Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 131179591 намери 21 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Услуга по абонаментна поддръжка на офис техника"
233029 #947526 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-22 4 840,00BGN
Договор: Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване
248012 #900397 Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД - Благоевград /старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Благоевград ЕООД/
Specializirana bolnica za aktivno lechenie po onkologiq "Sveti Mina" EOOD - Blagoevgrad /staro naimenovanie - Oblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /ODOZS/ - Blagoevgrad EOOD/
ЕИК: 101533900
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-04 2 160,00BGN
Договор: „Услуга по пълно сервизно обслужване на копирни машини Ricoh MP C3500”
210336 #873179 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-15 30 000,00BGN
Договор: Доставка на консумативи и следгаранционно сервизно обслужване на офис техника, използвана в технологичните системи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
207633 #870018 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
"AEc Kozloduj" EAD, gr. Kozloduj
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-09-25 34 000,00BGN
Договор: Поддръжка на мултифункционални печатащи устройства Canon image RUNNER ADVANCE C 5030 и Canon image RUNNER ADVANCE C 3330
189606 #817418 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Elektrorazpredelenie Yug EAD - /Predishno naimenovanie - EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD/ /Staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-11-14 457 575,00BGN
Договор: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства – PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност“ ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя Зона“ и „Зелена Зона
206571 #811012 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД
centyr za gradska mobilnost /cGM/ EAD
ЕИК: 202218735
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-19 320 600,00BGN
Договор: Поддръжка на 40 броя мултифункционални, печатащи устройства Canon image RUNNER ADVANCE C 5030
167273 #708209 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-01-14 158 730,00BGN
Договор: “Абонаментно обслужване на високопроизводителни печатни системи производство на Oce Canon Group за нуждите на ИУ – Варна“.
21769 #645730 Икономически университет - Варна
Ikonomicheski universitet - Varna
ЕИК: 000083619
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-29 200 000,00BGN
Договор: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за производствен дигитален печат“.
21757 #603123 Икономически университет - Варна
Ikonomicheski universitet - Varna
ЕИК: 000083619
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение Саванто-Кантек ООД
Obedinenie Savanto-Kantek OOD
ЕИК:203028996
Инфо в ТР/Info Registry: 203028996
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-12 299 440,00BGN
Договор: Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и библиотечна техника със системен и приложен софтуер за нуждите на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – гр. Враца
76406 #608910 Регионална библиотека - Христо Ботев - гр. Враца
Regionalna biblioteka - Hristo Botev - gr. Vraca
ЕИК: 000184956
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-07 66 879,00BGN
Договор: Доставка на консумативи и следгаранционно обслужване на офис техника на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
2768 #575797 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-11 0,00BGN
Договор: Доставка на компютърна, периферна и размножителна техника за Министерство на финансите.
30726 #573980 Министерство на финансите /МФ/
Ministerstvo na finansite /MF/
ЕИК: 000695406
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-06 12 408,00BGN
Договор: Доставка на консумативи и следгаранционно обслужване на офис техника на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
2585 #524438 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-15 0,00BGN
Договор: Доставка, техническо обезпечение и въвеждане в експлоатация на печатна техника по проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
5804 #518470 Български институт за стандартизация /БИС/
Bylgarski institut za standartizaciq /BIS/
ЕИК: 175079183
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД САВАНТО-КАНТЕК
DZZD SAVANTO-KANTEK
ЕИК:176446956
Инфо в ТР/Info Registry: 176446956
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 268 750,00BGN
Договор: “Доставка на консумативи за офис техника – Canon, Samsung и Ricoh”
14372 #509204 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-14 15 000,00BGN
Договор: "Система за управление на проектна документация, скенери и консумативни материали за информационни системи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"
2333 #477367 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-29 53 526,00BGN
Договор: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавна агенция “Архиви”. Поръчката включва 2 (две) обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 – Настолни компютри;Обособена позиция 2 – Скенери.
14517 #460262 Държавна агенция "Архиви" /ДАА/
Dyrzhavna agenciq "Arhivi" /DAA/
ЕИК: 000697600
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-07 40 860,00BGN
Договор: Следгаранционно обслужване на офис техника на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2263 #456802 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-10 0,00BGN
Договор: Доставка на офис техника за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
103754 #419759 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-16 55 225,00BGN
Договор: Доставка, монтаж, инсталация и поддръжка на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3.
115776 #420345 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie EAD /staro naimenovanie-EVN Bylgariq Elektrorazpredelenie AD - Plovdiv /Staro naimenovanie: Elektrorazpredelenie Plovdiv AD/
ЕИК: 115552190
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-14 253 485,00BGN
Договор: "Доставка на пълноцветни копирни машини А3 – 2 броя"
110184 #416008 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/
Dyrzhaven fond "Zemedelie" /DFZ/
ЕИК: 121100421
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кантек ЕООД
Kantek EOOD
ЕИК:131179591
Инфо в ТР/Info Registry: 131179591
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-08 40 600,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 2 314 078,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More