕЦ Бургас, КЕЦ Приморско.,
115720 #405637 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-20 210 000,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи, на територията на ЕВН България Електроразпределение АД по позиции.
115329 #364800 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-07-14 677 000,00BGN
Договор: Реконструкция на мрежи ниско напрежение и монтиране на електромерни табла на границата на собственост
116319 #196031 Електроразпределение - Столично ЕАД, Електроразпределение - София-област АД, Електроразпределение - Плевен АД
Elektrorazpredelenie - Stolichno EAD, Elektrorazpredelenie - Sofiq-oblast AD, Elektrorazpredelenie - Pleven AD
ЕИК: 000000000
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-15 0,00BGN
Договор: Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи, на територията на ЕВН България Електроразпределение АД по позиции.
115273 #121484 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ди Ти Ай ООД - Пазарджик
Di Ti Aj OOD - Pazardzhik
ЕИК:112637760
Инфо в ТР/Info Registry: 112637760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-07-11 0,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 20 051 019,69 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More