Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 121189808 намери 2 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Организиране на летен лагер и екскурзия за деца от ДДЛРГ "Надежда" и Преходно жилище - Белоградчик"
50824 #434317 Община Белоградчик
Obshtina Belogradchik
ЕИК: 000159458
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТА "2М-КО" ООД
TA "2M-KO" OOD
ЕИК:121189808
Инфо в ТР/Info Registry: 121189808
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-31 51 120,00BGN
Договор: “Организирани ученически туристически пътувания в страната с обща цена по предварително изготвена програма за деца от 6 до 18 год от Дом за деца с физически увреждания в гр. Луковит” по Проект BG051PO001-5.2.03-0023-C0001 „Пълноценни грижи за децата с физически увреждания в ДДФУ – гр.Луковит” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”и Европейския социален фонд
140069 #397482 Община Луковит
Obshtina Lukovit
ЕИК: 000291602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТА "2М-КО" ООД
TA "2M-KO" OOD
ЕИК:121189808
Инфо в ТР/Info Registry: 121189808
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-14 53 300,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 104 420,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More